Nøgletal for udvikling i det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for udvikling i det"

Transkript

1 KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :27:47

2 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen i et fællesskab betinget af geografi, erhvervsliv og samfundsforhold. Fra Sydnorge i nord til Hamborg i Syd skal vækstmulighederne i korridoren have opmærksomhed. I det internationale perspektiv drejer det sig om, at markere sig, og vise den kritiske masse, som gør en forskel i den internationale konkurrence. Kontur for Jyllandskorridoren er et samarbejde mellem parter, der i et fælles projekt leverer et første billede af en række kommuner for at samle brikkerne til en helhed. Kontur afdækker bosætning, erhvervsstruktur og uddannelsesniveau og sidst men ikke mindst sammenhængskraft og vækstpotentialer i korridoren. Kontur for Jyllandskorridoren vil bidrage til områdets identitet og synlighed et vigtigt skridt til et stærkere samarbejde med Nordtyskland og Hamborg, et samarbejde som kan positionere Vestdanmark i den nordeuropæiske vækstindsats. Bosætning / side 3 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Huspriser Erhvervsforhold / side 15 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Virksomhedsstørrelse Erhvervsstruktur Udvikling i erhvervsstruktur Iværksætteri Uddannelse / side 25 Befolkningens uddannelsesniveau De beskæftigedes uddannelsesniveau Uddannelsesforløb Afstand til uddannelsesstederne Appendiks / side 31 Østjysk bybånd Det østjyske bybånd består af 17 kommuner i Østjylland fra Haderslev i syd til Randers i nord. Se en oversigt over kommunerne i bybåndet i appendiks. Business region aarhus Business Region Aarhus udgøres af 9 kommunner i Østjylland. Se en oversigt over kommunerne i appendiks. Kontur 2012 for Kommune er udgivet af Region Syddanmark og Kommune Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & analyse Forside: Foto: Kommune Foto: Lasse Hyldager Design: Mediegruppen Reklamebureau Kort: Kort & Matrikelstyrelsen Side 2 KONTUR

3 BOSÆTNING I Kommune bor der personer. Frem mod 2030 forventes faldende befolkningstal på trods af en stor forventet vækst i aldersgruppen 65+ år har haft en samlet positiv nettotilflytning de seneste 10 år, hvilket skyldes stor nettotilflytning i 2003 og Den typiske nettotilflytter er del af en småbørnsfamilie, fraflyttet Syddjurs og har en årlig indkomst på kr. Den typiske nettofraflytter er år, flytter til Aarhus el. Randers og har en årlig indkomst på under kr. 30 procent af de beskæftigede borgere pendler ud af kommunen på arbejde, af dem pendler ni ud af ti til Aarhus, Syddjurs eller Randers Andelen af udpendlere er væsentligt mindre end i kommuner som Syddjurs og Favrskov, hvor halvdelen af de beskæftigede borgere pendler ud Huspriserne i Kommune er væsentligt lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland KONTUR 2012 Side 3

4 BOSÆTNING Befolkningspyramide 2012 Hele landet år år år år år år år år år Alder indbyggere i kommunen Mænd Kvinder Figuren viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet. Sådan har befolkningen udviklet sig Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra 2007 til 2012 i kommunen fordelt på sogne. over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -10 til -5 pct. under -10 pct. befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og år år 65+ år % -13% -5% -12% 13% 45% Østjysk bybånd 5% 2% -1% 2% 17% 53% Business Region Aarhus 7% 6% -1% 5% 18% 56% Region Midtjylland 4% 1% -1% 1% 17% 53% Hele landet 4% -1% -2% -1% 16% 45% Tabellen viser befolkningsudviklingen fra 2007 til 2012 og forventet befolkningsudvikling fra 2012 til 2032 for antallet af borgere i tre aldersgrupper (i pct.). Side 4 KONTUR 2012

5 BOSÆTNING Befolkningsfremskrivning Region Midtjylland Hele landet = Indeks Kurverne viser den forventede befolkningsudvikling fra 2012 til 2032 i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet. FLYTninger 2001 og Vækst (%) Tilflytning ,8 Indvandring ,6 Samlet tilflytning ,4 Fraflytning ,0 Udvandring ,7 Samlet fraflytning ,6 Nettotilflytning Tabellen giver både et billede af de aktuelle flyttemønstre og et billede af udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. udvikling I FLYTninger Tilflytning Fraflytning Figuren giver et billede af udviklingen fra 2001 til Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. KONTUR 2012 Side 5

6 BOSÆTNING Hvem flytter Til og fra kommunen ? 150 Antal flytninger Antal flytninger år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år Til Fra Netto Alder Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det Netto i 2010 og Både flytninger mellem Tilsamlede antal Fratil- og fraflyttere kommuner og ind- og udvandring er medregnet. B07_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx hvilke kommuner har nettotilflytning 2011? over til til 100 under 0 (nettofraflytning) Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Side 6 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :27:54

7 BOSÆTNING FLYTNINGER TIL OG FRA Nettotilflytning over til til til til -50 under -50 top 10 over Tilflytninger Tilflyttere Andel af samtlige tilflyttere Syddjurs ,9% Aarhus ,5% Randers ,6% Favrskov 152 3,2% Aalborg 135 2,8% København 124 2,6% Viborg 94 2,0% Silkeborg 91 1,9% Skanderborg 88 1,9% Mariagerfjord 84 1,8% top 10 over fraflytninger Fraflyttere Grøn viser hvilke kommuner, hvorfra der har været en net totilflytning til. Orange viser til hvilke kommuner, der har været en nettofraflytning fra i perioden Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til i Andel af samtlige fraflyttere Aarhus ,7% Randers ,4% Syddjurs ,6% Aalborg 186 3,6% København 176 3,4% Viborg 125 2,4% Favrskov 114 2,2% Silkeborg 86 1,7% Mariagerfjord 77 1,5% Horsens 76 1,5% NettotilFlytning fordelt på indkomst Figuren viser nettotilflytning i 2011 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun indenlandske flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år. KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 7 Side :28:00

8 BOSÆTNING pendlingsmønstre i Kommunen 2001 og Vækst Antal ,6% Indpendling I procent af antal arbejdspladser 17,8% 22,1% 4,4 pct.point Antal ,2% Udpendling I procent af antal beskæftigede borgere 25,1% 30,4% 5,3 pct.point Nettoindpendling Totalt antal Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K) Pendling fordelt på uddannelsesniveau Indpendlere Udpendlere Ufaglært Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Figuren viser antal indpendlere og udpendlere i kommunen, fordelt på højest fuldført uddannelse. Uddannelseskategorierne er ufaglært, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K) Side 8 KONTUR 2012

9 BOSÆTNING Udpendling fra 2001 og Antal pendlere Aarhus Syddjurs Randers Favrskov Viborg Figuren viser udpendling i 2001 og i 2011 til de kommuner, som flest pendler til. Udpendlere, der pendler ud af landet, indgår. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K) Indpendling til 2001 og Antal pendlere Syddjurs Randers Aarhus Favrskov Silkeborg Figuren viser indpendling i 2001 og i 2011 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K) KONTUR 2012 Side 9

10 BOSÆTNING Så langt kan man komme! Hobro Randers Viborg Grenaa # Lystrup Silkeborg Aarhus kast Skanderborg Odder Fra Grenaa i bil på: 0-30 min min. Hobro Randers Viborg Grenaa # Lystrup Silkeborg Aarhus kast Skanderborg Odder Fra Grenaa med offentlig transport på: 0-30 min min min. Øverste kort viser, hvor langt man kan nå fra byen i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Det forudsættes, at farten i byer er 50 km/t, på motortrafikveje og større landeveje 80 km/t, på motorveje 100/120 km/t og på andre veje er 70 km/t. Nederste kort viser tilsvarende, hvor langt man kan nå ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30, 60 og 90 minutter. Data er indsamlet i september Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk Side 10 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :28:05

11 BOSÆTNING INDKOMST PR. INDBYGGER 2010 Område Indkomst 2010 Skanderborg Aarhus Odder Favrskov Silkeborg Syddjurs Lemvig Viborg Hedensted Holstebro Herning Horsens Randers Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande Struer Skive Samsø Business Region Aarhus Østjysk bybånd Region Midtjylland Hele landet INDKOMST PR. indbygger I ALLE LANDETS KOMMUNER 2010 over kr til kr. under kr. Både tabel og kort viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger. Udvikling i indkomst pr. indbygger Region Midtjylland Hele landet Indkomst pr. indbygger (kr.) Øvrige midtjyske kommuner Figuren viser udviklingen i indkomst pr. indbygger fra 2005 til 2010 (løbende priser) i de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og hele landet Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik B21_Udvikling i indkomst , xlsx KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 11 Side :28:10

12 BOSÆTNING INDKOMSTFORDELING kr. Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer for borgere i alderen år i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet kr kr kr. Kilde: Region Syddanmark og kr. Danmarks Statistik kr. 0% 5% 10% 15% 20% Region Midtjylland 25% 30% Hele landet Region Midtjylland Huspriser i alle landets kommuner 2011 Hele landet B22_Indkomstfordeling i kommunen xlsx Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Region Midtjylland Under gennemsnittet i Region Midtjylland Kortet viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen Udvikling i huspriser Region Midtjylland Hele landet Kvadratmeterpris (kr.) Øvrige midtjyske kommuner Figuren viser udvikling i den gennem snitlige kvadratmeterpris fra 2001 til 2011 (løbende priser) i de midtjyske kommuner, i Region Midtjylland og i hele landet Kilde: Region Syddanmark, Realkreditrådet og Realkreditforeningen B24_Udvikling i huspriser xlsx Side 12 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :28:15

13 BOSÆTNING Huspriser i Region Midtjylland fordelt på kommuner og byer Kommune Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m 2 ) By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m 2 ) Aarhus Aarhus Skanderborg Skanderborg Silkeborg Silkeborg Odder Odder Favrskov Hadsten Horsens Horsens Herning Herning Syddjurs Ebeltoft Hornslet Randers Randers Holstebro Holstebro Viborg Viborg Hedensted Hedensted Ikast-Brande Ikast Brande Struer Struer Grenaa Samsø Skive Skive Ringkøbing-Skjern Ringkøbing Skjern Lemvig Lemvig Midtjylland Byer Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i kommunerne og i de større byer. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i 1., 2. og 3. kvartal Kilde: Region Syddanmark og Offentlig Informationsserver (OIS) KONTUR 2012 Side 13

14 BOSÆTNING Gennemsnitlig Husstandsindkomst over kr til kr til kr til kr. under kr. Kortet viser kommunens største by opdelt på kvadrater (100mx100m). Farven angiver gennemsnitlig husstandsindkomst for de personer, der bor i kvadratet. Kvadrater med få husstande er af diskretionshensyn slået sammen. Kilde: Region Syddanmark og Geomatic a/s Side 14 KONTUR 2012

15 ERHVERVSFORHOLD Fra Grenaa kan man nå ca arbejdspladser inden for 30 minutters kørsel. Til sammenligning kan man fra Hadsten, Randers, Aarhus og Skanderborg nå mindst arbejdspladser I Kommune ligger andelen af de årige, der er i beskæftigelse, under niveauet på landsplan Fra 2009 til 2011 var der tilbagegang i antallet af arbejdspladser i stort set alle erhverv, især inden for it/ kommunikation Kommune har den tredjelaveste etableringsrate (antal nye virksomheder i forhold til samtlige virksomheder) i Region Midtjylland Kommune er især specialiseret inden for erhvervsområdet fødevarer KONTUR 2012 Side 15

16 ERHVERVSFORHOLD Arbejdspladser i de midtjyske kommuner 2011 Arbejdspladser pr. 100 indbyggere 2011 Antal arbejdspladser (heraf private) Antal arbejdspladser pr årige (heraf private) Favrskov (12.262) 72 (49) Hedensted (13.973) 80 (58) Herning (29.924) 97 (67) Holstebro (18.786) 100 (64) Horsens (27.140) 92 (62) Ikast-Brande (16.923) 101 (79) (6.944) 91 (64) (10.144) 80 (51) (4.609) 65 (41) Randers (25.006) 80 (50) Ringkøbing-Skjern (22.237) 100 (75) (1.051) 81 (52) Silkeborg (26.161) 82 (56) Skanderborg (15.809) 75 (51) Skive (14.550) 89 (59) Struer (6.623) 82 (57) Lemvig Odder Samsø Syddjurs (9.823) 66 (45) Viborg (29.895) 99 (61) Aarhus ( ) 108 (68) Business Region Aarhus ( ) 90 (58) Østjysk bybånd ( ) 91 (60) Region Midtjylland ( ) 92 (61) ( ) 91 (59) Hele landet Antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år 87 til til 87 0 til 73 Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne, samt antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i alders gruppen årige. I parentes vises antal arbejds pladser i det private. Arbejdspladser i kommunen 2011 Antal arbejdspladser i de enkelte sogne i til til til 500 Allingåbro Auning Grenaa Side 16 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :28:23

17 ERHVERVSFORHOLD UDvikling i antal arbejdspladser ,3% -1,3% -2,9% -3,2% -4,2% -4,3% -4,8% -4,8% -5,3% -5,9% -6,1% -6,5% -6,9% -7,1% -8,7% -9,2% -9,3% -9,7% -10,1% -4,1% -5,3% -4,8% Figuren viser udviklingen i antallet af arbejdspladser i de midtjyske kommuner, i regionen og i hele landet i perioden Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Adgang til arbejdspladser 2012 Kommune Antal beskæftigede borgere Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen Favrskov Hedensted Horsens Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Tabellen viser antallet af beskæftigede borgere i kommunen, samt hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Opgørelsen er udtryk for årsværk i CVR og egenskaber for vejnettet. Opgørelsen fra KONTUR 2012 bruger en mere detaljeret beregning af vejnettet end KONTUR Dermed er udsvinget i tilgængeligheden til arbejdspladser fra sidste års KONTUR, potentielt større end blot konjunkturerne på arbejdsmarkedet er udtryk for. Kilde: Region Syddanmark og CVR KONTUR 2012 Side 17

18 ERHVERVSFORHOLD Adgang til arbejdspladser 2012 Antal arbejdspladser indenfor en times kørsel i bil: Kortet viser hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en times kørsel i bil. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR Job fordelt på Virksomhedsstørrelse 2011 Område 1-9 job job job 50+ job Job i alt 28,5% 14,7% 19,7% 37,1% Østjysk bybånd 21,6% 13,9% 19,5% 45,1% Business Region Aarhus 20,9% 13,8% 19,0% 46,3% Region Midtjylland 22,0% 13,9% 19,6% 44,4% Hele landet 21,7% 13,2% 18,3% 46,8% Tabellen viser fordelingen af job efter arbejdsstedernes størrelse for kommunen. Bemærk at et job her ikke er lig et årsværk, én person kan derfor godt have flere job. Side 18 KONTUR 2012

19 ERHVERVSFORHOLD arbejdsstyrke og beskæftigelse Arbejdsstyrke (DK) Arbejdsstyrke () Beskæftigelse (DK) Beskæftigelse () Figuren viser udvikling i andel af de årige, der hhv. er i beskæftigelse eller indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele landet. Andel af befolkningen år (%) Hvad laver de årige? 7,2 65,8 2,6 13,7 10,7 Selvstændige Lønmodtagere Ledige Pensionister Øvrige uden for arbejdsstyrken Hele landet 5,8 68,6 2,7 11,4 11,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser den socioøkonomiske status for borgerne i alderen år i Udvikling I Ledighed , Business region Aarhus Antal ledige Figuren viser ledighedsudviklingen (nettoledighed) fordelt på køn i Business Region Aarhus (Favrskov,, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs og Aarhus kommuner) De stiplede linier er fremskrevne tal Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) År Kvinder Mænd KONTUR 2012 Side 19

20 ERHVERVSFORHOLD arbejdspladser i privat og offentlig sektor % % Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser % % Hele landet Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Kommunens erhvervsstruktur - privat sektor 2011 Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige Erhverv Region Midtjylland Hele landet procent Figuren viser fordelingen af de private arbejdspladser i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet, fordelt på ressourceområder., bearbejdet af e-statistik.dk Ressourceområder hvad er det? Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer) Se appendiks, s. 31 for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde. Side 20 KONTUR 2012

21 ERHVERVSFORHOLD Energi/miljø Offentlige sektor Transport Turisme Møbler/beklædning Fødevarer Bygge/bolig Medico/sundhed IT/kommunikation Øvrige Alle private erhverv procent Hele landet Udvikling i erhvervsstrukturen Figuren viser udvikling i antallet af arbejdspladser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor., bearbejdet af e-statistik.dk erhvervsspecialisering 2011 Figuren viser kommunens andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet. Fødevarer Transport Turisme Bygge/bolig Energi/miljø Møbler/beklædning Øvrige erhverv IT/kommunikation Medico/sundhed 0,59, bearbejdet af e-statistik.dk 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 procent Detaljeret erhvervsstruktur 2011 Ressourceområde Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv I alt Fødevarer Møbler Beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige I alt Erhvervsspecialisering: lidt specialiseret specialiseret meget specialiseret Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne. Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor., bearbejdet af e-statistik.dk KONTUR 2012 Side 21

22 ERHVERVSFORHOLD styrker og svagheder 10% Øvrige erhverv Transport Vækst i beskæftigelse i kommunen % 0% -5% -10% Møbler/beklædning Energi/miljø Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Medico/sundhed Fødevarer Gns. vækst i beskæftigelse på landsplan Gns. vækst i beskæftigelse i kommunen -15% Svag 0 Neutral 1 Stærk 2 Erhvervsspecialisering Antal beskæftigede: Få Mange Vækst i beskæftigelse på landsplan : Høj Mellem Lav Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder i den private sektor i kommunen, fordelt på ressourceområder., bearbejdet af e-statistik.dk bnp pr. indbygger 2010 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figuren viser BNP (bruttonationalprodukt) pr. indbygger i de midtjyske kommuner, i Region Midtjylland og i hele landet i BNP pr. indbygger er et mål for den samlede produktion i kommunen divideret med antal indbyggere. Et højt BNP er derfor et tegn på, at der er stor økonomisk aktivitet og mange arbejdspladser i kommunen. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) Side 22 KONTUR 2012

23 ERHVERVSFORHOLD Antal Nye Virksomheder 2009 Nyetablerede virksomheder Andel Nye virksomheder Etableringsrate Aarhus 970 7,6% Struer 55 7,1% 257 6,5% 15 6,3% Horsens 211 6,2% Herning 237 6,1% Viborg 230 6,1% Skanderborg 154 6,0% Ringkøbing-Skjern 139 5,9% Syddjurs 114 5,7% Favrskov 108 5,5% Randers 201 5,5% 47 5,5% Hedensted 124 5,5% Holstebro 116 5,3% Skive 94 4,9% 73 4,8% Ikast-Brande 85 4,5%, Lemvig 35 4,3% bearbejdet af e-statistik.dk Business Region Aarhus ,6% Østjysk bybånd ,4% Region Midtjylland ,2% ,7% Silkeborg Samsø Odder Hele Landet Etableringsrate ,5 til 9,5 pct. 5,5 til 6,5 pct. 3,0 til 5,5 pct. Tabellen viser antal nyetabelerede virksomheder og etableringsrate i de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og hele landet. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder., bearbejdet af e-statistik.dk E19_Nye virksomheders etableringsrate xlsx Nye virksomheder % Region Midtjylland Hele landet Etableringsrate 9% Figuren viser udvikling i andel nye virksomheder i kommunen, i Region Midtjylland og i hele landet. Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. 8% 7% 6% 5% Kilde: Region Syddanmark og 4% 2001 Danmarks Statistik, Hele Landet Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb bearbejdet af e-statistik.dk Region Midtjylland KONTUR 2012 Side :28:31

24 ERHVERVSFORHOLD Iværksætteri overlevelse og jobvækst 4 Lemvig 3 Struer Aarhus Skive Jobskabelse 2 Hedensted Viborg Silkeborg Horsens Randers Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Holstebro Odder Samsø Herning Favrskov Syddjurs Skanderborg 1 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2005 og 2006, der stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2010 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet., bearbejdet af e-statistik.dk De nye virksomheders jobandel 5,1% 5,3% 6,6% 6,8% 7,0% 7,0% 7,6% 7,8% 7,8% 8,3% 8,8% 8,9% 9,1% 9,2% 9,4% 10,2% 10,9% 11,6% 21,9% 9,1% 8,1% 8,6% Søjlerne viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår ) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2011., bearbejdet af e-statistik.dk Side 24 KONTUR 2012

25 UDDANNELSE I Kommune har hver femte årige en videregående uddannelse (KVU/MVU/LVU). På landsplan er samme gældende for i gennemsnit hver tredje Pigerne i Kommune forventes at være meget tæt på at nå målsætningen om, at 95 procent skal gennemføre ungdomsuddannelse, mens drengene forventes at være et stykke fra Kommune har den laveste andel af årige med en lang videregående uddannelse blandt kommunerne i Region Midtjylland Både pigerne og især drengene i Kommune forventes at være et godt stykke fra, at nå målsætningen om, at 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse KONTUR 2012 Side 25

26 UDDANNELSE Gymnasial udd. Grundskole Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. 28,8 4,3 48,0 3,8 11,9 3,3 100 Business Region Aarhus 19,3 6,9 37,0 5,9 17,5 13,4 100 Østjysk bybånd 21,7 5,9 39,5 5,8 16,8 10,3 100 Region Midtjylland 21,9 5,8 40,2 5,7 16,6 9,8 100 Hele landet 22,3 6,2 38,6 5,4 16,1 11,4 100 Uddannelsesniveau 2011 Tabellen viser indbyggere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Bachelorer har tidligere været opgjort som MVU, men de indgår nu i LVU. beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU 2011 beskæftigede i den offentlige sektor med MVU eller LVU ,3% 35,5% 35,8% 37,0% 37,7% 38,7% 39,4% 40,2% 40,2% 40,4% 41,2% 42,4% 42,5% 42,5% 45,2% 45,4% 45,7% 47,8% 50,3% 47,0% 44,5% 43,8% 7,6% 8,4% 8,8% 8,8% 9,1% 9,1% 9,6% 9,7% 10,3% 10,9% 11,2% 11,4% 11,7% 12,8% 12,8% 13,2% 13,6% 13,8% 23,0% 17,4% 14,1% 16,6% De to søjlediagrammer viser andelen af højtuddannede beskæftiget på arbejdspladser i kommunen. Offentlig sektor inkluderer offentligt ejede selskaber. bearbejdet af e-statistik.dk Side 26 KONTUR 2012

27 UDDANNELSE De unges forventede uddannelsesniveau om 25 år Andel med mindst en ungdomsuddannelse Andel med videregående uddannelse Drenge Piger Drenge Piger Favrskov 90% 93% 48% 58% Hedensted 92% 91% 46% 56% Herning 91% 92% 50% 61% Holstebro 91% 93% 51% 62% Horsens 87% 89% 43% 54% Ikast-Brande 89% 92% 44% 57% Lemvig 93% 94% 44% 66% 88% 94% 37% 54% Odder 93% 91% 54% 58% Randers 87% 92% 41% 55% Ringkøbing-Skjern 94% 93% 49% 63% Samsø 87% 90% 40% 52% Silkeborg 92% 93% 49% 61% Skanderborg 89% 93% 53% 64% Skive 93% 95% 51% 63% Struer 90% 91% 46% 58% Syddjurs 90% 91% 46% 57% Viborg 92% 94% 48% 64% Aarhus 87% 91% 56% 63% Region Midtjylland 90% 92% 49% 60% Hele landet 88% 92% 47% 60% Tabellen viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal tage en videregående uddannelse. Kilde: Region Syddanmark og Undervisningsministeriet Udvikling i beskæftigede , Aarhus-Østjylland -900 Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd KVU MVU LVU Alle uddannelser Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2011 til Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet Aarhus-Østjylland (Favrskov,, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs og Aarhus kommuner). Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) KONTUR 2012 Side 27

28 UDDANNELSE bopæl - 15 år efter grundskolen De tre følgende kort viser hvor stor en andel af de unge, der henholdsvis er blevet i kommunen, er vendt tilbage til kommunen eller er flyttet væk fra kommunen. Fortsat bosat i kommunen: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i , og som var bosat i kommunen i alle de følgende 15 år Hjemvendte: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i , og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere Fraflyttere: De unge, der forlod grundskolen i kommunen i , og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Fortsat bosat i kommunen Andel fortsat bosat i kommunen: 30 til 40 pct. 20 til 30 pct. 13 til 20 pct. Hjemvendte Andel, der er vendt hjem: 18 til 24 pct. 16 til 18 pct. 12 til 16 pct. Side 28 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :28:43

29 UDDANNELSE Fraflyttere Andel, der er flyttet væk: 66 til 72 pct. 56 til 66 pct. 40 til 56 pct. Andel med mvu eller lvu 15 år efter grundskolen Tabellen viser andelen med mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i , fordelt på bopæl. Tilflyttere: De unge, der bor i kommunen 15 år efter, at de har forladt grundskolen i anden kommune i Fortsat bosat i Hjemvendte Fraflyttere Tilflyttere kommunen Favrskov 8% 29% 44% 37% Hedensted 9% 22% 41% 24% Herning 16% 32% 46% 30% Holstebro 13% 29% 47% 40% Horsens 16% 33% 46% 38% Ikast-Brande 14% 27% 41% 22% Lemvig 11% 20% 50% 27% 4% 26% 45% 26% Odder 6% 28% 50% 34% Randers 16% 32% 49% 31% Ringkøbing- 9% 31% 48% 29% Skjern Samsø 0% 16% 44% 32% Silkeborg 13% 31% 47% 43% Skanderborg 10% 31% 45% 44% Skive 16% 30% 50% 30% Struer 5% 32% 48% 31% Syddjurs 9% 27% 43% 33% Viborg 15% 33% 51% 38% Århus 33% 42% 47% 60% KONTUR 2012 Side 29

30 UDDANNELSE Hvor langt er der til Gymnasierne? Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offenlig transport for at komme til nærmeste: Skive Lemvig Struer Randers Viborg Grenaa Holstebro Bjerringbro Hadsten Kjellerup Hammel Sunds Herning Ringkøbing Hornslet Løgten Hinnerup Ebeltoft Silkeborg Aarhus Galten Ikast Ry Videbæk Hørning Skanderborg Beder Odder Skjern Alment gymnasium (STX) Teknisk gymnasium (HTX) Handelsgymnasium (HHX) Højere forberedelseseksamen (HF) Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. nmarks Statistik Brande Tarm Horsens Hedensted Hvor Langt er der til de Erhvervsfaglige uddannelser? Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offentlig transport for at komme til nærmeste: Erhvervsuddannelse mm. Skive Lemvig Struer Randers Viborg Grenaa Holstebro Bjerringbro Hadsten Kjellerup Hammel Sunds Herning Ringkøbing Hornslet Hinnerup Løgten Ebeltoft Silkeborg Ikast Ry Videbæk Aarhus Galten Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. nmarks Statistik Hørning Skanderborg Beder Odder Skjern Brande Tarm Horsens Hedensted Kortene viser den samlede tid, det tager at rejse med offentlig trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusiv eventuel ventetid indtil undervisningen starter. For rejser, der er tættere på uddannelsesstedet end 5 km, er der udregnet en rejsetid ved en hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet september Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen Side 30 KONTUR 2012 Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb :28:51

31 APPENDIKS østjysk bybånd Det østjyske bybånd udgøres af kommunerne: Randers,, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Vejen, Kolding, Fredericia, Middelfart og Haderslev. business region aarhus Business Region Aarhus udgøres af kommunerne: Randers,, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Samsø og Odder. ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra Fødevarer): Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer) Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbler eller beklædning. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, der indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. IT/kommunikation Virksomheder, der udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, der producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. KONTUR 2012 Side 31 KONTUR 2012 Side 31

32 Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen i et fællesskab betinget af geografi, erhvervsliv og samfundsforhold. Fra Sydnorge i nord til Hamborg i Syd skal vækstmulighederne i korridoren have opmærksomhed. I det internationale perspektiv drejer det sig om, at markere sig sammen, og vise kritiske masse som gør en forskel i den internationale konkurrence. Kontur for Jyllandskorridoren er tal med viden til alle, der er interesseret i kommuners og regioners tilstand og udvikling og kan bruges som opfølgning på udviklingsstrategier i kommunerne, i Business Region Aarhus, i Trekantområdet, i den regionale udviklingsplan m.m. Det handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder. Flere Kontur findes på

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område 2015 Nøgletal for udvikling i det vestdanske område www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk SILKEBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen

Læs mere

Lederforum BESLUTNINGSREFERAT

Lederforum BESLUTNINGSREFERAT Lederforum BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 20. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Hedensted Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Hedensted Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Skanderborg Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Skanderborg Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Syddjurs Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Herning Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Herning Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Herning Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

Midt i statistikken. Samsø Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Samsø Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Midt i statistikken. Silkeborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Silkeborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Midt i statistikken. Favrskov Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Favrskov Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Aarhus Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Aarhus Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken 2013 Aarhus Kommune Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Aarhus Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken. Horsens Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Horsens Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Horsens Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Horsens Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Midt i statistikken. Ringkøbing-Skjern Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Ringkøbing-Skjern Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Midt i statistikken. Holstebro Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Holstebro Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Midt i statistikken Aarhus Kommune 2016

Midt i statistikken Aarhus Kommune 2016 Midt i statistikken Kommune 2016 Norddjurs Skive Randers ingkøbing Skjern Struer Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Odder Syddjurs Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE.  FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Midt i statistikken Holstebro Kommune 2016

Midt i statistikken Holstebro Kommune 2016 Midt i statistikken Kommune 2016 Norddjurs mvig Ringkøbing Skjern Struer Herning Skive Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Randers Aarhus Odder Syddjurs Samsø Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere