AU I TAL 2015 FORORD FORORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AU I TAL 2015 FORORD FORORD"

Transkript

1 AU I TAL 2015

2

3 FORORD AU I TAL FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling, personale, økonomi og bygninger. Oplysningerne er primært til intern brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab. Nøgletallene er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fire fakulteter Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). På grund af afrunding kan der forekomme enkelte upræcise tal.

4 2 AU I TAL 2015 INDHOLD INDHOLD 10-års tidsserier Tabel A1 Nøgletal for studerende i perioden Tabel A2 Nøgletal for personale og forskning i perioden Tabel A3 Økonomiske nøgletal for Studerende Tabel B1 STÅ-produktion for ordinær uddannelse Tabel B2 Studenterbestand Tabel B3 Studenteroptag på bacheloruddannelser pr. 1. oktober Tabel B4 Adgangskvotient til bacheloruddannelser... 6 Tabel B5 Førsteprioritetsansøgninger til bacheloruddannelser... 6 Tabel B6A Studenteroptag på kandidatuddannelser pr. 1. oktober Tabel B6B Rekruttering til kandidatuddannelser pr. 1. oktober Tabel B7 Bachelorproduktion Tabel B8 Kandidatproduktion Tabel B9 Medianalder for bachelorer og kandidater 2015 (produktion)... 7 Tabel B10 Udvekslingsstuderende Tabel B11 Efter- og videreuddannelse Tabel B12 AU Summer University Ph.d.-studerende Tabel C1 Indskrevne ph.d.-studerende pr Tabel C2 Godkendte ph.d.-afhandlinger Tabel C3 Nyoptagne ph.d.-studerende Tabel C4 Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i Forskning og formidling Tabel D1 Videnskabelige publikationer Tabel D2 Bibliometrisk forskningsindikator Tabel D3 Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet

5 INDHOLD AU I TAL Samarbejde med det omgivende samfund Tabel E1 Innovation Tabel E2 Folkeuniversitetets aktiviteter Tabel E3 Besøgstal på tilknyttede museer Personale Tabel F1A Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2015 (årsværk) Tabel F1B Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2015 (antal medarbejdere) Tabel F2A Personalets aldersfordeling i 2015 fordelt på stillingskategorier (årsværk) Tabel F2B Personalets aldersfordeling i 2015 fordelt på stillingskategorier (antal medarbejdere) Tabel F3A Personalets kønsfordeling i 2015 fordelt på stillingskategorier (årsværk) Tabel F3B Personalets kønsfordeling i 2015 fordelt på stillingskategorier (antal medarbejdere) Økonomi Tabel G1 Resultatopgørelse for 2015 fordelt på fakulteter Tabel G2 Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab) Tabel G3 Formålsfordelte omkostninger Bygningarealer og grønt regnskab Tabel H1 Grønt regnskab Tabel H2 Arealopgørelse i m

6 4 AU I TAL ÅRS TIDSSERIER 10-ÅRS TIDSSERIER A1. NØGLETAL FOR STUDERENDE I PERIODEN Antal STÅ-produktion Studenteroptag, bachelor Studenterbestand Ph.d.-studerende Kandidatproduktion Bachelorproduktion A2. NØGLETAL FOR PERSONALE OG FORSKNING I PERIODEN Antal Årsværk i alt Ph.d.-grader Antal publikationer A3. ØKONOMISKE NØGLETAL FOR Mio. kr., årets priser Omkostninger i alt Ordinær finansiering Ekstern finansiering

7 STUDERENDE AU I TAL STUDERENDE B1. STÅ-PRODUKTION FOR ORDINÆR UDDANNELSE Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt B2. STUDENTERBESTAND Indskrevne studerende i alt pr. 1. oktober Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt Heraf bachelorstuderende Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt Heraf kandidatstuderende Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt Heraf andet Health B3. STUDENTEROPTAG PÅ BACHELORUDDANNELSER Antal pr. 1. oktober Arts Svcience and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt

8 6 AU I TAL 2015 STUDERENDE B4. ADGANGSKVOTIENT TIL BACHELORUDDANNELSER Kvotient* Arts 8,7 8,7 Science and Technology 8,3 8,6 Health 10,4 10,4 Aarhus BSS 8,9 9,3 Aarhus Universitet i alt 8,9 9,1 * inkl. A-bonus og hurtigstartsbonus B5. FØRSTEPRIORITETSANSØGERE PR. OPTAGNE TIL BACHELORUDDANNELSER Antal Arts 1,27 1,35 1,25 1,42 Science and Technology 0,93 1,01 1,00 1,06 Health 1,80 1,71 1,84 1,81 Aarhus BSS 1,28 1,24 1,25 1,32 Aarhus Universitet i alt 1,25 1,26 1,25 1,33 B6A. STUDENTEROPTAG PÅ KANDIDATUDDANNELSER Antal pr. 1. oktober Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt B6B. REKRUTTERING TIL KANDIDATUDDANNELSER 2015 Antal pr. 1. oktober Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt Optagne studerende på kandidatuddannelsen Heraf universitetsbachelorer fra egen institution Heraf professionsbachelorer fra egen institution Heraf universitetsbachelorer fra andet dansk universitet Heraf professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution Heraf bachelorer fra udlandet Heraf andet B7. BACHELORPRODUKTION Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt

9 STUDERENDE AU I TAL B8. KANDIDATPRODUKTION Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt B9. MEDIANALDER FOR BACHELORER OG KANDIDATER 2015 (PRODUKTION) År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt Medianalder for bachelorer 24,58 24,92 24,50 24,15 24,58 Medianalder for kandidater 29,42 27,42 28,50 27,25 28,00 B10. UDVEKSLINGSSTUDERENDE Antal Udvekslingsstuderende i alt Heraf indgående Heraf udgående Udenlandske studerende på hele uddannelser Udenlandske studerende på deltidsuddannelser B11. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Antal Årselever (deltagere omregnet til årselever) Betalende deltagere (unikke CPR-numre) Betalende deltagere Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser B12. AU SUMMER UNIVERSITY Antal ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium på et dansk universitet Udbudte forløb på AU Summer University Internationale studerende som deltager på AU Summer University* * Udenlandske studerende, som ikke i forvejen er optaget på et heltids- eller deltidsstudium på et dansk universitet

10 8 AU I TAL 2015 PH.D.-STUDERENDE PH.D.-STUDERENDE C1. INDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE Antal pr. 31. december Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning) Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt C2. GODKENDTE PH.D.-AFHANDLINGER Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt C3. NYOPTAGNE PH.D.-STUDERENDE Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning) Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt

11 PH.D.-STUDERENDE AU I TAL C4. ØVRIGE NØGLETAL VEDR. PH.D.-STUDERENDE I 2015 År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt Alder ved gradstildeling (median) Effektiv studietid 5+3 ordning* - 4, ,9 Effektiv studietid 4+4 ordning* 4,5 4,0 4,2 4,0 4,1 Effektiv studietid 3+5 ordning* 3,5 3,1 3,3 3,1 3,2 Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt Ph.d.-studerende kvinder Ph.d.-studerende mænd Nyindskrevne erhvervs-ph.d.-studerende Aktive erhvervs-ph.d.-studerende * Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab. Definitionen afviger fra tidligere opgørelse af gennemførelsestid.

12 10 AU I TAL 2015 FORSKNING OG FORMIDLING FORSKNING OG FORMIDLING D1. VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER Antal Arts Science and Technology Health Aarhus BSS AU i alt Forskningspublikationer i alt Artikler, bøger og bidrag til bøger A Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter B Artikler i videnskabelige tidsskrifter (ikke peer-reviewed) C Videnskabelig bog, monografi D Bidrag til videnskabelig bog, monografi Review, videnskabelig anmeldelse, editorial, kommentar/debat Konferencebidrag A Konferencebidrag: artikel, paper B Konferencebidrag: poster, abstract Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport Working paper/arbejdspapir/preprint Øvrige forskningsbidrag Formidlingspublikationer i alt Formidlingspublikationer A Artikel i tidsskrift/avis B Kronik i tidsskrift/avis C Anmeldelse i tidsskrift/avis D Forskningsformidlende bog/antologi/rapport E Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi/rapport F Leksikonartikel, kommentar Øvrige formidlingsbidrag Undervisningspublikationer i alt Lærebog Kompendium/lecture notes Bidrag til lærebog/antologi Lyd- og billedmedie Andet undervisningsbidrag Kategori uden for Danske Universiteters definitioner Publikationer i alt

13 FORSKNING OG FORMIDLING AU I TAL D2. BIBLIOMETRISK FORSKNINGSINDIKATOR Point* Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Aarhus Universitet i alt * Opgørelsen af point vedrører publikationer for det foregående år. Opgørelsen for 2015 er i mindre omfang fejlbehæftet som følge af fejl opstået ved Forsknings- og Innovationsstyrelsens opgørelse af Den Bibliometriske Forskningsindikator. D3. EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER FORDELT PÅ FINANSIERINGSKILDE OG FAKULTET Mio. kr. årets priser Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt 2014 Danske offentlige kilder Danske private kilder EU-kilder Øvrige udenlandske kilder I alt Danske offentlige kilder Danske private kilder EU-kilder Øvrige udenlandske kilder I alt

14 12 AU I TAL 2015 PERSONALE SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND E1. INNOVATION Antal Indberettede opfindelser Patentansøgninger Udstedte patenter Licens-, salgs- og optionsaftaler (inkl. software) Samlet licensportefølje (eksl. software) Spinoutvirksomheder etableret Personale til teknologioverførsel (fuldtid årsværk) Forskningsaftaler med virksomheder Beløb i kr. Udgifter til kommercialisering Indtægter fra kommercialisering E2. FOLKEUNIVERSITETETS AKTIVITETER Antal Deltagere ved Folkeuniversitetet Deltagere ved Naturvidenskabelige Foredrag Aktiviteter udbudt af AU-forskere E3. BESØGSTAL PÅ TILKNYTTEDE MUSEER Antal Moesgaard Museum* Naturhistorisk Museum (mangler) Science Museerne** Steno Museet Orion Planetarium Antikmuseet * Moesgaard Museum var under ombygning i 2013 ** Science Museerne omfatter Steno Museet og Herbariet i Universitetsparken, Væksthusene i Botanisk Have samt Ole Rømer-Observatoriet i Højbjerg. Væksthusene i Botanisk Have genåbnede i 2014.

15 PERSONALE AU I TAL PERSONALE F1A. MEDARBEJDERE FORDELT PÅ FAKULTETER OG STILLINGSKATEGORIER I 2015 (ÅRSVÆRK) Antal Professor Lektor/ Seniorforsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ Post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP/ DTAP Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet Aarhus Universitet i alt I alt F1B. MEDARBEJDERE FORDELT PÅ FAKULTETER OG STILLINGSKATEGORIER I 2015 (ANTAL MEDARBEJDERE) Antal Professor Lektor/ Seniorforsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ Post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP DTAP I alt Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet Aarhus Universitet i alt

16 14 AU I TAL 2015 PERSONALE F2A. PERSONALETS ALDERSFORDELING I 2015 FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER (ÅRSVÆRK) Aldersgruppe Professor Lektor/ Senior-forsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP/ DTAP I alt < I alt F2B. PERSONALETS ALDERSFORDELING I 2015 FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER (ANTAL MEDARBEJDERE) Aldersgruppe Professor Lektor/ Seniorforsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP DTAP I alt < I alt

17 PERSONALE AU I TAL F3A. PERSONALETS KØNSFORDELING I 2015 FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER (ÅRSVÆRK) Antal Professor Lektor/ Senior-forsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP/ DTAP I alt Arts Kvinder Mænd Science and Technology Kvinder Mænd Health Kvinder Mænd Aarhus BSS Kvinder Mænd Fællesområdet Kvinder Mænd Aarhus Universitet i alt Kvinder Mænd

18 16 AU I TAL 2015 PERSONALE F3B. PERSONALETS KØNSFORDELING I 2015 FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER (ANTAL MEDARBEJDERE) Antal Professor Lektor/ Seniorforsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP DTAP I alt Arts Kvinder Mænd Science and Technology Kvinder Mænd Health Kvinder Mænd Aarhus BSS Kvinder Mænd Fællesområdet Kvinder Mænd Aarhus Universitet i alt Kvinder Mænd

19 ØKONOMI AU I TAL ØKONOMI G1. RESULTATOPGØRELSE FOR 2015 FORDELT PÅ FAKULTETER kr. Arts Science and Technology TABELLEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt Delregnskab 1: Ordinær virksomhed* Indtægter Finanslovstilskud Salg/øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Salg/Øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat Delregnskab 3: Retsmedicin Indtægter Salg/Øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning Indtægter Eksterne tilskud Salg/øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat *) Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.

20 18 AU I TAL 2015 ØKONOMI G1. RESULTATOPGØRELSE FOR 2015 FORDELT PÅ FAKULTETER (FORTSAT) kr. Arts Science and Health Aarhus BSS Fællesområdet I alt Technology Delregnskab 5 Indtægter Eksterne tilskud Salg/øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat Aarhus Universitet i alt Indtægter Finanslovstilskud Eksterne tilskud Salg/øvrige driftsindtægter Omkostninger Løn Øvrige driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat af ordinær drift Delregnskab 1 - ordinær virksomhed*) Andre driftsindtægter**) Årets resultat Relativ lønandel 63 % 55 % 58 % 65 % 64 % *Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1. **Indtægter fra salg af tidligere IHA-bygninger på Dalgas Avenue.

21 ØKONOMI AU I TAL G2. INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FORDELT PÅ PRIMÆRE KATEGORIER (INTERNT REGNSKAB) Mio. kr. årets priser Regnskab 2014 Regnskab 2015 Ordinære driftsindtægter Finanslovstilskud Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse Udvækslingsstuderende Fripladser og stipendier Færdiggørelsesbonus Effektiviseringer Basisforskning Myndighedsopgaver Øvrige formål Finanslovstilskud i alt Eksterne tilskud Salg/øvrrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Lønninger VIP PH.D DVIP TAP DTAP Anden løn Lønninger i alt Øvrige driftsomkostninger Husleje i alt Andre ordinære driftsomkostninger Omkostningsreducerende konti* Øvrige driftsomkostninger i alt Afskrivninger i alt Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsindtægter (salg af Dalgas Avenue) 124 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 2 21 Finansielle poster i alt 27-1 Årets resultat * De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

22 20 AU I TAL 2015 ØKONOMI G3. FORMÅLSFORDELTE OMKOSTNINGER 2015 Mio. kr Uddannelse 2.059,8 1.1 Heltidsuddannelse 1.153,5 1.2 Deltidsuddannelse 72,6 1.3 Øvrige uddannelser 63,5 1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 412,2 1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 358,0 2. Forskning 3.178, Forskning 1.608, Forskeruddannelse 667, Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 348,7 2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 553,9 3. Formidling og vidensudveksling 275, Formidling 149, Vidensudveksling 41, Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) 36,5 3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 48,4 4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 376, Myndighedsbetjeningsopgaver 306, Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) 15,0 4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 55,2 5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) 304,3 5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver 263,6 5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) 40,7 Formålsfordelte omkostninger i alt* 6.194,9 *) Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og mellemværende med Bygningsstyrelsen

23 BYGNINGSAREALER OG GRØNT REGNSKAB AU I TAL BYGNINGSAREALER OG GRØNT REGNSKAB H1. GRØNT REGNSKAB Aarhus Universitet i alt El (MWh) Vand (m 3 ) Varme (MWh)

24 22 AU I TAL 2015 BYGNINGSAREALER OG GRØNT REGNSKAB H2. AREALOPGØRELSE I M M 2 Arts Science and Technology Health Aarhus BSS Fællesområdet AU i alt Nytteareal 2012 Samlet nytteareal Heraf stalde Samlet nytteareal Heraf stalde Samlet nytteareal Heraf stalde Samlet nytteareal Heraf stalde Nettoareal 2012 Samlet nettoareal Heraf stalde Samlet nettoareal Heraf stalde Samlet nettoareal Heraf stalde Samlet nettoareal Heraf stalde Bruttoareal 2012 Samlet bruttoareal Heraf stalde Samlet bruttoareal Heraf stalde Samlet bruttoareal Heraf stalde Samlet bruttoareal Heraf stalde

25 AU I TAL AU i tal 2015 Copyright Aarhus Universitet Redaktion: Universitetsledelsens Stab og AU Økonomi og Bygninger Produktion Layout: AU Forskning og Eksterne Relationer Se AU s årsrapporter på Se AU i tal på ISBN

26 AARHUS UNIVERSITET Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.:

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER INSTITUT FOR ØKONOMI Ansvarlig leder: Allan Würtz Forretningscontroller: Morten Grunnet DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED Projektøkonom(er): Yadigar Akbulut & Mia Just Pedersen Indtægtsbudget DR1 Finanslovstilskud:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Glædelig Jul og tak for i år

Glædelig Jul og tak for i år Glædelig Jul og tak for i år 2007 et godt år for AU Fine forskningsresultater Kortet over universitet blev tegnet - med DPU Ledelsen er - eller var på plads! Åbning af nye forskningscentre God ranking

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Formålsfordeling af omkostninger

Formålsfordeling af omkostninger December 2012 Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger Indledning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har besluttet, at der i regi af

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010

Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010 2 Rapport om IT-Universitetet Dialogmøde 25. marts 2010 Universitets og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1. Dagsorden for dialogmøde mellem IT- Universitetet og Universitets-

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014

Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 1. Præambel: samfundet stiller berettigede krav til universiteterne Universiteternes rolle vokser Universiteternes rolle i samfundet ændrer sig i takt med,

Læs mere

Bestyrelse Daglig ledelse

Bestyrelse Daglig ledelse Fakta 2011 Ledelse Bestyrelse Lars Bonderup Bjørn Birgitte Possing Jens Kristian Gøtrik Ann-Helén Bay Mette Davidsen-Nielsen Grimur Lund Lars Arendt-Nielsen Pirkko Liisa Raudaskoski Lisbeth Rosted Jakob

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

IT-Universitetets kontoplan og vejledning

IT-Universitetets kontoplan og vejledning IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet PURE INFORMATIONSMØDE 2012 - for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER Uni Aarhus versitet PROGRAM Gennemgang af principperne i : Den bibliometriske forskningsindkator (BFI) Myndighedsrådgivningsindikatorerne

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Tal om danske universiteter 2014

Tal om danske universiteter 2014 Tal om danske universiteter 2014 2 Indhold Forord 3 Uddannelse 4 Forskning 10 Arbejdsmarkedet 15 Studiemobilitet og internationalisering 19 Økonomi og personale 21 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Indhold. Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund

Indhold. Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund 2 Indhold Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund 3 4 9 19 22 26 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K www.dkuni.dk

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet 2006

Fakta om Aalborg Universitet 2006 Fakta om Aalborg Universitet 2006 I I Aalborg Universitet I Fakta I Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974. Universitetets nøglekoncept er tværfaglighed inden for både forskning og undervisning. Uddannelsesprogrammerne

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Aarhus Universitet Indhold A. Årets resultat... 2 Tabel 1. Resultatopgørelse 2016 (med og uden resultateffekt)... 2 Budgetafvigelser i 2016... 4 Tabel 2. Afvigelser mellem regnskab 2016 og budget 2016

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Side 1 Aarhus Universitet Tabel 1. Resultatopgørelse 2015 AU i alt Tabel 2. Oversigtstabel, budgetafvigelser regnskab 2015, budget 2015, forecast 3 2015 Tabel 3. Likviditetsbeskrivelse Tabel 4. Investeringer

Læs mere