LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice " mellem BL og ESL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN. Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017" mellem BL og ESL"

Transkript

1 LOKALAFTALE MELLEM BOLIGFORENINGEN AAB OG AAB-KLUBBEN Denne lokalaftale supplerer "Overenskomst for ejendomsservice " mellem BL og ESL

2 Indhold 1. Mål med lokalaftalen 3 2. Ikrafttræden, opsigelse samt genforhandling af lokalaftale 3 3. Fællestillidsrepræsentant, lokaltillidsrepræsentant samt arbejdsmiljørepræsentanter 3 4. Klubbestyrelsen 3 5. AAB-Klubbens generalforsamling 6. Sundhedsforsikring 4 7. Speciallæge- og specialtandlægebesøg 4 8. Tilkald uden for normal arbejdstid (ikke snerydning) 4 9. Decentral løn Særlige kvalifikations- og funktionstillæg Telefon Ferietillæg Seniorpolitik/ Seniordage Arbejdstøj Glatførebekæmpelse 6

3 1. Mål med lokalaftalen Aftalen skal medvirke til at sikre, at boligforeningen kan ansætte, udvikle og fastholde medarbejdere. Samtidig skal tilbydes en inspirerende og attraktiv arbejdsplads, der fremmer medarbejdernes muligheder for at bidrage til at fremtidssikre Boligforeningen AAB's ejendomsforvaltning. 2. Ikrafttræden, opsigelse samt genforhandling af lokalaftale Lokalaftalens ikrafttrædelsesdato er den 01. Januar 2015 til den 28. februar Såfremt lokalaftalen er opsagt til udløb, og der ikke er indgået ny lokalaftale, er parterne indforstået med, at lokalaftalen er gældende, indtil ny lokalaftale er underskrevet. Med henvisning til Overenskomst for ejendomsservice mellem Boligselskabernes Landsforening og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning 27 stk.1, 2 og 3. Ved opsigelse af overenskomsten opsiges lokalaftalen samtidig til genforhandling. 3. Fællestillidsrepræsentant, lokaltillidsrepræsentant samt arbejdsmiljørepræsentanter Skal have ret til den fornødne tid til varetagelse af deres hverv. Fællestillidsmanden og alle sikkerhedsrepræsentanter opgør tidsforbruget, således at afdelingen kan kompenseres. For lokaltillidsmænd aftales tidsforbruget lokalt. Fællestillidsrepræsentanten skal underrettes løbende om ansættelser i Boligforeningens AAB's afdelinger. Dette sker ved, at der fremsendes kopi af ansættelseskontrakterne, når disse modtages i administrationen.

4 4. Klubbestyrelsen Klubbestyrelsen har ret til at lægge fire møder pr. år i arbejdstiden fra kl med fuld løn. Transporttid indgår. 5. AAB-Klubbens generalforsamling AAB-Klubbens bestyrelse afholder generalforsamling 1 gang om året. Generalforsamlingen afholdes på en almindelig arbejdsdag fra kl Medlemmer er berettiget til 2 timers frihed med fuld løn for deltagelse i generalforsamlingen. Der kompenseres ikke for transportudgifter til og fra adressen, hvor generalforsamlingen måtte finde sted. 6. Sundhedsforsikring Der etableres arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring for ejendomsfunktionærer efter prøvetidens ophør. Sundhedsforsikringen indeholder psykologisk krisehjælp, jf. overenskomstens Speciallæge- og specialtandlægebesøg Frihed med løn til speciallægebesøg/behandling, efterbehandling på sygehus, hvor man ikke har indflydelse på aftaletidspunktet og ændring vil medføre forlængelse af sygdommen. Almindelig læge og tandlæge besøg falder uden for denne aftale. 8. Tilkald uden for normal arbejdstid (ikke snerydning) Der betales et ulempetillæg på 394,00 kr. pr. udkald uden for normal arbejdstid. F.eks. ved indbrud, brand, sprængte vandrør, oversvømmelse, strømafbrydelse og lign. Aflønning og regulering sker jf. overenskomsten.

5 9. Decentral løn Pointskemaet beholdes i overenskomstperioden. Decentrale tillæg reguleres jf. overenskomsten. 10. Særlige kvalifikations- og funktionstillæg De decentrale tillæg der pt. bortfalder jf. Overenskomst for ejendomsservice ml. BL og ESL kan genbruges til særlige kvalifikations- og funktionstillæg i afdelingen. Dette gælder f.eks. hvis ejendomsfunktionæren har en særlig koordineringsrolle, har særlige faglige kvalifikationer, håndværksuddannelse eller har sociale kompetencer. Alle tillæg og afslag på tillæg skal begrundes og fællestillidsmanden skal høres inden der fastlægges tillæg. 11. Telefon Der stilles mobiltelefon til rådighed i arbejdstiden til alle medarbejdere omfattet af aftalen. Telefonen er til arbejdsmæssig brug. 12. Ferietillæg Ferietillægget udgør 4,0%. 13. Seniorpolitik/ Seniordage Seniordage optjenes og afholdes jf. overenskomsten 25 på følgende måde: Medarbejder over 58 år får ret til seniorfridage jf. nedenstående: Fra det fyldte 58. år = 2 dage Fra det fyldte 60. år = 4 dage (I alt 4 dage pr. år) Fra det fyldte 62. år = 6 dage (I alt 6 dage pr. år). Seniorfridagene er med løn m.m.

6 14. Arbejdstøj Ved ansættelse udleveres følgende: To sæt arbejdstøj (bukser, skjorte/trøje og en jakke) En vinterjakke ved ansættelse i perioden 1. november 30. april. Et par sikkerhedssko Et par gummistøvler med sikkerhed. Et sæt regntøj. Efter endt prøvetid udleveres en startpakke som minimum består af følgende (værdi ca incl. moms) (det udleverede tøj ved ansættelsen modregnes): Et par benklæder eller overall. Et stk. skjorter eller T-shirts eller sweatshirts efter eget valg. To stk. jakker. Et stk. vinterjakke. Et par sko med sikkerhed Et par vinter støvler med sikkerhed. Et sæt termotøj. Et stk. hjelm. Herefter udskiftes hvert år: Et par benklæder En skjorte eller &I sweatshirt eller to T-shirts En sommerarbejdsjakke (alternativt tre T-shirts) Hvert andet år (ulige år 2011) En vinterarbejdsjakke Et sæt termotøj eller &I termojakke og ét sæt termoundertøj Et par vinterstøvler En vinterhue Regntøj og sko fornyes i fornødent omfang efter aftale med kontaktpersonen/ afdelingsformanden. Arbejdstøjbestemmelserne har bl.a. til formål at sikre at funktionærerne fremstår velklædte. Ved ansættelsesophør tilbageleveres tøjet med logo.

7 15. Glatførebekæmpelse Aftale om glatførebekæmpelse i henhold til Mønsteroverenskomstens november marts 2015, 1. november marts 2016 og 1. november marts 2017 Ejendomsfunktionærer, der står til rådighed honoreres med 1.664,00 kr. pr. måned i den ovennævnte aftaleperiode. For vagt juleaften, 1.- og 2. juledag samt nytårsaften og 1. nytårsdag betales ekstra samt påsken, når denne falder indenfor glatføreperioden, honorar på 282,- kr. pr. døgn. Honoreringen gives for at stå til rådighed i henhold til: Vagtplan samt udføre glatførebekæmpelse overvåge vejrsituationen samt foretage udkald til glatførebekæmpelse Vagtplanen aftales mellem ejendomsfunktionærerne og den personaleansvarlige. Tilkald kan kun ske til ejendomsfunktionærer, der står til rådighed jf. vagtplan. Ingen funktionærer er forpligtet til at stå til rådighed i mere en halvdelen af de aftalte femmåneders perioder. Vagterne skal opdeles i en-ugers perioder. Dog kan indgås frivillige aftaler om flere vagter på samme vilkår. I enmandsbetjente afdelinger, hvor ejendomsfunktionæren indgår aftale om at stå til rådighed i hele perioden, modtages dobbelt honorar. Ved udkald til glatførebekæmpelse udenfor normal arbejdstid samt lørdag, søndage og helligdage ydes der et "udrykningstillæg" på kr. 394,00 pr. udkald. Ved ejendomsfunktionærernes udførelse af glatførebekæmpelse der udføres udenfor den normale daglige arbejdstid afregnes der i henhold til ovennævnte overenskomst med den enkelte ejendomsfunktionærs timeløn + 100%. Der afregnes for min, to timer å 100%. Arbejdstiden regnes fra fremmøde på arbejdspladsen. Der vil i aftaleperioden ske regulering af samtlige beløb jf. overenskomsten.

8 Dato: 1(1/2 _ 2o ( LD- Formand for Boligforeningen AAB Bent Haupt Jensen Dato: Fællestillidsrepræsentant Tommy Wulff Truelsen AAB-Klubben

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere