Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser"

Transkript

1 Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af sundhedsfaglige vikarydelser, skal man da tilmelde sig på forhånd. Eller klør vi bare på? Man skal ikke tilmelde sig nogen steder for at afgive tilbud. Spørgsmål 2: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen står at der skal nævnes oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgivers medarbejdere omkring erfaring med teampatienter herunder respirator Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn venligst oplyse om der refereres til internt personale eller til medarbejderne der varetager opgaven hos borgeren? Ordregiver ønsker oplyst erfaring af de vikarer som er tilknyttet bureauet og som varetager opgaverne ude hos borgerne. Spørgsmål 3: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen står at der skal vedlægges en erklæring om tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledere gennem de sidste 2 år Spørgsmål 1: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at der her er tale om antallet af medarbejdere(vikarer) der er hos borgerne svarende til de faggrupper der ønskes priser på? Spørgsmål 2: Vil Fællesindkøb Fyn forklare hvad der medes med ledere i denne forbindelse? Spørgsmål 3: Forventer Fællesindkøb Fyn at denne erklæring er underskrevet? Ad 1) Ordregiver bekræfter det forespurgte. Ad 2) Ordregiver definerer ledere, som vikarer der løser opgaver på egen hånd, hvilket eksempelvis vil sige arbejder alene hos teampatienter, har kørt selvstændigt rundt hos hjemmeplejen eller fortaget andet form for selvstændigt arbejde. Ad 3) Det er ikke et krav at ovennævnte beskrivelse er underskrevet. Spørgsmål 4: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn 2.15 står at udbyder anvender klassifikationssystemet UNSPSC. Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn venligst oplyse numrene på varelinjerne svarende til personale kategorierne i prisskemaet? Side 1 af 8

2 Ordregiver vil ved kontraktstart være behjælpelig med de nødvendige UNSPSC numre. Spørgsmål 5: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.6 Oplæring står at tilbudsgiver er ansvarlig for den nødvendige og tilstrækkelige instruktion, hvilket i særlig grad er påkrævet, når vikarerne skal udføre tjeneste i aften- og nattetimer, i weekender og på søn- og helligdage Spørgsmål: Da det er kommunerne i Fællesindkøb Fyn der har instruktionsbeføjelserne overfor vikarerne i hjemmeplejen og på plejecentrene i kommunerne, hvordan kan tilbudsgiver da instruere vikarerne? Det præciseres, at ordregiver har instruktionsbeføjelserne, men tilbudsgiver er ansvarlige for oplæring af eksempelvis hjemmedialyse, IV antibiotica, pålægning af kompretionsforbinding mv., som er nødvendig viden for at udføre en given opgave. Spørgsmål 6: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at minimums vagtlængde er 4 timer og maximum 12 timer følger overenskomsten Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at overenskomsten mellem Vikarbureauernes brancheforening (VB-FASID) og Dansk Sygeplejeråd følges så minimums bestilling af sygeplejersker er 5 timer? Ordregiver bekræfter, at de gældende overenskomster følges. Spørgsmål 7: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at hvis en vikar udebliver, eller hvis tilbudsgiver aflyser bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse af en vagt, er tilbudsgiver pligtig til at betale hele vagten til ordregiver Spørgsmål: Hvordan stiller det leverandøren hvis der kommer en sygemelding om morgenen til en vagt? Begrundelse: Forklaring skal bruges til at kapitalisere, så det kan indregnes i tilbudsprisen Hvis tilbudsgiver aflyser en bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse skal tilbudsgiver betale hele vagten til ordregiver. Der tages ikke højde for om der er tale om sygdom eller andre former for fravær. Spørgsmål 8: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.8, Vagtlængde og afbestilling står at der skal tilbydes døgntelefon Spørgsmål: Er der i kommunerne i Fællesindkøb Fyn nattevagter der starter senere end kl og dermed kan sygemeldingsbestilling til nattevagt klares i en åbningstid mellem ? Der accepteres en åbningstid i tidsrummet Side 2 af 8

3 Spørgsmål 9: Ad EU-udbud Vedrørende levering af Sundhedsfaglige vikarydelser til Fællesindkøb Fyn, 4.12 Efteruddannelse at de udsendte vikarer skal have bestået et forflytningskursus Spørgsmål: Kan Fællesindkøb Fyn accepterer at såfremt vikarerne kan dokumenterer at det er en del af uddannelsen, så vil det kunne accepteres som værende et bestået kursus? Ordregiver bekræfter, at dette godt kan accepteres. Spørgsmål 10: Ad Rammekontrakt 15 Priser og prisregulering står at første prisregulering kan finde sted 1. september 2014 Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn overveje at følge overenskomsterne på området med regulering pr. 1. marts, første gang pr. 1. marts 2014? Ordregiver fastholder det skrevne i 15. Spørgsmål 11: Ad Rammekontrakt 28 Bod står at hvis der opleves fejlfakturering kan kontrakthaver pålægges bod på op til kr og en bod på 10 % af differencen mellem den korrekte og den fejlfaktureret fakturering Spørgsmål: Vil ændringer af den faktiske arbejdstid i forhold til den bestilte vagt opfattes og dermed enten efterfakturering eller kreditering opfattes som fejlfakturering? Nej. Spørgsmål 12: Ad Tilbudsliste Spørgsmål 1: Anvendes der ikke vikarer der er ansvarshavende i kommunerne i Fællesindkøb Fyn? Spørgsmål 2: Hvor kan prisen på tillæg for uniform skrives i tilbudsskemaet? Ad 1) Nej Ad 2) Hvis der ikke stilles uniform til rådighed udbetales godtgørelse i henhold til gældende overenskomst indenfor de forskellige faggrupper. Spørgsmål 13: 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen Hvor mange Teampatienter er der i kommunerne på nuværende tidspunkt? Er de alle respiratorpatienter, eller hvilke andre typer borgere er der tale om? Det varierer, men gennemsnitlige mellem 3-8 teampatienter. Pt. er der primært tale om respiratorpatienter, men dette kan ændre sig løbende. Spørgsmål 14: 2.2 Udvælgelseskriterier, Faglig formåen, Referenceliste Tilbudsgiver har en lang række referencer. Side 3 af 8

4 Spørgsmål: vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at det minimum er 3 reference og max 8 lignende referencer udført indenfor de seneste to år. Tilbudsgiver vælger selv, hvor mange referencer der medsendes tilbuddet. Spørgsmål 15: 4.6 Oplæring. Tilbudsgiver er ansvarlig for den nødvendige og tilstrækkelige instruktion, hvilket i særlig grad e er påkrævet, når vikarerne skal udføre tjeneste i aften- og nattetimer, i weekender, på søn- og helligdage samt hos teampatienter. Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte at Kommunerne har instruktionsbeføjelsen i forhold til de opgaver vi skal levere vikarer til, og at vores instruktion består af at formidle informationer vi har fået fra kommunerne videre til vikarerne, så de kan varetage opgaven korrekt? Der henvises til tidligere besvarelse under spørgsmål og svar 5. Spørgsmål 16: 4.8 Vagtlængde og afbestilling Vagtlængden er minimum 4 timer og maksimum 12 timer følger overenskomsten. Spørgsmål 1: Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte, at det er et minimum på 5 timer for DSR personale iflg. overenskomsten med DSR? Hvis en aftalt vikar udebliver, eller hvis tilbudsgiver aflyser bestilt vagt senere end 4 timer før påbegyndelse af en vagt, er tilbudsgiver pligtig at betale for hele vagten til ordregiver. Spørgsmål 2: Har dette været et krav i foregående kontrakt? Spørgsmål 3: Hvis ja, har dette være praktiseret? Spørgsmål 4: Hvis ja, hvor mange gange har dette været praktiseret? Begrundelse: Det ønskes oplyst, idet vi skal indkalkulere en evt. udgift i priserne! Tilbudsgiver skal tilbyde døgntelefon. Så tilbudsgiver kan kontaktes f.eks. i forbindelse med sygdom på nattevagt. Spørgsmål 5: Vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at udbyder telefontid er mellem kl Begrundelse: Det vil være tvivlsomt om en vikar vil vækkes f.eks. kl. 3 om natten for at tage på en 4 timers nattevagt. Ønsket er forståeligt, de få gange det vil være nødvendigt, men en unødig udgift til kommunerne der skal bemande bookingen yderligere med 6 timer og derved forhøje priserne! En åbningstid til kl. 24 vil afdække om et behov er nødvendigt i forbindelse med manglende ind møde af nattevagt f.eks. pga. sygdom. Ad 1) Der henvises til tidligere besvarelse under spørgsmål og svar 6 Ad 2) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 3) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 4) Ordregiver kan ikke udtale sig om den foregående kontrakt Ad 5) Der accepteres en åbningstid i tidsrummet Spørgsmål 17: 4.9 Ordreafgivelse, tidsterminer Side 4 af 8

5 Såfremt en nattevagt bestilles om formiddagen til samme dag, og vi ønsker at kunne levere kontinuitet i vagten, kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at vi kan indgå individuelle aftaler med bestilleren om tilbagemeldingstiden? Begrundelse: Vikarer, der tager nattevagter, vil få afbrudt deres søvn, hvis de skal kontaktes senest kl Som leverandør vil vi helst kontakte vikarer, der allerede har haft en vagt på stedet for at bevare kontinuiteten. Såfremt ordregiver indgår en specifik aftale med tilbudsgiver om en konkret vagt er dette accepteret. Det vil være tilbudsgiver som har bevisbyrden for den konkrete aftaleindgåelse. Spørgsmål 18: 4.9 Ordreafgivelse, sidste afs. Tilbudsgiver skal stille kontaktperson til rådighed for ordregiver, så det er muligt at komme i kontakt med denne direkte med henblik på drøftelse og afklaring af problemstillinger og spørgsmål af generel karakter. Kan Fællesindkøb Fyn bekræfte, at direkte kontakt både kan være personlig mail og telefon? Såfremt der benyttes mail, skal denne aflæses flere gange dagligt, således ordregiver kan få en tilbagemelding hurtigst muligt. Spørgsmål 19: 4.10 Opsigelsesvarsel, afs. 3 Kan Fællesindkøb Fyn acceptere en opsigelsesvarsel på 3 måneders varsel i forbindelse med nyt udbud, hvor kontrakten indgås med anden leverandør? Begrundelse: Dette vil være vores opsigelsesvarsel til de medarbejder der indgår i teamet, iflg. gældende overenskomster. Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver i god tid ved at kontrakten skal udbydes og ligeledes ofte i god tid ved om de har vundet den udbudte opgave igen. Spørgsmål 20: 4.14 Afregning Spørgsmål til 1. afs.: Er dette gældende for både vikarer til Ældreplejen og til teampatienter? Spørgsmål til 2. afs.: Timeseddel skal underskrives af ansvarshavende for den ordregivende kommune. Er fastansat personale ansvarshavende i aften- og nattevagter, eller hvordan skal timesedlen skrives under i disse situationer? Ad 1) Ja. Vikaren får kørselsgodtgørelse fra det bestemmelsessted hvor vikaren skal møde og ud til ordregivers borgere. Ved teampatienter betaler der eksempelvis kørselsgodtgørelse, ved kørsel i egen bil på ture med patienten eller andre gøremål for patienten. Ad 2) Såfremt der ikke er ansvarshavende personale tilstede, skal den ordregivende myndighed oplyse vikaren hvordan timesedlen skal underskrives. Eventuelt ved at bemyndige en ansat til at underskrive den konkrete vagt Side 5 af 8

6 Spørgsmål 21: Kontrakt, 12 Vil Fællesindkøb Fyn bekræfte, at der STRAKS indsendes skriftlig meddelelse til kontrakthaver med en begrundelse herfor iht. De opstillede krav i udbudsmaterialet. Ja, så snart den ledende medarbejder får kendskab hertil. Eksempelvis vil en udført vikardækning som ikke er løst fyldstgørende i en weekend vagt, ofte først komme til lederens kendskab mandag morgen. Straksbegrebet indtræder når det kommer til den ledende medarbejders kendskab. Spørgsmål 22: Kontrakt, 15 Der står i udbudsmaterialets at: Priserne er faste de første 12 måneder Tilbudsgiver udregner priser på baggrund af lønninger i overenskomster der er indgået mellem DSR/FOA og VB/FASID. Ifølge overenskomsterne reguleres lønnen mv. en gang årligt, næste gang 1. marts Følges disse tidspunkter for prisregulering vil tilbudsgiver i givet fald kunne tilbyde mere gennemskuelige priser. Kommunerne vil med stor sandsynlighed undgå at betale højere priser, hvis reguleringen følger overenskomsterne. Spørgsmål 1: Kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at prisregulering følger samme tidspunkter som overenskomsterne, næste gang pr. 1. marts 2013? Spørgsmål 2: Kan Fællesindkøb Fyn acceptere, at prisregulering følger lønstigninger der er gældende i de landsdækkende overenskomster med DSR og FOA for private leverandører? Begrundelse: Det er et krav at tilbudsgiver overholder de overenskomster, som er forhandlet på for områdernes forhandlingsberettigede organisationer i Danmark. Fælleindkøb Fyn vil få tilbudt mere gennemskuelige priser og sandsynligvis undgå at betale unødige høje priser såfremt prisstigningen følger lønstigningerne i de overenskomster indgået med DSR og FOA! Ad 1) Ordregiver henviser til tidligere spørgsmål og svar 10. Ad 2) Ordregiver fastholder den oplyste prisreguleringsmodel Spørgsmål 23: Tilbudsliste, Helligdag Ved helligdag forstås vagter der ligger i helligdagsdøgnet osv. Den 24. december samt 1. maj betragtes ligeledes som helligdag. Spørgsmål: Vil Fællesindkøb Fyn acceptere, at 31. december ligeledes betragtes som helligdag? Begrundelse: Iflg. gældende overenskomster er 31. december ligeledes at betragte som helligdag. Såfremt den 31. december overenskomstmæssig er helligdag, acceptere ordregiver dette. Spørgsmål 24: I forbindelse med prissætningen står der ikke noget omkring overtid. Hvad er jeres regler for fakturering for overtid? Der faktureres ikke overtid på vikarer. Side 6 af 8

7 Spørgsmål 25: Afsnit 1.4 Er det muligt at estimere, hvor stor en del af det samlede forventede forbrug på ca. 17 mio.kr. der forventes anvendt indenfor pleje af teampatienter herunder respiratorpatienter Ca. halvdelen af det estimerede forbrug. Spørgsmål 26: Afsnit 1.5 og 4.10 Vi forstår det således, at der indgås rammeaftale efter en kaskademodel med 3 tilbudsgivere. Herudover anvendes begreberne den konkrete kontrakt, indgåede aftale og øvrige kontrakter. Vi ønsker en nærmere præcisering af disse begreber, herunder beskrivelse af de priser og vilkår der gælder i disse aftaler/kontrakter, gerne med udsendelse af aftale- /kontraktudkast. Kontraktudkast medfølger udbudsmaterialet. Modellen betyder, at der indgås en rammeaftale med 3 leverandører. Når den ordregivende myndighed har behov for at fortage en ordre henvender ordregiver sig til den første på aftalen (den leverandør som har afgivet den laveste pris). Såfremt denne ikke kan løfte opgaven henvender ordregiver sig til den næste leverandør på listen osv. Den konkrete kontrakt = det konkrete behov for en ydelse. Indgående kontrakt = en kontrakt der er indgået eksempelvis længere varende kontrakter. Øvrige kontrakter = eksempelvis indgående aftaler på teampatienter. Spørgsmål 27: Afsnit 4.2 og 4.12 Der er angivet nogle formelle krav til vikarernes uddannelse (uddannelsesbevis og autorisation, forflytningskursus). Er disse krav en udtømmende liste, eller er der f.eks. yderligere formelle krav til vikarer der deltager i pleje af teampatienter herunder respiratorpatienter? Nej. Spørgsmål 28: Det kan blive vanskeligt at opfylde disse krav fra den første dag. Er ordregiver indstillet på, at der efter aftale gives kontrakthaver en periode på f.eks. 3 måneder til at sikre, at alle vikarer opfylder kravene? Oplæring af respiratorpatienter forestås af sygehuset, såfremt vikaren ikke har bestået kurset. Øvrige krav skal være opfyldt ved kontraktstart. Det forventes at udsende besked til tilbudsgiverne i uge 27, hvilket betyder at der ca. er 2 måneder til kontraktstart. Spørgsmål 29: Det fremgår, at vikarer tilknyttet respiratorpatienter mv. evt. skal oplære nye vikarer. Betyder dette, at de vikarer der på tidspunktet for forventet kontraktopstart ( ) varetager disse opgaver, vil oplære kontrakthavers vikarer? Hvem betaler omkostningerne forbundet med denne oplæring? Såfremt der er behov for oplæring ligger omkostninger hos tilbudsgiver. Side 7 af 8

8 Spørgsmål 30: Er ordregiver indstillet på at timesedler udfyldes elektronisk, som en del af et web-baseret bestillingssystem? Timesedler skal underskrives af ordregivende myndighed. Spørgsmål 31: Vi ønsker en præcisering af bestemmelsen, herunder svar på: - Kan der pålægges en bod på max kr. for hver faktura der er fejlbehæftet, eller gælder det set over f.eks. en periode? - Hvad er afgørende for om ordregiver vælger at pålægge en bod? - Gælder differencen på 10 % for den samlede faktura, eller for den enkelte vagt der er faktureret med fejl? Ad 1) Bod vil typisk blive pålagt, hvis ordregiver ved compliance (prissammenligning) finder en difference på det faktureret beløb og det beløb som ordregiver skulle have betalt. Compliance vil typisk forgå over et fastsat interval, hvor alle faktureringer inden for den fastsatte periode kontrolleres. Ad 2) Pålægning af bod vil altid bero på en konkret vurdering men der lægges blandt andet vægt på, om der er tale om gentagne fejl og om problemet er forsøgt løst. Ad 3) Differencen gælder kun for de beløb der er fejlfaktureret forkert. Side 8 af 8

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser Sagsnr. 1-23-4-101-25-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af sundhedsfaglige vikarydelser 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Hvor mange

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar. Udgangspunktet er at det ikke bliver aktuelt. I det konkrete tilfælde vil der blive bestilt hos den anden leverandør.

Nr. Spørgsmål Svar. Udgangspunktet er at det ikke bliver aktuelt. I det konkrete tilfælde vil der blive bestilt hos den anden leverandør. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål Svar 1 Ref. Punkt 1.5 Opgavens omfang. Der er kun oplyst de enkelte kommuners samlede forbrug men ikke fordelingen på delaftale 1 og delaftale 2. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Sundhedsfaglige vikarydelser til Lejre Kommune

Sundhedsfaglige vikarydelser til Lejre Kommune Sundhedsfaglige vikarydelser til Lejre Kommune Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/22126614.aspx Anbudstyp Upphandling Betalningsvillkor Fri månad + 30 dagar Publiceringsdatum 2009-11-02

Læs mere

Dato for offentliggørelse:

Dato for offentliggørelse: Dato for offentliggørelse: 10.11.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 Bilag 4: Hvad menes med gennemsnitlig fasttilknyttede vikarpersonale? Hvad skal tallet udtrykke, og som en konsekvens heraf beregnes? 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Dato for offentliggørelse:

Dato for offentliggørelse: Dato for offentliggørelse: 10.11.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 Bilag 4: Hvad menes med gennemsnitlig fasttilknyttede vikarpersonale? Hvad skal tallet udtrykke, og som en konsekvens heraf beregnes? 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 2. november 2012. vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland

Spørgsmål / svar. pr. 2. november 2012. vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland Spørgsmål / svar pr. 2. november 2012 vedr. udbud af vikarydelser til hjemmerespirationsområdet i Region Midtjylland Rettelsesblad/præcisering d. 31. oktober 2012 Med henvisning til punkt 1.1 i prækvalifikationsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen 1 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Omfang/levering... 3 Ordregivers mindstekrav og

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune

Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune Vikarservice til Ældreplejen m.v. i Morsø Kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42929584.aspx Tender type Tender Payment condition Given in inquiry document Publish date 1/27/2014

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juli, 2007 Vejsalt til Vintertjeneste Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11 83/ Mobil: 72 53 11 93.

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Annoncering af vikarydelser til KomUdbud

Spørgsmål og svar til Annoncering af vikarydelser til KomUdbud Spørgsmål og svar til Annoncering af vikarydelser til KomUdbud Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk For hver offentliggørelse

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 009-010895 På levering af bærbare datamater til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 009-010895 På levering af bærbare datamater til Ikast-Brande Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål:

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. 30. september 20 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1.

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NielsTi 11125/14 13/22485 NOTAT SUOC - Team Administration 14-01-2014 Besvarelse af spørgsmål Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Der ønskes alle virksomhedens kontrolrapporter.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode:

Notat. A. Antal samlede kilometer? Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Spørgsmål og svar EU-udbud af landinspektørydelser: 2. udgave Spørgsmålene er besvaret med rød skrift. Spørgsmål 5 Vi har noteret os svaret på spørgsmål 1, hvorefter ABR 89 gøres til en integreret del

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning

Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Høring af udbudsmaterialet på sprogtolkning Skemaet indeholder alle spørgsmål med svar, der er modtaget i forbindelse med høringen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk Nummer Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af drift af lægepraksis Senest besvaret: 23/1 2018. Nye svar er markeret med gult 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 Hvad er opsigelsesvarsel på personalet som bliver virksomhedsoverdraget? 1.2 Hvordan foregår

Læs mere

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Udkast 30. august 2016 Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Baggrund for aftalen 1 Erfaringer fra et pilotstudie med fasttilknyttede læger på plejecentre viser,

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43678199.aspx External tender reference id 2014-0050686 Tender type Tender Procurement

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Sundhedsassistenter. Sygeplejersker/ Social- og

Sundhedsassistenter. Sygeplejersker/ Social- og Kontraktbilag 2 - Kompetencekrav Børn Krav Faggruppe Sygeplejersker Sygeplejersker/ Sundhedsassistenter (1-3 sygeplejersker) sundhedsassistenter (SSA) Personlige hjælpere Adgangskrav Autorisationsbevis

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering... 2 Borgergrundlag...

Læs mere

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32303922.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014 Gravemaskine, december 2014 Side 1/9 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem.

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. og svar af d. 7. januar 2016 1. Bilag 1 kravspecifikation, s. 1, pkt. 1.2 I den ydelse som Helsingør Kommune

Læs mere