Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016."

Transkript

1 Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks: Spørg efter [barnet navn]s mor eller far. Interview skal gennemføres med barnets mor eller far (enten biologisk-, adoptiv- eller pleje- far/mor). Spørg om den pågældende IP bor sammen med barnet. Interview påbegyndes kun, hvis IP bor sammen med (deler adresse med barnet) barnet. FILTER: Hvis SP 5 = [Børnehaveklasse]: Skal IKKE svare på sektion: D, G1 Hvis SP 5 = [2. klasse]: Skal IKKE svare på sektion: E, G2 Hvis SP 5 = [4. klasse]: Skal IKKE svare på sektion: E, G2 FILTER: Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er lige, skal der stå [dansk] i [dansk/matematik]-spørgsmål. Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er ulige, skal der stå [matematik] i [dansk/matematik]- spørgsmål. A Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om [Skriv barns navn]s skole og trivsel. Din besvarelse vil være en del af en stor undersøgelse, som Undervisningsministeriet har sat i gang i forbindelse med skolereformen. Undersøgelsen vil over de næste 3 år følge, betydningen af skolereformen i forhold til elevernes skolegang og trivsel her. Baggrund Først har vi brug for nogle baggrundsoplysninger 1. Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? Dreng Pige Kommentarer: I sektionsoverskrifterne er det kun den kursiverede tekst, der læses op for IP. 3. Hvad er din relation til [Barnets navn]? Mor (enten adoptiv eller biologisk) Plejemor Far (enten adoptiv eller biologisk) Plejefar Andet: 4. Hvordan er familieforholdene i din husstand? Jeg bor sammen med barnets anden forælder (enten adoptiv eller biologisk). 1

2 5. Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 2015/2016)? Jeg bor sammen med en anden voksen. Jeg er alene sammen med mit barn og barnets evt. søskende. Andet:. Børnehaveklasse 2. klasse 4. klasse B Generelt Nu kommer der nogle udsagn om dit og [Barnets navn]s forhold til skolen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 6. [Barnets navn]s skole er god. Enig 7. [Barnets navn] trives godt i skolen. 8. [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. 9. Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. 10. Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse. 11. Der er meget forstyrrende støj i undervisningen. 12. [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende 13. Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt Alt for meget For meget Passende For lidt Alt for lidt Ved Ikke 14. Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? Nej Ja, i nogle timer Ja, hele tiden 15. Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? 16. I hvilken grad vurderer du, at [Barnets navn] efter reformen har fået en skoledag med mere motion og bevægelse? [Læs] Alt for slappe For slappe Passende For stramme Alt for stramme 17. Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? Ja, i SFO Ja, på fritidshjem Ja, i klub Nej FILTER: HVIS SP 17 = [Nej], Gå videre til Sektion C. Svarmuligheder skal læses op. Svarmuligheder skal læses op. FILTER: Stilles ikke til forældre i 0. klasse 18. Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder [Noter antal timer]: 2

3 C Folkeskolereform Forældrespørgeskema både timer om morgenen og om eftermiddagen Spørgsmål om Skoleledelsen Afrund til nærmeste hele time Nu kommer der nogle udsagn vedrørende ledelsen på skolen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 19. Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at lede skolen. 20. Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad eleverne skal lære. 21. Ledelsen holder os løbende opdateret om skolens arbejde med skolereformen. 22. Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets navn]s skole. 23. Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på skolen, hvis jeg har brug for det. 24. Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du talt med skolelederen eller en anden leder på skolen? 25. Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du hørt skolelederen eller en anden leder på skolen tale i en forældreforsamling? D Enig 1 gang 2 gange 3 gange 4 eller flere gange [Dansk/Matematik]læreren Nu kommer der nogle udsagn om dit barns [dansk/matematik]lærer. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 26. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en dygtig underviser. 27. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at der er ro i klassen. 28. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at skabe et godt socialt klima i klassen. 29. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen 30. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling 31. [Barnets navn] har et godt forhold til sin [dansk/matematik]lærer. 32. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] har mulighed for at være kreativ og opfindsom i undervisningen 33. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets navn] skal lære. 34. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig Enig 3

4 35. Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer. 36. Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for det. 37. Pædagoger, der indgår i skoledagen Nu kommer der nogle spørgsmål om de pædagoger der indgår i [Barnets navn]s skoledag 38. Hvor ofte har du kontakt med de pædagoger, der efter reformen indgår i [barnets navn]s skoledag? Hver dag 2-4 gange om ugen 1 gang om ugen 2-3 gange om måneden 1 gang om måneden Mindre end 1 gang måneden Jeg har ikke kontakt med de pædagoger, der indgår i mit barns skoledag Jeg ved ikke, hvilke pædagoger, der indgår i mit barns skoledag Filter: spørgsmålene gives kun til elever i 2. og 4. klasse. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn. Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Filter: får ikke spm hvis 2 nederste kategorier i ovenstående spørgsmål 39. styrker min viden om mit barns læring Meget enig Lidt enig 40. bidrager til den generelle kommunikation omkring mit barns skolegang 41. styrker min viden om mit barns trivsel 42. har givet mig mere viden om det sociale miljø i mit barns klasse 43. har givet mig mere viden om den undervisning, der finder sted i mit barns klasse 44. har givet mig mere viden om de aktiviteter, der generelt foregår på skolen Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig 4

5 E Børnehaveklasselederen Nu kommer der nogle udsagn om børnehaveklasselederen, dvs. den person, der primært underviser [Barnets navn]. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 45. Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er en dygtig underviser. 46. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for at der er ro i klassen. 47. Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er god til at skabe et godt socialt klima i klassen. 48. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen 49. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling 50. [Barnets navn] har et godt forhold til sin børnehaveklasseleder. 51. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for, at [Barnets navn] har mulighed for at være kreativ og opfindsom i undervisningen 52. Børnehaveklasselederen udtrykker høje forventninger til, hvad [Barnets navn] skal lære. 53. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler 54. Jeg har stor respekt for børnehaveklasselederen. 55. Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s børnehaveklasseleder, hvis jeg har brug for det. Filter: Hvis SP 17 = [Nej], Springes sektion F over. F Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig Enig Pædagogisk personale i SFO/klub Nu kommer der nogle udsagn vedrørende din vurdering af medarbejderne på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/klub. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 56. Det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub gør et godt arbejde. 57. Jeg har stor respekt for det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub. 58. Jeg kan komme i kontakt med det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub, hvis jeg har brug for det. Enig G1 Målstyring Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i [Barnets navn]s klasse. 59. I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i [dansk/matematik] på [Barnets navn]s klassetrin? 60. Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Ja Nej 5

6 Filter: Hvis SP 60 = nej, ved ikke springes 61over 61. Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? [Læs] (Sæt gerne flere markeringer) Til skole-hjem-samtaler Via elevplanen Via forældreintranet Mit barn har fortalt om dem Til forældremøder Andet: [notér] G G2: Målstyring Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i dit barns klasse. 62. I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i børnehaveklassen? 63. Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn]? HVIS SP 63 = [Nej], [] Spring SP 64 over 64. Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn]? Ja Nej [Læs] (Sæt gerne flere markeringer) Til skole-hjem-samtaler Filter: Disse spørgsmål skal alle have Via elevplanen Via forældreintranet Mit barn har fortalt om dem Til forældremøder Andet: [notér] 65. Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? Ja Nej HVIS SP 65= [Nej], eller [], Gå videre til sektion H 66. I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med skolen om [Barnets navn]s faglige udvikling? 67. I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit barn? H Skole-hjem-samarbejde Nu kommer der en række udsagn om samarbejdet mellem skole og hjem. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 68. Forældrene har en passende indflydelse på undervisningen på [Barnets navn]s skole 69. Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig som forælder Enig 6

7 70. Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om [Barnets navn]s skolegang er godt 71. Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] klarer sig fagligt 72. Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] har det sammen med de andre børn 73. I løbet af dette skoleår (dvs. 2015/2016), hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i? Hvor ofte gør du typisk følgende? 74. Taler med [Barnets navn], om hvad han/hun har oplevet i skolen 75. Taler med [barnets navn], om de materialer og emner klassen arbejder med i skolen 76. Hjælper [barnets navn] med at søge ny viden på fx internettet og biblioteket 77. Finder selv (skole)opgaver, som [Barnets navn] løser hjemme 78. Taler med [barnets navn], om hvordan man bedst løser konflikter i fx frikvarteret 79. Spørger ind til [barnets navn]s trivsel i klassen 80. Opsøger [barnets navn]s lærere, hvis der er noget jeg er i tvivl om, eller gerne vil snakke om [Læs] [Sæt gerne flere markeringer] Skole-hjem-samtaler. Forældremøder. Andre faglige arrangementer på skolen. Sociale arrangementer på skolen. Jeg har overværet undervisningen. Jeg har bidraget aktivt til undervisningen (fx fortalt om mit arbejde eller lign.). Andet. Ingen/Ikke deltaget i noget Hver dag (inklusiv weekend) 6-4 gange om ugen 3-2 gange om ugen 1 gang om ugen 2-3 gange om måneden 1 gang om måneden Mindre end 1 gang om måneden Aldrig Interviewinstruks: Svarmuligheder skal læses op. I Lektiehjælp Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s lektier og lektiehjælp 81. Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? Hjemme. I løbet af skoleundervisningen. 7

8 Andre steder (lektiecafe/sfo/fritidshjem ). Mit barn får ikke lektier for. Ved Ikke FILTER_1: Hvis SP 81 = [Mit barn får ikke lektier for] spring videre til sektion J. 82. Hvordan vurderer du mængden af de lektier, som [Barnets navn] laver derhjemme? 83. Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave lektier derhjemme? FILTER_2: Hvis SP 83= 0 gå direkte videre til sektion J. 84. Tænk på en almindelig uge. Hvor mange timer har [Barnets navn] fået hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre eller andre voksne, det bor sammen med? 85. I hvilken grad giver lektier konflikter mellem [Barnets navn] og dig eller andre voksne i hjemmet Alt for stor For stor Passende For lille Alt for lille [Noter antal timer]: J Fritidsaktiviteter Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s fritidsaktiviteter 86. Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. [Noter antal timer]: Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? time, fx 2,5 timer. Hvis barnet ikke laver lektier hjemme, skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke har fået hjælp, skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? [Noter antal timer]: time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. [Noter antal timer]: 8

9 Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 89. Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 90. I hvilken grad besværliggør den længere skoledag [Barnets navn]s muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 91. K I hvilken grad oplever du, at foreninger (fx musikskole, idrætsforeninger) er en del af [Barnets navn]s dag i skole og SFO/klub? Forhold i hjemmet [Noter antal timer]: time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives 0 Til allersidst har vi nogle spørgsmål, der handler om dig og [barnets navn]s anden forælder 92. Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? [Sæt kun en markering] Ingen gennemført uddannelse. Grundskole. Erhvervsuddannelse. Gymnasial uddannelse. Kort videregående uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse. Lang videregående uddannelse. 93. Hvad er din arbejdssituation? Jeg arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Jeg arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Jeg arbejder under 10 timer om ugen. Jeg er arbejdsløs. Jeg er under uddannelse. Andet Hvis SP 4 = [Jeg bor alene sammen med mit barn og evt. søskende] eller [Andet]: Springes SP 94, SP 95 og SP 9

10 96 over. Folkeskolereform Forældrespørgeskema Hvis SP 4 = [Jeg bor sammen med en anden voksen]: Springes SP 94 og SP 95 over. 94. Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets navn]s anden forælder har gennemført? [Sæt kun en markering] Ingen gennemført uddannelse Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved Ikke 95. Hvad er [Barnets navn]s anden forælders arbejdssituation? Han/hun arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Han/hun arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Han/hun arbejder under 10 timer om ugen. Han/hun er arbejdsløs. Han/hun er under uddannelse. Andet Hvis SP 4 = [ Jeg bor sammen med barnets anden forælder]: Springes SP 96 over. 96. Hvad er arbejdssituationen for den anden voksne, der bor sammen med dig og [Barnets navn]? 97. Er dansk det sprog, der tales mest hjemme hos jer? 98. Hvor mange bøger har I derhjemme? Der kan være ca. 40 bøger på 1 meter reolhylde. Tæl ikke ugeblade, aviser eller skolebøger med. 99. Hvor ofte læser en voksen højt for [barnets navn] i hjemmet? Han/hun arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Han/hun arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Han/hun arbejder under 10 timer om ugen. Han/hun er arbejdsløs. Han/hun er under uddannelse. Andet Ja. Nej. Dansk og et andet sprog tales nogenlunde lige meget. [Sæt kun ét kryds] Ca bøger Ca bøger Ca bøger Ca bøger Ca bøger Flere end 500 bøger 6-7 gange om ugen 3-5 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig e-bøger bør indgå, hvis respondenten spørger eller nævner e-bøger. 10

11 100. Hvor ofte læser [Barnets navn] højt for en voksen i hjemmet? 6-7 gange om ugen 3-5 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end én gang om ugen 101. Må forskerne bag evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen på baggrund af dine besvarelser i dette spørgeskema gerne kontakte dig via med henblik på eventuelt opfølgende undersøgelser, fx i form af interview? Aldrig Ja Nej Nu er der ikke flere spørgsmål. Mange tak for dine svar. 11

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse 2018

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse 2018 ELEVUNDERSØGELSE. klasse 08 Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Hvis elevens fødselsdato (-) er et lige tal (fx 0/0), tildeles eleven spørgsmål om dansk, hvis det er et ulige tal (fx /), tildeles

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2018 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse 2018

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse 2018 Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis elevens fødselsdato (1-31) er et lige tal (fx 0/10)tildeles eleven spørgsmål om dansk, hvis det er et ulige tal (fx 3/11), tildeles eleven spørgsmål

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I

UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2018 UNDERSØGELSE AF FOR- ÆLDREPERSPEKTIVER PÅ FOLKESKOLEN I 2014-2018 UNDERSØGELSE AF FORÆLDREPERSPEKTIVER

Læs mere

Forældreperspektiver på folkeskolen

Forældreperspektiver på folkeskolen Forældreperspektiver på folkeskolen Forældreperspektiver på folkeskolen 2017 Forældreperspektiver på folkeskolen 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8./9. klasse (2018)

ELEVUNDERSØGELSE 8./9. klasse (2018) Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Hvis elevens fødselsdato (1-31) er et lige tal (fx 20/10), tildeles eleven spørgsmål om dansk, hvis det er et ulige tal (fx 23/11)tildeles eleven spørgsmål om matematik.

Læs mere

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Rapport Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Kommenteret tabelrapport Kasper Skou Arendt, Katrine Baunkjær & Beatrice Schindler Rangvid Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Folkeskolereform 2015, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale

Folkeskolereform 2015, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale Tekst: Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. Velkommen til spørgeskemaet for lærere og pædagoger. Spørgsmålene omhandler dit arbejde med forberedelsen og gennemførelsen af tiltag i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 24 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på

Læs mere

Folkeskolereform 2016, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale

Folkeskolereform 2016, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale Tekst: Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. Velkommen til spørgeskemaet for lærere og pædagoger. Spørgsmålene omhandler dit arbejde med gennemførelsen af tiltag i forbindelse med Folkeskolereformen

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DANSBORGSKOLEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DANSBORGSKOLEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DANSBORGSKOLEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 77% Tilfreds/Meget tilfreds 8% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR RISBJERGSKOLEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR RISBJERGSKOLEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR RISBJERGSKOLEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 4% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR PRÆSTEMOSESKOLEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR PRÆSTEMOSESKOLEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR PRÆSTEMOSESKOLEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 88% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR LANGHØJSKOLEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR LANGHØJSKOLEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR LANGHØJSKOLEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 70% Tilfreds/Meget tilfreds 10% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Hvorfor var der behov for en reform af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED SKOLERNE I SYDDJURS KOMMUNE 2017

VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED SKOLERNE I SYDDJURS KOMMUNE 2017 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED SKOLERNE I SYDDJURS KOMMUNE 2017 Hvordan skal du besvare skemaet? Spørgeskemaet handler om din personlige mening om forskellige forhold ved dit barns

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Duevej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Duevej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 25 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen ved Bülowsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen ved Bülowsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen ved Bülowsvej Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 25 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Folkeskolereform 2018, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale

Folkeskolereform 2018, Spørgeskema til lærere, børnehaveklasseledere og andet pædagogisk personale Tekst: Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. Velkommen til spørgeskemaet for lærere og pædagoger. Spørgsmålene omhandler dit arbejde med gennemførelsen af tiltag i forbindelse med Folkeskolereformen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E S ø n d e r m a r k s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E O u s t M ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 NY hverdag NYE rum NY adresse NYELANDVEJ - en skole i forandring De tre mål: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan Det betyder at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% beelser: 419 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Gallup om skole. Gallup om skole. TNS Dato: 13. maj 2014 Projekt: 61191

Gallup om skole. Gallup om skole. TNS Dato: 13. maj 2014 Projekt: 61191 n Feltperiode: Den 12. juni til 19 juni 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.003 personer Stikprøven er uvejet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% beelser: 681 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen ved Søerne. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen ved Søerne. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 25 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 25 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Dagsorden: *Velkommen *Brøndby kommune *Brøndbyvester Skole *SFO *Skolen *Rundt i børnehaveklasserne og SFO

Dagsorden: *Velkommen *Brøndby kommune *Brøndbyvester Skole *SFO *Skolen *Rundt i børnehaveklasserne og SFO Dagsorden: *Velkommen *Brøndby kommune *Brøndbyvester Skole *SFO *Skolen *Rundt i børnehaveklasserne og SFO *Hvem er vi? *Vi har ca. 1100 elever *95 lærere *50 pædagoger, 15 rengøringsmedarbejdere *4 sekretærer

Læs mere

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2018

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2018 Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2018 Tekst: Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. Velkommen til spørgeskemaet for skoleledere. Spørgsmålene omhandler dit ledelsesarbejde samt forberedelsen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik)

Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Anti mobbe strategi Trivselsplan for Klostermarksskolen (Se også skolens trivselspolitik) Klostermarksskolens værdigrundlag Hjerne og hjerte Vi vil være en god og dynamisk skole for elever og personale

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59% beelser: 147 Høsterkøb Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V o r u p B ø r n e - o g U n g d o m s h u s - JK R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G å r d k l u b b e n F i s k e r g å r d e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere