MONTERINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/ mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T F

2 NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye, skærpede, lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme. Nem gulvvarmeløsning med NOVOPAN KLIMAGULV I gulvspånpladerne er der fræset spor til montering af alu-varmefordelingsplader og varmeslanger. De fræsede spor i gulvpladen sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet. Samtidig er NOVOPAN KLIMAGULV et klimavenligt produkt, der er fremstillet af træ som er dyrket bæredygtigt. Vandbaseret gulvvarme på en hurtig, tryg, enkel og økonomisk måde God varmeøkonomi Fordelen ved NOVOPAN KLIMAGULV som gulvvarmeløsning er en ensartet overfladetemperatur på gulvet. Vandbaseret gulvvarmesystem monteret i NOVOPAN KLIMAGULV afgiver en fuldstændig ens varme i hele rummet. Den opstigende, jævne varme gør at rumtemperaturen kan reduceres C i forhold til traditionelle varmekilder - uden at det går ud over komforten. Ved temperaturændringer på grund af lysindfald fra store glasarealer og f.eks. ved natsænkning - opnås den ønskede temperatur indenfor en halv til to timer modsat traditionelle gulvvarmesystemer indstøbt i betondæk, som er op til tolv timer om at nå den ønskede temperatur, grundet betondækkets store termiske inerti. Således kan der opnås energibesparelser på ca. 5% af varmeregningen. 2

3 MONTERINGSVEJLEDNING Monteringsanvisning for NOVOPAN spånplade Monteringsanvisningen gennemlæses grundigt, før arbejdet påbegyndes. Vi gør opmærksom på, at funktionsgodkendelsen kun gælder under forudsætning af, at monteringsanvisningen følges. Vigtigt: Rådfør dig med din VVS-installatør, før du begynder montering, og udfør arbejdet i samråd med denne. Denne monteringsanvisning omfatter ikke projektering og installering af gulvvarmesystem. BÆRENDE UNDERGULV UDLAGT PÅ STRØER Trin 1.1: MONTERING Alle pladekanter understøttes med en max. afstand til væg på 40 mm. Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra understøtningsstrøer placeres 200 mm fra væg. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på max. 600 mm. Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm. Trin 1.2: NEDLÆGNING Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede bjælker/strøer. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm. Pladerne limes med D3 PVAc lim i dobbeltprofilen. Limen skal være synlig efter samling og aftørres omhyggeligt på flade og i BUNDEN AF SPORET. Pladerne fastgøres til strøer/bjælker og langs alle understøttede pladekanter med skruer. Skrueafstand langside 300 mm. Pladerne fastgøres til tværgående strøer med 4 skruer på hver understøtning. Anvend skruer med delgevind, dimension: 4,0/4,5 x 60 mm. Ved almindelig boligbelastning kan flyverstød benyttes. SVØMMENDE GULV UDLAGT PÅ GODKENDT BÆRENDE ISOLERING NOVOPAN KLIMAGULV med spor er velegnet til vandbaseret gulvvarmesystem udlagt som svømmende gulv på godkendt bærende isolering f.eks. polystyren (EPS). Novopan anbefaler min. type 250. Se i øvrigt TRÆ 64. Damp-/fugtspærre i konstruktionen placeres oven på polystyrenen. Denne fungerer samtidig som glidelag. Man kan med fordel udlægge 500 g gulvpap mellem spånplade og dampspærre. Pladerne fuldlimes på alle kanter. Udlægning og montering i øvrigt i henhold til afsnittet om bærende undergulv. Dampspærre FRÆSNING AF VENDESPOR Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. som følger: Der anvendes en overfræser forsynet med land- og penolskrue eller profilstyr og 22 eller 24 mm bor (evt. profilbor). Til fastholdelse af overfræser bores et hul Ø 6 mm, min. 300 mm fra væg og midt imellem 2 varmespor. Fræsedybde 21,4 mm. OBS! Ved lange slangelængder på ca. 10 lbm. eller over, øges vendesporets bredde til mm. Vendespor fræses i hver 2. række. Sporet rengøres/støvsuges omhyggeligt. 3

4 KLIMAGULV MONTERINGSVEJLEDNING spånplade Planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering og planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Se bagsiden for Gode Råd. BOLIGBELASTNING EN (bolig, kontor og let erhverv Q=2kN) KERTO (stivhed MPa) SAVSKÅRNE STRØER, KVALITET SVARENDE TIL C 18 (T 1) STRØDIMENSION H x B mm 40 x x x x x x 95 OPKLODSNINGSAFSTAND i mm Ved andre strødimensioner end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med mindst 10%. Trin 3: NEDLÆGNING AF VARMEFORDELINGSPLADER Gulvplader og spor støvsuges grundigt. Varmefordelingsplader udlægges og fastgøres i den ene side med 2 papsøm pr. varmefordelingsplade. Indbyrdes længdeafstand mellem pladerne - min. 10 mm. Afstand fra plade til vendesporets begyndelse - min. 20 mm. Afstand mellem varmeslanger 300 cc. Varmeslange: Tilslutningen bør udføres af autoriseret VVS-installatør. Rørdimension - 20 mm. Der skal anvendes rørtype med iltspærre. Novopan anbefaler fabrikater med indvendig iltspærre pga. evt. lydafgivelse. Trin 4: MONTERING AF OVERGULV Efter montering af varmefordelingsplader og varmeslange udlægges gulvpap, 500 g /m 2, over hele gulvfladen, hvorefter overgulvet monteres: A. Lamelparket - min. 12 mm (lægningsretning valgfri). B. Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning - på et underlag af 12 eller 16 mm spånplade fastskruet. C. Fuldklæbede parketstave - på et underlag af min. 12 mm spånplade fastskruet. D. Keramisk gulvbelægning - på et underlag af 12,5 mm gulvgips fastskruet. E. Laminatgulv 7-12 mm tykkelse på et underlag af min. 3 mm trykfordelende masonite. A. LAMELPARKET - MIN. 12 MM C. FULDKLÆBEDE PARKETSTAVE Lamelparketgulvet udlægges svømmende oven på spånpladegulvet, parallelt eller vinkelret på varmeslangerne. OBS! Nogle producenter af overgulv kræver mellemlægsplade, forhør venligst din leverandør. B. GULVTÆPPE, VINYL ELLER ANDEN GULVBELÆGNING Tynde gulvbelægninger og banevarer udlægges på et underlag af 12 eller 16 mm spånplade med feder og not - SPAANDEX VÆG/GULV - fastskruet. Pladerne udlægges i forbandt parallelt med varmeslange. Pladerne udlægges, så samlingerne er forskudt for undergulvet - min. 200 mm, limes i alle samlinger. Pladerne fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 300 x 300 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 30 mm, og planslibes efter behov. Gulvkonstruktionen skal være i fugtbalance, før evt. gulvbelægning limes til spånpladen. Dvs. at fugten i spånpladen ikke må overstige 8%. Alternativt: Ved pladsmangel kan udlægges 10 mm spånplade som mellemlag (fastgøres som beskrevet ovenfor). Kan ikke anbefales til fuldklæbede belægninger. Bemærk: Tyndere gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og skruehuller. Skruehuller må aldrig spartles. Min. 12 mm spånplade med feder og not - SPAANDEX VÆG/GULV - udlægges som mellemlag. Spånpladen fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 300 x 300 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 35 mm eller 4 x 45 mm ved anvendelse af 22 mm spånplade. Vær særlig opmærksom på at fuldklæbede massive overgulve kræver fuldstændig jævn varmefordeling, og en max. overfladetemperatur på 27 0 C. Følg i øvrigt producentens anvisning, samt fremgangsmåden i TRÆ 64, afsnit GULVVARME. D. KERAMISKE GULVBELÆGNINGER TØRRE RUM Undergulv udlægges på strøer med en centerafstand på max. 300 mm. Mellemlag bestående af gulvgips fæstnes til undergulvet i kvadratnet på ca. 300 x 300 mm med skruer 4,0 x 30 mm eller de af gipsproducenten anbefalede. Konstruktionen skal generelt udføres efter anbefalet branchestandard, og pladetypen EN 312 P4 kan således ikke anvendes i vådrum. E MM LAMINATGULV Nogle producenter anbefaler, at man udlægger laminatgulvet på min. 3 mm trykfordelende masonite plade 61 x 122 cm. Pladerne udlægges med glat side op med 2-5 mm mellemrum og kan med fordel tapes i samlingerne. UNDERGULVE TIL TUNG BELASTNING Ved tungere belastning i f.eks. børnehaver, plejehjem, kontorer o.lign. skal den underliggende strøkonstruktion udføres iht. nedlægningsanvisningen for SPAANDEX K-GULV EN 312 P6. Ved denne konstruktion anvendes SPAANDEX K-GULV 22 mm endvidere som mellemlag for færdig gulvbelægning, udlagt som svømmende gulv, og som underlag for den færdige gulvbelægning. 4

5 under gulvet i alle rum Løsningen kan tilpasses de fleste boligrum NOVOPAN KLIMAGULV - er en gennemarbejdet og komplet løsning til installering af vandbaseret gulvvarme. Systemet er egnet til såvel nybyggeri som boligrenovering, og er en hurtig, tryg, enkel og økonomisk løsning. NOVOPAN KLIMAGULV kan lægges på strøer eller som svømmende gulv. Ovenpå lægges det synlige gulv f.eks. trægulv. Før NOVOPAN KLIMAGULV lægges... I brochuren finder du bl.a. Monteringsanvisningen for såvel 22 som 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV. Den gennemlæses grundigt, før du går i gang med at lægge gulvet. Monteringsvejedning for 25 mm spånplade - se side 3 og 4. 5

6 Anvendelse og NOVOPAN KLIMAGULV... er en 22 eller 25 mm gulvspånplade - SPAANDEX K-GULV EN312 P6 / EN312 P4 i formatet 1800x600 mm. Gulvpladen er forsynet med fræsede spor pr. 200/300 mm til nedlægning af aluvarmefordelingsplader og varmeslange. Velegnet til forskellige gulvkonstruktioner... Anvendelsesområder NOVOPAN KLIMAGULV EN312 P6 / P4 er klassificeringen til anvendelse som undergulv på træbjælkelag i permanent opvarmede rum, med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger - dvs. almindelig beboelse. 1-sidet fastgørelse af alu-varmefordelingsplade NOVOPAN KLIMAGULV er velegnet til anvendelse som forskellige gulvkonstruktioner f.eks.: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker. BÆRENDE UNDERGULV MED FLYVERSTØD - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker, men hvor det er tilladt at udføre endesamlinger mellem strøer/bjælker. SVØMMENDE GULV - en gulvkonstruktion, der ikke er fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet og godkendt isoleringsmateriale eller på afrettet beton. 6 Hurtig og korrekt nedlægning NOVOPAN KLIMAGULV sikrer en hurtig og korrekt nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange med en præcis centerafstand, hvilket betyder optimal varmefordeling og udnyttelse af varmen over hele gulvfladen. Funktionstestet og MK-godkendt NOVOPAN KLIMAGULV er funktionstestet af Teknologisk Institut iht. EN1195:1997 / EN12871:2000, og produktions-processen er godkendt af Dancert. MK-Godkendelse 22 mm MK5.33/ mm MK5.33/1816. Gulvbelægning... Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV kan f.eks. anvendes: A. Lamelparket - min. 12 mm. B. Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning - på et underlag af min. 10 mm spånplade. C. Fuldklæbede parketstave - på et underlag af min. 12 mm spånplade fastskruet. D. Keramisk gulvbelægning - på et underlag af 12,5 mm gulvgips. E. Ved anvendelse af 25 mm NOVOPAN KLIMAGULV kan man - udover de ovennævnte overgulvtyper - også afslutte gulvet med laminatgulv i 7-12 mm tykkelse. Altid med et underlag af 500 g gulvpap.se iøvrigt monteringsvejledningen.

7 håndtering af NOVOPAN KLIMAGULV... Isolering NOVOPAN KLIMAGULV Alu-varmefordelingsplade Varmeslange Gulvpap 500 g/m 2 Overgulv Strøer Funktionstestet af Teknologisk Institut Transport og lagring Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladen skal altid være beskyttet mod fugt. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt, OPVARMET og VENTILERET. Isolering og fugtspærre Er der risiko for fugtpåvirkning af strøer og gulve, skal der udlægges en effektiv fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm typegodkendt, langtidsholdbar plastfolie. Fugtspærren udlægges ALTID med min. 200 mm overlæg og tapes i samlingerne. For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til TRÆ 64, SBi 224 eller leverandøren af isoleringsmaterialer. OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer. 7

8 Monteringsanvisningen gennemlæses grundigt, før arbejdet påbegyndes. Vi gør opmærksom på, at funktionsgodkendelsen kun gælder under forudsætning af, at monteringsanvisningen følges. BÆRENDE UNDERGULV UDLAGT PÅ STRØER Trin 1.1: MONTERING Alle pladekanter understøttes med en max. afstand til væg på 40 mm. Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra understøtningsstrøer placeres 200 mm fra væg. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på max. 600 mm. Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm. Trin 1.2: NEDLÆGNING Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede bjælker/strøer. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm. Pladerne limes med D3 PVAc lim i dobbeltprofilen. Limen skal være synlig efter samling og aftørres omhyggeligt på flade og i BUNDEN AF SPORET. Pladerne fastgøres til strøer/bjælker og langs alle understøttede pladekanter med skruer. Skrueafstand langside 300 mm. Pladerne fastgøres til tværgående strøer med 4 skruer på hver understøtning. Anvend skruer med delgevind, dimension: 4,0/4,5 x 60 mm. Ved almindelig boligbelastning kan flyverstød benyttes. MONTERINGSVEJLEDNING Monteringsanvisning for NOVOPAN Vigtigt: Rådfør dig med din VVS-installatør, før du begynder montering, og udfør arbejdet i samråd med denne. Denne monteringsanvisning omfatter ikke projektering og installering af gulvvarmesystem. spånplade SVØMMENDE GULV UDLAGT PÅ GODKENDT BÆRENDE ISOLERING NOVOPAN KLIMAGULV med spor er velegnet til vandbaseret gulvvarmesystem udlagt som svømmende gulv på godkendt bærende isolering f.eks. polystyren (EPS). Novopan anbefaler min. type 250. Se i øvrigt TRÆ 64. Damp-/fugtspærre i konstruktionen placeres oven på polystyrenen. Denne fungerer samtidig som glidelag. Man kan med fordel udlægge 500 g gulvpap mellem spånplade og dampspærre. Pladerne fuldlimes på alle kanter. Dampspærre Udlægning og montering i øvrigt i henhold til afsnittet om bærende undergulv. PLADER MED VENDESPOR Trin 2.1: MONTERING AF PLADE MED FRÆSEDE VENDESPOR Strøkonstruktioner- ved anvendelse af Novopan s fræsede vendeplader, vil der i hver pladerække forekomme en stump samling (hvor feder/not er savet bort - knasfuge). Samlingen skal altid foregå over strø. Pladeenderne limes og fastgøres til strø med 2x4 stk. skruer. Øvrige pladesamlinger limes og fastgøres som tidligere beskrevet. Sporet rengøres omhyggeligt. Svømmende konstruktioner - ved anvendelse af Novopans fræsede vendeplader, vil der i hver pladerække forekomme en stump samling (knasfuge). Dvs. man tilskærer vendepladen og næstsidste plade, hvorved fer/not skæres bort. For at opnå tilfredsstillende styrke i pladesamlingen, anbefales det at ifræse 2 stk. fladdyvler. Fladdyvler og pladekanter påføres rigeligt med lim og samles herefter. Trin 2.2: FRÆSNING AF VENDESPOR Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. som følger: Der anvendes en overfræser forsynet med land- og penolskrue eller profilstyr, og 18 eller 20 mm bor (evt. profilbor). Til fastholdelse af overfræser bores et hul Ø 6 mm, min. 250 mm fra væg og midt imellem 2 varmespor. Fræsedybde 18,2 mm. OBS! Ved slangelængder på ca. 10 lbm. eller over, øges vendesporets bredde til mm. Vendespor fræses i hver 2. række. 8 Sporet rengøres/støvsuges omhyggeligt.

9 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T F KLIMAGULV Planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering og planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Se bagsiden for Gode Råd. MONTERINGSVEJLEDNING spånplade BOLIGBELASTNING EN (bolig, kontor og let erhverv Q=2kN) KERTO (stivhed MPa) SAVSKÅRNE STRØER, KVALITET SVARENDE TIL C 18 (T 1) STRØDIMENSION H x B mm 40 x x x x x x 95 OPKLODSNINGSAFSTAND i mm Ved andre strødimensioner end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med mindst 10%. Trin 3: NEDLÆGNING AF SØMFRI VARMEFORDELINGSPLADER Gulvplader og spor støvsuges grundigt. Stående montage - pladen slippes, og den falder let og uhindret på plads. Et let tryk med foden fikserer varmefordelingspladen i gulvspånpladens spor, uden traditionel brug af søm til fastgørelse. Sømfri fiksering mindsker risikoen for evt. spændinger og buler i alu-pladerne. Monteringen foregår let og ergonomisk korrekt, uden uhensigtsmæssige, belastende arbejdsstillinger. MONTERING AF VARMEFORDELINGSPLADE MED SØM Traditionelle varmefordelingsplader fastgøres ensidet med 2 stk. papsøm galvaniseret eller blanke. Indbyrdes længdeafstand mellem pladerne - min. 10 mm. Afstand fra plade til vendesporets begyndelse - min. 20 mm. Afstand mellem varmeslanger 200 cc. Varmeslange: Tilslutningen bør udføres af autoriseret VVS-installatør. Rørdimension - 16 mm. Der skal anvendes rørtype med iltspærre. Novopan anbefaler fabrikater med indvendig iltspærre pga. evt. lydafgivelse. Valg af varmefordelingsplade skal afstemmes med rørdimension. Trin 4: MONTERING AF OVERGULV Efter montering af varmefordelingsplader og varmeslange udlægges gulvpap, 500 g /m 2, over hele gulvfladen, hvorefter overgulvet monteres: A. Lamelparket - min. 12 mm (lægningsretning valgfri) B. Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning - på et underlag af 12 eller 16 mm spånplade fastskruet. C. Fuldklæbede parketstave - på et underlag af min. 12 mm spånplade fastskruet. D. Keramisk gulvbelægning - på et underlag af 12,5 mm gulvgips fastskruet. A. LAMELPARKET - MIN. 12 MM C. FULDKLÆBEDE PARKETSTAVE Lamelparketgulvet udlægges svømmende oven på spånpladegulvet, parallelt eller vinkelret på varmeslangerne. OBS! Nogle producenter af overgulv kræver mellemlægsplade, forhør venligst din leverandør. B. GULVTÆPPE, LAMINATGULV, VINYL ELLER ANDEN GULVBELÆGNING Tynde gulvbelægninger og banevarer udlægges på et underlag af 12 eller 16 mm spånplade med feder og not - SPAANDEX VÆG/GULV - fastskruet. Pladerne udlægges i forbandt parallelt med varmeslange. Pladerne udlægges, så samlingerne er forskudt for undergulvet - min. 200 mm, limes i alle samlinger. Spånpladerne fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 30 mm, og planslibes efter behov. Gulvkonstruktionen skal være i fugtbalance, før evt. gulvbelægning limes til spånpladen. Dvs. at fugten i spånpladen ikke må overstige 8%. Alternativ: Ved pladsmangel kan udlægges 10 mm spånplade som mellemlag (fastgøres som beskrevet ovenfor). Kan ikke anbefales til fuldklæbede belægninger. Bemærk: Tyndere gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og skruehuller. Skruehuller må aldrig spartles. Min. 12 mm spånplade med feder og not - SPAANDEX VÆG/GULV - udlægges som mellemlag. Spånpladen fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 35 mm eller 4 x 45 mm ved anvendelse af 22 mm spånplade. Vær særlig opmærksom på at fuldklæbede massive overgulve kræver fuldstændig jævn varmefordeling, og en max. overfladetemperatur på 27 0 C. Følg i øvrigt producentens anvisning, samt fremgangsmåden i TRÆ 64, afsnit GULVVARME. D. KERAMISKE GULVBELÆGNINGER TØRRE RUM Undergulv udlægges på strøer med en centerafstand på max. 300 mm. Mellemlag bestående af gulvgips fæstnes til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm med skruer 4,0 x 30 mm eller de af gipsproducenten anbefalede. Konstruktionen skal generelt udføres efter anbefalet branchestandard, og pladetypen EN 312 P6 kan således ikke anvendes i vådrum. Ved vådrumskonstruktioner - kontakt NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S Se brochuren NovopaN Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! VÅDRUM - gulvpladen til gulvvarme UNDERGULVE TIL TUNG BELASTNING Ved tungere belastning i f.eks. børnehaver, plejehjem, kontorer o.lign. skal den underliggende strøkonstruktion udføres iht. nedlægningsanvisningen for novopan klimagulv_vådrum brochure.indd 1 24/02/ SPAANDEX K-GULV EN 312 P6. Ved denne konstruktion anvendes SPAANDEX K-GULV 22 mm endvidere som mellemlag for færdig gulvbelægning, udlagt som svømmende gulv, og som underlag for den færdige gulvbelægning. 9

10 Gode råd! spånplade spånplade Nedlæg tomrør ø 25 mm mellem 1. og 2. strø - til- eller afgang til varmeslanger Husk isolering af tomrør Varmeslange - 16 mm med indvendig iltspærre Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension. Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27 0 C Shuntstyringen gælder også i byggeperioden, og ved evt. udtørring af byggefugt Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger så evt. tilført byggefugt er borte før montering af færdigt gulv Fugtindhold i strøer - max 8% ± 2 Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt Husk korrekt placering af evt. fugtspærre Anvend rigelig lim - ca. 3/4 l pr. 25 lbm. Aftør sporene omhyggeligt for lim Alle anvendte skruer skal være med delgevind Dimension af spor: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm Udlæg ikke varmefordelingsplader og -slanger under faste skabe Støvsug gulvet grundigt før montering af varmefordelingsplader Konstateres der lunker i undergulvet, skal varmefordelingspladen deles, således denne følger undergulvet. Forbrug af alu-varmefordelingsplader - 3,7-4,2 stk. pr. m % af gulvets areal skal være dækket Forbrug af varmeslange - 5,4 lbm. pr. m 2 Zonestørrelse m 2 Brug ikke gulvet til arbejdsplads - ingen trafik på gulvet under udførelse Tildæk gulvet hvis gulvbelægningen ikke skal monteres straks Fastgørelse af overgulv med klammer og pistolsøm frarådes Spartl aldrig skruehuller Brædder, lamelparket og parketstave må ikke forsøges fastgjort til spånplader med klammer eller pistolsøm Se i øvrigt TRÆ 64 Nedlæg tomrør ø 34 mm mellem 1. og 2. strø - til- eller afgang til varmeslanger Varmeslange - 20 mm med indvendig iltspærre Dimension af spor: Bredde 23 mm, dybde 21,2 mm Forbrug af alu-varmefordelingsplader - 2,7-3,0 stk. pr. m % af gulvets areal skal være dækket Forbrug af varmeslange - 3,6 lbm. pr. m 2 Zonestørrelse m 2 ANSVARSFRASKRIVELSE NOVOPAN KLIMAGULV er beregnet til anvendelse i lokaler, hvor der etableres gulvvarme. Vejledningen omfatter hverken beslutning om valg af gulvvarme, projektering eller installation af gulvvarmesystem, og NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S påtager sig intet ansvar herfor. NOVOPAN KLIMAGULV bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produktet fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Februar 2015 version 1.3 offenm.com For øvrige gode råd - se ovenfor under 22 mm Håndtering Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, skal manuel transport og pladeløft foretages af 2 personer. Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering. Bær beskyttelsesbriller og åndedræsbeskyttelse ved pladebearbejdning. Vægt spånplade 620 x1820 x 22 mm: 18 kg / 620 x 1820 x 25 mm: 20 kg. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T F

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk

Klimagulv. 22 mm. Novopan. montageanvisning. Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk Novopan Klimagulv Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk mm montageanvisning Der er mange måder at få varmen på. Kun én giver dig alle fordelene! Novopan Klimagulv giver en ensartet og

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. montageanvisning. Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. montageanvisning. Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI Novopan undergulv Spaandex K- gulv montageanvisning Monteringsanvisningen omfatter nedlægning af undergulvene: SPAANDEX K-GULV P SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P/P NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl

Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl Monteringsvejledning for DLH Thermogulv Vådrum vinyl Vejledningen er gældende til indendørs brug i vådrum med gulvbelægning af vinyl og ved gulvarealer på max 8 m i længde/bredde. Konstruktionen anbefales

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

GULVVARMERØR. Rør pr. m²

GULVVARMERØR. Rør pr. m² Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 Gulvvarmerør... 2 Opbygningsprincipper... 3 Rørskinner... 3 Rørclips... 3 Celleplastplader... 4 Termoplader... 4 Eksempel... 5 Anvendelsesområde:

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME. shoppen.com

K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME. shoppen.com K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME shoppen.com Vi tilbyder dig en komplet gulvvarmeløsning med alt, hvad du har behov for - du kan samtidig

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere