DEL 4 MENUGENNEMGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 4 MENUGENNEMGANG"

Transkript

1 DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner

2 INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud, print... 3 I menuen adgang er der 8 valgmuligheder... 3 Menuen planlægning: Her starter din vagtplanlægning. Opret masterplaner og lav vagtuger her... 4 I menuen planlægning er der 6 valgmuligheder Menuen løbende: Registrér skift og byt af vagter, orlov, sygdom etc... 8 I menuen løbende er der 5 valgmuligheder Menuen rapport: Vis rapporter for fravær, vagter og andre hændelser I menuen rapport er der 17 valgmuligheder Menuen regnskab: Hold regnskab med dine medarbejderes tillæg, timeoverførsler og feriekonti I menuen regnskab er der 6 valgmuligheder Menuen generel: Grund og stamdata er forudsætninger for OnDutyPlanner og din vagtplanlægning I menuen generel er der 3 valgmuligheder Menuen system: Brugeradgang, vedligeholdelse af parametre, regler og batchjobs I menuen system er der 3 valgmuligheder Menuen hjælp: Genveje og emnerelaterede opslag I menuen hjælp er der 3 valgmuligheder God Fornøjelse med OnDutyPlanner

3 INDLEDNING OnDutyPlanner indeholder tæt på 150 menupunkter og er løbende under udvikling. Selv om menuerne er grupperet efter transaktionstype og familie, kan det være overvældende lige at skulle finde netop dén funktion, som man står og skal bruge. I denne oversigt har du mulighed for at overskue funktionerne og se, hvor de hører hjemme. Hvert hovedmenupunkt indeholder en kortfattet beskrivelse af transaktionstyperne for de tilhørende undermenuer. MENUEN ADGANG Her logger brugere af OnDutyPlanner ind og ud. Du printer også fra adgangsmenuen. I MENUEN ADGANG ER DER 8 VALGMULIGHEDER: LOG IN Skifter bruger, når programmet er startet. Du kan også logge ud og ind, hvis du har ændret organisationen. LUK ALT Lukker alle dialogbokse ned på nær organisationsoversigten. Kan også tilgås ved tast af F12. Du bruger denne funktion, når du har åbnet flere dialoger end ønsket. LOG OUT Her logger du ud i forbindelse med skift af bruger eller efter opdatering af organisationsdiagrammet. EXIT Afslutter programmet. PRINTERS Vælg printer her. 3

4 KONFIGURER PRINTER Viser dig de tilgængelige printere på dit system og lader dig opsætte til udskrivning. SEND TO Giver mulighed for at sende dokumentet til en listet printer, eks din netværksprinter eller en virtuel printer som Distiller. MENUEN PLANLÆGNING Her starter du din vagtplanlægning og angiver den eller de dele af organisationen, du vil planlægge for. Når du har angivet en eller flere behovsgrupper, kan du så begynde at angive, hvor mange personer, der er behov for på bestemte tidspunkter af dagen. Dette er der mulighed for at angive på to måder; enten på en specifik dato eller for en bestemt ugedag. Det er også her du opretter vagtuger. En vagtuge er en uge, som overholder de krav, overenskomsten stiller, og som på arbejdsdagene dækker et af de behov, der er angivet for denne bestemte ugedag. En specifik vagtuge kan enten anvendes af alle kategorier, eller kun af en bestemt. Når vagtugen er oprettet, kan du angive en blok af vagtuger. Endelig kan du i dialogen Master angive hvornår det enkelte PNR skal have en bestem vagttype fra blokken. Derefter sørger OnDutyPlanner for, at rulleplanen bliver lagt. ORDFORKLARING: Master: En funktion der giver mulighed for at se de enkelte vagtuger, mens du definerer de enkelte vagtuger. Masterplanen angiver uge for uge, hvilke vagtuger en medarbejder eller gruppe skal have. Dette gælder også for ferie og planlagt afspadsering. Før vagterne bliver registreret, er der nu mulighed for at foretage et check af eventuelle overenskomst overtrædelser samt dækningen af vagtbehovet. På grund af opbygningen med en masterplan, har planlæggeren mulighed for, at vælge den mest optimale metode for vagtplanlægning. Nogle medarbejdere ønsker at rotere i en turnus, andre følger deres egen faste plan, og der kan være medarbejdere, for hvem der laves en manuel vagtplan måned for måned. 4

5 Denne masterplan viser vagtfordelingen for en kategori med navnet FP. Du genererer vagtplaner fra denne dialog i Planlægning vagtplan. Blok: En samling af vagtuger. Vagtuge: En uge med vagter, der overholder de krav, som overenskomsten stiller. Behovsgruppe: Funktion i OnDutyPlanner, der ved at sammenligne vagtplaner for udvalgte kategorier med angivne behov, på en simpel måde kan vise bemandingssituationen på dage og uger. 5

6 I MENUEN PLANLÆGNING ER DER 6 VALGMULIGHEDER: VAGTPLAN Her har du mulighed for visning af vagtplaner på halvårsbasis, vise vagtlister og lave vagtplaner på PNR, kategori eller i feriegruppeorden for en angivet periode. Halvårlig vagtplan: Viser vagtplan efter søgning på PNR, kategori eller feriegruppe for et angivet tidsrum. Vagtliste: Viser vagtliste efter søgning på PNR, kategori eller feriegruppe for et angivet tidsrum. Generér vagtplan: For et angivet tidsrum for et område, en kategori, en feriegruppe eller en person. Vagtplan for ny PNR: Lav en ny vagtplan for person på fra og til dato. Kan oprettes med et allerede eksisterende PNR som skabelon. MASTER Lav, vis og justér dine masterplaner og kontrollér om de er i overensstemmelse med overenskomsterne i din organisation. Oplæg Master: Når du vil lave en rulleplan kan du her fremstille en masterplan for en afdeling, område, kategori, feriegruppe eller PNR. Det kræver at der oprettet blokke for de aktuelle kategorier. Justér Master: Tilpas eller justér dine masterplaner for en afdeling, område, kategori, feriegruppe eller PNR. Denne funktion bruger du når du manuelt vil fastlægge masterplaner. OEK kontrol Master: Kontrollér om dine masterplaner er i overensstemmelse med dine medarbejderes overenskomster. Vis Master: Vis masterplan med kategori og/eller feriegruppe som udvælgelseskriterium. Vis Skiftliste: Viser skiftliste med kategori og vagtuge som udvælgelseskriterier. Udpak Master: Angiv hvor i blokken udpakningen skal starte fra og angiv dato. BEHOV Her kan du angive og overskue dine bemandingsmæssige behov. Behov (dato): Angiv behovet for en valgt behovsgruppe for en periode på en dag. Anvendes når du vil arbejde med behovene på specifikke datoer, f.eks. omkring helligdage. Behov (ugedag): Angiv din behovsfordeling for en valgt behovsgruppe for en periode på en uge. Anvendes når du vil arbejde med behov på ugedage. Behovsgrupper: Administrér dine behovsgrupper. 6

7 SKIFTDATA Søg og vis data. Brug denne menu når du skal angive din organisation og lave rulleplaner. Afdeling: Hvis du arbejder med rulleplaner er det her, du kan lave vagtplaner. Det sker efter at du har fastlagt de enkelte vagtuger, blokkene og masterplanerne. Område: Opret områder og knyt dem til en afdeling. Kategori: Opret kategorier og angiv oplysninger om centerkode og gruppetype. Dialogen opretter kun en tom kategori, medarbejdere skal tilknyttes senere. Position: Tildel kategorier farvekoder i dine planer. Team: Opret et team med en tilknyttet leder. Vagtuger: Opret en vagtuge for en kategori. Blok: Arrangér dine blokke indenfor angivne vagtuger. Vælg først en kategori og angiv dernæst hvilke skifttyper der skal anvendes i givne vagtuger indenfor et valgt overenskomstområde. Blok OEK: Se hvilke regler der er i spil for en angivet kategori på en angiven overenskomst. Kunde: Hvis du anvender OnDutyPlanner til f.eks. til administration af vikarer vil dette menupunkt være aktivt. Det vil være her du opretter dine kundedata så kunder selv kan booke vikarer fra MyDutyPlanner eller din hjemmeside. FERIE Administrér feriepoint på årets ferieuger, se feriegruppernes forkortelser og vis ferielister. Feriepoint: Tildel feriepoint over årets uger: Eftertragtede ferieuger modsvarer høje pointtal. Feriegrupper: Viser hvad feriegruppernes forkortelser betyder. Du kan også oprette og redigere dine feriegrupper her. Skabelon til ferieønsker: Brug denne funktion til at kalde en oversigt over dine enkelte feriegrupper og disses medlemmer. Du kan dernæst vælge visning i Excell eller at printe direkte fra dialogen. Du kan bruge denne dialog når du vil give dine medarbejdere mulighed for at angive deres ferieønsker på en udprintet liste. Denne dialog kan du også kalde fra menuen Rapport. PERIODE Angiv her hvilke ferieperioder i fra og til dato eller ugenumre, der er gældende for hvilke kategorier. ORDFORKLARING: OEK: Overenskomst. OnDutyPlanner kontrollerer alle vagtændringer i forhold til dine medarbejderes overenskomster. Behov: Udtryk for de bemandingsmæssige behov som du har angivet i en behovsgruppe. 7

8 Feriepoint: System i OnDutyPlanner der skal sikre, at alle medarbejdere har samme adgang til de eftertragtede ferieuger ved at bruge et pointbaseret opsparingssystem. Dialogboksen til optælling af feriepoint. Du kan her tildele de enkelte uger i året et antal point efter hvor attraktive de er for dine medarbejdere. Klik på Opret, indskriv dernæst ugenr. og det antal point, du vil tildele ugen og klik så Redigèr eller F5 for at opdatere, og afslut med klik på OK. MENUEN LØBENDE For dig som vagtplanlægger er det af største betydning, hurtigt og nemt, at kunne registrere skift og byt af vagter. Mange af menupunkterne herfra har du også adgang til fra organisationsoversigten. 8

9 I menuen løbende kan du foretage registreringer og ændringer af vagtflytning, vagtbytning (to medarbejdere bytter vagter), egobyt (en medarbejder bytter en fridag ud med en vagt og omvendt), møder, kursus samt instruktør/oplæring.. Du kan også modtage og registrere ønsker fra MyDutyPlanner systemet, som anvendes af dine medarbejdere. Du kan registrere sygdom, raskmelding, afspadsering, tjenestefri, ferie, feriefridage, afspadsering, syg på vagt, mødt for sent, orlov og strejke/lockout. Barn syg registreres som tjenestefri. I MENUEN LØBENDE ER DER 5 VALGMULIGHEDER: ÆNDRING I denne menu foretager du ændringer i dine medarbejderes vagter, eks. byt og flyt. Alle ændringer kan sendes til medarbejderen automatisk som en E mail. Kategoriflyt: Flyt en person til en ny kategori i et angivet tidsrum og angiv en årsagskode. Bruges f.eks. hvis en person er udlånt til en anden afdeling. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+K. Vagtflytning: Flyt en person til en ny vagt i et angivet tidsrum og angiv en årsagskode. OnDutyPlanner udfører inden denne handling overenskomstkontrol og advarer om evt. forhindringer. Du kan fortælle systemet om vagtflytningen udløser afspadsering eller udbetaling, afhængig af årsagskoden. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+Y. Vagtforskydning: Forskyd en vagt for en person fra et angivet tidsrum til et nyt og angiv en årsagskode. OnDutyPlanner udfører inden denne handling overenskomstkontrol og adviserer om evt. forhindringer. Du kan fortælle systemet om vagtflytningen udløser afspadsering eller udbetaling, afhængig af årsagskoden. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+G. Vagtændring: Angiv ændring af en persons vagt fra en dato til en ny og angiv en årsagskode. OnDutyPlanner udfører inden denne handling overenskomstkontrol og adviserer om evt. forhindringer. Du kan fortælle systemet om vagtflytningen udløser afspadsering eller udbetaling, afhængig af årsagskoden. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+N. Disponibel vagtændring: Kontrollér om der er disponible vagtændringer for en person i en angiven periode. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+D. Vagtbytte: Brug denne funktion til at registrere byttevagter for to medarbejdere på en angiven dato. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+B. 9

10 Egobyt: Foretag byt af vagtdatoer for et PNR. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+E. Frivagt: Tildel frivagt til en person i en angiven periode. Indlæg møde: Bruges til registrering af en mødedag for en person i en angiven kategori. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+M. Indlæg kursus: Indlæg kursusperiode for en person i en angiven kategori og anfør årsag. Fridagsforskydning: Forskyder en fridag til en vagt for en person på angivne datoer for hhv. fridag og vagtdag. Skriv en årsagskode. Ny uge: Tildel en person en ny vagtuge i en periode. Du kan vælge fra allerede oprettede vagtuger eller indskrive en ny. Skriv en årsagskode; ønske eller trafik. Personknyt: Knyt to personer sammen i en bestemt tidsperiode og angiv årsag eks. oplæring. Bruges f.eks. til makker oplæring. Instruktør/oplæring: Tildeler en person rollen som instruktør og en anden rollen som elev i en bestemt periode. Skiftændring: Bruges hvis du vil tildele en person skiftændringer på bestemt ugedage i én uge på baggrund af skiftdata fra en anden valgt vagtuge. Vagtugeændring: Her kan du se hvilke hhv. gamle og nye vagtugekoder, der er ændret indenfor et angivet tidsrum. Gruppeflyt: Flyt en angiven person til ny gruppe i et angivent tidsrum. Der er også mulighed for automatisk at rette personens stamgruppe, tillade kategoriflytning og for at få optalt antallet af skiftændringer, denne transaktion medfører. Bruges typisk hvis en person midlertidigt skal arbejde i et nyt sjak. REGISTRÉR Her går du ind for at registrere fravær, ferie, orlov, for sent mødt, overarbejde etc. I forbindelse med registreringerne er der mulighed for afsendelse af mail til enten den person, registreringen berører eller pågældendes leder. OnDutyPlanner udfører overenskomstkontrol inden ændringerne registreres. Syg: Sygemeld en person fra en angiven dato. Du kan i dialogen angive ønske om lægeattest og afsende mail til vedkommendes leder. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+S. Rask: Raskmeld en person fra en angiven dato. Du kan i dialogen angive, om der er afleveret lægeattest og du kan afsende mail om raskmeldingen til vedkommendes leder. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+R. Vedligehold sygemelding: Vedligehold sygemelding ved angivelse af PNR, fraværsperiode og sygekode. Du kan angive hvorvidt lægeattest er krævet eller afleveret, og afsende mail til vedkommendes leder. Overarbejde: Registrér overarbejde for en person i en angiven periode. Du kan angive en årsagskode og om overarbejdet giver afspadsering eller udbetaling. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+O. Afspadsering: Registrér afspadsering for en person i en angiven periode. Du kan angive afspadseringstype i dialogens højre side. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+Q. Indlagt fri: Registrér en planlagt fridag for en person på en angiven dato. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+I. 10

11 Tjenestefri: Registrér en planlagt tjenestefridag for en person på en angiven dato. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+T. Ferie: Registrér en planlagt ferie for en person i en angiven periode. I denne dialog har du også mulighed for at registrere halve feriedage. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+F. Feriefridage: Registrér en planlagt feriefridag for en person i en angiven periode. I denne dialog har du også mulighed for at registrere klokketidsintervaller for delte feriefridage. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+Shift+ F. Syg på vagt: Her registrerer du på dato og evt. tidspunkt, at en angiven person er blevet syg på vagten. Mødt for sent: Brug denne mulighed til registrering af, at en angiven person er mødt for sent. Du kan i dialogens venstre side knytte bemærkninger til registreringen. Annullér overarbejde: Bruges til at annullere overarbejde for en person. Du skal skrive en årsagskode og huske at maile til den person, registreringen berører. Orlov: Registrér orlov for en person i en periode og angiv en fraværskode. Udlån: Registrér udlån for en person i en periode og angiv en vagtkode; udstationeret eller udlånt uden løn. Du kan i dialogens venstre side skrive bemærkninger til registreringen. Strejke/lockout: Registrér strejke eller lockout for en person og angiv en årsag; strejke eller lockout i dialogens venstre side. Slet transaktion: Bruges hvis du vil slette en registrering for en person på en bestemt dato. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+X. Slet fravær: Bruges hvis du vil slette registreret fravær for en person i en bestemt periode. VAGTKALENDER Viser dig en persons vagtkalender for en angiven periode. Kan også ses ved at dobbeltklikke på personen i organisationsoversigten. Her vises perioden dog som den uge, i hvilken ugedag man klikker på. VIS MAKKERE Viser dig medlemmer af samme gruppe som en angiven person på en bestemt dato. EKSTRA/ANMOD Indlæg ønsker og anmodninger om ferie, fri, vagter, byt og flyt fra dine medarbejdere til senere godkendelse. Der er også her du modtager og godkender timesedler og ønsker fra dine medarbejderes indtastninger i MyDutyPlanner. Ekstravagtsbehov: Indlæg ekstravagtsbehov på en angiven dato og klokketidsinterval for en kategori og angiv årsag. Du kan knytte bemærkninger til anmodningen. Ekstravagtsønsker: Indlæg ønske om ekstravagt for en person på en angiven dato og klokketidsinterval. Du kan knytte bemærkning til anmodningen. 11

12 Tildel ekstravagt: Tildel ekstravagt til en person på baggrund af viste oplysninger om behov og ønsker for en bestemt dato. Egobyt: Lad en person bytte vagtdatoer med sig selv. Afspadsering: Indlæg anmodning om afspadsering for en person ved angivelse af periode og klokketidsinterval. Saldofeltet skal udfyldes. Du kan knytte en bemærkning til anmodningen. Indlagt fri: Indlæg en eller flere fridage for en angiven person på en angiven startdato. Tjenestefri: Indlæg en tjenestefridag for en person på en angiven dato og klokketidsinterval og angiv årsag. Du kan knytte en bemærkning til anmodningen. Ferie: Indlæg en anmodning om ferie for en person i en periode. Der kan anmodes om halve feriedage og knyttes bemærkning til anmodningen. Efter indtastning af PNR vises feriedata for den pågældende person i dialogens nedre felter. Feriefridage: Indlæg anmodning om feriefri for en person i en periode og evt. klokketidsinterval. Du kan knytte en bemærkning til anmodningen. Efter indtastning af PNR vises feriefridata for den pågældende person i dialogens nedre felter. Saldoudbetaling: Indlæg en anmodning om saldoudbetaling for en person ved angivelse af trækdato og timeantal. Træktypen vælges i saldofeltet og du kan skrive en bemærkning til anmodningen. Efter indtastning af PNR vises personens saldo i dialogens nedre felter. Saldooverførsel: Anmod om saldooverførsel til anden medarbejder ved angivelse af PNR, trækdato, dato for vagtbyttet, timeantallet og træktypen i saldofeltet samt hvilken medarbejder, der skal overføres til. Dialogen viser tilgængelige træk for den medarbejder, der afgiver saldo. Diverse: Her kan du anmode om diverse for en person på en bestemt dato og skrive en bemærkning. Denne dialog bruges til alle de typer af ønsker, der ikke hører ind under ferie, vagt og fri. Byttevagt: Her kan du indskrive en anmodning om byttevagt på dato for to medarbejdere. Alle ønsker: Se alle ønsker med tilhørende detaljer som dato, PNR, navn, saldo, fagforening, årsag og bemærkninger. Prioritér dine søgekriterier ved træk af emner til søgefeltet i den rækkefølge, du vil have dem præsenteret. Godkend timeseddel: Gennemse og godkend de indkomne timesedler, som medarbejderne har udfyldt og indsendt i MyDutyPlanner. Prioritér dine søgekriterier ved træk af emner til søgefeltet i den rækkefølge, du vil have dem præsenteret. Kunders vagtbehov: En funktion du kan bruge hvis du f.eks. administrerer vikarer eller andre typer medarbejdere på tilkaldebasis. Du kan som vagtplanlægger eller vikarbooker her booke en vikar på en bestemt dato og kategori. Tildeling af kundespecificerede vagter: Fra denne dialog af eller bekræfter bookeren kundens bookinger ved, via rådighedsoversigten at se, hvilke vikarer, der er til rådighed på den af kunden ønskede dag. Du kan også vælge at give både kunden og vikaren besked om bookingen via mail. 12

13 MENUEN RAPPORT OnDutyPlanner indeholder mange muligheder for at få rapporter over forskellige typer hændelser og fravær. Endvidere er der i OnDutyPlanner mulighed for hurtigt at indlægge rapporter, specielt tilpasset til dine forhold. Du kan se vagthistorik på enkeltpersoner og grupper. Du bruger denne menu, når du f. eks. vil trække fraværslister eller sygestatistikker på en person eller en hel kategori. Du kan se vagthistorik for enkeltpersoner eller hele kategorier. Du kan vise statistiske time og fraværsoplysninger på såvel grupper som enkeltpersoner i din organisation. 13

14 ONDUTYPLANNER KAN OGSÅ SENDE E MAILS I rapportmenuen har du som vagtplanlægger også mulighed for at sende dine medarbejdere E mails og SMS er. I MENUEN RAPPORT ER DER 17 VALGMULIGHEDER: VAGTHISTORIK Se hvordan vagterne har været for en person i en bestemt periode. I dialogens højre side kan du også aflæse tillægsdata for registrerede hændelser. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+H. VAGTDISPLAY Vis planlagte vagter for en medarbejder i en kommende periode. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+P. PERSON VAGTPLAN Vis en persons vagtplan for en angiven periode. Dialogen giver dig også mulighed for udskrivning af det fundne. DAGLIG VAGTPLAN Vis eller udskriv en daglig vagtplan for en angiven personalegruppe eller kategori for en angiven periode. KOMMENTAR PÅ VAGTPLAN Indsæt en kommentar på vagtplanen. DVP FOR KATEGORI Vis en daglig vagtplan for en kategori. Angiver du dato, kategori, behovsgruppe og tidsrum, kan du i dialogens højre side filtrere visningstilstanden. Du kan også medtage data for syg og møder. UGELISTE Vis en ugeoversigt i et interval af uger. Vælg kriterier til visning som PNR, gruppe, kategori, team eller en kombination af nævnte. Som default vises denne dialog med søgemulighed fra uge 1 til indeværende uge i indeværende år. SYG Vis en sygeliste med udgangspunkt i en valgt dato og vagtplan. 14

15 KVALIFIKATION Vis en kvalifikationsliste med udgangspunkt i en valgt dato og vagtplan. FRAVÆRSOVERSIGT Vis eller udskriv en fraværsoversigt for en bestemt periode. Du kan angive kriterier for visning som PNR, kategori, gruppe, feriegruppe, område eller en kombination af nævnte. SKABELON TIL FERIEØNSKER Brug denne funktion til at kalde en oversigt over dine enkelte feriegrupper og disses medlemmer. Du kan dernæst vælge visning i Excell eller at printe direkte fra dialogen. Du kan bruge denne dialog når du vil give dine medarbejdere mulighed for at angive deres ferieønsker på en udprintet liste. Denne dialog kan du også kalde fra Planlægning > Ferie. VEDLIGEHOLD MAIL Opret en person i mailsystemet. OPRET MAIL Skriv og send en mail til en person eller personalegruppe. VEDLIGEHOLD SMS Sæt en person op til at modtage SMS ér fra OnDutyPlanner. OPRET SMS Skriv og send en SMS til en person eller personalegruppe. STATISTIK Kør og vis statistik for forudsatte rapportnavne. Du skal angive rapportdefinitionen i overensstemmelse med det angivne format. FASTE LISTER Vis faste lister for forudsatte rapportnavne. Her kan du se hvilke rapporttyper, du har til rådighed. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+L. 15

16 MENUEN REGNSKAB Her holder du regnskab med dine medarbejderes tillæg, timeoverførsler og feriekonti. I MENUEN REGNSKAB HAR DU 6 VALGMULIGHEDER: SALDI Overfør eller udbetal saldi til dine medarbejdere. Saldoudbetaling: Ved at angive PNR, dato, antal timer og saldotype, kan du her foretage saldoudbetaling til en person. Overførsel af timer: Ved angivelse af dato, PNR1 og PNR2, antal timer og saldotype, kan du her foretage timeoverførsler fra en person til en anden. FORESPØRGSLER Forespørg om evt. negativ saldo for en person og vis månedsregnskab for en angiven periode. Negativ saldo: Forespørg om evt. negativ saldo på et angivet PNR. Månedsregnskab: Vis månedsregnskab for en person i en angiven periode. FERIEREGNSKAB Vis ferieregnskab for en person og se indeværende og næste års feriesaldooplysninger. FERIEFRI REGNSKAB Vis feriefriregnskab for en person og se indeværende og næste års saldooplysninger. 16

17 SALDOFELTER Rediger saldooplysninger for en person. Du kan skrive en bemærkning til registreringen. REGULERING AF TILLÆG Bruges til at lave reguleringer i persons tillæg for en bestemt dato med angivelse af lønart og timeantal. Du kan skrive en bemærkning til dine ændringer. MENUEN GENEREL For at OnDutyPlanner kan varetage sine opgaver, er der behov for grunddata. På personniveau er der behov for at kende adresse, omkostningscenter, kvalifikationer, placering i organisationen, arbejdstidsprocent etc. Denne menu bruger du hovedsagelig når du opretter nye medarbejdere i systemet, eller hvis en medarbejder skifter adresse eller arbejde, internt i organisationen på varig basis. På regnskabsniveau er det nødvendigt at angive, hvilke vagtkoder, kvalifikationskoder og årsagskoder, der bliver anvendt. Desuden er det nødvendigt at angive parametre til overenskomstkontrol samt beregning af skifteholdstillæg og overarbejdstillæg. 17

18 I MENUEN GENEREL HAR DU 3 VALGMULIGHDER: STAMDATA Her registrerer du stamdata, dvs. navn, adresse, overenskomst osv. for hver enkelt medarbejder. Også feriepoint kan du registrere her. Interne stamdata: For en person kan du her registrere navn, mailboks, initialer, internt telefonnummer, skifttype, team, kategori, feriegruppe og pointtal, OEK, kvalifikation osv. for en angiven periode. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+Shift+I. Stamdata generelt: For en person noterer du her almindelige navne og adresseoplysninger foruden fagkode, arbejdstidsprocent, ansættelsesdato og evt. fratrædelsesdato. Kan også kaldes frem ved tast af Ctrl+Shift+P. FUNKTIONEN KOSTCENTRE ANSKUELIGGØR KOSTFLOWET I DIN ORGANISATION Kostcentrene er i OnDutyPlanner programmet defineret i opsætningen af interne stamdata for den enkelte medarbejder, der tilknyttes en såkaldt centerkode, der igen peger bagud til en afdeling, område eller nærmeste leder med budgetansvar. Ideen for dig med at arbejde med kostcentre er, løbende at kunne holde øje med kostudviklingen på vagter og tillæg på afdelings og områdeniveau. Du anfører centerkoden i dialogen Stamdata Generelt. Søg i stamdata: Her kan du søge i stamdataene på baggrund af afdeling, område, kategori, PNR, for eller efternavn og ansættelsesstatus som funktionær/timelønnet. Vælger du ikke at anføre nogen kriterier for din søgning overhovedet, vises samtlige registrerede stamdata for alle medlemmerne af din organisation. Når du har fået resultatet af din søgning vist i en oversigt, kan du tilføje nye kolonner fra denne nye dialogs venstre rullefelt og sortere og gruppere dine resultater ved at trække kolonnehovederne til titelbjælken i dialogen. F2 giver dig også adgang til søgning i stamdata. Søg i vagter: Søgning i vagter med udgangspunkt i en bestemt dato. Du kan vælge at koncentrere din søgning på hoved, 2, 3, 4. delvagt eller alle vagter. I visningsbilledet kan du trække kolonnehovederne til titelbjælken efter eget valg og kombinere og finpudse din søgning på vagter yderligere. Kan også kaldes frem ved tast af F3. Interne StamData Checker: Viser dig om du har overlap mellem de indsatte perioder for de enkelte PNR. Denne funktion er særlig nyttig, når du har forlænget ansættelsesperioderne i både de generelle og interne stamdata. GRUNDDATA Her finder du oversigter over vagt, kvalifikations og årsagskoder. Du kan også se, hvilke rapporttyper programmet arbejder med. Vagtkoder: Viser dig vagtkoderne og deres beskrivelser. Se tilhørende lønarter for hhv. timelønnede og funktionærer afhængigt af den angivne vagtkode. Kvalifikationskoder: Få vist og beskrevet kvalifikationskoderne og deres forkortelser. 18

19 Årsagskoder: Få vist og beskrevet årsagskoderne med navne, funktionsnumre og forkortelser. Du kan også oprette nye årsagskoder her og skrive en beskrivelse af dem. Rapport definitioner: Få vist og beskrevet rapport definitionerne med navne, beskrivelser, ledetekst, type og emne. Faste vagtplaner: Få vist fast vagtplan for en angiven DVP. Visning omfatter afsnit, layout, kategori og evt. behovsgruppe for den angivne daglige vagtplan. LØNDATA Her har du mulighed for at se og arbejde med de regler og parametersæt, der støtter dine medarbejderes overenskomster. Lønarter: Her kan du se hvilke lønarter, der er knyttet til en given overenskomst og redigere i værdien af allerede eksisterende. Du bruger denne dialog når der har været ændringer i dine medarbejderes satser. Overenskomster: Se forbundsforkortelserne. Parametre: Her har du mulighed for søgning i regler og se de tilhørende parametersæt. Du har også her mulighed for at redigere i de parametres værdier, der indgår til en given regel. Er der eks. ændringer efter nye overenskomstforhandlinger i reglerne for fravær på 3F området, kan du justere den tilhørende regel, i dette tilfælde M91, til i dens parametersæt. Regler pr. funktion: Her kan du få et overblik over alle funktionsrelaterede regler i din organisation såsom udlån, frokost og 11 timers reglen. Regler: Viser hele regelsættet for din organisation. ONDUTYPLANNER HAR INDBYGGET REGELSÆT I OnDutyPlanner er der i dag indbygget over 200 forskellige regler, der kan anvendes til at styre overenskomstcheck samt beregne tillæg. 19

20 MENUEN SYSTEM Her angiver du brugeradgang til OnDutyPlanner og udører vedligeholdelse på batchjob og parametre. I denne menu har du også mulighed for at arbejde med kundespecifikke rapporter. I MENUEN SYSTEM HAR DU 3 VALGMULIGHDER: BRUGERADGANG Her opretter du nye brugere og angiver deres rettigheder. Du kan også administrere menuer herfra. Brugere: Her opretter du ny brugere og tildeler dem deres rettigheder i OnDutyPlanner. Brugergrupper: Her kan du se, hvilke brugere, der hører til i de respektive brugergrupper, og få en beskrivelse af brugergruppernes forkortelser. Du opretter også nye brugergrupper her. Menuer: Her har du mulighed for at søge blandt OnDutyPlanners mange menuer. Du kan sortere menuerne på ID, type, navn og funktion og se en beskrivelse af hvad menuen indeholder. PARAMETRE Rediger parametre og hold øje med batchjobs. Vedligehold parametre: Slår du op på et parameters nr. eller navn, har du her muligheder for at redigere i parametrenes værdisæt. Bruges eks. hvis der er ændringer i overenskomsternes tillægshåndtering. Vedligehold batchjob: Redigér kørselstidspunkter for batchjobs enten ved direkte angivelse eller opslag i rullefeltet i dialogboksens højre side. Translation: Lister engelske termer mod tilsvarende danske og angiver antal forekomster af termen samt dato for sidste visning. 20

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER Introduktion af ord og begreber Sæt organisationen op i programmet Registrér jeres stamdata Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Dette kan OnDutyPlanner

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Generel information På statuslisten kan du få et samlet overblik over

Læs mere

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Sådan sender du ferie og sygemeldinger Indhold Anmodning om fravær... 2 Sygemelding... 4 Opsætning i EASY... 5 Support... 7 Senest redigering 16.03.2017

Læs mere

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR Manual version 7 Side 2 af 46 TimePlan A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 TimePlan App... 5 Log ind... 5 Log ind-oplysning... 6 Menuen... 8 Søg... 9 Dashboard... 10 Vagtplan... 11 Mine tider...

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO Tabulex SFO Velkommen til forældre på Tabulex SFO Log ind Log ind i ForældreIntra Det er også muligt at logge ind med Digital Signatur, hvis der ikke benyttes ForældreIntra. Gå ind på [sfonavn].sfoweb.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Mobil timeregistrering

Mobil timeregistrering Mobil timeregistrering Indhold UDLÆSNING AF TIMESEDLER... 2 Administrator... 2 Udlæsning af timesedler (Rapportering)... 2 MEDARBEJDER ADMINISTRATION... 3 SMS FORBRUG... 3 INDRAPPORTERING AF TIMESEDLER....

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere