Gigaset. Gigaset S680 - S685

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset S680 - S685"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset S680 - S685 Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Ð ½òÃ V INT :45? SMS Kort oversigt over håndsættet 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tom til helt opladet) = blinker: Batterierne er næsten tomme e V U blinker: Batterierne oplades 3 Displaytaster (s. 11) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk) 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Mikrofon 9 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk), Åbn tabellen med specialtegn 11 Tast 1 Vælg telefonsvarer (kun S685)/telefonsvarer på nettet (tryk længe) 12 Tilslutningsstik til headsæt 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Styretast (s. 11) 16 Bluetooth aktiveret (s. 55) 17 Eco-tilstand aktiveret (s. 13)) 18 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse 19 Telefonsvarersymbol (kun S685) Telefonsvarer aktiveret; Blinker: Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent 1

3 Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over basestationen Med tasterne på basestationen kan du tilmelde håndsæt til basestationen, søge efter håndsæt ( Paging, se s. 44) og betjene den indbyggede telefonsvarer (kun Gigaset S685). Gigaset S685 basestation 5 Gå til starten af beskeden (tryk 1 x) hhv. til den foregående besked (tryk 2 x). 6 Slet den aktuelle besked. 7 Indstil lydstyrken under afspilning af beskeder: ð = lavere; ñ = højere. Mens et eksternt opkald signaleres: indstil ringetonelydstyrken. Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis telefonsvareren betjenes fra et håndsæt, eller hvis den optager en besked, kan den ikke betjenes fra basestationen. u Hvis LED en blinker, selvom telefonsvareren er deaktiveret, er der stadig mindst én ny besked, der ikke er aflyttet, på telefonsvareren. Gigaset S680 basestation LED Tilmeldings-/Paging-tast: Tryk kort: Søg efter håndsæt ( Paging ), se s. 44. Tryk længe: Tilmeld håndsæt og DECT-enheder, se s Tænd/sluk-tast: Aktiver/deaktiver telefonsvareren. LED en lyser: Telefonsvareren er aktiveret. LED en blinker: Der er mindst én ny besked. Under afspilning af beskeder: 3 Afspilnings-/stop-tast: Afspil nye beskeder på telefonsvareren hhv. afbryd afspilningen (tryk kort). Afspil nye og gamle beskeder (tryk længe). 4 Gå til den næste besked (tryk 1 x) hhv. beskeden efter den næste besked (tryk 2 x). Tilmeldings-/Paging-tast: Tryk kort: Søg efter håndsæt ( Paging ), se s. 44. Tryk længe: Tilmeld håndsæt og DECTenheder, se s

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet... 1 Kort oversigt over basestationen 2 Sikkerhedsanvisninger Gigaset S680/S685 mere end bare en telefon Første trin Pakkens indhold Opstilling af basestation og lader Ibrugtagning af håndsættet Betjening af håndsættet Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger ECO DECT Menuoversigt Brug af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Nem telefonering via nettjenester Indstil funktioner for det næste opkald Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Funktioner under et opkald Funktioner efter et opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Prisbevidst brug af telefonen.. 26 Sammenkædning af et Call-by-Callnummer med et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMSfunktionen Afhjælpning af SMS-fejl Betjening af telefonsvareren i Gigaset S685 basestationen Betjening via håndsættet Aktivering/deaktivering af medhør Indstil telefonsvareren Gendan hurtigopkald med tast 1 til telefonsvareren Betjening, når du er på farten (Fjernbetjening) Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Anvendelse af flere håndsæt.. 43 Tilmelding af håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Skift basestation Interne opkald Bryd ind i en ekstern samtale Rediger navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer Brug af håndsættet som babyalarm.. 46 Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstil screensaver

5 Indholdsfortegnelse Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Media-Pool Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeur Indstilling af en aftale (kalender) Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang 57 Ændring af ringetoner (kun Gigaset S685) Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Skift midlertidigt til DTMF-signalering 60 Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Godkendelser Kundeservice (Customer Care) Producentens Garanti Tekniske data Bemærkninger til betjeningsvejledningen Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Tilbehør Vægmontering af basestationen Stikordregister

6 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier (s. 64), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 61). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. 5

7 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 6

8 Gigaset S680/S685 mere end bare en telefon Gigaset S680/S685 mere end bare en telefon Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 250 telefonnumre og e- mail-adresser (s. 21) din telefon kan mere: u Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (s. 13). u Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på en tast ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen (s. 47). u Telefoner nemt via nettjenester (s. 19). u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 22). u Knyt et billede til dine samtalepartnere. Du kan se, hvem der ringer til dig, på billedet på håndsættets display. Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 17). u Gem aftaler (s. 53) og mærkedage (s. 24) på din telefon din telefon vil minde dig om dem i tide. u Kommuniker trådløst via Bluetooth med andre enheder, der også anvender denne teknik (se s. 55). Anvendelse af Bluetooth til Headsæt (s. 9) Udveksling af telefonbogsopslag med mobiltelefonen (s. 23) Foto-Download til visualisering af den, der ringer op (s. 67) Udveksling af telefonbog mellem Gigaset QuickSync og Outlook (s. 67) God fornøjelse med din nye telefon! Første trin Pakkens indhold u en Gigaset S680/S685 basestation med strømforsyning u et Gigaset S68H håndsæt u et telefonkabel u to batterier u et batteridæksel u en bælteclips u en betjeningsvejledning Opstilling af basestation og lader Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: op til 300 m u Indendørs: op til 50 m Rækkevidden reduceres ved aktiveret Ecotilstand (se s. 13). 7

9 Første trin Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen, og tilslut derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne. Gigaset S680 Rigtig telefonstikkonfiguration Ibrugtagning af håndsættet Ilægning af batterier 1ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! 1 Gigaset S685 2 Vigtigt: Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 64), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 1 1 Strømforsyning 230 V 2 Telefonstik med telefonkabel 2 * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt (se billedet). Polernes placering er angivet på batterirummet. Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Lukning af batteridækslet Placer først batteridækslet med hakkene korrekt i forhold til fremspringene på indersiden af kabinettet. 8

10 Første trin Luk derefter dækslet, til det klikker på plads. Fastgør bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Åbn batteridækslet Hvis bælteclipsen er monteret, skal du tage den af. Hold i fordybningen på kabinettet, og klap batteridækslet opad. Placering af håndsættet i basestationen og tilmelding af det Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. Håndsættet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen kan tage op til 5 minutter. Under tilmeldingen vises Tilmelder... på displayet, og basestationens navn blinker, f.eks. Base 1. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 6). Når tilmeldingen er udført, bliver den vist i displayet, f.eks. INT 1. Det betyder, at nummeret 1 blev tildelt. Hvis de interne numre 1 6 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 6. Bemærkninger: Den automatiske tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra basestationen. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt (s. 43). Du kan ændre håndsættets navn (s. 46). Lad håndsættet stå i basestationen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Hvis håndsættet slukkes på grund af tomme batterier og derefter lægges i laderen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Ved spørgsmål og problemer, se s. 61. Headsæt-stik Du kan bla. tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet under 9

11 Første trin Første opladning og afladning af batterierne Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i basestationen/laderen uden afbrydelser i syv timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, f.eks. for at få det rigtige klokkeslæt for indgående opkald og for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: v Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (8-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 5 for kl. 7:15. Gem Tryk på displaytasten. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Hvis telefonsvareren er aktiveret, vises telefonsvarersymbolet også i den øverste linje: Ð INT 1 V :15? SMS Telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse. Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 61), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 63). 10

12 Betjening af håndsættet Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Styretast I hovedmenuen og i indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. På lister og i undermenuer: t / s Bladre linje for linje op/ned. v Åbner undermenuen eller bekræfter valget. u Går et menuniveau tilbage eller forlader et menuniveau. Under en ekstern samtale s Åbner telefonbogen. u Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. t Indstilling af talelydstyrken for håndsættet hhv. håndfri funktion. Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel:? SMS 1 I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbner telefonbogen. v Åbner hovedmenuen. u Åbner listen med håndsæt. t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke (s. 50), ringetoner (s. 50) og servicetoner (s. 52) på håndsættet. 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: } Venstre displaytast, hvis den ikke er tildelt en funktion (s. 47). Åbner hovedmenuen. Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. W Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Î Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. 2 11

13 Betjening af håndsættet Œ Henter -adressen fra telefonbogen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Ÿ Viderestiller eksterne opkald til telefonsvareren (kun S685). Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk i standbytilstand på v for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q/r. I displayets øverste række vises funktionens navn. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Bladre q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination (s. 14). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Visning i betjeningsvejledningen: De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel Visningen: v Ð Dato/tid betyder: v Ð Dato/tid Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen. Brug styretasten q til at bladre til undermenuen Indstillinger, og tryk på OK. Brug styretasten q til at bladre til funktionen, og tryk på OK. Flere visningstyper: c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s

14 ECO DECT Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. ECO DECT ECO DECT er ensbetydende med en reduktion af strømforbruget ved anvendelse af en strømbesparende strømforsyning og desuden en reduktion af basestationens sendeeffekt. Hvis kun ét håndsæt er tilmeldt, og det står i basestationen, aktiveres Eco-tilstanden altid automatisk. Basestationens sendeeffekt minimeres i så fald mest muligt. Du kan indstille reduktionen af basestationens sendeeffekt manuelt via håndsættet - også når håndsættet ikke står i basestationen. Med denne indstilling reduceres sendeeffekten også, hvis du har tilmeldt flere håndsæt. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand v Ð Base Spec.-funk. Eco-tilstand OK Tryk på displaytasten ( = til). Ved manuelt aktiveret Eco-tilstand vises symbolet ½ i den øverste linje i displayet. Hvis Eco-tilstanden aktiveres automatisk (kun ét håndsæt er tilmeldt, og det står i basestationen), og hvis Eco-tilstanden ikke er aktiveret via menuen, vises der intet symbol. Bemærk: Når Eco-tilstanden er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. Eco-tilstand og understøttelse af repeater (se s. 58) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidigt. Ved anvendelse af håndsæt af andre mærker (GAP) og ældre Gigaset-håndsæt reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens sendeeffekt. 13

15 Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt genvej ). Eksempel: vn22 for Indstilling af ringetone for eksterne opkald. Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v (åbn hovedmenuen): 1 Tekstmeddel. î Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode 1-1 Opr.tekst (s. 28) 1-2 Indg. 0 (s. 30) 1-3 Udg. 0 (s. 29) Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. postkasse Opr.tekst (s. 28) Indg. 0 (s. 30) Udg. 0 (s. 29) 1-2 Postkasse A Opr.tekst (s. 28) til 1-4 Postkasse B Postkasse C til Indg. 0 (s. 30) til Udg. 0 (s. 29) til Info-tjenester (s. 33) 1-6 Indstillinger Servicecentre (s. 33) Postbokse (s. 32) Meddelelses-nr. (s. 31) Meddel.-type (s. 32) Status Rapport (s. 29) 2 Nettjenester ê 2-3 Skjul nr. (s. 19) 2-6 Alle opkald Viderestil opk. (s. 19) Banke på (s. 19) 2-7 Notering fra (s. 20) 3 Opkald Ì (s. 25) 14

16 Menuoversigt 4 Tilføj funktion í 4-3 Babyalarm (s. 46) 4-4 Data overførelse Bluetooth (s. 55) Telefonbog (s. 23) 4-6 Hændelser (s. 54) 5 Alarm ì (s. 53) 6 Kalender ç (s. 53) 7 Stifinder Ï 7-1 Screensaver (s. 52) 7-2 Billede-CLIP (s. 52) 7-3 Lyd (s. 52) 7-4 Kapacitet (s. 52) 8 Indstillinger Ð 8-1 Dato/tid (s. 10) 8-2 Lydindstilling Håndsætlydstyrke (s. 50) Til ekst. opk. (s. 50) Servicetoner (s. 52) 8-3 Skærm Screensaver (s. 49) Farveskemaer (s. 49) Kontrast (s. 49) Belysning (s. 49) 8-4 Håndsæt Sprog (s. 48) Autosvar (s. 49) Tilslut apparat (s. 43) Vælg base (s. 44) Område kode (s. 57) Nulstil håndsæt (s. 57) 8-5 Base Til ekst. opk. (s. 58) Musik på hold (s. 58) System-PIN (s. 57) Nulstil base (s. 58) Spec.-funk. (s. 13, s. 45, s. 59) Prefix (s. 27) Opkaldsliste (s. 26) 15

17 Menuoversigt 8-6 Telefonsvarer Indstil tast 1 (s. 42) kun S685 basestationen: Tlf svar. On/Off (s. 36) Højttaler (s. 39) Indtalte medd. (s. 36) Indspiln.-længde (s. 40) Indspiln.-kval. (s. 40) Antal ringsignal (s. 40) 16

18 Brug af telefonen Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 21) eller opkalds- og genopkaldslisten (s. 25/s. 24) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Fortsættelse af samtalen på Bluetoothheadsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 55). Tryk i stedet på headsættets opkaldstast det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Gigaset S680: Ved at trykke på displaytasten Løft af. Gigaset S685: Tryk på displaytasten Ÿ for at viderestille opkaldet til telefonsvareren (s. 39). Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 49), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetooth-headsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 55). Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer (det kan tage op til 5 sekunder). Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. 17

19 Brug af telefonen Displayvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt vedkommende et CLIP-billede, vises billedet også. eller Å Løft af Ring fra Å Ÿ Ring fra 1Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres noget nummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker Vis nummer (s. 19). u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Håndfri funktion Gigaset S Gigaset S Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem brug af håndsæt til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset S685) kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, se s. 50. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres (s. 58). Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. 18

20 Nem telefonering via nettjenester Nem telefonering via nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Indstil funktioner for det næste opkald Du har følgende muligheder: Skjul nr. Deaktiver Vis nummer ved næste opkald (CLIR). v ê Skjul nr. ~ Indtast nummer. c Tryk på opkaldstasten. Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode. Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydtasten a. Du kan indstille følgende nettjenester: Generel viderestilling af opkald v ê Alle opkald Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: H.når: Straks / IntetSvar / Vælg Hvis Opt.. Tlf.nr: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast det telefonnummer som der skal viderestilles til. eller: Tryk på s. Vælg et nummer fra telefonbogen, og tryk på OK. Gem ved at trykke på Gem. Status: Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald. Tryk på displaytasten Send. a Tryk på afbrydtasten efter meddelelsen. Aktiver/deaktiver banke på v ê Alle opkald Banke på Status: Send Aktiver/deaktiver. Tryk på displaytasten. Funktioner under et opkald Start notering Du hører optagettonen. Mulighed Notering a Tryk på afbrydtasten. Forespørgsel Under en samtale: Foresp. Tryk på displaytasten. ~ Indtast nummer. Du har følgende muligheder: u Skift mellem opkald: Skift mellem to abonnenter med q. Afslut samtalen med en abonnent: Skift til abonnenten med q. Derefter: Mulighed Afslut samtale. u Konference: Tryk på displaytasten Konfer.. Afslut konferencen (skift mellem opkald): Tryk på Enkelt. u Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten a. 19

21 Nem telefonering via nettjenester Besvar en banke på-samtale Løft af Tryk på displaytasten. Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference. Bemærk: Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone. Besvar en banke på-samtale Mulighed Besvar banke på Afvis en banke på-samtale Mulighed Afvis banke på Funktioner efter et opkald Deaktiver notering før tiden v ê Notering fra 20

22 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen u Genopkaldslisten u SMS-listen u Opkaldslisten u Listen med ubesvarede opkald u Telefonsvarerlisten (kun Gigaset S685). I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 250 opslag. Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 23). Telefonbog/Call-by-Call-liste Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u op til tre numre og tilhørende for- og efternavne u VIP-notat og VIP-ringetone (valgfrit) u -adresse (valgfrit) u CLIP-billeder (valgfrit) u mærkedage med signalering Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s Opslagenes længde (telefonbog) 3 numre: maks. 32 cifre hver For- og efternavn: maks. 16 tegn -adresse: maks. 60 tegn. Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by- Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tastenc. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Lagring af et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Første navn / Efternavn: Indtast et navn i mindst ét af felterne. Telefon / Telefon (kontor) / Telefon (Mobil) Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Bryllupsdag (Dato) og bryllupsdag (Tid) (s. 24), og vælg signaleringstype: bryllupsdag (Alarm). Billede-CLIP Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op (se Media-Pool, s. 51). Forudsætning: Vis nummer (CLIP). Gem ændringerne: (s. 66). Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. 21

23 Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbogopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når kun fornavnet er indtastet), hhv. bladre til opslaget med s. Ring op via telefonbogen/call-by-calllisten s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Visning af opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Aktivering af Vis nummer (s. 17). Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 23). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 23). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 21). 22

24 Anvendelse af telefonbogen og lister Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 47). Overførsel af telefonbogen/call-by- Call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Bemærk: Du kan også sende hele telefonbogen via dataoverførslen uden at åbne telefonbogen: v í Data overførelse Telefonbog Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-tilstand (se s. 55) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (Åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen med Godkendt enhed (se s. 56) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen Godkendt enhed (se s. 56) til dit håndsæt, sker dette automatisk, og du informeres herom på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Supplering af opslaget se s. 21. Gigaset S685: Under nummeroverførslen fra telefonsvarerlisten afbrydes afspilningen af beskeder. Overfør nummeret eller adressen fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Åbn telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog alt afhængigt af betjeningssituationen. q Vælg opslag (s. 22). 23

25 Anvendelse af telefonbogen og lister Sådan gemmes en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen (s. 53). s s (Valg af opslag; s. 22) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: v Til vælges. Ændring af indtastninger på flere linjer: Bryllupsdag (Dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). bryllupsdag (Tid) Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. bryllupsdag (Alarm) Vælg signaleringstype. Gem ændringerne: (s. 66). Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Deaktivering af en mærkedag s s (Valg af opslag; s. 22) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: v Fra vælges. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag Der høres et påmindelsessignal med den valgte ringetone på håndsættet. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked. Off Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Vis en mistet mærkedag Du bliver mindet om en slettet mærkedag, som du ikke har kvitteret for, med visning af Aftale én gang. Visning af en aftale: Aftale Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked. Slet Slet påmindelse. Tryk på displaytasten eller Tilbage efter sletningen: Tilbage til standbytilstand, Aftale vises ikke længere. Du kan også få vist mistede mærkedage efterfølgende (se s. 54). Genopkaldslisten I genopkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Calllisten, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. 24

26 Anvendelse af telefonbogen og lister Administration af opslagene i genopkaldslisten c s Mulighed Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Kopier opslaget til telefonbogen (s. 21). Auto. genopkald Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst hvert 20. sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og Medhør er aktiveret. Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten c. Funktionen er afsluttet. Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen. Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 22) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 22) Slet liste (som i telefonbogen, s. 22) Åbn lister med beskedtasten Med besked-tasten f kan du åbne følgende lister: u SMS-listen Hvis der er oprettet flere postkasser (s. 32), vises der flere lister. u Telefonsvarerlisten (kun Gigaset S685) eller Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonsvareren på nettet er indstillet for hurtigopkald (s. 42). u Opkaldsliste Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en sevicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked... Ã... på telefonsvarerlisten (kun Gigaset S685) eller på telefonsvareren på nettet Á... på opkaldslisten À... på SMS-listen Antallet af nye opslag vises neden for symbolerne. Vælg på listen Når du har trykket på beskedtasten f, vises kun de lister, der indeholder beskeder (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises med fed skrift: Beskeder Net-ts. (2) SMS Gen.: (1) Opkald: (4) OK Vælg en liste med q. Tryk på v eller OK for at åbne listen. Hvis der kun findes opslag på én liste, bortfalder listevalget, og den pågældende liste vises med det samme. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 30. Opkaldsliste Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 17) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten u besvarede opkald ( ) u mistede opkald u opkald, som telefonsvareren har optaget (Ã, kun Gigaset S685) 25

27 Prisbevidst brug af telefonen Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 30 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Listen med mistede opkald indeholder ikke-besvarede opkald eller opkald, som telefonsvareren (kun Gigaset S685) har optaget. Du kan også åbne opkaldslisten via menuen: v Opkald Indstilling af listetype for opkaldslisten v Ð Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( = til). a Tryk længe (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Susi Sorgløs :20 Louise Møller :15 Slet Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 23). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 10) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) mistede opkald opkald, som telefonsvareren har optaget (Ã, kun Gigaset S685) Hvis du trykker på displaytasten Slet, sletter du det markerede opslag. Når du har trykket på displaytasten Mulighed, kan du vælge andre funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet liste Hele listen slettes. Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som gammelt, dvs. de vises ikke med fed skrift, næste gang du åbner listen. Telefonsvarerlisten (kun Gigaset S685) Via telefonsvarerlisten kan du aflytte beskederne på telefonsvareren. Prisbevidst brug af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call), eller få vist omkostningerne på håndsættet efter samtalen. Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. Sammenkædning af et Call-by- Call-nummer med et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. 26

28 Prisbevidst brug af telefonen ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen (s. 23). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. u Listen med Preselection indeholder reglen : Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen uden Preselection indeholder undtagelsen fra reglen : Eksempel: Du har indtastet 08 for med Preselection. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for uden Preselection. Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/ håndfri funktion-tasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag i listen uden Preselection u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen med Preselection. Lagring af et Preselection-nummer v Ð Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-Nummer). Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (i standbytilstand). Gem/rediger opslag i Preselectionlister Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre. I listen med Preselection er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. v Ð Base Prefix Med prefix / Uden prefix s Vælg opslag. Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Mulighed Prefix fra Deaktiver Preselection permanent Slet Preselection-nummeret (s. 27). 27

29 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS i det faste net (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMS-beskeder. SMS-beskeder bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. Du skal i dit apparat angive det SMS-center, som du vil sende og modtage gennem. Du kan modtage SMS-beskeder fra ethvert af de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Dine SMS'er bliver sendt via det SMS-center, der er angivet som sendecentrum. (s. 33). Kun ét SMS-center kan være sendecenter på et givet tidspunkt. Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center(s. 33). Vejledning til, hvordan du skriver en SMS, finder du i appendikset: u Indtast tekst, se s. 66. u Skriv med tekstindtastningshjælpen EATONI, se s. 67. Regler u En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang. u Ved mere end 160 tegn bliver SMSbeskeden sendt som sammenkædede SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn). Skriv/send SMS-beskeder Skriv SMS-beskeder v î Postkasse B Vælg eventuelt postkasse, og tryk på OK. ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. Opr.tekst Vælg, og tryk på OK. ~ Skriv en SMS-besked. Bemærk: Du finder en vejledning til indtastning af tekst på s. 66 og til at skrive med tekstindtastningshjælpen EATONI på s. 67. Tekstindtastningshjælpen EATONI er aktiveret ved levering. Aktivering/deaktivering af EATONI se s. 67. Send en SMS-besked c Tryk på opkaldstasten. eller: Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. SMS Vælg, og tryk på OK. ~ / s / C Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen eller Call-by-Calllisten, eller indtast nummeret direkte. Ved SMS til en SMSpostkasse: Sæt postkasse-id et efter nummeret. Send Tryk på displaytasten. SMSbeskeden sendes. Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s. 34. u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage. 28

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere