Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog."

Transkript

1 Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Som en del af analyseprojekt 12 Tilgængelighed i almen praksis, herunder ved akut behov for lægehjælp i dagtiden fremlægges en belysning af praktiske løsninger til bedre telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Notatet er et idékatalog over praktiske løsninger, som de enkelte praksis selv kan implementere for at øge tilgængeligheden. Idékataloget tager udgangspunkt i tidligere undersøgelser vedrørende tilgængelighed i almen praksis. Under Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis udførtes i 2011 en kvalitativ undersøgelse af patienters holdninger og forventninger til tilgængeligheden i almen praksis 1. Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed udførte i en patienttilfredshedsanalyse, som omfattede samme emne 2. 1 Resumé Den telefoniske tilgængelighed i almen praksis vurderes at kunne forbedres ved at fokusere på følgende fire områder: Intern organisering Ekstern organisering Teknisk løsning Information Omkring den elektroniske tilgængelighed til almen praksis, forstået som mulighed for kontakt og kommunikation via lægepraksis hjemmeside og , vurderes, at forbedringspotentialet primært ligger i information og formidling til patienterne om disse muligheder. Nedenfor præsenteres forbedringsmuligheder på de nævnte punkter. 2 Metode og opgaveafgrænsning 1 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget under Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden: Telefonisk tilgængelighed i almen praksis, maj Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E, udførte : DANPEP (Danske Patienter Evaluerer Almen Praksis) vedr. Region Hovedstaden.

2 Undersøgelse og belysning af de praktiske muligheder er foretaget som led i implementering af Plan for almen praksis Afdækningen er foretaget af en arbejdsgruppe med deltagelse af it-praksiskonsulenter og datakonsulenter. Undersøgelsen omfatter praktiske løsninger, der kan forbedre den telefoniske tilgængelighed og den elektroniske tilgængelighed via hjemmeside og e-konsultation. Tilgængelighed ved fysisk fremmøde og organisering af åben konsultation indgår ikke i undersøgelsen. Der er taget udgangspunkt i tidligere undersøgelser af tilgængeligheden i almen praksis i Region Hovedstaden. 3 Overenskomstmæssige forpligtelser samt ønsker fra patienterne Tilgængeligheden i almen praksis er reguleret gennem Overenskomst om almen praksis. 3 Om telefonisk tilgængelighed fastsætter Overenskomst om almen praksis bl.a.: Lægen eller dennes personale skal kunne træffes telefonisk i dagtiden, eller der skal gives henvisning til eller omstilling til et telefonnummer, hvor lægen eller en eller flere overfor lægen navngivne stedfortrædere, som lægen har indgået aftale med, kan træffes. Ved akut opstået behov for lægehjælp i dagtiden skal patienten have adgang til lægehjælp telefonisk eller på anden vis inden kl samme dag hos egen læge eller en eller flere over for lægen navngivne stedfortrædere, som lægen har indgået aftale med. Dagtiden udgøres af tidsrummet 8-16 på hverdage. 3 Overenskomst om almen praksis, April Indgået mellem Regionernes Lønnings- og takst nævn og Praktiserende Lægers Organisation. Side 2

3 Om elektronisk tilgængelighed fastsætter overenskomsten overordnet: Lægen skal tilbyde elektronisk tidsbestilling, elektronisk receptfornyelse og e-konsultation. Elektronisk kommunikation med patienten, elektronisk tidsbestilling og elektronisk receptfornyelse er en del af praksis tilbud til patienterne. Elektronisk henvendelse til lægen skal ske via lægens hjemmeside. Ifølge vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser kan svartiden ved e-konsultation maksimalt være 5 hverdage. Om information fastsætter overenskomsten, at almen praksis på praksisdeklarationen på skal oplyse patienterne om tilbuddet om elektronisk kommunikation med praksis og oplyse om, hvordan man som patient får adgang til at anvende elektronisk kommunikation med praksis. Undersøgelser af patienternes oplevelser og ønsker En DANPEP-undersøgelse foretaget i 2009 og en kvalitativ undersøgelse foretaget for Kvalitets- og Efteruddannelesudvalget i 2011 giver viden om patienternes oplevelser og ønsker. DANPEP, danske Patienter Evaluerer Almen Praksis, Region Hovedstaden Undersøgelsen er foretaget af DAK-E, Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed. Data er indsamlet i Undersøgelsen er en kvantitativ brugerundersøgelse, hvor data blev indsamlet ved hjælp af spørgeskema blandt ca patienter tilknyttet 101 praksis i Region Hovedstaden. De 101 praksis er ikke repræsentativt udvalgt. Undersøgelsen viser graden af tilfredshed/utilfredshed med blandt andet den telefoniske tilgængelighed til praksis. Patienterne er mindre tilfredse med telefonisk tilgængelighed til praksis end andre forhold vedr. praksis. Blandt besvarelserne ses en relativ stor andel af mindre tilfredse patienter vedr. følgende spørgsmål: Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder, hvordan vurderer du så din læges praksis med hensyn til o at få kontakt med lægepraksis i telefonen? Her svarer 31,3% Dårlig eller Nogenlunde. o at komme til at tale med lægen i telefonen? Her svarer 23,0% Dårlig eller Nogenlunde. I DANPEP-undersøgelsen indgår for en mindre del af praksis og patienter spørgsmål om elektronisk tilgængelighed. I alt 21 læger og ca patientbesvarelser indgår i denne del af undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at 49,1 % af patienterne slet ikke eller i ringe grad benytter lægehusets hjemmeside, og at 46,4 % af patienterne slet ikke eller i ringe grad benytter e-konsultation til at spørge lægen til råds. Side 3

4 Telefonisk tilgængelighed i almen praksis, maj 2011 En undersøgelse foretaget for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget. Undersøgelsen er en kvalitativ brugerundersøgelse omkring den telefoniske og elektroniske kontakt til fire udvalgte flerlægepraksis i Region Hovedstaden uden for København. Undersøgelsen illustrerer problemer og ønsker fra patienterne: Patienter på tværs af de fire praksis oplever følgende problemer: 1. Meget lang kø på telefonen mandag morgen 2. Tvivl om hvornår de kan ringe 3. Behov for information om brug af e-konsultation og tidsbestilling over internettet 4. Kritiske overfor musik i telefonventetiden Patienters ønsker og forslag problemerne 1-4: Ad. 1. At komme rimelig hurtigt igennem på telefonen. System der selekterer efter ønske om at tale med læge eller med sekretær. Information om nummer i telefonkøen, vide hvor længe man skal vente. Ad. 2. Tydelig information om, hvornår man kan ringe til læge, hvornår til sekretær, hvornår frokostpause mv. Information ønskes på hjemmesiden eller i pjece på skranken. Ad. 3. Pjece til ny patienter. Opstille pc i venteværelset, hvor sekretær viser patienterne, hvordan kode oprettes, og hvordan tidsbestilling og mail til læge foretages. Tydelig sådan gør du information på hjemmesiden. Er åbne overfor brug af tekstbeskeder via mobiltelefon i kontakten med lægepraksis. Ad. 4. Ingen særlige forslag 4 Telefonisk tilgængelighed Intern organisering Det har været almindeligt, at det er lægen, der tager telefonen mellem kl. 8 og 9 om morgenen. Det er samtidig erfaringen, at mange af opkaldene mellem kl. 8 og 9 ikke behøver at gå til lægen, f.eks. når det drejer sig om tidsbestilling og receptfornyelse. Side 4

5 For at forbedre tilgængeligheden bør der vælges effektive løsninger, som tager højde for den enkelte lægepraksis størrelse og personalesammensætning. Løsninger kan eksempelvis være: at lade alle telefonopkald gå gennem praksispersonale at give patienten mulighed for med en tastekombination at vælge, om vedkommende vil tale med læge, sekretær eller evt. sygeplejerske andre individuelt tilpassede organiseringer Andre ændringer i praksis interne organisering af arbejdet kan også give bedre tilgængelighed. F.eks. kan det i nogle praksis være fordelagtigt for patienterne, at tilgængeligheden prioriteres gennem åben konsultation, som supplement til kontaktmulighederne via telefon og it. Ekstern organisering Gennem samarbejde mellem flere praksis omkring telefonbetjening af patienterne, kan der opnås både tilgængelighed for patienterne under egen læges fravær og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen for lægerne. Denne type samarbejde organiseres i mange tilfælde i såkaldte vagtringe, og rummes indenfor de overenskomstmæssige regler vedr. tilgængelighed. Samarbejdet i vagtringe kan have forskelligt formål. Således kan vagtrings-samarbejde eksempelvis benyttes ved lægers sygdom og ferie andet fravær i form af møder og undervisning varetagelse af akutte patienter Samarbejdet i vagtringe har forskellig struktur og omfang, og organiseres meget forskelligt. Eksempel på udbygget vagtring På Østerbro i København indgår 25 læger i en vagtring med fast, fælles akutnummer, hvor det er aftalt, at lægerne på skift passer en vagt. Vagten kan benyttes af patienter med akut behov for lægehjælp, hvis egen læge ikke kan træffes. Akutvagten er aktiv i tidsrummet mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra og onsdag fra Teknisk er der et fælles akuttelefonnummer, som har tilknyttet fjernbetjent viderestilling. Den læge, der har vagten, viderestiller den fælles akuttelefon, så opkaldene går til det nummer/ den telefon, han ønsker at besvare opkaldene fra. Det kan være et fastnet- eller mobilnummer. Det er op til de enkelte læger, om de på en given dag ønsker at henvise til akutvagten, og det kan ske på et vilkårligt tidspunkt inden for vagtens funktionstid. Side 5

6 Tekniske løsninger Inden for de seneste år er der kommet nye telefonsystemer på markedet, der kan fremme den telefoniske tilgængelighed i praksis. Samtidigt er løsningerne blevet billigere. Med de nyeste typer ip-telefonianlæg vil følgende kunne lade sig gøre: simpel køfunktion, hvor man får at vide, hvilket nummer man er i køen. mulighed for opringning, når linjen bliver ledig. valg af, hvem man vil tale med. omstilling til mobiltelefon, så den kan benyttes på lige fod med kliniktelefonerne. akutfunktion, hvor patienten ved tastefunktion kan få en direkte linje til en læge. Ved tilkobling af lægesystem: åbning af patientens journal, hvis denne indtaster cpr-nummer. Information Det vurderes, at tilgængeligheden i den enkelte praksis vil kunne opleves som bedre, hvis patienterne i højere grad blev informeret om praksis interne organisering. Borgere er ikke altid klar over, hvilke telefoniske og elektroniske kontaktmuligheder der er til deres praktiserende læge. Information kan f.eks. ske ved: Opslag i klinikken Pjecer Sundhed.dk Egen hjemmeside Telefonsvarer (i kort form) 5 Elektronisk tilgængelighed Undersøgelserne tyder på, at der kan være behov for bedre information og vejledning til patienterne om brug af konsultation og om tidsbestilling og receptfornyelse over internettet. Det anbefales: At praksis udarbejder konkrete anvisninger til patienterne om mulighederne for elektronisk kontakt til praksis Det antages, at øget anvendelse af de elektroniske kontaktmuligheder kan mindske antallet af ikke hastende telefonhenvendelser til praksis og dermed øge den telefoniske tilgængelighed. Side 6

7 6 Konklusion Det vurderes, at praktiserende læger vil kunne forbedre borgernes oplevelse af tilgængeligheden i den enkelte lægepraksis ved at fokusere på: Den interne organisering omkring telefonbetjening af patienterne Den eksterne organisering, i form af samarbejde med andre praksis om varetagelse af telefonbetjening af patienterne i særlige situationer Tekniske løsninger til bedre telefonbetjening i form at nye serviceorienterede telefonsystemer Information til patienterne om de samlede kontaktmuligheder til praksis, herunder telefonisk, elektronisk og om eventuelle muligheder for konsultation uden forudgående aftale (åben konsultation) Notatet vil kunne anvendes som udgangspunkt for en vejledning til almen praksis. Side 7

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed Region Hovedstaden Koncern Praksis Rapport Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed 2. maj 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Koncern Praksis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis

Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i psykologpraksis Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Formål: Formålet med undersøgelsen har været at afdække den telefontilgængeligheden hos regionens læger og lægehuse. For hver enkelt lægepraksis

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

»Tid samme dag«- en kvalitativ undersøgelse

»Tid samme dag«- en kvalitativ undersøgelse »Tid samme dag«- en kvalitativ undersøgelse Baggrund Denne undersøgelse er gennemført som led i»tidlig opsporing af kræft«. Det er en flerårig indsats i Region Sjælland, der omfatter mange forskellige

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Udkast - Bilag 2 Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Minimumskravkrav: Minimumsbetingelser, der skal være opfyldt i hele kontraktperioden inkl. svarkolonne. Generelt Krav til tilbudsgiveren

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :30. Mødelokale på regionsgården, H7/H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :30. Mødelokale på regionsgården, H7/H8. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 15-09-2017 10:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården, H7/H8 MEDLEMMER Praktiserende læge Karin Zimmer, formand PLO-H Praktiserende

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

PATIENTSIKKERHED. Sker der patientidentifikation i din klinik?

PATIENTSIKKERHED. Sker der patientidentifikation i din klinik? PATIENTSIKKERHED Sker der patientidentifikation i din klinik? 1 Forord Der sker af og til fejl med patientidentifikationen. Kunne det også ske i din egen klinik? De fleste fejl med patientidentifikation

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.*

Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Alle praktiserende læger skal inden for 3 år tilbyde e-konsultation, online tidsbestilling og online receptfornyelse.* Tænk hvis... Patientdialog, tidsbestilling, indkaldelse, receptfornyelse, ferieplaner,

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

Præsentation af praksis

Præsentation af praksis Præsentation af praksis Læge Annemette Als, Kongevej 37, 6300 Gråsten, Tlf.nr. 74 65 48 20 Indledning I 1995 blev Annemette Als praktiserende læge i den ene kompagniskabs-praksis i Lægehuset i Gråsten.

Læs mere

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. januar 2019 PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis Hovedbudskaber Patienterne er generelt meget tilfredse med almen praksis. Mere end 121.000 patienter

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2.

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 04-09-2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-4536 / 987375 Bekendtgørelser i forhold til PLO s høringssvar Folketinget vedtog - som bekendt - i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :30. Mødelokale på regionsgården, H7/H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :30. Mødelokale på regionsgården, H7/H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 15-09-2017 10:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården, H7/H8 MEDLEMMER Praktiserende læge Karin Zimmer, formand PLO-H Praktiserende

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Af hensyn til reglerne om fortrolighed kan administrationen ikke orienterer om yderligere detaljerne i sagen.

Af hensyn til reglerne om fortrolighed kan administrationen ikke orienterer om yderligere detaljerne i sagen. Center for Sundhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Opgang Blok B Direkte 38666053 Til: Regionsrådet Journal-nr.: 18057316 Dato: 05-12-2018 Orientering om dødsfald af et barn på Amager Hvidovre Hospital

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Sammenfatning af kortlægningsrapport om de regionale lægevagtsordninger og akuttelefon 1813 fra VIVE - med fokus på Region Syddanmark

Sammenfatning af kortlægningsrapport om de regionale lægevagtsordninger og akuttelefon 1813 fra VIVE - med fokus på Region Syddanmark Sammenfatning af kortlægningsrapport om de regionale lægevagtsordninger og akuttelefon 1813 fra VIVE - med fokus på Region Syddanmark Baggrund I september 2018 offentliggjorde analysecenter VIVE en rapport

Læs mere

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN.

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. Velkommen til praksis LÆGERNE MARGRETHEVEJ 6 6500 VOJENS telefon 7454 1735 / fax 7459 1735 Vi glæder os til at se dig. Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital

Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis. Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Tilbud: Evaluering af PRO i almen lægepraksis Udarbejdet af CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital Den 25. maj 2018 Side 1/ 6 1. Introduktion Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Præsentation af Them Lægepraksis, læger og personale samt uddannelsesforløb.

Præsentation af Them Lægepraksis, læger og personale samt uddannelsesforløb. Præsentation af Them Lægepraksis, læger og personale samt uddannelsesforløb. Praksisbeskrivelse Beliggenhed: Them Lægepraksis, Mølleløkken 7, 8653 Them Hjemmeside: www.themlaegepraksis.dk E-mail: them@themlaegepraksis.dk

Læs mere

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan.

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Praksisplanudvalget Region Hovedstaden Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden

Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden 01-05-2018-01-08-2018 Patientdeltagelse i procent 35% Kønsfordeling 59% 39% 30,0 22,5 15,0 Hvor mange år har du benyttet den læge, du vurderer

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Store Praksisdag kl.11.00-12.15 ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Almen praksis: Den uvisiterede patient Alle kan komme Der SKAL være let adgang Vi er nødt til at lytte til, hvad patienterne siger om vores

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

Indgåede kald. Bilag 1. Servicemål for borgerhenvendelser til Aalborg Renovation

Indgåede kald. Bilag 1. Servicemål for borgerhenvendelser til Aalborg Renovation Bilag 1 Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: 252496 Initialer: RNS Aalborg Renovation Over Bækken 2 Postboks 463 91 Aalborg Servicemål for borgerhenvendelser til Aalborg Renovation Dette notat er

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Præsentation af praksis, lægerne og personalet Lægerne Østerbro Ydernr. 069841 Østerbro 5 Tlf.: 97520900 7800

Læs mere

Praksisbeskrivelse for Lægerne Østervold

Praksisbeskrivelse for Lægerne Østervold Praksisbeskrivelse for Lægerne Østervold Lægerne Østervold, Østervold 20, 4.sal 8900 Randers C Tlf.: 86417900 Ydernr.: 065080 www.lægerneøstervold.dk Læger Praksis er en 3-mandskompagniskabspraksis med

Læs mere

Lægerne Bredgade 67 Struer

Lægerne Bredgade 67 Struer Lægerne Bredgade 67 Struer Lægepraksis er beliggende tæt ved centrum af Struer og har haft lokale her siden februar 2007. Læger: Anders Dahl Ingvardsen (f. 50). Været i praksis siden 1986. Tommy Stoltz

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Fysioterapeuterne Esbjerg

Fysioterapeuterne Esbjerg Fysioterapeuterne Esbjerg Standardsæt for Fysioterapeuter Standardversion: 1 Standardudgave: ## Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer er helt opfyldt

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Line Staehelin, læge Lars Ebbe Petersen og læge Christina

Læs mere

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse Praksisbeskrivelse Vi hedder Trustrup lægehus og ligger i en landsby med et ganske stort opland ca. 10 km fra Grenaa og 50 km fra Århus. Vore patienter er en blanding af land- og byboere, mange ældre mennesker

Læs mere

Den gode konsultation 5. november 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger

Den gode  konsultation 5. november 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger Den gode e-mail konsultation 5. november 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger MedCom Den gode e-mail konsultation 5. november 2002 1 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND... 3 2. FORMÅL... 4 3. ANBEFALINGER TIL

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM Lægerne Sandvej og Lyngholm, Otte Ruds Gade 98, 1 tv, 8200 Århus N. Tlf 86168544 PRÆSENTATION AF PRAKSIS, LÆGER OG PERSONALE Praksis er en to-mands kompagniskabspraksis

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

PLO s politik på akutområdet

PLO s politik på akutområdet PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 7. april 2018 Sagsnr. 2016-1673 Aktid. 582392 PLO s politik på akutområdet 1. Indledning Alment praktiserende læger varetager det akutte beredskab hele døgnet i Region

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Vejledning Patientportal

Vejledning Patientportal Vejledning Patientportal side 1 af 6 Indhold Patientportalen... 3 Hvordan finder jeg Patientportalen?... 3 Hvad kan jeg fra Patientportalens forside?... 3 Opret bruger på Patientportalen... 4 Hvordan opretter

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Region Hovedstadens akuttelefon 1813

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Region Hovedstadens akuttelefon 1813 Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (beretning nr. 17/2016)

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Quick Guide til MM Omstilling

Quick Guide til MM Omstilling Quick Guide til MM Omstilling 1. Generelt 2. Adgang 3. Startside 4. Brugerindstillinger 4.1. Bruger 4.2. Svargrupper 4.3. Sprog 4.4. Brugerstatus 4.5. Opkaldshistorik 4.6. Kontakter 4.7. Brugeropsætning

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)...1 Det har du brug for...2 Oprette medarbejdere

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Bjerringbro Øjenklinik ApS Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Bjerringbro Øjenklinik ApS Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Bjerringbro Øjenklinik ApS Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Bekræfte fødselsdag 16. Hvis

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Opfølgning patienttilfredsundersøgelse

Opfølgning patienttilfredsundersøgelse 1 25. september 2018 Opfølgning patienttilfredsundersøgelse Der er i uge 31 og 32 (den 30. juli 10. august 2018) gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse på klinikken. I uge 31 var overlæge Peter

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen.

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL

FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL Bilag 7 Servicemål Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORUDSÆTNINGER FOR SERVICEMÅL 3 3. DRIFTSEFFEKTIVITET Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.1 Servicemål Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.2 Måling

Læs mere