danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks"

Transkript

1 danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Kgs. Lyngby Lyngby Torv 2 A 2800 Kgs. Lyngby Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på de forsikringer, du har efterspurgt: Husforsikring årlig pris kr Indeks Ejerskifte 5 år pris kr Indeks Tilbuddet gælder 1 måned fra i dag. Tilbud på ejerskifteforsikring gælder dog i 6 måneder, men kun indtil 3 måneder efter tilstandsrapportens eller elinstallationsrapportens udløb. Bemærk,at tilbud på ejerskifteforsikring falder væk,hvis det ikke er accepteret,inden køber har fået rådighed over ejendommen,dog senest på overtagelsesdagen. Såfremt der inden købsaftalen er underskrevet, udarbejdes en allonge til gældende tilstandsrapport, eller såfremt der udarbejdes ny tilstandsrapport/elinstallationsrapport, bortfalder dette tilbud. En Tryg start Som kunde i Tryg får du en række fordele, som f.eks.: Dine forsikringer gennemgåes efter behov. Du er sikret hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Uanset klokkeslæt tager vi hånd om skaden og giver dig forsikringsmæssig assistance, når du ringer til Tryg. På kan du finde information og rådgivning om alle forsikringstyper. Du kan desuden få overblik over dine forsikringer, dækninger og skader. Herudover kan du anmelde skader og få nyttig information om forebyggelse af skader. Har du spørgsmål Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om forsikringstilbuddet, eller ønsker andre oplysninger. Du kan også læse mere på Venlig hilsen Maria von Barner Altenburg Telefon N.B. Når du accepterer tilbuddet, modtager du, ved forsikringens ikrafttræden, forsikringspolice og de generelle forsikringsbetingelser fra Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

2 Fakta om Fortrydelsesret m.m. Gælder alene private forbrugerforsikringer. FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 situationer: Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. 1. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din HVORDAN FORTRYDER DU forsikring. Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os 2. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give du købte din forsikring (fjernsalg). os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden 3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og ret til at fortryde ændringen. gemme kvitteringen. Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Tryg FORTRYDELSESFRIST Klausdalsbrovej Ballerup. Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3. HVIS DU FORTRYDER 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet forsikringen, starter fristen på det seneste ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. af følgende tidspunkter: Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er a. Fra den dag, du har fået besked om, at du skaden ikke dækket af forsikringen. har købt forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve b. Eller fra den dag, du har fået tydelig købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante opskriftlig besked om fortrydelsesretten. lysninger fra os. Købet bliver så ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af Du skal være opmærksom på, at du skal betale for din følgende tidspunkter: forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesa. Fra den dag, du har fået besked om, at du frist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har har købt forsikringen. været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail. GEBYRER OG AFGIFTER 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er Udover prisen på din forsikring opkræves følgende beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærk- afgifter og gebyrer: som på, at det alene er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Stormflod- og stormfaldsafgift opkræves pr. forsikring for Villa, Indbo og Fritidshus. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx Miljøbidrag opkræves pr. bilforsikring. Beløbet køber din forsikring mandag den 1. og først har fremgår af tilbuddet. modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist Skadeforsikringsafgift til staten skal betales efter til og med onsdag den 17. reglerne i 'Lov om afgift af skadesforsikringer'. Der er tale om en løbende afgift, der vil blive Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, opkrævet sammen med forsikringen. lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårs- Opkrævningsgebyret for indbetalingskort er 38,50 kr. aftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. og for Betalingsservice er det 9,50 kr.

3 Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-boks Adressen er: eller på 'Min side' på koster det 75,00 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange Tryg forsikringer du har. Postkode J22 Klausdalsbrovej 601 FORSIKRINGSPERIODE OG OPSIGELSE 2750 Ballerup Telefon Forsikringen betales via betalingsservice eller via indbetalingskort. Giver henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke et Hvis forsikringen ikke betales til tiden, får du en tilfredsstillende resultat, kan du klage til: rykker. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter den første rykker, stopper forsikringen. Hvis der Ankenævnet for Forsikring sendes en rykker, har vi ret til at opkræve ekspe- Anker Heegaards Gade 2 ditionsgebyr, morarenter og evt. andre omkostninger København V Ved ejerskifteforsikring sendes påmindelse dog ikke, Tlf.: mellem da forsikringen ophører, hvis den ikke betales ret- tidig. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et Forsikringen gælder for en periode på 1 år og for- specielt skema, som du kan få i vores Kvalitetslænges løbende for yderligere 1 år ad gangen. afdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb at klage til Anke- Både du og vi kan opsige forsikringen skriftligt, nævnet senest 1 måned før forsikringsperioden udløber. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for Mod et gebyr kan du vælge at opsige forsikringen retten afgøres disse efter dansk ret ved danske med 30 dages varsel til udløbet af en kalender- domstole og efter retsplejelovens regler om måned. Opsiges forsikringen indenfor første for- den lokale domstol (værneting). sikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Beløbene indeksreguleres. TILSYN OG GARANTIFOND I tilfælde af skade kan både du og vi opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel. Opsigelse kan ske, fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt, eller sagen er afvist. Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. KLAGEMULIGHED Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er vores klageansvarlige afdeling.

4 Tilbud Hus Tilbudsnummer: januar 2017 Forsikringstager Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringssted danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen Nej Du er selvstændig erhvervsdrivende, når din primære indkomst kommer fra et selvstændigt erhverv med en omsætning højere end kr. (ekskl. moms). Stengårdsvænge 49, 2800 Kgs. Lyngby Matrikelnr. 18ii Huset: - er opført i 1959 og har et boligareal på 88 m2 og anvendes udelukkende til privat beboelse - er med kælder på 25 m2 - har 1 toilet - har gas eller olie- pillefyr som primær opvarmningsform - har eternittag og ydervægge er mursten - har ikke svømmebassin - Udhus/garage har et bebygget areal på 0 m2. Særlige installationer Forudsætninger Solcelleanlæg: Nej Højvandslukke/pumpebrønd: Nej Vandskadealarm: Nej Prisen er beregnet ud fra: at du eller din ægtefælle/samlever ikke har anmeldt skader inden for de seneste 3 år på husets nuværende forsikring. at du eller din ægtefælle/samlever ikke er blevet pålagt skærpede vilkår på husets nuværende husforsikring. Skærpede vilkår betyder, at forsikringen er pålagt selvrisiko, højere pris, øgede sikringskrav eller dækninger er fjernet. Tilbuddet er baseret på oplysninger fra dig og BBR. Det kan være nødvendigt at foretage en besigtigelse af ejendommen inden endelig accept. Pris pr. år uden gebyrer og afgifter Pris pr. år med gebyrer og afgifter Gebyrer og afgifter Forsikringens kr. Prisen gælder i 2017 og beløbet betales med kr. helårligt kr. Prisen gælder i 2017 og beløbet betales med kr. helårligt. incl. gebyrer og afgifter. Gebyret for BetalingsService er 9,50 kr. og for indbetalingskort er det 38,50 kr. Udover prisen skal der betales 57 kr. i skadeforsikringsafgift til staten. Hvert år opkræver vi 60 kr. i stormflods- og stormfaldsafgift til staten. For dette tilbud gælder forsikringsbetingelserne for Hus

5 Tilbud betingelser Hus Tilbudsnummer: januar 2017 nr Forsikringsbetingelserne kan læses/hentes på Tryg.dk For dette tilbud gælder desuden særlige betingelser Urigtige oplysninger Tilbuddet er givet under forudsætning af, at du ikke kender til skader eller tvister, der kan medføre krav mod forsikringen. Samtidig er det en forudsætning, at alle de oplysninger, du har givet os, og som ligger til grund for de forhold, der står i tilbuddet, er i overensstemmelse med sandheden. Er der fejl i tilbuddet, skal du straks kontakte os og få dem rettet. Ifølge Forsikringsaftaleloven kan afgivelse af urigtige oplysninger resultere i, at forsikringen ophæves fra ikrafttrædelsestidspunktet, at erstatningen bliver sat ned, eller at erstatningen falder helt bort ved en skade.

6 Tilbud Hus Tilbudsnummer: januar 2017 Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter ikke Brandskade Stormskade m.m. -Vejrskade, fx storm og skybrud -Anden pludselig skade, fx tyveri, udstrømning af væsker samt uheld Husejeransvar Retshjælp Skjult rør- og kabelskade Stikledningsskade Glas- og sanitetsskade Insekt- og svampeskade Rådskade Mere TryghedMere Tryghed Udvidet vandskade Kosmetiske forskelle Bolighjælp

7 Tilbud Hus Tilbudsnummer: januar 2017 Standardssummer Maks. sum år 2017 Ansvar personskade kr. Ansvar tingskade kr. Retshjælp, pr. tvist kr. Haveanlæg m.m. pr. skade kr. Udvendig udsmykning pr. skade kr. Mere Tryghed, byggematerialer, pr. forsikringsår kr. Forøgede byggeudgifter til lovliggørelse højest 20 % af den enkelte bygnings nyværdi pr. skade, dog maks kr. Selvrisikobeløb Forsikringen indeholder forskellige selvrisikobeløb, som er de beløb du selv skal betale ved en skade. Forsikringens Individuel selvrisiko pr. skade Selvrisiko år 2017 selvrisiko kr. Særlig selvrisiko Særlige selvrisikobeløb gælder uanset forsikringens individuelle selvrisikobeløb: Glas- og Sanitetsskade Rådskader i synligt træværk - 1/3 del af den samlede erstatningsudgift pr. skade, dog min. Ansvarsskade - Person- og Tingskade, pr skade Retshjælp 10 % af skaden, dog min. pr. tvist 0 kr kr. 0 kr kr. Tryg Forsikring A/S, CVR-nr

8 Tilbud Hus Tilbudsnummer: januar 2017 Særlige betingelser Undtaget af forsikringen Følgende er ikke omfattet af forsikringen: overdækning (pga. stand). Insekt og svampeskade Forsikringen dækker ikke insekt- svampe- og rådskader i/på: tagkonstruktionen når skaden kan henføres til mangelfuld ventilation i tagrum.

9 Tilbud Ejerskifte 25. januar 2017 Navn danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikke Forudsætning Tilstandsrapport nr. H af den Elinstallationsrapporten nr af den Ejendommen har et boligareal på 88 m2 og er opført i Ejendommen har et kælderareal på 25 m2. Kontantudbudspris kr. Grundværdi kr. Ejendommen ligger på Stengårdsvænge 49, 2800 Kgs. Lyngby, og benyttes til beboelse. Køber har ikke fået rådighed over ejendommen. Køber har ikke forudgående kendskab til ejendommen, heller ikke som lejer, tidligere beboer eller som familiemedlem til sælger. For tilbudet gælder vedlagte særlige betingelser og forsikringsbetingelser nr Tilbuddet er baseret på de modtagne oplysninger, og bygger på følgende forudsætninger, Ejendommen ikke er opført som forsøgshuse (f.eks. halmhus). Ejendommen ikke er et haveforeningshus (kolonihavehus). Ejendommen ikke er et sommerhus, der har ændret status til helårshus Ejendommen ikke er fredet. Ejendommen ikke er et pudset træhus. Forsikringens varighed 5 år. Forsikringen kan, inden forsikringsperiodens udløb, forlænges med yderligere 5 år. Forsikringen omfatter Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen dækker skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed i nævneværdigt omfang. Køber er dermed sikret mod disse skader, som kan medføre store ubehagelige økonomiske overraskelser. Forsikringen dækker ikke skader, som er nævnt i tilstands- og elinstallationsrapporten. Forsikringen omfatter ikke: Ekstrasikring Selvrisiko Dækker ud over det som loven foreskriver, fx ulovlige kloak-og stikledninger, forurening af grunden, kosmetiske forskelle i badeværelse/toilet m.m kr. pr. dækningsberettiget skade. Den samlede selvrisiko kan ikke overstige kr. i hele forsikringsperioden. Pris uden gebyrer og afgifter kr. Prisen gælder for hele forsikringsperioden og beløbet betales med

10 kr. Tilbud Ejerskifte 25. januar 2017 Pris med gebyrer og afgifter kr. Prisen gælder for hele forsikringsperioden og beløbet betales med kr.

11 Særlige betingelser Ejerskifte 25. januar 2017 Gebyr og afgifter Opkrævningsgebyret for Betalingsservice er 9,50 kr. indbetalingskort er det 38,50 kr. Udover prisen skal der betales 136 kr. i skadeforsikringsafgift Ubesigtigede bygningsdele Forsikringen dækker ikke ubesigtigede bygningsdele, jf. tilstandsrapporten side 6 pkt. 2 (spidsloft).

12 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed samt lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007 med senere ændringer. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligereoplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/ S CVR-nr

13 Indholdsfortegnelse Side Side Side 1. Hvem er sikret 3 2. Hvad er omfattet af forsikringen Bygninger Bygning ikke undersøgt af byggesagkyndig Bygning ikke undersøgt af el-installatør Hvidevarer 3 3. Hvad dækker ejerskifteforsikringen Skader og fysiske forhold VVS-installationer El-installationer Tidsmæssige forudsætninger 4 4. Hvilke følgeudgifter er dækket Forøgede byggeudgifter Teknisk bestand Genhusning 4 5. Hvad dækker ejerskifte forsikringen ikke Forhold nævnt i en rapport Tilsidesættelse af offentlige forskrifter Utilgængelige bygninger Forhold sikrede kendte til før Overtagelsen Forhold omfattet af garantier eller Forsikringer Slid eller manglende vedligeholdelse Udløb af sædvanlig levetid for materialer Fejlagtig angivelse af tagets levetid Forhold der skyldes manglende udbedring 5.10 Visse følgeskader efter udbedring Bristede forudsætninger Mindre forhold 5 6. Hvad dækker Ekstrasikring Ulovlige stikledninger og kloakledninger Vandsikring Rottespærre Forhold på grunden Forurening af grunden Kosmetiske forskellige Skimelsvampafrensning 7 7. Hvad dækker Ekstrasikring ikke 7 8. Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold 8 9 Hvorledes beregnes erstatningen Maksimum for erstatning Ejendomsvurdering større end kontant købesum Nyværdierstatning Afskrivning Afskrivning for udvalgte Bygningsdele Gulvkonstruktion Tagdækning og inddækning Undertagskonstruktion Vandsystem Vinduer og yderdøre Vægkonstruktion 9 11 Afskrivningstabeller Selvrisiko Selvrisiko pr. dækningsberettigede skade Regres Præmiebetaling Forsikringens varighed og ophør Ejerskifte Klagemulighed 12 Eksempler på dækningsberettigede skader 13 Eksempler på ikke dækningsberettigede skader 13

14 1. Hvem er sikret Sikret er alene de(n) på policen anførte ejer(e) af den sikrede ejendom. 2. Hvad er omfattet af forsikringen 2.1 Bygninger Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, se dog afsnit 2.2 og Bygning ikke undersøgt af bygningssagkyndig Forhold der knytter sig til de i afsnit 3.1 og 3.2 nævnte dækninger, er dog ikke omfattet af forsikringen, hvis det af tilstandsrapporten fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige. 2.3 Bygning ikke undersøgt af elinstallatør Forhold der knytter sig til den i afsnit 3.3 nævnte dækning, er ikke omfattet af forsikringen, hvis det af elinstallationsrapporten frem- går, at bygningen ikke er undersøgt af den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. 2.4 Hvidevarer Hvidevarer er omfattet af forsikringen, hvis de udgør en del af en undersøgt bygning. 3. Hvad dækker ejerskifteforsikringen 3.1 Skader og fysiske forhold Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i alminde- lig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade. Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejde eller andre forebyggende foranstaltninger. 3.2 VVS-installationer Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer (vvs-installationer) i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. Forsikringsdækning forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til forsikringsselskabet. 3.3 El-installationer Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger samt lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer. Forsikringsdækning forudsætter, at det ulovlige forhold forelå både på opførelses- og udførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelse af forholdet til forsikringsselskabet.

15 3.4 Tidsmæssige forudsætninger Forsikringen omfatter skader eller skaderisici, som var til stede, da sikrede overtog eller på anden måde fik rådighed over ejendommen. Det er en forudsætning, at forholdet var til stede ved eller er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten og/eller elinstallationsrapporten bliver konstateret og anmeldt i forsikringstiden. 4. Hvilke følgeudgifter er dækket Er der tale om et dækningsberettigende forhold, dækker forsikringgen også udgifter nævnt i afsnit Forøgede byggeudgifter Forøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring af et dækningsberettigende forhold, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen, og forsikringstageren kan dokumentere, at vedkommende har fået afslag fra myndighederne på en ansøgning om dispensation fra de relevante krav i henhold til byggelovgivningen, bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Erstatning for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 20 pct. af den beskadigede bygnings nyværdi, dog maksimalt kr. Udgifterne er dækket inden for forsikringssummen. 4.2 Teknisk bistand Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold. Dækning efter 1. pkt. forudsætter, at udgifterne afholdes efter forudgående aftale med forsikringsselskabet. Udgifterne er dækket ud over forsikringssummen. 4.3 Genhusning Hvis ejendommen bliver ubeboelig i forbindelse med udbedringen af et dækningsberettigende forhold, jf. afsnit 3, betaler Tryg endvidere efter forudgående aftale: Rimelige og dokumenterede udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo. De nævnte udgifter betales indtil 1 måned ud over den normale reparationsperiode, dog maksimalt 12 måneder regnet fra anmeldelsestidspunktet. Udgifterne er dækket ud over forsikringssummen. Rimelige og dokumenterede merudgifter i anledning af flytning fra ejendommen. 5. Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke 5.1 Forhold nævnt i en rapport Forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet i rapporten. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en sikret ikke på grundlag af rapporten har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. 5.2 Tilsidesættelse af offentlige forskrifter Bygningens funktionsforhold (planløsning, indretning mv. og almindelig brugbarhed i øvrigt), forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog afsnit 3.2 og 3.3 samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade, jf. afsnit 3.1.

16 5.3 Utilgængelige bygninger mv. Skader og nærliggende risiko for skader på bygningsdele eller installationer, hvis det er anført i tilstandsrapporten, at den pågældende bygningsdel skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige i forbindelse med bygningsgennemgangen og/eller i elinstallationsrapporten, at den pågældende installation skønnes at være gjort utilgængelig for den sagkyndige, der har gennemgået elinstallationerne. 5.4 Forhold sikrede kendte til før overtagelsen Forhold, som det godtgøres, at sikrede havde kendskab til før forsikringsaftalens indgåelse. Det gælder dog ikke i forhold til skader, som den sikrede får kendskab til ved rapport fra en teknisk revisor. Det er forudsat, at sikrede kendte oplysningerne inden forsikringsaftalen blev indgået at skaderne ikke er omtalt i hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. 5.5 Forhold omfattet af garantier eller forsikringer Forhold, som sikrede enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold, som er dækket af en anden forsikring. 5.6 Slid eller manglende vedligehold Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det på- gældende forhold er sket en skade eller er nærliggende risiko for skade jf. afsnit Udløb af sædvanlig levetid for materialer Forhold, der alene består i udløb af bygningsdeles, konstruktioners eller materialers sædvanlige levetid. 5.8 Fejlagtig angivelse af tagets restlevetid Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventede restlevetid for bygningens tag. 5.9 Forhold, der skyldes manglende udbedring Følgeskader, der skyldes forhold, som sikrede burde have udbedret på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og derved havde forhindret skaden i at opstå Visse følgeskader efter udbedring Nyt forhold opstået efter udbedring af et tilsvarende forhold, når den sikrede er blevet advaret om, at et nyt tilsvarende forhold kunne opstå, hvis årsagen til det oprindelige forhold ikke blev udbedret eller fjernet Bristede forudsætninger Sikredes individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Sådanne forhold er således ikke omfattet af formuleringen «fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt», afsnit Mindre forhold Forhold under kr., jf. afsnit 12.2

17 6. Hvad dækker Ekstrasikring (Gælder kun hvis det fremgår af forsikringsaftalen) Når Ekstrasikring er tilkøbt, dækker ejerskifteforsikring følgende forhold (afsnit ) ud over de krav der følger af lovgivningen. Alle ejerskifteforsikringens øvrige afsnit, gælder også for Ekstrasikring. 6.1 Ulovlige stikledninger og kloakledninger Dækningen omfatter lovliggørelse af ulovlige stik- og kloakledninger i jorden uden for bygningerne. Stik-og kloakledninger er ulovlige, hvis de ikke opfylder lovkravene på udførelses-/opførelsestidspunktet eller på anmeldelses tidspunktet. Der er alene dækning for et ulovligt forhold, hvis sikrede ikke kan opnå dispensation hos myndighederne. Der afskrives i erstatningssummen, som følge af slid og ælde. Denne afskrivningstabel gælder kun for stik- og kloakledninger. Alder Erstatning Alder Erstatning indtil indtil 20 år 100 % 45 år 40 % 30 år 70 % 50 år 30 % 35 år 60 % derefter 20 % 40 år 50 % Det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, fx udgifter til arbejdsløn, materialer, affaldshåndtering, stilladsleje og arbejdspladsindretning, som afskrivningen bliver foretaget på. 6.2 Vandsikring I forbindelse med en dækningsberettiget skade på stikledninger eller kloakledninger dækker forsikringen etablering af godkendt vandsikring, hvor der med fordel kan sikres mod tilbageløb af kloakvand fra det offentlige kloaksystem. Dækningen er begrænset til maks. at dække kr. i hele forsikringsperioden. 6.3 Rottespærre I forbindelse med en dækningsberettiget skade på kloakledninger i jorden uden for bygningerne dækker forsikringen etablering af godkendt rottespærre, hvor der med fordel kan sikres mod rotter i fremtiden. Dækningen er begrænset til maks. at dække kr. i hele forsikringsperioden. 6.4 Forhold på grunden Forsikringen dækker forhold ved grunden, hvis disse påvirker beboelsesbygningens fundering og terrændæk og medfører skade eller nærliggende risiko for skade på de forsikrede beboelsesbygninger. Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes at installationer (fx omfangsdræn, brønde, nedsivningsanlæg, og septiktanke) i eller på grunden ikke fungerer eller helt mangler. Alle former for kystsikring er ikke dækket Forurening af grunden Opstår der forurening af grunden før overtagelsesdagen, dækker forsikringen, hvis miljømyndighederne eller andre myndigheder har meddelt sikrede påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger. Udgifterne er dog kun dækket, hvis erstatning ikke kan opnås fra anden forsikring, fx miljøforsikring. Dækningen er begrænset til maks. at dække kr. i hele forsikringsperioden.

18 6.6 Kosmetiske forskelle Fliser/ klinker Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/klinker, hvis der er en skade eller et forhold, der er dækket i henhold til afsnit 3 eller 6. Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: Toilet/baderum Bryggers Køkken/alrum Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/ klinker, der er identiske med de beskadigede. Vælger du ikke denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal, fx gulv eller væg, blive udskiftet, selvom det ikke er muligt at skaffe fliser/klinker magen til. Valg af løsning skal ske i samarbejde med Tryg. Sanitet Forsikringen dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede sanitet, hvis der er en skade eller et forhold, der er dækket i henhold til afsnit 3 eller 6. Dækningen gælder i det toilet eller baderum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar eller spabad. 6.7 Skimmelafrensning Efter en dækningsberettiget skade på ejerskifteforsikringen dækker forsikringen skimmeafrensning af indbo i rum, der lovligt kan benyttes til beboelse. Dækingen gælder kun i nævnte beboelsesrum, og forudsætter, at et anerkendt specialistfirma med viden inden for området har målt massiv forekomst af skimmel på indboet. Dækningen er begrænset til maks. at dække kr. i hele forsikringsperioden. 7. Hvad dækker Ekstrasikringikke Ejerskifteforsikringens generelle undtagelser jf. afsnit 5 gælder også for Ekstrasikring.

19 8. Anmeldelse af skade og/eller andre fysiske forhold Konstateres der skade og/eller andre fysiske forhold, som nævnt under afsnit 3, skal anmeldelse straks ske til Tryg. Sikrede skal efter bedste evne søge at begrænse omfanget af en konstateret skade og/eller andet fysisk forhold. Nedrivning, reparation eller fjernelse af bygninger, bygningsdele eller installationer må ikke ske, før Tryg har givet tilladelse hertil. 9. Hvorledes beregnes erstatningen 9.1 Maksimum for erstatning Det samlede erstatningsbeløb kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden, jf. dog afsnit Ejendomsvurdering større end kontant købesum Det samlede erstatningsbeløb, som kan udbetales, skal mindst kunne udgøre den offentligt fastsatte ejendomsværdi ved forsik- ringens ikrafttræden fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. 9.3 Nyværdierstatning Erstatning bliver som udgangspunkt beregnet som en nyværdierstatning, medmindre der er tale om en bygningsdel nævnt i afsnit 9.4. Nyværdierstatning bliver fastsat til det beløb, som det efter priserne på skadedagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde på samme sted. 9.4 Afskrivning Er der tale om bygningsdele, der er nævnt i afsnit 10 bliver erstatningen dog beregnet i overensstemmelse med afskrivningstabellerne i afsnit 11. Det drejer sig om følgende bygningsdele: tagdækning og inddækning undertagkonstruktion vinduer og yderdøre vægkonstruktion gulvkonstruktion vandsystem I afsnit 10 er angivet en række forskellige byggematerialer (venstre kolonne) samt tilhørende afskrivningstabel A-M (højre kolonne). Består en tagdækning fx af naturskifer, bliver afskrivningstabel A anvendt, mens afskrivningstabel E bliver anvendt, hvis et vindue består af plast. Det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, fx udgifter til arbejdsløn, materialer, affaldshåndtering, stilladsleje og arbejdspladsindretning, som afskrivningen bliver foretaget på. Bemærk Tryg har kun pligt til at udbetale erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres, eventuelt ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. 10. Afskrivning for udvalgte bygningsdele 10.1 Gulvkonstruktion Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel gulvmaling og lakering M massive trægulve B lameltrægulve E tæpper og nålefilt J linoleum G vinyl, laminat og kork I

20 10.2 Tagdækning og inddækning Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel aftrækshætter, inddækninger samt skot- og stråtag G tagrender (metal) F stål- og aluminiumtag, belagt aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) F (ved taghældning på mere end 10 grader) F betontagsten D stål- og aluminiumtag, belagt betontagsten med fugesystem F (ved taghældning under 10 grader) H eternitbølgeplader med asbest D tagdækning med stenlag H eternitbølgeplader uden asbest I tagpap (ved taghældning over 10 grader) H eternitskifer med asbest (ved taghældning på tagpap (ved taghældning under 10 grader) I mere end 35 grader) D tegl, falstagsten B eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) G tegl, glaserede teglsten B eternitskifer uden asbest I tegl, vingetagsten, gule og brune F kobbertag C tegl, vingetagsten, røde B naturskifer A tegltagsten med fugesystem F plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) L træspån (ubehandlet) G plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) J zinktag F 10.3 Undertagkonstruktion Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning frithængende banevarer af bitumen og (lukket tagdækning) D oliebehandlede træfiberplader (åben tagdækning) H fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) F (lukket tagdækning) H frithængende banevarer af bitumen og frithængende lette banevarer af filt eller film Oliebehandlede træfiberplader (lukket tagdækning) F (åben tagdækning) K 10.4 Vandsystem Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel afløbsinstallationer (støbejern og plast) D rørinstallationer, varme (stål og plast) E kedler, kondenserende (olie) J solfangere (vakuum) J kedler, pladejern (olie/brænde) H solfangere, plade H kedler, støbejern (olie/brænde) G vandvarmere (el) I kedler, væghængte (gas) J varmepumper J radiatorer, pladejern H varmevekslere (opvarmning) H radiatorer, støbejern E varmtvandsbeholdere (forråd) H rørinstallationer, brugsvand (kobber, rustfrit stål og plast) D varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) I rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) G 10.5 Vinduer og yderdøre Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel blødt træ og metal D metal A blødt træ, ikke vakuum-imprægneret H plast E blødt træ, vakuum-imprægneret F tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger F hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) A 10.6 Vægkonstruktion Bygningsdel Tabel Bygningsdel Tabel beton C naturstensfacader (marmor, sandsten) D bindingsværk inklusive tavl A porebeton (med overfladebehandling) B brædder og konstruktionstræ (høvlet, behandlet) A porebeton (uden overfladebehandling) F eternit med asbest D puds på minraluld H eternit uden asbest I puds på tegl G facadeglas D puds på træ J konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) G træpladebeklædning (behandlet) E metal D vindskeder og sternbrædder (behandlede) F murkroner og læmure (metal- og steninddækning) D vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) E murkroner og læmure (rulleskifte) I vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) H murværk (tegl) A vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) J naturstensfacader (granit) A

21 11. Afskrivningstabeller Tabel A ældre Tabel B ældre Tabel C ældre Tabel D ældre Tabel E ældre Bemærk: Lameltrægulve ældre end 70 år gamle bliver ikke erstattet Tabel F Tabel H ældre Tabel I ældre Bemærk: Vinyl, laminat og kork ældre end 30 år bliver ikke erstattet. Tabel J 7½ 10 12½ 15 17½ 20 22½ 25 ældre Tabel K ældre Bemærk: Tæpper og nålefilt ældre end 20 år bliver ikke erstattet. Tabel L 4½ 6 7½ 9 10½ 12 13½ 15 ældre Bemærk: Tabel G Aftrækshætter, inddækninger og tagrender (plast) ældre end 60 år bliver ikke erstattet. ældre Tabel M ældre ældre Bemærk: Linoleum ældre end 50 år bliver ikke erstattet.

22 12. Selvrisiko 12.1 Selvrisiko pr. dækningsberettigede skade Sikrede har en selvrisiko pr. dækningsberettigede skade. Størrelsen af denne fremgår af policen Den samlede selvrisiko I hele forsikringsperioden kan sikredes betaling af selvrisiko sammenlagt ikke overstige det beløb, der ligeledes står på policen. Forhold under kr. indgår ikke i den samlede selvrisiko og kan derfor ikke anmeldes til forsikringsselskabet. 13. Regres Ved en dækningsberettiget skade/forhold omfattet af afsnit 3 indtræder Tryg i sikredes ret til at rejse krav mod sælger, bygnings- Sagkyndige, ansvarlig entreprenør, håndværker, leverandør eller andre. 14. Præmiebetaling Præmien opkræves som et engangsbeløb for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Sammen med præmien opkræves afgifter (fx skadeforsikringsafgift) samt gebyrer og andre omkostninger. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. Bemærk Betales præmien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden yderligere varsel. Tryg er berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. Hvis disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Er forsikringen tegnet for en 5-årig forsikringsperiode, kan aftalen, efter fornyet besigtigelse af ejendommen, forlænges med yderligere 5 år, medmindre ejendommen ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt. Dog forbeholdes ret til kun at forlænge basisforsikringen og ikke Ekstrasikring. 15. Forsikringens varighed og ophør Forsikringen gælder i den aftalte 5 eller 10-årige periode regnet fra overtagelsesdagen. Forsikringen kan ikke opsiges af sikrede eller Tryg i den aftalte forsikringsperiode. Forsikringen ophører uden opsigelse, når den har været i kraft i den aftalte periode eller ved ejerskifte forinden. 16. Ejerskifte Ejerskifte skal straks meddeles Tryg. Forsikringen ophører ved ejerskifte. Hvis forsikringen ophører, fordi ejendommen skifter ejer i forsikringstiden, har sikrede krav på tilbagebetaling af præmien for den resterende forsikringsperiode, idet der skal tages hensyn til, at skaderisikoen varierer i forsikringstiden. Præmie tilbagebetales således: 1. år 40% af den betalte præmie 2. år 30% af den betalte præmie 3. år 15% af den betalte præmie 4. år 10% af den betalte præmie herefter 5% af den betalte præmie Hvis der først aftales en 5-årig forsikring, og denne senere bliver forlænget med 5 år mod en tillægspræmie, udbetales ristorno på følgende måde af denne tillægspræmie: 6. år 40% af den betalte tillægspræmie 7. år 25% af den betalte tillægspræmie 8. år 15% af den betalte tillægspræmie 9. år 10% af den betalte tillægspræmie 10. år 5% af den betalte tillægspræmie

23 17. Klagemulighed Er sikrede ikke enig i Trygs afgørelse, så skal sikrede kontakte den afdeling, der har behandlet forsikringssagen. Hvis sikrede efter henvendelsen til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan sikrede kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et for sikrede tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som sikrede kan få hos Ankenævnet, der kræver et gebyr for behandlingen. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Eksempler - bemærkninger Om et forhold er dækningsberettigende eller ikke, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. De følgende afsnit indeholder eksempler på forhold, som i almindelighed er dækningsberettigende, henholdsvis ikke-berettigende dækning af forøgede byggeudgifter, jf. afsnit 4.1. Eksemplerne er derfor ikke udtømmende medfører ikke nogen udvidelse eller indskrænkning i forsikringsdækningen har ikke retlig betydning ved afgørelsen af en sag Bemærk Eksemplerne har alene til formål at give en generel forståelse af ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eksempler på dækningsberettigende skader Fundamenter / sokler fundament opført på tørv eller muld, der har medført revner og skævheder af aktuel betydning for bygningens konstruktion skade på fundament og/eller sokkel som følge af opfugtning af kapillarbrydende lag gjort af slagger Kældre/krybekældre / terrændæk større revner i terrændæk (fx betondæk), der skyldes sætning af bygningskonstruktionen som følge af manglende eller utilstrækkelig fundering manglende ventilation i hulrum under gulve, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd eller svamp Yder- og indervægge større revner og sætningsskader, der skyldes forkert fundering af bygningskonstruktionen større revner og sætningsskader, der indebærer nærliggende risiko for skade på facade eller indvendige overflader større områder med porøse, afskallede og udfaldne fuger, som skyldes forkert brug af fugematerialer eller forkert udførelse manglende forankring af gavltrekant med nærliggende risiko for nedstyrtning vandskade på væg mod vådrum, der skyldes utætte fuger i vådrumszone Vinduer og døre rådskader i trærammer eller glaslister, som ikke alene skyldes aldersnedslidning fejlmonterede døre og vinduer større revner i sålbænke, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) fugt i underliggende vægkonstruktion Lofter / etageadskillelser underdimensioneret etageadskillelse, som giver sig udslag i kraftig nedbøjning og/eller risiko for svigt store skævheder ved nedhængte eller forsænkede lofter (f.eks. profilbræddelofter) som følge af mangelfuld opsætning og/ eller stabilitet Gulvkonstruktion og gulve opfugtning af kapillarbrydende lag udført med slagger, der har medført, at gulvbelægningen rejser sig Indvendige trapper mangelfuld forankring Tagkonstruktion kraftig nedbøjning af tagbelægning som følge af underdimensionerede spær utæt tag, der skyldes et for lille overlæg mellem tagsten/tag - plader mangelfuld eller manglende ventilation, der har medført (el- ler medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd og svamp fejl ved inddækninger eller skotrender, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) vandindtrængning i den underliggende konstruktion utætheder i indbygget tagrende, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) rådskade i udhængsbrædder eller spærender

24 Bad/toilet og bryggers utæt gulv- eller vægbeklædning som følge af konstruktionsfejl revnede eller udfaldne fuger som følge af konstruktionsfejl ikke-godkendte trykledninger Vvs-installationer ikke-godkendte trykledninger forkerte rør og indbygningsskåle i gulvafløb og vægge underdimensionerede kedler manglende vandtryk manglende eller væsentlig nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved gulvvarmeanlæg, fjernvarmeanlæg, gasfyr, oliefyr, træpillefyr, solfangeranlæg, jordvarmeanlæg, luft-til-luftvarmeanlæg eller airconditionanlæg brugsvandsinstallation oprindelig opført efter 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner anvendelse af galvaniserede rør i brugsvandsinstallation opført efter 1972 Elinstallationer indbygningsspots uden bagkapper opsat i isolering skjult transformer (til fx halogenbelysning) bløde ledninger i konstruktioner forkerte bagdåser bag stikkontakter samlemuffer i skjulte konstruktioner fuglereder skjult bag stikkontakter eller nedsænkede lofter Forøgede byggeudgifter merudgift ved udskiftning til termoruder i forbindelse med dækningsberettigende skade på gamle (enkeltglas) vinduer merudgift ved øget isolering, herunder kraftigere spær og lægter, ved udbedring af dækningsberettigende skade på tagkonstruktion myndighedskrav vedrørende redningsåbninger Eksempler på ikke dækningsberettigende skader Fundamenter / sokler revner uden betydning for bygningens konstruktion (fx svindeller udtørringsrevner) Yder- og indervægge revnedannelse i eller afskalning af pudsede facader, når der har været anvendt gængse materialer og/eller udførelsesmetode løs eller afskallet puds og/eller maling, der skyldes almindelig aldersbetinget slid revnedannelser, der skyldes naturlige bevægelser i bygningen eller almindelig aldersbetinget slid revner i støbeskel mellem to materialetyper eller konstruktioner udfaldne murværksfuger som følge af murbiangreb stedvis skrukke/hule fliser Vinduer og døre punkterede termoruder ridser i vinduesglas slidte låsemekanismer vinduer, som på grund af skævhed eller almindelig aldersbetinget slid ikke kan åbnes Lofter / etageadskillelser revner, huller, løs puds mv. i et loft, der er skjult under et forsænket loft, når forholdet er uden betydning for anvendelsen af det forsænkede loft manglende planhed af profilbrædder som følge af sjusk ved montering eller efterfølgende materialekrybning Indvendige trapper knirkende trappetrin Tagkonstruktion tegltag med manglende eller forkerte afstandslister, når dette ikke har betydning for tagets funktion fejl ved taglægning, der ikke har betydning for tagets funktion bagfald og/eller lunker på tagrender, hvor vand samler sig lokalt i renden tagsten eller -plader med mindre lokale afskalninger på grund af aldersbetinget slid Bad/toilet og bryggers manglende vådrumsmembran i vådzoner manglende fald mod gulvafløb i vådrum, der medfører vandansamlinger på gulv Vvs-installationer brugsvandsinstallation oprindelig opført før 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner Elinstallationer anvendelse af ledninger i forkerte farver forhold vedrørende installationer uden for bygningerne (fx havelamper) Gulvkonstruktion og gulve revner i gulv under fast tæppe, når revnerne ikke har betydning for gulvets anvendelse som under-gulv pladegulv eller rester fra betonfundament, der viser sig ved fjernelse af fast tæppe lokale lunker og mindre skævheder på gulve stedvis skrukke/hule fliser eller klinker knirkende gulve

25 Tryg Direkte. Tlf Tilbudsaccept Ejerskifte Tilbudsnummer : januar 2017 Oplysninger om ejendommen Adresse Opførelsesår Stengårdsvænge 49, 2800 Kgs. Lyngby 1959 Matrikkelnr 18II Anvendelse Villa Boligareal ex sekundære bygninger 88 m2 Tilstandsrapportnr. H af Køberoplysninger Køber navn 1 Køber navn 2 CPR-nr. CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefon Mobil Træffes bedst Oplysninger om overtagelse Ejendommen overtages den Køber får råderet over ejendommen den Tilmelding til BetalingsService Pengeinstituttets navn/afdeling Reg.nr. Kontonr. Pengeinstituttets adresse Kontohavers CPR-nr. Tilbud og accept på Ejerskifte forsikring : Ejerskifte Basis produkt med 5 år løbetid og med en selvrisiko på kr af enhver skade. Øvrige oplysninger fremgår af tilbud og faktablad. Vær opmærksom på, at eventuelle forbehold vil fremgå af tilbudet under afsnittet"særlig betingelser" Tilvalgmuligheder - sæt kryds ved købers valg : 5 årig dækning Præmie Købersvalg 10 årig dækning Præmie Købersvalg '2017 Indeks' '2017 Indeks' Basisdækning m/ i selvrisiko Basisdækning m/ i selvrisiko m** Undertegnede erklærer at jeg ikke har kendskab til skader eller tvister, der kan medføre krav mod denne forsikring, samt at alle spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med sandheden. Jeg er opmærksom på, at urigtige oplysninger afgivet af mig kan bevirke helt eller delvis afslag på dækning. Forsikringen starter på det aftalte tidspunkt og forsikringen leveres af Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601,2750 Ballerup. Dato Forsikringstagers underskrift Tilbudet kan accepteres via nedenstående formidler, eller direkte hos Tryg (Se tlf/fax numre øverst på siden) samt hos Nordea. Aftale er formidlet af danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikke Kgs. Lyngby, Lyngby Torv 2 A, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

EJERSKIFTE 10 ÅRIG

EJERSKIFTE 10 ÅRIG EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-01-2016 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. BEK nr 13 af 12/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7005-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1091 af 07/10/2014

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 25.04.2011 Indholdsfortegnelse for Ejerskifteforsikring 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket? 4. Undtagelser fra dækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks Ejerskifte 5 år pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks Ejerskifte 5 år pris kr Indeks danbolig 3. februar 2017 Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på de forsikringer, du har efterspurgt: Husforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1601 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser 2535001 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifte - forsikringen afsnit 14-25 Side 6 3.

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.ejerskifteforsikringdanmark.dk Fortrydelsesret I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt:

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg Østvænget 18 A 7480 Vildbjerg 18.12.2012 Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: Tilbud

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION

EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION 2535004 Forsikringsvilkår af januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 5 Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen Afsnit 14-25 Side 12 Fortrydelsesret

Læs mere

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring DF20160-1 December 2013 Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2 Findforsikring.dk Vesterbrogade 39, 1 sal 1620 København V Holbæk, den 27. oktober 2017 Sagsbehandler: DBF\SHJ Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbuddet er udarbejdet på grundlag af: Tilstandsrapport nr.:

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 vilkår for udvidet ejerskifteforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Vilkår for Ejerskifteforsikring

Vilkår for Ejerskifteforsikring DF20478-1 Januar 2017 Vilkår for Ejerskifteforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring DF20478-1 Januar 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 05-03-2013 Svalehaven 20, 7430 Ikast Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 11-12-2015 Stubbevangen

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 12-09-2017 Trørødvej 37, 2950 Vedbæk Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 22-11-2016 Skolevej 17, 8654 Bryrup Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Lundevej 2, 5935 Bagenkop Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 13-10-2014 Ullerup Skovvej 31, 3390 Hundested Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540003 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4

Indhold Side Indhold Side. 1 Hvad er omfattet af forsikringen 2 9 Regres 4 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 080 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Yderligere oplysninger

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 15-09-2012 Treldevej 136, 7000 Fredericia Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med DanBolig Lyngby 07-12-2016 Møllevænget 4,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med DanBolig Lyngby 10-11-2016 Rævehøjvej 32B,

Læs mere

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, DanBolig Virum 03-01-2017

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 31-01-2017 Håbets Allé 62, 2700 Brønshøj Ejendomsmægleren har

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Vigerslev Allé 274, 2500 Valby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Vigerslev Allé 274, 2500 Valby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 10-10-2016 Vigerslev Allé 274,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 01-11-2017 Stasevangsvej 10, 2970 Hørsholm Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 28-09-2017 Naurstræde 11, 7100 Vejle Ejendomsmægleren har jf.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 09-08-2017 Tømmerbyvej 9, 8653 Them Ejendomsmægleren har jf.

Læs mere

Skærgårdvej 2, 7400 Herning. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Skærgårdvej 2, 7400 Herning. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Realmæglerne Herning 18-05-2017 Skærgårdvej

Læs mere

Holger Drachmanns V. 15B, 2800 Kongens Lyngby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Holger Drachmanns V. 15B, 2800 Kongens Lyngby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Danbolig Lyngby 02-02-2017 Holger Drachmanns

Læs mere

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Rudersdal Mæglerne 12-04-2017 Borgm.Schneiders

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 04-10-2016 Kærskiftevej 41,

Læs mere