Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8"

Transkript

1 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse... 1 Modulets tema... 2 Lektionsplan... 2 Læringsudbytte og tilhørende fag... 3 Fordeling af ECTS point på modul... 3 Psykomotorisk gruppeundervisning - 3 ECTS... 4 Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS... 5 Fysisk træning 3 ECTS... 6 Bevægelsesudvikling - 1 ECTS... 7 Fysiologi - 3 ECTS... Psykologi - 2 ECTS... 9 Pædagogik - 1 ECTS Godkendelse af modul Deltagelsespligt Studieaktivitet : Fysisk træning/træningsfysiologi Modulprøve : Psykomotorisk gruppeundervisning - fysisk træning Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse Side 1 af 14

2 Modulets tema Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring planlægning af bevægelsesundervisning med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og en ressourceorienteret tænkning på et psykomotorisk grundlag. Der arbejdes desuden praktisk med gennemførelse og evaluering af gruppeundervisning, herunder gruppedynamiske forhold. Modulet retter sig mod undervisning af forskellige alders- og målgrupper. Lektionsplan Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af undervisere inden modulet begynder. Modulbeskrivelse Side 2 af 14

3 Læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for udvalgte teorier og temaer inden Psykomotorisk gruppeundervisning for gruppeundervisning 2. Redegøre for gruppers processer og dynamik Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk teori og metode 3. Ud fra iagttagelser, beskrive og redegøre for det Bevægelsesudvikling store barns normale bevægelsesudvikling set i et psykomotorisk perspektiv 4. Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk Fysisk træning træning Fysiologi 5. Redegøre for udvalgte emner inden for kognition, Psykomotorisk teori og metode motivation og emotion Psykologi 6. Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet Psykomotorisk gruppeundervisning og procesorienteret undervisning Psykomotorisk teori og metode Pædagogik 7. Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogrammer. Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning 9. Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning, der understøtter det store barns psykomotoriske udvikling 10. Planlægge, varetage og evaluere undervisning i fysisk træning på et psykomotorisk grundlag 11. Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk teori og metode Pædagogik Fysisk træning Fysiologi Bevægelsesudvikling Fysisk træning Fordeling af ECTS point på modul Fag Psykomotorisk gruppeundervisning Pædagogik ECTS Psykomotorisk gruppeundervisning 3 Psykomotorisk teori og metode (i skema 2 tillige som Supervisionsundervisning) Fysisk træning (herunder anvendt pædagogik) 3 Bevægelsesudvikling 1 Fysiologi 3 Psykologi 2 Pædagogik (Pædagogik indgår også i Fysisk 1 træning) Modulbeskrivelse Side 3 af 14

4 Psykomotorisk gruppeundervisning - 3 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte teorier og temaer inden for gruppeundervisning Jf. læringsudbytte 1 på modul Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning Jf. læringsudbytte 6 på modul Herunder redegøre for gruppers processer og dynamik Jf. læringsudbytte 2 på modul Samt redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogramme r Jf. læringsudbytte 7 på modul Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen. Jf. læringsudbytte 11 på modul Arbejde med fagets byggesten, eksempelvis organisering af gruppen, refleksionsformer/opsamling, b.e.s.s, brug af musik, k.b/k.o mm. Planlægning af undervisning, rettet imod forskellige målgrupper. Herunder træning selvevaluering, give og modtage feedback Musikforståelse Afprøve og udvikle den professionelle rolle gennem praksistræning med fokus på professionelt nærvær og empati Brug af stemmen i undervisningen Nonverbal kommunikation Brug af rum og kontakt med deltagerne Bonde L O (2009): Musik og menneske. Forlaget Samfundslitteratur. Kissow A-M & Pallesen H (2006): Mennesket i bevægelse. FADL s Forlag, København, s og McCaw, D (2011): Effort and Recovery (Early 1950s) I: The Laban Source Book, Routlegde, s McCaw, D (2011): Laban s concept of effort and his work in 1940s and 1950s I: The Laban Source Book, Routlegde, s Panhofer, H. & Payne, H. (2011): Languaging the embodied experience, Body, Movement and Dance in Psychotherapy. Vol 6., No 3, s Ravn S (2005): Med kroppen som materiale. Syddansk Universitets-Forlag, s Winther, H. (red)(2007): Kroppens sprog i professionel praksis om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation, Billesø og Baltzer, s. 74. Arbejde med målbeskrivelser, indeholdende faglige og fagpersonlige mål, til brug i praktikken på modul 9 Undervisnings og arbejdsformer: Kropsrelaterede og oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Modulbeskrivelse Side 4 af 14

5 Psykomotorisk teori og metode - 2 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for gruppers processer og dynamik Jf. læringsudbytte 2 på modul Supervisionsmetoder - et supervisionsvenligt klima - reflekterende team Tomm, K. (1992). Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Interviewet som Intervention III. del. Forum. København. Redegøre for udvalgte emner inden for kognition, motivation og emotion Jf. læringsudbytte 5 på modul Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning Jf. læringsudbytte 6 på modul Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogrammer Jf. læringsudbytte 7 på modul Den psykomotoriske terapi og underviserrollen Motivation og ressourcer Instruktioner i undervisningen Kompendium for fysisk træning Anvendt pædagogik, s Kristensen R (200): Metaforer I et læringsperspektiv, Kognition & Pædagogik, 1/69, s Padesky CA & Mooney KA (2012): Strengths-based cognitive-behavioral therapy: a four-step model to build resilience, Clinical psychology and psychotherapy, 19, Probst et al. (2010): Psychomotor Therapy and Psychiatry: What s in a Name? The open complementary medicine journal (2), s Willer J (200): Sundhedspædagogik. I: Høyer B & Hamre B (red.): Pædagoguddannelsen på tværs dannelse i en verden af foranderlighed. Frydenlund, s Undervisnings og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Vejledning og supervision Hjemmeopgaver Modulbeskrivelse Side 5 af 14

6 Fysisk træning 3 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk træning Introduktion til forebyggende hensigtsmæssig træning med en psykomotorisk tilgang Engel, Lis et al. (2006):Bevægelsens poetik. Kampens æstetik s Museum Tusculanums Forlag. Kissow, Anne-Merete & Pallesen, Jf. læringsudbytte 4) på modul Planlægning af fysisk træning Hanne: Mennesket i bevægelse. Fadls Forlag, Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning Jf. læringsudbytte ) på modul Planlægge, varetage og evaluere undervisning i fysisk træning på et psykomotorisk grundlag Jf. læringsudbytte 10) på modul Undervisnings og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgaver Praksis- og metodetræning Brug af redskaber i den fysiske træning (Hvad, hvornår, hvordan og hvorfor) Musikforståelse og anvendelse af musik, som et redskab i fysisk træning Træning i at forholde sig til forskellige målgrupper og de didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation hertil Arbejde med indre og ydre motivation og det at bruge modstand konstruktivt i undervisningen Lakoff, George & Johnson, Mark (2002) Hverdagens metaforer. S udvalgte sider. Hans Reitzels forlag. 1. udgave 3. oplag Psykomotorikuddannelsen (2011): Kompendium om fysisk træning og anvendt pædagogik. Ravn, Susanne (2005): Med kroppen som materiale. Kapitel 2. Syddansk Universitetsforlag. 2. Reviderede udgave. Svensson, Lars I. et al (2003): Forrykt pædagogik hvor er meningen. S : At åbne døre. Institut for solskin. Varning Poulsen, Dorte (2009): Holdtræning. Gads Forlag. Winther, Helle et al. (2007): Fodfæste og himmelkys. Hovedland/ Institut for idræt. Wirhed, Rolf (194): Anatomi og bevægelseslære i idræt. Danmarks Idrætsforbund. Harpoon Publications AB. Örebro, Sverige. Modulbeskrivelse Side 6 af 14

7 Bevægelsesudvikling - 1 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Ud fra iagttagelser beskrive og redegøre for det store barns normale bevægelsesudvikling set i et psykomotorisk perspektiv. Det store barns normale bevægelsesudvikling: - iagttage, beskrive og redegøre for det store barns bevægelsesudvikling jf. læringsudbytte 3 på modul Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning, der understøtter det store barns psykomotoriske udvikling jf. læringsudbytte 9 på modul Undervisnings og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning: - observere, planlægge, gennemføre og evaluere program for skolebarnet fra 6 til 12 år Tweens og teenagere - identitetsudvikling - krop og bevægelse Ahlmann L.(2006). Bevægelse og udvikling, Christian Ejlers forlag. Bentsen B.S (2010): Bevægeomsorg- Børnemotorik i teori og praksis, Frydenlund. Vigsø B. og Andersen V.(2006) Børn og udeliv, CVU Vest Pres. Gjesing G. (2004) Kroppens muligheder og kropumulige unger, Kroghs forlag. Modulbeskrivelse Side 7 af 14

8 Fysiologi - 3 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk træning Jf. læringsudbytte 4) på modul Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning Jf. læringsudbytte ) på modul Stofskifte og ernæring: - Aerob og anaerob energiomsætning - Næringsstoffernes omsætning og aflejring - Energistofskiftet i hvile og under arbejde - Fedme og overvægt - vægttab og fedtforbrænding - Ernæring; behovet for energi og næringsstoffer Træningsfysiologi: - Fysiologiske effekter af aerob træning - Fysiologiske effekter af styrketræning - Fysisk aktivitets betydning for sundhed og sygelighed - Metabolisk fitness - insulin og fysisk aktivitet, metabolisk syndrom Fysisk aktivitet og stress Fysisk aktivitet og kognitiv fitness Bevægelse og læring Andersen L B & Froberg K (2003): Børn og bevægelse, Søborg, DR Multimedie. Bandholm T & Langberg H (2005): Mælkesyre godt eller skidt, Fysioterapeuten, nr. 3, s Danmarks Idræts-Forbund (2007a): Aerob præstationsevne, Brøndby. Danmarks Idræts-Forbund (2007b): Anaerob præstationsevne, Brøndby. Danmarks Idræts-Forbund (2006): Styrketræning, Brøndby. Helge JW, MacDonald C, Kjær M (2010): Kost, motion og sport. I Astrup A, Bügel S, Dyerberg J & Stender S (red.): Menneskets ernæring, København, Munksgaard, s Hillman,C.H. et al, (200): Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature reviews, Neuroscience. Nature publishing group, s Jonsdottir IH & Börjesson M (2006): Stress og fysisk aktivitet. I: Ekman R & Arnetz B (red.): Stress: individet, samfundet, organisationen, molekylerne, København, FADL's Forlag. Kirk H (200): Med hjernen i behold, København, Akademisk Forlag. Klinge K (200): Grundlæggende fysiologi. I: Beyer N, Lund H & Klinge K (red.): Træning I forebyggelse, behandling og rehabilitering, København, Munksgaard, s Michalsik L & Bangsbo J (2002): Aerob og anaerob træning, Brøndby, Danmarks Idræts-Forbund. Pedersen B K (2007): Motion og psyken. I Bøgeskov J & Elleman K (red.): Den afhængige hjerne, København, HjerneForum, s Pedersen B K (2010): Sandheden om sundhed. Politikens Forlag, s Schibye B & Klausen K (2011): Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, København, FADL s Forlag, s , , Samt rapporter fra Vidensråd for forebyggelse: Skal voksne overvægtige tabe sig, Supermotionisme, Stillesiddende adfærd. Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Fremlæggelser Modulbeskrivelse Side af 14

9 Psykologi - 2 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte Kognition: emner inden for kognition, motivation og - tænkning og bevidsthed - perception emotion Jf. læringsudbytte 5) på modul Undervisnings og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgaver - hukommelse og erindring - indlæring, motivation - følelser og emotioner l Gade, A. (2005). Kognition og hjerneprocesser. I Koester, T. & Frandsen, K. (red.) (2005) Introduktion til psykologi. Organisme - Individ Samfund (2. udg). København: Frydenlund/Psykologi., s (perception), s (hukommelse). Jensen, P. & Rattleff, J. (1971): Om perceptionens betydning for vor opleven, handlen og udvikling. Kapitel 2, s I: Perception - nogle synspunkter. Munksgaard, København Jørgensen, S. (n.d.). Nogle gruppeudviklingsteorier. Upubliceret manuskript. Jørgensen, S. (n.d.). Resumé af G Nielsen antalsmarkering og styreprøve. Upubliceret notat. Jørgensen, S. (n.d.). Schutz's teori om gruppeudvikling. Upubliceret manuskript. Jørgensen; B. A. (2010). Den eksperimentelle socialpsykologis bidrag til forståelse af gruppen. I: Lading, Å. H. &, Jørgensen, B. A. (red.). Grupper om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker (s ). Kbh.: Frydenlund. Kuschel, R. & Jørgensen, P. S. (2005). Socialpsykologi. I Koester, T. & Frandsen, K. (red.) (2005) Introduktion til psykologi. Organisme - Individ Samfund (2. udg). København: Frydenlund/Psykologi. s Lading, Å. H. &, Jørgensen, B. A. (2010). Forskellige aspekter af gruppers dynamik. I: Lading, Å. H. og Jørgensen B. Å (red.). Grupper om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. Kbh.: Frydenlund. S Madsen, K.B. (193) Kognitive processer. I: Bevidsthed og adfærd. København: Munksgaard. Kapitel 5. S Madsen, K.B. (194): Indlæringsteorier. I: Indlæring og hukommelse. København. Munksgaard. Kapitel 6. S Nielsen, A. M. & Berliner, P. (2005). Læringspsykologi. I Koester, T. & Frandsen, K. (red.) (2005) Introduktion til psykologi. Organisme - Individ Samfund (2. udg). København: Frydenlund/Psykologi. s Nielsen, G. (1964): Indledning. I Forsøg med antalsmarkering. II. Forsøg med styreprøven. fra: Færdighed og indsigt. København: Munksgaard. S Nielsen, T. (2010): Elementær psykologi. København: Frydenlund. Kap. 2, s Modulbeskrivelse Side 9 af 14

10 Pædagogik - 1 ECTS Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning Jf. læringsudbytte 6) på modul Helhedsmodellen/Den didaktiske relationsmodel Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til undervisningsprogrammer Jf. læringsudbytte 7) på modul Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Jf. læringsudbytte 11) på modul Fagpersonlig relationskompetence Faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af underviserrollen Kissow, A.-M. & Pallesen, H. (2006): Mennesket i bevægelse. FADL s Forlag, 3. Udgave, s , , Møller, L. (2014): Professionelle relationer, Akademisk forlag, s Peitersen, B. (200): Metode i det pædagogiske og didaktiske univers. I: Rønholt, H. & Peitersen, B. (red.): Idrætsundervisning En grundbog i idrætsdidaktik, København, Museum Tuscalanums Forlag, s Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Modulbeskrivelse Side 10 af 14

11 Godkendelse af modul Godkendelse af modul forudsætter, at følgende er opfyldt: Opfyldelse af deltagelsespligten som beskrevet nedenfor Gennemførelse og attestering af studieaktivitet Beståelse af modulprøve Modul skal gennemføres inden den studerende begynder på modul 9. Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på modul : Fysisk træning (1 skemalagte lektioner = min. 14 lektioners deltagelsespligt) Psykomotorisk gruppeundervisning (1 skemalagte lektioner = min. 14 lektioners deltagelsespligt) Bevægelsesudvikling inkl. temadag om tweens (15 skemalagte lektioner = min. 12 lektioners deltagelsespligt) Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 0 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Studieaktivitet : Fysisk træning/træningsfysiologi Studieaktivitet er en intern gruppeaktivitet som består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige opgave stilles af underviseren i fysiologi. Den mundtlige del består af en fremlæggelse af gruppens arbejde onsdag i uge 4/uge 19 med undervisere i fysiologi og fysisk træning. Opgaveoplæg præsenteres af underviser i fysiologi senest torsdag i uge 46/uge 17. Studieaktivitet skal udarbejdes i grupper a 4-6 studerende. Den skriftlige del skal have et omfang på minimum 7 og maximum 14 normalsider (1 normalside er 2400 anslag eksklusive mellemrum). Antallet af anslag angives på besvarelsens forside. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Den skriftlige del af studieaktivitet skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest fredag i uge 47/uge 1 kl. 12. Husk at alle skal uploade et eksemplar, selv om projektet er lavet i gruppe. Attestering af studieaktivitet inklusive den mundtlige fremlæggelse formidles direkte til de studerende umiddelbart efter fremlæggelsen. Modulprøve : Psykomotorisk gruppeundervisning - fysisk træning Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulbeskrivelse Side 11 af 14

12 Modulprøve er en intern gruppeprøve, som består af en skriftlig del, en praksisdel og en mundtlig del. De studerende sammensættes i grupper (som udgangspunkt med 3 studerende pr. gruppe). Prøven stilles af underviserne i fysisk træning, fysiologi og psykologi. Eksaminatorer er underviserne i fysisk træning og fysiologi. Prøven bedømmes individuelt efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsmål og vurderingskriterierne, som fremgår nedenfor. Prøveresultat, som er en samlet karakter for de tre dele, oplyses i forbindelse med den mundtlige tilbagemelding på prøvedagen. Opgaveoplæg præsenteres af underviser i fysisk træning senest fredag i uge 50/uge 21. I modulprøve er hovedfokus på beskrivelse og gennemførelse af et fuldt program i fysisk træning, samt didaktiske overvejelser over pædagogiske, fysiologiske og psykologiske teorier. Målet er at kunne planlægge, gennemføre og evaluere et program i fysisk træning. Skriftlig del af modulprøve Modulprøve skal have et opfang af max. 6 normalsider, hvoraf 1-1½ normalside skal redegøre for træningsfysiologi (1 normalside = 2400 tegn eksklusive mellemrum). Litteraturliste, indholdsfortegnelse og bilag tæller ikke med i opgavens omfang. Det fulde program skal lægges som bilag. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning under punktet Eksamen på UCC portalen. I den skriftlige del af modulprøve skal de studerende redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til et undervisningsprogram på 60 minutter, herunder redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning. Desuden skal der redegøres for viden om og overvejelser over psykologi og fysiologi. Programmet, som lægges som bilag, skal beskrives detaljeret efter den klassiske model for programopbygning. I det planlagte program SKAL der indgå en kort afspænding/spænd op spænd af/kih á 10 minutters varighed med fokus relateret til programmets emne. Opbygning af besvarelsen: 1. Programmets emne. 2. Overordnet mål med programmet. 3. Beskriv mål og didaktiske overvejelser ved hjælp af Helhedsmodellen opbygning af programmet og herunder valg af undervisningsmetoder (induktiv, deduktiv, rammeprincip) pædagogiske hjælpemidler og eventuelle træningsredskaber. Begrund valg af afspændingsmetode. 4. Redegør for viden om og overvejelser over: a. gruppepsykologiske dynamikker i forhold til undervisningen af deltagerne samt egen underviserrolle b. psykologiske teorier om indlæring c. træningsfysiologi i relation til det udarbejdede program (skal have et omfang på 1-1½ side) Den skriftlige del af modulprøve skal uploades på WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på portalen) senest fredag i uge 3/uge 25 kl. 12. Husk at alle skal uploade et eksemplar, selv om projektet er lavet i gruppe. Praksisdel/mundtlig del af modulprøve Praksisdelen/den mundtlige del af modulprøve foregår på uddannelsesstedet i uge 4/uge 26 jf. eksamensplan. I praksisdelen/den mundtlige del af prøven skal gruppen undervise i det beskrevne program i 60 minutter (hver studerende underviser i 20 minutter). I forlængelse af praksisdelen er der mundlig eksamination i 15 Modulbeskrivelse Side 12 af 14

13 min for gruppens deltagere samlet med fokus på træningsfysiologi. Afslutningsvis er der 15 min. til votering og tilbagemelding. Vurderingskriterier Eksaminatorer vurderer præstationen samlet set ud fra følgende forhold: I den skriftlige del skal den studerende: have styr på forskellen mellem et emne (det som er blevet tildelt) og et mål (mål skal der kunne måles på) vise at der kan arbejdes didaktisk med helhedsmodellen, hvor det medtænkes, at man ikke kender gruppen, som skal undervises demonstrere skriftligt og praktisk hvilken undervisningsmetode der benyttes (deduktiv, induktiv, rammeprincip) kunne gennemføre en kort afspænding (10 minutter)og kunne argumentere for, hvilken afspændingsmetode der anvendes kunne koble de praktiske overvejelser med psykologisk indlæringsteori kunne redegøre for træningsfysiologiske overvejelser omkring programmets opbygning og mål kunne redegøre for egen underviserrolle i forhold til programmet og programmets mål I praksisdelen/den mundtlige del skal den studerende: demonstrere at programmet hænger sammen som en helhed, følger den klassiske opbygning, hvor emnet er klart for deltagerne demonstrere at egen del hænger sammen med resten af programmet selv kunne udføre de instruerede øvelser give klare instruktioner kunne give kb støtteinstruktioner kunne bruge relevant musik til øvelsen og følge rytmen i musikken kunne finde 1-slaget i musikken og bruge 1-slag til at starte bevægelsen kunne overskue deltagergruppen kunne være i kontakt og dialog med gruppen kunne undervisningsdifferentiere virke autentisk som underviser demonstrere sammenhæng mellem mål og indhold i den skriftlige del af opgaven og den praktiske udførelse mundtligt redegøre for og relatere træningsfysiologi og psykologisk teori til det praktiske program Sygdom ifm. studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet: Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet eller deltage i den mundtlige del af studieaktivitet grundet sygdom skal den studerende og underviser med tilknytning til studieaktiviteten lave individuel aftale om afleveringsfrist og fremlæggelsesdato. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i den skriftlige eller den mundtlige/praksisdel af modulprøve grundet sygdom skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Hvis afmelding ikke foreligger rettidigt vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulbeskrivelse Side 13 af 14

14 Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse Side 14 af 14

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET. : 1. semester: 9 timer til hele holdet 2. semester: 3 timer pr. gruppe FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF BEVÆGELSESFAGET Placering K-timer : 1. semester -70 timer 2. semester - 44 timer 3. semester - 4 timer : 118 timer ECTS : 9½ Vejledning : 1. semester: 9 timer til hele

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7 Lektionsnu mmer Initialer UV Fag Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K Emne Ergoterapi Introduktion til modul 2 Modulbeskrivelse Undervisning K2 2 Ergoterapi Studieopgave : Introduktion til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere