Personale håndbog og Lokal overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale håndbog og Lokal overenskomst"

Transkript

1 Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8 Brand...9 Bussen...10 Børneopgaver...12 Cykler...13 Ferier med børnene i institutionen...14 Forældresamarbejde...15 Fritidsaktiviteter...16 Fyringsanlæg...17 Fødselsdage...18 Fugle...19 Gaver...20 Beredskabsplan...21 Sygdom Indkøbsansvarlig...28 Kalender...31 Kontoret...32 Legekammerater...35 Lektielæsning...36 Lommepenge Løn...38 Medicin...39 Pakkeliste sommerferie sæt undertøj...40 Pakkeliste skiferie...41 Pension...42 Personale møder...43 Post...44 Primær pædagogens funktionsbeskrivelse...45 Rengørings assistentens funktionsbeskrivelse...47 Rygning...48 Sengetider...49 Softguns...50 Spisning Sygdom Børn...52 Sygdom personale...53 Transport...54 Vasketøj...56 Weekends

3 Indledning Denne personalehåndbog, og lokal overenskomst, er udarbejdet af personalet på Vividus. Det er vores mål, at have en ajourført håndbog, som guider os gennem de praktiske og overordnede faglige rutiner i hverdagen. Håndbogen er alfabetisk opbygget, og er lavet, så vi umiddelbart kan redigere enkelte sider, uden at skulle skifte alt ud. Hvis vi observerer, at noget i håndbogen ikke er i overensstemmelse med daglig praksis, er det således den enkeltes medansvar, at få taget håndbogen og daglig praksis op til revision, - selvfølgelig på næstkommende personalemøde. Denne håndbog er således obligatorisk læsning. Teknisk vedrørende redigering af indholdsfortegnelse: Sæt cursor på indholdsfortegnelsen Venstre klik siden bliver grå Højre klik Opdater felt. 3

4 Affald Vi vil gerne udvise høj grad af miljøbevidsthed. Herfor sorterer vi vores affald i følgende kategorier. Rent papir lægges i grøn container på servicepladsen. Vådt affald til kompostering, ikke citrusfrugt Grøn skraldespand, under køkkenbordet. Denne tømmes i den grønne komposteringsbeholder, som står ud for den store carport, mod nord. Metal, pap og større enheder lægges i skraldesækken i værkstedet, sammen med tøj, og andet brændbart. Ikke dagrenovation, som køkkenaffald. Aske, ikke forurenet spredes mellem træerne i læbæltet omkring grunden. Resten lægges i den sorte affaldsbeholder under køkkenbordet Tømmes i den sorte container ved servicestedet ved indkørslen, som netop er beregnet til dagrenovation. 4

5 Alkohol For børnene er der total alkoholforbud. De unge i udslusningen, må vi tage individuelle hensyn til, også under iagttagelse af gældende love. Vi har et naturligt forhold til alkohol. Når forældre kommer for at hente bringe børn, som leger med vore børn, er det naturligt at byde på kaffe eller en øl. I enkelte situationer vælger vi i familiesamarbejdet, ikke at servere alkohol, heller ikke ved festlige lejligheder 5

6 Ansættelses procedure Anvendes som hovedregel, - i særlige tilfælde benyttes anden procedure. 1. Teamet, tegner en profil af personen som ønskes ansat. Vi tager således afsæt i, hvad vi ikke synes vi er gode til, - eller hvad vi gerne vil suppleres med. 2. Stillings annonce kan udarbejdes og indrykkes i relevante medier, med tilbud om forbesøg. 3. Kun ansøgere som tager imod invitationen til forbesøg, tages alvorligt. 4. Ansøgningerne gennemgås, og et antal tages fra, med henblik på indkaldelse til samtale. 5. Ansættelsesudvalget (det lille team) gennemgår samlet afsnittet Handleplan vedrørende seksuelle krænkelser, i denne personalehåndbog, samt vejledningen Seksuelt misbrug af anbragte børn, udgivet af L.O.S. og forholder sig til materialet. 6. Forundersøgelser vedrørende ansøgere kan laves før ansættelsessamtaler. 7. Ansættelses udvalget fordeler arbejdsopgaver, og vedtager procedurer, under ansættelsessamtalerne, og indkalder pr tlf. 8. Ved samtalernes begyndelse orienteres ansøger om eksterne myndigheders krav om godkendelser m.v. Vi vil gerne se gyldigt førerbevis. I øvrigt afholdes jobsamtaler i en god atmosfære og i dialogform. 9. Efter jobsamtalerne orienteres telefonisk om udfaldet. Ansøgere som ikke bliver indkaldt til samtale får skriftligt afslag, og vi spørger, om vi må beholde ansøgningen med bilag. 6

7 Arbejdstider Personalegruppen har lavet en vagtplan og en årsplan, som for en fuldtidsstilling udgør 1924 arbejdstimer om året Ifølge ferieloven har vi 5 ugers ferie, ufravigeligt om året. I det første ferie afholdelses år, bliver vi således trukket for disse fem ugers løn, som henstilles på institutionens konto feriepenge forpligtelser. Dette for at have feriepengene til rådighed ved fratræden. Vi har planlagt tre timers personalemøde, hver sjette uge. Årsplanens ferieperioder aflyser personalemøder. Pædagogisk personale tilrettelægger selv teammøder. Vi deltager i to uges ferie med børnene, om året. Disse uger udgør almindelig arbejdstid. 37 timer pr. uge. Alle er måneds lønnede bagud, og lønnen fastsættes med baggrund i tilsynets gældende brutto løn takster, for indeværende år. Feriepenge afregnes efter modellen ferie med løn. Personale i dækker alle årets dage, har delvist fleksibel arbejdstid. Herfor skal alt personale udfylde fleks skema vedrørende arbejdstider, efter endt vagt. 7

8 Bad Se udviklingsplan for det enkelte barn. Som hovedregel skal børnene i bad hver dag. De små børn kan nøjes med hver anden dag, - efter pædagogisk personales skøn. Idræt, svømning og tilsvarende i skolen, udgør ikke det daglige bad. Børnene skal helst kun vaske hår med hårshampoo to gange om ugen. Beklædning 8

9 Hvert barn har sin egen tøj konto. Her bliver automatisk indsat det beløb, som fremgår af taksttabellen, udgivet af kommunernes landsforening, og danske regioner. Pengene overføres på den første bankdag i måneden. Der må ikke opstå underskud på kontoen. Primær pædagogen har dankort til kontoen, og er ansvarlig for administrationen af midlerne. På kontoret er en mappe, med barnets dankort og regnskaber, som altid skal være ajourført. Tilsyn og forældre, skal således altid kunne forelægges et præcist og juridisk gyldigt regnskab. Ved køb af nyt tøj, lægger vi vægt på kvalitet og brugbarhed. Overtøj til vinterbrug skal f.eks. være vaskbart, åndbart og vandtæt. Børnene må gerne investere i mærketøj, men indenfor rimelighedens grænser. Vi tilstræber at hvert barn som minimum har: Sko til indendørs idræt bruges derefter eventuelt til sommersko. Vinterfodtøj til skolebrug Sommerfodtøj Indendørs fodtøj, til skole og hjemmebrug 7 par strømper 7 sæt undertøj 3 par skolebukser 4 trøjer / sweatshirts. 6 T shirts Vinter og sommer jakke Et sæt pænt tøj til fester. Dette også for at have tilstrækkeligt tøj til ferier m.v. Ski tøj til den årlige skitur, bukser og jakke, samt handsker og ski briller betales af opholdsstedet, og gemmes i depotet mellem skiferierne. Gymnastik tøj, sportstøj og sports udstyr, samt sovepose og ligge underlag, betales af opholdsstedet, under kontoen aktivitet Brand 9

10 I tilfælde af brand skal børnene samles ved bussen. Hvis trappeopgangen ikke kan benyttes, skal brandtrappen ved syd fløjen benyttes Velux tagvinduer med gråt håndtag i bunden er nødudgange. Der er brandalarmer på næsten alle værelser, samt i øvrige rum. Når brandalarmerne bipper, skal de efterses, - ikke kobles fra. Giv straks lederen besked, hvis røgalarmer er ude af drift, og du ikke selv kan udføre service på dem. Der er brandslukker i stuen på 1. sal., - med vand i, så den kan bruges direkte på mennesker. Brandtæppe og pulverslukker findes i køkkenet. Børnene er instrueret i, hvad vi skal gøre i tilfælde af brand. Er her tvivlsspørgsmål, også af teknisk karakter kontakt leder. Bussen 10

11 Opholdsstedet har sin egen bus. Denne er indkøbt afgiftfrit, og er derfor underlagt nogle regler som skal overholdes. Bussen må således kun bruges til befordring af vore børn. Bussen er indregistreret til 9 personer, og kan således køres på lille kørekort. Bussen tankes på de servicestationer, der aktuelt er tankkort i venstre solskærm til. Tank på det billigste sted. Hos Hydro Texaco, Shell og Uno X bliver vi faktureret 75 ører under dagsprisen. Vi sætter aldrig bussen fra os, med mindre den umiddelbart kan køre mindst 50 kilometer til nærmeste skadestue, - også hvad brændstof angår. I handskerummet er en sort mappe. Her i findes bilens instruktionsbog, samt bilens papirer. Toldattest, registreringsattest, kopi af trailer og campingvogns attest, samt diverse papirer, vedrørende forsikringer, gældende for kørsel i E.U. Denne mappe, samt godkendt førstehjælpskasse og godkendt sikkerhedsvest, skal altid være i bussen under kørsel. Bussen vaskes og støvsuges efter behov, ud over den ugentlige weekend rengøring. men hold den altid ryddelig indvendigt. Bussen skal tjekkes for olier, væsker samt rengøres ved hver weekendvagt. Kør ikke i bussen, hvis du ved den ikke er sikkerhedsmæssigt 100% i orden. Ved fejl og mangler, buler og ridser, kontaktes lederen. 11

12 Børneopgaver Mængde og sværhedsgrad vedrørende børneopgaver, er individuelt betingede. Nogle børn behøver støtte til opgaverne, - andre børn kan selvstændigt forvalte større opgaver. Holde orden på værelserne selvfølgelig med støtte efter behov. Støvsuge og gøre rent på værelset, sammen med primær. Have medbestemmelse, ved udarbejdelse af kostplanen. Sætte fodtøj på plads i entreen. Tage tasker med op på værelserne. Tage eget service fra bordet, og sætte i opvaskemaskinen. I øvrigt hjælpe til med småting, når vi har travlt. Deltage i de arbejdsopgaver som er pålagt teamet. Skal selv tømme vasketøjskurven i vaskerummet. De største børn skal selv lægge sit tøj sammen. De mindste børn får ikke så meget ud af, at være en del af processen. 12

13 Cykler Vore børn får kun nye cykler. Når et barn modtager ny cykel, tilfalder den gamle fællesskabet. Den gamle kan så enten skrottes, eller stå i reserve. Det er barnets opgave at sige til, når et eller andet er galt med cyklen. Vi voksne hjælper barnet, når der skal laves service på den. Hvert efterår, etablerer vi lys på børnenes cykler. Herefter skal børnene selv holde ved lige med deres lommepenge. Ellers koster det opholdsstedet batterier og lygter i rå mængder. Vi sender ikke et barn af sted på en cykel, eller knallert, som ikke er sikkerhedsmæssigt 100 % i orden!!! Personalet har sin egen cykel, som står i cykelstativet, i den store carport. Denne cykel må under ingen omstændigheder benyttes af børnene, eller deres venner. Personalet er selv ansvarligt for vedligehold. 13

14 Ferier med børnene i institutionen Ved indgangen til et nyt år, udarbejder vi en årsplan, med angivelse af ferieperioder, og det personale, der er koblet på. Skiferien er efterhånden en tradition, som børn og voksne nyder at deltage i. Øvrige ferier aftales ved udarbejdelse af årsplan. Alt personale skal være indstillet på, at deltage i to ugers ferie pr. år med børnene. Det er vigtigt, at børnene føler et medejerskab, i forhold til ferien. Dette hvad angår såvel destination, som afholdelsesform. Vi voksne er således ansvarlige for, at børnene er blevet hørt, og føler sig forstået og tilgodeset, - hermed føler de selvfølgelig et medansvar for, at ferien går godt. Vi tager ferierne med som punkt på husmøderne. 14

15 Forældresamarbejde Vi betragter børnenes familier som husets gæster. Vi byder på kaffe og brød i hente og bringe situationer, samt på god mad ved besøg. Alle aftaler med forældre kan kun indgås under iagttagelse af øvrige aftaler med sagsbehandlere, konsulenter med videre. Er vi det mindste i tvivl, må vi sige til forældrene, at vi undersøger nærmere, før aftale kan indgås. Pas på, at have helt klare linier. Opholdsstedets koncept uddyber og understøtter dette emne. Ferier og sygdom bringer naturligvis uorden i terminerne. 15

16 Fritidsaktiviteter Vi gør meget, for at støtte vore børn i alle de aktiviteter de har lyst til og kan overkomme. Samværet og den fysiske aktivitet i sports og spejder aktiviteter er bærende elementer, i vores tilbud til børnene. Vi deltager i - og kører til, arrangementer, i den udstrækning vi har ressourcer til det. Vi støtter aktivt klubberne med kørsel, vask af kamptøj m.m. Når vi er aktive i organisationer, som involverer vore børn i skoletiden, eller i fritiden, er vi med til at skabe et positivt forhold mellem lokalmiljøet, og vore børn - institutionen. Vi ser således gerne institutionen repræsenteret positivt i børnenes hverdag. Dette ved at placere os i bestyrelser for skole, fodbold, håndbold, spejder, badminton, svømning og så videre. 16

17 Fyringsanlæg Vi har fået jordvarmeanlæg. Dette anlæg passer helt sig selv. Opstår der problemer, kontakt Hadsund V.V.S. på telefon Af økonomiske og miljømæssige hensyn, fyrer vi med biobrændsel i brændeovnen i køkken - alrummet. Plastik og andet affald bør ikke benyttes i brændeovnen, af hensyn til miljøet. PEH produkter er ikke plastik, - og ikke miljøskadelige. 17

18 Fødselsdage På fødselsdagen er der: Flag på bordet, i stuerne, på gårdspladsen, i indkørslen og det store flag er hejst. Alle vækker fødselaren med fødselsdagssangen, hvorefter vi spiser sammen. Gaverne uddeles ved morgenbordet. Aftensmaden bestemmes af fødselaren. Familien inviteres til eftermiddagskaffe og aftensmad til Flødeboller eller tilsvarende, til klassen. Fødselsdagsbarnet har lov at invitere klassekammerater og venner / veninder til børnefødselsdag, en eftermiddag eller aften. Der er mulighed for, at slå sig sammen med andre jævnaldrende børn, udenfor institutionen, for derved at holde en anderledes fest. 18

19 Fugle Vi har mange fugle omkring huset. Vi fodrer fuglene på terrasserne, men kun på foderbrædt og i foderautomater. Hvis vi lægger foder og madrester inviterer vi også vildkatte, mus eller rotter. Disse individer gør vi meget for at undgå blandt andet med giftkasser, som vi har to af, og som den kommunale rottefænger tilser to gange årligt. 19

20 Gaver Vore børn får gaver á 500,oo kr. Vi hjælper børnene med at skrive ønskesedler i rimelig tid før dagen, - også af hensyn til biologisk familie. Opfordret, køber vi gerne på familiens vegne. Vi giver ikke pengegaver, medmindre et barn har ønsket sig en stor gave, - som netop kan erhverves hvis vores gave gives i kontanter. 20

21 Beredskabsplan I forhold til seksuelle krænkelser af børn og unge, på opholdsstedet. Handleplanen er udarbejdet af opholdsstedet, med baggrund i amtets tilsyns beslutning herom. Planen godkendes endeligt ved drøftelse i personalegruppen, samt selvfølgelig af tilsynsførende, fra Nordjyllands amt. Handleplanen skal opfattes som et sublement til vejledningen, Seksuelt misbrug af anbragte børn Hvordan forebygger vi det, og hvad gør vi, hvis det sker? Denne vejledning er velformuleret og i høj grad dækkende, men selvfølgelig ikke tilpasset vores specifikke kultur, - derfor denne handleplan. Vejledningen er udgivet af L.O.S. og kan findes på dennes hjemmeside. Se i mappen L.O.S. på kontoret, for sidens adresse. Her er vejledningen også, i form af to pjecer. Formål. Handleplanen har primært det formål, at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge på opholdsstedet. Herudover er det vigtigt, at alle ansatte ved, hvordan vi skal forholde os, for bedst muligt at yde omsorg for samtlige implicerede ved seksuelle krænkelser, eller forlydender, eller mistanke herom. Hvordan. Handleplanen skal også kunne bruges direkte som opslagsværk, der guider medarbejderen gennem nødvendige handlinger i prioriteret rækkefølge, i tilfælde af krænkelser eller forlydende, eller mistanke herom. Det faglige værdigrundlag og praksis. Relationerne mellem den voksne og barnet er basale i opholdsstedets involverende pædagogik. Vi voksne kommer tæt på børnene, såvel fysisk som psykisk og ikke mindst følelsesmæssigt, da vi skal leve op til egne intentioner vedrørende faktuelle behandlingsplaner. Knus og kram er vigtige i udøvelsen af omsorg, men vi voksne må være meget opmærksomme på barnets grænser, såvel som på egne grænser. Ja, og omgivelsernes i øvrigt. Det er således vigtigt, at vi voksne altid er opmærksomme på børnenes signaler, og spørger ind til den aktuelle tilstand, hvis vi fornemmer at der kan være noget i vejen. 21

22 Efterfølgende gives selvfølgelig omsorg efter behov. Her er det vigtigt, at vi voksne afvejer omsorgen, i overensstemmelse med barnets følelsesmæssige tilstand, med henblik på at undgå misforståelser, så omsorgen kan opleves krænkende I praksis er der oftest kun en på vagt på opholdsstedet, så hvor handleplanen involverer mere end en voksen, kan dette selvsagt ikke altid efterleves. Ansættelses procedure. En del af ansættelses kriterierne, må nødvendigvis være: Referencer fra tidligere ansættelsesforhold. Har ansøger afklaret og naturlig seksuel grænsesætning. Har ansøger sunde interesser, sammen med andre voksne. Herudover giver L.O.S. vejledningen direkte anvisninger, som ansættelses udvalget under alle omstændigheder skal læse og forholde sig til, ved ansættelses procedurer. Samværet i hverdagen. Voksne Kontaktpædagogen vil oftest være den, der er tættest på sit barn, på de fleste områder. Det er vigtigt, at vi voksne i hverdagen tager os tid til, at udveksle observationer, og hændelser i øvrigt, omkring børnene, - og ikke mindst med primærpædagogerne. Ved at dele faglige overvejelser og tiltag sikres, at alle er ajourført med, hvad der rører sig omkring barnet. Åbenhed er således en væsentlig del af det forebyggende arbejde. Mytedannelser og unødvendige spekulationer undgås. Vi vægter et åbent og tillidsfuldt miljø, hvor samværsformen er båret af etik og moral. Et pænt sprog, og gensidig respekt er således naturligt. Vi skal alle være opmærksomme på egne og andres grænser, også seksuelt. Ved visitationsmøder orienteres forældre og børn om, at vi har en plan vedrørende seksuelle krænkelser. Vi gennemgår planen sammen med forældrene og barnet. Børn. Symptomerne på seksuelle krænkelser og omsorgssvigt er vanskelige at skelne mellem. Samvær og samtaler er basis for et godt og solidt tillidsforhold mellem barnet og den voksne. Et godt og stærkt funderet tillidsforhold, er således nødvendigt for at kunne finde ud af, om der er noget galt. 22

23 Værelserne Værelserne er børnenes mest private sted på opholdsstedet. Vi voksne skal banke på, hvis vi ønsker at besøge på værelset. Hermed er vi altid inviteret, - selvfølgelig under forudsætning af, at barnet kvitterer med et kom ind eller tilsvarende. Under vi voksnes besøg på værelserne, bør døren stå åben. I konflikt situationer, eller i situationer hvor barnet ønsker samtale under fire øjne, bør vi om muligt underrette en anden voksen, som så kan være nærværende, for at sikre såvel barnet, som den voksne. Nattevagt. Ved unormale omstændigheder, som f.eks. sygdom, vil barnet oftest kontakte den voksne på vagtværelset, - alternativt vil den voksne reagere på unormale tilstande i institutionen. Her bør den voksne være opmærksom på egen påklædning eller mangel på samme. Tilsvarende bør den voksne også sikre sig, at barnet er / bliver påklædt, så ingen føler sig krænket. Vækning. Vi bør være opmærksomme på, at børnene klæder sig forskelligt om natten. Det kan virke krænkende, hvis voksne går ind på værelset, før barnet har haft mulighed for, dels at blive rigtigt vågen, men også at få mere tøj på. Sygdom. Her er et udtalt behov for omsorg. Det er dejligt for barnet at ligge i London stuen, som er husets centrum. Selvfølgelig fordi patienten er indenfor syns- og høreafstand til personale og andre børn. Vi voksne bør sikre os, at patienten ikke er så let påklædt, at det kan virke krænkende. En tynd joggingdragt kunne være passende, - og behagelig at have på. Ved besøg udefra bør patienten flyttes til opholdsstuen ovenpå, eller eget værelse. Temperatur tages under tungen. Der modtages normalt ikke besøg, når barnet er sengeliggende. Primær. Opholdsstedet tilstræber, at mænd er primære på drenge og tilsvarende at kvinder er primære på piger. Dette for at imødegå situationer, som kan opleves krænkende, for eksempel ved personlig vejledning, valg af tøj m.m. Alternativt kan opgaver uddelegeres blandt ansatte, eller primær voksen kan alliere sig med kollega. Hygiejne. Mænd hjælper ikke unge piger med personlig hygiejne og omvendt, kvinder hjælper ikke unge drenge. Når det drejer sig om børn, må der løbende tages stilling til barnets alder, blufærdighed, sårbarhed og generelle psykiske tilstand. 23

24 Børns indbyrdes samvær. Samværet mellem børnene, på opholdsstedet, har naturligvis de voksnes opmærksomhed. Når vore børn eller unge af modsat køn opholder sig sammen på værelset, står døren åben. Voksne hjælper børnene med at huske dette. Vore børn og unge kan have gæster på besøg af modsat køn, og være sammen på værelset med lukket dør. Overnattende gæster af modsat køn tilbydes at sove i et andet værelse, og gør det, med mindre der er tale om et veletableret kæreste forhold, som naturligt indeholder seksuel aktivitet. Lovgivningen iagttages selvfølgelig. Vi voksne er opmærksomme på, at der er et ligeværdigt forhold, børnene imellem. Opmærksomheden skærpes ved større aldersforskel, og tilsvarende, hvis en ven, eller søskende er dominerende. Børnene bader alene, og går alene på toilettet. Underretning. Underretning til opholdsstedets leder foretages uopholdeligt i følgende situationer: Et barn giver udtryk for at være blevet krænket. Et barn er vidende om krænkelser på opholdsstedet. Et barn er vidende om krænkelse begået af anbragt eller ansat udenfor opholdsstedet. En voksen er vidende om krænkelse, eller er bekymret for at krænkelse har fundet sted. En voksen observerer hændelser eller udviklinger, som indikerer at krænkelser kan være foregået. En voksen observerer hændelser eller udviklinger, som indikerer at krænkelser kan opstå. Hvis lederen er en del af ovenstående, kontaktes uddannede kolleger efter anciennitet. Opholdsstedets tilsynsførende kontaktes hurtigst muligt. Dennes anvisninger følges uopholdeligt. Følgende kontaktes/samarbejder. Af hensyn til de implicerede i sagen, følger lederen straks op på det underrettede. Sagen skal belyses så grundigt, hensigtsmæssigt og etisk korrekt som muligt. Ved mistanke deler lederen faglighed med relevante eksterne samarbejdspartnere. Ved overgreb kontaktes / samarbejdes som hovedregel med følgende instanser. Skal involveres: Socialforvaltningen for offer, krænker og øvrige anbragte Tilsynsmyndighed Det øvrige personale 24

25 Offeret Offerets pårørende Bør informeres: Andre børns forældre Kan informeres: Skolen Skolefritidsordningen Idrætsledere Spejderledere Pressen Andre børn på opholdsstedet Lederen følger gældende love, regler og procedurer, i forhold til underretning af, og samarbejde med, ovenstående instanser. Kun lederen må udtale sig til pressen. Tavshedspligten iagttages. L.O.S. vejledningen, side 30 og 31 uddyber og underbygger yderligere. Krisehjælp. Opholdsstedets supervisor, må naturligt stille sig til rådighed, i sådanne akutte situationer. Indtil supervisor eller andre tager over, gør vi følgende: Akut handling. Tilkald: Tilkald leder, samt nødvendigt personale måske alle. Det krænkede barn. Vi yder omsorg. Tilkald om muligt den voksne, som barnet selv vælger. Lederen påtager sig lederrollen. Giver retningslinier for tiltag. Barnet sikres mod yderligere påvirkninger fra omgivelserne. Eventuelle beviser sikres. Den krænkede voksne. Vi yder omsorg. Tilkald den kollega, som den krænkede ønsker at modtage krisehjælp af. Lederen påtager sig lederrollen. Giver retningslinier for tiltag. Den voksne sikres mod yderligere påvirkninger fra omgivelserne. Eventuelle beviser sikres. 25

26 Krænkeren. Uanset hændelsesforløbet, anses krænkeren at være i en krisesituation, tilsvarende den krænkede. Dette prioriteres dog sekundært, i forhold til den krænkede. Krænkeren må ikke få kontakt til andre på opholdsstedet, idet krænkeren herved kan få mulighed for at påvirke sagen. Tilkald evt. politi. Lederen påtager sig lederrollen, giver retningslinier for tiltag. Eventuelle beviser sikres. Omtalt ved forlydende om krænkelse Det må antages, at personen bliver kriseramt, ved konfrontation med det forlydende. Er det et barn, må vi yde omsorg, - helst af et af barnet valgt personale. Er det en voksen, må lederen påtage sig lederrollen, og handle situations bestemt. Mistanke om krænkelse. I denne situation må alle fare med lempe. Lederen underrettes, og rådfører sig med tilsynsførende / supervisor. Alle implicerede forholder sig tavse, indtil andet er aftalt. Bekendt med krænkelse. Den som bliver bekendt med krænkelse, må forventes at blive kriseramt, dels over oplysningens art, men også ved overraskelsen over konfrontationen med oplysningerne. Lederen aftaler med den pågældende, hvilke tiltag der er behov for, - og mulighed for at give. Personalegruppen Det må forventes, at personalegruppen hurtigt hører om krænkelsen, eller forlydende, om en sådan. For at undgå, at såvel personale som børn reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til de involverede, og det som faktisk er sket. Orienterer lederen hurtigst muligt personalet. Ved mistanke informeres efter nærmere aftale med samarbejdspartnere. Gruppen af børn. Gruppen af børn må forventes at høre om krænkelsen, eller forlydende om en sådan, og skal snarest muligt orienteres af lederen, hvis det er relevant, for at undgå uhensigtsmæssige reaktioner i forhold til det skete, samt de involverede. Ved mistanke informeres efter nærmere aftale med samarbejdspartnere. 26

27 Morgen: Hverdagen. Nattevagten vækker børnene Går rundt på alle værelser, og veksler nogle få ord med hver. Når børnene står op, tager de selv tøj på, - enkelte har brug for hjælp. Efterhånden som børnene kommer ned i køkkenet, hjælper de den voksne med at anrette havregryn og cornflakes. Efterhånden som børnene har spist morgenmad, siger de tak for mad, sætter sit service o opvaskeren, og går ud for at gøre morgentoilette. Herefter går barnet på værelset, reder sin seng, rydder op på værelset, slukker lyset og tager sin taske med ned i gangen. Når det er tid at tage af sted, følger den voksne ud, og vinker farvel. Eftermiddag: Barnet kan frit have legekammerater med hjem, - medmindre andet er aftalt med personalet, - eller her er fritidsaktiviteter. Efter skoletid, skal barnet have lov at lande herhjemme, en halv times tid. Herefter skal der være meningsfyldt beskæftigelse for barnet og en voksen, - om ikke andet, så i Slusen, og efter aftale. Klokken 16.3o er her aftensmad. Efter aftensmaden laver alle lektier. Herefter er der fri leg, eller øvrige fritids aktiviteter. Før sengetid kan vi vælge at tilbyde frugt. Godnat, på individuelle tider, jævnfør udviklingsplanen. 27

28 Indkøbsansvarlig Funktionsbeskrivelse: En kollega, faktuelt vores madmor, er hovedansvarlig for indkøb af mad og rengøringsartikler. Denne hovedansvarlige disponerer over et stort beløb, - i kroners klassen. I samarbejde med regnskabsansvarlige, følges løbende op på forbruget. Den hovedindkøbsansvarlige varetager store indkøb i selvvalgte intervaller, samt indgår leverandøraftaler efter eget skøn, - under behørig hensyntagen til behov og økonomi. Det tilstræbes, at indkøb til daglige fornødenheder varetages af indkøbsansvarlig. Dette betyder, at øvrigt personale kun henter varer som den indkøbs ansvarlige har glemt, eller efter aftale. 28

29 Indkøb Generelt: Vi køber kun madvarer og rengøringsartikler hvis enkelte effekter mangler. Vi har alle et Visa Dankort, som benyttes ved indkøb hvor vi ikke har konto. Brug det altid på beløbet, idet vi ikke har kontanter i omløb. Hvis vi ikke kan handle på beløbet, må vi enten selv lægge pengene ud, eller handle et andet sted. Sørg altid for, at få en bon på beløbet, skrive eget navn og hvad der er købt, hvis det ikke fremgår tydeligt af teksten på bonen. Når vi kommer hjem, skal boner og følgesedler lægges i skuffen kvitteringer på kontoret. Kontroller at butikkens navn og adresse tydeligt fremgår af bonen. Alternativt kan vi bede om anden form for kvittering, eller butikkens stempel bag på bonen. Specielle aftaler: Købmanden: Vi har konto, skriv under på bonen, og tag den hvide del med hjem. Denne udgør en almindelig bon. Vi har 8% rabat, som fremgår af bonen. Din Tøjmand, Kongerslev: Vi får 10 % rabat, og betaler kontant. Intersport, Hadsund: Vi har konto, får 20% rabat. Husk følgeseddelen. Skriv på denne, hvilket barn her er indkøbt til. Råd og Dåd, Hadsund: Vi køber på konto, får forskellig rabat på div. varegrupper, jævnfør håndværkere. K.F.K. Terndrup. Konto. Her henter vi brændsel til brændeovnen. Vi udviser diskretion, vedrørende vore specielle aftaler. Dette for at vore forretningsforbindelsers øvrige kunder ikke skal føle sig forbigået. 29

30 I almindelighed forsøger vi at leve økonomisk fornuftigt og ansvarligt. Beløbene i vores budget kan umiddelbart synes store, men vi har ikke råd til flere eller dyrere indkøb end andre husstande. Vi forsøger altid at lægge til side, så der er lidt ekstra til ferier. Ved uagtsom eller uansvarlig omgang med institutionens, eller børnenes midler, vil vi øjeblikkeligt blive gjort personligt ansvarlige, og situationen vil eventuelt blive anmeldt til politiet. 30

31 Kalender Ved telefonen i køkken / alrummet er der en kalender. Ved vagters begyndelse skal vi se i kalenderen, for at se hvad der sker i løbet af vagten. Hvis der aftales / opstår kommende aktiviteter, skal disse indføres i kalenderen, evt. sammen med spilleseddel / dagsorden, eller hvad det nu måtte være. Men vær opmærksom på, at den eller de som har vagten den pågældende dag, har begrænsede ressourcer, og at vi kun har et køretøj til rådighed. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet kan indpasses, må det være den som er på nattevagt den pågældende dag, som tager endelig beslutning. Diverse kalenderaftaler indføres tilsvarende i Planner 4 you. 31

32 Kontoret Kontoret er personalets arbejdsplads. Vi er fælles om mange opgaver, og bruger selvfølgelig alle A.V. midler, efter behov. Men vi bruger kun kontoret til arbejdsrelaterede opgaver. Private tiltag tilhører fritiden, - også hvad computere angår. Større skriftlige arbejder skal laves, når der er andre voksne hos børnene. Vi har ikke noget hemmeligt for noget personale på kontoret. Modsat er der flere mapper, som vi nødvendigvis må holde os ajour med indholdet af. Skulle et bestyrelsesmedlem ønske indsigt i specifikke forhold, må alt, som ikke vedrører noget personligt gennemses, men ikke medtages fra kontoret. Bestyrelsesmedlemmer er underlagt samme tavshedspligt som vi medarbejdere, men har normalt ikke behov for at modtage personlige oplysninger. Ved lederes frafald, vil bestyrelsen overtage lederes beføjelser. Indtil anden ledelse er udnævnt. 32

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere