Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7 Hovedenhed... 7 Kontrolpanel... 8 Indgangs- / udgangs- stik... 9 Fjernbetjening Installation...11 Tilslutning af projektoren...11 Tilslutning til computer/notebook Forbind til videokilder Tænd/sluk for projektoren...13 Tænd for projektoren Sluk for projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...15 Indstilling af projektorens højde Indstilling af projektorens / fokus Indstilling af det projicerede billedes størrelse Betjeningsknapper...18 Kontrolpanel og fjernbetjening...18 Kontrolpanel Fjernbetjening OSD menuer...21 Sådan bruges OSD menuen Menutræ Bilde BILDE Avansert SKJERM SKJERM Tre dimensjoner OPPSETT OPPSETT Sikkerhet OPPSETT Signal ALTERNATIVER ALTERNATIVER Avansert ALTERNATIVER Lampeinnstillinger Bilag...39 Fejlfinding...39 Udskiftning af lampen...44 Kompatibilitets-tilstand...46 Computer kompatibilitet Video kompatibilitet RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste...48 Tildeling af RS232-stikbenene RS232 protokol funktionsoversigt Loftmontering...52 Optomas globale kontorer...53 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn med en pil for enden og omringet af en trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige drifts- og vedligeholdelses- (servicerings-)instruktioner i det trykte materiale, som følger med udstyret. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn ellerfugt. 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt. Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Advarsel- Når du udskifter lampen, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på siderne Advarsel- Projektoren udregner selv lampens levetid. Sørg for at udskifte lampen, når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel- Nulstil Lampenullstilling funktionen fra skærmmenuen Alternative Lampeinnstillinger. menuen, efter udskiftning af lampemodulet (se side 38). Når lampens levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes, før lampen er blevet skiftet. For vejledninger om, hvordan lampen skal skiftes, se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen på side Advarsel- Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om, at kølecyklussen er blevet fuldført, før dufrakoblereffekten. Lad projektoren køle af i 90 sekunder. Advarsel- Brug ikke linsedækslet, når projektoren er i brug. Advarsel- Når lampen er ved at nå enden på dens levetid, vises meddelelsen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter og udskfit lampen hurtigst muligt. Advarsel- Kig ikke ind i og peg ikke med fjernbetjeningens laserpeger ind i dine egne eller andres øjne. Laserpointeren kan skade synet permanent. 3

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler. Benytte apparatet under følgende forhold: - På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5-35 C. Relativ fugtighed skal være 5-35 C, 80% (maks.), ikke-kondenserende. - I områder med megen støv og urenheder. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 4

5 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Vend så meget som muligt ryggen til lysstrålen. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. For at minimere lampeeffekten, skal du reducere det omgivende lys niveau med gardiner. Produktegenskaber SVGA (800x600) nativ opløsning / WXGA (1280x800) nativ opløsning HD kompatibel 1080p understøttet BrilliantColor teknologi Sikkerhedsspærre og kensington-lås RS232 kontrol Hurtignedlukning Indbygget højtaler 5

6 Indledning Pakkeindhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center. Projektor med linsedæksel El-ledning 1,8m Overscan HDMI På grund af forskellige programmer i hvert land kan nogle regioner have forskelligt tilbehør. 2 stk AAA batterier Dokumenter: Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort (kun for EMEA) 6 IR fjernbetjening VGA kabel 1,8m

7 Indledning Produktoversigt Hovedenhed Kontrolpanel 2. Fokusring 3. Linse 4. IR modtagere 5. Fødder til indstiling af hældning 5 6. Sikkerhedsspærre 7. Indgangs- / udgangs- stik 8. El-stik 7

8 Indledning Kontrolpanel POWER AV tavs 2. Menu 3. Kilde 4. Enter 5. Gensynkroniser 6. Strøm 7. Korrigering for trapezforvrængning 8. Fire retningsknapper 9. Tænd/Standby LED 10. Lampe LED 11. Temperatur LED 12. IR modtager 8

9 VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT Indledning Indgangs- / udgangs- stik HDMI RS-232 RCA-L RCA-R HDMI stik (Kun for WXGA) 2. VGA-In/YPbPr/ stik (pc analogt signal/komponentvideo indgang/hdtv/ypbpr/ trådløs dongle) 3. S-Video indgangsstik 4. Komposit video indgangsstik 5. Lydudgangsstik (3,5mm ministik) 6. El-stik 7. RS-232 stik (9 stikben) 8. Venstre RCA Audio Input Forbindelse 9. Højre RCA Audio Input Forbindelse 10. Port til kensington lås 11. Sikkerhedsspærre 9

10 Indledning Fjernbetjening WXGA Overscan HDMI LED indikator 2. Strøm Til/Fra 3. Fire retningsknapper 4. Gensynkroniser 5. Lydstyrke +/- 6. Overskann 7. AV tavs 8. Video 9. VGA 10. Fasthold 11. S-Video 12. HDMI (Kun for WXGA) 13. Brightness (Lysstyrke) 14. Menu 15. Trapezkorrektion +/- 16. Kilde 17. Indtast 18. Taltastatur (til indtastning af adgangskode) 19. Kontrast (Kun for SVGA) SVGA 19 Overscan Contrast 10

11 E62405SP R HDMI VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 RCA-L RCA-R Installation Tilslutning af projektoren Tilslutning til computer/notebook På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. 1 (*) Ekstra Tilbehør 1...El-ledning 2...*DVI/HDMI kabel 3...VGA kabel 4...*RS232 kabel 5... *Lydindgangskabel 6... *Lydudgangskabel 11

12 E62405SP R HDMI VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 RCA-L RCA-R Installation Forbind til videokilder Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 7 S-Video udgang Komposit videoudgang Lys Input 1 På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør 1...El-ledning 2...*HDMI kabel 3...*15-stikben til 3 RCA komponent/hdtv adapter 4... *3 RCA komponentkabel 5...*S-Videokabel 6... *Komposit videokabel 7... *Lydkabelstik/RCA 12

13 Installation Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren 1. Tag linsedækslet af. 2. Forbind el-ledningen og signalkablet. Når tilsluttet, lyser TIL/ STANDBY LED gult. 3. Tænd for lampen ved at trykke på knappen øverst på projektoren eller på fjernbetjeningen. TIL/STANDBY LED skifter nu til grønt. Startskærmen ses i cirka 10 sekunder. Første gang du bruger projektoren, vil du blive bedt om at vælge foretrukkent sprog og energisparetilstand. 4. Tænd for og forbind kilden, som du ønsker skal ses på skærmen (computer, notebook, videoafspiller osv). Projektorenfinder automatisk kilden. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til OPTIONER Kontroller, at Kildelås står på AV. Hvis der er multiple kilder forbundet samtidigt, skal du trykke på KILDE knappen på kontrolpanelet eller på de direkte knapper på fjernbetjeningen for at skifte mellem indgange. 2 Strøm POW ER Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. 1 Linsehætte 13

14 Installation Sluk for projektoren 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller på kontrol-panelet for at slukke for projektoren. Følgende meddelelse ses på skærmen. Bekræft ved at trykke på knappen igen, ellers forsvinder meddelelsen igen efter 15 sekunder. Når der trykkes på knappen for anden gang, viser projektoren nedtællingstimeren og slukker. 2. Køleventilatorerne fortsætter med at køre i omkring 10 sekunder for kølecyklus, og TIL/STANDBY LED blinker grønt. Når TIL/STANDBY LED lyser fast gult, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Når den er i standby, skal du trykke på knappen for at starte projektoren igen. 3. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter, at den har været slukket. Advarselsindikator Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk: Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren viser følgende symptomer. Se siderne for yderligere oplysninger. LAMPE LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. Fjern el-ledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv så igen. Hvis advarselsindikatoren stadig lyser, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp. 14

15 Installation Indstilling af det projicerede billede Indstilling af projektorens højde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren. 2. Drej de indstillelige ringe med/mod urets retning for at sænke eller løfte projektoren. Gentag det efter behov på de øvrige fødder. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling 15

16 Installation Indstilling af projektorens / fokus For at fokusere billedet skal man rotere fokus ringen, indtil billedet er skarpt. SVGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 18,05 fod (0,5 og 5,5 meter). WXGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 16,40 fod (0,5 og 5,0 meter). Fokusring Indstilling af det projicerede billedes størrelse SVGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 27,3 to 300,0 (0,7 til 7,6 meter). WXGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 34,0 to 322,0 Di ag on al Højde (0,8 til 8,2 meter). SVGA Bredde 27,1" (68,8cm) 54,1" (137,5cm) 135,3" (343,8cm) 189,5" (481,3cm) 243,6" (618,8cm) 297,8" (756,3cm) Hd 1,64'(0,50m) 3,28'(1,00m) 8,20'(2,50m) 11,48'(3,50m) 14,76'(4,50m) 18,05'(5,50m) 16

17 Installation Skærm (Diagonal) 27,1 (68,8cm) 54,1 (137,5cm) 135,3 (343,8cm) 189,5 (481,3cm) 243,6 (618,8cm) 297,8 (756,3cm) Skærm Størrelse (WxH) 21,7 x 16,3 55,0 x 41,3cm 43,3 x 32,5 108,2 x 81,2 151,6 x 113,7 194,9 x 146,2 238,2 x 178,7 110,0 x 82,5cm 275,0 x 206,3cm 385,0 x 288,8cm 495,0 x 371,3cm 605,0 x 453,8cm Hd 2,44 (6,2cm) 4,87 (12,4cm) 12,18 (30,9cm) 17,06 (43,3cm) 21,92 (55,7cm) 26,80 (68,1cm) Afstand 1,64 (0,50m) 3,28 (1,00m) 8,20 (2,50m) 11,48 (3,50m) 14,76 (4,50m) 18,05 (5,5m) Denne tabel er kun til brugerens reference. WXGA Diagonal Bredde Højde 32,2" (81,9cm) 64,5" (163,8cm) 161,2" (409,5cm) 225,7" (573,2cm) 290,2" (737,0cm) 322,4" (818,9cm) Hd 1,64'(0,50m) 3,28'(1,00m) 8,20'(2,50m) 11,48'(3,50m) 14,76'(4,50m) 16,40'(5,00m) Skærm (Diagonal) 32,2 (81,9cm) 64,5 (163,8cm) 161,2 (409,5cm) 225,7 (573,2cm) 290,2 (737,0cm) 322,4 (818,9cm) Skærm Størrelse (WxH) 27,3 x 17,1 69,5 x 43,4cm 54,7 x 34,2 136,7 x 85,4 191,4 x 119,6 246,1 x 153,8 273,4 x 170,9 138,9 x 86,8cm 347,3 x 217,0cm 486,1 x 303,8cm 625,0 x 390,6cm 694,4 x 434,0cm Hd 2,12 (5,4cm) 4,24 (10,8cm) 10,59 (26,9cm) 14,83 (37,7cm) 19,07 (48,4cm) 21,19 (53,8cm) Afstand 1,64 (0,50m) 3,28 (1,00m) 8,20 (2,50m) 11,48 (3,50m) 14,76 (4,50m) 16,40 (5,00m) Denne tabel er kun til brugerens reference. 17

18 Betjeningsknapper Kontrolpanel og fjernbetjening Kontrolpanel POWER Brug af kontrolpanelet Strøm Se Tænd/sluk for projektoren på siderne GENSYNKRONISER Enter KILDE Menu AV tavs Bekræft det valgte punkt. Tryk på KILDE for at vælge et indgangssignal. Tryk på Menu for at starte skærm- (OSD)menuen. Luk for OSD ved at trykke på MENU igen. Slår øjeblikkeligt lyd og video På/Av. Fire retningsknapper Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Trapezkorrektion Lampe LED Temperatur LED TIL/STANDBY LED Brug til at justere for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. (±40 grader) Angiver status for projektorens lampe. Angiver status for projektorens temperatur. Angiver projektorens status. 18

19 Fjernbetjening Betjeningsknapper Brug af fjernbetjeningen WXGA Strøm Kontrast V knap H knap Side + Side - Se Tænd/sluk for projektoren på siderne Justerer Billedets Kontrast. (Kun for SVGA) Ingen funktion. Ingen funktion. Ingen funktion. Ingen funktion. Indtast Bekræft det valgte punkt. HDMI Overscan Kilde Tryk på kilde for at vælge et tilslutningssignal. Gen-SYNKRONISER Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. SVGA Overscan Fire retningsknapper Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Trapezkorrektion +/- Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. Contrast Lydstyrke +/- Lysstyrke Menu Overskann Juster for at øge / reducere lydstyrken. Juster billedets lysstyrke. Tryk på Menu for at starte skærm- (OSD) menuen. Luk for OSD ved at trykke på Menu igen. Mask off nogle få pixler på hver side af billedet for at blive fremvist. Brug funktionen for at justere, hvis billedkilden har noget støj nær kanten af display billedet. 19

20 Betjeningsknapper Brug af fjernbetjeningen HDMI Fasthold AV tavs S-Video VGA Video Tryk på HDMI for at vælge HDMI-kilde. (Kun for WXGA) Tryk på Fasthold for at låse skærmbilledet fast. Tryk igen for at oplåse det. Slår øjeblikkeligt lyd og video På/Av. Tryk på S-Video for at vælge S-Video kilde. Tryk på VGA for at vælge VGA kilder. Tryk på Video for at vælge komposit videokilde. 20

21 OSD menuer Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden. Betjeningsknapper Sådan bruges OSD menuen 1. For at åbne OSD menuen, skal du trykke på Menu på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur. 2. Når skærmmenuen er åben, kan du bruge knapperne til at vælge et af menupunkterne. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du trykke på eller Enter for at åbne undermenuen. 3. Brug knapperne til at vælge det ønskede punkt og juster indstillingerne med knappen. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på Enter for at bekræfte, hvorefter vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for OSD ved at trykke på MENU igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger 21

22 Betjeningsknapper Menutræ Main Menu Image Display Sub Menu Settings Mode Cinema / Bright / Presentation / Game / Blackboard / Classroom / User / 3D Contrast Brightness #1 Color #1 Tint Sharpness Advanced BrilliantColor 0-10 Gamma Film / Video / Graphics / Standard Color Temp. Warm / Medium / Cold Color Setting Red Gain / Green Gain / Blue Gain / Red Bias / Green Bias / Blue Bias / Reset / Exit Color Space AUTO / RGB / YCbCr Input Source VGA / Video / S-Video / HDMI Exit Format #2 4:3 / 16:9-1 / 16:9-II / Native / AUTO #3 4:3 / 16:9 / 16:10 / Native / AUTO Overscan -10 ~ +40 EdgeMask 0~10 V Image Shift -50 ~ +50 V Keystone -40 ~ +40 3D 3D Mode Off / DLP-Link / IR #4 3D Sync. Invert On / Off Setup Language English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/ / Polski / / / Magyar / eština / / / / / / Türkçe Projection Front / Front-Ceiling / Rear / Rear-Ceiling (ICONS) Menu Location Top-Left / Top-Right / Center / Bottom-Left / Bottom-Right (ICONS) Security Security On / Off Timer-Month 0-12 Timer-Day 0-30 Timer-Hour 0-24 Change Password Exit #5 Signal Automatic Enable / Disable Phase (VGA) Frequency (VGA) H. Position (VGA) V. Position (VGA) Exit Projector ID 00~99 Mute On / Off Volume 0~10 Wireless On / Off 22

23 Betjeningsknapper Main Menu Sub Menu Settings options Source Lock On / Off High Altitude On / Off Information Hide On / Off Keypad Lock On / Off Background Color Black / Red / Blue / Green / White Test Pattern None / Grid / White Pattern Advanced Direct Power On On / Off Auto Power Off (min.) Sleep Timer (min.) Exit Lamp Settings Lamp Hour Lamp Reminder On / Off Brightness Mode STD/Bright Lamp Reset Yes/No Exit Reset Vær venligst opmærksom på, at skærm display (OSD) menuer varierer i forhold til den valgte type signal og den projektor model du anvender. (#1) Farve og Glød understøttes kun i videotilstand. (#2) Kun for SVGA. (#3) Kun for WXGA. (#4) 3D synk. invert er kun tilgængelig, når man bruger DLP Link tilstand. (#5) Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)-signal. 23

24 Betjeningsknapper Bilde Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Præsentation: Gode farver og lysstyrke fra pc-input. Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input. Biograf: Til hjemmebiograf. Spil: For Spil indstilling. Svart tavle: Denne skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (grøn) tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruger: Brugerindstillinger. Tre dimensjoner: DLP-Link er den oprindelige standardindstilling i denne tilstand. Alle brugerens senere indstillinger i 3D gemmes til denne tilstand til senere brug. Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på Tryk på Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på Tryk på for at reducere kontrasten. for at øge kontrasten. for at gøre billedet mørkt. for at gøre billedet lyst. 24

25 Betjeningsknapper Farve og Glød funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Farve Juster et videobillede fra sort-hvidt til fuldt mættede farver. Tryk Tryk Glød for at reducere mætningen i billedet. for at forøge mætningen i billedet. Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på Tryk på Skarphet Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på for at øge mængden af grønt i billedet. for at øge mængden af rødt i billedet. for at reducere skarpheden. for at øge skarpheden. 25

26 Betjeningsknapper BILDE Avansert BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Skalaen går fra 0 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Degamma Her kan du vælge et degamma-table, som er blevet fintunet til at give inputtet den bedste billedkvalitet. Film: Til hjemmebiograf. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. STD: Til pc- eller computer-kilde. Fargetemperatur Juster farvetemperaturen. Ved kold temperatur virker billedet koldere, og ved varm farvetemperatur virker billedet varmere. 26

27 Betjeningsknapper Farveindstillinger Tryk ind i næste menu som nedenfor og brug så eller for at vælge element. Anvend eller til at vælge Rød, Grøn eller Blå for lysstyrke (Gain) og kontrast (Bias). Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB eller YUV. Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikkevalgte indgange. 27

28 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. SVGA 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (480i/p) Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Størrelsesforhold (kilde fundet) Giv billede ny størrelse SVGA model 4:3 800 x 600 center 16:9-I 16:9-II Original 800 x 450 center 854 x 480 center, viser kun 800 x 480 Giv det native billede ny størrelse. Skift til ovenstående beskrivelser. Ikke pixel- opløsning. 28

29 Betjeningsknapper WXGA 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. 16:10: Dette format er til 16x10 indgangskilder såsom bredskærms-bærbare computere. Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Størrelsesforhold (kilde fundet) Giv billede ny størrelse WXGA model 4: x 800 center 16: x 720 center 16: x 800 center Original Giv det native billede ny størrelse. Skift til ovenstående beskrivelser. Ikke pixel- opløsning. Hver I/O har forskellige indstilling af Overskann. Overskann og Kantmaske kan ikke anvendes på samme tid. Overskann Overscan-funktionen fjerner støj i et videobillede. Overscan billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. Kantmaske Tryk på Tryk på V. Posisjon for at gøre et billede mindre. for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Keystone Tryk på eller for at justere billedforvrængning vertikalt. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet firkantet. 29

30 Betjeningsknapper SKJERM Tre dimensjoner De infrarøde alternativer kan variere fra model til model. 3D synk. invert er kun tilgængelig i DLP Link tilstand. 3D-tilstand Slå fra: Vælg Slået fra for at slå 3D-indstillinger på 3D-billeder fra. DLP-Link: Vælg DLP-Link til brug for optimerede indstillinger af DLP-Link 3D-billeder. Infrarød: Vælg Infrarød til brug for optimerede indstillinger af 3D-briller baseret på infrarødt. 3D synk. invert Tryk på På for at spejlvende venstre og højre rammeindhold. Tryk på AV for standard rammeindhold. 30

31 Betjeningsknapper OPPSETT Språk Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på eller i undermenuen og brug derefter or knappen til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på Enter for bekræfte valget. Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges en gennemlyselig skærm. Projeksjon Front-desktop Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra, loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. 31

32 Betjeningsknapper Trådløs virker kun med VGA stik Advarsel: Ledningsført VGA vil ikke virke, og projektoren vil muligvis slukkes, hvis den er forbundet når Trådløs aktiveres. Frivillig trådløs dongle er nødvendig for at bruge den trådløse funktion i projektoren. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. Menyplassering Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen. Projektor ID Id-definition kan installeres med menu (område 0~99) og gør det muligt for brugeren at styre en individuel projektor med RS232. Se den fulde liste på side 48 med RS232 kommandoer. Demp Vælg På for at slå lyden fra. Vælg AV for at slå lyden til. Volum Tryk på Tryk på for at reducere lydstyrken. for at øge lydstyrken. Trådløs Vælg På for at slå Trådløs til. 32

33 Betjeningsknapper OPPSETT Sikkerhet Sikkerhet På: Vælg På for at slå adgangskoden til, når projektoren startes. AV: Vælg AV for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode. Adgangskodens standardværdi er 1234 (første gang). Sikkerhetstidtaker Her kan du bruge tidsindstillingen (Month/Day/Hour (måned/dag/time)) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen. Endre Passord Ved første brug: 1. Tryk på for at indstille adgangskoden. 2. Adgangskoden skal have fire cifre. 3. Indtast din nye adgangskode med talknapperne på fjernbetjeningen og tryk derefter på for at bekræfte adgangskoden. Ændr adgangskode: 1. Tryk på for at indtaste den gamle adgangskode. 2. Indtast den nuværende adgangskode med talknapperne og tryk derefter på for at bekræfte. 3. Indtast den nye adgangskode (fire cifre) med talknapperne på fjernbetjeningen og tryk derefter på for at bekræfte. 4. Indtast den nye adgangskode igen og tryk på for at bekræfte. 33

34 Betjeningsknapper Hvis en forkert adgangskode indtastes tre gange, lukker projektoren automatisk. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du søge hjælp på det lokale kontor. 34

35 Betjeningsknapper OPPSETT Signal Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)-signal. AUTO Vælger automatisk signal. Hvis du anvender denne funktion, Fasen, vil frekvens elementer forsvinde i gråt, og hvis Signal ikke er automatisk, fasen, vil frekvens elementer dukke op, så bruger manuelt kan tune og gemme i indstillinger efter det til næste gang, projektoren bliver slukket og tændt igen. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion. Frekvens Ændr skærmdatafrekvensen, så den passer med frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer lodret. H. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet til venstre. for at flytte billedet til højre. V. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet ned. for at flytte billedet op. 35

36 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Kildelås På: Projektoren vil kun søge nuværende indgangsforbindelse. AV: Projektoren vil søge efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal mistes. High Altitude Når der vælge På, drejer ventilatorerne hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd. Skjul Information På: Vælg På for at skjule informations-meddelelserne. AV: Vælg AV for at vise søgemeddelelsen. For at slå tastaturlåsen fra, skal du trykke og holde på Enter ovenpå projektoren i fem sekunder. Lås tastatur Når tastaturlåsen er slået På, er kontrolpanelet låst, men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge AV, kan du bruge kontrolpanelet igen. Bakgrunnsfarge Brug denne funktion til at vise en sort, rød, blå, grøn eller hvid, skærm, når der ikke er noget signal. Testmønster Viser et Testmønster. Der er Gitterlinjer, Hvidt mønster og Intet. Reset Vælg Ja for at tilbagestille parametrene i alle menuerne til fabriksindstillingerne. 36

37 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Avansert Direkte på Vælg På for at slå Direkte tænding funktionen til. Herefter vil projektoren automatisk tænde, når strømmen slås til, uden at det er nødvendigt at trykke på knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Skru av automatisk (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Sovtidtaker (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). 37

38 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Lampeinnstillinger Lampetid Viser projiceringstid. Lampepåminnelse Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer, før det anbefales at udskifte pæren. Når omgivelsernes temperatur under drift er over 35 C, skifter projektoren automatisk til STD. Lysstyrkemodus STD: Vælg STD for at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger lampens levetid. LYS: Vælg LYS for at øge lysstyrken. Lampenullstilling Nulstil brændetimerne efter lampen er blevet skiftet. 38

39 Fejlfinding Bilag Hvis du oplever problemer med din projektor, se da venligst følgende oplysninger. Hvis et problem fortsætter, bedes du venligst kontakte din/dit lokale forhandler eller servicecenter. Der ses ikke noget billede på skærmen Kontroller, at alle kabler og strømstik er korrekt og ordentlig forbundet som beskrevet i afsnittet Installation. Kontroller, at stikbenene ikke er bøjede eller defekte. Kontroller, at lampen indeni projektoren er korrekt anbragt. Se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen for yderligere oplysninger. Kontroller, at linsedækslet er fjernet og, at projektoren er tændt. Kontroller, at AV tavs funktionen ikke er aktiveret. Billedet fremvises delvist, det ruller eller det fremvises ukorrekt Tryk på Gensynkronisering på fjernbetjeningen. Når du bruger en pc skal du: Til Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7: 1. Åben Denne computer og derefter Kontrolpanel og dobbeltklik derefter på Skærm ikonet. 2. Vælg fanebladet Indstillinger. 3. Kontroller, at din skærmopløsning er lavere end eller lig med UXGA (1600 x 1200). 4. Klik på knappen Avancerede egenskaber. Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, skal du også indstille den monitor, som du bruger. Gør følgende. 5. Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med UXGA (1600 x 1200). 6. Klik på Ændre knappen under fanebladet Skærm. 39

40 Bilag 7. Klik på Vis alle enheder. Dernæst skal du vælge Standardskærmtyper i SP boksen. Vælg den nødvendige opløsning i Model boksen. 8. Kontroller, at din skærmopløsning på monitoren er lavere end eller lig med UXGA (1600 x 1200). Når du bruger en notebook skal du: 1. Først følge trinene ovenfor for at justere opløsningen på computeren. 2. Tryk på de pågældende, nedenstående knapper for din notebook for at sende signal fra notebook til projektoren. Eksempel: [Fn]+[F4] Acer Asus Dell Gateway [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Mac Apple: Systempreferanser SKJERM Arrangement Speilvisning Hvis du har problemer med at ændre din skærmopløsning, eller din skærm går i stå, skal du genstarte alt udstyret inklusiv projektoren. Skærmen på den bærbare computer eller PowerBook viser ikke nogen præsentation Når du bruger en notebook pc skal du Nogle notebook pc er deaktiverer deres egne skærme, når en anden skærmenhed bruges. Hver pc har en forskellig måde at blive genaktiveret på. Se venligst i brugervejledningen til din computer for yderligere informationer. Billedet er ustabilt og flimrer Korriger det med Fase. Se venligst side 35 for yderligere oplysninger. Ændre farveindstillingerne på din computerskærm. Billedet har en vertikal blinkende stolpe Juster med Frekvens. Se venligst side 35 for yderligere oplysninger. Kontroller og genkonfigurer skærmindstillingen på dit grafikkort for at gøre det kompatibelt med projektoren. 40

41 Bilag Billedet er ude af fokus Kontroller, at linsedækslet er fjernet. Juster projektorlinsens fokusring. Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand. Se venligst side 16. Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd titel i 16:9 Når du afspiller anamorfiske dvd er eller 16:9 dvd er, giver projektoren det bedste billede, når skærmen er indstillet på 16:9 i OSD. Hvis du afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændre til 4:3 i menuen på projektoren. Hvis billedet stadig er udstrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatetpå følgende måde: Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (bred). Billedet er for lille eller for stort Flyt projektoren tættere på eller længere væk fra skærmen. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, gå til Skærm Format og prøv de forskellige indstillinger. Det anbefales ikke at bruge trapezkorrigering. Billedet har hældende sider Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan, at den er vandret centreretpå skærmen og under underkanten af skærmen. Tryk på [Keystone +/-] på fjernbetjeningen eller tryk på / på projektorpanelet, indtil siderne er lodrette. Billedet er spejlvendt Vælg OPSÆT projicering i OSD menuen og juster projiceringsretningen. 41

42 Bilag Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne Slukfor projektoren hvis muligt og træk herefter stikke ud af stikkontakten og vent mindst 60 sekunder, før der tilsluttes igen. Tjek, at Lås tastatur ikke er aktiveret ved at prøve at betjene projektoren med fjernbetjeningen. Lampen sprænger eller giver en poppende lyd Når lampens levetid er udløbet, udbrænder den, hvilket kan give et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For vejledning om, hvordan lampen udskiftes, se venligst afsnittet Sådan udskiftes lampen på side LED lys meddelelse Meddelelse Standby (tilslut el-ledningen) Power on (Warming) (tænder/opvarmer) Lampe lyser Slukket (køler af) Fejl (overophedning) TIL/STANDBY LED Temp. LED Lamp. LED (Grøn/Gul) (Rød) (Rød) Gul Blinker grønt Grøn Blinker grønt Blinker gult Konstant lys Ikke noget lys Fejl (ventilatorfejl) Fejl (lampefejl) Blinker gult Blinker gult Blinker * TIL/STANDBY LED være TÆNDT når OSD dukker frem, være SLUKKET når OSD forsvinder. 42

43 Bilag Skærmmeddelelser Temperaturadvarsel: Ventilationsfejl: Lampeopvarmning: Ikke indenfor skærmens rækkevidde: Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du Kontrollere, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15 vandret og lodret i forhold til en af IR modtagerne på projektoren. Forvisse dig om, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjern -betjeningen og projektoren. Sørge for, at du er indenfor 7 m (±0 ) af projektoren. Sørge for, at batterierne er korrekt anbragt. Udskifte batterierne, hvis de er udløbet. 43

44 Bilag Udskiftning af lampen Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå afslutningen på sin levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse. Når du ser denne meddelelse, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet lampen hurtigst muligt. Sørg for at projektoren har haft mindst 30 minutter til at køle ned, før lampen skiftes. Advarsel: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig, når du åbner til lampen. Du anbefales at bruge sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen på en loftsmonteret projektor. Pas på, at der ikke falder løse dele ud af projektoren. Advarsel: Lamperummet kan være meget varmt! Lad det køle ned, før du udskifter lampen! Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe lampemodulet og røre ved selve lampen. Lampen kan springe og medføre personskade, hvis den tabes. 44

45 Bilag 1 Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes. Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren. Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud Sådan udskiftes lampen: 1. Sluk projektoren ved at trykke på knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Skru de to skruer i dækslet ud Løft opad og fjern dækslet Skru de to skruer på lampemodulet ud Løft op i lampehåndtaget og fjern lampemodulet langsomt og forsigtigt. 4 Følg vejledningerne bagfra, når lampemodulet skal sættes tilbage. 8. Tænd projektoren og "Nulstil brændetimer", efter at lampemodulet er genindsat. Nulstil brændetimer: (i) Tryk på MENU (ii) Vælg FUNKTIONER (iii) Vælg Lampeindstillinger (iv) Vælg Nulstilling af Lampe (v) Vælg Ja. 45

46 Bilag Kompatibilitets-tilstand Computer kompatibilitet V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) Tilstand Opløsning Analog Digital Analog Digital VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 VGA ,90 37,90 VGA ,50 31,50 VGA VGA ,90 37,90 VGA ,50 37,50 VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 SVGA ,20 35,20 SVGA ,90 37,90 SVGA ,10 48,10 SVGA ,90 46,90 SVGA XGA ,40 48,40 For bredskærmsopløsning (WXGA), afhænger kompatibilitets støttenaf notebook/pc modeller. 120 Hz indgangssignaler kan være afhængige af understøttelse af grafiske kort. (*) Kun for WXGA. XGA ,50 56,50 XGA ,00 60,00 XGA WXGA ,68 49,64 SXGA ,98 63,98 SXGA ,98 63,98 UXGA ,00 75,00 WSXGA+(*) ,00 65,00 HD ,00 45,00 HD HD

47 Bilag Computer kompatibilitet Tilstand Opløsning V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) MAC LC ,66 34,98 MAC II ,68 35,00 MAC ,55 49,73 MAC ,24 MAC ,06 68,68 MAC G ,35 i MAC DV ,00 i MAC DV ,49 Video kompatibilitet NTSC M (3,58MHz), 4,43 MHz PAL SECAM SDTV/HDTV B, D, G, H, I, M, N B, D, G, K, K1, L 480i/p, 576i/p, 47

48 Bilag RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste Tildeling af RS232-stikbenene Stikben nr. Specifikation (fra projektorside) 1 N/A 2 RXD 3 TXD 4 N/A 5 GND 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 48

49 Bilag RS232 protokol funktionsoversigt Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None 1. Der er en <CR> efter Stop Bits: 1 Optoma alle ASCII ES523ST/EW533ST kommandoer. Flow RS232 Control Command : None Table Baud Rate : 9600 UART16550 FIFO: Disable Data Bits: 8 Parity: None Projector Return (Pass): P 2. Stop 0D Bits: er 1 HEX koden for Flow <CR> Control i ASCII : None koden. Projector Return (Fail): F Note : There is a <CR> after all ASCII commands 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=00-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors XX=01 99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0D Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) - ~9999(a=7E ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX12 5 7E D Direct Source Commands VGA ~XX12 8 7E D VGA Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX20 1 7E D Display Mode Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 5 7E D User ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX E D Cinema ~XX20 5 7E D User ~XX20 9 7E D 3D ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D Standard ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX44 n 7E a 0D Color (Saturation) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX45 n 7E a 0D Tint (Hue) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= )

50 Bilag ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l (for ES523ST) / 16:9 (for EW533ST) ~XX60 3 7E D 16:9-ll (for ES523ST) / 16:10 (for EW533ST) ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D EdgeMask n = 0 (a=30) ~ 5 (a=31 30) ~XX62 n 7E a 0D Overscan n = -10 (a=2d 31 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX E D 3D Mode Nvidia 3D Vision ~XX E D 3D Mode DLP-Link ~XX E D 3D Mode Off ~XX E D 3D Sync Invert On ~XX E D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Turkish ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX91 n 7E a 0D Signal Automatic n=0 disable; n=1 enable ~XX73 n 7E a 0D Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 2 7E D Disable ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne

Læs mere

L3502 W UM USER MANUAL

L3502 W UM USER MANUAL i3projector L3502 W UM USER MANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

MimioProjector Brugervejledning. mimio.com

MimioProjector Brugervejledning. mimio.com MimioProjector Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5360 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5360 serierne Originaludgave: 08/2009 Der kan foretages

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5350 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5350 serierne Originaludgave: 12/2007 Der kan foretages

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning Acer Projektør S1200 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør S1200 serierne. Originaludgave: 08/2008 Der kan foretages

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere