Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU"

Transkript

1 Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal udarbejdes et sparekatalog med en samlet ramme på i alt 27 mio. kr. til brug for arbejdet med budget Voksen- og plejeudvalgets andel af rammen udgør 9 mio. kr. Voksen- og plejeudvalgets har på sit møde den 1. marts 2016 besluttet at anmode forvaltningen om at udarbejde en bred vifte af besparelsesforslag til Katalog Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet beskrivelser af spareforslag med en helårsvirkning på i alt 12,197 mio. kr. ene er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget skal på sit møde behandle og udvælge de besparelsesforslag til Katalog 2017, som udvalget ønsker at sende i høring frem til den 17. maj 2016 kl Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 31. maj 2016, hvor udvalget endeligt beslutter hvilke spareforslag, der skal indgå i Katalog 2017 på udvalgets område. Der kan indsendes høringssvar via hvor høringsmaterialet også vil være tilgængeligt. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har udarbejdet besparelsesforslag, der samlet er på 5,3 mio. kr. i 2017 og 12,197 mio. kr. i de efterfølgende år. Indstilling 1

2 Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter besparelsesforslag til Katalog 2017 og tager stilling til hvilke forslag, der skal sendes til høring. Bilag: 1 Åben Samlet oversigt overbesparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område 45668/16 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget beslutter at sende alle udarbejdede besparelsesforslag til Katalog 2017 til høring. 2

3 Oversigt over besparelsesforslag på voksen- og plejeudvalgets område Forslag S701 Fjerne tidligere budgetudviddelse til åbne aktivitetstilbud til ældre borgere -0,213-0,850-0,850-0,850 S702 Fjerne midler til netværksrehabilitering -0,195-0,780-0,780-0,780 S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 S704 Nedlæggelse af særlig botilbud til demente på Møllehjemmet i Auning -0,105-0,420-0,420-0,420 S705 Rengøring hver 3. uge -0,750-3,000-3,000-3,000 Anvendelse af hjemmeplejens nattevagter i S706-0,225-0,900-0,900-0,900 botilbud på socialområdet S707 Fjerne midler til ledsagerordning -0,200-0,200-0,200-0,200 Fjerne voksen- og plejeudvalgets pulje til S708-0,200-0,200-0,200-0,200 handicapidræt S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 S710 Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde -0,100-0,100-0,100-0,100 S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 S712 Lukning af varmtvandsbassin -0,125-0,250-0,250-0,250 S713 Lukning af værested til udsatte borgere -0,310-0,310-0,310-0,310 S714 Besparelse svarende til budgetudvidelse til etablering af klippekortsordning -0,640-1,280-1,280-1,280 S715 Vederlagsfri fysioterapi 0,000-0,500-0,500-0,500 Reducere udgifter til aktivitetbestemt S716 medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 S717 Fjerne midler til ferieordning for handicappede -1,070-2,140-2,140-2,140 I alt -5,300-12,197-12,197-12,197 Opgjort i mio. kr. i 2017 priser. 1

4 Fjerne tidligere budgetudviddelse til åbne aktivitetstilbud til ældre borgere S701 Udgifter -0,213-0,850-0,850-0,850 Netto -0,213-0,850-0,850-0, Antal fuldtidsstillinger -0,5-2,1-2,1-2,1 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blev det besluttet at afsætte 0,85 mio. kr. til en styrkelse af de åbne aktivitetstilbud i Posthaven, på Violskrænten og på Møllehjemmet, som borgerne ikke skal visiteres til. Budgetudvidelsen anvendes primært til netværks- og samværsskabende aktiviteter (ikke træningsaktiviteter). Det vurderes, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til det tidligere serviceniveau i aktivitetscentrene. 2

5 Fjerne midler til netværksrehabilitering S702 Udgifter -0,195-0,780-0,780-0,780 Netto -0,195-0,780-0,780-0, Antal fuldtidsstillinger -0,5-2,0-2,0-2,0 I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen blev det besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,78 mio. kr. til arbejdet med netværksrehabilitering. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne midlerne, uden at det vil få væsentlig betydning på serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet. 3

6 Udgiftsreduktion på madservice S703 Udgifter -0,517-0,517-0,517-0,517 Netto -0,517-0,517-0,517-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Djurs Mad I/S gennemfører fra og med 2016 en række besparelser på driften, der medfører, at den pris, som de to ejerkommuner skal betale for en almindelig hovedret (inkl. udbringning), kommer til at svare til den maksimale pris, som kommunerne må opkræve hos de hjemmeboende pensionister (prisloftet for pensionisters egenbetaling). Driftsbesparelserne medfører, at ejerkommunernes udgift til en almindelig hovedret er reduceret fra 52,98 kr. i 2015 (2016 p/l) til 51,00 kr. i Tilsvarende er der sket en prisreduktion på de øvrige typer af retter, der fremstilles hos Djurs Mad I/S. På den baggrund er der indregnet en 1-årig driftsbesparelse i budget 2016 på 0,5 mio. kr. Det vurderes, at det også vil være muligt at reducere Norddjurs Kommunes årlige udgifter til madservice med ca. 0,52 mio. kr. i 2017 og i de efterfølgende overslagsår. 4

7 Nedlæggelse af særlig botilbud til demente på Møllehjemmet i Auning S704 Udgifter -0,105-0,420-0,420-0,420 Netto -0,105-0,420-0,420-0, Antal fuldtidsstillinger -0,3-1,1-1,1-1,1 Det vurderes, at de 20 særlige demensboliger på Fuglsanggården i Grenaa kan dække Norddjurs Kommunes samlede behov for boliger af denne type. Det foreslås derfor, at en boenhed med 6 boliger til demente borgere på Møllehjemmet i Auning lukkes og i stedet omdannes til almindelige plejeboliger. Herved vil det være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på 0,42 mio. kr. 5

8 Rengøring hver 3. uge S705 Udgifter -0,750-3,000-3,000-3,000 Netto -0,750-3,000-3,000-3, Antal fuldtidsstillinger -1,9-7,5-7,5-7,5 I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen i , blev det besluttet, at udvide hjemmeplejens budget med 3,0 mio. kr. årligt med henblik på at tilbyde rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Det vurderes, at det vil være muligt at vende tilbage til det tidligere tilbud, om kun at tilbyde rengøring hver 3. uge. 6

9 Anvendelse af hjemmeplejens nattevagter i botilbud på socialområdet S706 Udgifter -0,225-0,900-0,900-0,900 Netto -0,225-0,900-0,900-0, Antal fuldtidsstillinger -0,3-1,0-1,0-1,0 Det vurderes, at det vil være muligt at reducere antallet af nattevagter fra 2 til 1 på henholdsvis Skovstjernen og Kærvang/Skovvang, hvis der bliver mulighed for i stedet at få assistance fra hjemmeplejens nattevagter. Dette vil kræve, at hjemmeplejens nattevagtordning udvides med 1 fuldtidsstilling. Dvs. at nettobesparelsen vil svare til 1,0 fuldtidsstilling på socialområdet. 7

10 Fjerne midler til ledsagerordning S707 Udgifter -0,200-0,200-0,200-0,200 Netto -0,200-0,200-0,200-0, Antal fuldtidsstillinger -0,5-0,5-0,5-0,5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en ledsagerordning for psykisk handicappede. Det vurderes, at det vil være muligt at undvære ledsagerordningen. 8

11 Fjerne voksen- og plejeudvalgets pulje til handicapidræt S708 Udgifter -0,200-0,200-0,200-0,200 Netto -0,200-0,200-0,200-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en pulje til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter for borgere med handicap. Handicapidræt er ikke en kommunal kerneydelse på social, og samlet set vurderes den faglige effekt at være begrænset. 9

12 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje S709 Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto -0,100-0,100-0,100-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje er på i alt 0,45 mio. kr. årligt. Omkring halvdelen af puljen anvendes til finansiering af kommunens tobaksforebyggelsesindsats. Det vurderes, at indsatsen er vigtig og derfor bør fastholdes. Der har ikke været tale om en målrettet anvendelse af den øvrige del af puljen og det vurdere, at den faglige effekt har været begrænset. 10

13 Reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde S710 Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto -0,100-0,100-0,100-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Voksen- og plejeudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde er i 2016 og overslagsårene på 0,65 mio. kr. årligt. Det vurderes, at det vil være muligt at reducere puljen til frivilligt socialt arbejde med 0,1 mio. kr. årligt. 11

14 Besparelse på telefoni og kopimaskiner S711 Udgifter -0,450-0,450-0,450-0,450 Netto -0,450-0,450-0,450-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner mv. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Budgetreduktionen medvirker til, at Norddjurs Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden Årlig besparelse på telefoni og kopimaskiner (mio. kr) Telefoni Kopimaskiner I alt VPU 0,300 0,150 0,450 12

15 Lukning af varmtvandsbassin S712 Udgifter -0,125-0,250-0,250-0,250 Netto -0,125-0,250-0,250-0, Antal fuldtidsstillinger 0,1 0,2 0,2 0,2 Trænings- og rehabiliteringsområdet benytter aktuelt varmtvandsbassinnet på Hedebo-Centret i Grenaa på følgende tidspunkter: Tirsdag kl (2 hold) Torsdag kl (2 hold). Målgruppen er: Kronisk syge borgere, som har vanskeligt ved at deltage i almindelig træning Borgere med ryg- og knælidelser Borgere med bækkenlidelser. Holdenes størrelse afhænger af de konkrete deltagere. Der deltager mellem personer om ugen. Benyttelsen af bassinnet er mindre end tidligere, hvor der var behov for at benytte bassinnet tre dag om ugen. Herudover benyttes varmtvandsbassinnet af en række foreninger og oplysningsforbund. Ved en lukning af varmtvandsbassinnet vil borgerne i stedet modtage træning i kommunens trænings- og aktivitetscentre. Desuden vil det i nogen situationer være muligt at benytte svømmehallen i Grenaa, der har varmtvandsbassin men ingen lift. Dette svarer til tilbuddet i Auning. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,25 mio. kr. ved en lukning af varmtvandsbassinnet. 13

16 Lukning af værested til udsatte borgere S713 Udgifter -0,310-0,310-0,310-0,310 Netto -0,310-0,310-0,310-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 I budgettet for 2017 og overslagsårene er der afsat 0,31 mio. kr. til drift af et værested for socialt udsatte borgere i Grenaa. Derudover er der i budgettet for 2016 afsat et anlægsbeløb på 0,25 mio. kr. til etablering af værestedet. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet en egnet bygning til værestedet. Det foreslås at undlade en opstart af værestedet. 14

17 Besparelse svarende til budgetudvidelse til etablering af klippekortsordning S714 Udgifter -0,640-1,280-1,280-1,280 Netto -0,640-1,280-1,280-1, Antal fuldtidsstillinger -1,6-3,2-3,2-3,2 Norddjurs Kommune har i 2015 modtaget statslige puljemidler til etablering af en klippekortsordning for hjemmepleje. Der modtages et tilsvarende beløb til formålet i Klippekortsaktiviteterne kan f.eks. være højtlæsning, gåture, indkøb af tøj og gaver samt besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, der ikke indgår i den almindelige hjemmehjælp. Målgruppen for klippekortsordningen er svage borgere med et begrænset netværk, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen. Norddjurs Kommunes andel af de statslige puljemidler er i 2016 på 1,28 mio. kr. Norddjurs Kommune er ikke forpligtet til at videreføre ordningen i 2017, hvor puljemidlerne vil blive tilført via en forhøjelse af det generelle bloktilskud. Det skal bemærkes, at midlerne til klippekortsordningen i 2017 og overslagsårene endnu ikke er afsat på voksen- og plejeudvalgets område. I stedet for at afsætte 1,28 mio. kr. til en videreførelse af klippekortsordningen i 2017 og overslagsårene foreslås det, at ordningen ophører medio Bloktilskudsmidlerne tilføres derfor ikke til voksen- og plejeudvalgets område (med undtagelse af 0,64 mio. kr. i 2017). Dette medfører, at der vil ske en generel styrkelse af Norddjurs Kommunes likviditet. 15

18 Vederlagsfri fysioterapi S715 Udgifter 0,000-0,500-0,500-0,500 Netto 0,000-0,500-0,500-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Norddjurs Kommune betaler for udgifter til vederlagsfri fysioterapi, der bevilges af de praktiserende læger. Da kommunens udgifter er høje set i forhold til en række sammenligningskommuner, vurderes det, at en grundig dialog med de praktiserende læger om bevillingspraksis og alternative kommunale tilbud vil kunne medvirke til at reducere udgiftsniveauet med ca. 0,5 mio. kr. fra og med

19 Reducere udgifter til aktivitetbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet S716 Udgifter -0,100-0,200-0,200-0,200 Netto -0,100-0,200-0,200-0, nej Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Forvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann gennemført en analyse af mulighederne for at nedbringe Norddjurs Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Analysen har ledt frem til, at der med fordel kan iværksættes en række mindre tiltag vedrørende faldforebyggelse og tilbud til KOL-patienter, der kan medvirke til nedbringe udgifterne med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. 17

20 Fjerne midler til ferieordning for handicappede S717 Udgifter -1,070-2,140-2,140-2,140 Netto -1,070-2,140-2,140-2, Antal fuldtidsstillinger -2,7-5,4-5,4-5,4 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 2,14 mio. kr. årligt til etablering af en ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Ferieordningen har stor bevågenhed hos både brugere, pårørende og handicaprådet, og det er forvaltningens vurdering, at ordningen giver beboerne et løft i hverdagen og har en positiv pædagogisk effekt. Der er imidlertid ikke tale om en kerneydelse i botilbuddene, og det vurderes derfor, at det vil være muligt at reducere eller helt fjerne ferieordningen. 18

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget 01-09-200718:19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne 2008 2009 2010 2011 Prioritet Plejeboliger

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Udvidelses- og besparelsesforslag. 1. behandlingsbudgettet Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen

Udvidelses- og besparelsesforslag. 1. behandlingsbudgettet Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet 2017-2020 Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen 1 Udvidelses- og besparelsesforslag til 1. behandlingsbudgettet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Punkt 05 Spareforslag

Punkt 05 Spareforslag Punkt 05 Spareforslag Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 1 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 5. februar 2014 Tid: Kl. 16.00 18.00 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Forslag om lukning af Rougsøcentret

Forslag om lukning af Rougsøcentret 29. oktober 2015 Forslag om lukning af Rougsøcentret I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at lukke Rougsøcentret i Allingåbro og derved opnå

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Dato: Onsdag den 25. maj 2016 Start kl.: 14:15 Slut kl.:

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 14. april 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Aktivitetsbudget plejecentre 110,928-2,000-1,500-1,000-1,000

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede Spareforslag 2016-2019 MSO - 7 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 7. Aktiviteter og specialiserede tilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Læs mere

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget s sparekatalog til B2017: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af 2 aktivitetscentre - 1.102-2.110-2.110-2.110 2. Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet - 450-900 - 900-900 3. Harmonisering

Læs mere

Plan for anvendelse af bassin i Hammer Bakker - høring.

Plan for anvendelse af bassin i Hammer Bakker - høring. Punkt 6. Plan for anvendelse af bassin i Hammer Bakker - høring. 2013-1095. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at at brugerne af varmtvandsbassin ved Træningsenheden

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8 Budgetomplaceringer Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Konto 7 / 8 I alt Omplacering 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2008. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2008 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Ældrerådet i Norddjurs Kommune har i året 2008 oplevet mange aktiviteter på ældre- og plejeområdet, og har et utal af gange behandlet sagerne med høringssvar

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budget Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK

Budget Fase 3 - behandling af spareforslag til Katalog 2017 (ØK) S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK Budget 2017-2020 - Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. januar 2016,

Læs mere