Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere"

Transkript

1 Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 1

2 Udgivet af: DI og CO-industri April 2009 Alle rettigheder til denne pjece tilkommer DI og CO-industri i fællesskab. Denne pjece må således ikke kopieres, gengives eller på nogen anden måde anvendes uden forudgående tilladelse fra DI og CO-industri. DI og CO-industri påtager sig intet ansvar for uberettiget brug af pjecen. Krænkelser af de angivne rettigheder vil blive retsforfulgt. Tekst og redaktion: Ove E. Lundt Jesper Madsen Connie Sørensen John Jeppesen Dennis Jensen Repro og tryk: Hellbrandt A/S Trykcenter Layout: Lise Trampedach Oplag: eksemplarer ISBN: EAN CO-Meddelelsesnr.: 2009/033 2

3 Skifteholdsarbejde Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af DI og CO-industri og er en revision af 2002-udgaven. Pjecen er en praktisk vejledning i planlægning af skifteholdsarbejde til brug i de virksomheder, som enten har eller overvejer at indføre skifteholdsarbejde. Pjecen henvender sig til virksomhedernes ledelse, tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere til brug ved overvejelser, diskussioner og eventuelle forhandlinger omkring tilrettelæggelsen og planlægning af skifteholdsarbejde. For at lette arbejdet med at udarbejde skifteholdsplaner har DI og CO-industri videreudviklet det tilhørende edb-program, som er baseret på denne pjeces principper for skifteholdsplanlægning. Programmet kan fås ved henvendelse til de respektive organisationer eller hentes på internettet. Etableringen af skifteholdsarbejde er en af flere måder, som man kan tilrettelægge udvidet driftstid på. En hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdernes tryghed og trivsel i ansættelsen. De overenskomstmæssige regler for skifteholdsarbejde, der er anvendt i denne pjece, følger reglerne for skifteholdsarbejde i Industriens Overenskomst indgået mellem DI og CO-industri. Skifteholdsarbejde skal ud over rent overenskomstmæssige regler tilrettelægges i henhold til Ferieloven, Arbejdsmiljøloven og EU-arbejdstidsdirektivet. April 2009 For DI Anders Søndergaard Larsen For CO-industri Arne Sørensen 3

4 Skifteholdsarbejde Indhold Forord... side 3 Skifteholdarbejde generelt... side 5 Basisoplysninger for skifteholdsplaner... side 6 Planlægningsperiode... side 6 Driftstid og driftsform... side 7 Arbejdstid i planlægningsperioden... side 9 Opgørelse af normtid... side 13 Antal hold... side 16 Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid... side 17 Arbejdstimer til rådighed... side 20 Regler for skiftholdsarbejde side 21 Lokalaftaler side 22 Anbefalinger... side 23 Hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skiftehold... side 24 Plan for skiftehold... side 26 Grundturnus... side 27 Ferie... side 30 Vagtsymboler... side 31 Turnuseksempler... side 32 Eksempler på skifteholdsplaner... side 43 4

5 Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde generelt Ved skifteholdsarbejde er arbejdet på virksomheden tilrettelagt på en sådan måde, at 2 eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden og sædvanligvis skifter arbejdstid indbyrdes efter en forud aftalt plan. Planen fastlægger den enkeltes eller holdets arbejdstid i en forud aftalt arbejdsplan. Skifteholdsarbejde kan tilrettelægges med eller uden afbrydelse i den enkelte uge og/eller det enkelte døgn og normalt således, at faste grupper af medarbejdere til stadighed arbejder på samme hold. Skifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst dækker ikke kun, hvor der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider, men også arbejde, hvor det lokalt er aftalt, at der arbejdes på faste hold. Det vil sige hold, der ikke skifter mellem forskellige daglige arbejdstider. Skifteholdsbestemmelserne er udviklet siden 1900-tallet i takt med industrialiseringen. I 1965 indledtes et arbejde med at sammenskrive en lang række meget uens bestemmelser. Sammenskrivningen resulterede i Fællesordning for arbejde i holddrift indgået mellem DA og LO. I 1995 blev bestemmelserne i Fællesordningen med visse ændringer overført til Industriens Overenskomst. 5

6 Basisoplysninger for skifteholdsplaner For at danne et grundlag for udarbejdelse af en skifteholdsplan er følgende oplysninger nødvendige: Planlægningsperiode Driftstid og driftsform Skifteholdsarbejdernes arbejdstid i planlægningsperioden Antal hold Planlægningsperiode Planlægningsperioden er den kalenderperiode, for hvilken der ønskes tilrettelagt en skifteholdsplan. Såfremt planlægningsperiodens længde ikke i forvejen er bestemt ved et kortere tidsbegrænset produktionsbehov, bør længden afhænge af, hvor stabile de oplysninger er, som produktionsbehovet baseres på. Ved bestemmelse af en planlægningsperiode bør der indgå overvejelser om: Arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage Ferieafvikling Sæsonmæssige udsving Hensigtsmæssig start- og slutdato De 2 mest benyttede planlægningsperioder er henholdsvis kalenderåret 1. januar 31. december og ferieåret 1. maj 30. april, men der er i øvrigt valgfrihed. Aftaler om skifteholdsplaner der er længere end et år, bør kun aftales i særlige tilfælde hvor virksomhedens driftsform er meget stabil. Kortere skifteholdsplaner kan være en fordel ved produktionsforhold, hvor virksomhedens driftsform er mere ustabil. 6

7 Skifteholdsarbejde Driftstid og driftsform Ved driftstid forstås det antal timer, hvor der ønskes udført arbejde i virksomheden eller afdelingen i den valgte planlægningsperiode. Til fastlæggelsen af driftstiden hører ikke kun dens samlede længde i timer, men også fordeling og placering på den enkelte dag, uge og måned i planlægningsperioden. En væsentlig faktor er pauser. Dels må det klarlægges, om pauser indgår i arbejdstiden eller ej, dels må der tages stilling til, om pauser afvikles med driftsstop eller på anden måde, hvor produktionen kan fortsætte, selv om enkelte eller grupper af medarbejdere holder pause. Driftstiden er uafhængig af den overenskomstmæssige arbejdstid, men bestemmende for den driftsform, der benyttes. For at opnå den ønskede driftstid i virksomheden og samtidig overholde overenskomstmæssige arbejdstider og hvilebestemmelser for de enkelte hold tilrettelægges skifteholdsarbejdet ofte således, at der er et eller to hold flere, end der er skift for eksempel 3-skift med 4, 5 eller flere hold. Herved opnås, at tre af holdene arbejder i døgnets tre skift, medens det eller de øvrige hold har fri. Valg af driftsform er afhængig af, hvorledes den efterspurgte driftstid ønskes placeret. Om den valgte driftsform skal være en 2- eller 3-skiftsordning afhænger af, hvor mange timer i døgnet og hvor på døgnet produktionen skal finde sted. Jo større behov for driftstimer, jo flere timer af døgnet skal tages i brug, ligesom antallet af hold ligeledes er afhængig af mængden af efterspurgte driftstimer. Arbejder alle hold skiftevis på alle tidspunkter af døgnet, vil der være tale om arbejde i 3-skift. 7

8 Arbejder holdene derimod kun skiftevis på dag- og aftenhold eller på dag- og nathold, vil der være tale om arbejde i 2-skift. Følgende skema giver en oversigt over en række forskellige driftsformer, efter hvilke virksomheden kan dække et givet antal driftstimer på årsbasis. 24 timer i 365 døgn (8760 driftstimer pr. år) hold 3-skift Antal driftstimer pr. år hold 2-skift 3 hold 3-skift 4 hold 3-skift 5 hold 3-skift hold dagarb. til noter 8

9 Skifteholdsarbejde Arbejdstid i planlægningsperioden Den ugentlige arbejdstid er afhængig af: Hvornår der arbejdes? Hvorledes skifteholdsarbejdet er tilrettelagt, med fast daglig arbejdstid eller skiftende arbejdstider? Hvilken kalenderperiode der betragtes? Ved skifteholdsarbejde gælder særlige ugentlige arbejdstider. Her er den ugentlige arbejdstid 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift. Den ugentlige arbejdstid er således afhængig af, hvornår på døgnet der arbejdes. Betegnelsen skift skal forstås som de perioder inden for et døgn, hvor de forskellige hold skal arbejde. Da skifteholdsbestemmelserne nævner 3 skift er det naturligt at inddele døgnet i 3 lige lange perioder på hver 8 timer og benævne dem som 1., 2. og 3. skift. Såfremt der ikke i virksomheden er en anden opfattelse eller fortolkning af, hvad der er 1., 2. og 3. skift, er tredeling af døgnet en praktisk fremgangsmåde til at fastslå, om den aktuelle vagt ligger helt eller delvist inden for 1. skift eller 2. og 3. skift. til noter 9

10 Den tidsmæssige tredeling af døgnet tager udgangspunkt i kl eller normal arbejdstids begyndelse, fx kl , såfremt dette skulle være aftalt. Skifteholdsarbejde tilrettelægges meget varieret, idet man med behørig hensyntagen til virksomhedens driftstid og medarbejdernes ønsker benytter vagter med forskellige længder, overlapning, slip mellem vagterne osv. kl skift 8 timer Dag 37 t/uge Aften 34 t/uge 2. skift 8 timer Nat 34 t/uge kl. 06 kl. 22 Daglig arbejdstids begyndelse 3. skift 8 timer til noter 10

11 Skifteholdsarbejde Eksempler på forskellige ugentlige arbejdstider afhængig af mødetidspunkter: Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 1. skift. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 34 timer, idet hele arbejdstiden ligger inden for 2. og 3. skift. Den daglige arbejdstid ligger inden for intervallet kl Den ugentlige arbejdstid er 35½ time, idet arbejdstiden er placeret inden for såvel 1. som 2. skift. Skifteholdsarbejdet kan tilrettelægges med skiftende arbejdstider, faste hold eller kombination heraf. De enkelte hold kan derfor få forskellige arbejdstider. Med udgangspunkt i arbejdstiden er der principielt to metoder at tilrettelægge skifteholdsarbejde på: Metode 1: Hvor skifteholdsarbejdernes ugentlige arbejdstid er tilpasset til de tidspunkter på døgnet (skift), hvor der arbejdes. Der arbejdes 37 timer på 1. skift og 34 timer på 2. og 3. skift i hver enkelt uge. Metode 2: Hvor skifteholdsarbejdernes arbejdstid udgør et gennemsnit af de overenskomstbestemte ugentlige arbejdstimer (hhv. 37 og 34 timer pr. uge). Eksempelvis 35½ time pr. uge som gennemsnit, hvor der arbejdes inden for 1. og 2. Skift, og 35 timer pr. uge ved skifteholdsarbejde, hvor der arbejdes inden for alle 3 skift. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnes over den betragtede planlægningsperiode. 11

12 Den planlagte arbejdstid kan således være længere eller kortere end den overenskomstbestemte arbejdstid (35½ time ved 2-skift og 35 ved 3-skift). For mange eller for få timer udlignes med frihed eller arbejde, som fastlægges i arbejdsplanen. Beskrevet under Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid side 17 og Arbejdstimer til rådighed side 20. Metode 1 giver sjældent anledning til beregningsmæssige problemer, før der forekommer uger med søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage. Denne problematik overses ofte, idet der tages udgangspunkt i standarduger uden hensyn til søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage eller feriedage. Ved skifteholdsarbejde betragtes alle årets dage i princippet ens. Dog skal der gives et antal fridage, svarende til det antal søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage, der falder på mandag til fredag. Hvad enten arbejdstiden opgøres på den enkelte uge eller over en længere planlægningsperiode, skal arbejdstiden derfor reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af ugenormen for hver feriedag, søgnehelligdag og overenskomstmæssig fridag (mandag til fredag). Efter metode 2, hvor den gennemsnitlige arbejdstid skal anvendes, beregnes skifteholdsarbejderens samlede arbejdstid i den konkrete planlægningsperiode ved at gange den overenskomstbestemte ugentlige arbejdstid for den valgte driftsform med antallet af arbejdsuger. 12

13 Skifteholdsarbejde Opgørelse af normtid Skifteholdsarbejderes arbejdstid (normtid) = ugentlig arbejdstid x antal arbejdsuger hvor antal arbejdsuger = antal arbejdsdage 5 og antal arbejdsdage = antal kalenderdage antal arbejdsfri dage Det er meget udbredt at bruge kalenderåret eller ferieåret som planlægningsperiode. Den samlede arbejdstid (normtid) for et kalenderår eller ferieår benævnes også årlig arbejdstid. Den årlige arbejdstid er nedenfor udregnet for såvel kalenderår som ferieår fra 2008 til 2016, hvor: Antal kalenderdage på årsbasis udgør 365 dage (skudår 366), og antal arbejdsfri dage udgør summen af lørdage, søndage samt søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage, som falder mandag til fredag. Søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage Datobestemte Ugedagsbestemte Nytårsdag Skærtorsdag 1. maj Langfredag Grundlovsdag 2. påskedag 24. december Store bededag 1. juledag Kr. himmelfartsdag 2. juledag 2. pinsedag 13

14 Antal arbejds dage/uger Årlig arbejdstid kalenderåret (1. januar december) Kalenderdage Lørdage Søndage Søgnehelligdage *) Overenskomstmæssigefridage *)**) Feriedage ***) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 45, ,6 45, ,8 44,8 45,2 *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Feriefridage er ikke fratrukket ved opgørelsen af antal arbejdsdage grundet fritvalgsordningen. ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i hvert kalenderår. Årlig arbejdstid (normtid) Ugentlig arbejdsstid Fast 1. skift t/uge 2. skift ,5 t/uge 3-skift t/uge Fast 2. el. 3. skift 34 t/uge

15 Skifteholdsarbejde Antal arbejds dage/uger Årlig arbejdstid ferieåret (1. maj april) *) Der skal kun fratrækkes dage, som falder mandag til fredag, idet lørdage og søndage er fratrukket. **) Feriefridage er ikke fratrukket ved opgørelsen af antal arbejdsdage grundet fritvalgsordningen. ***) Forudsat der placeres 5 ugers ferie i hvert ferieår Kalenderdage Lørdage Søndage Søgnehelligdage *) Overenskomstmæssige fridage *)**) Feriedage ***) Antal arbejdsdage Antal arbejdsuger 45,2 44,8 45,8 45,8 44, ,8 45 Ugentlig arbejdstid Fast 1. skift 37 t/uge 2. skift 35,5 t/uge 3-skift 35 t/uge Fast 2. el. 3. skift 34 t/uge Årlig arbejdstid (normtid)

16 I stedet for eksakt beregning for de enkelte år kan det i stedet lokalt aftales at bruge et gennemsnit over 7 år Kalenderdage 365,25 Lørdage og søndage 2/7 af 365,25 104,36 Søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage Ugedagsbestemte 6,00 Datobestemte 5/7 af 6 4,29 Ferie 25,00 Antal arbejdsdage 225,60 Antal arbejdsuger 45,12 Fast 1. skift (37 t/uge) 2-skift (35,5 t/uge) 3-skift (35 t/uge) Fast 2. eller 3. skift (34 t/uge) 1669 timer 1602 timer 1579 timer 1534 timer Antal hold Når planlægningsperiodens driftstid er fastlagt, og der er foretaget en beregning af arbejdstid (normtid), kan antallet af hold beregnes som: antal hold = driftstid normtid Resultatet bliver sjældent et helt tal eller sagt på en anden måde, vil der næsten altid være forskel mellem ønsket driftstid og skifteholdsarbejdernes samlede arbejdstid. Der må derfor foretages en tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid. Der kan vælges mellem flere forskellige løsninger eller kombinationer af løsninger. 16

17 Skifteholdsarbejde Tilpasning mellem ønsket driftstid og den samlede arbejdstid 1. For få arbejdstimer til rådighed: a. Driftsstop: Tilpasning af driftstiden b. Overarbejde: Tilpasning af arbejdstiden gennem etablering af overarbejde (kræver lokal enighed) c. Afløsere: Tilpasning af den samlede arbejdstid ved indsættelse af supplerende arbejdskraft d. Ændre antal hold: Opdeling i andre holdstørrelser og holdantal e. Ændre vagternes start/sluttidspunkt: Tilpasning til driftstiden gennem ændrede pauser eller mødetidspunkter, herunder slip mellem vagterne 2. For mange arbejdstimer til rådighed: a. Dobbeltvagter: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding b. Overlapning: Tilpasning til driftstiden gennem dobbeltbemanding ved overgangen mellem de enkelte vagter c. Betaling: Betaling for manglende udnyttelse af arbejdstid Eksempel: Med udgangspunkt i 2009 og med driftstid 365 døgn a 24 timer = 8760 timer og arbejdstid på 1575 timer på 3-skift uden pauser bliver Antal hold = = 5,56 17

18 I dette eksempel kan der vælges mellem flere alternativer for tilpasning mellem driftstid og arbejdstid: 1. Indsætte 5 hold + afløsere. De 5 hold kan præstere 5 x 1575 = 7875 driftstimer. De resterende = 885 driftstimer, svarende til 111 vagter a 8 timer, varetages af afløsere. Afløserne må veksle mellem de forskellige hold og ofte også forskellige arbejdsopgaver. Deres arbejdsplaner bliver derfor let meget uregelmæssige. Ikke helt uden grund benævnes afløsere i denne situation som springere. Det bør derfor tilstræbes at indplacere afløsere i holddriftsplanen efter et fast mønster, som sikrer afløserne en rimelig og regelmæssig arbejdsplan. 2. Nedsætte planlægningsperiodens driftstid passende til 5 hold. Denne mulighed er selvfølgelig afhængig af, hvorvidt de tekniske forhold overhovedet tillader driftsstop. I virksomheder, hvor driftsstop allerede forekommer, eksempelvis i forbindelse med helligdage eller ferielukning, er der naturligvis mulighed for at forlænge driftsstoppet med nogle skift. I dette tilfælde svarer 885 driftstimer til ca. 37 døgn, hvorfor en nærliggende løsning kunne være 3 ugers sommerferielukning samt en lukning ved jul/ nytår og efterårsferie. 3. Udvide antallet af hold til 6. Dette medfører, at der ud af de arbejdstimer, som kan præsteres af holdene (6 x 1575 = 9450), kun udnyttes 8760 driftstimer. Det svarer til, at der er 690 driftstimer, eller til 86 vagter a 8 timer, for lidt indlagt i planen. Disse vagter kan fra periodens begyndelse indlægges i planen som bestemte dage, hvor et ekstra hold er på arbejde og varetager for eksempel rengørings- og reparationsarbejde. Der kan også lokalt træffes aftale om, at en del af dagene afvikles til uddannelse eller lignende. 18

19 Skifteholdsarbejde 4. Opdele mandskabet i mindre hold, som skiftevis møder samtidig, således at der konstant er det nødvendige antal medarbejdere på vagt, fx 11 halve hold i stedet for 5,56 hold. Resultatet bliver altså en 11-holdsplan, hvor der altid er 2 hold på arbejde. 5. Ændring af pauselængder, overlap og slip mellem holdene er andre muligheder for tilpasning til noter 19

20 Arbejdstimer til rådighed kalenderåret Driftsform hold 3x1582 3x1575 3x1596 3x1596 3x1575 3x1568 3x1568 3x hold hold hold hold Driftsform ferieåret hold 3x1582 3x1568 3x1603 3x1603 3x1561 3x1575 3x1568 3x hold hold hold hold Arbejdstimer udregnet eksklusive feriefridage, pauser, slip og overlap. Bemærk at driftstiden naturligt er begrænset til maksimum 8760 pr år (365 døgn a 24 timer) 20

21 Skifteholdsarbejde Regler for skifteholdsarbejde Skifteholdsplaner udarbejdes lokalt i samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. De vigtigste oplysninger om muligheder og begrænsninger ved skifteholdsplanlægning findes i: Lov om arbejdsmiljø EU-arbejdstidsdirektiv Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst Skifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst I Lov om arbejdsmiljø og i EU-arbejdstidsdirektiv (bilag i Industriens Overenskomst) er regler om daglig og ugentlig hviletid vigtige. Daglig hviletid. Den ansatte skal i enhver 24-timers periode have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer. Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer ved overgang fra et skift til et andet. Ugentlig hviletid. Der skal inden for hver periode på 7 dage være et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hviletid. Fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag. Fravigelser fra hviletidsreglerne kan ske i en række nærmere beskrevne situationer. Således kan en skifteholdsplan med 7 døgn mellem 2 fridøgn aftales lokalt, og organisationerne (DI og CO-industri) kan i særlige situationer godkende planer med op til 12 dage mellem 2 fridøgn. Andre fravigelser fra hviletidsbestemmelserne skal noteres i tilsynsbogen. I Ferieloven med supplerende feriebestemmelser i Industriens Overenskomst beskrives muligheder og begrænsninger vedrørende ferieår og ferieperiode. 21

22 I henhold til ferielovens 14 skal mindst 3 uger af ferien gives i sammenhæng i ferieperioden fra 1. maj til 30. september, men der gives visse muligheder for en deling af hovedferien iht. ferielovens 21, dog skal der minimum gives 10 feriedage i sammenhæng. Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det ønskeligt, kan denne del dog gives i form af enkelte feriedage. Industriens Overenskomst indeholder bestemmelser for skifteholdsarbejde, og det er her i første række reglerne om arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse, der skal iagttages. Skifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst giver adgang til at træffe lokalaftaler under hensyn til virksomhedernes forhold og medarbejdernes ønsker. Lokalaftaler Der kan således indgås lokalaftaler om fx: Ugentlig hviletid (7 vagter mellem 2 hviledøgn) Overarbejde indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift Arbejde på faste hold 12-timers vagter Forskydning af betalingerne på søndage og helligdage Ensartet skifteholdstillæg Lønudjævning Deling af hovedferie Omlægning af skifteholdsdøgnet Spisepauser Sådanne lokalaftaler skal være skriftlige og indgås i henhold til regler om lokalaftaler i Industriens Overenskomst. 22

23 Skifteholdsarbejde Anbefalinger Når der aftales en længerevarende skifteholdsplan fx over et år, eller hvor man fordeler arbejdstimerne varieret (sæsonbetonet arbejde), bør der tages højde for forskellige situationer for senere at undgå tvister og fortolkninger. Fx: Hvordan løn og genetillæg udbetales med eller uden lønudjævning? Hvordan opgøres skifteholdsplanen ved ændringer, afbrydelser, omlægning eller overflytning, samt over hvilken periode der skal opgøres? Hvordan beregnes arbejdstiden ved nyansættelser og fratrædelser i perioden? Hvordan afholdes og opgøres restferie og feriefridage for den enkelte? Hvordan håndteres fri uden løn betalingsmæssigt? Hvordan byttes vagter indbyrdes imellem medarbejderne? til noter 23

24 Hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skiftehold Ved udarbejdelse af selve skifteholdsplanen fordeles planlægningsperiodens vagtdækning på de enkelte hold og eventuelle afløsere. Der bør tilstræbes en så ligelig og jævn fordeling af arbejdstiden på de enkelte vagttyper, fridage og sammenhængende friperioder som muligt. Der skal desuden på bedst mulig måde gives skifteholdsarbejderne weekendfrihed. Skiftehold har gennem tiderne været genstand for stor interesse fra lægelig side, og der er gennemført et stort antal undersøgelser af skifteholdsarbejdere. På grund af de mange måder skifteholdsarbejde kan tilrettelægges på, er der ofte kommet forskellige resultater af undersøgelserne. Set ud fra et lægeligt synspunkt peger disse undersøgelser dog mod følgende regler, som bør tilstræbes ved opbygning af en skifteholdsturnus: 1. Skift fremad (med uret), dvs. formiddagsvagter, derefter eftermiddagsvagter og med efterfølgende nattevagter 2. Mindst muligt natarbejde 3. Så få nattevagter som muligt i rækkefølge Skift fremad med uret anbefales, dels fordi den daglige hviletid herved forøges ved overgangen til den nye mødetid, dels fordi det er lettere at forlænge døgnrytmen end at forkorte den. Mennesket har det bedst med at søvnen finder sted om natten, men kan natarbejde ikke undgås er det en god idé at søge de mest belastende arbejdsopgaver placeret om dagen. I nogle tilfælde udføres det samme arbejde på en nattevagt som på en dagvagt. Det vil derfor være en god idé at gå rutinerne efter og overveje, om der er nogle arbejdsopgaver der ikke behøver at blive udført om natten. 24

25 Skifteholdsarbejde Det anbefales endvidere ikke at have mere end 4 nattevagter i rækkefølge, da legemet efter flere nattevagter ellers begynder at opfatte denne situation som den normale. Det betyder, at belastningen af legemet ved at skifte til en anden døgnrytme bliver større, jo flere nattevagter man har haft i rækkefølge. Samlet set er det værd at være opmærksom på, at god søvn mindsker sandsynligheden for påvirkninger af legemet. Det er vigtigt for både det mentale og fysiske helbred at få nok søvn af god kvalitet. Fra lægelig side har der også været interesse for at belyse forskellen mellem 12-timers og 8-timers skifts indvirken på legemet. Ved anvendelse af 12-timers skift i kortere perioder er der ikke fundet nogen øget belastning af legemet, men 12-timers vagter forudsætter, at der ikke er tale om hårdt fysisk eller psykisk arbejde, ligesom transporttiden til og fra arbejde bør indgå i overvejelserne. Ud over de rent lægelige synspunkter kan man ved turnustilrettelæggelsen tage hensyn til bl.a.: De enkelte vagter kan være af varierende længde. Eksempelvis formiddagsvagt = kl , eftermiddagsvagt = kl og nattevagt = , hvis medarbejderne ønsker en kortere nattevagt. Ved 7-døgnsdrift ønskes som regel hele friweekender, dvs. enten arbejdes både lørdag og søndag eller også holdes begge dage fri. Det betinger uge dagsbestemte vagter. Opbygning af en turnus, der tager højde herfor, er beskrevet i afsnittet Turnuseksempler side 32. Såfremt medarbejderne ønsker færrest mulige antal vagter lørdage og søndage, og dette i øvrigt er acceptabelt med behørig hensyntagen til arbejdets art, kan der i weekenderne benyttes 12-timers vagter. Bemærk at 12-timers vagter kræver lokal enighed. På årsbasis vil man fx ved 5-holddrift og anvendelse af 8-timers vagter i weekender kunne opnå ca. 20 friweekender og med 12-timers skift ca. 30 friweekender. 25

26 Plan for skiftehold En skifteholdsplan kan opstilles på mange forskellige måder. Den i det følgende anvendte opstillingsmetode har i mange henseender vist sig praktisk og bygger på opstilling af en række symboler i en tabel (matrix) med vandrette rækker og lodrette søjler. De enkelte skiftehold indgår i tabellen med hver sin række, idet der ved et skiftehold forstås en gruppe bestående af en eller flere medarbejdere, der arbejder samtidig. De enkelte ugedage i planlægningsperioden indgår i tabellen med hver sin søjle. Det er hensigtsmæssigt at markere søndage med S og/eller at markere søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage med gråt. For hver enkelt celle i tabellen kan det herefter angives, hvorledes hvert enkelt hold skal arbejde på den enkelte dag i planlægningsperioden. Dette angives med symboler som fx: D = Dag f.eks. kl A = Aften f.eks. kl N = Nat f.eks. kl P = Primo (dag) f.eks. kl U = Ultimo (nat) f.eks. kl / = Fridag Se i øvrigt afsnit vedrørende vagtsymboler side

27 Skifteholdsarbejde Grundturnus Ved opstilling af en skifteholdsplan er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en grundturnus, som består af et bestemt mønster af vagter og fridage, og som gentages efter hinanden. Ved dagarbejde arbejdes således normalt efter en gentagen grundturnus med 5 vagter og 2 fridage. Ved anvendelse af de nævnte vagtsymboler kan denne turnus skrives som 5 D for mandag til fredag og 2 / for lørdag og søndag. For overblikkets skyld angives der kun ugedages symbol for søndage, angivet med S Eksempel: S S S S S DDDDD / / + DDDDD / / + DDDDD / / + DDDDD / / + DDDDD / / Ligesom ved dagarbejde er det ud fra flere synspunkter også ønskeligt, at skifteholdsarbejde er tilrettelagt i en fornuftig rytme. Ved skiftehold indgår flere forskellige typer vagter, hvorfor en tilhørende grundturnus er mere kompliceret og længere. S S S S S DDD / / AAA / / NNN / / + DDD / / AAA / / NNN / / + DDD... Det er et udbredt medarbejderønske, at grundturnusen udformes således, at der gives hele weekender fri. Det kræver ugedagsbestemte vagter og fridage. En grundturnus med ugedagsbestemte vagter og fridage kan konstrueres efter følgende metode, når driftsbetingelserne, antal hold og de enkelte vagter er bestemt. 27

28 Ønskes der eksempelvis udført arbejde 24 timer alle ugens 7 dage med 5 hold, i 8-timers vagter (D, A, N) på hverdage og 12-timers vagter (P, U) i weekender, betyder det, at der på hverdagene skal være et D, et A og et N. Tilsvarende skal der på lørdage og søndage være et P og et U. Hver vagt varetages af et hold, hvorfor der med fx 5 hold vil være 2 hold med fri (/) på hverdage og 3 hold med fri på lørdage og søndage. Disse driftsbetingelser kan indlægges i en tabel med 7 søjler (benævnt henholdsvis mandag, tirsdag, søndag) og 5 rækker (en for hvert hold): M T O T F L S 1 D D D D D P P 2 A A A A A U U 3 N N N N N / / 4 / / / / / / / 5 / / / / / / / Opstillingen kan også læses som en 35-dages turnus, hvor hold 1 starter med række 1 og fortsætter i række 2, 3, 4, 5. Hold 2 starter i række 2 og fortsætter i række 3, 4, 5, 1 etc. Grundturnus bliver således: S S S S S DDDDDPP AAAAAUU NNNNN / / / / / / / / / / / / / / / / Det er selvfølgelig ikke acceptabelt og heller ikke i overensstemmelse med reglerne om ugentlig hviletid, hvorfor de enkelte vagter må fordeles mere hensigtsmæssigt. Da driftsbetingelserne ikke må ændres, bliver reglen herfor: Vagter og fridage må frit ombyttes i samme søjle (dvs. kun lodret på samme ugedag). 28

Skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde. Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 2014 1 Forord Denne pjece er udarbejdet i fællesskab af DI og CO-industri og er en revision af 2009-udgaven. Pjecen

Læs mere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Indhold: Forord................................ side 3 Hvad er skifteholdsarbejde?..............

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 3F-varenummer

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2013.0178) CO-industri for 3F-Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af dette forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Cheminova

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Øget produktivitet ved hjælp af overenskomster

Øget produktivitet ved hjælp af overenskomster Øget produktivitet ved hjælp af overenskomster Typiske problemstillinger Uforudsigelig efterspørgsel Ordrehorisonten bliver stadigt kortere samtidig med at efterspørgslen bliver mere uforudsigelig Kravene

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid

SikkertNyt 04.2015. SikkertNyt. ...om arbejdstid 04.2015...om arbejdstid SLAP AF Er du et af de mange medlemmer af Dansk Metal, der til tider har overarbejde, har tilkaldevagt eller tager ud i verden som rejsemontør? Så sørg for at følge reglerne om

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT

FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT MED KOMMENTARER 2014 2017 DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2014 2017 Fællesordning for arbejde i

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og rørarbejderforbundet Dansk El-forbund, Københavns afd. Dansk Metalarbejderforbund, Afd. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte Gartnernes Fagforening Specialarbejderforbundet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere