Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016."

Transkript

1 Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks: Spørg efter [barnet navn]s mor eller far. Interview skal gennemføres med barnets mor eller far (enten biologisk-, adoptiv- eller pleje- far/mor). Spørg om den pågældende IP bor sammen med barnet. Interview påbegyndes kun, hvis IP bor sammen med (deler adresse med barnet) barnet. FILTER: Hvis SP 5 = [Børnehaveklasse]: Skal IKKE svare på sektion: D, G1 Hvis SP 5 = [2. klasse]: Skal IKKE svare på sektion: E, G2 Hvis SP 5 = [4. klasse]: Skal IKKE svare på sektion: E, G2 FILTER: Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er lige, skal der stå [dansk] i [dansk/matematik]-spørgsmål. Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er ulige, skal der stå [matematik] i [dansk/matematik]- spørgsmål. A Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om [Skriv barns navn]s skole og trivsel. Din besvarelse vil være en del af en stor undersøgelse, som Undervisningsministeriet har sat i gang i forbindelse med skolereformen. Undersøgelsen vil over de næste 3 år følge, betydningen af skolereformen i forhold til elevernes skolegang og trivsel her. Baggrund Først har vi brug for nogle baggrundsoplysninger 1. Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? Dreng Pige Kommentarer: I sektionsoverskrifterne er det kun den kursiverede tekst, der læses op for IP. 3. Hvad er din relation til [Barnets navn]? Mor (enten adoptiv eller biologisk) Plejemor Far (enten adoptiv eller biologisk) Plejefar Andet: 4. Hvordan er familieforholdene i din husstand? Jeg bor sammen med barnets anden forælder (enten adoptiv eller biologisk). 1

2 5. Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 2015/2016)? Jeg bor sammen med en anden voksen. Jeg er alene sammen med mit barn og barnets evt. søskende. Andet:. Børnehaveklasse 2. klasse 4. klasse B Generelt Nu kommer der nogle udsagn om dit og [Barnets navn]s forhold til skolen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 6. [Barnets navn]s skole er god. Enig 7. [Barnets navn] trives godt i skolen. 8. [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. 9. Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. 10. Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse. 11. Der er meget forstyrrende støj i undervisningen. 12. [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende 13. Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt Alt for meget For meget Passende For lidt Alt for lidt Ved Ikke 14. Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? Nej Ja, i nogle timer Ja, hele tiden 15. Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? 16. I hvilken grad vurderer du, at [Barnets navn] efter reformen har fået en skoledag med mere motion og bevægelse? [Læs] Alt for slappe For slappe Passende For stramme Alt for stramme 17. Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? Ja, i SFO Ja, på fritidshjem Ja, i klub Nej FILTER: HVIS SP 17 = [Nej], Gå videre til Sektion C. Svarmuligheder skal læses op. Svarmuligheder skal læses op. FILTER: Stilles ikke til forældre i 0. klasse 18. Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder [Noter antal timer]: 2

3 C Folkeskolereform Forældrespørgeskema både timer om morgenen og om eftermiddagen Spørgsmål om Skoleledelsen Afrund til nærmeste hele time Nu kommer der nogle udsagn vedrørende ledelsen på skolen. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 19. Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at lede skolen. 20. Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad eleverne skal lære. 21. Ledelsen holder os løbende opdateret om skolens arbejde med skolereformen. 22. Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets navn]s skole. 23. Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på skolen, hvis jeg har brug for det. 24. Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du talt med skolelederen eller en anden leder på skolen? 25. Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du hørt skolelederen eller en anden leder på skolen tale i en forældreforsamling? D Enig 1 gang 2 gange 3 gange 4 eller flere gange [Dansk/Matematik]læreren Nu kommer der nogle udsagn om dit barns [dansk/matematik]lærer. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 26. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en dygtig underviser. 27. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at der er ro i klassen. 28. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at skabe et godt socialt klima i klassen. 29. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen 30. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling 31. [Barnets navn] har et godt forhold til sin [dansk/matematik]lærer. 32. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] har mulighed for at være kreativ og opfindsom i undervisningen 33. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets navn] skal lære. 34. [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig Enig 3

4 35. Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer. 36. Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for det. 37. Pædagoger, der indgår i skoledagen Nu kommer der nogle spørgsmål om de pædagoger der indgår i [Barnets navn]s skoledag 38. Hvor ofte har du kontakt med de pædagoger, der efter reformen indgår i [barnets navn]s skoledag? Hver dag 2-4 gange om ugen 1 gang om ugen 2-3 gange om måneden 1 gang om måneden Mindre end 1 gang måneden Jeg har ikke kontakt med de pædagoger, der indgår i mit barns skoledag Jeg ved ikke, hvilke pædagoger, der indgår i mit barns skoledag Filter: spørgsmålene gives kun til elever i 2. og 4. klasse. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn. Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Filter: får ikke spm hvis 2 nederste kategorier i ovenstående spørgsmål 39. styrker min viden om mit barns læring Meget enig Lidt enig 40. bidrager til den generelle kommunikation omkring mit barns skolegang 41. styrker min viden om mit barns trivsel 42. har givet mig mere viden om det sociale miljø i mit barns klasse 43. har givet mig mere viden om den undervisning, der finder sted i mit barns klasse 44. har givet mig mere viden om de aktiviteter, der generelt foregår på skolen Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig 4

5 E Børnehaveklasselederen Nu kommer der nogle udsagn om børnehaveklasselederen, dvs. den person, der primært underviser [Barnets navn]. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 45. Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er en dygtig underviser. 46. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for at der er ro i klassen. 47. Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er god til at skabe et godt socialt klima i klassen. 48. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen 49. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling 50. [Barnets navn] har et godt forhold til sin børnehaveklasseleder. 51. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for, at [Barnets navn] har mulighed for at være kreativ og opfindsom i undervisningen 52. Børnehaveklasselederen udtrykker høje forventninger til, hvad [Barnets navn] skal lære. 53. [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler 54. Jeg har stor respekt for børnehaveklasselederen. 55. Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s børnehaveklasseleder, hvis jeg har brug for det. Filter: Hvis SP 17 = [Nej], Springes sektion F over. F Meget enig Lidt enig Hverken enig eller uenig Lidt uenig Meget uenig Enig Pædagogisk personale i SFO/klub Nu kommer der nogle udsagn vedrørende din vurdering af medarbejderne på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/klub. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 56. Det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub gør et godt arbejde. 57. Jeg har stor respekt for det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub. 58. Jeg kan komme i kontakt med det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub, hvis jeg har brug for det. Enig G1 Målstyring Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i [Barnets navn]s klasse. 59. I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i [dansk/matematik] på [Barnets navn]s klassetrin? 60. Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Ja Nej 5

6 Filter: Hvis SP 60 = nej, ved ikke springes 61over 61. Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? [Læs] (Sæt gerne flere markeringer) Til skole-hjem-samtaler Via elevplanen Via forældreintranet Mit barn har fortalt om dem Til forældremøder Andet: [notér] G G2: Målstyring Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i dit barns klasse. 62. I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i børnehaveklassen? 63. Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn]? HVIS SP 63 = [Nej], [] Spring SP 64 over 64. Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn]? Ja Nej [Læs] (Sæt gerne flere markeringer) Til skole-hjem-samtaler Filter: Disse spørgsmål skal alle have Via elevplanen Via forældreintranet Mit barn har fortalt om dem Til forældremøder Andet: [notér] 65. Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? Ja Nej HVIS SP 65= [Nej], eller [], Gå videre til sektion H 66. I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med skolen om [Barnets navn]s faglige udvikling? 67. I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit barn? H Skole-hjem-samarbejde Nu kommer der en række udsagn om samarbejdet mellem skole og hjem. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 68. Forældrene har en passende indflydelse på undervisningen på [Barnets navn]s skole 69. Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig som forælder Enig 6

7 70. Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om [Barnets navn]s skolegang er godt 71. Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] klarer sig fagligt 72. Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] har det sammen med de andre børn 73. I løbet af dette skoleår (dvs. 2015/2016), hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i? Hvor ofte gør du typisk følgende? 74. Taler med [Barnets navn], om hvad han/hun har oplevet i skolen 75. Taler med [barnets navn], om de materialer og emner klassen arbejder med i skolen 76. Hjælper [barnets navn] med at søge ny viden på fx internettet og biblioteket 77. Finder selv (skole)opgaver, som [Barnets navn] løser hjemme 78. Taler med [barnets navn], om hvordan man bedst løser konflikter i fx frikvarteret 79. Spørger ind til [barnets navn]s trivsel i klassen 80. Opsøger [barnets navn]s lærere, hvis der er noget jeg er i tvivl om, eller gerne vil snakke om [Læs] [Sæt gerne flere markeringer] Skole-hjem-samtaler. Forældremøder. Andre faglige arrangementer på skolen. Sociale arrangementer på skolen. Jeg har overværet undervisningen. Jeg har bidraget aktivt til undervisningen (fx fortalt om mit arbejde eller lign.). Andet. Ingen/Ikke deltaget i noget Hver dag (inklusiv weekend) 6-4 gange om ugen 3-2 gange om ugen 1 gang om ugen 2-3 gange om måneden 1 gang om måneden Mindre end 1 gang om måneden Aldrig Interviewinstruks: Svarmuligheder skal læses op. I Lektiehjælp Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s lektier og lektiehjælp 81. Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? Hjemme. I løbet af skoleundervisningen. 7

8 Andre steder (lektiecafe/sfo/fritidshjem ). Mit barn får ikke lektier for. Ved Ikke FILTER_1: Hvis SP 81 = [Mit barn får ikke lektier for] spring videre til sektion J. 82. Hvordan vurderer du mængden af de lektier, som [Barnets navn] laver derhjemme? 83. Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave lektier derhjemme? FILTER_2: Hvis SP 83= 0 gå direkte videre til sektion J. 84. Tænk på en almindelig uge. Hvor mange timer har [Barnets navn] fået hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre eller andre voksne, det bor sammen med? 85. I hvilken grad giver lektier konflikter mellem [Barnets navn] og dig eller andre voksne i hjemmet Alt for stor For stor Passende For lille Alt for lille [Noter antal timer]: J Fritidsaktiviteter Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s fritidsaktiviteter 86. Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. [Noter antal timer]: Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? time, fx 2,5 timer. Hvis barnet ikke laver lektier hjemme, skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke har fået hjælp, skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? [Noter antal timer]: time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. [Noter antal timer]: 8

9 Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 89. Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 90. I hvilken grad besværliggør den længere skoledag [Barnets navn]s muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter uden for skoletiden? 91. K I hvilken grad oplever du, at foreninger (fx musikskole, idrætsforeninger) er en del af [Barnets navn]s dag i skole og SFO/klub? Forhold i hjemmet [Noter antal timer]: time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives 0 time, fx 2,5 timer Hvis barnet ikke går til idræt skrives 0 Til allersidst har vi nogle spørgsmål, der handler om dig og [barnets navn]s anden forælder 92. Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? [Sæt kun en markering] Ingen gennemført uddannelse. Grundskole. Erhvervsuddannelse. Gymnasial uddannelse. Kort videregående uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse. Lang videregående uddannelse. 93. Hvad er din arbejdssituation? Jeg arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Jeg arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Jeg arbejder under 10 timer om ugen. Jeg er arbejdsløs. Jeg er under uddannelse. Andet Hvis SP 4 = [Jeg bor alene sammen med mit barn og evt. søskende] eller [Andet]: Springes SP 94, SP 95 og SP 9

10 96 over. Folkeskolereform Forældrespørgeskema Hvis SP 4 = [Jeg bor sammen med en anden voksen]: Springes SP 94 og SP 95 over. 94. Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets navn]s anden forælder har gennemført? [Sæt kun en markering] Ingen gennemført uddannelse Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved Ikke 95. Hvad er [Barnets navn]s anden forælders arbejdssituation? Han/hun arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Han/hun arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Han/hun arbejder under 10 timer om ugen. Han/hun er arbejdsløs. Han/hun er under uddannelse. Andet Hvis SP 4 = [ Jeg bor sammen med barnets anden forælder]: Springes SP 96 over. 96. Hvad er arbejdssituationen for den anden voksne, der bor sammen med dig og [Barnets navn]? 97. Er dansk det sprog, der tales mest hjemme hos jer? 98. Hvor mange bøger har I derhjemme? Der kan være ca. 40 bøger på 1 meter reolhylde. Tæl ikke ugeblade, aviser eller skolebøger med. 99. Hvor ofte læser en voksen højt for [barnets navn] i hjemmet? Han/hun arbejder på fuld tid (37 timer eller mere om ugen). Han/hun arbejder på deltid (ml. 10 og 36 timer om ugen). Han/hun arbejder under 10 timer om ugen. Han/hun er arbejdsløs. Han/hun er under uddannelse. Andet Ja. Nej. Dansk og et andet sprog tales nogenlunde lige meget. [Sæt kun ét kryds] Ca bøger Ca bøger Ca bøger Ca bøger Ca bøger Flere end 500 bøger 6-7 gange om ugen 3-5 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig e-bøger bør indgå, hvis respondenten spørger eller nævner e-bøger. 10

11 100. Hvor ofte læser [Barnets navn] højt for en voksen i hjemmet? 6-7 gange om ugen 3-5 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end én gang om ugen 101. Må forskerne bag evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen på baggrund af dine besvarelser i dette spørgeskema gerne kontakte dig via med henblik på eventuelt opfølgende undersøgelser, fx i form af interview? Aldrig Ja Nej Nu er der ikke flere spørgsmål. Mange tak for dine svar. 11

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Rapport Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Kommenteret tabelrapport Kasper Skou Arendt, Katrine Baunkjær & Beatrice Schindler Rangvid Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Hvorfor var der behov for en reform af

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 NY hverdag NYE rum NY adresse NYELANDVEJ - en skole i forandring De tre mål: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan Det betyder at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål: Indblik i nye resultater fra følgeforskningen Perspektiver på, hvordan resultaterne kan

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen

Velkommen til info aften vedr. læringsreformen Velkommen til info aften vedr. læringsreformen 1. Velkomst og præsentation 2. Kort gennemgang af reformen 3. Hvordan bliver reformen udmøntet på Byskolen 4. Skolebestyrelsen 5. Farvel Skolereform - Læringsreform

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Indhold: Understøttende undervisning/læring Motion og bevægelse Lektiehjælp faglig fordybelse Organisation: Skoledagen Understøttende undervisning/læring

Læs mere

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Data er sidst opdateret 03.02.2011 16:50:38 Antal besvarelser: 2433 af 2720 for udvalg: 2010 - T1 - Nationalt - 9.klassetrin Antal besvarelser: 71 af 71 for udvalg: 2010 - T1 - Hjemly Idrætsefterskole

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen?

Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen? Åben høring om bevægelse i folkeskolen Hvad betyder det for børns læring og trivsel at motion og bevægelse indgår som en integreret del af skoledagen? Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 112

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Hovedresultater fra de første rapporter i

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Nyhedsbrev om Folkeskolereformen hvad sker der på Dragør Skole Den nationale Folkeskolereform Dragør kommunes sigtelinjer for Dragør kommunes skolevæsen indgår fint i den nye nationale skolereform, der

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere