SAGE - Senior citizens participate in creating their lives SAGE Kompendium. Forfattere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGE - Senior citizens participate in creating their lives www.sage-eu.com. SAGE Kompendium. Forfattere"

Transkript

1 SAGE Kompendium Forfattere Regina Egger, Elisabeth Huber, Christina Kunter Kinga Melinda Mikle, Maria Costa Pau, Gerd Zimmer August 2008 Dette projekt finansieres med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation geniver udelukkende forfatterens holdninger, hvorfor kommissionen ikke kan drages til ansvar for evt. brug af informationerne heri. 1

2 . Indholdsfortegnelse Introduktion SAGE Projektet SAGE Undervisningen SAGE Principper for undervisning og læring SAGE modulerne: Aktiviteter Metoder Materialer Bibliografi/Litteratur 2

3 Trin for trin Underviserens manual Forfatter : Christina Kunter 3

4 Introduktion Nærværende dokument tilbyder et supplement til de undervisningsmaterialer som er udviklet indenfor SAGE projektet, og henvender sig til organisationer og trænere/undervisere, som planlægger at realisere SAGE undervisningskonceptet (enten hele kurset eller kun få moduler). Dokumentet udbyder både praktisk støtte, forslag til aktiviteter og øvelser samt organisationsmæssige hints omkring at komme i betragtning til planlæggelsen og implementeringen af kurset. Efter en kort introduktion til projektets baggrund finder du en beskrivelse af de undervisnings og læringsprincipper som karakteriserer det pædagogiske koncept i undervisningsprogrammet. Der er primært fokus på problembaseret læring og samarbejdsmæssig læring, som er former for læring som understreger den lærendes selvstyrelse og initiativ samt refererer til faktuelle problemer og situationer. I beskrivelsen af de forskellige moduler redegøres der for indholdet, skemaet og metodikken i hvert modul. Efterfølgende præsenteres de øvelser/aktiviteter som også findes i undervisningsmaterialet igen. For at besvare åbne spørgsmål angående implementeringen af denne undervisning anbefales det at organisere en workshop for trænere/undervisere, inden undervisningen påbegyndes. Dette vil gavne en gensidig udveksling mellem trænere/undervisere, gøre det lettere at koordinere, og give tid og plads til at diskutere både spørgsmål om indhold men også diverse organisationsmæssige spørgsmål. En fælles refleksion for trænere/undervisere efter afslutningen af kurset anbefales ligeledes for at snakke om resultater og uheld, og om positive og negative erfaringer (samt årsager). SAGE Projektet SAGE Seniorer deltager I at skabe deres eget liv er et Leonardo da Vinci II projekt som er finansieret i 2 år, med det formål at skabe en specifik undervisning for folk (primært 50+) som arbejde med eller for seniorer i forskellige former for service, hvilket sætter dem i stand til at 4

5 udvikle og implementere projekter omkring deltagelsesprojekter med ældre. Efter vores opfattelse betyder deltagelse at mennesker som er optagede af specifikke mål deltager i de politiske og sociale planlægninger og beslutningsprocesser som er forbundet med disse mål, med formålet at opnå en bred involvering af offentligheden og de mennesker det drejer sig om. Ved at påtage sig rollen som facilitator 1 prøver de på den ene side at udbyde strukturer og muligheder som sætter seniorer i stand til at deltage i planlægning og beslutningsprocesser i forbindelse med servicer for ældre, og på den anden side at skabe forblindelse mellem forskellige interessegrupper. Idet lobbyvirksomhed omkring ældre menneskers interesser er en rolle som senior repræsentanter ofte allerede spiller, kan undervisningen desuden hjælpe dem til at forøge deres kompetencer og professionalisme indenfor arbejdet i deres organisation. SAGE Undervisningen For at kunne håndtere de forskellige opgaver og situationer med succes vil facilitatorerne konfronteret med deltagerne. Deltagerne bliver tilbudt en undervisning som består af fem moduler som dækker de følgende tematiske områder: - Gerontologi - Kommunikation og moderation - Metoder til aktivt medborgerskab og deltagelse - Projektledelse - Undervisning vedrørende praksis SAGE Principper for undervisning og læring Det pædagogiske koncept i undervisningen i kurset er baseret på en konstruktivist forståelse af undervisning og læring, og har til formål at sikre en kompetence baseret uddannelse. Derfor danner specielt de former for læring som i dag kaldes for Ny undervisning og undervisningsmetoder danner grundlaget for SAGE kursets 1 En facilitator er en person som professionelt hjælper en gruppe personer til at forstå deres fælles mål og planlægning for at opnå dem uden personligt at tage stilling. Facilitatoren vil forsøge at hjælpe gruppen til at opnå enighed omkring eventuelle uenigheder som eksisterer fra starten eller som opstår under mødet så gruppen har et stærkt grundlag for fremtidlig handling. Rollen har lighedstegn med en jordemoder som hjælper under skabelsesprocessen, men ikke producerer det endelige resultat. 5

6 koncept. I modsætning til traditionelle undervisningsmetoder (Se skema 1)er de karakteriseret ved en ældning af perspektiv fra undervisning til læring, fra instruktion til deltagelse og væk fra udelukkende overførsel af viden til et metodisk uensartet undervisningsmiljø. 2 Læring ved brug af nye medier (e-learning, blandet læring) er en del af dette og bliver en vigtig ingrediens i SAGE kurset. Skema 1: Traditionelle undervisningsmetoder overfor læring centreret om den lærende Teaching and Traditional beliefs Learner based tuition Learning Content Learning theory Activities Role of the learner Role of the teacher Learning material A system of rules and structures arranged hierarchically Development of habits: Skills are communicated verbally Conversation led by the teacher; repetition and remembering Passive agent that can be led to the correct behaviour through well directed training measures Is in the centre and is active; tuition based on teaching; controlled progress, targets, and speed of learning Primarily geared to the teacher A system to express and form meaning Active communication; important tasks; language to enhance studying Learners learn through interaction with others; meaning is detected/negotiated Learners are interactive individuals; they give and take Stimulates and supports; gives advice and accompanies the learning process Genuine; enhances exchange and enables learning and the activity of the learner Kilde: Konrad/Traub 2005: 10 2 Vgl. / Abruf

7 2 Vgl. / Abruf Problem baseret/problem-orienteret læring Problem baseret/orienteret læring (PBL/POL)) er ikke en specifik læringsmetode, men det beskriver en tilgang som forøger selv-styret læring, og som binder det samen med hovedsaligt realistiske problemer (F.eks. det fremtidige handleområde) 3., Ved at gøre dette styrker man på den ene side kompetencerne i at løse problemer, tænke kritisk og arbejde uafhængigt, og på den anden side har de lærende muligheden for at stifte bekendtskab med udfordringerne i de fremtidige opgaver allerede under undervisningen. Derfor forsøgte man i udviklingen af indholdet i SAGE kurset at integrere så mange praktiske øvelser som muligt, hvori deltagerne skal komme med løsninger tage højde for realistiske problemer og spørgsmål vedrørende senior målgruppen (F.eks. projektet Senior Taxi ). Hermed vedlægges også de følgende principper for læring. Kooperativ/samarbejdende læring Brug af forskellig viden og deltagernes forskellige erfaringer er hovedpunkterne for den kooperative læring (gruppearbejde, studiegrupper osv.). Nogle lærende samarbejder mens underviseren udelukkende giver råd. Målet er den aktive optagelse af indholdet, en mere regelmæssig distribuering af aktiviteter samt en mere kritisk indstilling til indholdet baseret på forskellige holdninger 4. SAGE modulerne: Aktiviteter, metoder, materialer, generelt. Specifikationen af kursets moduler opstod i sammenhæng med udviklingen af det første pædagogiske koncept som er baseret på resultaterne af den tidligere udførte 3 Se: en 4 Se 7

8 behovsanalyse. Denne behovsanalyse som er udført ved hjælp af et spørgeskema i begyndelsen af projektet og som forskellige mennesker og organisationer (med relation til senior målgruppen) i alle partnerlandene deltog i, støttede SAGE partnerskabet i fastsættelsen af de evner og kompetencer som anses for vigtige i forbindelse med en deltagelses facilitatorer arbejde i området af arbejde med ældre. Undervisningsmateriale Materialerne til alle kursets moduler blev udviklet i fællesskab af partnerorganisationerne. I forbindelse med skabernes forskellige hjemlande kan man finde grafikker og kilder der er specifikke for de enkelte lande, da det ikke var muligt at diskutere information i en europæisk dimension for alle emnerne. Derfor er en fuldendelse af materialerne via nationale kilder og national information (f.eks. tal) formodentlig gavnlig og nødvendig i nogle sektioner. For hver modul (med undtagelse af den praktiske læring) blev der skabt et manuskript som er sammensat af følgende underpunkter: - Introduktion - Beskrivelse af mål - Kompetencer - Indhold (inklusive aktiviteter) - Synoptisk skema for aktiviteterne - Bibliografi/litteratur - Yderligere mulige kilder (handouts, artikler) Dette manuskript giver et solidt grundlag for undervisernes implementering af kursets moduler. Beslutningen af om og hvornår hvilke dele af materialerne til kurset skal uddeles til deltagerne påhviler underviserne. Hvad angår pilotundervisnings kurset vil man også benytte e-learning. Nogle dele af de udviklede dokumenter (handouts, tekster, videoer) vil være tilgængelige for deltagerne på en online platform (Moodle), som i det følgende beskrives i detaljer. E-learning, blandet læring 8

9 For at lette samarbejdet og kommunikation i kurset (mellem deltagerne og underviserne, og underviserne imellem) og for at lære en af de mange muligheder for virtuel kommunikation kan brug af en online platform, afhængigt af deltagernes parathed, enten under, imellem eller efter timerne være fordelagtig. Software til online studieplatforme som er tilgængelige for offentligheden, ikke kun pga. den nemme manøvrering, er for tiden udbredt i hele verden: MOODLE: Moodle udbyder virtuelle rooms og auditorier til brugerne, hvor arbejdsmaterialerne (tekster, links, præsentationer, videoer og andre dokumenter) og læringsaktiviteter (F.eks. meningsmålinger, fora) kan gøres tilgængelige. Et Moodle auditorium kan møbleres udelukkende efter underviserens ønsker, og det kan være indrettet ifølge kursets emner eller den tidsmæssige fremgang i læringsprocessen, og der udbydes en vilkårlig arrangering af informationer, kommunikationstilbud og elementer af opgaver. Graf 1: Moodle I brug i det østrigske pilotkursus. 9

10 Lige som en underviser? indretter seminar lokalet i forhold til sine behov kan et Moodle seminar room indrettes i forhold til målene med læringen. Hvert kursus specifikke Moodle platform er tilgængelig via internet. For at gå ind i forskellige seminar rooms og deltage i aktiviteterne skal alle brugere gives sin egen adgang (brugernavn og kodeord). For at få adgang til platformen er det hver gang påkrævet at taste brugernavn og adgangskode. Vedrørende tildeling af forskellige autorisationer har trænere? og deltagere forskellige muligheder for at deltagelse (læs adgang, indgang til adgang, sideopbygning osv.). En online platform som Moodle tilbyder derfor SAGE træneren muligheden for at udbyde forskellige undervisningsmaterialer (f.eks. handouts, artikler, videoer, audio bidrag, osv.), som til enhver tid kan printes, høres og ses af deltagerne (f.eks. hjemmearbejde). Fælles udvikling kan ikke finde sted under kurset (f.eks. pga. tidsrammen). Kommunikation kan gøres mulig via de allerede nævnte instrumenter, diskussionsfora og chatter som tilbyder deltagerne en udveksling med de andre, og som derudover fungerer som oplagring af filer med deres egne bidrag, som også kan søges og diskuteres. Undervisernes samarbejde Som det kan forventes på baggrund af antagelserne om at modulerne bør afholdes i henhold til underviserens ekspertise skal overdragelsen ske fra en underviser til en anden. F.eks. bør alle undervisere på forhånd modtage information om gruppens medlemmer, og deres fremgang, såvel som indhold og øvelser i modulerne. Dette letter forberedelsen og forebygge unødvendige gentagelser såvel som smuthuller i realiseringen af kursusprogrammet. En overdragelse kan ske i form af arbejdsmøder, eller hvis dette er for meget, i form af korte nedskrevne dokumentationer som uddeles til underviserne. 10

11 Modul: Gerontologi Indhold Gerontologi modulet hvori problematikkerne vedrørende de forskellige aspekter i ældningsprocessen eller de ældres livsbetingelser er spredt, inkluderer elementer i kurset hvor frembringelsen af en grundlæggende viden er i front (F.eks. fakta om den demografiske forandring, ældningens sociale historie) såvel som de timer hvori deltagerne opmuntres til aktivt at beskæftige sig med specifikke emner omkring ældning, f.eks. i form af diskussioner, tekst analyser og refleksion. Det er tillagt stor vigtighed at inkludere ens egne erfaringer med ældning, opfattelser og billeder af alder i det daglige liv, tilbageblik på forskellige faser af ens eget liv. Kun ved at beskæftige sig med sin egen biografi som præger ens livssituation og personlighed i livet som senior kan forståelsen af synspunkter, livsstil og væremåde hos ældre, som man måske skal samarbejde med i fremtidige projekter udvikles. Skema og metoder Der er/blev udviklet undervisningsmateriale til en kursusvarighed vurderet til 15 timer for modulet gerontologi. I forhold til tidsmæssige faktorer er det selvfølgelig op til instruktørerne at afgøre hvilket indhold og hvilke aktiviteter de vil fokusere på (i overensstemmelse med gruppen), og i hvilken rækkefølge emnerne i kurset skal indføjes. Ifølge manuskriptets komposition over indholdet foreslås følgende rækkefølge: Del 1: Sociologi : Demografisk udvikling, sociologiske aspekter i alder og ældning. Del 2: Historie : De ældre set i en historisk og interkulturel kontekst. Del 3: Multi disciplinær opfattelse af alder og ældning. Del 4: Betydningen af de ældres samfundsmæssig deltagelse. 11

12 Modul Kommunikation og moderation Indhold I præsentationen af modulet kommunikation og moderation informeres kursets deltagere om hvilke kompetencer der er nødvendige, og hvilke der skal udvikles for at opnå en succesfuld kommunikation og moderation, specielt i forhold til senior målgruppen. Via de foreslåede aktiviteter, mest relateret til de tilsvarende cases (f.eks. organisering af et seminar), opmuntres deltagerne til at bruge det indhold som de bliver præsenteret for i praksis, og på den måde styrke deres beslutningstagning og ansvar. Undervisningsdokumenterne indeholder to dele: 1. Grundlæggende viden om kommunikation: Efter en kort introduktion ( fire-ører modellen) sættes der fokus på emnet senior venlig kommunikation samt valg af hensigtsmæssige måder at kommunikere med denne målgruppe på. 2. Grundlæggende viden om moderation og konflikthåndtering. Denne anden del berører specielt emnerne gruppedynamik og moderation/konflikthåndtering i forbindelse med seniorer. Skema/Plan og metoder Dette modul af kurset inkluderer, i henhold til deltagernes vilje til effektiv kommunikation, en række praktiske øvelser som indeholder diskussioner og (selv) refleksioner, og tilbyder på den måde deltagerne muligheden for at analysere deres samtalemæssige opførsel, såvel som deres meddeltageres. Kursets struktur/organisation anbefaler en udvikling af emnerne i følgende rækkefølge: 1. Kommunikation 2. Moderation og konflikthåndtering Dette lader til at være fornuftigt da udførelsen af moderation er baseret på effektiv kommunikation, og fordi man, som moderator, bør have kendskab til de forskellige typer af moderation for at kunne bruge dem godt og med sikkerhed. 12

13 I undervisningsmaterialet findes flere handouts som kan danne grundlag for diskussioner, men som også indeholder specifik information og referencer såsom Barry Spiegelmann s Kommunikation med seniorer. Siden der er omfattende dokumenter til rådighed i dette modul er valget af aktiviteter, hvis der er begrænset tid, op til underviseren, eller skal trækkes i tråd med gruppens interesser og kommunikative evner. Den delvise flytning af diskussionerne til online platforme giver deltagerne muligheden for at sammenligne fordele og ulemper ved direkte og virtuel kommunikation og kan på den måde anses som hensigtsmæssig. Det er tilsyneladende vigtigt at stifte bekendtskab med nye former for kommunikation, specielt sat op imod baggrunden af stigende variation i tekniske muligheder indenfor dette område. Anvendeligheden af disse nye medier (F.eks. chat, , SMS, osv.) for senior målgruppen og accepten af denne eller den mulige uaccept bør dog altid overvejes, udfordres og diskuteres deltagerne imellem. Modul: Metoder til deltagelse Indhold Modulet Metoder til deltagelse kan anskues som kernen i SAGE kurset. Man introduceres til forskellige deltagelses metoder og former, som kan benyttes i arbejdet med seniorer eller andre interessegrupper. Indholdet i dokumenterne er som følger: o Hvad er deltagelse? o Graden af deltagelse o Hvorfor deltagelse? o Fordele og ulemper ved deltagelse o Vanskelige punkter omkring deltagelse o Kriterier for kvalitet i deltagelse o Introduktion til metoder til deltagelse - Workshop/fokusgruppe 13

14 - Fremtidig søgning - Åbent rum Open space Modulets mål er formidlingen af grundlæggende viden om emnet deltagelse samt at stifte bekendtskab med de grundlæggende betingelser som muliggør udførelsen af deltagelsesprocesser, og endelig at stifte bekendtskab med, og anvende forskellige teknikker og deres tilpasningsevner. Skema/plan og metoder Efter en teoretisk introduktion til emnet deltagelse præsenteres fem forskellige aktiviteter i forbindelse med konkrete cases og spørgsmål i dokumenterne. Denne del handler mest om afprøvning og test af forskellige teknikker. Deltagerne skal reflektere over hvordan de præsenterede teknikker kan anvendes i visse situationer, og de overtager planlægningen af forskellige projekter. For at gøre kurset afvekslende bør teoretiske enheder og praktiske øvelser alternere på samme måde som i de andre moduler. Aktivitet 5 er formodentlig en ret usædvanlig øvelse for deltagerne: Udførelsen af et åbent rum, open space, på internettet som er muliggjort af et yderligere konfigureret værktøj, og som med fordel kan anvendes når et større møde for deltagerne ikke er muligt. Afprøvningen af denne specifikke øvelse afhænger imidlertid af folks interesse og det nødvendige computer udstyr. Modul: Projektledelse Indhold I modulet projektledelse formidles grundlæggende viden om projekt-orienteret planlægning og anvendelse af enkle planlægnings- og ledelsesværktøjer. Ved brug af en model som illustrerer fire faser uddybes og udvikles de respektive problemer og spørgsmål for hver fase. Dette gøres teoretisk i den første del, og trin for trin ved brug af en case. Derved opstår en optagethed af følgende emner: o Hvad er et projekt? Plan for struktur af projekt 14

15 o o o o o o o o Hvilke faser er der? Skema for projektet Projekt forslag/instruktion Beregninger til projekt Undersøgelse af behov for realisering af projekt Definition af mål Færdiggørelse af projektbeskrivelse Projektpartner Skema/plan og metoder For at skabe en direkte relation til praksis og analysere de præsenterede metoder i forhold til anvendelse inkluderes en case i dokumenterne til kurset som kan planlægges teoretisk indenfor en kontekst af gruppearbejde under kurset. Alternativt kan deltagerne også arbejde med deres egne ideer til projekter som på den måde kan realiseres, f.eks. i modulet undervisning om praksis, eller efter fuldendelsen af SAGE kurset. Modulet projektledelse tilbyder en række muligheder som bruger funktionerne i en online platform for at realisere undervisningsindholdet. Underviserne kan på den måde gøre forskellige udkast (planer for strukturer, hjælp til beregninger osv.) tilgængelige for deltagerne, disse kan tilpasses deltagernes behov /mål eller videreudvikles. Graden af IT-støtte i kursets moduler afhænger dog mest af gruppens evner og interesser, eller den skal imødekomme deres behov. Modul: Praktisk læring Den praktiske læring som følger efter de fire moduler gerontologi, kommunikation og moderation, metoder til deltagelse samt projektledelse skal tilbydes deltagerne som en mulighed for stabilisering, for at afprøve deres lærte kompetencer i praksis og for at kombinere indholdet i det lærte i rammen for realiseringen af deres eget deltagelsesprojekt. I organiseringen af den praktiske læring tilbydes forskellige alternativer: Deltagerne kunne overtage planlægningen og udførelsen af et projekt med/for seniorer, f.eks. på vegne af et fællesskab, som gruppe, eller de kan realisere mindre deltagelsesprojekter i små grupper, par, eller individuelt, sandsynligvis i deres eget foranstående arbejdsmiljø. Det vil under alle omstændigheder være en fordel at være sikker på modus operandi, i den praktiske læring forud for undervisningen, når emnet og omfanget af planen for projektet er fastlagt 15

16 da det systematisk kan forliges med de planlagte aktiviteter og de forventede opståede hindringer i løbet af undervisnings sektionerne. Varighed og udkast for den praktiske læring anmasses primært ud fra omfanget af det planlagte projekt. Hvis deltagerne realiserer deres egne ideer til projekter under den praktiske læring bør de overholde en tidsramme på 40 timer pr. person (sandsynligvis fordelt over en længere periode) for planlægningen. Under den praktiske læringsperiode foregår der ingen fælles undervisningsenheder (dog er møder vigtige i begyndelsen og slutningen af den praktiske læring). Generelt skal man indvillige i omfanget og formen for nærvær via tilstedeværelse i den praktiske læring i kurset forud for påbegyndelsen af den praktiske læring, og man bør imødekomme deltagernes behov for støtte. Som mulighed for kommunikation anbefales/foreslås virtuelle møder (f. eks via online platformen Moodle eller Skype)hvis der er tilstrækkeligt teknisk udstyr og interesse fra deltagerne. Derved kunne man være fri for direkte møder, selvom det kræver nogen erfaring med disse kommunikationsmedier, og derfor sandsynligvis ikke er velegnet til alle grupperne i kurset. Deltagerne bør dokumentere for alle øvelser og erfaringer i konteksten af praktisk læring således at det er forståeligt hvilke aktiviteter der er udført. Ved konklusionen i den praktiske læring, eller rettere sagt undervisningsprogrammet, bør der på den ene side foregå en fælles præsentation (enten i kursusgruppen eller foran et større publikum)med det formål at kursets deltagere får mulighed for at præsentere sine projekter i en hensigtsmæssig fora. På den anden side kan der også foregå en afsluttende diskussion (evaluering) for kursusdeltagerne hvori man igen kan reflektere over kurset og de opnåede erfaringer i den praktiske læring. På den måde får deltagerne og underviserne muligheden for, i fællesskab at give feedback kursets og deltagernes succes, og kan på den måde bidrage til den nutidige videreudvikling af kursets koncept. 16

17 Bibliografi: Webside med relation til voksenuddannelse: Overblik over de forskellige typer af undervisning: Problembaseret undervisning: orientiertes_lernen Samarbejdsundervisning: ives_lernen Konrad, K. & Traub, S. (2005) Koopreratives Lernen. Baltmannsweiler: Schneider 17

18 Module 1 Gerontologi Forfatter Elisabeth Huber Dette projekt finansieres med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation gengiver udelukkende forfatterens holdninger, hvorfor kommissionen ikke kan drages til ansvar for evt. brug af informationerne heri. A. Introduktion: Afsnit 1. Sociologi : Demografisk udvikling, sociologiske aspekter af alder(ældning) Deltagerne bør, via et overblik over resultaterne af demografi og relevante aspekter af sociologi, have en forståelse af konsekvenserne af den aktuelle og fremtidige udvikling og dens sammenhæng. Dette skal gøre det nemmere at måle deres arbejdsområder og tage beslutninger. 18

19 Afsnit 2. Historie : Ældre mennesker set i en historisk/interkulturel kontekst Deltagerne bør, via et overblik over den historiske og kulturelle situation for ældre mennesker og de forskellige generationers vilkår, kunne relativere og sætte spørgsmålstegn ved den aktuelle situation i Europa. Derudover vil de påskønne sammenhængen mellem den enkelte livshistorie og social historie, og den politiske baggrund i de respektive perioder, således at de bliver lydhøre overfor nutidens ældre samt ældre indenfor deres aktivitetsområde. Afsnit 3. Multidisciplinære holdninger til alder (ældning) Deltagerne skal, via intens diskussion af relevante biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter, gøres bekendte med præmisserne for produktive og ressourceorienteret ældning. På baggrund af biografisk research og eksempler på personlige biografier kan de skabe forståelse af det enkelte menneskes indflydelse, via metoder og livssituation, i skabelsen af tilværelsen som ældre. De vil opnå en bedre forståelse for at anskue ældre mennesker som individer i sociale relationer og blive kompetente i at møde dem specifikt som individuelle mennesker eller grupper. Afsnit 4. Betydningen af social deltagelse af ældre mennesker Deltagerne får en grundlæggende viden og overblik over relevante aspekter af social deltagelse af ældre mennesker. De vil udvikle bevidsthed vedrørende væsentlig fremtidig udvikling vedrørende ældning, samt blive i stand til at identificere og evaluere denne. B. Primære mål: Afsnit 1: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at/har de studerende: Redegøre for generelt fakta om demografisk forandring En grundlæggende sociologisk viden om ældning Redegøre forventede fremtidige udviklinger (forandringer i relationer i generationer) Redegøre for konsekvenserne af ældre menneskers strukturering af det daglige liv Afsnit 2: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at/ved de studerende: Beskrive den sociale historie om ældning Redegøre for hvordan og hvorfor ældre menneskers situation har forandret sig gennem tiderne Benytte den mundtlige historiske research som eksempel på nutidig historie, såvel som den personlige diskussion om ansøgningsområderne og specifikke emner. Afsnit 3: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at: Redegøre for de biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter ved ældning Beskrive problemer og muligheder ved produktiv ældning Samt individuel dømmende diskussion af udvalgte emner. 19

20 Afsnit 4: Ved afslutningen af denne del er de studerende i stand til at: Beskrive eksempler på deltagelse af den ældre generation Diskutere rækken af emner indenfor deltagelsesprojekter C. Kompetencer: Demonstrerer en grundlæggende viden om gerontologi som inkluderer biologiske, psykologiske, sociale og økonomiske aspekter ved ældning. Evne til ikke blot at fokusere på nederlag, men identificere og bruge potentialet i seniorer Evne indenfor diversitet, til at fornemme heterogeniteten i ældning Demonstrere grundlæggende viden om De ældres position alt efter hvordan tiderne skifter Den demografiske forandring og dens konsekvenser og udvikling Den inter ansvarlige multi disciplinære aspekt ved ældning D. Gerontologi: Aktivitet 1 - Lad os lære hinanden at kende! På skrivebordet har vi kort med forskellige citater der henviser til betydningen af alder, ældning og de ældre. Du skal vælge et citat som tiltaler dig. Derefter skal alle introducere sig selv (Navn, citat, og grunden til at du har valgt citatet). Præsenter og diskuter citatet i gruppen. D1.1 Alder, ældning og de ældre 20

21 Termen alder betyder først og fremmest alder som social kategori. Udøver køn og hudfarve er alder en af de mest vigtige sociale kategorier. Siden 1920 erne har alder fået stigende social opmærksomhed, hvilket primært den stigende forventede levetid og den udviklende interesse i emnet alder. Termen ældning beskriver processen at blive ældre. Ældning beskriver en livslang proces, og den måde hvorpå ældre mennesker planlægger den sidste fase af livet afslører en masse om deres biografiske baggrund. Termen ældre mennesker beviser gerontologiens indsats for at forbedre livsvilkårene for de ældre (Cp.Wahl/Heyl 2004) Rosenmayr (1993) beskriver termen alder som: en fase hvor men har begrænset ydeevne/præstation, ikke kan følge med, bliver kasseret, men også en fase hvor man ser tilbage på fremførte præstationer i livet, på ens gyldige aften i livet/pensionering, og på ens sene frihed. I denne definition illustreres både negative og positive aspekter af ældning. Men først og fremmest er ældning en individuel proces. Det skal naturligvis ikke benægte betydningen af sociale stunder og processens forløb. Thomae (1969) beskriver ældning som en social skæbne, og afslører at sociale øjeblikke udformer ældningsprocessen udover personlige, biografiske, kulturelle, sanitære, genetiske og skelsættende aspekter. D 1.2. Den demografiske forandring, fakta Aktivitet 2 - Stop og tænk! Vi bliver alle ældre, fra dag til dag, uge til uge, måned til måned og år til år. Det faktum at vi bliver ældre kan vi ikke ændre. Men hvordan vi bliver ældre er til dels i vores egne hænder. Det afhænger ikke alene af hvor gamle vi bliver men hvordan vi bliver gamle. Det tilføjer ikke blot år til livet, men også liv til årene. Lad os tænke på vores omgivelser (familie, venner, naboer) Overvej de følgende termer (forventet levetid, børn, søskende, forældre, fødselsrate, forældrenes alder, børnebørn, familie osv..) og skriv dine observationer ned. Den demografiske forandring er allestedsnærværende. Hvordan kan vi imødekomme den? Hvilke udfordringer møder individet, samfundet byerne eller amterne? 1. Stigning i forventet levetid: Den individuelle ældning: Omkring år 1900 var den forventede levetid for en nyfødt 45 år. I dag har en nyfødt dreng en forventet levetid på 76 år, og en nyfødt piges forventede levetid er 82 år. Pr. år er den gennemsnitlige forventede levetid steget med 3 mdr., og 5 timer pr. dag. I dag betyder pensionering at man har yderligere 25 år foran sig, et tidsrum som nutidens ældre ikke har planlagt. Individuel ældning (Østrig) Forventet levetid (år) pr. fødsel Men women 21

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org

Hvad er PIPELINE? 1. Nr. marts 2006. www.pipeline project.org 225935 CP 1 2005 NO GRUNDTVIG G1 www.pipeline project.org 1. Nr. marts 2006 Introduktion Kære læser, Dette blad, du nu har I hånden eller læser på Internettet er det første nummer af det europæiske Pipeline

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAMMET LEONARDO da VINCI Koordineret af FOR.COM Version 1.1 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere