Personale håndbog og Lokal overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale håndbog og Lokal overenskomst"

Transkript

1 Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8 Brand...9 Bussen...10 Børneopgaver...12 Cykler...13 Ferier med børnene i institutionen...14 Forældresamarbejde...15 Fritidsaktiviteter...16 Fyringsanlæg...17 Fødselsdage...18 Fugle...19 Gaver...20 Beredskabsplan...21 Sygdom Indkøbsansvarlig...28 Kalender...31 Kontoret...32 Legekammerater...35 Lektielæsning...36 Lommepenge Løn...38 Medicin...39 Pakkeliste sommerferie sæt undertøj...40 Pakkeliste skiferie...41 Pension...42 Personale møder...43 Post...44 Primær pædagogens funktionsbeskrivelse...45 Rengørings assistentens funktionsbeskrivelse...47 Rygning...48 Sengetider...49 Softguns...50 Spisning Sygdom Børn...52 Sygdom personale...53 Transport...54 Vasketøj...56 Weekends

3 Indledning Denne personalehåndbog, og lokal overenskomst, er udarbejdet af personalet på Vividus. Det er vores mål, at have en ajourført håndbog, som guider os gennem de praktiske og overordnede faglige rutiner i hverdagen. Håndbogen er alfabetisk opbygget, og er lavet, så vi umiddelbart kan redigere enkelte sider, uden at skulle skifte alt ud. Hvis vi observerer, at noget i håndbogen ikke er i overensstemmelse med daglig praksis, er det således den enkeltes medansvar, at få taget håndbogen og daglig praksis op til revision, - selvfølgelig på næstkommende personalemøde. Denne håndbog er således obligatorisk læsning. Teknisk vedrørende redigering af indholdsfortegnelse: Sæt cursor på indholdsfortegnelsen Venstre klik siden bliver grå Højre klik Opdater felt. 3

4 Affald Vi vil gerne udvise høj grad af miljøbevidsthed. Herfor sorterer vi vores affald i følgende kategorier. Rent papir lægges i grøn container på servicepladsen. Vådt affald til kompostering, ikke citrusfrugt Grøn skraldespand, under køkkenbordet. Denne tømmes i den grønne komposteringsbeholder, som står ud for den store carport, mod nord. Metal, pap og større enheder lægges i skraldesækken i værkstedet, sammen med tøj, og andet brændbart. Ikke dagrenovation, som køkkenaffald. Aske, ikke forurenet spredes mellem træerne i læbæltet omkring grunden. Resten lægges i den sorte affaldsbeholder under køkkenbordet Tømmes i den sorte container ved servicestedet ved indkørslen, som netop er beregnet til dagrenovation. 4

5 Alkohol For børnene er der total alkoholforbud. De unge i udslusningen, må vi tage individuelle hensyn til, også under iagttagelse af gældende love. Vi har et naturligt forhold til alkohol. Når forældre kommer for at hente bringe børn, som leger med vore børn, er det naturligt at byde på kaffe eller en øl. I enkelte situationer vælger vi i familiesamarbejdet, ikke at servere alkohol, heller ikke ved festlige lejligheder 5

6 Ansættelses procedure Anvendes som hovedregel, - i særlige tilfælde benyttes anden procedure. 1. Teamet, tegner en profil af personen som ønskes ansat. Vi tager således afsæt i, hvad vi ikke synes vi er gode til, - eller hvad vi gerne vil suppleres med. 2. Stillings annonce kan udarbejdes og indrykkes i relevante medier, med tilbud om forbesøg. 3. Kun ansøgere som tager imod invitationen til forbesøg, tages alvorligt. 4. Ansøgningerne gennemgås, og et antal tages fra, med henblik på indkaldelse til samtale. 5. Ansættelsesudvalget (det lille team) gennemgår samlet afsnittet Handleplan vedrørende seksuelle krænkelser, i denne personalehåndbog, samt vejledningen Seksuelt misbrug af anbragte børn, udgivet af L.O.S. og forholder sig til materialet. 6. Forundersøgelser vedrørende ansøgere kan laves før ansættelsessamtaler. 7. Ansættelses udvalget fordeler arbejdsopgaver, og vedtager procedurer, under ansættelsessamtalerne, og indkalder pr tlf. 8. Ved samtalernes begyndelse orienteres ansøger om eksterne myndigheders krav om godkendelser m.v. Vi vil gerne se gyldigt førerbevis. I øvrigt afholdes jobsamtaler i en god atmosfære og i dialogform. 9. Efter jobsamtalerne orienteres telefonisk om udfaldet. Ansøgere som ikke bliver indkaldt til samtale får skriftligt afslag, og vi spørger, om vi må beholde ansøgningen med bilag. 6

7 Arbejdstider Personalegruppen har lavet en vagtplan og en årsplan, som for en fuldtidsstilling udgør 1924 arbejdstimer om året Ifølge ferieloven har vi 5 ugers ferie, ufravigeligt om året. I det første ferie afholdelses år, bliver vi således trukket for disse fem ugers løn, som henstilles på institutionens konto feriepenge forpligtelser. Dette for at have feriepengene til rådighed ved fratræden. Vi har planlagt tre timers personalemøde, hver sjette uge. Årsplanens ferieperioder aflyser personalemøder. Pædagogisk personale tilrettelægger selv teammøder. Vi deltager i to uges ferie med børnene, om året. Disse uger udgør almindelig arbejdstid. 37 timer pr. uge. Alle er måneds lønnede bagud, og lønnen fastsættes med baggrund i tilsynets gældende brutto løn takster, for indeværende år. Feriepenge afregnes efter modellen ferie med løn. Personale i dækker alle årets dage, har delvist fleksibel arbejdstid. Herfor skal alt personale udfylde fleks skema vedrørende arbejdstider, efter endt vagt. 7

8 Bad Se udviklingsplan for det enkelte barn. Som hovedregel skal børnene i bad hver dag. De små børn kan nøjes med hver anden dag, - efter pædagogisk personales skøn. Idræt, svømning og tilsvarende i skolen, udgør ikke det daglige bad. Børnene skal helst kun vaske hår med hårshampoo to gange om ugen. Beklædning 8

9 Hvert barn har sin egen tøj konto. Her bliver automatisk indsat det beløb, som fremgår af taksttabellen, udgivet af kommunernes landsforening, og danske regioner. Pengene overføres på den første bankdag i måneden. Der må ikke opstå underskud på kontoen. Primær pædagogen har dankort til kontoen, og er ansvarlig for administrationen af midlerne. På kontoret er en mappe, med barnets dankort og regnskaber, som altid skal være ajourført. Tilsyn og forældre, skal således altid kunne forelægges et præcist og juridisk gyldigt regnskab. Ved køb af nyt tøj, lægger vi vægt på kvalitet og brugbarhed. Overtøj til vinterbrug skal f.eks. være vaskbart, åndbart og vandtæt. Børnene må gerne investere i mærketøj, men indenfor rimelighedens grænser. Vi tilstræber at hvert barn som minimum har: Sko til indendørs idræt bruges derefter eventuelt til sommersko. Vinterfodtøj til skolebrug Sommerfodtøj Indendørs fodtøj, til skole og hjemmebrug 7 par strømper 7 sæt undertøj 3 par skolebukser 4 trøjer / sweatshirts. 6 T shirts Vinter og sommer jakke Et sæt pænt tøj til fester. Dette også for at have tilstrækkeligt tøj til ferier m.v. Ski tøj til den årlige skitur, bukser og jakke, samt handsker og ski briller betales af opholdsstedet, og gemmes i depotet mellem skiferierne. Gymnastik tøj, sportstøj og sports udstyr, samt sovepose og ligge underlag, betales af opholdsstedet, under kontoen aktivitet Brand 9

10 I tilfælde af brand skal børnene samles ved bussen. Hvis trappeopgangen ikke kan benyttes, skal brandtrappen ved syd fløjen benyttes Velux tagvinduer med gråt håndtag i bunden er nødudgange. Der er brandalarmer på næsten alle værelser, samt i øvrige rum. Når brandalarmerne bipper, skal de efterses, - ikke kobles fra. Giv straks lederen besked, hvis røgalarmer er ude af drift, og du ikke selv kan udføre service på dem. Der er brandslukker i stuen på 1. sal., - med vand i, så den kan bruges direkte på mennesker. Brandtæppe og pulverslukker findes i køkkenet. Børnene er instrueret i, hvad vi skal gøre i tilfælde af brand. Er her tvivlsspørgsmål, også af teknisk karakter kontakt leder. Bussen 10

11 Opholdsstedet har sin egen bus. Denne er indkøbt afgiftfrit, og er derfor underlagt nogle regler som skal overholdes. Bussen må således kun bruges til befordring af vore børn. Bussen er indregistreret til 9 personer, og kan således køres på lille kørekort. Bussen tankes på de servicestationer, der aktuelt er tankkort i venstre solskærm til. Tank på det billigste sted. Hos Hydro Texaco, Shell og Uno X bliver vi faktureret 75 ører under dagsprisen. Vi sætter aldrig bussen fra os, med mindre den umiddelbart kan køre mindst 50 kilometer til nærmeste skadestue, - også hvad brændstof angår. I handskerummet er en sort mappe. Her i findes bilens instruktionsbog, samt bilens papirer. Toldattest, registreringsattest, kopi af trailer og campingvogns attest, samt diverse papirer, vedrørende forsikringer, gældende for kørsel i E.U. Denne mappe, samt godkendt førstehjælpskasse og godkendt sikkerhedsvest, skal altid være i bussen under kørsel. Bussen vaskes og støvsuges efter behov, ud over den ugentlige weekend rengøring. men hold den altid ryddelig indvendigt. Bussen skal tjekkes for olier, væsker samt rengøres ved hver weekendvagt. Kør ikke i bussen, hvis du ved den ikke er sikkerhedsmæssigt 100% i orden. Ved fejl og mangler, buler og ridser, kontaktes lederen. 11

12 Børneopgaver Mængde og sværhedsgrad vedrørende børneopgaver, er individuelt betingede. Nogle børn behøver støtte til opgaverne, - andre børn kan selvstændigt forvalte større opgaver. Holde orden på værelserne selvfølgelig med støtte efter behov. Støvsuge og gøre rent på værelset, sammen med primær. Have medbestemmelse, ved udarbejdelse af kostplanen. Sætte fodtøj på plads i entreen. Tage tasker med op på værelserne. Tage eget service fra bordet, og sætte i opvaskemaskinen. I øvrigt hjælpe til med småting, når vi har travlt. Deltage i de arbejdsopgaver som er pålagt teamet. Skal selv tømme vasketøjskurven i vaskerummet. De største børn skal selv lægge sit tøj sammen. De mindste børn får ikke så meget ud af, at være en del af processen. 12

13 Cykler Vore børn får kun nye cykler. Når et barn modtager ny cykel, tilfalder den gamle fællesskabet. Den gamle kan så enten skrottes, eller stå i reserve. Det er barnets opgave at sige til, når et eller andet er galt med cyklen. Vi voksne hjælper barnet, når der skal laves service på den. Hvert efterår, etablerer vi lys på børnenes cykler. Herefter skal børnene selv holde ved lige med deres lommepenge. Ellers koster det opholdsstedet batterier og lygter i rå mængder. Vi sender ikke et barn af sted på en cykel, eller knallert, som ikke er sikkerhedsmæssigt 100 % i orden!!! Personalet har sin egen cykel, som står i cykelstativet, i den store carport. Denne cykel må under ingen omstændigheder benyttes af børnene, eller deres venner. Personalet er selv ansvarligt for vedligehold. 13

14 Ferier med børnene i institutionen Ved indgangen til et nyt år, udarbejder vi en årsplan, med angivelse af ferieperioder, og det personale, der er koblet på. Skiferien er efterhånden en tradition, som børn og voksne nyder at deltage i. Øvrige ferier aftales ved udarbejdelse af årsplan. Alt personale skal være indstillet på, at deltage i to ugers ferie pr. år med børnene. Det er vigtigt, at børnene føler et medejerskab, i forhold til ferien. Dette hvad angår såvel destination, som afholdelsesform. Vi voksne er således ansvarlige for, at børnene er blevet hørt, og føler sig forstået og tilgodeset, - hermed føler de selvfølgelig et medansvar for, at ferien går godt. Vi tager ferierne med som punkt på husmøderne. 14

15 Forældresamarbejde Vi betragter børnenes familier som husets gæster. Vi byder på kaffe og brød i hente og bringe situationer, samt på god mad ved besøg. Alle aftaler med forældre kan kun indgås under iagttagelse af øvrige aftaler med sagsbehandlere, konsulenter med videre. Er vi det mindste i tvivl, må vi sige til forældrene, at vi undersøger nærmere, før aftale kan indgås. Pas på, at have helt klare linier. Opholdsstedets koncept uddyber og understøtter dette emne. Ferier og sygdom bringer naturligvis uorden i terminerne. 15

16 Fritidsaktiviteter Vi gør meget, for at støtte vore børn i alle de aktiviteter de har lyst til og kan overkomme. Samværet og den fysiske aktivitet i sports og spejder aktiviteter er bærende elementer, i vores tilbud til børnene. Vi deltager i - og kører til, arrangementer, i den udstrækning vi har ressourcer til det. Vi støtter aktivt klubberne med kørsel, vask af kamptøj m.m. Når vi er aktive i organisationer, som involverer vore børn i skoletiden, eller i fritiden, er vi med til at skabe et positivt forhold mellem lokalmiljøet, og vore børn - institutionen. Vi ser således gerne institutionen repræsenteret positivt i børnenes hverdag. Dette ved at placere os i bestyrelser for skole, fodbold, håndbold, spejder, badminton, svømning og så videre. 16

17 Fyringsanlæg Vi har fået jordvarmeanlæg. Dette anlæg passer helt sig selv. Opstår der problemer, kontakt Hadsund V.V.S. på telefon Af økonomiske og miljømæssige hensyn, fyrer vi med biobrændsel i brændeovnen i køkken - alrummet. Plastik og andet affald bør ikke benyttes i brændeovnen, af hensyn til miljøet. PEH produkter er ikke plastik, - og ikke miljøskadelige. 17

18 Fødselsdage På fødselsdagen er der: Flag på bordet, i stuerne, på gårdspladsen, i indkørslen og det store flag er hejst. Alle vækker fødselaren med fødselsdagssangen, hvorefter vi spiser sammen. Gaverne uddeles ved morgenbordet. Aftensmaden bestemmes af fødselaren. Familien inviteres til eftermiddagskaffe og aftensmad til Flødeboller eller tilsvarende, til klassen. Fødselsdagsbarnet har lov at invitere klassekammerater og venner / veninder til børnefødselsdag, en eftermiddag eller aften. Der er mulighed for, at slå sig sammen med andre jævnaldrende børn, udenfor institutionen, for derved at holde en anderledes fest. 18

19 Fugle Vi har mange fugle omkring huset. Vi fodrer fuglene på terrasserne, men kun på foderbrædt og i foderautomater. Hvis vi lægger foder og madrester inviterer vi også vildkatte, mus eller rotter. Disse individer gør vi meget for at undgå blandt andet med giftkasser, som vi har to af, og som den kommunale rottefænger tilser to gange årligt. 19

20 Gaver Vore børn får gaver á 500,oo kr. Vi hjælper børnene med at skrive ønskesedler i rimelig tid før dagen, - også af hensyn til biologisk familie. Opfordret, køber vi gerne på familiens vegne. Vi giver ikke pengegaver, medmindre et barn har ønsket sig en stor gave, - som netop kan erhverves hvis vores gave gives i kontanter. 20

21 Beredskabsplan I forhold til seksuelle krænkelser af børn og unge, på opholdsstedet. Handleplanen er udarbejdet af opholdsstedet, med baggrund i amtets tilsyns beslutning herom. Planen godkendes endeligt ved drøftelse i personalegruppen, samt selvfølgelig af tilsynsførende, fra Nordjyllands amt. Handleplanen skal opfattes som et sublement til vejledningen, Seksuelt misbrug af anbragte børn Hvordan forebygger vi det, og hvad gør vi, hvis det sker? Denne vejledning er velformuleret og i høj grad dækkende, men selvfølgelig ikke tilpasset vores specifikke kultur, - derfor denne handleplan. Vejledningen er udgivet af L.O.S. og kan findes på dennes hjemmeside. Se i mappen L.O.S. på kontoret, for sidens adresse. Her er vejledningen også, i form af to pjecer. Formål. Handleplanen har primært det formål, at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge på opholdsstedet. Herudover er det vigtigt, at alle ansatte ved, hvordan vi skal forholde os, for bedst muligt at yde omsorg for samtlige implicerede ved seksuelle krænkelser, eller forlydender, eller mistanke herom. Hvordan. Handleplanen skal også kunne bruges direkte som opslagsværk, der guider medarbejderen gennem nødvendige handlinger i prioriteret rækkefølge, i tilfælde af krænkelser eller forlydende, eller mistanke herom. Det faglige værdigrundlag og praksis. Relationerne mellem den voksne og barnet er basale i opholdsstedets involverende pædagogik. Vi voksne kommer tæt på børnene, såvel fysisk som psykisk og ikke mindst følelsesmæssigt, da vi skal leve op til egne intentioner vedrørende faktuelle behandlingsplaner. Knus og kram er vigtige i udøvelsen af omsorg, men vi voksne må være meget opmærksomme på barnets grænser, såvel som på egne grænser. Ja, og omgivelsernes i øvrigt. Det er således vigtigt, at vi voksne altid er opmærksomme på børnenes signaler, og spørger ind til den aktuelle tilstand, hvis vi fornemmer at der kan være noget i vejen. 21

22 Efterfølgende gives selvfølgelig omsorg efter behov. Her er det vigtigt, at vi voksne afvejer omsorgen, i overensstemmelse med barnets følelsesmæssige tilstand, med henblik på at undgå misforståelser, så omsorgen kan opleves krænkende I praksis er der oftest kun en på vagt på opholdsstedet, så hvor handleplanen involverer mere end en voksen, kan dette selvsagt ikke altid efterleves. Ansættelses procedure. En del af ansættelses kriterierne, må nødvendigvis være: Referencer fra tidligere ansættelsesforhold. Har ansøger afklaret og naturlig seksuel grænsesætning. Har ansøger sunde interesser, sammen med andre voksne. Herudover giver L.O.S. vejledningen direkte anvisninger, som ansættelses udvalget under alle omstændigheder skal læse og forholde sig til, ved ansættelses procedurer. Samværet i hverdagen. Voksne Kontaktpædagogen vil oftest være den, der er tættest på sit barn, på de fleste områder. Det er vigtigt, at vi voksne i hverdagen tager os tid til, at udveksle observationer, og hændelser i øvrigt, omkring børnene, - og ikke mindst med primærpædagogerne. Ved at dele faglige overvejelser og tiltag sikres, at alle er ajourført med, hvad der rører sig omkring barnet. Åbenhed er således en væsentlig del af det forebyggende arbejde. Mytedannelser og unødvendige spekulationer undgås. Vi vægter et åbent og tillidsfuldt miljø, hvor samværsformen er båret af etik og moral. Et pænt sprog, og gensidig respekt er således naturligt. Vi skal alle være opmærksomme på egne og andres grænser, også seksuelt. Ved visitationsmøder orienteres forældre og børn om, at vi har en plan vedrørende seksuelle krænkelser. Vi gennemgår planen sammen med forældrene og barnet. Børn. Symptomerne på seksuelle krænkelser og omsorgssvigt er vanskelige at skelne mellem. Samvær og samtaler er basis for et godt og solidt tillidsforhold mellem barnet og den voksne. Et godt og stærkt funderet tillidsforhold, er således nødvendigt for at kunne finde ud af, om der er noget galt. 22

23 Værelserne Værelserne er børnenes mest private sted på opholdsstedet. Vi voksne skal banke på, hvis vi ønsker at besøge på værelset. Hermed er vi altid inviteret, - selvfølgelig under forudsætning af, at barnet kvitterer med et kom ind eller tilsvarende. Under vi voksnes besøg på værelserne, bør døren stå åben. I konflikt situationer, eller i situationer hvor barnet ønsker samtale under fire øjne, bør vi om muligt underrette en anden voksen, som så kan være nærværende, for at sikre såvel barnet, som den voksne. Nattevagt. Ved unormale omstændigheder, som f.eks. sygdom, vil barnet oftest kontakte den voksne på vagtværelset, - alternativt vil den voksne reagere på unormale tilstande i institutionen. Her bør den voksne være opmærksom på egen påklædning eller mangel på samme. Tilsvarende bør den voksne også sikre sig, at barnet er / bliver påklædt, så ingen føler sig krænket. Vækning. Vi bør være opmærksomme på, at børnene klæder sig forskelligt om natten. Det kan virke krænkende, hvis voksne går ind på værelset, før barnet har haft mulighed for, dels at blive rigtigt vågen, men også at få mere tøj på. Sygdom. Her er et udtalt behov for omsorg. Det er dejligt for barnet at ligge i London stuen, som er husets centrum. Selvfølgelig fordi patienten er indenfor syns- og høreafstand til personale og andre børn. Vi voksne bør sikre os, at patienten ikke er så let påklædt, at det kan virke krænkende. En tynd joggingdragt kunne være passende, - og behagelig at have på. Ved besøg udefra bør patienten flyttes til opholdsstuen ovenpå, eller eget værelse. Temperatur tages under tungen. Der modtages normalt ikke besøg, når barnet er sengeliggende. Primær. Opholdsstedet tilstræber, at mænd er primære på drenge og tilsvarende at kvinder er primære på piger. Dette for at imødegå situationer, som kan opleves krænkende, for eksempel ved personlig vejledning, valg af tøj m.m. Alternativt kan opgaver uddelegeres blandt ansatte, eller primær voksen kan alliere sig med kollega. Hygiejne. Mænd hjælper ikke unge piger med personlig hygiejne og omvendt, kvinder hjælper ikke unge drenge. Når det drejer sig om børn, må der løbende tages stilling til barnets alder, blufærdighed, sårbarhed og generelle psykiske tilstand. 23

24 Børns indbyrdes samvær. Samværet mellem børnene, på opholdsstedet, har naturligvis de voksnes opmærksomhed. Når vore børn eller unge af modsat køn opholder sig sammen på værelset, står døren åben. Voksne hjælper børnene med at huske dette. Vore børn og unge kan have gæster på besøg af modsat køn, og være sammen på værelset med lukket dør. Overnattende gæster af modsat køn tilbydes at sove i et andet værelse, og gør det, med mindre der er tale om et veletableret kæreste forhold, som naturligt indeholder seksuel aktivitet. Lovgivningen iagttages selvfølgelig. Vi voksne er opmærksomme på, at der er et ligeværdigt forhold, børnene imellem. Opmærksomheden skærpes ved større aldersforskel, og tilsvarende, hvis en ven, eller søskende er dominerende. Børnene bader alene, og går alene på toilettet. Underretning. Underretning til opholdsstedets leder foretages uopholdeligt i følgende situationer: Et barn giver udtryk for at være blevet krænket. Et barn er vidende om krænkelser på opholdsstedet. Et barn er vidende om krænkelse begået af anbragt eller ansat udenfor opholdsstedet. En voksen er vidende om krænkelse, eller er bekymret for at krænkelse har fundet sted. En voksen observerer hændelser eller udviklinger, som indikerer at krænkelser kan være foregået. En voksen observerer hændelser eller udviklinger, som indikerer at krænkelser kan opstå. Hvis lederen er en del af ovenstående, kontaktes uddannede kolleger efter anciennitet. Opholdsstedets tilsynsførende kontaktes hurtigst muligt. Dennes anvisninger følges uopholdeligt. Følgende kontaktes/samarbejder. Af hensyn til de implicerede i sagen, følger lederen straks op på det underrettede. Sagen skal belyses så grundigt, hensigtsmæssigt og etisk korrekt som muligt. Ved mistanke deler lederen faglighed med relevante eksterne samarbejdspartnere. Ved overgreb kontaktes / samarbejdes som hovedregel med følgende instanser. Skal involveres: Socialforvaltningen for offer, krænker og øvrige anbragte Tilsynsmyndighed Det øvrige personale 24

25 Offeret Offerets pårørende Bør informeres: Andre børns forældre Kan informeres: Skolen Skolefritidsordningen Idrætsledere Spejderledere Pressen Andre børn på opholdsstedet Lederen følger gældende love, regler og procedurer, i forhold til underretning af, og samarbejde med, ovenstående instanser. Kun lederen må udtale sig til pressen. Tavshedspligten iagttages. L.O.S. vejledningen, side 30 og 31 uddyber og underbygger yderligere. Krisehjælp. Opholdsstedets supervisor, må naturligt stille sig til rådighed, i sådanne akutte situationer. Indtil supervisor eller andre tager over, gør vi følgende: Akut handling. Tilkald: Tilkald leder, samt nødvendigt personale måske alle. Det krænkede barn. Vi yder omsorg. Tilkald om muligt den voksne, som barnet selv vælger. Lederen påtager sig lederrollen. Giver retningslinier for tiltag. Barnet sikres mod yderligere påvirkninger fra omgivelserne. Eventuelle beviser sikres. Den krænkede voksne. Vi yder omsorg. Tilkald den kollega, som den krænkede ønsker at modtage krisehjælp af. Lederen påtager sig lederrollen. Giver retningslinier for tiltag. Den voksne sikres mod yderligere påvirkninger fra omgivelserne. Eventuelle beviser sikres. 25

26 Krænkeren. Uanset hændelsesforløbet, anses krænkeren at være i en krisesituation, tilsvarende den krænkede. Dette prioriteres dog sekundært, i forhold til den krænkede. Krænkeren må ikke få kontakt til andre på opholdsstedet, idet krænkeren herved kan få mulighed for at påvirke sagen. Tilkald evt. politi. Lederen påtager sig lederrollen, giver retningslinier for tiltag. Eventuelle beviser sikres. Omtalt ved forlydende om krænkelse Det må antages, at personen bliver kriseramt, ved konfrontation med det forlydende. Er det et barn, må vi yde omsorg, - helst af et af barnet valgt personale. Er det en voksen, må lederen påtage sig lederrollen, og handle situations bestemt. Mistanke om krænkelse. I denne situation må alle fare med lempe. Lederen underrettes, og rådfører sig med tilsynsførende / supervisor. Alle implicerede forholder sig tavse, indtil andet er aftalt. Bekendt med krænkelse. Den som bliver bekendt med krænkelse, må forventes at blive kriseramt, dels over oplysningens art, men også ved overraskelsen over konfrontationen med oplysningerne. Lederen aftaler med den pågældende, hvilke tiltag der er behov for, - og mulighed for at give. Personalegruppen Det må forventes, at personalegruppen hurtigt hører om krænkelsen, eller forlydende, om en sådan. For at undgå, at såvel personale som børn reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til de involverede, og det som faktisk er sket. Orienterer lederen hurtigst muligt personalet. Ved mistanke informeres efter nærmere aftale med samarbejdspartnere. Gruppen af børn. Gruppen af børn må forventes at høre om krænkelsen, eller forlydende om en sådan, og skal snarest muligt orienteres af lederen, hvis det er relevant, for at undgå uhensigtsmæssige reaktioner i forhold til det skete, samt de involverede. Ved mistanke informeres efter nærmere aftale med samarbejdspartnere. 26

27 Morgen: Hverdagen. Nattevagten vækker børnene Går rundt på alle værelser, og veksler nogle få ord med hver. Når børnene står op, tager de selv tøj på, - enkelte har brug for hjælp. Efterhånden som børnene kommer ned i køkkenet, hjælper de den voksne med at anrette havregryn og cornflakes. Efterhånden som børnene har spist morgenmad, siger de tak for mad, sætter sit service o opvaskeren, og går ud for at gøre morgentoilette. Herefter går barnet på værelset, reder sin seng, rydder op på værelset, slukker lyset og tager sin taske med ned i gangen. Når det er tid at tage af sted, følger den voksne ud, og vinker farvel. Eftermiddag: Barnet kan frit have legekammerater med hjem, - medmindre andet er aftalt med personalet, - eller her er fritidsaktiviteter. Efter skoletid, skal barnet have lov at lande herhjemme, en halv times tid. Herefter skal der være meningsfyldt beskæftigelse for barnet og en voksen, - om ikke andet, så i Slusen, og efter aftale. Klokken 16.3o er her aftensmad. Efter aftensmaden laver alle lektier. Herefter er der fri leg, eller øvrige fritids aktiviteter. Før sengetid kan vi vælge at tilbyde frugt. Godnat, på individuelle tider, jævnfør udviklingsplanen. 27

28 Indkøbsansvarlig Funktionsbeskrivelse: En kollega, faktuelt vores madmor, er hovedansvarlig for indkøb af mad og rengøringsartikler. Denne hovedansvarlige disponerer over et stort beløb, - i kroners klassen. I samarbejde med regnskabsansvarlige, følges løbende op på forbruget. Den hovedindkøbsansvarlige varetager store indkøb i selvvalgte intervaller, samt indgår leverandøraftaler efter eget skøn, - under behørig hensyntagen til behov og økonomi. Det tilstræbes, at indkøb til daglige fornødenheder varetages af indkøbsansvarlig. Dette betyder, at øvrigt personale kun henter varer som den indkøbs ansvarlige har glemt, eller efter aftale. 28

29 Indkøb Generelt: Vi køber kun madvarer og rengøringsartikler hvis enkelte effekter mangler. Vi har alle et Visa Dankort, som benyttes ved indkøb hvor vi ikke har konto. Brug det altid på beløbet, idet vi ikke har kontanter i omløb. Hvis vi ikke kan handle på beløbet, må vi enten selv lægge pengene ud, eller handle et andet sted. Sørg altid for, at få en bon på beløbet, skrive eget navn og hvad der er købt, hvis det ikke fremgår tydeligt af teksten på bonen. Når vi kommer hjem, skal boner og følgesedler lægges i skuffen kvitteringer på kontoret. Kontroller at butikkens navn og adresse tydeligt fremgår af bonen. Alternativt kan vi bede om anden form for kvittering, eller butikkens stempel bag på bonen. Specielle aftaler: Købmanden: Vi har konto, skriv under på bonen, og tag den hvide del med hjem. Denne udgør en almindelig bon. Vi har 8% rabat, som fremgår af bonen. Din Tøjmand, Kongerslev: Vi får 10 % rabat, og betaler kontant. Intersport, Hadsund: Vi har konto, får 20% rabat. Husk følgeseddelen. Skriv på denne, hvilket barn her er indkøbt til. Råd og Dåd, Hadsund: Vi køber på konto, får forskellig rabat på div. varegrupper, jævnfør håndværkere. K.F.K. Terndrup. Konto. Her henter vi brændsel til brændeovnen. Vi udviser diskretion, vedrørende vore specielle aftaler. Dette for at vore forretningsforbindelsers øvrige kunder ikke skal føle sig forbigået. 29

30 I almindelighed forsøger vi at leve økonomisk fornuftigt og ansvarligt. Beløbene i vores budget kan umiddelbart synes store, men vi har ikke råd til flere eller dyrere indkøb end andre husstande. Vi forsøger altid at lægge til side, så der er lidt ekstra til ferier. Ved uagtsom eller uansvarlig omgang med institutionens, eller børnenes midler, vil vi øjeblikkeligt blive gjort personligt ansvarlige, og situationen vil eventuelt blive anmeldt til politiet. 30

31 Kalender Ved telefonen i køkken / alrummet er der en kalender. Ved vagters begyndelse skal vi se i kalenderen, for at se hvad der sker i løbet af vagten. Hvis der aftales / opstår kommende aktiviteter, skal disse indføres i kalenderen, evt. sammen med spilleseddel / dagsorden, eller hvad det nu måtte være. Men vær opmærksom på, at den eller de som har vagten den pågældende dag, har begrænsede ressourcer, og at vi kun har et køretøj til rådighed. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet kan indpasses, må det være den som er på nattevagt den pågældende dag, som tager endelig beslutning. Diverse kalenderaftaler indføres tilsvarende i Planner 4 you. 31

32 Kontoret Kontoret er personalets arbejdsplads. Vi er fælles om mange opgaver, og bruger selvfølgelig alle A.V. midler, efter behov. Men vi bruger kun kontoret til arbejdsrelaterede opgaver. Private tiltag tilhører fritiden, - også hvad computere angår. Større skriftlige arbejder skal laves, når der er andre voksne hos børnene. Vi har ikke noget hemmeligt for noget personale på kontoret. Modsat er der flere mapper, som vi nødvendigvis må holde os ajour med indholdet af. Skulle et bestyrelsesmedlem ønske indsigt i specifikke forhold, må alt, som ikke vedrører noget personligt gennemses, men ikke medtages fra kontoret. Bestyrelsesmedlemmer er underlagt samme tavshedspligt som vi medarbejdere, men har normalt ikke behov for at modtage personlige oplysninger. Ved lederes frafald, vil bestyrelsen overtage lederes beføjelser. Indtil anden ledelse er udnævnt. 32

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere