ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D"

Transkript

1 , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej Struer tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse... 1 ENTREPRISE TØMRER SKELETKONSTRUKTIONER... 0 FEBRUAR Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdes planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Arbejdsdokumenter Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet... 1

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/4 3.3 Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Skeletkonstruktion Lægter, brædder mv Fastgørelsesmidler Vindspærre og undertag Generelt Gipskartonplader Krydsfinér Træfiberplader Banevarer Brædder Tilbehør Isoleringsmateriale Indvendig pladebeklædning Generelt Gipskartonplader Fibergipsplader Cementbaserede plader Krydsfinér Spånplader Spånplader cementbundne OSB-plader Træfiberplader MDF-plader Dampspærre Fugtspærre Fuger Kompletterende dele Generelt Vindskeder Sternbeklædning Udhængsbeklædning Skotrendeunderlag Lemme Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Skeletkonstruktion Generelt... 4

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Træ Tyndpladeprofiler Lægtning mv Fastgørelse Vindspærre Generelt Gipskartonplader Træfiberplader Banevarer Undertag Generelt Gipskartonplader Krydsfinér Træfiberplader Brædder Banevarer Undergulv Generelt Trapezplader Gipskarton- og fibergipsplader Krydsfiner Spånplader Indvendig pladebeklædning Isolering Dampspærre Fugtspærre Fugning Kompletterende dele Generelt Vindskeder Sternbeklædning Udhængsbeklædning Skotrendeunderlag Lemme Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol... 6

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/4 4. Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Lydisolerende 44 db indervæg type V Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Lydisolerende 40 db indervæg type V Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Glasvæg 44 db indervæg type V Bygningsdelsbeskrivelser... 3 Glasvæg 40 db indervæg type V-04 og V Planlægning og arbejdsdokumentation 4 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 1

6 NY KONTORBYNING 1. Orientering Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance publikation B2.370 bips Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montering publikation B2.371 bips Basisbeskrivelse fuger, publikation B2.320 bips Basisbeskrivelse glas, publikation B2.280 bips Basisbeskrivelse skeletkonsruktioner, publikation B2.290

7 2. Omfang Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Lette skillevægge Lette glasskillevægge Indv. døre i lette skillevægge/glasskillevægge 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og bygningsdele: Glasskillevægge Trægitetrkonstruktion Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jf. bilag 1 til KSbekendtgørelsen, afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jf. bilag 1 til KSbekendtgørelsen, afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er tilstede. Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. For materialer gælder at fabrikantens krav og anvisninger til transport, opbevaring, montering m.m. skal overholdes og er gældende norm til fuld færdiggørelse for de pågældende arbejdsydelser. 2.5 Sikkerhed og sundhed Hver entreprenør skal uopfordret, og i god tid før byggepladsen etableres, levere alle fornødne oplysninger om egen entreprise til den ansvarlige for koordinering vedrørende sikkerhed og sundhed, for at denne kan udarbejde krævet plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Desuden henvises til plan for sikkerhed og sundhed.

8 2. Omfang Side : 2/ Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde i højden 2.6 Omgivende miljø Arbejdet udføres under hensyntagen til det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for det omgivende miljø. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske på følgeseddel D&V-dokumentation Entreprenøren skal aflevere drift - og vedligeholdelses manualer. Der skal leveres fuldt dækkende katalog- og brochuremateriale, således at bygherren er fuldt orienteret om de indbyggede materialer og deres fremtidige vedligeholdelse. Hvor det leverede katalog - og brochuremateriale mv. omfatter flere typer, størrelser eller varianter af det pågældende komponent, skal den eller de i entreprisen anvendte typer, størrelser eller varianter tydelig markeres i materialet for eksempel ved understregning etc. Følgende dokumentation skal leveres: Certifikater eller lignende dokumentation Produktdokumentation Driftsoplysninger til brug for anvendelse og vedligeholdelse. D&V-dokumentation skal leveres i samlet mappe i 2 eksemplarer af hovedentreprenøren, ved byggeriets afslutning Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 1 cd-rom med D&V dokumentation. 2.8 Arbejdes planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 20 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplarer: Glasskillevægge

9 2. Omfang Side : 3/3 Gipsskillevægge 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Se afsnit 4, jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: El, ventilation og VVS installationer 2.12 Rengøring Alle bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet, for et efterfølgende arbejde/for afleveringsforretning være rengjorte.

10 3. Generelle specifikationer Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Gipsvægge og glasvægge må ikke opbevares udendørs Arbejdsdokumenter 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. a) + AC godkendt /A1 godkendt b) + AC godkendt Ad stk. 2. a) , 2. udgave , tillæg 1 b) , 2. udgave Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Ad stk. 3. a) godkendt b) godkendt c) godkendt d) godkendt e) godkendt f) godkendt g) godkendt Ad stk. 4. a) , 2. udgave b) , 4. udgave c) , 2. udgave , tillæg 1 d) , 2. udgave , tillæg 1 e) , 2. udgave f) , 2. udgave g) , 2. udgave Træ og træbaserede plader

11 3. Generelle specifikationer Side : 2/6 Metal Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag Øvrige pladematerialer Banevarer Isolering 3.3 Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Glasskillevægge Træskelet Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 7 arbejdsdage fra modtagelsen Skeletkonstruktion Træ Tyndpladestål Se afsnit Lægter, brædder mv. Træ Tyndpladestål Fastgørelsesmidler Se afsnit Vindspærre og undertag Generelt Gipskartonplader Se afsnit Krydsfinér

12 3. Generelle specifikationer Side : 3/ Træfiberplader Banevarer Brædder Tilbehør Isoleringsmateriale Anvendelse: facadeisolering Type: Isolering klasse 36 Tykkelse iht. Deko, vægtype PF Indvendig pladebeklædning Generelt Gipskartonplader Se afsnit Fibergipsplader Cementbaserede plader Krydsfinér Spånplader Spånplader cementbundne OSB-plader Træfiberplader MDF-plader Dampspærre Fugtspærre Fuger Anvendelsesformål: afslutte gipsvægge Fugematerialer: acrylfugemasse Kompletterende dele Generelt Vindskeder Sternbeklædning Udhængsbeklædning Skotrendeunderlag Lemme

13 3. Generelle specifikationer Side : 4/6 3.6 Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Skeletkonstruktion Generelt Træ Tyndpladeprofiler Se afsnit Lægtning mv Fastgørelse Vindspærre Generelt Gipskartonplader Se afsnit 4

14 3. Generelle specifikationer Side : 5/ Træfiberplader Banevarer Undertag Generelt Gipskartonplader Krydsfinér Træfiberplader Brædder Banevarer Undergulv Generelt Trapezplader Gipskarton- og fibergipsplader Krydsfiner Spånplader Indvendig pladebeklædning Isolering Dampspærre Fugtspærre Fugning Kompletterende dele Generelt Vindskeder Sternbeklædning Udhængsbeklædning Skotrendeunderlag Lemme 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er tilstede herunder at tolerancer er overholdt. Den udførende skal rette henvendelse til hovedentreprenørens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede

15 3. Generelle specifikationer Side : 6/ Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Ventilation, El, VVS, Tømrer 1 Facadebeklædning El og VVS Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: 3.9 Kontrol Mineraluldsfibre Generelt Projekteringskontrol Stk. 1. Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Stk. 1. Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer,og at dokumentationen herfor er fyldestgørende. Stk. 2. Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren Modtagekontrol Stk. 1. Hvis der ikke har varet udført materiale-og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i Materiale-og produktkontrol. Stk. 2. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materiale og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at vare identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Stk. 1. Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved maling Slutkontrol Stk. 1. Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Orientering Lydisolerende 44 db indervæg type V Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af indervæg som DEKO PF 4.3 Lokalisering Vægplacering fremgår af plantegninger Vægtype af oversigt over vægtype. 4.4 Tegningshenvisning Iht. tegningsliste 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Glasvægge, betonvægge, betonsøjler og dækelementer. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Vægtype: 1. DEKO type 1090 PF-213 tykkels 106 mm, med tapet 2 Mineraluld, iht. DEKO min. 100 mm 3. Aluminiumprofiler i farve hvid 4. Fuger lyd og tætningsfuge, begge sider, acryl fugemasse 5. Skruer montering mod væg, gulv og loft Elforz. Skudsom Ø8 mm, L=32 mm (evt. som Hilti magasineret DX460 mx type X-U32 MX) 4.10 Udførelse Opbygning og montage iht. tegninger og leverandørens anvisninger Væggen udføres med Lydklasse 44 db Der udføres lydfuger overalt langs væg og loft med lydfugemasse og filt i henhold til leverandørs anvisninger. Isolering, pladebeklædning og fugning i hjørner udføres i henhold til fabrikkens anvisninger. Alle begrænsninger og gennemføringer fuges med lydfuge Mål og tolerancer Underlag: Mod tilstødende bygningsdele må planhed ikke afvige mere end ± 2 mm. Åbninger i samlinger maks. 1 mm Afsætning: Af lodrette og vandrette mål må tolerancen ikke afvige med mere end ± 2 mm på hele væglængden. Planhed: Vægoverflader må ikke overstige tolerance med mere end ± 3 mm målt over en 2 m retskede i alle retninger Prøver

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner Der opsættes 1 væg af type V-01 i stueetagen. Prøverne kan evt. indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Montering af plader skal ske med anvendelse af løftegrej eller alternativt skal plader monteres i størrelser, så vægt ikke overskrider Arbejdstilsynets regler Kontrol Kontrol af egne arbejder og leverancer samt dokumentation heraf udføres som angivet i Arb.beskrivelsen pkt D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner 4 Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Orientering Lydisolerende 40 db indervæg type V Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af indervæg som DEKO PF Samt nødv. tilslutninger i vinduesfals iht. tegn..an-x2(205 01) Lokalisering Vægplacering fremgår af plantegninger som type V-02 Vægtype fremgår af oversigt over vægtype tegn. nr. AN-X2(205 01) Tegningshenvisning Iht. tegningsliste 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Glasvægge, betonvægge, betonsøjler og dækelementer. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Vægtype: 1. DEKO type 1090 PF tykkels 92 mm, med tapet 2 Mineraluld, iht. DEKO min. 50 mm 3. Aluminiumprofiler i farve hvid 4. Væg føres ud i vinduesfals iht.tegn AN-X2(205 01) Fuger lyd og tætningsfuge, begge sider, acryl fugemasse 6. Skruer montering mod væg, gulv og loft Elforz. Skudsom Ø8 mm, L=32 mm (evt. som Hilti magasineret DX460 mx type X-U32 MX) 4.10 Udførelse Opbygning og montage iht.detaljer og leverandørens anvisninger Væggen udføres med Lydklasse 40 db Der udføres lydfuger overalt langs væg og loft med lydfugemasse og filt i henhold til leverandørs anvisninger. Isolering, pladebeklædning og fugning i hjørner udføres i henhold til fabrikkens anvisninger. Alle begrænsninger og gennemføringer fuges med lydfuge Mål og tolerancer ± 2 mm. Åbninger i samlinger maks. 1 mm Afsætning: Af lodrette og vandrette mål må tolerancen ikke afvige med mere end ± 2 mm på hele væglængden. Planhed: Vægoverflader må ikke overstige tolerance med mere end ± 3 mm målt over en 2 m retskede i alle retninger Prøver Der opsættes 1 væg af type V-01 i stueetagen. Prøverne kan evt. indgå i det færdige arbejde.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner 4.13 Arbejdsmiljø Montering af plader skal ske med anvendelse af løftegrej eller alternativt skal plader monteres i størrelser, så vægt ikke overskrider Arbejdstilsynets regler Kontrol Kontrol af egne arbejder og leverancer samt dokumentation heraf udføres som angivet i Arb.beskrivelsen pkt D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Orientering Glasvæg 44 db indervæg type V Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af indervæg som DEKO1090 GV Samt væg over glasvæg som DEKO 1090 PF 4.3 Lokalisering Vægplacering fremgår af plantegninger Vægtype af oversigt over vægtype. 4.4 Tegningshenvisning Iht. tegningsliste 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Glasvægge, betonvægge, betonsøjler og dækelementer. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Vægtype: 1. Gipsvæg, DEKO type 1090 PF 2 Mineraluld, iht. DEKO 3. Aluminiumprofiler i farve hvid 4. Glasvæg, DEKO type 1090GV 5. Fuger lyd og tætningsfuge, begge sider, acryl fugemasse 6. Skruer montering mod væg, gulv og loft Elforz. Skudsom Ø8 mm, L=32 mm (evt. som Hilti magasineret DX460 mx type X-U32 MX) 4.10 Udførelse Opbygning og montage iht.tegning samt leverandørens anvisninger Den samlede væggen udføres med Lydklasse 44 db Der udføres lydfuger overalt langs væg og loft med lydfugemasse og filt i henhold til leverandørs anvisninger. Isolering, pladebeklædning og fugning i hjørner udføres i henhold til fabrikkens anvisninger. Alle begrænsninger og gennemføringer fuges med lydfuge Mål og tolerancer ± 2 mm. Åbninger i samlinger maks. 1 mm Afsætning: Af lodrette og vandrette mål må tolerancen ikke afvige med mere end ± 2 mm på hele væglængden. Planhed: Vægoverflader må ikke overstige tolerance med mere end ± 3 mm målt over en 2 m retskede i alle retninger Prøver

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner Der opsættes 1 væg af type V-01 i stueetagen. Prøverne kan evt. indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Montering af plader skal ske med anvendelse af løftegrej eller alternativt skal plader monteres i størrelser, så vægt ikke overskrider Arbejdstilsynets regler Kontrol Kontrol af egne arbejder og leverancer samt dokumentation heraf udføres som angivet i Arb.beskrivelsen pkt D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Orientering Glasvæg 40 db indervæg type V-04 og V Omfang Arbejdet omfatter leverance og montage af indervæg, som DEKO1090 GV Samt væg over glasvæg som DEKO 1090 PF Samt nødv. tilslutninger i vinduesfals iht. tegn..an-x2(205 01) Lokalisering Vægplacering fremgår af plantegninger Vægtype af oversigt over vægtype. 4.4 Tegningshenvisning Iht. tegningsliste 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Glasvægge, betonvægge, betonsøjler og dækelementer. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Vægtype: 1. Gipsvæg, DEKO type 1090 PF 2 Mineraluld, iht. DEKO min. 50 mm 3. Aluminiumprofiler i farve hvid 4. Glasvæg, DEKO type 1090GV 5. Væg føres ud i vinduesfals. 6.Fuger lyd og tætningsfuge, begge sider, acryl fugemasse 7. Skruer montering mod væg, gulv og loft Elforz. Skudsom Ø8 mm, L=32 mm (evt. som Hilti magasineret DX460 mx type X-U32 MX) 4.10 Udførelse Opbygning og montage iht. tegninger samt leverandørens anvisninger. Den samlede væggen udføres med Lydklasse 40 db Der udføres lydfuger overalt langs væg og loft med lydfugemasse og filt i henhold til leverandørs anvisninger. Isolering, pladebeklædning og fugning i hjørner udføres i henhold til fabrikkens anvisninger. Alle begrænsninger og gennemføringer fuges med lydfuge Mål og tolerancer ± 2 mm. Åbninger i samlinger maks. 1 mm Afsætning: Af lodrette og vandrette mål må tolerancen ikke afvige med mere end ± 2 mm på hele væglængden. Planhed: Vægoverflader må ikke overstige tolerance med mere end ± 3 mm målt over en 2 m retskede i alle retninger.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 4/2 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for skeletkonstruktioner 4.12 Prøver Der opsættes 1 væg af type V-01 i stueetagen. Prøverne kan evt. indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Montering af plader skal ske med anvendelse af løftegrej eller alternativt skal plader monteres i størrelser, så vægt ikke overskrider Arbejdstilsynets regler Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

24 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

25 Bilag 1 Udbudskontrolplan Dato : Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Paradigme for udbudskontrolplan for skeletkonstruktioner Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation 1 Projekteringskontrol 1.1 Tegnings-, beregnings samt beskrivelsesmateriale ARB Kontrol af grundlag, beregninger mv. ARB Før levering af materialet til byggeledelsen 1.2 Projekt- og arbejdstegninger ARB Kontrol af mål Alle tegninger Før levering af materialet til byggeledelsen Overensstemmelse Kontrolskema med krav i ARB samt gældende normer og standarder. Entydighed, konsistens og Kontrolskema ingen manglende mål. 2 Materiale- og produktkontrol 2.1 Generelt ARB Kontrolmetoder angivet i eller refereret til i res, at Hver type Før levering Det skal kontrolle- produktspecifikationer materialer er i skal anvendes. overensstemmelse Kontrol af dokumentation. med de givne specifikationer i Tyndpladeprofiler: Profiltype, profilbredde, godstykkelse. ARB Visuel inspektion, registrering mv. Glasvægge ABR Visuel inspektion, registrering mv. Fastgørelsesmidler: Type, korrosionsbeskyttelse. 4 Modtagekontrol ARB Visuel inspektion, registrering, måling mv. ARB 3.2 ARB ARB ARB og Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema Kontrolskema

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan Dato : Materialer ARB Kontrol af overensstemmelse med forhåndsgodkendelser 5 Udførelseskontrol 5.1 Generelt ARB Visuel inspektion, test, registrering, måling mv. Skillevægge og glasvægge montager Visuel, stikprøver måling af placering overhold. Af montagevejledninger. Skillevægge og glasvægge lydforhold Visuelt Placering af fuger Overholdelser af detaljer 6 Slutkontrol 6.1 Generelt Visuel inspektion Hver type Før aflæsning Overensstemmelse Kvittering af følgeseddel Under opbygning DS 446, kap 7 Kontrolskema, målerapport mv. Proceskontroljournal Med henvis. Til tegninger Proceskontroljournal Fotos Detaljer

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse 1. Orientering Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.4 Byggeplads... 5 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN (INV) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) G. INVENTARENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere