TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31%

2 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor Kandidat Inviterede Inviterede 21 eller yngre eller ældre

3 BAGGRUNDOPLYSNINGER 02 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 61% 115 Kandidat 39% 74 Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 21% 40 I gang med et sidefag eller tilvalg 40% 76 I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 17% 32

4 TIDSFORBRUG OG 03 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med fakultetet total og. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,1-8,0 58,9-1,8 Ja Nej

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 9,0 6,7 8,1 Timer brugt på studieforberedelse 18,3 19,2 18,7 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,7 1,7 2,9 Timer brugt på erhvervsarbejde 7,3 9,3 8,1 Timer brugt på campus i alt 18,0 14,1 16,5 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 7 32,4 57,1

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3, ,6 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,6 3,6 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Tilfredshed med det det digitale studiemiljø Tilfredshed med kommunikationen Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,1 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,9 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,9 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,6 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,5 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED FAKULTETET Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt - De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus - Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen - Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse - Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden

9 STØRSTE FORSKELLE - 08 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 0,9 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 0,6 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,5 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 0,4 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 0,4 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt - Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring - Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden - Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning - Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på -0,

10 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 09 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,6 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4, ,0 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4, ,2-4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø ,3 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3, Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier ,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus ,3 - Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3, Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, ,2 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2, ,4 2,6 - Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2, ,8 - Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, ,6 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2, ,5 2,9-0,4 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3, ,7 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,5 2,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

13 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 12 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende ,3-33,3-31,1 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde 2, ,6-0,6 2,7-0,7 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,1-58,1 81,5-81,5... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,2-62,2 82,8-82,8 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,4-51,4 75,1-75,1 Ja Nej

14 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse ,9 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3, It fungerer godt til eksamen KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, ,8 0,4 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, ,8 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, ,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 KOMMUNIKATIONEN 14 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,4 2,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid ,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 15 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, ,6 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god ,9 0,6 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig ,4 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3, ,8 0,9 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4, ,0 3,6 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,4-1,1 9,5 - Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Hørevanskeligheder 25% 3 Synsvanskeligheder 0% 0 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 25% 3 Psykisk lidelse 33% 4 Neurologisk lidelse 8% 1 Bevægelseshandicap 8% 1 Anden type 17% 2

18 STUDERENDE MED 17 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse ,8 12,5 36,9 21,4 Ja Nej Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, Jeg oplever ikke problemer med tilgængelighed på campus som følge af mit handicap (kun bevægelseshandicap) 4, ,8 4,0 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,4 2,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

19 NEGATIV TRIVSEL 18 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,9-0,8-2,3 Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen ,9 4,5 45,1 6,3 Op til eksamen ,7-4,1 64,0-9,4 Ja Nej

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,7 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,7 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,1 3,8 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,2 3,8 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,6 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,6 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 4,0 3,3 3,7 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,6 2,9 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,8 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,6 2,4 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 2,5 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,9 2,6 2,8 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,6 3,8 3,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,6 2,3 2,5 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,9 3,7 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 2,8 2,6 < < <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,3 3,3 It fungerer godt til eksamen KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 4,0 3,7 3,9 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,9 3,8 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,9 2,9 2,9 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,3 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,9 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,7 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,8 3,7 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,8 3,6 3,7 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,6 3,3 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,6 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,8 3,7 3,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,3 4,0 4,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,9 2,7 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,8 2,4 2,6 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 5,0 3,3 < < <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 21 Alder 21 eller yngre eller ældre Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,9 3,9 3,3 3,7 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,7 3,3 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,3 4,1 3,9 3,6 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,2 4,0 3,6 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,4 4,2 3,7 3,9 3,9 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,8 2,9 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,9 3,3 3,6 3,6 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,6 3,9 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,8 2,9 3,3 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 4,1 3,9 3,3 3,6 3,7 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,7 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 2,8 2,8 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,8 3,6 2,7 2,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,6 2,9 2,6 2,3 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,6 3,6 2,7 3,3 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,3 2,8 2,2 2,6 2,4 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,9 2,6 2,3 2,5 2,4 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,9 2,5 2,4 2,5 2,8 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,8 3,3 2,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,8 2,6 2,3 2,3 2,3 2,5 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 3,9 3,6 3,8 3,8 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,0 2,4 2,0 2,8 2,6 < < <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 22 Alder 21 eller yngre eller ældre Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,3 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,9 3,3 It fungerer godt til eksamen 3,7 3,3 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 4,1 4,0 3,6 3,9 4,0 3,9 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 4,1 3,9 3,7 3,9 4,2 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,9 2,9 2,6 2,4 2,9 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,9 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 4,0 2,9 2,8 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 4,1 3,6 3,6 3,6 3,7 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,6 3,7 3,6 3,9 3,9 3,7 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,7 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,6 3,6 3,6 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,6 3,6 4,1 4,3 3,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,1 4,2 4,0 4,4 4,4 4,1 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 2,0 3,9 1,5 3,3 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,0 2,8 1,0 2,0 2,6 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 5,0 2,0 4,0 3,3 < < <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,7 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,2 3,8 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,6 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,2 3,8 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,7 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,3 3,6 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 4,0 3,7 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,6 2,3 2,5 < < <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ TIMER PÅ 24 CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer timer timer mere end 30 timer Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,9 3,9 3,7 3,9 3,3 3,7 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 4,2 4,2 4,0 3,8 4,1 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 4,0 4,0 4,1 4,3 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 3,3 3,8 3,6 3,9 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,8 2,9 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,7 3,7 4,0 3,3 3,8 3,7 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 3,3 2,7 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 3,7 3,9 3,3 2,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,3 3,3 3,6 2,9 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,7 3,6 3,3 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,9 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,0 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,6 3,6 2,2 2,8 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,8 4,1 3,3 3,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,9 3,3 2,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,4 2,2 2,2 2,2 2,5 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 3,3 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,7 2,0 2,0 4,0 2,0 2,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 < < <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ 25 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,7 3,8 3,7 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,9 3,7 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,3 4,1 4,2 3,6 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,9 3,9 3,7 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,4 3,8 3,9 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,6 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 3,7 3,7 3,6 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 3,3 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,8 2,9 2,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,9 4,0 3,6 3,7 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,8 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,3 3,3 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,6 2,9 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,6 3,8 3,6 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,8 4,0 3,6 3,6 3,7 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 4,0 3,8 3,6 3,7 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,9 3,3 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,9 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 4,0 4,1 3,6 3,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 < < <4,0 <4,5 4,5

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 340 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere