Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser"

Transkript

1 Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af sundhedsfaglige vikarydelser, skal man da tilmelde sig på forhånd. Eller klør vi bare på? Man skal ikke tilmelde sig nogen steder for at afgive tilbud. Spørgsmål 2: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen står at der skal nævnes oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgivers medarbejdere omkring erfaring med teampatienter herunder respirator Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn venligst oplyse om der refereres til internt personale eller til medarbejderne der varetager opgaven hos borgeren? Ordregiver ønsker oplyst erfaring af de vikarer som er tilknyttet bureauet og som varetager opgaverne ude hos borgerne. Spørgsmål 3: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen står at der skal vedlægges en erklæring om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere gennem de sidste 2 år Spørgsmål 1: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at der her er tale om antallet af medarbejdere(vikarer) der er hos borgerne svarende til de faggrupper der ønskes priser på? Spørgsmål 2: Vil Fællesindkøb Fyn forklare hvad der medes med ledere i denne forbindelse? Spørgsmål 3: Forventer Fællesindkøb Fyn at denne erklæring er underskrevet? Ad 1) Ordregiver bekræfter det forespurgte. Ad 2) Ordregiver definerer ledere, som vikarer der løser opgaver på egen hånd, hvilket eksempelvis vil sige arbejder alene hos teampatienter, har kørt selvstændigt rundt hos hjemmeplejen eller fortaget andet form for selvstændigt arbejde. Ad 3) Det er ikke et krav at ovennævnte beskrivelse er underskrevet. Spørgsmål 4: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn 2.15 står at udbyder anvender klassifikationssystemet UNSPSC. Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn venligst oplyse numrene på varelinjerne svarende til personale kategorierne i prisskemaet? Side 1 af 8

2 Ordregiver vil ved kontraktstart være behjælpelig med de nødvendige UNSPSC numre. Spørgsmål 5: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.6 Oplæring står at tilbudsgiver er ansvarlig for den nødvendige og tilstrækkelige instruktion, hvilket i særlig grad er påkrævet, når vikarerne skal udføre tjeneste i aften- og nattetimer, i weekender og på søn- og helligdage Spørgsmål: Da det er kommunerne i Fællesindkøb Fyn der har instruktionsbeføjelserne overfor vikarerne i hjemmeplejen og på plejecentrene i kommunerne, hvordan kan tilbudsgiver da instruere vikarerne? Det præciseres, at ordregiver har instruktionsbeføjelserne, men tilbudsgiver er ansvarlige for oplæring af eksempelvis hjemmedialyse, IV antibiotica, pålægning af kompretionsforbinding mv., som er nødvendig viden for at udføre en given opgave. Spørgsmål 6: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at minimums vagtlængde er 4 timer og maximum 12 timer følger overenskomsten Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at overenskomsten mellem Vikarbureauernes brancheforening (VB-FASID) og Dansk Sygeplejeråd følges så minimums bestilling af sygeplejersker er 5 timer? Ordregiver bekræfter, at de gældende overenskomster følges. Spørgsmål 7: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at hvis en vikar udebliver, eller hvis tilbudsgiver aflyser bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse af en vagt, er tilbudsgiver pligtig til at betale hele vagten til ordregiver Spørgsmål: Hvordan stiller det leverandøren hvis der kommer en sygemelding om morgenen til en vagt? Begrundelse: Forklaring skal bruges til at kapitalisere, så det kan indregnes i tilbudsprisen Hvis tilbudsgiver aflyser en bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse skal tilbudsgiver betale hele vagten til ordregiver. Der tages ikke højde for om der er tale om sygdom eller andre former for fravær. Spørgsmål 8: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at der skal tilbydes døgntelefon Spørgsmål: Er der i kommunerne i Fællesindkøb Fyn nattevagter der starter senere end kl og dermed kan sygemeldingsbestilling til nattevagt klares i en åbningstid mellem ? Der accepteres en åbningstid i tidsrummet Side 2 af 8

3 Spørgsmål 9: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.12 Efteruddannelse at de udsendte vikarer skal have bestået et forflytningskursus Spørgsmål: Kan Fællesindkøb Fyn accepterer at såfremt vikarerne kan dokumenterer at det er en del af uddannelsen, så vil det kunne accepteres som værende et bestået kursus? Ordregiver bekræfter, at dette godt kan accepteres. Spørgsmål 10: Ad Rammekontrakt 15 Priser og prisregulering står at første prisregulering kan finde sted 1. september 2014 Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn overveje at følge overenskomsterne på området med regulering pr. 1. marts, første gang pr. 1. marts 2014? Ordregiver fastholder det skrevne i 15. Spørgsmål 11: Ad Rammekontrakt 28 Bod står at hvis der opleves fejlfakturering kan kontrakthaver pålægges bod på op til kr og en bod på 10 % af differencen mellem den korrekte og den fejlfaktureret fakturering Spørgsmål: Vil ændringer af den faktiske arbejdstid i forhold til den bestilte vagt opfattes og dermed enten efterfakturering eller kreditering opfattes som fejlfakturering? Nej. Spørgsmål 12: Ad Tilbudsliste Spørgsmål 1: Anvendes der ikke vikarer der er ansvarshavende i kommunerne i Fællesindkøb Fyn? Spørgsmål 2: Hvor kan prisen på tillæg for uniform skrives i tilbudsskemaet? Ad 1) Nej Ad 2) Hvis der ikke stilles uniform til rådighed udbetales godtgørelse i henhold til gældende overenskomst indenfor de forskellige faggrupper. Spørgsmål 13: 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen Hvor mange Teampatienter er der i kommunerne på nuværende tidspunkt? Er de alle respiratorpatienter, eller hvilke andre typer borgere er der tale om? Det varierer, men gennemsnitlige mellem 3-8 teampatienter. Pt. er der primært tale om respiratorpatienter, men dette kan ændre sig løbende. Spørgsmål 14: 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen, Referenceliste Tilbudsgiver har en lang række referencer. Side 3 af 8

4 Spørgsmål: vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at det minimum er 3 reference og max 8 lignende referencer udført indenfor de seneste to år. Tilbudsgiver vælger selv, hvor mange referencer der medsendes tilbuddet. Spørgsmål 15: 4.6 Oplæring. Tilbudsgiver er ansvarlig for den nødvendige og tilstrækkelige instruktion, hvilket i særlig grad e er påkrævet, når vikarerne skal udføre tjeneste i aften- og nattetimer, i weekender, på søn- og helligdage samt hos teampatienter. Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at Kommunerne har instruktionsbeføjelsen i forhold til de opgaver vi skal levere vikarer til, og at vores instruktion består af at formidle informationer vi har fået fra kommunerne videre til vikarerne, så de kan varetage opgaven korrekt? Der henvises til tidligere besvarelse under spørgsmål og svar 5. Spørgsmål 16: 4.8 Vagtlængde og afbestilling Vagtlængden er minimum 4 timer og maksimum 12 timer følger overenskomsten. Spørgsmål 1: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte, at det er et minimum på 5 timer for DSR personale iflg. overenskomsten med DSR? Hvis en aftalt vikar udebliver, eller hvis tilbudsgiver aflyser bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse af en vagt, er tilbudsgiver pligtig at betale for hele vagten til ordregiver. Spørgsmål 2: Har dette været et krav i foregående kontrakt? Spørgsmål 3: Hvis ja, har dette være praktiseret? Spørgsmål 4: Hvis ja, hvor mange gange har dette været praktiseret? Begrundelse: Det ønskes oplyst, idet vi skal indkalkulere en evt. udgift i priserne! Tilbudsgiver skal tilbyde døgntelefon. Så tilbudsgiver kan kontaktes f.eks. i forbindelse med sygdom på nattevagt. Spørgsmål 5: Vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at udbyder telefontid er mellem kl Begrundelse: Det vil være tvivlsomt om en vikar vil vækkes f.eks. kl. 3 om natten for at tage på en 4 timers nattevagt. Ønsket er forståeligt, de få gange det vil være nødvendigt, men en unødig udgift til kommunerne der skal bemande bookingen yderligere med 6 timer og derved forhøje priserne! En åbningstid til kl. 24 vil afdække om et behov er nødvendigt i forbindelse med manglende ind møde af nattevagt f.eks. pga. sygdom. Ad 1) Der henvises til tidligere besvarelse under spørgsmål og svar 6 Ad 2) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 3) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 4) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 5) Der accepteres en åbningstid i tidsrummet Spørgsmål 17: 4.9 Ordreafgivelse, tidsterminer Side 4 af 8

5 Såfremt en nattevagt bestilles om formiddagen til samme dag, og vi ønsker at kunne levere kontinuitet i vagten, kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at vi kan indgå individuelle aftaler med bestilleren om tilbagemeldingstiden? Begrundelse: Vikarer, der tager nattevagter, vil få afbrudt deres søvn, hvis de skal kontaktes senest kl Som leverandør vil vi helst kontakte vikarer, der allerede har haft en vagt på stedet for at bevare kontinuiteten. Såfremt ordregiver indgår en specifik aftale med tilbudsgiver om en konkret vagt er dette accepteret. Det vil være tilbudsgiver som har bevisbyrden for den konkrete aftaleindgåelse. Spørgsmål 18: 4.9 Ordreafgivelse, sidste afs. Tilbudsgiver skal stille kontaktperson til rådighed for ordregiver, så det er muligt at komme i kontakt med denne direkte med henblik på drøftelse og afklaring af problemstillinger og spørgsmål af generel karakter. Kan Fællesindkøb Fyn bekræfte, at direkte kontakt både kan være personlig mail og telefon? Såfremt der benyttes mail, skal denne aflæses flere gange dagligt, således ordregiver kan få en tilbagemelding hurtigst muligt. Spørgsmål 19: 4.10 Opsigelsesvarsel, afs. 3 Kan Fællesindkøb Fyn acceptere en opsigelsesvarsel på 3 måneders varsel i forbindelse med nyt udbud, hvor kontrakten indgås med anden leverandør? Begrundelse: Dette vil være vores opsigelsesvarsel til de medarbejder der indgår i teamet, iflg. gældende overenskomster. Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver i god tid ved at kontrakten skal udbydes og ligeledes ofte i god tid ved om de har vundet den udbudte opgave igen. Spørgsmål 20: 4.14 Afregning Spørgsmål til 1. afs.: Er dette gældende for både vikarer til Ældreplejen og til teampatienter? Spørgsmål til 2. afs.: Timeseddel skal underskrives af ansvarshavende for den ordregivende kommune. Er fastansat personale ansvarshavende i aften- og nattevagter, eller hvordan skal timesedlen skrives under i disse situationer? Ad 1) Ja. Vikaren får kørselsgodtgørelse fra det bestemmelsessted hvor vikaren skal møde og ud til ordregivers borgere. Ved teampatienter betaler der eksempelvis kørselsgodtgørelse, ved kørsel i egen bil på ture med patienten eller andre gøremål for patienten. Ad 2) Såfremt der ikke er ansvarshavende personale tilstede, skal den ordregivende myndighed oplyse vikaren hvordan timesedlen skal underskrives. Eventuelt ved at bemyndige en ansat til at underskrive den konkrete vagt Side 5 af 8

6 Spørgsmål 21: Kontrakt, 12 Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte, at der STRAKS indsendes skriftlig meddelelse til kontrakthaver med en begrundelse herfor iht. De opstillede krav i udbudsmaterialet. Ja, så snart den ledende medarbejder får kendskab hertil. Eksempelvis vil en udført vikardækning som ikke er løst fyldstgørende i en weekend vagt, ofte først komme til lederens kendskab mandag morgen. Straksbegrebet indtræder når det kommer til den ledende medarbejders kendskab. Spørgsmål 22: Kontrakt, 15 Der står i udbudsmaterialets at: Priserne er faste de første 12 måneder Tilbudsgiver udregner priser på baggrund af lønninger i overenskomster der er indgået mellem DSR/FOA og VB/FASID. Ifølge overenskomsterne reguleres lønnen mv. en gang årligt, næste gang 1. marts Følges disse tidspunkter for prisregulering vil tilbudsgiver i givet fald kunne tilbyde mere gennemskuelige priser. Kommunerne vil med stor sandsynlighed undgå at betale højere priser, hvis reguleringen følger overenskomsterne. Spørgsmål 1: Kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at prisregulering følger samme tidspunkter som overenskomsterne, næste gang pr. 1. marts 2013? Spørgsmål 2: Kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at prisregulering følger lønstigninger der er gældende i de landsdækkende overenskomster med DSR og FOA for private leverandører? Begrundelse: Det er et krav at tilbudsgiver overholder de overenskomster, som er forhandlet på for områdernes forhandlingsberettigede organisationer i Danmark. Fælleindkøb Fyn vil få tilbudt mere gennemskuelige priser og sandsynligvis undgå at betale unødige høje priser såfremt prisstigningen følger lønstigningerne i de overenskomster indgået med DSR og FOA! Ad 1) Ordregiver henviser til tidligere spørgsmål og svar 10. Ad 2) Ordregiver fastholder den oplyste prisreguleringsmodel Spørgsmål 23: Tilbudsliste, Helligdag Ved helligdag forstås vagter der ligger i helligdagsdøgnet osv. Den 24. december samt 1. maj betragtes ligeledes som helligdag. Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at 31. december ligeledes betragtes som helligdag? Begrundelse: Iflg. gældende overenskomster er 31. december ligeledes at betragte som helligdag. Såfremt den 31. december overenskomstmæssig er helligdag, acceptere ordregiver dette. Spørgsmål 24: I forbindelse med prissætningen står der ikke noget omkring overtid. Hvad er jeres regler for fakturering for overtid? Der faktureres ikke overtid på vikarer. Side 6 af 8

7 Spørgsmål 25: Afsnit 1.4 Er det muligt at estimere, hvor stor en del af det samlede forventede forbrug på ca. 17 mio.kr. der forventes anvendt indenfor pleje af teampatienter herunder respiratorpatienter Ca. halvdelen af det estimerede forbrug. Spørgsmål 26: Afsnit 1.5 og 4.10 Vi forstår det således, at der indgås rammeaftale efter en kaskademodel med 3 tilbudsgivere. Herudover anvendes begreberne den konkrete kontrakt, indgåede aftale og øvrige kontrakter. Vi ønsker en nærmere præcisering af disse begreber, herunder beskrivelse af de priser og vilkår der gælder i disse aftaler/kontrakter, gerne med udsendelse af aftale- /kontraktudkast. Kontraktudkast medfølger udbudsmaterialet. Modellen betyder, at der indgås en rammeaftale med 3 leverandører. Når den ordregivende myndighed har behov for at fortage en ordre henvender ordregiver sig til den første på aftalen (den leverandør som har afgivet den laveste pris). Såfremt denne ikke kan løfte opgaven henvender ordregiver sig til den næste leverandør på listen osv. Den konkrete kontrakt = det konkrete behov for en ydelse. Indgående kontrakt = en kontrakt der er indgået eksempelvis længere varende kontrakter. Øvrige kontrakter = eksempelvis indgående aftaler på teampatienter. Spørgsmål 27: Afsnit 4.2 og 4.12 Der er angivet nogle formelle krav til vikarernes uddannelse (uddannelsesbevis og autorisation, forflytningskursus). Er disse krav en udtømmende liste, eller er der f.eks. yderligere formelle krav til vikarer der deltager i pleje af teampatienter herunder respiratorpatienter? Nej. Spørgsmål 28: Det kan blive vanskeligt at opfylde disse krav fra den første dag. Er ordregiver indstillet på, at der efter aftale gives kontrakthaver en periode på f.eks. 3 måneder til at sikre, at alle vikarer opfylder kravene? Oplæring af respiratorpatienter forestås af sygehuset, såfremt vikaren ikke har bestået kurset. Øvrige krav skal være opfyldt ved kontraktstart. Det forventes at udsende besked til tilbudsgiverne i uge 27, hvilket betyder at der ca. er 2 måneder til kontraktstart. Spørgsmål 29: Det fremgår, at vikarer tilknyttet respiratorpatienter mv. evt. skal oplære nye vikarer. Betyder dette, at de vikarer der på tidspunktet for forventet kontraktopstart ( ) varetager disse opgaver, vil oplære kontrakthavers vikarer? Hvem betaler omkostningerne forbundet med denne oplæring? Såfremt der er behov for oplæring ligger omkostninger hos tilbudsgiver. Side 7 af 8

8 Spørgsmål 30: Er ordregiver indstillet på at timesedler udfyldes elektronisk, som en del af et web-baseret bestillingssystem? Timesedler skal underskrives af ordregivende myndighed. Spørgsmål 31: Vi ønsker en præcisering af bestemmelsen, herunder svar på: - Kan der pålægges en bod på max kr. for hver faktura der er fejlbehæftet, eller gælder det set over f.eks. en periode? - Hvad er afgørende for om ordregiver vælger at pålægge en bod? - Gælder differencen på 10 % for den samlede faktura, eller for den enkelte vagt der er faktureret med fejl? Ad 1) Bod vil typisk blive pålagt, hvis ordregiver ved compliance (prissammenligning) finder en difference på det faktureret beløb og det beløb som ordregiver skulle have betalt. Compliance vil typisk forgå over et fastsat interval, hvor alle faktureringer inden for den fastsatte periode kontrolleres. Ad 2) Pålægning af bod vil altid bero på en konkret vurdering men der lægges blandt andet vægt på, om der er tale om gentagne fejl og om problemet er forsøgt løst. Ad 3) Differencen gælder kun for de beløb der er fejlfaktureret forkert. Side 8 af 8

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere