EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion"

Transkript

1 EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion I denne brochure forklares de grundlæggende procedurer for de brugervenlige funktioner "Overførsel af billeder mellem kameraer" og "Tilslutning til en smartphone". Detaljeret forklaring om Wi-Fi-funktioner findes i "Vejledning til Wi-Fi-funktion" på EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd). DANSK Vejledning

2 Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver trådløst, lige fra at sende billeder til webtjenester og andre kameraer til fjernbetjening af kameraet. Du skal blot slutte kameraet til et Wi-Fi -netværk eller en anden enhed, der understøtter dette kameras trådløse LAN-funktioner. (1) Overføre billeder mellem kameraer Udveksle billeder (2) Tilslutte til en smartphone Gøre billeder visbare på en smartphone Fjernoptage med en smartphone (6) Se billeder med en medieafspiller Gennemse billeder (3) Udskrive billeder via en Wi-Fi-printer Udskrive billeder (Canon Image Gateway) (5) Sende billeder til en webtjeneste Gemme og dele billeder (4) Fjernbetjene kameraet via EOS Utility Fjernbetjene kameraet * Instruktioner for (3) til (6) og for (2) til forbindelse via et adgangspunkt er beskrevet i "Vejledning til Wi-Fi-funktion" (pdf) på dvd'en. 2

3 Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner (1) z Overføre billeder mellem kameraer (s. 15) Overfør billeder mellem dette kamera og andre Canon-kameraer med indbyggede trådløse LAN-funktioner. (2) q Tilslutte til en smartphone (s. 23) Se gemte billeder, eller betjen kameraet fra din smartphone. Installer programmet "EOS Remote" på din smartphone for at bruge disse funktioner. (3)l Udskrive billeder via en Wi-Fi-printer (dvd-rom) Tilslut kameraet en trådløs LAN-kompatibel printer, der understøtter PictBridge (trådløs LAN) for at udskrive billeder trådløst. (4)D Fjernbetjene kameraet via EOS Utility (dvd-rom) Tilslut kameraet og en computer trådløst, og fjernbetjen kameraet med den medfølgende software EOS Utility. (5) w Sende billeder til en webtjeneste (dvd-rom) Upload dine billeder til CANON image GATEWAY, en online fototjeneste til Canon-brugere (gratis tilmelding påkrævet), for at dele dem med familie og venner. (6) Se billeder med en medieafspiller (dvd-rom) Vis billeder på kameraets hukommelseskort på dit tv ved hjælp af en medieafspiller, der understøtter DLNA* via et trådløst LAN. * Digital Living Network Alliance 3

4 Anvendte betegnelser i denne manual I denne manual bruges begrebet "trådløst LAN" som en generel betegnelse for Wi-Fi og Canons originale trådløse kommunikationsfunktioner. ** (tallene) i "(s. **)" i denne manual betyder, at yderligere oplysninger findes på de angivne sider. Dele af denne manual der er mærket med følgende symboler indeholder bestemte typer oplysninger som beskrevet nedenfor. : Advarsler for at undgå mulige problemer under drift. : Yderligere oplysninger som supplement til indhold om grundlæggende funktioner. Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 og Wi-Fi Certified logo er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. WPS brugt på skærmbilleder til kameraindstillinger og i denne manual betyder Wi-Fi-beskyttet opsætning. UPnP er et varemærke tilhørende UPnP Implementers Corporation. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. 4 Bemærk, at Canon ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå pga. forkerte indstillinger af trådløst LAN til brug med kameraet. Desuden kan Canon ikke holdes ansvarlig for fejl og skader, der måtte opstå ved brug af kameraet.

5 Indholdsfortegnelse Indledning Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner...2 Anvendte betegnelser i denne manual...4 Basisindstillinger for trådløse LAN-funktioner 7 Registrering af et kaldenavn...8 Grundlæggende betjening og indstillinger...11 Overførsel af billeder mellem kameraer 15 Valg af forbindelsens destination...16 Afsendelse af billeder...18 Gentilslutning...21 Tilslutning til en smartphone 23 Forberedelse...24 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse...25 Betjening af kameraet via en smartphone...28 Gentilslutning

6 6

7 1 Basisindstillinger for trådløse LAN-funktioner Dette kapitel beskriver indstillinger, der er nødvendige for at bruge kameraets trådløse LAN-funktioner. 7

8 Registrering af et kaldenavn Først skal du indstille kameraets kaldenavn. Når kameraet er forbundet til en anden enhed via et trådløst LAN, vises kaldenavnet på enheden. Sørg for at angive et kaldenavn for dit kamera. 1 Vælg [Wi-Fi]. Vælg [Wi-Fi] under fanen [53], og tryk på <0>. 2 3 Vælg [Aktivér]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Aktivér], og tryk derefter på <0>. [Wi-Fi-funktion] kan nu vælges. Vælg [Wi-Fi-funktion]. Vælg [Wi-Fi-funktion] under fanen [53], og tryk på <0>. Når denne indstilling vælges for første gang, vises et skærmbillede, hvor du kan registrere et kaldenavn. Vælg [OK], og fortsæt til trin 4. 8

9 Registrering af et kaldenavn 4 Indtast et kaldenavn. Yderligere oplysninger om angivelse af tegn, se "Betjening af virtuelt tastatur" på næste side. Op til 16 tegn kan indtastes. 5 Afslut. Når du er færdig, skal du trykke på knappen <M>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen, tryk derefter på <0>. Kaldenavnet registreres, og skærmen [Wi-Fifunktion] vises. Hvis du vil ændre kaldenavnet, skal du trykke på knappen <B> på ovenstående skærmbillede, og derefter vælge [Rediger kaldenavn] på den skærm, der vises. 9

10 Registrering af et kaldenavn Betjening af virtuelt tastatur Skift til andre inputområder Hvis du vil skifte mellem øverste og nederste inputområde, skal du trykke på knappen <Q>. Flyt markøren For at flytte markøren skal du trykke på tasten <U> i det øverste område. Indtastning af tekst I det nederste inputområde skal du trykke på tasten <V> eller <U> for at vælge tegn og derefter trykke på <0> for at indtaste dem. Du kan tjekke, hvor mange tegn, du har indtastet, og hvor mange flere der kan indtastes, ved at se [*/*] øverst til højre på skærmen. Skift til andre inputmetoder* Vælg [ ] nederst til højre i det nederste område. Hver gang du trykker på <0> ændres inputmetoden. Inputmetoden ændres til følgende rækkefølge: små bogstaver9tal/symboler 19tal/ symboler 29store bogstaver. *Når[Berøringskontrol: Fra] er indstillet, kan du indtaste alle de tilgængelige tegn på skærmen. Sletning af tekst Tryk på knappen <L> for at slette et tegn. Afslutning af tekstindtastning Tryk på knappen <M> for at bekræfte det indtastede og afslutte. Hvis der vises en bekræftelsesskærm, skal du vælge [OK] for at afslutte. Sådan annullerer du indtastning af tekst Tryk på knappen <B> for at annullere indtastning af tekst. Hvis der vises en bekræftelsesskærm, skal du vælge [OK] for at afslutte. 10

11 Grundlæggende betjening og indstillinger Brug af kameraet mens trådløse LAN-funktioner er aktive Når du ønsker at prioritere trådløse LAN-funktioner, må du ikke betjene udløserknappen, programvælgeren eller afspilningsknappen. Ellers vil optagelse eller afspilning muligvis blive prioriteret, og trådløse LAN-funktioner vil muligvis blive afsluttet i løbet af processen. Desuden kan forbindelsen blive afbrudt, når LCD-skærmen er lukket og vender indad. Når [Wi-Fi] i fanen [53] er indstillet til [Aktivér], deaktiveres filmoptagelse. Selvom kameraet er tilsluttet en computer, printer, GPS-modtager eller andre enheder via et interfacekabel kan de ikke benyttes (s. 13). Autosluk Indstil om nødvendigt [Autosluk] under fanen [52] til [Deaktiver]. Hvis kameraets autoslukfunktion aktiveres under den trådløse LANforbindelse, slukker den trådløse LAN-funktion. Den trådløse LANforbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk. [Wi-Fi] under fanen [53] Hvis brug af elektroniske enheder og trådløse enheder er forbudt, f.eks. på fly eller på hospitaler, skal du indstille [Wi-Fi] til [Deaktivér]. 11

12 Grundlæggende betjening og indstillinger [Wi-Fi] - Indstillinger og tilslutningsstatus Indstillinger og tilslutningsstatus for [Wi-Fi] under fanen [53] kan kontrolleres på kameraets LCD-skærm og LCD-panel. Wi-Fi-funktion Wi-Fi-funktion Status for Wi-Fi-tilslutning Når [Wi-Fi] er indstillet til [Deaktivér] Når [Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], men der ikke er nogen Tilsluttet Wi-Fi-funktion LCD-skærm Status for Wi-Fitilslutning (Fra) (Fra) LCD-panel Wi-Fi-funktion (Fra) Data transmitteres ( ) Afventer tilslutning/ Afventer gentilslutning Tilslutningsfejl (Blinker) (Blinker) (Blinker) (Blinker) (Blinker) 12

13 Grundlæggende betjening og indstillinger Berøringskontrol Du kan også styre de trådløse LAN-funktioner ved at trykke på skærmen. Se oplysninger i afsnittet "Brug af touch-skærmen" i instruktionsmanualen. Tilslutning med et interfacekabel Når [53: Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], bliver interfacekabeltilslutning deaktiveret. Indstil til [Deaktivér] for at tilslutte interfacekablet. Når kameraet er tilsluttet en computer, printer, GPS-modtager eller andre enheder via et interfacekabel, kan indstillingerne for [Wi-Fi] ikke ændres. Frakobl kablet, og konfigurer derefter indstillingerne. Brug af et Eye-Fi-kort Når [53: Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], bliver billedoverførsel med Eye- Fi-kort deaktiveret. 13

14 14

15 2 Overførsel af billeder mellem kameraer Billeder kan overføres mellem Canon-kameraer via de indbyggede trådløse LAN-funktioner. Trådløs tilslutning er mulig for Canon-kameraer, der er markedsført i 2012 eller senere, med indbyggede trådløse LANfunktioner. Bemærk, at kameraet ikke kan tilsluttes Canon videokameraer, selvom de har indbyggede trådløse LANfunktioner. Kameraet kan ikke tilsluttes Canon-kameraer uden indbyggede trådløse LAN-funktioner, selvom de understøtter Eye-Fi-kort. Stillbilleder kan kun overføres, hvis deres filformat er JPEG. Selvom film kan overføres, vil nogle målkameraer, afhængigt af deres funktionalitet, ikke være i stand til at afspille film. 15

16 Valg af forbindelsens destination Registrer det målkamera, du vil tilslutte til via et trådløst LAN. Kameraet kan kun tilsluttes ét kamera ad gangen. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53] skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 3 Vælg [z]. Tryk på tasten <V> eller <U> for at vælge [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk derefter på <0>. Start tilslutning på målkamera. Når skærmbilledet til venstre vises på kameraet, skal du også starte tilslutning på målkameraet. Procedure ved betjening, se instruktionsbogen til målkameraet. Når der er oprettet forbindelse, gemmes indstillingerne automatisk, og et billedet på kortet vises. 16

17 Valg af forbindelsens destination 4 Vælg de billeder, der skal sendes. Vælg billeder på det kamera, der skal sende billederne (s. 18). Betjen ikke det kamera, der modtager billederne. Bemærk, at GPS-oplysninger ikke vises på kameraets afspilningsskærm selvom GPS-oplysninger er tilknyttet det modtagne billede. Optagelsessteder kan ses på et virtuelt kort ved at bruge Map Utilitysoftwaren. Tilslutningsindstillingerne gemmes/registreres automatisk med kaldenavnet på det kamera, der blev oprettet forbindelse til. Autosluk fungerer ikke, når kameraet er tilsluttet et andet kamera. 17

18 Afsendelse af billeder Afsendelse af billeder ét ad gangen Valgte billeder sendes ét ad gangen Vælg et billede, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge det billede, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. Du kan også trykke på knappen <I> for at vælge et billede i Oversigtsvisning. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Vælg [Send vist bil.]. Vælg [Ændr bill.str.], og tryk på <0> for at vælge en størrelse til at sende billedet i. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send vist bil.], og tryk derefter på <0>. Skærmen viser, at overførslen er i gang. Gentag trin 1 og 2, hvis du vil sende et andet billede. Afbryd forbindelsen. Tryk på knappen <M> for at få vist bekræftelsesskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Skærmen [Wi-Fi-funktion] vil blive vist igen. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. 18 RAW-billeder kan ikke sendes.

19 Afsendelse af billeder Afsendelse af valgte billeder Der kan vælges og sendes flere billeder. Tryk på <0> Vælg [Send valgte]. Vælg [Ændr bill.str.], og tryk på <0> for at vælge en størrelse til at sende billederne i. Tryk på tasten <U> for at vælge [Send valgte], og tryk derefter på <0>. Vælg de billeder, der skal sendes. Tryk på tasten <U> for at vælge de billeder, der skal sendes, og tryk derefter på <0>. <X> vises øverst til venstre i det billede, der skal sendes. Du kan også trykke på knappen <I> for at vælge et billede i visningen med tre billeder. Tryk på knappen <u> for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen. Når du har valgt de billeder, der skal sendes, skal du trykke på knappen <Q>. 19

20 Afsendelse af billeder 4 Reducer billedstørrelsen. Indstil den efter behov. 5 6 Send billederne. Tryk på tasten <V> for at vælge [Send], og tryk derefter på <0> for at sende billederne. Skærmen viser, at overførslen er i gang. Gentag trin 1 og 5, hvis du vil sende et andet billede. Afbryd forbindelsen. Tryk på knappen <M> for at få vist bekræftelsesskærmen. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Skærmen [Wi-Fi-funktion] vil blive vist igen. Hvis afspilning eller optagelse startes under tilslutningen, vil forbindelsen blive afbrudt. Handlinger som f.eks. optagelse kan ikke udføres, når data sendes eller modtages. Når [Afbryd] er valgt på det kamera, der bliver brugt til at sende billeder, stoppes billedoverførsel, så optagelse og andre handlinger kan udføres. Når du sender et stort antal billeder eller store filer (samlet størrelse), skal du sikre dig, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, så det ikke løber tør for strøm under processen. 20 RAW-billeder kan ikke sendes. Du kan vælge op til 50 filer.

21 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til et andet kamera, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53] skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [z]. Vælg [z] (Overfør billeder ml. kameraer), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Udfør også tilslutningsproceduren på målkameraet. Billederne på kortet vises, og de billeder, som skal sendes, kan vælges. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. Som standard følger indstillingerne kaldenavnet på det kamera, der var tilslutning til. 21

22 22

23 3 Tilslutning til en smartphone Når du tilslutter kameraet til en smartphone kan du bruge smartphonen til at få vist, administrere og modtage billeder, der er gemt i kameraet. Du kan også bruge en smartphone til fjernoptagelse. Bemærk, at filmoptagelse er deaktiveret. 23

24 Forberedelse Kræver installation af EOS Remote For at kunne kommunikere med en smartphone skal kameraet forbindes til en smartphone med EOS Remote-app'en installeret. EOS Remote kan downloades fra App Store eller Google Play. Installer EOS Remote på smartphonen, og udfør derefter trinene til at oprette forbindelse. Det kræver en smartphone, hvor ios eller Android er installeret, for at kunne bruge EOS Remote. For at få oplysninger om understøttede operativsystemer, skal du se webstedet for download af EOS Remote-softwaren. 24

25 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Kameraet og smartphonen kan tilsluttes direkte via et trådløst LAN. Da kameraet fungerer som et adgangspunkt, er det ikke nødvendigt med andre adgangspunkter, så du kan kommunikere nemt, selv når du er ude. For at oprette forbindelse, er betjening af smartphone nødvendig. Du kan finde yderligere oplysninger i smartphonens instruktionsmanual. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53] skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 4 Vælg [Kameraadgangspunkttilstand]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Kameraadgangspunkt-tilstand], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. Vælg [Nem tilslutning]. Tryk på tasten <V> for at vælge [Nem tilslutning], og tryk derefter på <0>. Vælg [OK], og tryk på <0> for at gå til næste skærmbillede. 25

26 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse Tilslut smartphonen til kameraet. I Wi-Fi-indstillingsmenuen på smartphonen skal du vælge det SSID (netværksnavn), som vises på kameraets LCD-skærm. Som adgangskode skal du indtaste krypteringsnøglen, der vises på kameraets LCD-skærm. Det næste skærmbillede vises muligvis automatisk, selvom betjeningen af smartphonen ikke er afsluttet. Start EOS Remote på smartphonen. Når Wi-Fi-indstillingerne er udført, starter EOS Remote på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på smartphonen. Vælg [Camera Connection/ Kameratilslutning] på EOS Remote. Vælg målkameraet på smartphonen. Vælg det kamera, der skal tilsluttes til blandt [Detected Cameras/ Registrerede kameraer] på EOS Remote. Parringen starter. 26

27 Brug af kameraadgangspunkt-tilstanden for at oprette forbindelse 9 Tilslut til kameraet. Når parringen er gennemført, vises skærmen til venstre. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. Ikke-alfanumerisk tegn vises som 8. Foretag yderligere indstillinger. 10 For at afslutte indstillingerne i denne fase skal du trykke på tasten <V> for at vælge [OK], og derefter trykke på <0> for at gå til trin 11. For at ændre navnet på indstillingerne skal du vælge [Indstillingsnavn] og trykke på <0>. Det virtuelle tastatur vises (s. 10). Der kan indtastes op til 30 tegn for indstillingens navn. Gem indstillingerne. 11 Vælg [OK], og tryk på <0> for at gemme indstillingerne. Skærmen [qtilslutning] vises. Tryk på knappen <M> for at vende tilbage til menuen. Indstillingerne for kommunikation med en smartphone er nu færdig. 27

28 Betjening af kameraet via en smartphone Du kan bruge en smartphone med EOS Remote installeret til at se billeder, der er gemt i kameraet og optage via fjernbetjening. EOS Remote hovedskærm De vigtigste funktioner i EOS Remote er beskrevet nedenfor. Tryk på skærmen for at læse betjeningsprocedurerne. [Camera Image Viewing/Visning af kamerabilleder] Billeder, der er gemt i kameraet, kan vises. Billeder, der er gemt i kameraet, kan gemmes på en smartphone. Funktioner såsom sletning kan udføres på billeder, der er gemt i kameraet. [Remote Shooting/ Fjernoptagelse] Kameraets Live view-billede kan ses ved hjælp af en smartphone. Kameraets indstillinger kan ændres. Du kan optage med fjernbetjening. (Indstillingsknap) Brug denne knap til at få adgang til forskellige indstillinger for EOS Remote. Optagelse er måske ikke være muligt, når kameraet er forbundet til en smartphone. 28 Når du udfører fjernoptagelse, skal du indstille knappen til Live viewoptagelse/filmoptagelse til <A>.

29 Betjening af kameraet via en smartphone Afbrydelse af forbindelsen 1 2 Vælg [Afslut]. Hvis skærmen til venstre ikke vises, skal du vælge [Wi-Fi-funktion] under fanen [53]. Vælg [Afslut], og tryk på <0>. Vælg [OK]. Tryk på tasten <U> for at vælge [OK], og tryk derefter på <0>. JPEG- og RAW-billeder bliver ændres og gemt som JPEG-billeder i det mest hensigstmæssige format for smartphones. Selv om film vises på listen, kan de ikke gemmes. Hvis kameraets autoslukfunktion aktiveres under den trådløse LANforbindelse, slukker den trådløse LAN-funktion. Den trådløse LANforbindelse genoprettes, når kameraet vågner fra autosluk. Når du opretter en forbindelse, anbefaler vi, at du deaktiverer smartphonens strømbesparende funktion. 29

30 Gentilslutning Kameraet kan forbindes til en smartphone, der er registreret tilslutningsindstillinger for. 1 Vælg [Wi-Fi-funktion]. Under fanen [53] skal du indstille [Wi-Fi] til [Aktivér] og derefter vælge [Wi-Fi-funktion]. 2 Vælg [q]. Vælg [q] (Tilslut til smartphone), og tryk på <0>. 3 Opret en forbindelse. Vælg [Tilslut], og tryk på <0>. Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen. Kameraet forbindes til smartphone. Når indstillingerne for flere tilslutningsdestinationer er registreret, skal du vælge [Vælg indst.], vælge tilslutningsdestination og derefter oprette forbindelse til destinationen. 30

31

32 CANON INC Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland Du kan finde adressen på dit lokale Canon-kontor på dit garantibevis eller ved at besøge Produktet og den tilknyttede garanti leveres i europæiske lande af Canon Europa N.V. CEL-SU5WA241 CANON INC TRYKT I EU

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

EOS 80D (W) Betjeningsvejledning til trådløs tilslutning DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 80D (W) Betjeningsvejledning til trådløs tilslutning DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 80D (W) Betjeningsvejledning til trådløs tilslutning DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Indledning Muligheder ved brug af de trådløse funktioner Dette kameras trådløse funktioner giver dig mulighed for at udføre

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Instruktionsmanual til EOS Utility

Instruktionsmanual til EOS Utility Canon-programmer EOS Utility.0 Kompatible modeller EOS-D Mark II N EOS-Ds Mark II EOS-D Mark II EOS-Ds EOS-D Instruktionsmanual til EOS Utility EOS 5D EOS 0D EOS 0D EOS 0D EOS 50D DIGITAL EOS 00D DIGITAL

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Nye funktioner BL C00

Nye funktioner BL C00 Nye funktioner Version 1.10 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24 9001 154 707 Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd 1 29.10.15 14:24 Home Connect. En app til det hele. Home Connect er den første app, som kan vaske, vaske op, bage,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Fremtiden begynder fra nu af i din husholdning! Dejligt, at du benytter Home Connect * Hjerteligt tillykke med dit fremtidsrettede fuldautomatiske

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Trådløst LAN vejledning

Trådløst LAN vejledning Trådløst LAN vejledning Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger kameraet til at sende og modtage billeder trådløst. Hvis du vil have oplysninger om betjening af kameraet samt sikkerhedsregler, skal

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

X100F. Nye funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA

X100F. Nye funktioner. Version 2.00 DIGITAL CAMERA BL00004959-C00 DA DIGITAL CAMERA X100F Nye funktioner Version 2.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere