ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog"

Transkript

1 Sammenfatning ISLEX er et elektronisk ordbogsværk hvor kildesproget er islandsk og målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Ordbogen genspejler islandsk sprogbrug i samtiden og den skal være gratis og tilgængelig for alle på webben. Ordbogsprojektet er udarbejdet af Árni Magnússon-instituttet for islandske studier i samarbejde med institutioner i Danmark, Norge og Sverige. ISLEX-ordbogen skildrer islandsk nutidssprog og svarer til en mellemstor ordbog. Desuden lægges der stor vægt på fraser og sprogbrugseksempler. Ordbogen gør flittigt brug af billedmateriale og lyd og har et udvalg af søgefunktioner. Ved redaktionen anvendes der en webbaseret database, der er specielt udformet til dette projekt og gør det muligt at redaktionsarbejdet kan foregå samtidigt i fire lande. Efter planen bliver ISLEX-ordbogen færdig i Útdráttur ISLEX er orðabók á vefnum með íslenskum uppflettiorðum og þýðingum á dönsku, norsku (bókmáli og nýnorsku) og sænsku. Orðabókin endurspeglar íslenska málnotkun samtímans og á að verða öllum aðgengileg án endurgjalds. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hefur unnið verkið ásamt samstarfsstofnunum á Norðurlöndum. ISLEX samsvarar meðalstórri orðabók og lýsir íslensku nútímamáli þar sem rík áhersla er lögð á orðasambönd og notkunardæmi. Í orðabókinn eru einnig myndir og hljóð og margir leitarmöguleikar eru í boði. Við verkið er notast við veflægan gagnagrunn sem er sérhannaður fyrir orðabókina og gerir kleift að vinnan fari fram í fjórum löndum samtímis. ISLEX verður opnað árið Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir Árni Magnússon-instituttet for islandske studier ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog 1. Indledning ISLEX er en tværnordisk, flersproget onlineordbog med islandsk som kildesprog og svensk, norsk bokmål, nynorsk og dansk som målsprog. ISLEX er et samarbejdsprojekt mellem fire institutioner i Island, Sverige, Norge og Danmark. Disse institutioner er Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁ), Reykjavík, Institutionen för svenska språket, Universitetet i Göteborg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København. Den islandske redaktion er ansvarlig for kildesproget og for udformningen og udviklingen af databasen til ISLEX. Redigeringen af målsprogene varetages af redaktionerne i hvert af de øvrige lande. ISLEX projektet blev indledt i 2005, og arbejdet forventes afsluttet i 2011 når ordbogen bliver åbnet. 1

2 Redigeringsarbejdet foregår i en webbaseret database, som er specielt udviklet til projektet, sådan at alle fire landes redaktioner kan redigere samtidig. Ordbogen er designet for det elektroniske medium, men er ikke overførsel fra bog til skærm. ISLEX udnytter de fordele som elektronisk formidling giver mulighed for, og mange af artiklerne ledsages således af illustrationer, animationer og lydeksempler. ISLEX ordbogen er den første elektroniske ordbog der omfatter og forbinder flere nordiske sprog. Den indeholder ca islandske opslagsord (som svarer til en mellemstor ordbog) og deres oversættelser. Ordbogen dækker moderne islandsk sprog, med særlig vægt på at repræsentere et mangfoldigt udvalg af kollokationer, idiomer og sprogbrugseksempler med tilhørende oversættelser til målsprogene. Projektet er for det meste finansieret af de fire landes regeringer og har desuden modtaget økonomisk støtte fra nordiske fonde. Ordbogen vil blive gratis tilgængelig på webben. 1.1 De skandinaviske sprogs stilling i Island I Island undervises der i dansk (alternativt norsk eller svensk) som obligatorisk fag fra syvende til tiende klasse. Også i gymnasiet er dansk obligatorisk i et til to år for de fleste linjer, og i tre år for den sproglige linje. På universitetet undervises der i dansk, norsk og svensk, og på læreruddannelsen tilbydes dansk som valgfag. På grund af de historiske bånd mellem Danmark og Island er dansk et vigtigt sprog i uddannelsessystemet. Mange islandske studerende vælger at studere i et af de tre skandinaviske lande. Der er stor interesse for islandsk i Skandinavien og moderne islandsk litteratur er populær, men de færreste er i stand til at læse den på originalsproget. De eksisterende ordbøger mellem islandsk og de skandinaviske sprog er enten gamle eller utidssvarende, de fleste er små og indeholder utilstrækkelige oplysninger om islandsk sprogbrug. ISLEX ordbogen er derfor en velkommen tilføjelse til den islandske ordbogsflora. 1.2 Målgrupper ISLEX opfylder forskellige målgruppers behov. De primære målgrupper er dog elever/studenter og lærere, samt oversættere fra islandsk til de skandinaviske sprog. Ordbogen er velegnet til både produktion og reception. Som en islandsk-skandinavisk ordbog retter den sig på den ene side mod svenske, norske og danske brugere, bl.a. til hjælp til oversættelse fra islandsk eller til studier og undervisning i islandsk i Norden, og på den anden side mod islandske brugere der har behov for oplysninger om ord og udtryk på de øvrige nordiske sprog. Andre målgrupper er islændinge der af forskellige grunde er i kontakt med de nordiske lande, samt sprogforskere der beskæftiger sig med de nordiske sprog. 2

3 2. Ordbogsarbejdet ISLEX-projektet udarbejdes af fire universitets- og forskningsinstitutioner i Norden og forbinder fem nordiske sprog. ISLEX er således et håndgribeligt resultat af nordisk leksikografisk samarbejde mellem fire lande. For at muliggøre dette har man udarbejdet faste arbejdsmetoder som bliver beskrevet i det følgende. 2.1 Arbejdsmetoder Hver institution er en selvstændig arbejdsenhed og varetager oversættelserne til det pågældende sprog. De ansætter medarbejdere til oversættelse og korrekturlæsning. Den islandske redaktions rolle er at forberede ordbogsartiklerne for oversætterne. Dette indebærer at opdele opslagsordet i flere betydninger og indsætte islandske ordforklaringer til hjælp for oversætterne. Desuden indsættes ordforbindelser på passende steder og der udarbejdes sprogbrugseksempler. Nogle lemmaer får illustrationer til yderligere forklaring. Den islandske redaktion bestemmer endvidere hvornår hver pakke med opslagsord er klar til oversættelse og meddeler dette på en særskilt kommunikationsside, islex forum. 2.2 Semantiske felter I ISLEX-ordbogen arbejdes der ikke efter alfabetisk orden. Ordforrådet er delt op i semantiske felter som hver tæller ord, og der arbejdes hver dag efter denne inddeling af materialet. Eksempler på disse ordgrupper er dyr, planter, tøj, vejr, landskab, biler, mad, udseende, sundhed, finanser, fysik, geologi, biologi, jura, offentlig administration, og mange flere. I alt tæller ordgrupperne omkring et tusind. Hver redaktør og oversætter arbejder med en, to eller tre ordgruppe ad gangen. Denne metode, d.v.s. at arbejde med bestemte semantiske felter ad gangen, sikrer et meget bedre overblik og en større variation i målsprogenes ækvivalenter ved de islandske lemmaer. 2.3 Kommunikation Kommunikation mellem de fire redaktioner er en vigtig del af ordbogsarbejdet. Der anvendes fem forskellige metoder til dette formål: 1) e-post, 2) et specielt system til beskeder indbygget i selve databasen, 3) bemærkninger der skrives inde i ordbogsartiklerne (dette gælder for beskeder der ikke kræver hurtig respons), 4) en speciel web-side, islex forum, og 5) møder mellem alle redaktionerne. Ordbogens indhold er under stadig udvikling og oversætterne kommer med feedback på forskellige ting som den islandske hovedredaktør tager stilling til. Eksempler på ændringsforlag er f.eks. hvis en oversætter ønsker et nyt sprogbrugseksempel eller mener at den islandske redaktion har glemt en bestemt betydning under et lemma. Websiden islex forum bruges til forskellige meddelelser. Der kan oversætterne se hvilke semantiske 3

4 felter er klare fra den islandske redaktions hånd og kan vælge materiale til at oversætte. Der er blevet afholdt samarbejdsmøder med alle medarbejderne to gange om året, skiftevis i Island og samarbejdslandene. Møderne tager 3 dage og er et vigtigt forum for diskussioner og meningsudveksling. På møderne bliver alle oplyst om arbejdets gang i hvert land, forskellige sager tages op til behandling, opståede problemer bliver løst foruden at der tages beslutninger om de næste skridt i projektet. Der er altid omkring 20 deltagere på møderne, som af den grund er dyre, men det er dog altid lykkedes at finansiere dem med midler fra nordiske fonde. 3. Ordbogens indhold ISLEX-ordbogen indeholder som før sagt opslagsord. Den islandske del bygger hovedsagelig på en eksisterende ordbogsbase samt Árni Magnússon-instituttets tekstkorpus. Arbejdet med ISLEX omfatter en leksikalsk analyse af dette materiale, bl.a. en semantisk opdeling af ordforrådet. Samtidig med at være en multisproglig ordbog tjener ISLEX-projektet også som et vigtigt led i en systematisk web-baseret formidling af oplysninger om islandsk ordforråd for de islandske brugere. Til dette formål er korpusset et vigtigt redskab. Korpusset tæller 60 millioner ord fra elektroniske tekster, hvor hovedparten er yngre end fra Det er et uundværligt instrument ved ordbogsbeskrivelsen og har en selvstændig gyldighed som en informationsbase om islandsk nutidssprog. Foruden opslagsordene i ISLEX findes der et stort antal fraser (ordforbindelser og faste udtryk), henvisninger, etiketter, lyd, illustrationer og links.. Der lægges en særlig vægt på at udnytte webmediets fordele, bl.a. ved at tilføje de leksikografiske oplysninger billed- og lydmateriale. Ordforbindelser og faste udtryk I ISLEX forekommer der flere typer fraser, d.v.s. kollokationer, faste udtryk og idiomer. Foruden Jón Hilmar Jónssons store ordbogsværk, Stóra orðabókin um íslenska málnotkun (2005), foreligger der ikke et oversigtsværk over fraser i islandsk og da heller ikke med oversættelser til andre sprog ligesom det er tilfældet i ISLEX. Kollokationerne medtages for at vise typiske eller obligatoriske syntaktiske mønstre omkring hvert enkelt lemma. Andre fraser skal fordybe brugerens forståelse og give en bedre adgang til et materiale som ofte er svært at finde frem til i traditionelle ordbøger, men er dog en vigtig del af kildesproget (se A. Hannesdóttir og J.H. Jónsson 2001). Antallet af fraser i ISLEX er sandsynligvis det samme som antallet af lemmaer, d.v.s. omkring 50 tusinde. Eksempler I ISLEX-ordbogen findes der mange tusinde sprogbrugseksempler. De er ikke autentiske 4

5 eksempler, men valgt og tilpasset af den islandske redaktion. Eksemplerne viser lemmaerne i typiske omgivelser i sproget og er endvidere en tilføjelse til de semantiske oplysninger. Henvisninger Som man kender fra andre online-ordbøger anvendes links når der henvises mellem lemmaer i ISLEX-ordbogen. Eksternale links er endvidere indbygget i systemet og de bruges til at forbinde ISLEX med andre websites. Den vigtigste er en database med bøjninger af islandske ord (se bøjninger her nedenfor). Etiketter og brugsbestemmelse Etiketter i ISLEX anvendes på en lignende måde som man kender fra de fleste traditionelle ordbøger. Der er to slags etiketter, for det første for at markere fagområder som jura og fysik og for det andet for at vise stiletiketter, f.eks. gammelt, formelt og uformelt. Etiketter kan både henvise til kildesproget og ækvivalenter i målsprogene. Udtale og andre lyde Det blev tidligt besluttet ikke at vise ordenes udtale med fonetisk skrift, men at bruge lydeksempler i stedet. Denne fremgangsmåde er velkendt i elektroniske ordbøger. Andre lyde forekommer endvidere i ISLEX, bl.a. for at forklare lydord som f.eks. plask, knirk og bums. Illustrationer I ISLEX-ordbogen gøres der hyppigt brug af illustrationer i ordbogsartiklerne. Formålet med billedmaterialet er at hjælpe til ved bestemmelsen af ordets betydning. Desuden vil illustrationerne gøre brugen af ordbogen mere interessant, især for de yngste brugere, d.v.s. skoleelever. Bøjninger Bøjninger i islandsk kan være svære, og ISLEX giver oplysninger om bøjninger på alle opslagsord (der overhovedet bliver bøjet) via et link til projektet Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, som er udarbejdet på SÁ. Det er en database hvor ordenes bøjningsparadigme fremstår i sin helhed. 4. Ordbogen på webben Her gør vi rede for den database der blev udarbejdet til redigeringsarbejdet i ISLEX i Siden går vi over til projektets hjemmeside og brugergrænsefladen der blev udviklet i Vi beskriver de vigtigste søgefunktioner som brugerne kan benytte sig af i ordbogen. 5

6 4.1 Den centrale database I løbet af 2004 blev der udviklet en database for ISLEX-projektet, som både skulle bevare projektets data og bruges som dets hovedredskab. Systemets hjemsted er SÁ (tidligere Orðabók Háskólans, det leksikografiske institut i Island), og det er opbygget således at redigeringsarbejdet kan udføres mange steder samtidigt. Fordelen var at samarbejdsinstitutionerne i Sverige, Norge og Danmark ikke behøvede specielt udstyr til opgaven andet end en internetkobling, og en spredt placering af deltagerne skulle ikke være en hindring. It-specialisten Ragnar Hafstað blev ansat til at stå for design og programmering af systemet. Databasen blev taget i brug tidligt i året 2004 og det islandske grundmateriale blev importeret i den. Siden har Ragnar udviklet og udbygget systemet. ISLEX-databasen var designet for webben, hvor der lagdes en stor vægt på at udnytte mediets muligheder for at gøre projektet tidssvarende og omgivelserne for redigeringen så nemme og imødekommende for medarbejderne som muligt. Databasen byder på mange slags søgefunktioner som redaktørerne gør nytte af i deres arbejde. Mange af de egenskaber er blevet overført til ISLEX s hjemmeside som blev udformet sent i Ordbogens hjemmeside Brugerprofiler og metasprog Islex har fem forskellige brugerprofiler: islandsk, dansk, norsk bokmål, nynorsk og svensk. Profilen afhænger default det land brugeren befinder sig i, men han kan siden ændre profilen efter behov. På den anden siden er ISLEX en flersproglig ordbog hvor brugeren også kan indstille hjemmesiden således at han ser et, to, tre eller fire målsprog samtidig, og dette er i sig selv uafhængigt af brugerprofilen. Billede 1 viser webordbogens forside på islandsk (d.v.s. den islandske brugerprofil). Billede 1 Forside til ISLEX. 6

7 Metasproget på websiden afhænger den profil som man har indstillet siden på. Metasproget er enten islandsk, dansk, norsk bokmål, nynorsk eller svensk. Til metasproget hører alle websidens faste tekster, f.eks. tekster der hører til søgning, oplysninger samt brugsanvisning. Ordklasse m.m. fremstår på metasproget, og alle forkortelser afhænger traditionen i hvert land. Det samme gælder alle etiketter i ordbogsartiklerne, men deres ordlyd afhænger hvilken profil man har valgt. Brugerprofil på dansk Billede 2 Her vises opslagsordet píanó klaver. Den danske brugerprofil giver default oversættelser til dansk. Brugerprofil på norsk bokmål Billede 3 Bokmålsprofilen med et opslagsord. 7

8 Brugerprofil på nynorsk Billede 4 Den nynorske profil med et opslagsord. Brugerprofil på svensk Billede 5 Den svenske profil med et opslagsord. Læg mærke til etiketten, kemi Søg i ordbogen På ordbogens hjemmeside er der forskellige typer af søgemuligheder: søg efter et opslagsord, søg med wildcard, søg på bøjningsform og søg i målsprogene. 8

9 Søg efter opslagsord Brugeren begynder med at vælge det målsprog han ønsker. På billede 6 vises der søgning med wildcard, hvor man bruget tegnet * i slutningen af søgestrengen. Brugeren vælger ét ord fra listen ved at klikke på det. Billede 6 Her har vi søgt på ord der begynder med blóm* ( blomst ) Søg på bøjningsform Det islandske sprog har et indviklet bøjningssystem og mange ord har bøjningsformer som afviger meget fra deres opslagsform. I ISLEX er det muligt at søge efter den islandske ordform i et specielt felt på hjemmesiden. F.eks. ordet báðum forekommer ikke som et lemma, men det er en bøjningform af to forskellige ord, báðir begge og biðja bede. Billede 7 viser søgning på ordformen báðum. Billede 7 Billedet viser resultatet af søgning på ordformen báðum. Brugeren må her vælge mellem et pronomen og et verbum. 9

10 Søg i målsprogene Det er også muligt at søge i målsprogene, d.v.s. at søge efter ord eller tekst der forekommer i de skandinaviske oversættelser. Med andre ord, så kan ISLEX til en vis grad bruges i den anden retning, f.eks. som en nynorsk-islandsk ordbog. Man kan slå op i et eller flere af målsprogene samtidigt. Billede 8 viser søgning på ækvivalenten landsby. Billede 8 Billedet viser resultatet af søgning i alle målsprog efter ækvivalenten landsby. I venstre spalte ses de islandske lemmaer sem ordet landsby fremstår som en oversættelse af. Her er det vigtigt at fremhæve at søgning efter målsprogene ikke er tænkt som en hovedfunktion i ISLEX-ordbogen og kan af den grund ikke erstatte ordbøger der går i den retning, d.v.s. hvor målsprogene i ISLEX (dansk, norsk bokmål, nynorsk og svensk) er kildesprog. 5. Til slut 5.1 Muligheder for sprogforskning Arbejdet med ISLEX har nu stået på i nogle år og i løbet af denne periode er der indgået en masse materiale. Eftersom arbejdet foregår i en database er materialet meget systematisk og derfor et godt grundlag for sprogforskning. ISLEX forbinder fem nordiske sprog og ordbogens ordforråd danner et solidt grundlag for sammenligning og udforskning af dem. Det er således muligt at få indblik i det islandske sprogs forbindelse til målsprogene og ligeledes et overblik over forbindelsen mellem 10

11 målsprogene fra en bestemt synsvinkel. De systematiske data der opstår, kan også være oplagte til sprogteknologiske projekter. I ISLEX er semantiske felter specielt godt markeret og dermed velegnede til udforskning af semantik. Allerede nu arbejder man i Göteborg på et projekt om semantisk analyse af svenske ordforbindelser der benytter sig af materialet i ISLEX. 5.2 Statussen nu Arbejdet med ISLEX er gået ifølge planen siden projektet blev kortlagt i 2005, som er det år hvor finansieringen af den islandske del blev sikret. I Island er statussen nu, i december 2009, den, at den islandske redaktion har færdigredigeret og åbnet for oversættelser af 80% af materialet. I Danmark, Norge og Sverige har man oversat ca. 55% af opslagsordene. Dette er en betragtelig forskel, men det har visse fordele, især at den islandske redaktion ikke arbejder under tryk, som kunne resultere i ringere kvalitet. Desuden kan det være godt for oversætterne at have et alsidigt udvalg af ordgrupper at vælge imellem, da det ofte afhænger af oversætterens interesser og stærke sider hvilke semantiske grupper han vælger. Angående den tekniske side kan man sige at arbejdet med hjemmesiden er færdigt. Der er dog mange idéer om udvidelse af websidens muligheder. Der er f.eks. planlagt en speciel behandling af fraser ved siden af de eksisterende muligheder. Desuden er der fremkommet idéer om at knytte ISLEX til et andet projekt, Íslenskt orðanet (www.ordanet.is) der også udarbejdes på SÁ, og på den måde ville man opnå en tesaurus-komponent i ISLEX, et fænomen som man kender fra nogle online-ordbøger. Ved fortsat hjælp fra nordiske fonde kan dette vigtige arbejde udvides i endnu højere grad. Litteratur: Hannesdóttir, Anna & Jónsson, Jón Hilmar Að hafa í sig og á Isländsk fraseologi i ett isländskt-svenskt perspektiv. LexicoNordica, nr. 8. Oslo: Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk Språkråd s Jónsson, Jón Hilmar Stóra orðabókin um íslenska málnotkun. JPV útgáfa. Websider: Beygingarlýsing íslensks nútímamáls: Íslenskt orðanet: 11

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: ISLEX: Islandsk-skandinavisk webordbog Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 9, 2008, s. 197-218 Rapport fra

Læs mere

Nordiska studier i lexikografi

Nordiska studier i lexikografi Särtryck ur Nordiska studier i lexikografi 11 Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24 27 maj 2011 ISLEX en flersproget nordisk ordbog Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir Skrifter

Læs mere

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is Nordterm 2017 Kongsberg, Norge Tema: «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser og hvordan når vi ut til dem?» Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir & Steinþór Steingrímsson Árni Magnússon-instituttet

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 2. juni 2017, Reykjavík Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Fraser, fraseindlæring og fraseværktøj. Auður Hauksdóttir Flerordsworkshop Göteborgs universitet 19. marts 2013

Fraser, fraseindlæring og fraseværktøj. Auður Hauksdóttir Flerordsworkshop Göteborgs universitet 19. marts 2013 Fraser, fraseindlæring og fraseværktøj Auður Hauksdóttir Flerordsworkshop Göteborgs universitet 19. marts 2013 Leksikalsk kompetence omfatter beherskelsen af såvel enkeltord som fraser Enkeltord Helheder/fraser/flerordsforbindelser,

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer?

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer? 16 MÁLFRÍÐUR Björg Ólínudóttir Fluer i hovedet Sammenligning af danske og islandske idiomer Björg Ólínudóttir Björg Ólínudóttir er kennari í dönsku við Menntaskólann við Sund og Iðnskólann í Hafnarfirði.

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

LexicoNordica. Leksikografi og lingvistik i Norden. Henrik Lorentzen & Emma Sköldberg. Kilde: LexicoNordica 20, 2013, s. 9-16

LexicoNordica. Leksikografi og lingvistik i Norden. Henrik Lorentzen & Emma Sköldberg. Kilde: LexicoNordica 20, 2013, s. 9-16 LexicoNordica Titel: Forfatter: Leksikografi og lingvistik i Norden Henrik Lorentzen & Emma Sköldberg Kilde: LexicoNordica 20, 2013, s. 9-16 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Encyclopædica Brittanica;

Encyclopædica Brittanica; Encyclopædica Brittanica; E L L E R, E T A N T A L F R E M S T I L L I N G E R O M de!iønne og nyttige V I D E N S K A B E R, I H V I L K E D I S K U R S E R diverſe Phænomeners Beskrivelser & Forklaringer

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir

Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Félag dönskukennara Aðalfundur 15. febrúar 2011 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir Tungumálatorg Initiativ fra Islands undervisnings- og kulturministerium I samarbejde med Islands Universitet School of Education

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere

Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik.

Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Nabosprogsundervisning i Island og Deklarationen om nordisk sprogpolitik Guðrún Kvaran Sprog i Norden, 2011, s. 31-46 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering!

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering! Årsmøde 2010 Vi har igennem næsten et år arbejdet på en helt ny webside og med den nye webside også en helt ny kommnunikations-platform for foreningen. Vi er rigtig glade for at vi i dag kan præsentere

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013

LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013 LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013 1900 LEKSIKOGRAFISK REVOLUTION? 2000 2 AKADEMIPRINCIPPET: Normerende, opdragende Alle

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s

LexicoNordica. Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi. Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s LexicoNordica Titel: Forfatter: Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening for Leksikografi Kilde: LexicoNordica 21, 2014, s. 375-378 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive LexicoNordica

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 Dansk i Vestnordens klasserum ANDEL I DET NORDISKE IMAGE? BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55.

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME

FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FACILITATORGUIDE FOR BDO BUSINESS GAME FORBEREDELSE INDEN SPILLET Lokalet: Der skal være Wifi og projektor i lokalet, hvor arrangementet skal afholdes. Forberedelse: Medbring en computer til at facilitere

Læs mere

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Hvad ved vi nu om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Denne artikel er kapitel 10 i bogen Hvad ved vi nu om danske talesprog? (red. F. Gregersen og

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hvad hedder skärmsläckare, actionrulle og nakenfis på dansk?

Hvad hedder skärmsläckare, actionrulle og nakenfis på dansk? neyti 2008. (www.islenskan.is/islenska _til_alls.pdf) Kirchmeier-Andersen, Sabine (2008): Hvad skal der blive af dansk? Politiken, 15. oktober, 2008. Málmørk. Álit um almennan málpolitikk. Tórshavn: Málstevnunevndin

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

E-post. Punkt for punkt

E-post. Punkt for punkt E-post Studerende ved Københavns Universitet har mulighed for at læse og sende e-post fra deres private e-postkonto i Punkt KU. På denne konto modtager du relevant post fra universitet, og du har direkte

Læs mere