INVESTORORIENTERING Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTORORIENTERING Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på"

Transkript

1 INVESTORORIENTERING 2015 Orientering om resultatudviklingen i 2015 Foreningens årsrapport findes på

2 Kære medlem Investeringsforeningen SmallCap Danmark realiserede i 2015 et resultat 36,8 mio. kr. Det svarer til et afkast på 40,9%. OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg med 36,8% i 2015 (2014: 4,1%). Foreningen outperformede således sit benchmark med 4,1%-point. Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet. BoConcept skiller sig dog markant positivt ud. En meget succesfuld turnaround fik aktien til at stige med hele 539% i BoConcept udgjorde 9,7% af porteføljen ved årets afslutning. Efter den gennemførte tilpasning af investeringsteamet i 2015 har Investeringsforeningen SmallCap Danmark fremadrettet reduceret den ordinære omkostningsprocent til under 2,0%. Det niveau anser bestyrelsen for konkurrencedygtigt sammenlignet med andre aktivt forvaltede investeringsforeninger, der investerer bredt i aktiemarkedet. Starten på 2016 har været præget af stor usikkerhed og betydelige kursfald på aktiemarkederne. Usikkerheden vil fortsætte på et højt niveau, og der må fortsat forventes betydelige svingninger i aktiekurserne hen over året med periodevis negative afkast. Investeringsforeningen SmallCap Danmark vurderer dog, at den underliggende udvikling, især for small cap segmentet, vil være positiv i 2016, omend væsentligt mere afdæmpet end i De nuværende meget svingende aktiemarkeder, og de til tider sentiment drevne kursbevægelser, understreger værdien af Investeringsforeningens langsigtede investeringsfokus baseret på egen fundamentalanalyse af de enkelte selskaber. Det langsigtede perspektiv vil blive fastholdt, og bestyrelsen har tillid til, at det vil give det bedste investeringsresultat. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der, i lighed med 2014, ikke udbetales udbytte for København d. 16. marts 2016 Niels Roth Formand for bestyrelsen

3 HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (t.kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og kurstab Administrationsomkostninger Heraf ord. driftsomkostninger Heraf bonus Resultat før skat Skat Nettoresultat Balance (t.kr.) Likvider Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Afkast -27,1% 5,5% 36,2% -5,1% 40,9% Ændring i OMXCXC20-25,8% 14,1% 45,5% 4,1% 36,8% Resultat pr. andel, kr Omkostningsprocent, ordinære omkst. excl. bonus 1,69% 1,97% 2,58% 2,25% 2,34% Omkostningsprocent, ordinære omkst. incl. bonus 1,48% 1,79% 2,58% 2,25% 3,31% Udbytte pr. andel, kr Indre værdi pr. andel, kr. ultimo Børskurs pr. andel, kr. ultimo Cirkulerende andele, stk. ultimo Kilde: Egne beregninger og Factset

4 LEDELSENS ÅRSBERETNING I 2015 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 36,8 mio. kr. sammenlignet med et negativt resultat i 2014 på 5,3 mio. kr. Resultatet for 2015 svarer til et afkast på 40,9% (2014: -5,1%). OMXCXC20- indekset, som er foreningens benchmark, steg med 36,8% i 2015 (2014: 4,1%). Foreningen outperformede således sit benchmark med 4,1%-point. Langt de fleste aktier i porteføljen bidrog positivt til resultatet. BoConcept skiller sig dog markant positivt ud. En meget succesfuld turnaround fik aktien til at stige med hele 539% i BoConcept udgjorde 9,7% af porteføljen ved årets afslutning. Aktiemarkederne i både Europa, USA og Emerging markets var under pres i det meste af 2015, hvor hovedmarkederne svingede omkring 0%. MSCI World indekset kom ud af året på et uændret niveau i forhold til Aktiemarkederne var generelt meget volatile som følge af frygt for lavere global vækst bl.a. forårsaget af de økonomiske problemer i Kina, usikkerhed om den amerikanske centralbanks timing af den første rentestigning i adskillige år samt det markante fald i olieprisen mod årets slutning. Den massive flygtningestrøm ind i Europa har ligeledes bidraget til usikkerheden. Det danske aktiemarked skilte sig markant positivt ud med en stigning på 36,2% for C20 indekset og 36,8% for OMXCXC20 indekset. Kursstigningerne var generelt bredt funderet, skabt af gode selskabsresultater og forventninger om yderligere indtjeningsvækst. terierne i incitamentssystemet, herudover afsat en bonuspulje på 1,0 mio. kr. Der blev ikke optjent bonus i 2014, da kriterierne herfor ikke var opfyldt. Den ordinære omkostningsprocent for regnskabsåret 2015 udgjorde 2,3%, hvilket er uændret i forhold til Medlemmernes formue pr. 31. december 2015 var på 120,7 mio. kr. (2014: 99,5 mio. kr.). Dette svarer til en indre værdi på kr. pr. investeringsforeningsandel (2014: kr.). I løbet af 2015 blev antallet af cirkulerende investeringsforeningsandele via indløsning reduceret fra ultimo 2014 til ultimo Der blev således indløst investeringsforeningsbeviser i løbet af 2015 svarende til 13,9% af den cirkulerende mængde primo året. Ultimo 2015 ejede SmallCap Danmark A/S koncernen 58,4% af de udestående investeringsbeviser. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der, i lighed med 2014, ikke udbetales udbytte for Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Årsrapporten indeholder ikke usædvanlige usikkerheder ved indregning og måling. Foreningen har i lighed med tidligere år ikke anvendt afledte finansielle instrumenter i Foreningens resultat er sammensat af et investeringsafkast på 40,3 mio. kr. (2014: -3,4 mio. kr.) fratrukket ordinære driftsomkostninger på 2,5 mio. kr. (2014: 2,8 mio. kr.). Som følge af foreningens outperformance er der, i henhold til kri- Afkast og renter mdr. 60 mdr. p.a. p.a. p.a. akk. Investeringsforeningen SmallCap Danmark -27,1% 5,5% 36,2% -5,1% 40,9% 22,1% 7,0% 2,9% 31,8% OMXCXC20-25,8% 14,1% 45,5% 4,1% 36,8% 27,5% 11,9% 1,1% 10,9% OMXC20-14,8% 27,2% 24,1% 20,9% 36,2% 26,9% 17,3% 10,0% 152,2% OMXC -17,7% 24,2% 28,0% 17,6% 29,3% 24,8% 14,7% 7,8% 106,8% DAX -17,5% 24,4% 25,5% 2,7% 9,6% 12,2% 9,2% 6,1% 78,0% S&P 500 0,0% 13,4% 29,6% 11,4% -0,7% 12,7% 10,2% 4,7% 55,8% Russell ,5% 14,6% 37,0% 3,5% -5,7% 10,2% 7,7% 4,0% 46,6% Nikkei ,3% 22,9% 56,7% 7,1% 9,1% 22,3% 13,2% 1,1% 11,0% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,0% 1,6% 1,0% 2,0% 0,8% 1,0% 3,0% 4,1% 4,1% Tyskland 3,0% 1,8% 1,3% 1,9% 0,5% 1,3% 3,0% 4,0% 4,0% USA 3,3% 1,9% 1,8% 3,0% 2,2% 1,8% 3,3% 5,1% 5,1% Kilde: Egne beregninger og Factset Levetid (116 mdr.)

5 Udviklingen i aktieporteføljen i 2015 De største positive bidragsydere til årets resultat var Bo- Concept (+18,2 mio. kr.), IC Group (+4,3 mio. kr.), Vitrolife (+2,9 mio. kr.), Santa Fe Group (+2,8 mio. kr.) og Alm. Brand (+2,4 mio. kr.). Topsil var den eneste aktie med et væsentligt negativt bidrag på 1,5 mio. kr. De fem største positioner ultimo 2015 var BoConcept, Santa Fe Group, IC Group, Brdr. Hartmann og Vitrolife AB. Ultimo året var 38,0% af medlemmernes formue investeret i de pågældende 5 aktier. Investeringsforeningen SmallCap Danmark har i løbet af 2015 anlagt nye positioner i Brdr. Hartmann, Torm, og øget markant i Vitrolife. Beholdningen af aktier i Auriga, DLH, BE Group og Bang & Olufsen blev solgt i Herudover har foreningen nedbragt positionen i Egetæpper. Forventninger til 2016 Aktiemarkederne har i begyndelsen af 2016 været præget af stor usikkerhed og betydelige kursfald. Usikkerheden skyldes bl.a. de samme temaer, som prægede en stor del af 2015, nemlig frygt for lavere global vækst forårsaget af de økonomiske problemer i Kina og emerging markets i øvrigt, usikkerhed om den amerikanske centralbanks pengepolitik efter den første rentestigning i adskillige år fandt sted i december 2015, det markante fald i olieprisen mod årets slutning og endelig den massive flygtningestrøm ind i Europa. Senere på året kan UK s mulige exit af EU blive et negativt tema. over året med periodevis negative afkast. Investeringsforeningen SmallCap Danmark vurderer dog, at den underliggende udvikling, især for small cap segmentet, vil være positiv i 2016, omend væsentligt mere afdæmpet end i Sammenligning med andre investeringsforeninger Afkastene iblandt andre investeringsforeninger, der fokuserer på danske small cap selskaber svingede mellem 40,1% og 64,3% i 2015, mens aktivt forvaltede foreninger med et bredt fokus på danske aktier bredt gav et afkast på mellem 31,3% og 36,8%. Investeringsforeningen SmallCap Danmark gav et afkast på 40,9%. Tiltale for kursmanipulation Sagen mod foreningen for tre tilfælde påstået af kursmanipulation er berammet til start i Københavns Byret i august Sagen er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr af 17. april 2015, hvortil der henvises. Det er usikkert, hvornår der afsiges dom. Bestyrelsen afviser, at foreningen har begået kursmanipulation. Værdien pr. balancedagen, såvel som aktuelt, af foreningens investeringer er ikke påvirket af tiltalen og de i tiltalen indeholdte forhold. Usikkerheden vil fortsætte på et højt niveau og der må fortsat forventes betydelige svingninger i aktiekurserne hen Investeringsforeningen SmallCap Danmark, investeringer og afkast 2015 Selskab Andel af Beholdning køb/salg Afkast Beholdning Andel af formue mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. formue 1 BoConcept Holding 4,6% 4,9-11,2 +18,2 11,8 9,7% 2 Santa Fe Group 7,5% 8,1 +0,6 +2,8 11,5 9,4% 3 IC Group 5,3% 5,7-1,1 +4,3 8,8 7,2% 4 Brdr. Hartmann 0,0% 0,0 +6,7 +0,7 7,4 6,0% 5 Vitrolife 1,2% 1,3 +2,9 +2,9 7,0 5,7% I alt 2015 top 5 18,6% 19,9-2,2 28,8 46,5 38,0% 6 ALK-Abello 2,8% 3,0 +1,3 +1,4 5,7 4,7% 7 Duni 4,3% 4,6-0,4 +1,4 5,6 4,6% 8 Alm. Brand 5,5% 5,9-2,8 +2,4 5,6 4,5% 9 Torm 0,0% 0,0 +5,1-0,2 4,9 4,0% 10 Rockw ool 3,3% 3,5-0,1 +1,5 4,8 4,0% I alt 2015 top 10 34,5% 36,9 1,0 35,3 73,1 59,8% Øvrige 51,1% 54,6-16,1 5,1 43,6 35,5% I alt 85,6% 91,5-15,1 +40,3 116,7 95,3% Kilde: Egne beregninger

6 Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Ved udgangen af 2015 ejede medlemmer af bestyrelsen og ledende medarbejdere tilsammen 6,1% af formuen. Bestyrelsen og ledelsens beholdning af beviser pr. 31. december 2015 Antal beviser, stk. Ændring siden Kursværdi, t.kr. % af kapital Investeringsteam ,1% Bestyrelse 0-0 0,0% I alt ,1% Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i Investeringsforeningen SmallCap Danmark efter d. 31. december Finanskalender, marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling 18. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2016 Investment cases BoConcept fortsætter med at levere på turnarounden og har nu vist 8 kvartaler i træk med en vækst i same-storesales i omegnen af 10% p.a. Resultatet for 3. kvartal 2015/16 var endnu en positiv overraskelse med en markant bedre indtjening end ventet. BoConcept opjusterede igen forventningerne til 2015/16 (tidligere i slutningen af september og igen i forbindelse med 2. kvartals meddelelsen i december) på baggrund af den fortsat positive udvikling i omsætningen, indtjening og pengestrømme. EBIT marginalen for 2015/16 forventes nu at blive 9% mod tidligere 7-8%. Den oprindelige guidance for 2015/16 lød på 4%. Vækst i omsætningen er en væsentlig driver i margin forbedringen i kraft af forretningsmodellens operationelle gearing. Saneringen af butiksnettet har ikke haft væsentlig negativ indflydelse på omsætningsudviklingen men betydelig positiv indvirkning på resultatet. Den store kollektion fra september 2014 var en væsentlig faktor for den positive udvikling. Vi vurderer, at aktien fortsat rummer et betydeligt kurspotentiale på trods af en stigning på 539% i Santa Fe Group. Investment casen er baseret på forventning om en vellykket turn-around af Moving Services og betydelig 2-cifret vækst i højmarginal området Relocation Service. Santa Fe offentliggjorde 2020-strategien i september Den indeholder bl.a. finansielle målsætninger (gennemsnitlig omsætningsvækst på 6-8% frem til 2020 og en EBITDA margin på 7% i 2020). Første skridt er at få de grundlæggende forhold på plads, før Santa Fe går ind i en egentlig vækstfase. Santa Fe er godt i gang med den første del af processen i kraft af etableringen af en central indkøbsfunktion i Moving Services og beslutningen om indførelse af en ny teknologiplatform baseret på SalesForce systemet. Systemet vil blive taget i brug i slutningen af Systemet kan håndtere den operationelle del, men også salg, indkøb, fakturering og finans. Vi mener, at et sådant opdateret IT system er et must for at opnå den indtjeningsevne, som Afkast i sammenlignelige investeringsforeninger mdr. 60 mdr. Levetid (116 mdr.) p.a. p.a. p.a. akk. lnvesteringsfo reningen SmallC ap D anmark -27,1% 5,5 % 36,2 % -5,1% 40,9 % 22,1% 7,0 % 2,9 % 31,8% Danske Invest Danmark Indeks Small Cap -25,5% 4,1% 47,8% 5,0% 40,1% 29,5% 11,0% 6,2% 78,4% Dexia lnvest Small Cap -21,1% 14,9% 68,2% 6,6% 64,3% 43,4% 21,7% 11,2% 178,5% Bankinvest Danmark -19,1% 24,2% 31,0% 20,5% 31,6% 27,6% 15,9% 6,4% 82,8% Carnegie WW/Danske aktler -19,3% 26,0% 38,1% 18,8% 33,2% 29,8% 17,3% 10,9% 172,7% Danske lnvest Danmark -23,6% 22,9% 42,4% 23,7% 36,8% 34,0% 17,7% 9,7% 145,3% M aj Invest Danske Aktier -19,8% 26,0% 35,7% 15,3% 31,3% 27,1% 15,8% 9,6% 142,9% Nykredit lnvest Danske Aktier -24,2% 24,5% 36,2% 17,2% 32,7% 28,4% 14,8% 8,4% 117,8% SEB lnvest Danmark -15,4% 24,2% 31,9% 19,5% 33,7% 28,2% 17,2% 10,7% 166,8% Kilde: Egne beregninger og Fundcollect

7 strategien lægger op til. Endvidere er organisationen ved at være på plads med ansættelsen af en COO i januar Der vil altid være usikkerhed om en turn-around lykkes fuldt ud, ligesom timingen i fremgangen er forbundet med usikkerhed. Men vi mener, at Santa Fe rummer de rette elementer til en succesfuld turn-around over de kommende år, og at det vil resultere i en stigende aktiekurs. IC Group. Selskabets 2. kvartal 2015/16 føjede ikke meget nyt til investment casen. Det er uændret potentialet i selskabets tre premium brands og en høj returnering af cash til aktionærerne, der gør aktien interessant. IC Group er lykkedes med at sælge aktierne i DK Company for 137 mio. kr., hvilket må siges at være en god pris. Hermed udbetaler IC Group 250 mio. kr. (14,65 kr. pr aktie) i ekstraordinært udbytte i 3. kvartal 2015/16. I alt returnerer IC Group 400 mio. kr. til aktionærerne i 2015/16. Peak Performance er i proces med at fravælge den del af distributionen, der ikke understøtter selskabets placering som et premium brand. Der går lidt ud over omsætningen på kort sigt. Der er dog et interessant vækstpotentiale i den tilbageværende kerne og udsigt til yderligere forbedring af marginalerne. Tiger of Sweden fortsætter den imponerende vækst og forbedrer samtidig marginalerne. Tiger er ved at få rigtig godt fat i det tyske marked. I 2. kvartal steg omsætningen med 38% til 45 mio. kr. Efter et ledelsesskifte er By Malene Birger ligeledes kommet ind i en vækstfase samtidig med at marginalerne forbedres. Brdr. Hartmann. På trods af de store kursstigninger i 2015 på over 60% fremstår Hartmann casen som meget stærk. Hartmann vokser på sine markeder uden for Europa i både Nord- og Sydamerika. Via virksomhedsopkøb i starten af januar 2015 har Hartmann nu en stærk position i Brasilien og Argentina. Hartmann investerer i ny kapacitet i både Nord- og Sydamerika med henholdsvis 140 mio. kr. i Argentina og Brasilien og ca. 200 mio. kr. i en ny fabrik i Midtvesten i USA. Tilførsel af ny kapacitet uden for Europa er en væsentlig vækstdriver for Hartmann, der således udnytter sin stærke markedsposition til at øge omsætningen, også hjulpet på vej af konvertering fra plastik emballage over mod den mere miljøvenlige støbepap emballage. I Europa fortsætter Hartmann sine effektiviseringer. Senest er Hartmann gået i gang med at effektuere lukningen af den tyske fabrik, der er plaget af høje lønninger og høje energipriser. Derved afskediges 100 medarbejdere i Tyskland. Effektiviseringerne i Europa er nødvendige i betragtning af en stigende priskonkurrence, som er drevet af stigende konkurrence blandt Hartmanns kunders kunder (supermarkedskæderne). Aktien handler på attraktive multipler og kan fortsætte med et højt udbytte selv med det nuværende høje investeringsprogram. Vitrolife er en investering i en førende global spiller inden for fertilitetsprodukter. Markedet er strukturelt drevet af en generel stigende alder for førstegangsfødende overalt i verden bortset fra ulandene. Ca. 10% af alle par i den fødedygtige alder har problemer med fertiliteten og andelen er kraftigt stigende. Markedsvæksten er på 5-10% årligt. Vitrolife voksede organisk med 11% i 2015 og har således vundet markedsandele. Kina har netop opgivet et barns politikken. Det vil øge efterspørgslen fra det kinesiske marked. Kina er i forvejen verdens største IVF (reagensglasbehandling) marked. Vitrolife forventer dog ikke nogen markant effekt herfra på kort sigt. Vitrolife har de sædvanlige karakteristika for et medtech selskab med en meget stærk cash flow generering. Markedsvæksten ligger helt i top med ovennævnte vækstrater på 5-10% fra markedet samt stigende markedsandele. Vi har tillid til, at Vitrolife vil udnytte sin stærke position i markedet til at fortsætte den langsigtede vækst og dermed generere et attraktivt cash flow. Som alle andre medtech selskaber handler Vitrolife til relativt høje multipler, men det er velbegrundet på baggrund af de positive vækstudsigter for fertilitetsprodukter og Vitrolifes stærke markedsposition.

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for Investeringsforeningen SmallCap Danmark omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. 1. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale, 2. årsregnskabet giver et retvisende billede af den danske UCITS, og afdelingens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet og 3. ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i den danske UCITS og dennes afdelings aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som den danske UCITS, henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 16. marts 2016 Direktion Bestyrelse Christian Reinholdt Niels Roth Formand for bestyrelsen Per Søndergaard Pedersen Merete Jørgensen

9 PROFIL INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Investeringsforeningen SmallCap Danmark er en uafhængig børsnoteret investeringsforening, der fokuserer på investeringer i mindre og mellemstore børsnoterede nordiske virksomheder. Vores målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet afkast til medlemmerne. Vi tilstræber en risikoprofil på linje med small cap markedet generelt. Historisk set har small cap aktierne givet et højere langsigtet afkast end de store selskaber, men udsvingene har også været større undervejs. Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og blandt mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne. Vi har valgt en forretningsmodel, hvor det eneste succeskriterium er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til medlemmerne. Hos os tilfalder skalafordele medlemmerne. Endvidere har vi fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå medlemmernes afkast. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i foreningen og i SmallCap Danmark A/S, som foreningen har kontor- og personale fællesskab med, og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige medlemmer og aktionærer. Bestyrelsen har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere. Med en treårig måleperiode belønnes langsigtet værdiskabelse. Bonussatsen er 20% af merafkastet i forhold til benchmark (OMXCXC20) forudsat, at afkastet overstiger 6% p.a. Investeringsfilosofi Vi investerer i enkeltselskaber og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi arbejder med en portefølje på ca. 25 mindre og mellemstore selskaber. Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af selskabet og selskabets aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for medlemmerne. Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig specialviden, som vi ikke råder over. Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur, få produktområder og en stærk markedsposition på et nærmere defineret område, idet dette oftest leder til en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning for succes. Porteføljen er aktivt forvaltet, hvor de enkelte investeringer ofte indgår med en markant forskellig vægt i forhold til benchmark. Det indebærer, at afkastet i perioder kan afvige væsentligt fra markedsafkastet i såvel positiv som negativ retning. Investeringsprocesser Vi har en casebaseret investeringsproces. Vi påbegynder ikke en ny investering før vi har mødt ledelsen i det pågældende selskab. Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern analytisk dækning af small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at kvantificere værdiskabelsen. Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at vi kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som følge af, at interessen for aktien øges. Vi er en aktiv investor, som konstruktivt men kritisk arbejder for, at selskaberne får værdierne afspejlet i deres aktiekurser. Særligt i de virksomheder, hvor foreningen er en betydende investor, tilstræber foreningen at holde en tæt dialog. I dialogen tilkendegiver vi vores synspunkter i relation til eksempelvis virksomhedernes strategi, kommunikation med aktiemarkedet, kapitalstruktur, udlodningspolitik, incitament aflønning, bestyrelsessammensætning mv. Som led i dialogen deltager foreningen aktivt på porteføljevirksomhedernes generalforsamlinger. Investeringsforeningen SmallCap Danmark Dr. Tværgade 41, København K tlf: fax:

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 18. april 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 25. oktober 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%.

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. april 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. halvår 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. juli 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 28. juli 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2017 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. oktober 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2012 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2017 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 17. juli 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. juli Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Meddelelse nr. 72/2016 København, d. 4. november 2016 Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk

INVESTORORIENTERING 2014. Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk INVESTORORIENTERING 2014 Orientering om resultatudviklingen i 2014 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatopgørelse (t.kr.) Renter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. juli 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende.

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. april 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2013 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2013 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2013 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2013 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2009 2010 2011 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK FORVENTNINGER TIL 2012 Vi mener fortsat, at det er mest sandsynligt, at aktiemarkederne slutter 2012 højere end niveauerne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere