BSA - Balancering og StandardArbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSA - Balancering og StandardArbejde"

Transkript

1 LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 - Balancering og StandardArbejde Værktøj - Undervisning 8

9 Program for undervisning 5S-standard for området Værdi, spild og flow Standardarbejde Sammenkobling af arbejdsopgaver Kortlægning af potentialer for forbedringer Tidsforbrug til opgaverne Øvelse i at tage tid på opgaver Balancering af opgaverne Dokumentation for standarderne Løbende opfølgning (time) Opgørelse af resultatet (dagen) 9

10 Formål og mål med - Balancering og StandardArbejde Formål Etablere stabilitet i området Procestiden er stabil og kendt Kvaliteten er høj og kendt Mål Stabilitet i leveringer Levering til tiden Forudsigelighed for fremtidige leveringer Forudsætning Belastningen er stabil inden for kapaciteten 10

11 Leanrejsen - Læringstrin fase 2 Konvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 11

12 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Formål 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser Traditionel opfattelse af kundeværdi i en virksomhed (indefra og ud): Værdi opfattes ofte som det, vi leverer til kunden Værdien er indbygget i ydelsen (produktet) Ydelsen kommer af organisationens kompetencer og kapabilitet Kundens oplevelse af kundeværdi er opfyldelse af det reelle behov (udefra og ind): Hvilket behov søger kunden at få opfyldt? Hvad får kunden til at vælge os som leverandør? 12

13 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Implementering Kundeværdi er værdien af leverancer set fra kundens side Beskriv kundeværdi uden egen kapabilitet og egne kompetencer Kundeværdi er set udefra og ind i virksomheden Hvilke forløb gennem processer skaber denne værdi? Disse forløb er virksomhedens værdistrømme 13

14 Hvad er værdi? Alle virksomheders aktiviteter kan inddeles i tre kategorier: 5% Værdiskabende 35% Ikke værdiskabende, men nødvendigt 60% Ikke værdiskabende (spild) Kunde Spild er alt det, vi gør, som kunden ikke vil betale for - som ikke skaber værdi for kunden 14

15 Ved ændring af flow: Fjern Ikke-værdiskabende aktiviteter Værdiskabende over for Ikke-værdiskabende aktiviteter Værdiskabende Ikke værdiskabende 15

16 Spild 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 5. Lager 4. Overbearbejdning (overdrevne processer) 6. Unødvendig bevægelse 8. Uudnyttede evner 7. Kvalitetsbrist 16

17 Lær at se potentialet Leankonvertering trin 2 - Formål 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer ved fokus på gennemløbstid Gennemløbet skal være så hurtigt som muligt Se forløbet gennem alle processer for leverancen Vurdér værdien af alle aktiviteter ud fra kundeværdien i trin 1 Egnede værktøjer til analyse af værdistrømme: VSM-p produktion - procesforløbet for én ydelse VSM-s service - med en tidslinje for kunden VSM-a administration - vist som swim lanes VSM-t administration med tidsvinduer 17

18 VSM - Nuværende værdistrøm Teknisk Stål A/S Stålaksler Månedlig prognose 4 måneder frem Ugentlig ordre Produktionsstyring MRP Ugentlig plan Månedlig rammeordre for 2 måneder Og prognose for yderlig 2 måneder Ugentlig afkald for næste uge TAKT = 74 sek. Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag -216 m. Lad m. Kasse æsker = 12 stk 1 x ugentlig 1 x daglig Montage 1 Forhjul i Chassis Montage 2 Baghjul i Chassis Montage 3 Førerhus Montage 4 Lad/Kasse L L L L L CT = 62 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 92% GFG = 99%c 1920 L 1308 K CT = 68 sek. C/O = 15 min Serie = 400 Optid = 90% GFG = 98% 1548 L 2124 K CT = 80 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% GFG = 100% 3012 L 4548 K CT = 59 sek. C/O = 20 min Serie = 400 Optid = 100% GFG 100% 4284 L 2196 K Forsendelse Pakning VA = 0,016% Gennemløbstid = 62,7 dage 4,5 dage 62 sek. 9,0 dage 68 sek. 10,2 dage 80 sek. 21,0 dage 59 sek. 18,0 dage Proces tid = 269 sek. 18

19 Sek. Leanrejsen - Operatørbelastning CT TAKT Foraksel Bagaksel Førerhus Lad/Kasse 19

20 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Formål 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard Der etableres flow og udføres 5S Flow ændrer på arbejdsopgavernes placering - forberedelse til balancering 5S skaber orden og struktur på arbejdspladserne 5S er den første standard Der etableres en daglig opfølgning Hvis 5S ikke kan fastholdes, stopper leanrejsen her! 20

21 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Implementering Processerne rykkes sammen Arbejdspladserne ændres fra personlige til procesarbejdspladser Ustabile processer identificeres og beskyttes med lager eller kø - en synlig, uønsket forlængelse af gennemløbstiden Etablér en standard for 5S Etablér opfølgning på standarden for 5S 21

22 Etablér kontinuerligt flow Der arbejdes med Flow i og mellem processer i både "5s og flow" og i denne kaizenevent 22

23 Etablér kontinuerligt flow For tidligt/for meget For lidt/for sent z z z z Forkert..? Defekt 23

24 Flow er én ad gangen Der er etableret flow, når varen er under konstant bevægelse eller bearbejdning. Det medfører at der ikke er lagre af varer i arbejde i flowet uden lagre kan der kun arbejdes på en vare ad gangen i hver proces en operatør kan udføre flere processer på en vare, inden den overdrages til den næste operatør processer godt kan stå ubrugte varer altid er på vej, de flyttes eller bearbejdes hele tiden 24

25 Etablér kontinuerligt flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 25

26 Formål med 5S Bortskaffelse af ting, der ikke anvendes Oprydning og rengøring af de ting, der anvendes Etablering af en standard for området og arbejdspladsernes indretning Alt har en plads, som er afmærket Intet står udenfor opmærkede områder Standarden for 5S kontrolleres dagligt 5S-opfølgningen er en øvelse i at overholde en standard 26

27 Definition for 5S -Lav standarder og synliggør brugen af dem -Udarbejd arbejdsrutiner og tjeklister 4S Standard 5S 1S Sorter og smid ud -Ryd op og hold arbejdspladsen pæn -Fjern alt det, som ikke skal bruges for at arbejde -Sikr, at der er mulighed for at rengøre og vedligeholde arbejdspladsen 3S Skrub og skur Selvdisciplin 2S Skab orden og system -Organisér arbejdspladsen,så redskaber er der, hvor de skal bruges -Undgå at medarbejderne skal flytte sig efter information Selvdisciplin -Kontinuerlig problemløsning og opfølgning - Overvåg processer, vedligehold standarder, lav løbende forbedringer 27

28 Personlige ejendele Ved 5S er alle personlige ejendele fjernet fra arbejdspladsen Arbejdspladserne er IKKE personlige Det personlige tilhørsforhold til arbejdspladsen er etableret på en anden måde 28

29 Status for 5S Hvis 5S ikke er udført, startes der med det: Undervisning i 5S Udførelse af 5S Hvis 5S er udført, men standarden ikke er overholdt: Undervisning i 5S Udførelse af 5S Træning i daglig opfølgning Træning i vedligeholdelse Placering af ansvar for vedligeholdelse Hvis 5S er udført, og standarden overholdes: Start arbejdet med Balancering og StandardArbejde 29

30 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Formål 4. Skab gennemskuelighed for alle ved at indføre trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser Implementerér løbende opfølgning - overholdelse af arbejdsstandarder og planer - problemer gøres synlige - daglig opfølgning på rettidig levering Styringsværktøjer: Kanban Samme mængde og arbejdstid Opgavepakker Uens mængder samles til samme arbejdstid Tidsvinduer Uens opgaver gives den samme gennemløbstid 30

31 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Implementering Buffer, kø og sikkerhedslagre minimeres Enhver afvigelse kan nu resultere i forsinket levering Enhver afvigelse gøres synlig, når den forekommer Lederen reagerer på afvigelser, så de ikke påvirker kunden Der er en ansvarlig for hver afvigelse Den ansvarlige etablerer en kompensering for afvigelsen Den ansvarlige finder årsagen til afvigelsen Den ansvarlige sikrer, at årsagen til afvigelsen fjernes Den ansvarlige og lederen sikrer, at standarder og mål opdateres 31

32 Standardarbejde Leankonvertering trin 5 - Formål 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges Fordeling af opgaverne og standardisering - værktøjer tilpasset arbejdsopgaven Balancering og standardarbejde vedvarende opgave SMED Hurtig omstilling regelmæssig opgave TPM Vedligeholdelse af maskiner gentaget opgave SAS Standardarbejde i adm. og service +trækstyring 32

33 Standardarbejde Leankonvertering trin 5 - Implementering Hver gang en proces standardiseres, overtager lederen ejerskabet Lederen sikrer, at standarden følges Standarden etableres, så der er flow Standarden etableres, så afvigelser fra cyklustiden bliver synlig Der etableres standarder til flere kapacitetsniveauer 33

34 Standardarbejde, grundlag Leankonvertering trin 5 - Implementering Alle processer nedbrydes i delprocesser Cyklustiden for hver delproces måles (uforstyrret tid) Tiden forhøjes af hensyn til mindre forstyrrelser (+ 25%) Delprocesserne sammensættes til opgaver for en medarbejder Delprocesserne kobles sammen (uden kø eller lager) Alle opgaver har samme cyklustid Den igangsættende opgave har en kortere cyklustid Opgaver igangsættes til TAKT = cyklustiden Andre opgaver med afvigende cyklustid kan udføres, hvis forholdet er ens for alle opgavers cyklustid 34

35 Standardarbejde, medarbejderansvar Leankonvertering trin 5 - Implementering Afvigelser (fra cyklustiden) skal være synlig Etablér standardopgaver i arbejdet for at kunne skifte niveau Vælg kun niveauer hvor alle har korte ventetider Intet standardarbejde kan etableres uden kobling til andre Enten er der flere på den samme opgave Eller andre opgaver kobler til opgaven på fastsatte tidspunkter Medarbejderen inspicerer modtagne opgaver Medarbejderen har ansvaret for kvaliteten af eget arbejde Medarbejderen kontrollerer eget arbejde 35

36 Aksler Leanrejsen - FSM Fremtidens værdistrøm Teknisk Stål A/S Stålaksler 1 x Daglig Månedlig prognose 4 måneder frem Daglig ordre 2,7 dage Serie C/O Aksler GFG Produktionsstyring MRP Lastbilmontage 3 CT = 69 sek. C/O = 0 min Serie = 12 Optid = 100% GFG = 100% 194 sek. Udstyrs optid Månedlig rammeordre for 2 måneder Og prognose for yderlig 2 måneder Daglig forsendelsesplan 12 stk. Total arb, <222 sek. Daglige ordrer TT = 74 sek. L K 2,0 dage Fabrikant Olsen ApS 360 stk/dag -216 m. Lad m. Kasse æsker = 12 stk 1 x daglig Forsendelse Pakning VA = 0,15% Gennemløbstid = 4,7 dage Proces tid = 194 sek. 36

37 Sek. Leanrejsen - Operatørbelastning fremover CT TAKT Aksel klar Chassis Lastbil 37

38 Indret arbejdspladsen ergonomisk Hvis sekvensen er kort, arbejdes stående (mindre end 3-5 min) Arbejdspladsen indrettes, så der kan arbejdes med albuerne ind til kroppen Bredden på arbejdspladsen er max 60 cm Opdel arbejdspladsen i flere mindre arbejdspladser Indret arbejdspladsen, så den er egnet til personer med forskellig højde Belysning og lysindfald skal være optimale for medarbejderen Placér arbejdsredskaber, formularer og arkiver i den rækkefølge, de bruges Lav opmærkning af arbejdsredskaber, formularer og arkiver 38

39 Standardarbejde, medarbejderansvar Manuelle opgaver i U-celle Placering af arbejdspladser i en U-celle opfylder kravene til medarbejderansvar ved standardarbejde Medarbejderne arbejder inde i U'et med front udad U'et tegner arbejdspladserne I en U-celle bevæger varerne sig venstre om (mod uret) Medarbejderne arbejder på tværs af U-cellen Overlevering mellem trænede medarbejdere giver løbende kontrol af kvaliteten af det udførte arbejde Medarbejdernes arbejdscyklus skal have samme tid Medarbejderen ved åbningen af U-cellen har den mindste tid - det er den eneste person, der også kan løse andre opgaver 39

40 U-celle-princip - 1 For tre medarbejdere Ud bakke 1 Ind bakke 40

41 U-celle-princip - 2 Forbrugsvarer er placeret ved hver arbejdsplads i U-cellen Forbrugsvarer fyldes op udefra Alle forbrugsvarer er placeret i U-cellen Alle processer i U-cellen skal være stabile Usikre processer placeres udenfor U-cellen Et monument er et udstyr, der ikke kan flyttes til cellen Procesudstyr, der fylder meget; standsemaskine, stor kopimaskine Procesudstyr med lange cyklustider; malelinje, plotter Procesudstyr med batch-produktion; tromleafgratning Dyrt procesudstyr, som deles mellem mange U-celler Processer med strenge krav til miljø eller sikkerhed 41

42 U-celle-princip - 3 Processer i cellen De enkelte processer indrettes, så de kan producere alle varianter for cellens flow Omstillingstiden mellem varianter skal være kort Det er målet, at der kan produceres varianter i vilkårlig rækkefølge 42

43 U-celle-princip - 4 Processer udenfor cellen Er der processer udenfor cellen, afleveres de til denne proces på en fast plads Der er en anden fast plads til enheder, som har gennemgået processen udenfor cellen Til det videre arbejde tages en enhed fra den anden plads 43

44 Balancering Identificér de varer, som vi skal udføre Balanceringen for Identificér spild, som kan fjernes Identificér processer, som skal forbedres Identificér eventuelle behov for ressourcer i reserve Opdel opgaverne i processer Tag tid på processerne - udføres af medarbejderne Udfør Balanceringen - kan være for flere niveauer af TAKT 44

45 Varernes transportvej Lav en kortlægning af varernes transportvej for en passende mængde færdigvarer Kortlægningen omfatter både den vare, der produceres, samt råvarer og komponenter Normér transporten til meter i alt for 1 stk. eller 1 serie af færdigvaren Tegn alle transportvejene på et kort over området Spaghettidiagram Start med at lave en tegning over området, som kopieres Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk hvis der er specielle forhold for visse varer; - meget tunge, fylder meget, skal opbevares kontrolleret (på køl) 45

46 Spaghetti-diagram - varer Procesrum 1 Procesrum 2 Procesrum 3 Rampe Port Lager Proces B Lager Værktøj Port Proces C Proces A Lager 46

47 Medarbejdernes vandring Lav en kortlægning af, hvor langt medarbejderne går for samme mængde færdigvarer som ved kortlægningen for varerne Kortlægningen omfatter både produktion samt det at hente og bringe varer, værktøj og dokumentation Normér vandringen til meter i alt for 1 stk. eller 1 serie af færdigvaren Tegn alle de ruter, der gås, på et kort over området Spaghettidiagram Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for opgaver, som f.eks. at hente varer på køl eller aflæsse af instrumenter 47

48 Arealforbrug Opmål det samlede areal, der medgår til denne produktion Arealet omfatter hele det område, hvor der produceres og er lagre De områder, de to foregående Spaghetti-diagrammer dækker, hører med til arealet Hvis områder deles med andre værdistrømme, medtages de forholdsvis 48

49 Ventetid Mål ventetid i forbindelse med processerne Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller serien 49

50 Skema til registrering af spild Proces Fra Til Observatør Dato Løbenr. Trin Spild type Beskrivelse af spildet Mulighed for forbedring Prioritet 50

51 Go Genba - supplerende data Fordel opgaver mellem deltagerne, når I opsamler data Spaghetti-diagrammer opmåles og tegnes Afstande opmåles Arealforbruget opmåles Vurdér arbejdspladsernes ergonomiske indretning Aftal, hvornår dette arbejde skal være afsluttet 51

52 Buffer- og sikkerhedsressourcer Bufferressourcer er et middel til at opfylde kundebehov, når TAKT varierer Overarbejde Vikarer Hjælp fra andre afdelinger Sikkerhedsressourcer er nødvendige for at kunne kompensere for manglende produktivitet (afvigelse fra standard, oplæring, fejl) Overarbejde Lederen arbejder med Hjælp fra andre interne ressourcer 52

53 Opdeling i arbejdsprocesser Den samlede arbejdsmængde opdeles i processer Antallet af processer skal være 3-6 gange antallet af medarbejdere Processerne fordeles mellem medarbejderne, så de har lige meget at lave 53

54 Beregning af antal medarbejdere 1. Beregn TAKT 2. Find den nuværende cyklustid for alle processer 3. Beregn effekten af de kendte muligheder for forbedringer 4. Beregn den samlede cyklustid med forbedringerne 5. Antal medarbejdere = ny proces cyklustid/takt 6. Rund antallet af medarbejdere op, da beregningen ikke tager hensyn til spild 54

55 Processer Alle de identificerede processer beskrives Starten på hver proces identificeres Afslutningen på hver proces identificeres Afslutning på en proces skal være starten på den næste proces Tiden for den enkelte proces måles fra starten til afslutningen Summen af tiderne for alle processer skal svare til den tid, der medgår til alle arbejdsopgaver 55

56 Kapacitet Ændring i flow kan påvirke belastningen af maskiner Inden ændringerne udføres, beregnes kapaciteten for maskinerne Kapaciteten sammenlignes med det daglige behov Ved ændringer skal vi sikre, at vi har tilstrækkelig kapacitet 56

57 Skema til beregning af kapacitet Proces Tidsrum dag / døgn Dato Init Behov Trin Proces Skift Manuel tid Maskine tid Kapacitet antal sek sek stk. pr dag 57

58 Gode råd for måling af tid Lad medarbejderne eje tiden for processerne Medarbejderne kan selv tage tid Virksomheden vurderer summen for alle processer i forhold til den nuværende produktivitet Tiden for summen af processerne skal med de udførte forbedringer være mindre end det nuværende tidsforbrug Til måling af tiden anvendes et stort ur, så alle kan følge med Pas på med arbejdstempoet, det er ikke et væddeløb! Tempoet skal kunne holdes hele dagen! 58

59 Tid for processer Tiden for hver proces måles ved observation Hvis tiden for processen er lang, er variationen ved aflæsning af uret uden betydning Hvis tiden for processen er kort, kan aflæsningen af uret have betydning For korte processer foretages flere målinger Tiden for processen vurderes ud fra målingerne 59

60 Skema for processer - lang tid Proces Tidsrum dag / døgn Dato Observatør Behov Trin Proces Udført af Procestid Kundeværdi Antal i kø Afstand min min stk. skridt/meter 60

61 Skema for processer - kort tid Proces Trin Dato Proces Tidsrum dag / døgn Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand af min stk. skridt/meter Samlet cyklustid 61

62 Eksempel for korte tider - Tænd stearinlys Du står ved stearinlyset og vil tænde det Tændstikkerne har fast plads ved komfuret Askebægeret er placeret ved stearinlyset 5 meter 0,3 meter Tændstikker Stearinlys Askebæger Opgaven udføres flere gange efter hinanden Tiderne for processerne måles løbende i et forløb 62

63 Tidtagning - tænd stearinlys Proces 20åå-mm-dd Tænd stearinlys med tændstik Tidsrum dag/døgn Dato Observatør Ved beregning af middeltiden laves en vurdering af Behov afvigende målinger Udført Løbende procestid i min. Tid pr. proces i min. middel Antal i kø Afstand Trin Proces af min. stk. skridt/meter 1 Tag tændstikæsken og gå til stearinlyset mig 00:04 00:34 01:11 01:43 00:04 00:03 00:06 00:04 00:04 na Åben tændstikæsken mig 00:06 00:37 01:14 01:45 00:02 00:03 00:03 00:02 00:02 na. 3 Tag en tændstik mig 00:08 00:40 01:19 01:47 00:02 00:03 00:05 00:02 00:03 na. 4 Luk æsken mig 00:10 00:41 01:24 01:48 00:02 00:01 00:05 00:01 00:02 na. 5 Tænd tændstikken (stryg den på kanten) mig 00:12 00:46 01:25 01:50 00:02 00:05 00:01 00:02 00:02 na. 6 Tænd stearinlyset mig 00:18 00:53 01:28 01:54 00:06 00:07 00:03 00:04 00:05 na. 7 Sluk tændstikken mig 00:21 00:55 01:29 01:55 00:03 00:02 00:01 00:01 00:01 na. 8 Læg afbrændt tændstik i askebæger mig 00:25 01:00 01:32 01:58 00:04 00:05 00:03 00:03 00:03 na. 9 Læg tændstikæsken på plads mig 00:31 01:05 01:39 02:03 00:06 00:05 00:07 00:05 00:05 na Samlet cyklustid 00:31 00:34 00:34 00:24 00:30 Metode Notér alle delprocesser Aftal, hvornår der skiftes mellem delprocesserne 1. person markerer afslutning på delproces 2. person aflæser tiden og siger den 3. person noterer tiden Proces Tiden er målt løbende med stopur fra 00:00 Tiden er aflæst, efter at hver proces er udført Aflæsningen noteres ud for den udførte proces Resultat Beregn tiden for hvert trin - for hver gang Beregn gennemsnit og vurdér tallene Vælg retvisende tider for et forløb uden problemer 63

64 Øvelse - tag tid på processer Øvelsens formål er at øve både aflæsning af ur og anvendelsen af Skema for processer - kort tid Der anvendes et stort, synligt ur med sekundviser Tiderne registreres i Skema for processer - kort tid Underviser gennemfører et antal processer 2 x 4 gange I første runde opdeler I den samlede opgave i processer I anden runde tager I tid på processerne - brug skemaet Efter anden runde beregner og vurderer I procestiderne Resultaterne sammenlignes Evaluering af resultat og øvelsen 64

65 Balancering Antallet af medarbejdere er kendt Alle processerne er kendt Rækkefølgen for processerne er kendt Tiden for processerne er kendt Fordelingen laves til en U-celle eller en Rute Regnearket på næste slide kan bruges til at arbejde med opgaven Opgaverne tildeles medarbejderne Belastningen beregnes ved den valgte fordeling Undgå overbelastning - hold en lille reserve for at sikre leveringerne Hvis der ønskes flere niveauer af kapacitet, laves en Balancering for hvert niveau 65

66 Belastningsskema - eksempel Tre personer er skjulte: C, D og E 66

67 Lav en standard, så det gøres ens Arbejdet skal udføres på samme måde hver gang Find den bedste metode og, gør den til standard Standarden skal være den eneste naturlige måde at udføre arbejdet på 67

68 Lav en standard, så fejlkilder kan spores Standardiseret arbejde sikrer at variation i metoder, processer, materialer og for udstyr og værktøj kan identificeres 68

69 Lav en standard, indret arbejdspladsen Standarden etableres ved at indrette arbejdspladsen En stor arbejdsplads nedbrydes i flere mindre Hver arbejdsplads har få trin - højst syv trin Et IT-system, der styrer, hvad der skal laves, er kun et trin Trinene har en indre logik, som sikrer, at standarden følges Placér forbrugsvarerne i en naturlig rækkefølge - som de bruges Placér værktøj i en naturlig rækkefølge - som det bruges Alt, der skal bruges, er en del af arbejdspladsen 69

70 Visualisering støtter en standard Billeder og figurer siger mere end mange ord Undgå lange instruktioner Gør instruktioner visuelle: Lav en opmærkning for alt, hvad der skal bruges Opmærkningen skal passe med den måde, tingene bruges på Lav en figur for tingene, hvor de skal placeres Lav figurer eller billeder af væsentlige procestrin Lav billeder af gode og dårlige emner og varer 70

71 Arbejdscyklus Arbejdsprocesserne på den enkelte arbejdsplads skal have et kort tidsforbrug Arbejdsprocesserne gøres altid færdig, inden arbejdet afbrydes Der må ikke kunne opstå usikkerhed om, hvor langt arbejdsprocessen er kommet, når arbejdet genoptages Indfør faste opstartspunkter for en arbejdscyklus 71

72 StandardVare i Arbejde SVA - StandardVare i Arbejde er de halvfabrikata, som er en forudsætning for, at hele flowet kan startes på samme tid Når arbejdsdagen er slut, står SVA på faste pladser, som er afmærket Placeringen af SVA er fælles for balancering med flere niveauer af medarbejdere Når medarbejderen når en SVA, byttes den med det emne, medarbejderen arbejder på. 72

73 Dokumentation af standard Standarden dokumenteres ved at lave tre dokumenter: 1. Arbejdsbelastning for alle medarbejdere samlet i én graf - Placeres centralt på tavlen for alle processerne 2. Arbejdssekvens med tidsforløb for hver medarbejder - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 3. Arbejdsrute med angivelse af arbejdssteder, Dansediagram - Placeres, hvor arbejdssekvensen begynder 73

74 Belastningsdiagram 74

75 StandardAktivitet Fra det udfyldte Belastningsskema er der for hver medarbejder: 1. En sekvens af processer, der skal udføres 2. Tiden for hver sekvens Tiden for processen opdeles i: 1. Arbejdstid 2. Gåtid 3. Hvis der i forbindelse med processen udføres maskinel bearbejdning, som fortsætter efter, at operatøren har udført sin proces, registreres tiden for maskinen Processerne og tiderne registreres i skemaet for StandardAktivitet Grafen svarende til tiderne tegnes - Med skemaerne er der en version, hvor de tegnes automatisk 75

76 Kontrol af StandardAktivitet TAKT registreres og tegnes i skemaet Kontrollér, at gåtiden er medtaget fra den sidste til den første proces Kontrollér, at alle processer kan gennemføres inden for TAKT Kontrollér, at hver maskine er optaget i kortere tid end TAKT 76

77 StandardAktivitet Leanrejsen - 77

78 StandardAktivitet - med maskiner 78

79 StandardRute Denne oversigt anvendes til at vise de ruter, der følges ved aktiviteter mellem arbejdspladserne Aktiviteterne kan være medarbejdernes vandring i deres arbejdssekvens budmedarbejderens rute mellem U-celler og arbejdspladser Ruterne tegnes på en skitse over arbejdspladserne i området 79

80 StandardRute 80

81 Dansediagram Skift emne Journalisering Medarbejderens opgaver er opdelt i mindre tidselementer på forskellige steder Dansediagrammet er den rute med standardiserede opgaver, som medarbejderen gennemfører igen og igen Opgaverne tilpasses medarbejderens cyklustid (opfyldning af mængder svarende til cyklustiden) Eksempler: Tilsyn med maskiner Instruktion Aflæsning 1.276,08 Justering Vejning Udtag og ilægning af emner 81

82 StandardRute 82

83 Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 83

84 Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 84

85 1 Leanrejsen - Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser Årsagen noteres, så den kan fjernes 5 9 bar Måling på proces Procesindikator 85

86 Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 86

87 Løbende opfølgning Vi forventer, at processerne er stabile, så vi opfylder målene Etablér en løbende opfølgning for vise, at vi følger planen Den løbende opfølgning skal være synlig (også for lederen) Med faste intervaller vises målet og resultatet Opfyldes målet ikke, sikrer lederen, at kunden holdes skadesløs Medarbejderne registrerer resultatet Resultatet markeres med grøn, hvis målet er opfyldt Resultatet markeres med rød, hvis målet ikke er opfyldt Beslut, hvor den løbende opfølgning skal vises 87

88 Tavle for opgavepakker Synlige mål med opfølgning Dagen inddeles i tidsintervaller For hver type levering er der et mål for tidsintervallet Efter hvert tidsinterval følges op på opfyldelsen af mål Synlig tavle for opgavepakker - Planlagte leveringer af A, B og C Kl A B C Opgave pakker

89 Timeopfølgning på pakkelinje Dagsrapport Produktionslinie: år: Uge: Dato: Æsker ved 3 per Æsker ved 2 per Æsker ved 1 per KL: Personer 0 Æsker 0 D a g e n s s u m : Bem. ved afvigelse 89

90 Defekte varer Svære opgaver Teknisk fejl på maskine Teknisk fejl på maskine Leanrejsen - Opfølgning på maskine 15 min. Dagsrapport Produktionslinje: År: Uge: Dato: Skala: Fra Kl. 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 Til Kl. 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Mål Antal 1 <- se Bemærkninger ved afvigelser 90

91 Tavlemåling for overholdelse af Rettidig levering Der etableres måling af Rettidig levering Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 91

92 Tavlemåling for overholdelse af Produktivitet Der etableres en måling af produktivitet (StandardArbejde) Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 92

93 Måltavlestruktur etablering af tavler Enhed Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle 93

94 Procesårsager identificeres Afvigelser for den løbende opfølgning kobles til procesårsager Gruppen lister de mulige årsager til en afvigelse Listen vil ofte være en række hændelser For hver hændelse findes den proces, som kan forårsage hændelsen Overfladefejl Ridser Buler For lav For lang Nister Farve Overspænding Underspænding Starter ikke op Elektrisk fejl Afvist i test Justeret Hændelser til procesårsager Chassis Maling Håndtering Montagefejl El. komponent 94

95 Procesopfølgning Vi sikrer levering til tiden ved at styre ressourcerne Den løbende opfølgning anvendes til at gøre afvigelser synlige Opfølgningen udføres med korte intervaller (en time) Er målet for intervallet opfyldt? JA Marker resultatet med grøn NEJ Marker resultatet med rød Marker procesårsagen for afvigelsen Noter eventuelle bemærkninger til lederen Afvigelsen er nu synlig for lederen Lederen reagerer på afvigelsen, hvis det er nødvendigt 95

96 Procesopfølgning - Skema for K Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X MIG / DIG DIG / MIG Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! Medarbejdernes noter ved afvigelser: kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Procesårsager er fastlagt på forhånd 96

97 Nøgletal for kun en proces Der kan være flere udstyr, som udfører samme proces, med hver sin løbende opfølgning For hver procesårsag beregnes summen for dagen Summen for dagen vises i skemaet for nøgletallet Nøgletallet vises på tavlen for afdelingen Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl Andet

98 Nøgletal i afdeling fra en proces Nøgletal på afdelingstavlen => Daglig opfølgning på proces: Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. MIG / DIG DIG / MIG Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! I år Indeks 100 Indeks 100 Mål og Resultat - K - GFG Skala: 80 Top Bund Enhed 100 ref Vælg mellem: 30 % Mdr: Dag: Antal <dag> Antal Afviste <dag> Afviste Indeks Indeks Mål Mål ID Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl 6 Andet Ansvar data DIG/MIG Ansvar opdatering Målemetode MIG/DIG K - GFG - Kvalitet Maj Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Medarbejdernes noter ved afvigelser: 98

99 Nøgletal for flere processer Alle skemaer for procesopfølgning opdateres dagligt Summer og indeks beregnes for de udfyldte skemaer Med rød/grøn markeres det om målet for processen er opfyldt I skemaet for nøgletal anføres processerne under "Procesårsag" For hver proces markeres opfyldelse af dagens mål (rød/grøn) Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol 99

100 Nøgletal i afdeling fra flere processer Nøgletal på afdelingstavlen => Daglig opfølgning på proces: I år Indeks 100 Indeks Skala: 80 Top Bund K - GFG - Kvalitet Maj Mål og Resultat - K - GFG Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X MIG / DIG DIG / MIG Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Enhed 100 ref Vælg mellem: 30 % Mdr: Dag: Antal Antal <dag> Afviste <dag> Afviste Indeks Indeks Mål Mål ID Ansvar data Ansvar opdatering DIG/MIG MIG/DIG Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol Målemetode Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Medarbejdernes noter ved afvigelser: 100

101 Tavle struktur + Sikkerhed K Kvalitet R Rettidighed L Lager P Produktivitet M Moral Primære måling: Procesindikator (tal opsamles løbende) - sådan opleves performance fra processen Sekundær måling: Nøgletal (tal kommer med forsinkelse) - sådan opleves performance af medarbejder, kunder og ejer Status: For afvigelser - registrering, kompensering og eliminering af årsag 101

102 , Balancering og standardarbejde Tavle - eksempel for produktion 5S og Flow 5S og Flow / TPM (/SMED) TPM/Kanban Kanban /SMED/ TPM/SAS GLM 5s K R L P M Audit: 5S Sikkerhed Intern Andel godkendt første gang (GFG) Rettidig aflevering (OTD) RåV og FV Lagerværdi SAopfyldelse (Standard Arbejde) Moral Fejl hos kunder Skyldige leveringer (Past Due) GT Tavlestandard (Genanskaffelsestid) Produktivitet Rettidig fremmøde Standard for tavlemøde Problem liste Afvigelses skema A3 A3 Kvalifikationer 102

103 Afvigelsesopfølgning 103

104 Fra Kl. 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 Til Kl. 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 Mål Antal 1 <- se Teknisk fejl på maskine Teknisk fejl på maskine Svære opgaver Defekte varer Leanrejsen - Sammenhæng for skemaer Kortlægning og fordeling Dokumentation Overvågning Dagsrapport Produktionslinje: År: Uge: Dato: Skala: 500 Bemærkninger ved afvigelser Overvågning anvendes til styring Opfølgning Visuel dokumentation af standard på arbejdspladserne Opfølgning anvendes til planlægning og forbedringer 104

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die : LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning : LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenlederen, resten af kaizenspecialisten. Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow i området. Det besluttes på forhånd, om der laves

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Øvelse. DK Auto A/S

VSM. Øvelse. DK Auto A/S DI-version 2015-07-17 VSM Værdistrømsanalyse for service Øvelse 2-2-3 - VSM-S - Øvelse - DK Auto- 2015-07-17 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere