Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende"

Transkript

1 Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale overenskomstaftaler: DIS-hovedoverenskomster indgået mellem Danmarks Rederiforening og 1. Maskinmestrenes Forening Overenskomst af 1. april ,I, stk Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere - Dansk Navigatørforening Rammeaftale af 31. oktober stk Metal Søfart Overenskomst af 1. april 2010 (Skibsmaskinister) 5 stk. 1 henvisning til hovedoverenskomst med Maskinmestrenes Forening (pkt. 1 ovenfor) 4. Dansk El-Forbund Overenskomst af 1. april stk. 1 henvisning til hovedoverenskomst med Maskinmestrenes Forening (pkt. 1 ovenfor) 5. Metal Søfart Overenskomst af 1. marts 2010 (Skibsmekanikere) 7 stk Metal Søfart Overenskomst af 1. marts 2010 (Skibsassistenter m.v.) 7 stk. 2 DIS-overenskomster indgået mellem Danmarks Rederiforening og udenlandske fagforeninger 7. AMOSUP (Associated Marine Officers and Seamen s Union of the Overenskomst af 16. januar 2008 (Ratings) 8. AMOSUP (Associated Marine Officers and Seamen s Union of the Overenskomst af 16. januar 2008 (Officers) 9. SFTUF (Seamen s and Fishermen s Trade Union Federation) (Poland) Overenskomst af 6. juni 2008 (Officers) 10. SFTUF (Seamen s and Fishermen s Trade Union Federation) (Poland) Overenskomst af 6. juni 2008 (Ratings)

2 11. MUI (The Maritime Union of India) Overenskomst af 1. marts 2012 (Officers) 12. N U S I National Union Of Seafarers of India) Overenskomst af 1. marts 2012 (Ratings). Herudover er der for medlemmer af Danmarks Rederiforening aftalt fravigelse af hviletidsbestemmelserne i en række DIS-særoverenskomster, pkt A.P. Møller - Mærsk A/S a. METAL SØFART - Supply-skibe - gældende fra 1. marts 2010 I 1, 1. afsnit henvises til DIS-hovedoverenskomster for hhv. skibsmekanikere og skibsassistenter mv., jfr. de respektive overenskomster, nævnt ovenfor i pkt. 5 og 6 b. Maskinmestrenes Forening - Supplyskibe I 1 henvises til DIS-hovedoverenskomsten, jfr. pkt. 1. ovenfor c. Dansk Sørestaurationsforening Protokollat af 6. december 2010 om tiltrædelse af den i pkt. 4 nævnte Rammeaftale for så vidt angår hovmestre/catering officerer 14. DFDS A/S a. Maskinmestrenes Forening I indledningen henvises til DIS-hovedoverenskomsten, jfr. pkt. 1 ovenfor b. Dansk El-Forbund I indledningen henvises til DIS-hovedoverenskomsten, jfr. pkt. 4 ovenfor. I DIS- hovedoverenskomst af 1. april 2010 mellem Danmarks Rederiforening og Dansk El-Forbund, henvises i 5 til DIShovedoverenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening, jfr. ovenfor pkt A/S Em. Z. Svitzer a. Metal Søfart I 1, 1. afsnit henvises til hovedoverenskomster for hhv. skibsmekanikere og skibsassistenter m.v., jfr. ovenfor pkt. 5 og 6 b. Sømændenes Forbund i Danmark Protokollat af 16. juni Vattenfall Danmark A/S a. Metal Søfart (Skubbebåde) I 1, 1. afsnit henvises til DIS-hovedoverenskomsterne med METAL SØFART, jfr. pkt. 5 og 6 ovenfor b. Maskinmestrenes Forening I 1 henvises til DIS-hovedoverenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening, jfr. ovenfor pkt. 1

3 17. Dong Energy Generation A/S a. Metal Søfart (Skubbebåde) I 1, 1. afsnit henvises til DIS-hovedoverenskomsterne med METAL SØFART, jfr. pkt. 5 og 6 ovenfor b. Maskinmestrenes Forening I 1 henvises til DIS-hovedoverenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening jfr. ovenfor pkt Herning Tankskibsrederi A/S Maskinmestrenes Forening Særoverenskomsten Scandlines Danmark A/S Maskinmestrenes Forening (for skibene ASK OG URD Særoverenskomsten 4 stk Royal Arctic Line A/S Maskinmestrenes Forening 1 og 3, hvor der henvises til hhv. Hovedoverenskomsten, jfr. pkt. 1 ovenfor samt til Rammeaftalen, jfr. pkt. 2 ovenfor. 21. Lauritzen Offshore Services A/S a. Dansk Sø-Restaurations Forening Protokollat af 20. maj 2010 om tiltrædelse af den i pkt. 4 nævnte Rammeaftale for så vidt angår catering officerer. 22. A/S Dampskibsselskabet Torm a. Søfartens Ledere (Særaftale) Protokollat om fastlønsaftale, hvor der i første dot henvises til Rammeaftalen, jfr. pkt. 4 ovenfor samt overstyrmandskontrakt, hvor der i afsnittet Ansættelsesgrundlag henvises Rammeaftalen jfr. pkt. 2 ovenfor. b. Maskinmestrenes Forening Individuel ansættelse Der henvises til uddrag af 1. maskinmesterkontrakt afsnittet Ansættelsesgrundlag, hvori der henvises til Rammeaftalen jfr. pkt. 2 ovenfor c. Maskinmestrenes Forening (Juniormestre) 2, 2. afsnit, hvor der henvises til hovedoverenskomsten, jfr. pkt. 1 ovenfor 23. Bugser og Bjergning Danmarks A/S Metal Søfart Særoverenskomsten 3 stk. 4 DIS-overenskomster indgået mellem Rederiforeningen for Mindre Skibe (nu Rederiforeningen af 2010) og

4 24. Søfartens Ledere (Basisoverenskomst) Overenskomst af 1. april , stk Søfartens Ledere (bugserbåde) Overenskomst af 1. april 2007 I 4 stk. 1 henvises til DIS-Basisoverenskomsten, jfr. pkt. 24 ovenfor 26. Metal Søfart Særoverenskomst af 1. april 2005 (specialskibe) I indledningen henvises til DIS-overenskomsten, mellem Rederiforeningen for mindre skibe og Metal Søfart (skibsassistenter) 27. Maskinmestrenes Forening Rammeaftale af 17. august 2009 med en aftale om hviletidsfravigelse identisk med den i pkt. 2 nævnte Rammeaftale DIS-overenskomster indgået mellem Rederiforeningen for Mindre Skibe (nu Rederiforeningen af 2010) og udenlandske fagforeninger 28. AMOUP (Associated Marine Officers and Seamen s Union of the Overenskomst af 16. januar 2008 (Officers) 29. AMOSUP (Associated Marine Officers and Seamen s Union of the Overenskomst af 16. januar 2008 (Ratings) 30. SFTUF (Seamen s and Fishermen s Trade Union Federation) (Poland) Overenskomst af 1. juni 2008 (Officers) 31. SFTUF (Seamen s and Fishermen s Trade Union Federation) (Poland) Overenskomst af 1. juni 2008 (Ratings) Artikel 7 Herudover er der for medlemmer af Rederiforeningen for mindre Skibe (nu Rederiforeningen af 2010) aftalt fravigelse af hviletidsbestemmelserne i en række DIS-særoverenskomster, pkt Rederiet Esvagt A/S Overenskomst af 1. december 2007 med Søfartens Ledere 4 stk. 5, der svarer til 3, stk. 2 i DIS Basisoverenskomsten, jfr. pkt Jydsk Dykkerfirma Aps Overenskomst 2001/2004 med Dansk Navigatørforening/Maskinmestrenes Forening, 4.06, der svarer til 3, stk. 3 i overenskomsten 2000/2002, jfr. pkt M. H. Simonsen (tankskibe)

5 Overenskomst af 1. april 2007 med Søfartens Ledere 4 stk. 1 der henviser til DIS Basisoverenskomsten jf. ovf. pkt. 24 DIS-overenskomster indgået mellem medlemmer af Rederiforeningen af 1895 (nu Rederforeningen af 2010) og 35. Søfartens Ledere For styrmænd, der gør tjeneste i skibe i hvilket det er tilstrækkeligt, at skibsføreren iht. Besætningsfastsættelsen er i besiddelse af sønæringsbevis som sætteskipper ( 3 c.) DIS-overenskomst indgået af medlem af Rederiforeningen af 1895 (nu Rederiforeningen af 2010) 36. Rederiet Nilsen & Bresling A/S Aftale af 22. oktober 2010 med Metal Søfart om fravigelse af hviletidsreglerne for søfarende. Aftalen er indgået i tilslutning til den mellem Rederiforeningen af 1895 og Metal Søfart/rederiet Nielsen & Bresling A/S og Metal Søfart indgåede overenskomst for skibsassistenter/skibsmekanikere Overenskomster mv. indgået af medlemmer af Bilfærgernes Rederiforening 37. Scandlines Danmark A/S (DIS-overenskomster) a. Dansk Navigatørforening (DIS-overenskomst for Holger Danske) Lokalt tillæg af 10. februar 2003 til DIS-overenskomst for M/V Holger Danske, indgået 30. august 2000, samt lokalaftale af 20. februar 2002 mellem Scandlines Danmark A/S og Dansk Navigatørforening ved Færgekredsen Scandlines b. Maskinofficersforeningen (DIS-overenskomst for Holger Danske) Lokalt tillæg af 10. februar 2003 til DIS-overenskomst for M/V Holger Danske, indgået 30. august 2000 samt lokalaftale af 20. februar 2002 mellem Scandlines Danmark A/S og Maskinofficersforeningen c. Metal Søfart (DIS-overenskomst for Holger Danske) Lokalt tillæg af 1. marts til DIS-overenskomst for M/V Holger Danske, indgået 30. august 2000 mellem Scandlines Danmark A/S og Metal Søfart d. Sømændenes Forbund (DIS-overenskomst for Holger Danske) Lokalt tillæg af 19. februar 2003 til DIS-overenskomst for M/V Holger Danske, indgået 30. august 2000 mellem Scandlines Danmark A/S og Sømændenes Forbund e. Restaurations Branchens Forbund (DIS-overenskomst for Holger Danske.) Lokalt tillæg af 1. marts 2003 til DIS-overenskomst gældende for M/V Holger Danske f. Dansk Jernbaneforbund (DIS-overenskomst for Holger Danske) Lokalaftale af 1. marts 2003 for Dansk Jernbaneforbunds personale til DIS-

6 overenskomst på M/V Holger Danske, indgået 1. marts 2003 mellem Scandlines Danmark A/S og Søfartspersonalets afdeling 38. Færgeselskabet Læsø K/S (Lokalaftaler) a. Lokalaftale af 15. juni 2005 mellem Færgeselskabet Læsø K /S og Dansk Navigatørforening v/kaj Højmark Kristensen om forsøg med 16 timers vagter for de tjenstgørende navigatører på Læsøoverfartens færger MARGRETE LÆSØ og ANE LÆSØ b. Lokalaftale af 29.august 2005 mellem Færgeselskabet Læsø K/S og Maskinmestrenes Forening v/anders K. Larsen om forsøg med 18 timers vagter for de tjenstgørende maskinmestre på Læsøoverfartens færger MARGRETE LÆSØ og ANE LÆSØ c. Lokalaftale af 12. juni 2005 mellem Færgeselskabet Læsø K/S og FOA om forsøg med 16 timers vagter for de af aftalen omfattede søfarende, tjenstgørende på Læsøoverfartens færger MARGRETE LÆSØ og ANE LÆSØ 39. Ærøfærgerne A/S a. Metal Søfart Lokalaftale af 20. januar og 21. februar 2005 mellem Ærøfærgerne A/S og de i selskabet beskæftigede maskinchefer på M/F MARSTAL, indgået i tilslutning til gældende overenskomst med Metal Søfart b. Metal Søfart Lokalaftale 2. marts 2005 mellem Ærøfærgerne A/S og maskincheferne omfattet af overenskomsten med Metal Søfart, når de er beskæftiget på M/F SøbyFærgen på overfarten mellem Søby og Fåborg 40. Samsøtrafikken A/S Søfartens Ledere Lokalaftale om fravigelse fra de almindelige hviletidsregler for søfarende for rederiets navigatører som gør tjeneste på færgerne KANHAVE, VESBORG og KYHOLM 41. Samsøfærgen a. Maskinmestrenes Forening Lokalaftale af 25. januar 2011 om fravigelse fra de almindelige hviletidsregler for søfarende for rederiets maskinmestre, som gør tjeneste på færgerne KANHAVE, VESBORG og KYHOLM b. Sømændene 3F Lokalaftale af 8. juni 2010 om fravigelse fra de almindelige hviletidsregler for søfarende for rederiets skibsassistenter, som gør tjeneste på færgerne KANHAVE, VESBORG og KYHOLM Andre

7 42. Maribo Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (Askø Færge) Aftale af 17. november 2003 mellem Maribo Kommune Askø Færge v/ overfartsleder Heintz Madsen og Forbundet af Offentligt Ansatte, Østlollands afdeling vedrørende besætningen på ASKØ, med hjemsted på Askø 43. Arriva Rederi Overenskomst mellem Funktionær-og Inspektørforeningen og AHTS. Lokalaftale af 10 marts 2004 mellem Arriva Rederi A/S og samtlige navigatører 44. Danpilot a. Dansk Funktionærforbund/Faglig Puls Protokollat af 21. januar 2010 om kollektiv aftale om hviletid for lodsmedhjælpere/bådmænd b. Sømændenes Forbund Protokollat af 20. januar 2010 om kollektiv aftale om hviletid for bådmænd

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere