2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY"

Transkript

1 2 Distrikt Holeby 17

2 2.1 Centerby - Holeby 18

3 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max. 500 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 40 for den enkelte ejendom. Ved ren boligbebyggelse dog max. 30. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan , , og Rammenr.: 355-C2 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, privat- og offentlig service samt erhverv i kategori A - miljøklasse 1-2. Max. størrelse på den enkelte butik: Dagligvarebutikker max m², udvalgsvarebutikker max. 500 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 85 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2,5 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

4 Rammenr.: 355-B2 Rammenavn: Blandet byområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. Rammenr.: 355-B4 Rammenavn: Blandet byområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 30 for den enkelte ejendom Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Zone: Byzone og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. I området skal der etableres et 40 meter bredt afskærmnings- og friarealbælte langs landevejen. 20

5 Rammenr.: 355-B5 Rammenavn: Blandet byområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. Rammenr.: 355-B8 Rammenavn: Blandet byområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boliger til helårsbeboelse, offentligt område, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

6 Rammenr.: 355-B1 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - etagebebyggelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2,5 Max. bebyggelseshøjde: 11 meter. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse bortset fra mindre fællesanlæg for områdets beboere. Rammenr.: 355-B3 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. I området skal der etableres et 40 meter bredt afskærmnings- og friarealbælte langs landevejen. 22

7 Rammenr.: 355-B6 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Eksisterende grønne områder skal friholdes for bebyggelse. Rammenr.: 355-B7 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. De særlige drikkevandsinteresser må ikke trues. 23

8 Rammenr.: 355-B9 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - tæt-lav bebyggelse og friareal. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 6,5 meter. Yderligere udstykning må ikke finde sted. Større bygningsændringer og tilbygninger/nedrivninger kan kun ske efter byrådets særlige godkendelse. Rammenr.: 355-B10 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben og tæt-lav bebyggelse og offentlige formål (friarealer og beplantningsbælter). Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Åben-lav bebyggelse max. 25 og tæt-lav bebyggelse max. 30. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- BP2 og lokalplan

9 Rammenr.: 355-B11 Rammenavn: Boligområde Flintebjerg i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse og offentlige formål (friarealer og beplantningsbælter). Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Åben-lav bebyggelse max. 25 og tæt-lav bebyggelse max. 30. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Rammenr.: 355-B18 Rammenavn: Boligområde i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området er forbeholdt til klimabyggeri som f.eks. lav- eller nulenergibyggeri og betyder, at der i lokalplanlægning bl.a. vil blive fastlagt bestemmelser om bygningers energiforbrug, krav til bæredygtige materialer mv. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Max. 30 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for tæt-lav bebyggelse. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Området overføres ved lokalplanlægning til byzone. De særlige drikkevandsinteresser må ikke trues. Åbeskyttelseslinjerne skal repekteres. Ved udformningen af bebyggelsen og friarealerne i området skal der tages hensyn til kirkens nærhed og samspillet mellem kirken og det omgivende landskab. 25

10 Rammenr.: 360-B2 Rammenavn: Boligområde ved Højbygaard sukkerfabrik, Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde til helårsbeboelse - åben-lav bebyggelse - udstykkes i store parceller til 3-5 boliger. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Bebyggelsen skal udføres varieret og passe naturligt ind i området omkring fabriksbygningerne, både materialeog udtryksmæssigt, samt i farveholdningen. Såfremt bebyggelsen opføres af forskellige bygherrer, skal bebyggelsernes udseende afstemmes efter hinanden. Fredskov i den nordlige ende af området. Stien/vejen bag de eksisterende grunde bibeholdes. Rammenr.: 355-E2 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby øst Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Langs områdets sydgrænse skal friholdes et 40 meter bredt bælte til afskærmende beplantning. 26

11 Rammenr.: 355-E3 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby øst Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3. Eksisterende boliger kan bibeholdes, men yderligere boligudbygning må ikke finde sted. Max. 33 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Rammenr.: 355-E5 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7. Max. 33 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- BP3. 27

12 Rammenr.: 355-E6 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7. Max. 33 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- BP3. Langs områdets nord-, og sydlige grænse skal der friholdes et 25 meter bredt bælte til afskærmende beplantning. Byggeri skal respektere en 50 meter skovbyggelinje omkring Frue Skov. Rammenr.: 355-E8 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7 samt offentlige formål (højere læreanstalt). Primært til miljø- og energiteknologiske virksomheder. Max. 33 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde max. 10 meter., dog kan byrådet tillade en større højde på siloer, varmeværksbygninger, skorstene mv. Af hensyn til indflyvningshøjden må højden på skorstene ikke overstige 25 meter. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- BP3. Den eksisterende allé fra Maribovej til Råhavegård skal bevares. Der skal tages hensyn til 3-området i form af et mindre vandhul ved Råhavegård. Området er primært til virksomheder der understøtter udviklingen af Energy Cluster Holeby. 28

13 Rammenr.: 355-E12 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 3-7. Max. 33 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- BP3. Langs områdets sydlige grænse skal der friholdes et 25 meter bredt bælte til afskærmende beplantning. Byggeri skal respektere en 50 meter skovbyggelinje omrking Frue Skov. Rammenr.: 360-E1 Rammenavn: Erhvervsområde ved Vesterbyvej i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Primært til miljøog energiteknologiske virksomheder. Max. 50 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde max. 10 meter, dog kan der etableres et vartegn i op til 11 meters højde. Bebyggelsen skal samles langs adgangsvejen til området. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ved udformning af bebyggelsen og friarealerne skal der tages hensyn til kirkens nærhed og samspillet med kirken og det omgivende landskab. Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter. Området er primært til virksomheder der understøtter udviklingen af Energy Cluster Holeby. 29

14 Rammenr.: 360-E3 Rammenavn: Erhvervsområde ved Højbygaard sukkerfabrik, Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde i byen - kategori B - miljøklasse 1-3. Dele af den gamle fabriksbygning kan desuden udnyttes til formidlingsformål. Max. 45 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 12 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny bebyggelse, skal have en arkitektonisk kvalitet, udseende og materialeholdning, som passer til de bevaringsværdige fabriksbygninger. Såfremt bebyggelsen opføres af forskellige bygherrer, skal bebyggelsernes udseende afstemmes efter hinanden. Der skal være offentlig adgang til området, af i dag eksisterende veje og offentlige stier. Rammenr.: 360-E4 Rammenavn: Erhvervsområde ved motorvejen i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Primært til miljøog energiteknologiske virksomheder. Max. 50 for den enkelte ejendom. Bygningshøjde max. 10 meter, dog kan der ved lokalplanlægning planlægges for ekstra høje bygninger på op til 40 meter ved en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området er primært til virksomheder der understøtter udviklingen af Energy Cluster Holeby. 30

15 Rammenr.: 360-E7 Rammenavn: Erhvervsområde i Holeby vest Generelle anvendelsesbestemmelser: Transporttungt erhvervsområde - kategori D - miljøklasse 2-6. Primært til miljøog energiteknologiske virksomheder. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området er primært til virksomheder der understøtter udviklingen af Energy Cluster Holeby. Rammenr.: 360-E9 Rammenavn: Erhvervsområde til agro industri ved Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Agro industriområde - kategori F - miljøklasse 3-7. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 12 meter. 31

16 Rammenr.: 360-E10 Rammenavn: Erhvervsområde, Erhvervspark Lolland i Holeby øst Generelle anvendelsesbestemmelser: Erhvervsområde på kanten af byen - kategori C - miljøklasse 2-5 samt pladskrævende butikker med max. størrelse på den enkelte butik på m². Dagligvare- og udvalgsvarebutikker er ikke tilladt. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. etager: 3 Max. bebyggelseshøjde: 15 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Bebyggelsen skal udformes således, at den inden for den enkelte ejendom udgør en helhed. Farve- og materialevalg skal understøtte denne helhed. Der skal være offentlig adgang til området. Rammenr.: 355-D1 Rammenavn: Offentligt område i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - skole, børneinstituion, sportshal, sportsplads, offentlige friarealer og evt. tennisbane. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Zone: Byzone og landzone. Landzonearealer overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

17 Rammenr.: 355-D2 Rammenavn: Offentligt område i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - kommunekontor, ældrecenter, ældreboliger m.m. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. etager: 2 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Rammenr.: 355-D3 Rammenavn: Offentligt område i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - børneinstitution og dennes friarealer. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

18 Rammenr.: 355-D4 Rammenavn: Offentligt område i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - idrætsanlæg, klubhus og sportshal. Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Rammenr.: 355-D5 Rammenavn: Offentligt område i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - børne- og ældreinstituioner, undervisningsinstitutioner, sportsanlæg og boligformål til helårsbeboelse. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Åben-lav bebyggelse max. 30 og tæt-lav bebyggelse max. 40. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Området skal trafikforsynes fra Vensløkkevej med Stillevej ( 40 veje). 34

19 Rammenr.: 360-R8 Rammenavn: Rekreativt grønt område ved Højbygaard sukkerfabrik, Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt grønt område - fælles friareal eller park. Bebyggelsens omfang og udformning: Området må ikke bebygges. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: - Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Der er en 3 beskyttet sø og vandløb i området. Rammenr.: 355-D6 Rammenavn: Rensningsanlæg i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk anlæg - rensningsanlæg og lignende tekniske anlæg. Max. 25 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden: Ikke gesimshøjde over 3,5 meter. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. 35

20 2.2 Landsby - Errindlev 36

21 Rammenr.: 355-B13 Rammenavn: Blandet byområde ved Errindlev Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boligformål, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 40 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal placeres og have en udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Rammenr.: 355-B14 Rammenavn: Boligområde i Errindlev Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav og tæt-lav bebyggelse. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Bebyggelsen skal opføres med et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 37

22 Rammenr.: 355-E11 Rammenavn: Erhvervsområde i Errindlev Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalt erhvervsområde - kategori E - mijløklasse 2-4. Max. 33 for den enkelte ejendom. Max. etager: - Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Området skal afgrænses af et 5 meter bredt beplantningsbælte. Rammenr.: 355-D7 Rammenavn: Offentligt område til sport i Errindlev Generelle anvendelsesbestemmelser: Offentligt område - sportsplads, klubhus, sportshal. Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 10 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan

23 2.3 Landsby - Fuglse 39

24 Rammenr.: 355-B15 Rammenavn: Blandet byområde i Fuglse Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet byområde - boligformål, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal placeres og have en udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Rammenr.: 355-B16 Rammenavn: Boligområde i Fuglse Generelle anvendelsesbestemmelser: Boligområde - åbenlav og tæt-lav bebyggelse, herunder ældreboliger. Max. 25 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 7,5 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Bebyggelse skal opføres med materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. 40

25 2.4 Øvrige Rammenr.: 355-L4 Rammenavn: Erhvervs- og boligområde ved det gamle mejeri, Torslundevej ved Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Blandet bolig- og erhvervsområde - det gamle mejeri Torslundevej 19. Max. 50 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 13 meter. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan Rammenr.: 360-BE1 Rammenavn: Landsbyen Bursø Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligformål og landbrugserhverv, offentlige formål, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 35 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. 41

26 Rammenr.: 360-BE2 Rammenavn: Landsbyen Krønge Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligområde og landbrugserhverv, offentligt område, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Rammenr.: 360-BE3 Rammenavn: Landsbyen Torslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Landsbyområde - boligområde og landbrugserhverv, offentligt område, samt øvrige erhverv, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til områdets forsyning: Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 30 for den enkelte ejendom. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. 42

27 Rammenr.: 355-F1 Rammenavn: Campingplads ved Saksfjed Østersøbad Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område - campingplads til max. 250 enheder samt mindre butikker til brug for områdets kunder. Max. 2 for området under et. Der må ikke permanent opstilles campingvogne, men der åbnes mulighed for at opføre ialt 50 campinghytter. Der må udover mindre bygninger til informationskontor, kiosk, toilet/baderum og fælles køkken i forbindelse med campingpladsens drift, desuden opføres bebyggelse indeholdende restauration, mindre butikker mv. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 7 meter. Rammenr.: 355-S1 Rammenavn: Sommerhusområde ved Hyldtofte Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- S1. Sommerhusene skal være mindst 25 m². En evt. koncentreret feriebebyggelse skal ske efter en samlet plan, der sikrer, at en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse og at offentlighedens adgang- og opholdsmuligheder ved kysten sikres. 43

28 Rammenr.: 355-S2 Rammenavn: Sommerhusområde ved Saksfjed, Østersøbad Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355- S2. I den nordøstlige del af området kan der etableres en koncentreret feriebebyggelse. Sommerhusene skal være mindst 25 m². En evt. koncentreret feriebebyggelse skal ske efter en samlet plan, der sikrer, at en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse og at offentlighedens adgangog opholdsmuligheder ved kysten sikres. 44

29 45

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY

8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8 Distrikt Rødby 260 DISTRIKT RØDBY 8.1 Centerby - Rødby DISTRIKT RØDBY 261 Rammenr.: 360-C3 Rammenavn: Bymidte i Rødby ved Østre Allé Generelle anvendelsesbestemmelser: Bymidte - centeområde, butikker,

Læs mere

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131

5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5 Distrikt Nakskov DISTRIKT NAKSKOV 131 5.1 Hovedby - Nakskov Vest 132 DISTRIKT NAKSKOV 5.1 Hovedby - Nakskov Øst DISTRIKT NAKSKOV 133 Rammenr.: 367-C1A Rammenavn: Bymidteområde i Nakskov vest Generelle

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde Kvæ.B.1 Kvæ.B.1 Kværndrup Boligområde i Kværndrup Generel Boligområde Fremtidig zonestatus Specifik Åben lav boligbebyggelse Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 30 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930.

Købmandsgården. Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården. 1880, bryggeriet fra 1930. Nyråd lokalområde 98 Kulturmiljøer Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet Herregårdslandskab om Vordingborg i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kortudsnit genereres

Kortudsnit genereres 3B17, LANGAGERGÅRD Boligformål, center, offentlige formål og friareal - naturfælled. for delområde: 1: Boligformål og fælles friareal. 2: Center og erhvervsformål - butikker, kontorer, offentlige formål

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest.

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest. 14. Rammer, set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. set fra sydvest. 115 14. Rammer, N Andet Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde

Læs mere

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen

Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen Delområde 3 - Slangerup og den østlige del af kommunen I F G H Delområde 3 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-D) og landområder (E-N) 300 3 E A L M B K D J C N 301 Delområde 3 - Byområder Slangerup

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

7. Martofte Boligområder/1. Martofte

7. Martofte Boligområder/1. Martofte 7. Martofte Boligområder/1. Martofte gader som huludfyldning, hvor det passer naturligt i landsbymiljøet. Bebyggelsesprocent for åben-lav max. 25. Bebyggelsesprocent for tætlav max. 35. Anden bebyggelse

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013

Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013 ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Trekantområdet og Vejle Kommune Offentlig høring fra 9. oktober til og med 23. oktober 2013 Indledning Vejle Kommune har i perioden 5. juni til

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10

Kommuneplantillæg nr. 10 5.BE.2 - Kølstrupjuni 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Baggrund...1 Eksisterende

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Rammernes opbygning. Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune.

Rammernes opbygning. Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune. 8. Rammer 179 Rammernes opbygning Rammerne er plangrundlaget for udarbejdelse af lokalplaner. Der er udarbejdet rammer for alle geografi ske dele af Greve Kommune. Rammerne for lokalplanlægning er i Greve

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder Forslag til Svendborg Kommuneplan 201325 Oversigt over ændringer i rammeområder 05.03.R7.961 05.03.R7.961 Rekreativt område campingudvidelse ved Øgavl Rekreative formål i form af campingplads Eksisterende:

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger Stevns kommune Lokalplan nr. 37 Ple jeboliger i RØdvig 1 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 # Lokalplan for en bebyggelse af pleje- og andre boliger i RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formål

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads

Kommuneplan Kommuneplanramme F Campingplads Forslag Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplanramme 6.3.001.F Campingplads September 2012 Tillæg nr. 13 til Sønderborg Kommuneplan 2009-2021 Gammelmark Campingplads Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling

Forslag til Kommuneplantillæg Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted. Måned 20xx UDKAST. Til politisk behandling Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 Område til offentlige formål ved Kirkevej i Sommersted UDKAST Til politisk behandling Måned 20xx Forslag til Kommuneplantillæg 16-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

1G4. Holbæk Motorvejen 2-B410 2-G3 2-D2 2-F5 2-G6 2-D3 2-G5 2-D4 2-G8 2-F2 2-B D6 Køge Bugt Motorvej 3-B201

1G4. Holbæk Motorvejen 2-B410 2-G3 2-D2 2-F5 2-G6 2-D3 2-G5 2-D4 2-G8 2-F2 2-B D6 Køge Bugt Motorvej 3-B201 1-T2 Holbæk Motorvejen 2-G7 1G4 2-F4 2-F3 2-G3 2-G2 2-T1 2-D5 2-G4 2-D2 2-G1 2-B400 2-B400 2-D3 2-G5 2-F5 2-G9 2-D7 2-F1 2-G8 2-D4 2-F1 2-F2 2-G11 2-F11 2-F6 2-D6 Køge Bugt Motorvej 3-B201 3-G15 Rammer

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

1. Rudkøbing Erhvervsområder

1. Rudkøbing Erhvervsområder 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og kontorvirksomheder samt butikker med særligt

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NØRRE NEBEL

PLANHÆFTE FOR NØRRE NEBEL KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NØRRE NEBEL Kommune 1 15. Nørre Nebel 15.01 Nørre Nebel By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken

kommuneplantillæg nr Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken kommuneplantillæg nr. 15.13 Bolig- og erhvervsområde ved Saltebakken Søndergade Europavejen Thodesvej Lisborgvej Nyborgvej Rønnestvej Juni 2016 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere