Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 12/ maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal Stigningen fra 1. kvartal 2006 til 2007 var 1,7 % INDHOLD Hoved- og nøgletal 02 Koncernens resultater 03 Forretningsområder 06 3,6 % bruttopræmievækst og forbedret lønsomhed i P&N Norge Kapitalforhold 18 Forsikringsteknisk resultat steg 20 % til 637 mio. DKK Combined ratio forbedret med 1,7 procentpoint til 87,9 Resultat før skat på 261 mio. DKK, et fald på 422 mio. DKK forårsaget af kursfald på aktier 10,4 % i forrentning af egenkapitalen før skat Resultatet for 1. kvartal medfører, at forventningen til combined ratio forbedres fra 90 til 89. Præmievækst på 5 % fastholdes. Nye tiltag på bilforsikringer i Danmark forbedrer kundeoplevelsen TrygVesta køber sit hidtil lejede hovedkontor i Ballerup for mio. DKK Nyt kundesystem implementeret i Norge Finansielle forventninger 19 Påtegning 21 Resultatopgørelse 22 Balance 23 Egenkapital 25 Pengestrømme 26 Noter 27 Geografiske segmenter 30 Kvartalsoversigt 32 Anden information 33 Telekonference Tirsdag den 6. maj 2008 kl CET Ring på telefon eller Et webcast kan ses på den 5. maj 2008 kort efter kl CET Kvartalsrapporten er ikke revideret

2 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 2 af 33 Hoved- og nøgletal

3 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 3 af 33 Koncernens resultater Bruttopræmier løftes af stigende vækst i P&N Norge samt god vækst i Industri Højt salgsniveau i Sverige og Finland Combined ratio forbedret med 1,7 procentpoint til 87,9 og teknisk resultat 20 % højere 4,9 % vækst i bruttopræmier Koncernens bruttopræmieindtægter var mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket svarer til en stigning på 234 mio. DKK eller en vækst på 4,9 % i lokal valuta (5,9 % i DKK) i forhold til samme periode Til sammenligning lå væksten i 1. kvartal 2007 på 1,7 % (1 % i DKK). Stigningen på 234 mio. DKK kommer hovedsagelig fra en 104 mio. DKK stigning i Industri og afspejler stor tilgang af nye kunder i Desuden stammer stigningen fra en 65 mio. DKK fremgang i Privat & Næringsliv Norge, hvor en række salgsfremmende og kundeloyalitetsskabende initiativer, der blev lanceret i 2005 og 2006, nu begynder at give resultater. Den fortsatte forbedring i Privat & Næringsliv Norge er endvidere styrket af prisstigninger i 2007 og starten af Aktiviteterne i Finland og Sverige, de såkaldte Nye Markeder, voksede samlet 86 % eller 57 mio. DKK til 123 mio. DKK, og porteføljen udgør nu 530 mio. DKK. Resultatet er opnået på grund af en fortsat høj kundetilgang og er i Finland specifikt et resultat af forbedret og udvidet salgsorganisation. I Privat & Erhverv Danmark steg bruttopræmierne 1,5 % (0,5 % efter bonus/præmierabat). Udviklingen er som ventet, og med en række initiativer inden for bil- og husforsikring, der er iværksat i 2008, ventes en stigende vækst i løbet af År til dato udgjorde nettovæksten i antal forsikringer cirka , hvoraf Finland og Sverige står for forsikringer. Antallet af solgte forsikringer i Finland og Sverige er det hidtil højeste kvartalsvækst. Skader Bruttoerstatningerne steg 3,5 % til mio. DKK i forhold til mio. DKK i 1. kvartal 2007, hvor en del af stigningen kommer i naturlig forlængelse af præmievæksten. Skadeforløbet udgjorde 71,0 % i 1. kvartal 2008 mod 72,4 % i 1. kvartal Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne på 98 mio. DKK skyldes hovedsagelig den generelle udvikling i lønninger og inflation på varer, men kvartalet var også begunstiget af afløbsgevinster, der netto udgjorde 173 mio. DKK i forhold til 127 mio. DKK i 1. kvartal Det var specielt person- og bilforsikringer, der bidrog positivt til afløbet, mens reserverne er øget inden for ejendoms- og løsøre forsikringer. Afløbsgevinsterne påvirkede skadeforløbet og dermed combined ratio med 3,9 % i forhold til 3,2 % i 1. kvartal 2007.

4 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 4 af 33 Storskadeniveauet var 82 mio. DKK (netto 58 mio. DKK) før reassurance i forhold til 80 mio. DKK (netto 56 mio. DKK) i 1. kvartal Vejrrelaterede skader var 38 mio. DKK i forhold til 55 mio. DKK i 1. kvartal Reduktionen skyldes primært en mild vinter i Norden. Omkostninger holdt i ro Omkostninger til salg, markedsføring og administration steg 26 mio. DKK eller 3,8 % til 716 mio. DKK. Udviklingen er påvirket af vores fortsatte ekspansion i Nye Markeder, hvor omkostningerne i 1. kvartal 2008 lå 20 mio. DKK højere end 1. kvartal De norske og danske aktiviteter har kun øget omkostningerne med 1,0 %. Bruttoomkostningsprocenten for koncernen faldt til 16,9 mod 17,2 i samme periode 2007, og i de norske og danske aktiviteter faldt omkostningsprocenten til 15,8 % fra 16,4 %. Omkostningsudviklingen indeholder desuden stigende udgifter til lønninger, der generelt er steget 4-6 % i den norske finanssektor. Medarbejderomsætningen i Norge er desuden påvirket af et arbejdsmarked med betydelig efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat udgjorde 637 mio. DKK, hvilket er en stigning på 20 % eller 104 mio. DKK. Forbedringen er opnået med solid præmievækst og uforandret erstatningsniveau. Fremgangen er endvidere realiseret trods omkostninger forbundet med ekspansion i Finland og Sverige. Combined ratio forbedret Combined ratio blev forbedret til 87,9 i forhold til 89,6 i samme periode Storskader og vejrrelaterede skader påvirkede negativt med henholdsvis 1,4 og 0,9 procentpoint. Til sammenligning var den tilsvarende påvirkning i 1. kvartal 2007 henholdsvis 1,4 procentpoint fra storskader og tilsvarende 1,4 procentpoint fra vejrrelaterede skader. Afløbsgevinster påvirkede positivt med 4,1 procentpoint i forhold til en positiv påvirkning på 3,2 procentpoint i 1. kvartal Endelig påvirkede stigende renter combined ratio positivt med 1,5 procentpoint. Investeringsresultat Den samlede investeringsportefølje udgjorde omkring 38,5 mia. DKK i slutningen af 1. kvartal Investeringsaktiverne gav et samlet afkast på 138 mio. DKK i forhold til 426 mio. i 1. kvartal Faldet skyldes primært kursfald på aktier på i alt 422 mio. DKK, der dog blev opvejet af højere afkast på obligationer og indskud, som steg 215 mio. DKK til 522 mio. DKK. Efter overførsel af forsikringsteknisk rente på 345 mio. DKK og andre finansielle indtægter og udgifter blev investeringsresultatet, netto på minus 365 mio. DKK, hvilket er 517 mio. DKK lavere end samme periode Resultat før skat og efter skat Resultat før skat for koncernen blev 261 mio. DKK mod 683 mio. DKK i samme periode Resultatet er sammensat af et solidt forsikringsteknisk resultat på 637 mio. DKK, som er forbedret med 104 mio. DKK i

5 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 5 af 33 forhold til samme periode 2007, og et investeringsresultat på minus 20 mio. DKK, hvilket er 489 mio. DKK lavere end samme periode Resultatet efter skat udgjorde 178 mio. DKK i 1. kvartal 2008 mod 505 mio. DKK i 1. kvartal 2007 og svarer til en egenkapitalforretning før skat på 10,4 % i 1. kvartal Den effektive skattesats i 1. kvartal 2008 blev 32 % i forhold til 26 % samme periode Stigningen kan udelukkende henføres til kurstab på aktier, der ikke er fradragsberettiget. Idet kurstabet indgår i resultat før skat, og skatten beregnes på resultat før skat og eksklusiv aktiekursgevinster og tab, vil den effektive skattesats blive påvirket af kursændringerne i aktieporteføljen. Køb af domicil i Ballerup TrygVesta overtager eget domicil i Ballerup for mio. DKK. Overtagelsen erstatter den eksisterende lejeaftale med Danica fra 1995, der løb frem til Købet giver TrygVesta nogle umiddelbare økonomiske fordele, og forbedrer rammerne for en modernisering og nyindretning af arbejdspladserne. TrygVestas investeringsportefølje ændres som følge af overtagelsen, således at ejendomsandelen stiger fra 6,4 % til omkring 9,4 %, hvoraf domicilejendommen udgør 2,8 procentpoint.

6 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 6 af 33 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Salget foregår gennem fem kundecentre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Combined ratio på 83,8 mod 85,4 i samme periode ,5 % bruttopræmievækst (0,5 % inkl. bonus/præmierabat) Fornyelsesprocent forbedret fra 90,4 til 90,9 % Bruttopræmieindtægterne i 1. kvartal 2008 var mio. DKK, som svarer til en stigning på 8 mio. DKK eller 0,5 % (1,5 % før bonus) i forhold til 1. kvartal I 1. kvartal 2007 var væksten før bonus 0,7 %, og i 2008 ventes præmievæksten gradvist at forbedres som følge af tilpasninger af blandt andet bil og husforsikringer, der har forbedret kundeoplevelsen og TrygVestas markedskraft. Det forsikringstekniske resultat udgjorde 306 mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på 30 mio. DKK i forhold til samme periode 2007, som hovedsagelig skyldes lavere omkostninger. Fornyelsesprocenten var 90,9 %, hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint. Den høje fornyelsesprocent understøtter en lønsom forretning. Antallet af forsikringer steg med , og gennemsnitspræmierne på hovedprodukterne udviklede sig som forventet. Gennemsnitspræmien på villaforsikringer steg med 2,1 % i forhold til samme periode 2007, mens

7 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 7 af 33 bilforsikringerne faldt med 3,5 % i forhold til samme periode Faldet i gennemsnitpræmien på bil er dog aftagende og udgjorde 0,4 % i 1. kvartal De organisationstilpasninger og produktudviklinger, som Privat & Erhverv Danmark siden starten af 2006 har gennemført, har resulteret i højere kundeloyalitet. Med de seneste initiativer vedrørende ændrede intervaller for kørelængder og Tryg Vejhjælp til alle konceptkunder er kundeoplevelsen forbedret betydeligt. Det er koncernens holding at tilbyde mere kvalitet til kunderne i stedet for at bevæge sig hen mod aggressiv priskonkurrence. Alle initiativer, der er lanceret i 2008, bygger op om dette forretningsprincip. Erstatningerne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket er på niveau med 1. kvartal Erstatningsprocenten blev forbedret til 66,6 fra 67 i 1. kvartal Underliggende påvirkede afløbsgevinster resultatet positivt med 6,1 procentpoint i år mod 5,1 procentpoint samme periode Frekvens og gennemsnitskaderne udviklede sig som forventet på biler med en stigning i frekvensen på godt 2 % i forhold til 1. kvartal Når gennemsnitsskaden på villaforsikringer steg i 1. kvartal 2008, skyldes det stigende materialepriser og lønninger. De nominelle omkostninger var 257 mio. DKK, et fald på 19 mio. DKK i forhold til samme periode Omkostningsprocenten faldt dermed fra 17,0 til 15,8. Udviklingen skyldes hovedsagelig ændrede principper for afregning af tegningsprovisioner i enkelte salgskanaler. Elektronisk kundekommunikation Fra 1. maj 2008 fik TrygVestas danske kunder mulighed for at modtage forsikringsoversigter i deres e-boks. Tiltaget vil udover at give kunderne flere valgmuligheder også på sigt give besparelser på administration og udsendelse. Over kunder har allerede tilmeldt sig e-boks.

8 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 8 af 33 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Salget foregår gennem 85 franschisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbjedere i franschisekontorerne. Fortsat bedring i præmievæksten efter flere år med flad og faldende udvikling Kundefornyelsen steg 0,6 % til 86,1 % Combined ratio på 97,3 i 1. kvartal 2008 mod 99,6 i samme periode 2007 som følge af den underliggende forbedring i erstatningsprocenten I Privat & Næringsliv Norge steg bruttopræmierne 65 mio. DKK eller 3,6 % i NOK (6,0 % i DKK) i 1. kvartal 2008 til mio. DKK. Til sammenligning faldt præmierne med 1,4 % i 1. kvartal Den positive udvikling skyldes hovedsagelig præmieforhøjelser, øget salg og stigende kundeloyalitet. Det forsikringstekniske resultat blev 61 mio. DKK, hvilket er en stigning på 20 mio. DKK i forhold til samme periode Udviklingen, der skyldes en kombination af højere bruttopræmier og et godt erstatningsniveau, anser vi for tilfredsstillende. Gennemsnitspræmierne på bil- og villaforsikringer udviklede sig positivt i 1. kvartal med en stigning på henholdsvis 0,8 % og 1,6 %. Den positive udvikling skyldes hovedsagligt præmieforhøjelser på 5-7 %, som blev gennemført fra midten af 2007 og til starten af 2008.

9 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 9 af 33 Med henblik på at effektivisere og øge salget er et nyt kundesystem Salgsnøkkelen - blev implementeret i organisationen. Systemet skaber grundlag for en bedre kundedialog, da kundens forsikringsdækninger i forhold til behov lettere identificeres og sikrer kunden øget tryghed for korrekt forsikring. Fornyelsesprocenten steg 0,6 % til 86,1 % i forhold til samme periode Dette er resultatet af en målrettet indsats på at belønne loyale kunder med flere forsikringer frem for at give nye kunder introduktionsrabat på forsikringerne i 1. og 2. år. Erstatningsudgifter var 848 mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket er på niveau med samme periode Vinteren i 2008 var mildere end de foregående år, hvilket påvirkede erstatningsprocenten, der var 73,9 i 1. kvartal 2008 mod 76,7 i samme periode I øvrigt kan tilføjes, at 2007 også var en mild vinter. Forbedringen i erstatningsprocenten skyldes en forbedret risikoselektion. Erstatningsudgifterne var uændrede på trods af, at hensættelserne på tidligere års blev styrket med 47 mio. DKK eller 4,1 procentpoint påvirkning på skadesforløbet. Gennemsnitsskaden og frekvensen på bil og villaforsikringer udviklede sig tilfredsstillende gennem 1. kvartal 2008, hvor det især er værd at bemærke, at den stigende gennemsnitsskade på villaforsikringer er aftaget og har udviklet sig bedre end forventet. De nominelle omkostninger steg 24 mio. DKK til 254 mio. DKK sammenlignet med 1. kvartal 2007, og omkostningsprocenten var derfor 22,1 mod 21,2 i samme periode Omkostningerne var påvirket af generel lønstigning i finanssektoren og bonusudbetalinger, der er periodiseret til 1. kvartal. Lønniveauet i den norske finanssektor vil i 2008 stige 4-6 % på årsbasis.

10 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 10 af 33 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Vi definerer industrikunder som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. Industri har cirka kunder. Efter internationale standarder har Industri omkring 75 kunder, da industrikunder i international sammenhæng betegnes som kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere. Bruttopræmier steg med 7,6 % i 1. kvartal (8,5 % i DKK) Combined ratio forbedret til 80,0 fra 83,5 i 1. kvartal 2007 Forsikringsteknisk resultat steg 74 mio. DKK til 317 mio. DKK Forsikringsteknisk resultat på 317 mio. DKK - bedste kvartalsresultat hidtil I Industri voksede bruttopræmieindtægterne med 104 mio. DKK eller 8,5 % til mio. DKK. Siden 2. kvartal 2007 er Industri vokset betydeligt over den estimerede markedsvækst, hvilket skyldes tilgang af flere store kunder i løbet af 2. kvartal Væksten fordelt geografisk viser, at den norske del af industriforretningen havde 10,3 % vækst, og den danske del havde 5 % vækst. Det forsikringstekniske resultat steg 30 % til 317 mio. DKK i 1. kvartal 2008 primært på grund af hensættelser fra tidligere års skader og tilbageholdenhed på omkostningerne. TrygVesta er fokuseret på lønsom vækst. Ved indgangen til 2008 steg priserne inden for marinesegmentet, idet indtjeningen ikke var tilfredsstillende, og denne stigning medførte kundeafgang i segmentet. Endvidere er der tegn på øget konkurrence inden for Industri området. Samlet set kan disse udviklinger muligvis betyde lavere vækst senere i året.

11 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 11 af 33 Erstatningsudgifterne i 1. kvartal 2008 var 821 mio. DKK i forhold til 794 mio. DKK i samme periode 2007, og skadeforløbet landede dermed på 69,6 % mod 72,2 % i 1. kvartal Storskader var 46 mio. DKK i 1. kvartal mod 60 mio. DKK i samme periode Hensættelser fra tidligere års skader påvirkede erstatningerne positivt i 1. kvartal På baggrund af skadeforløbet og erstatningsniveauet i 1. kvartal 2008 blev hensættelser fra tidligere års skader, som endnu ikke er afsluttet, ændret, således at hensættelserne blev reduceret med 120 mio. DKK netto. Dette påvirker således erstatningsprocenten positivt med 9 %, hvilket skal ses i forhold til 1. kvartal 2007, hvor påvirkningen var 3,6 % eller 44 mio. DKK. De nominelle omkostninger var omtrent uændrede på 138 mio. DKK. Omkostningsprocenten faldt således fra 11,3 % til 10,4 %. Faldet i omkostningsprocenten skyldes tilbageholdenhed på omkostningssiden og vækst i bruttopræmierne.

12 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 12 af 33 Finland Vores finske filial sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, egne callcentre, bilforhandlere og internettet. Den finske filial har cirka 140 medarbejdere. Finland realiserede knapt 1/3 af salgsmålet for 2008 i løbet af 1. kvartal De mange salgsinitiativer, som blev igangsat i 2007, løftede salget til nye rekorder Lønsomheden på et tilfredsstillende niveau, men høj vækst påvirkede omkostningerne Porteføljen udgør nu 330 mio. DKK I Finland steg bruttopræmierne 21 mio. DKK eller 36,8 % til 78 mio. Salget steg i alle salgskanaler og er resultatet af flere salgskanaler, som blev iværksat i foråret 2007 og fuldt implementeret i september Initiativerne fra 2007 skaber en bredt funderet salgsorganisation med egne callcentre, internetsalg, egne forsikringssælgere i tillæg til den nordiske bankassurance-aftale med Nordea, der alene i Finland har 440 filialer. Salget af erhvervsforsikringer forløb tilfredsstillende i 1. kvartal 2008, og der er gode muligheder for at ekspandere både i Nordeas filialer og via vores egne sælgere. Antallet af forsikringer steg med i 1. kvartal 2008 til , og den finske forretnings samlede bestand var 330 mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2008.

13 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 13 af 33 Den hastige ekspansion af den finske forretning har løbende skabt et behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. For at være på forkant med udviklingen steg antallet af ansatte til 137 fuldtidsansatte mod 106 ved udgangen af 1. kvartal Skadeforløbet udgjorde 82,1 % i 1. kvartal 2008, hvilket fortsat afspejler en god risikoudvælgelse og effektivitet i skadebehandlingen. Combined ratio var 127 i forhold til 119,3, og alene for den oprindelige privatforretning var combined ratio 111,3 i 1. kvartal 2008 mod 101,8 i samme periode Stigningen skyldes, at erstatningsprocenten er steget 7,1 procentpoint, og accelererende salg, der påvirker salgs- og markedsføringsudgifterne.

14 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 14 af 33 Sverige Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner. Salget sker gennem Nordeas filialer, eget callcenter og internettet. Den svenske filial har cirka 75 medarbejdere. Bruttopræmier steg 400 % i forhold til 1. kvartal 2007 Porteføljen udgør nu godt 250 mio. SEK Effektive salgsprocesser bygget på enkelthed giver forventede salgsresultater I Sverige steg bruttopræmierne 36 mio. DKK til 45 mio. DKK. Salget satte i 1. kvartal 2008 rekord med et ugesalg på næsten forsikringer. Antallet af forsikringer steg i 1. kvartal 2008, og den svenske forretnings samlede bestand var 250 mio. SEK (200 mio. DKK) ved udgangen af 1. kvartal For at imødekomme den hastige vækst steg antallet af salgssupportere til at servicere Nordeas filialer, og bemandingen i eget callcenter steg tilsvarende. Antallet af fuldtidsmedarbejdere voksede til 75 ved udgangen af 1. kvartal 2008 i forhold til 45 samme periode I løbet af 2008 vil Nordea åbne yderligere 20 filialer, som overtages fra Posten. Nordea har dermed cirka 275 filialer på det svenske marked. Skadeforløbet var 95,5 % i forhold til 100,0 % i samme periode Forbedringen siden 1. kvartal 2007 og niveauet for hele 2007 på 88,9 % vidner om en fornuftig risikoudvælgelse. Vinterhalvåret er som regel præget af flere skader end sommerhalvåret.

15 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 15 af 33 Omkostningsprocenten faldt fra 200 til 64,4 fra 1. kvartal 2007 til 2008, hvilket især skyldes væksten i bruttopræmierne. Bruttoomkostningerne var 29 mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket svarer til en stigning på 11 mio. DKK sammenlignet med samme kvartal Ved direkte sammenligning fra år til år skal der tages hensyn til den markante vækst i forretningen.

16 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 16 af 33 Investeringsvirksomhed TrygVestas investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, kapitalandele, grund og bygninger samt likvide midler. Uro på aktiemarkedet satte sit præg på investeringsafkastet i 1. kvartal 2008 I midten af januar 2008 nedbragte TrygVesta sin aktiebeholdning med godt 2 mia. DKK TrygVesta har ingen investeringer i hedgefonde, strukturerede produkter og lignende TrygVestas investeringsportefølje på 38,5 mia. DKK gav i 1. kvartal 2008 et afkast på 138 mio. DKK svarende til et afkast på 0,36 %. Udviklingen i afkast over de seneste kvartaler var negativt påvirket af kursfald på aktier. Som konsekvens af stigende volatilitet og en for høj aktieandel efter flere år med kursstigninger besluttede TrygVesta i januar 2008 at reducere aktieandelen til omkring 4 % af investeringsporteføljen i forhold til 11,9 % ultimo Hensigten er dog på sigt at øge aktieandelen til 8-10 %. Investeringsresultat efter andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel af forsikringsteknisk rente var 20 mio. DKK i forhold til 469 mio. DKK i 1. kvartal Aktieporteføljen gav i 1. kvartal 2008 et samlet tab på 422 mio. DKK. Beløbet inkluderer realiserede tab på cirka 200 mio. DKK, som vedrører den del af porteføljen, der blev afhændet i januar Aktieporteføljen var ved udgangen af 1. kvartal 2008 sammensat af 20 % nordiske aktier, 13 % UK aktier, 29 % øvrige Europa, 24 % nordamerikanske aktier og 14 % asiatiske aktier. Obligationsporteføljen gav et resultat på 522 mio. DKK, hvilket er 215 mio. DKK højere end samme periode 2007 og skyldes et højere renteniveau. Af afkastet på 522 mio. DKK kommer 330 mio. DKK fra renter og 192 mio. DKK fra kursgevinster. Kursgevinsterne neutraliseres dog af effekten af diskontering af erstatningshensættelserne.

17 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 17 af 33 Obligationsporteføljen på 34,2 mia. DKK er i hovedtræk sammensat af 62 % danske realkreditobligationer og 24 % statsobligationer. Samtidig med nedbringelsen af aktieporteføljen i januar 2008 blev obligationsporteføljen øget tilsvarende. Obligationsporteføljen udgjorde ved udgangen af 1. kvartal % af den samlede investeringsportefølje. I løbet af 1. kvartal 2008 blev andelen af ikke kreditinstitut vurderede obligationer nedbragt betydeligt, og ved udgangen af 1. kvartal var 95 % af obligationerne vurderet AA eller højere. I tilknytning til en forøgelse af varigheden på den norske del af obligationsporteføljen blev en stor del af porteføljen omlagt fra kortfristede norske pengemarkedspapirer uden rating til længere løbende obligationer med rating. Som følge af den høje rating og en relativ kort varighed på obligationsporteføljen har TrygVestas nettoeksponering over for de observerede udvidelser af kreditspænd været stærkt begrænset. Ejendomsporteføljen var uændret i 1. kvartal 2008, og afkastet herfra udgjorde 38 mio. DKK. TrygVesta købte pr. 1. maj 2008 den hidtil lejede domicilejendom i Ballerup for mio. DKK. Fra og med 2. kvartals- rapporten 2008 vil denne indgå i investeringsporteføljen (se også side 5). Tabet på 158 mio. DKK på andre finansielle indtægter og udgifter kan i vid udstrækning tilskrives en stigning i værdien af hensættelserne som følge af ændret diskonteringsrente. Forskellen i diskonteringsrenter forklarer således 155 mio. DKK af forværringen på 201 mio. DKK i forhold til 1. kvartal Efter overførsel af forsikringsteknisk rente til forsikringshensættelserne var investeringsresultatet netto -365 mio. DKK i forhold til 152 mio. DKK samme periode Ændringen kan hovedsagelig tilskrives kursfald på aktier. TrygVesta investerer ikke i hedgefonde, strukturerede produkter og lignende, og TrygVesta derfor ikke har subprime-relaterede produkter i porteføljen.

18 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 18 af 33 Kapitalforhold Tabel med egenkapital, besluttet tilbagekøb, udbetalt udbytte, faktisk tilbagekøb og egenkapital derefter. Mio. DKK kvartal 2008 Egenkapital primo periode Besluttet aktietilbagekøb for perioden Besluttet kontant udbytte for perioden Faktisk aktietilbagekøb i perioden 0 0 Udbetalt kontantudbytte i perioden Egenkapital ultimo periode Egenkapital ultimo 1. kvartal 2008 justeret for besluttet udlodning Egenkapitalen udgjorde 10,1 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2008 mod 8,2 mia. DKK ved udgangen af samme periode Inklusiv hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 11,2 mia. DKK. Reduceres egenkapitalen for besluttet udbytte og beløb til aktietilbagekøbsprogram for regnskabsåret 2007 er egenkapitalen 7,5 mia. DKK. Aktiekapitalen var 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK. Antallet af udestående aktier ved udgangen af 1. kvartal 2008 var , idet TrygVesta ejer egne aktier. TrygVesta iværksatte den 4. april 2008 et aktietilbagekøbsprogram på 1,405 mio. DKK, som er planlagt til at løbe til 2. marts I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel lå TrygVestas tilgængelige kapital justeret for udbytter og aktietilbagekøb vedrørende 2007 på mio. DKK, hvilket skal ses i forhold til kapitalkravet på mio. DKK. TrygVesta anser en buffer på 5 % som et passende niveau for kapital og basis for den årlige udlodning til aktionærer. En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 1. kvartal 2008 findes på under Investor Relations/key figures.

19 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 19 af 33 Finansielle forventninger TrygVesta øger forventningerne til forsikringsresultatet i 2008 med 9 % til 2,4 mia. DKK og forbedrer combined ratio forventning fra 90 til 89. Præmievæksten fastholdes, og resultat før og efter skat nedjusteres på grund af kursfald på aktier. Mio. DKK Negativt Positivt (feb. 2008) (maj 2008) forløb forløb Præmievækst i lokal valuta 4 % 5 % 5 % Forsikringsteknisk resultat før afløb Forsikringsteknisk resultat efter afløb Investeringsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio 86, Præmieindtægterne ventes at stige cirka 5 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til udmeldingen i forbindelse med helårsresultatet for 2007 den 25. februar Forudsætningen for præmievæksten er, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Forventningen til combined ratio er forbedret til cirka 89 på grund af udviklingen i 1. kvartal Specielt erstatningshensættelser fra tidligere års skader bidrager til den ændrede forventning. Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 500 mio. DKK for hele Storskader udgjorde 82 mio. DKK i 1. kvartal 2008, men skadesforløbet ændrer ikke forudsætningerne for 2008 som helhed. For resten af 2008 forventes således storskader for 418 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2008 at udgøre 225 mio. DKK for hele Vejrrelaterede skader udgjorde i 38 mio. DKK i 1. kvartal 2008, hvilket ikke ændrer på forudsætningerne for For resten af 2008 forventes således vejrrelaterede skader for 187 mio. DKK. Afløbsresultatet eller ændringer i erstatningshensættelser var 173 mio. i 1. kvartal 2008, svarende til 4,1 % på combined ratio. For resten af året forudsættes afløbsresultatet at være 0. Omkostningsprocenten forventes at falde 0,1 % til 16,6 % for helåret 2008, hvilket er uændret. Udviklingen påvirkes af fortsat tilbageholdenhed i omkostningerne. De danske og norske aktiviteter fortsætter med at reducere omkostningsprocenten, mens Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op med cirka 1 procentpoint.

20 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 20 af 33 Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente for 2008 forventes at blive 0 mio. DKK mod tidligere forventet 400 mio. DKK som indikeret i forbindelse med årsregnskabet. Nedjusteringen skyldes hovedsagelig et kursfald på aktier på 422 mio. DKK i 1. kvartal 2008 og er på linie med den uddybning, der blev givet i Årsrapport Forventningen til investeringsresultatet for 2008 er baseret på investeringsresultatet ved udgangen af 1. kvartal 2008 og en forudsætning om et afkast i resten af 2008 på 7,0 % p.a. for aktier, 6,1 % p.a. for fast ejendom og 5,0 % p.a. på obligationer. Skat Som følge af at kursgevinster og -tab på aktier ikke beskattes eller kan fradrages, påvirkes den nominelle skattesats afhængig af udviklingen i aktiekursindtægterne. Den faktiske skat vedrører hovedsageligt den løbende forsikringsdrift. For 2008 forventer vi en effektiv skattesats på 32 % baseret på de beskrevne forudsætninger og det realiserede tab på aktierne. Egenkapitalforrentning Indfries forventningerne vil egenkapitalen blive forrentet med % efter skat. Forbehold usikkerheder og risici Visse udsagn i denne regnskabsmeddelelse er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i denne regnskabsmeddelelse, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i denne regnskabsmeddelelse. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger lovgivningens krav hertil.

21 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 21 af 33 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal Kvartalsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, og de krav som lov om finansiel virksomhed og OMX Nordisk Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 5. maj Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm

22 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 22 af 33 Resultatopgørelse

23 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 23 af 33 Balance

24 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 24 af 33

25 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 25 af 33 Egenkapital

26 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 26 af 33 Pengestrømsopgørelse

27 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 27 af 33 Noter

28 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 28 af 33

29 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 29 af 33

30 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 30 af 33 Geografiske segmenter

31 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 31 af 33

32 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 32 af 33 Kvartalsoversigt 1. kvartal kvartal 2008

33 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2008 Side 33 af 33 Anden information Finanskalender Halvårsrapport august 2008 Kvartalsrapport for 3. kvartal november 2008 Årsrapport marts 2009 Kontaktinformation Ole Søeberg Investor Relations-direktør Lars Møller Investor Relations Manager Troels Rasmussen Kommunikationsdirektør Besøg også

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere