KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888"

Transkript

1 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis. I løbet af de næste år af dit arbejdsliv vil du blive bidt, mast, sparket og trampet på af diverse patienter. Du vil stikke dig selv på kanyler, udvikle allergi, finde ud af at man aldrig lægger forbinding på sig selv med tensoplast og konstant have fingre der er farvet af jod, hæmacolor, tatoveringssværte eller mærkespray. Opleve pragtfulde dyr/ejere og deres hæslige modparter. Miste en ko i kalkinfusion, overse skabmider, fortvivle over katteforbindinger og føle forrygende stolthed, første gang det lykkes at vende en børslyngning. Livet som praktiserende er skønt og udfordrende, og midt i rusen over at have fået dit første job hos en flink chef er det næppe diverse kontraktfinurligheder, der fylder dine tanker. Men det er vigtigt. Vi ynder at omtale kontrakten som skilsmissepapirerne det er den, der kommer frem, når tingene går galt, og så er det for sent at snakke sig til rette. Så se at få kontrakten gennemlæst, underskrevet og godkendt af DDD, inden du starter så undgår du og chefen mange misforståelser. Overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis er forhandlet på plads af PDA (cheferne) og ADO (ansatte dyrlæger). Som bilag til overenskomsten er der et ansættelsesbrev, som du skal udfylde sammen med din chef. Det er her alle detaljer omkring din ansættelse bliver gennemdiskuteret og lagt fast. Man kan godt aftale flere ting, end der står i kontrakten eks: chefen betaler medlemskab af den lokale regionalforening, mod at assistenten sørger for ædru hjemtransport af chefen efter foreningens julefrokost eller andre finurligheder. Der kan dog aldrig aftales ting, der stiller dig ringere end kontrakten f.eks. lavere løn, kortere opsigelsesvarsel, mindre vagttillæg m.v. Såfremt I forsøger på det, vil kontrakten blive afvist af DDD. Tag evt. og ring først, hvis du er i tvivl. Venlig hilsen Susanne Klinge Bundgaard Formand for lønudvalget for assistenter i klinisk praksis KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon TJEKLISTE TIL ANSÆTTELSESKONTRAKTEN Husk En klar og tydelig kontrakt er grundlaget for en god og tryg ansættelse. Tvister løses nemt utilfredshed i dagligdagen undgås. Din arbejdsgiver skal sende kontrakten til godkendelse i sekretariatet, men er du i tvivl om noget tøv ikke med at kontakte sekretariatet inden du skriver under. Ændringer af dine ansættelsesforhold i løbet af ansættelsen skal varsles med dit opsigelsesvarsel, hvis de er væsentlige. Om ændringen af et ansættelsesvilkår er væsentligt afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. Det tilkommer chefen ret til at lede og fordele arbejdet (nogle gang ville man ønske, at han også havde pligt på det). Det betyder, at hvis du endnu engang ender med at få kaninturen (den med de fjerneste og mest trælse besøg), så er det faktisk OK.

2 Mellem undertegnede: (herefter kaldet virksomheden) (indsæt virksomhedens navn og adresse) (indsæt virksomhedens CVR-nummer) og medundertegnede: (herefter kaldet ansatte) (indsæt den ansattes navn, adresse og cpr-nr.) Bemærkninger vedr. navne og adresser: Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR nummer skal tydeligt fremgå af kontrakten, ligesom dit navn og adresse også tydeligt skal fremgå. indgås følgende ANSÆTTELSESKONTRAKT

3 Tiltrædelsesdato Virksomheden har med virkning fra den / 20 ansat cand.med.vet. som: (indsæt stillingsbetegnelse) Den ansatte refererer til: (indsæt fx chef, direktør e.l.) Bemærkninger vedr. tiltrædelsesdato: Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvornår du tiltræder. Det har betydning for beregning af din anciennitet, hvis du opsiges. Ved forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse eller overgang til fastansættelse, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Det kan ske ved, at der i kontrakten angives, at ancienniteten i en hver henseende skal regnes fra det første ansættelsestidspunkt. Du kan ikke undlade at tiltræde en stilling, som du kontraktligt har bundet dig til uden at risikere at skulle betale erstatning. Undlader praksisejer at stille stillingen til rådighed for dig på det aftalte tidspunkt, er det misligholdelse af kontrakten, og du har ret til erstatning. Sager af den slags vil typisk blive løst ved, at der betales en halv eller en hel måneds løn svarende til det opsigelsesvarsel, der er aftalt. Arbejdssted - og opgaver (se 24) Hovedarbejdsstedet er: Der kan forekomme arbejde på følgende klinikker/hospitaler:

4 Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for: (indsæt stillingsområde) Bemærkninger vedr. arbejdssted: Det er vigtigt at få fastslået, hvilken klinik, der er hovedarbejdssted. Det skyldes, at der er grænser for, hvor langt væk dit ansættelsessted kan flyttes uden varsel. Er du f.eks. ansat på en klinik med satellitklinikker og ligger de et stykke fra hovedklinikken, kan flytning af hovedarbejdsstedet til en af disse klinikker efter en konkret vurdering betyde, at der er tale om en væsentlig ændring af dine arbejdsvilkår og derfor skal varsles med dit opsigelsesvarsel. Bemærkninger vedr. arbejdsopgaver: Det er en stor fordel for det fremtidige samarbejde, at en stillingsbeskrivelse er så udførlig, at den sikrer overensstemmelse mellem dine og virksomhedens forventninger til dine funktioner. Derfor bør det overordnet beskrives i kontrakten, hvilke opgaver, du skal varetage. Her tænkes på, om du mest skal arbejde med små dyr eller produktionsdyr og om du f.eks. kun skal arbejde kvæg. Det kan desuden være vigtigt at få beskrevet om din ansættelse udelukkende er stationær klinik arbejde eller også indeholder udkørende arbejde. Ifølge overenskomsten skal stillingsbeskrivelsen indeholde oplysninger om følgende: hvilke dyrearter skal den ansatte dyrlæge beskæftige sig med arbejdstidens fordeling på dyrearter (ikke nødvendigt med procent angivelse) arbejdsopgaver inden for de forskellige dyrearter udkørende klinikarbejde stillingen indeholder/indeholder ikke rådgivning slagteriarbejde/tilsynsopgaver administrativt arbejde kursus- og foredragsvirksomhed, hvor den ansatte dyrlæge er foredragsholder Den store detaljering er ikke for at genere nogen. Hensigten er, at der ikke efter ansættelsesstart kommer overraskelser - f.eks. at du tror du skal have med heste at gøre og så bliver sat til at arbejde med kvæg hele tiden, eller at du tror, du skal blive smådyrskirurg, men ender med kun at vaccinere og have konsultation. Dyrlæge stillingsannoncer er berømte for ikke at beskrive, hvad arbejdet går ud på, så derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvad chefen skal bruge dig til. Du skal dog passe på med at lave stillingsbetegnelsen for snæver. Hvis du er ansat til at arbejde med kvæg, og der så er for lidt at lave, så kan du blive fyret på det grundlag også selv om der er brug for en ekstra dyrlæge i smådyrsklinikken.

5 Arbejdstid (se 14 og 15) Timetal pr. uge: Anciennitetstrin: (se 4) Oprykning til næste anciennitetstrin: (Udfyldes kun, såfremt assistenten er på anciennitetstrin 1 eller 2) Normalarbejdstiden er til og med 31. marts 2010 mandag fredag i tidsrummet kl og lørdag kl Fra 1. april 2010 er normalarbejdstiden mandag fredag i tidsrummet Såfremt arbejdstiden ekskl. vagt ligger udenfor dette tidspunkt, skal der foreligge en beskrivelse af arbejdstidens placering: (Beskrivelse af arbejdstidens placering) Bemærkninger vedr. arbejdstid: Din ugentlige arbejdstid skal fremgå af din kontrakt. Er din ugentlige arbejdstid 37 timer, skal den over normperioden i gennemsnit udgøre 37 timer pr. uge. Dvs. at du i nogle uger kan arbejde mere end 37 timer og i andre mindre. Den gennemsnitlige arbejdstid skal mindst udgøre 8 timer om ugen i gennemsnit over normperioden. Bemærk! Du kan ikke blive ansat på timeløn. Husk placeringen af din arbejdstid skal varsles med 4 uger. I modsat fald skal du honoreres for manglende varsel. Det er vigtigt, at din ugentlige arbejdstid afspejler virkeligheden. Det skyldes, at du under sygdom, ferie og den periode, hvor du har ret til fravær med løn, får udbetalt din fast påregnelige løn defineret som grundløn + kvalifikationstillæg + funktionstillæg + honorar for klausul + vagtindtjening for B-kontrakt. Er du f.eks. ansat med en ugentlig arbejdstid på 25 timer, men reelt arbejder 30 timer, vil du under ovennævnte fravær kun få udbetalt grundløn svarende til en ugentlig arbejdstid på 25 timer, hvorimod du ikke vil få udbetalt den merarbejdsbetaling, som du løbende tjener. Vær opmærksom på, at hvis du er ansat med rådighedsvagter, kan din honorering herfor indregnes i den ugentlige arbejdstid, som du aftaler. Eksempel: Din ugentlige arbejdstid er 30 timer. Du har 38 timers rådighedstjeneste om ugen, hvilket svarer til 7 timer til afspadsering. Da kan det anbefales, at du ansættes med 37 timer om ugen og så afspadserer 7 timer om ugen. Det betyder, at du skal planlægges til at arbejde 30 timer om ugen. Fordelen ved denne konstruktion er, at du får mere fritid og tjener en højere løn under barsel, sygdom, ferie mv. (grundlønnen svarer til en 37 timers arbejdsuge). Frem til skal normalarbejdstiden ligge inden for 6.00 til mandag-fredag og fra 6.00 til lørdag, dog med mulighed for at udstrække denne en aften til kl Efter er arbejdstiden givet fri, og chefen kan frit sætte dig til aften, nat og weekendarbejde, forudsat at det er varslet og at du får dine tillæg på hhv. 30% og 100% af aktuel timeløn. Vi er underlagt arbejdsmiljøloven, hvilket medfører at vi skal have en sammenhængende hvileperiode på minimum 11 timer inden for en periode på 24 timer. Der kan dog indgås aftale om at nedsætte eller udskyde Aftalt hvileperioden. månedsløn Så længe man går derhjemme og er til rådighed i vagten, så har du hvileperiode. Det er først når telefonen ringer, at hvileperioden afbrydes. Det er lidt svært med disse regler at skrue en arbejdsuge TJEKLISTE sammen på TIL fuld ANSÆTTELSESKONTRAKT tid og med vagt, men vi går FOR ud ANSATTE fra at man DYRLÆGER i de enkelte I praksis KLINISK laver PRAKSIS et system, sådan at du i tilfælde af en meget travl vagt har mulighed for at møde på arbejde senere den næste dag, hvis du har behov for det.

6 (se 2, 3, 4 og 5) for antal timer pr. uge. A. Grundløn: kr. (se 4) Anciennitetstrin 1, 2 eller 3) B. Kvalifikationstillæg: kr. (se 5) C. Funktionstillæg: kr. (se 5) A, B, og C angives i faktisk løn dvs. ved fx ansættelse på 30 timer er det den aktuelle løn for 30 timer der angives ovenfor. D. Klausultillæg: kr. (se 6) E. Vagtindtjening ved B-kontrakt: kr. (se 10) F. Assistentens bidrag til pension: kr. (11 % af A, B, C, D og E indbetales til PJD se 7) G. Pr. 1. april 2010 forhøjes pensionsbidraget fra 11 % 12 %. Assistenten kan vælge at få Forhøjelsen på 1 % udbetalt som løn*. * Løn = 1 % af A + B + C + E kr. Månedsløn til udbetaling før skat m.m.: kr. (A, B, C, D og E men minus F og evt. minus G) Bemærkninger vedr. løn og pension: Husk ændres dine arbejdsopgaver er der ofte grundlag for forhandling af din løn læs tillæg. Du har altid ret til at videregive oplysninger om din pension og løn. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold. Her skal nævnes, at det er vigtigt, at du selv holder regnskab over vagter, indtjening mv., da det vil være dig der skal bevise, at du har fået en forkert honorering (typisk for lidt udbetalt). Har man dokumentationen på plads, accepteres dette næsten altid af arbejdsgiver, og man undgår tvister. Du har ret til en årlig lønforhandling. Tag selv initiativ, hvis arbejdsgiver ikke gør det. Der er mulighed for at aftale et kvalifikationstillæg og/eller et funktionstillæg. Kort forklaret, så får man det første for noget man er (10 års erfaring, fagdyrlæge eller bare god!), mens funktionstillæg tildeles for noget man gør (varetagelse af veterinærsygeplejeskeelever, administration, hjemmeside m.v.). Funktionstillægget kan ophøre, hvis din funktion ophører, så har du muligheden, skal du altid forsøge at få tillægget skrevet som et kvalifikationstillæg.

7 Størrelsen på tillæggene er meget individuelle. Som tommelfingerregel, så kan tillæg under 2000 kr. ikke rigtigt ses på lønsedlen. Forskellen mellem 2. og 3. løntrin er 5% dvs kr kr. Herefter er der ikke flere trin, og skal du stige mere og undgå reallønsfald, så kræver det, at du forhandler et individuelt løntillæg. Mange efterspørger en facitliste i form af, hvad 10 års erfaring eller en fagdyrlægeuddannelse takseres til, men den har vi desværre ikke. Vi ved, at de der får størst tillæg er mandlige svinefagdyrlæger, og de får op til kr. ekstra om måneden. Det ved vi fra den lønstatistik, der gennemføres før hver kontraktforhandling. Det er kun 1/3 af assistenterne, der får et kvalifikationstillæg, og de får i gennemsnit kr. Men det dækker over meget store variationer. Så god fornøjelse med din individuelle lønforhandling. En aftale om tillæg bør være skriftlig. Det bør fremgå af aftalen, hvorfor du får tillægget samt om det er tidsbegrænset (kun funktionstillæg kan være tidsbegrænset). Du skal være opmærksom på, at kvalifikationstillæg ikke kan opsiges, mens funktionstillæg kan opsiges, hvis funktionen bortfalder eller du ikke længere skal varetage funktionen. Et funktionstillæg skal opsiges med dit opsigelsesvarsel, hvis det ikke er tidsbegrænset. TIPS TIL LØNFORHANDLING Først forberedelse er vigtig. Lønforhandlingen starter længe inden det egentlige møde med din chef. Inden du går i gang Sørg for at skabe overblik over dine arbejdsopgaver i året der gik, og for det år som er i vente. Brug det i din argumentation under forhandlingen. - Brug hele året til forberedelsen. (Det billede din chef har af dig er afgørende for resultatet) - Benyt et skufferegnskab over gamle såvel som nye arbejdsopgaver, efteruddannelse, kurser etc. - Synliggør dit arbejde. - Noter dine tilfredse kunder og andre succeser. - Husk også ting der er gået galt. Vær parat til at forklare hvordan problemet blev afgrænset og løst. Det kan eventuelt vendes til noget positivt. Husk, at ud over dine faglige kvalifikationer og arbejdsfunktioner, er det også dine personlige egenskaber, anvendt i arbejdssammenhæng, som kan udløse en lønforhøjelse. Eksempelvis: - er mødestabil - har engagement - tager initiativ - er omstillingsparat - har samarbejdsevne - er serviceminded - er fleksibel - er loyal - har evner til at formidle og informere Forberedelsen til selve mødet Sørg for at du og din arbejdsgiver har et fælles forhandlingsgrundlag, eventuelt i form af statistikker, beregnet reallønsudvikling m.m. Print fra Danmarks Statistiks hjemmeside Brug DDD s lønstatistik eller andre relevante statistikker. Udlever det materiale der understøtter din argumentation til din chef inden mødet. Spørg dine kolleger hvad de tjener og brug dem som sparringspartnere. Forbered dig psykisk HUSK, DU HAR FORTJENT EN LØNFORHØJELSE.

8 Forhandlingen - søg en åben dialog med din chef - spørg, lyt og gå efter en fælles forståelse, ikke en stillingskrig - vær positiv og venlig, men klar i mælet og brug tavshed til at understrege dit krav - søg om muligt en afklaring af hvilket mandat din chef har dvs. hvor mange penge der skal fordeles og niveauet for tillægsstørrelserne husk, at chefens lommesmerter ikke er dit problem. - STÅ FAST på dit, men gør dig klart hvad du vil opnå, og hav altid et alternativt ønske/krav parat - kend din smertegrænse på forhånd - opnår du ikke umiddelbart det forventede resultat så spørg chefen om konkrete forbedringsforslag til dit arbejde, som han/hun vil belønne i fremtiden - brug ikke trusler om eksempelvis ændringer i jobadfærd, jobskifte eller lignende, med mindre du er parat til at gennemføre dem. Opsamlingen Skriv eventuelle aftaler ned umiddelbart efter mødet og forelæg dem straks for din chef til eventuel underskrift. På den måde bliver aftalen manifest, og skulle der være opstået misforståelser eller forskellige opfattelser af, hvad der er aftalt, kan disse udryddes med det samme. HUSK - Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, såfremt du har behov for råd og vejledning. For at ruste vore medlemmer bedst muligt til de lokale lønforhandlinger afholdes der hvert år gå hjemmøder om lønforhandling. Pension Pension er en god ting, når man bliver gammel, og det er de penge, man indbetaler som ung, der virkeligt når at trække nogle renter. Derfor er der en tvungen indbetaling til Pensionkassen (PJD). Vær opmærksom på, at 11-12% langtfra er nok til at sikre dig det høje lønniveau, når du bliver gammel. Desuden er der en del af os, der ender på barsel og deltid, og således i perioder ikke får indbetalt særligt meget. Det er derfor en god idé at forhøje indbetalingen, hvis du har råd til det. Få evt. PJD til at vise dig nogle beregninger. Med pensionen følger desuden en gruppelivsforsikring og en arbejdsudygtighedsforsikring. Vagtforpligtelse (se 9 og 10) Hverdage: Weekend: Vagten honoreres med: skiftet vagt skiftet vagt A B 12 % af grundlønnen Udgangspunktet for vagten er den ansattes bopæl. Følgende virksomhed skal nås indenfor 30 min.:

9 Bemærkninger vedr. vagtforpligtelse, herunder honorering: Inden du tager stilling til, hvilken form for vagthonorering du ønsker er det vigtigt, at have undersøgt vagtbelastningen herunder hvor meget arbejde, der er i vagterne, da din vagthonorering jo afhænger heraf. Du skal ligeledes være opmærksom på, at kun vagtindtjening på b-kontrakt indgår i den fast påregnelige løn, som udbetales under sygdom, ferie og barselsfravær med løn. Dette er en fordel, men til gengæld kan vi se af statistikken, at folk på B-kontrakt får lavere vagthonorering end assistenter på A-kontrakt. Om de så også laver mindre i vagten ved vi ikke. En nærmere gennemgang af vagtafregning findes i assistenternes nyhedsbrev juni 2009, som kan findes på hjemmesiden. Sæt dig godt ind i reglerne og snak det igennem med din chef erfaringen vil vide, at det er et af de største stridsemner i praksis! Når du har vagt, skal du være opmærksom på, at udgangspunktet for din vagt er dit hjem. Det betyder, at dersom du kører i egen bil og skal behandle et dyr på klinikken i vagten, har du ret til kørselsgodtgørelse. Vær opmærksom på, at det særlige køretidshonorar kun ydes for vagtarbejde udført i vagten udenfor klinikken. Normperiode (se 14) Normperioden er til og med 31. marts 2010 aftalt til: uger (min. 4 uger og maks. 13 uger) Er normperioden ikke angivet, er den 13 uger. Normperioden er fra 1. april 2010 aftalt til: uger (min. 4 uger og maks. 26 uger) Er normperioden ikke angivet, er den 13 uger. Bemærkninger vedr. normperioden: Sørg for at man på din arbejdsplads opererer med en normperiode. Normperioden er nyttigt redskab ved arbejdstilrettelæggelsen. Beregning af honoreringen mv. bliver også nemmere, når man har en normperiode som eksempel kan nævnes deltidsansattes merarbejdsbetaling, der afhænger af, om den ugentlige arbejdstid over normperioden overstiger den aftalte deltidsarbejdstid. Desuden vil det være nemmere at overskue om arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn er overholdt. Evt. overskud af timer afspadseres eller afregnes 1:2. Jo længere normperiode, jo bedre er chefens mulighed for at rykke rundt på timerne ved f.eks. sæsonarbejde. Kort sagt kan du arbejde 50 timer om ugen i nogle uger, og så gå på halv tid de næste uger. Vi anbefaler så kort en normperiode som muligt, ikke mindst fordi det er svært at holde styr på ens timetal efter så lang tid. Du skal være opmærksom på, at normtimetallet (det antal timer, man skal arbejde i normperioden) ikke ændres under afholdelse af ferie. Det betyder, at ferien enten indregnes med 7,4 time pr. feriedag (for fuldtidsansatte) eller at normtimetallet nedsættes svarende til antal afholdte ferietimer. Det samme gør sig gældende for søgnehelligdage (helligdage, der ikke falder på en søndag).

10 Feriegodtgørelse (se 18) Der er aftalt ferie med løn og 1 % særlig ferietillæg Der er aftalt 12 % feriegodtgørelse Assistenten meddeler forud for optjeningsårets begyndelse, om der ønskes ferie med løn eller feriegodtgørelse med 12 % jf. Ferielovens 23, stk. 5. Ifølge hvilken det er den ansatte dyrlæger som vælger, om der ønskes ferie med løn eller 12 % feriegodtgørelse. Bemærkninger vedr. feriegodtgørelse: Det er dig, der vælger, om du vil have feriegodtgørelse eller ønsker at afholde ferie med løn. Det valg du gør ved din tiltræden, kan du derfor ændre i løbet af ansættelsen. Du skal blot inden et årsskifte give din arbejdsgiver besked på, at du i næste optjeningsår (det efterfølgende kalenderår) ønsker feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn eller vise versa. Har du en høj vagtindtjening, får udbetalt dine rådighedstimer og har meget merarbejde, som udbetales, kan det normalt betale sig at få udbetalt feriegodtgørelse. Dette skyldes, at der er tale om ikke fast påregnelige ydelser, som ikke kommer til udbetaling, når du holder ferie med løn, men der derimod beregnes feriegodtgørelse af dem. Prøvetid (se 25) Der er aftalt prøvetid prøvetiden er aftalt til mdr. (max. 3 mdr.) Der er ikke aftalt prøvetid Ifølge. Funktionærlovens 2, stk. 5 har parterne gensidigt i prøvetiden et opsigelsesvarsel på 14 dage. Bemærkninger vedr. prøvetid: Hvis der indgås aftale om prøvetid, kan du de første 2 ½ måned af din ansættelse opsiges med 14 dages varsel og uden begrundelse. Uden prøvetid vil du straks få et opsigelsesvarsel på 1 måned og have krav på en begrundelse. Efter 5 måneders ansættelse stiger dit opsigelsesvarsel til 3 måneder. Det er helt klart mest fordelagtigt at blive ansat uden prøve.

11 Funktionærlovens opsigelsesvarsel (se 25) Funktionærlovens opsigelsesvarsel er ikke forlænget Funktionærlovens opsigelsesvarsel er efter udløbet af prøvetiden forlænget gensidigt med måneder. Bemærkninger vedr. funktionærlovens opsigelsesvarsel : Gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet giver en vis tryghed i ansættelsen, da ens opsigelsesvarsel forlænges. Det anbefales dog ikke normalt at indgå aftale om gensidigt at forlænge opsigelsesvarslet, da det er erfaringen, at mange assistenter, når de skal videre i deres arbejdsliv, finder det forlængede opsigelsesvarsel meget hæmmende. En opsigelse skal være skriftlig (kan ikke ske via ) og skal ske inden udløbet af en kalendermåned (den skal være modtager i hænde senest sidste dag i måneden). For en grundig gennemgang af reglerne om opsigelse henvises til hjemmesiden https://www.ddd.dk/arbejdsmarked/ansaettelse/funktionaerloven/sider/default.aspx Klausuler (se 32) Kundeklausul er aftalt (bilag 3) eller Afstandsklausul på 10 km. er aftalt (bilag 4) Der er ikke ikke aftalt kunde- eller afstandsklausul Bemærkninger: Der ydes klausultillæg, hvis du er blevet bedt om at skrive under på en klausul. Klausulen har til formål at undgå, at du efter nogle års ansættelse pludseligt skifter praksis eller laver din egen klinik og derved stjæler en hel flok af dine tidligere chef s klienter. Nu kan man jo ikke eje folk, og det kan synes underligt, at gode klienter, som du har serviceret i årevis og som altid spørger efter dig, nu pludseligt ikke må ringe til dig mere. Men du skal huske på, at klienter ofte er både købt og betalt i form af goodwill, og som sådan kan repræsentere en ret stor værdi (ikke mindst psykisk!) for din chef. Derfor er der mange chefer, der forlanger, at man skriver under på en klausul. Der findes 2 typer. Den ene er en kundeklausul. Den bruges som regel i stordyrspraksis og nævner specifikt, hvilke kunder man ikke må røre det første år efter man har forladt praksis. Den anden er en afstandsklausul, der især har været brugt i smådyrspraksis i byerne, hvor kundegruppen er lidt mere flydende, og chefen bare vil sikre sig, at du ikke laver en klinik på næste gadehjørne. Fælles for klausulerne er, at de kun gælder et år fra du forlader praksis og i øvrigt er meget dyre at overtræde. Vagtarbejde er ikke omfattet af klausulerne. Ca. halvdelen af assistenterne har underskrevet en aftale om klausul. Det anbefales, at du prøver at undgå en kunde- eller afstandsklausul, da den begrænser din mobilitet på arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på, at du som minimum skal have et tillæg på 500 kr. Du kan altså godt forhandle dig til et større tillæg for den binding, som klausulen giver dig. Har du indgået en kundeklausul, skal du, når du rejser fra den pågældende praksis, have en liste over de kunder, som er omfattet af klausulen. Der er mulighed for at ændre klausulen til gunst for dig f.eks. ved at afstandsklausulens 10 km s grænse er mindre, at klausulen kun gælder i en bestemt kommune eller et nærmere bestemt område.

12 Bil (se 27) Den ansatte benytter egen bil Praksis stiller bil til rådighed for den ansatte Arbejdstidens placering hviletid (se 15) Bilag 5 er ikke aftalt Udskydelse af hvileperioden er aftalt Nedsættelse af hvileperioden er aftalt (Vælg enten nedsættelse eller udskydelse af hviletiden - begge kan ikke aftales) 120 dages sygereglen (se 21) Den ansatte er omfattet af Funktionærlovens 5, stk. 2 om forkortet opsigelsesvarsel ved den ansattes sygefravær i 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Overenskomst Den til enhver tid gældende overenskomst mellem ADO og PDA er gældende i ansættelsesforholdet. Ansættelsen er tidsbegrænset Ja Nej Hvis ja, i perioden: I ansættelsesperioden gælder i øvrigt Funktionærlovens opsigelsesvarsler. Øvrige aftalte ansættelsesforhold:

13 Dato: Dato: Arbejdsgivers underskrift Ansattes underskrift Dispensation Der kan søges om dispensation fra aftalens bestemmelser. Dette sker ved, at du og din arbejdsgiver indsender ansøgning om dispensation til sekretariatet. Ansøgningen vil blive behandlet af Ansættelseskontraktudvalget (det udvalg, der forhandler overenskomsten).

TJEKLISTE TIL ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

TJEKLISTE TIL ANSÆTTELSESKONTRAKTEN TJEKLISTE TIL ANSÆTTELSESKONTRAKTEN Husk En klar og tydelig kontrakt er grundlaget for en god og tryg ansættelse. Tvister løses nemt utilfredshed i dagligdagen undgås. Din arbejdsgiver skal sende kontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. Mellem undertegnede: (herefter kaldet virksomheden) (indsæt virksomhedens navn og adresse) (indsæt virksomhedens CVR-nummer)

ANSÆTTELSESKONTRAKT. Mellem undertegnede: (herefter kaldet virksomheden) (indsæt virksomhedens navn og adresse) (indsæt virksomhedens CVR-nummer) Mellem undertegnede: (herefter kaldet virksomheden) (indsæt virksomhedens navn og adresse) (indsæt virksomhedens CVR-nummer) og medundertegnede: (herefter kaldet ansatte) (indsæt den ansattes navn, adresse,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober 2007. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere