STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016"

Transkript

1 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016

2 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne i den almene boligsektor pr. 1. januar Oplysningerne er fordelt på køn, alder, etnicitet, år og geografi. Landsbyggefondens beboerstatistik giver et billede af beboersammensætningen i den almene boligsektor, udviklingen heri over tid og en sammenligning med resten af landet. Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking, samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. Bagerst i publikationen er der indsat bilagstabeller, som indeholder kommuneopdelte tal for de overordnede variable i publikationen samt en beskrivelse af datagrundlaget. Publikationen indledes med en sammenfatning af konklusionerne i statistikken. Del 1 indeholder henholdsvis fordelingen af beboersammensætningen, fordelingen på husstande, antallet af tilflyttere og fraflyttere, offentligt forsørgede, uddannelses- og beskæftigelsesforhold samt indkomstforhold i separate afsnit. I starten af hvert afsnit findes en kort tekstgennemgang samt en tabel- og figuroversigt Del 2 er et særligt tema med fokus på uddannelse og beskæftigelse i den almene boligsektor. Publikationen er baseret på udtræk fra Danmarks s Forskningsservice og adresseoplysninger fra Landsbyggefondens Huslejeregister. Beboere i den almene boligsektor 2016 er en del af fondens faste årlige statistikker. Næste udgave af beboerstatistikken forventes udgivet ultimo LANDSBYGGEFONDEN December

3 Indhold Forord...1 Indhold...2 Sammenfatning...5 Del 1. Almene boliger...8 Del 1.1. Beboersammensætning...8 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2016 fortsat Figur 1: Beboere fordelt på alder, regioner og boligsektor pr. 1. januar Tabel 2: Beboere fordelt på køn, alder og boligsektor pr. 1. januar Figur 2a: Befolkningspyramide i procent for beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar Figur 2b: Befolkningspyramide i procent for resten af befolkningen pr. 1. januar Tabel 3: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar Tabel 4: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på boligsektor pr. 1. januar Figur 3: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 pr. 1. januar Figur 4: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region og boligsektor pr. 1. januar Tabel 5: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 efter oprindelsesland og region pr. 1. januar Tabel 6: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor pr. 1. januar Tabel 7: Andel Indvandrere og efterkommere i resten af befolkningen pr. 1. januar Del 1.2. Husstande Tabel 8: Beboere pr. husstand pr. 1. januar Tabel 9: Beboere pr. husstand på regioner pr. 1. januar Figur 5: Beboere pr. Husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar Tabel 10: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar Tabel 11: Husstandsstørrelser pr. 1. januar Figur 6: Husstandsstørrelser fordelt på region pr. 1. januar Tabel 12: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar Tabel 13: Husstandstyper fordelt på boligsektor og andele pr. 1. januar Figur 7: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar Del 1.3. Tilflyttere og fraflyttere Tabel 14: Tilflyttere til almen boligsektor fordelt på alder og region, Tabel 15: Fraflyttere fra almene boligsektor fordelt på alder og region, Del 1.4. Offentligt forsørgede Tabel 16: Offentligt forsørgede beboere, år fordelt på region, Figur 8: Andel offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, Tabel 17: Offentligt forsørgede, år,

4 Tabel 18: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande på region, år, Figur 9: Offentligt forsørgede fordelt på region, Tabel 19: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, Tabel 20: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande på region, år, Tabel 21: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, Figur 10: Offentligt forsørgede beboere i den almene boligsektor, Tabel 22: Offentligt forsørgede tilflyttere, år, Tabel 23: Offentligt forsørgede fraflyttere fra almen boligsektor, år, Del 1.5 Uddannelse og beskæftigelse Tabel 24. Højest fuldførte uddannelse for beboere i den almene sektor, år, pr. 1. januar Tabel 25. Højest fuldførte uddannelse fordelt på etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 26. Beboere i gang med en uddannelse fordelt på etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 27. Højest fuldførte uddannelse fordelt på etnicitet, år, pr. 1. januar Tabel 28. Beskæftigede på socioøkonomisk status, køn og alder, år, pr. 1. januar Tabel 29. Beskæftigede fordelt på socioøkonomisk status og etnicitet pr. 1. januar Tabel 30: Beskæftigede i den almene boligsektor og resten af befolkningen pr. 1. januar Del 1.6. Indkomstforhold Tabel 31: Gennemsnitlig personlig indkomst for almene beboere på 15 år og derover, Tabel 32: Gennemsnitlig personlig indkomst og husstandsindkomst, Tabel 33: Beboere i den almene boligsektor fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, Tabel 34: Personer i resten af befolkningen fordelt på indkomstintervaller, 15 år og derover, Tabel 35: Udvikling i den personlige indkomst Figur 11: Gns. personlig indkomst for beboere på 15 år og derover i den almene boligsektor, Del 2. Arbejdsmarkedstilknytning Figur T1. Beskæftigede personer 1. januar januar Tabel T1. Arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar , år Tabel T2. Beskæftigede almene beboere fordelt på køn og etnicitet, pr. 1. januar Tabel T3. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar Tabel T4. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar 2015, personer af dansk oprindelse Tabel T5. Højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar 2015, indvandrere og efterkommere Tabel T6. Højeste fuldførte uddannelse, køn og tilknytning til arbejdsmarkedet pr. 1. januar 2015, personer af dansk oprindelse Tabel T7. Højeste fuldførte uddannelse, køn og tilknytning til arbejdsmarkedet pr. 1, januar 2015, indvandrere og efterkommere Tabel T8. De beskæftigede fordelt på socioøkonomisk status pr. 1. januar Bilagstabeller Bilagstabel 1: Beboere pr. husstand pr. 1. januar 2016 i den almene boligsektor Bilagstabel 2: Beboere som er indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar Bilagstabel 3: Offentligt forsørgede beboere,

5 Bilagstabel 4: Indkomst for almene beboere, Datagrundlag Tabel A: Datagrundlag for Beboere i den almene boligsektor Eksempel 1. Forskel i procent

6 Sammenfatning Den almene boligsektor adskiller sig på flere punkter fra resten af landet. Der bor en større andel enlige både med og uden børn og en større andel af indvandrere og efterkommere. Derudover er indkomsten lavere og andelen af offentligt forsørgede højere i den almene boligsektor i forhold til resten af befolkningen. En sjettedel af Danmarks befolkning bor alment Pr. 1. januar 2016 bor der personer i Danmark, heraf bor personer i den almene boligsektor. Det svarer til, at en sjettedel af den danske befolkning bor alment. Den gennemsnitlige husstand i den almene boligsektor er mindre end i resten af befolkningen. Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,2 personer i resten af befolkningen. De største husstande i den almene boligsektor findes i de store byer og Københavnsområdet. Der er en større andel husstande med én person i den almene boligsektor end i resten af befolkningen, mens der er færre husstande med to personer og derover. Flest enlige kvinder i den almene boligsektor Den almene boligsektor er kendetegnet ved, at enlige med eller uden børn udgør en større andel af husstandene, end i resten af befolkningen. En enlig er en voksen, der ikke bor sammen med en anden voksen. Enlige udgør 67 % af husstandene i den almene boligsektor mod ca. 38 % i resten af befolkningen. Generelt er der blandt enlige en større andel uden børn end med børn i både den almene boligsektor og i resten af befolkningen. I den almene boligsektor er andelen dobbelt så stor, 11 % i forhold til 5 % i resten af befolkningen. Den enlige beboer, som oftest findes i den almene boligsektor er kvinde, af dansk oprindelse og bor ikke sammen med børn. Forskelle i aldersfordelingen i den almene boligsektor og resten af landet er illustreret i befolkningspyramider i figur 2. Pyramiderne viser, at der i den almene boligsektor er en større andel børn og unge i forhold til resten af landet. Dette giver sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene boligsektor er den gennemsnitlige beboer 41,2 år, mens gennemsnittet er 40,6 år for den resterende del af befolkningen. Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland, 43,6 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder er 40,2 år. 25 % af beboerne er indvandrere og efterkommere Andelen af indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor er større end i resten af befolkningen. I den almene boligsektor er af beboerne indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til 28,5 %. Over halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark bor i den almene boligsektor efterkommere fra ikke-vestlige lande bor alment pr. 1. januar 2016, hvilket er 58 %. Der er store regionale forskelle på den samlede andel af indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor. I Region Hovedstaden er 32,7 % af beboerne indvandrere og efterkommere, mens det i Region Nordjylland er 19,4 %. Den største andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor kommer oprindelig fra Tyrkiet og Irak. Også her er der regionale forskelle. Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet udgør den største 5

7 gruppe i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens personer fra Bosnien-Hercegovina, udgør den største andel i Region Syddanmark. I Region Midtjylland er det somaliere, der udgør den største gruppe og i Region Nordjylland er det personer fra Rusland, Hviderusland og Ukraine, der er flest af. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i den almene boligsektor har været stigende i de sidste 5 år. Tilflyttere ældre end fraflyttere Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor er 32,0 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere er 30,5 år. Blandt tilflyttere og fraflyttere i Region Hovedstaden er andelen af offentligt forsørgede lavere end i de øvrige regioner. En tredjedel af beboerne er offentligt forsørgede Andelen af offentligt forsørgede mellem 18 og 64 år, er højere blandt beboere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen. Lige under en tredjedel af beboerne i den almene boligsektor er offentligt forsørgede i 2014, mens det tilsvarende tal for resten af befolkningen er 11 %. Beboere på førtidspension udgør den største gruppe med 14 %. Der er 44 % offentligt forsørgede blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 i den almene boligsektor, mens det er 16 % i resten af befolkningen. Efterkommere fra ikke-vestlige lande er i langt mindre grad offentligt forsørgede. 14 % af efterkommerne fra ikke-vestlige lande er offentligt forsørgede. I perioden ses en stigning i andelen af beboere, som er offentligt forsørgede, men fra falder andelen. Det skyldes primært et fald i andelen på førtidspension. Den gennemsnitlige personlige indkomst i den almene boligsektor er kr. for fuldt skattepligtige personer over 15 år, mens den er kr. for resten af befolkningen. De fleste beboere i den almene boligsektor har en indkomst mellem og kr., mens resten af befolkningen oftest har en indkomst over kr. Flest har grundskole som højeste fuldførte uddannelse Både kvinder og mænd har oftest grundskole som den højeste fuldførte uddannelse. 38,3 % af almene beboere mellem 18 og 64 år har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens 26,4 % har et erhvervsfagligt forløb som højeste fuldførte uddannelse 1. januar Kvinder og mænd adskiller sig derimod når det gælder de mellemlange videregående uddannelser. Dobbelt så mange kvinder som mænd har en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet er lavere blandt beboerne i den almene sektor end i resten af landet, men der er også forskelle i uddannelsesniveau indenfor den almene boligsektor. Personer af dansk oprindelse har generelt et højere uddannelsesniveau end indvandrere og efterkommere. Uddannelsesniveauet for efterkommerne kan ikke direkte sammenlignes med de to øvrige grupper, da efterkommerne er yngre. Blandt de almene beboere er 17,5 % mellem 18 og 64 år er i gang med en uddannelse og heraf er 41,4 % i gang med en mellemlang, en bachelor eller lang videregående uddannelse. Beskæftigelsen er lavest blandt kvinder med indvandrer/efterkommerbaggrund Beskæftigelsesgraden er generelt lavere blandt beboerne i den almene boligsektor i forhold til resten af befolkningen. 52,1 % eller af beboerne mellem 18 og 64 år i den almene boligsektor er beskæftigede, mens beskæftigelsesgraden er 76,8 % blandt resten af befolkningen. Andelen udenfor arbejdsstyrken er endvidere dobbelt så høj 6

8 blandt beboerne i den almene boligsektor som i resten af befolkningen. Andelen udenfor arbejdsstyrken er 1. januar ,6 % mod 20,4% i resten af landet. Beskæftigelsesgraden er højere, jo højere uddannelsesniveauet er og dette gælder både for beboere i den almene boligsektor og for personer i resten af landet. Den største andel udenfor arbejdsstyrken findes blandt personer med uoplyst uddannelse eller grundskole. Andelen af beskæftigede er højest blandt personer af dansk oprindelse og lavest blandt indvandrere i den almene boligsektor. Beskæftigelsen for personer af dansk oprindelse og efterkommere ligner hinanden, mens indvandrere skiller sig ud ved bl.a. at have en højere andel selvstændige og en lavere andel lønmodtagere på højeste niveau. Blandt mænd og kvinder af dansk oprindelse er beskæftigelsesgraden næsten den samme blandt beboerne i den almene boligsektor. Beskæftigelsesgraden er 56,8% for mænd og 55,0 % for kvinder. Mænd med indvandrer/efterkommerbaggrund har en beskæftigelsesgrad på 48,7 % mod 38,4 % for kvinder med denne baggrund. Fra 2011 til 2014 er beskæftigelsesgraden i den almene sektor faldet svagt, men beskæftigelsesgraden er steget fra 2014 til Faldet har ramt efterkommerne hårdest. 7

9 Del 1. Almene boliger Del 1.1. Beboersammensætning Der er beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2016, heraf er ca. 20 % af beboerne under 18 år og en tilsvarende andel over 65 år. Denne fordeling ses også i resten af befolkningen. Forskellen i aldersfordelingen i den almene boligsektor og i resten af befolkningen giver sig udslag i forskellige gennemsnitsaldre. I den almene boligsektor er den gennemsnitlige beboer 41,2 år, mens alderen er 40,6 år i resten af befolkningen. Beboerne i den almene boligsektor adskiller sig fra resten af befolkningen ved en mindre andel af 35 til 64 årige. I den almene boligsektor udgør denne gruppe 35 %, mens samme aldersgruppe i resten af befolkningen udgør 41 %. Dette er illustreret i befolkningspyramiderne i figur 2. Andelen af personer over 64 år i den almene boligsektor er størst i Nordjylland (26 %) og mindst i Region Hovedstaden (18 %). Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland, 43,6 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er 40,1 år. Blandt de almene beboere er 28 % indvandrere eller efterkommere, mens dette kun gælder for 9 % i resten af befolkningen. Indvandrere og efterkommere deles op i vestligt eller ikke-vestligt oprindelsesland. Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande med Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Alle andre lande karakteriseres som ikke-vestlige. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande udgør 4,4 % af beboerne, mens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør 28,5 %. Over halvdelen af alle efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark, bor i den almene boligsektor efterkommere fra ikke-vestlige lande bor alment pr. 1. januar 2016, svarende til 58 %. Andelen af indvandrere og efterkommere, som bor alment, er ulige fordelt på regioner, med 33 % i Region Hovedstaden og 19 % i Nordjylland. På kommuneniveau er det Høje Taastrup, Ishøj Frederiksberg og København, der har den største koncentration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Kommuner med de laveste andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er Hedensted, Samsø, Langeland og Stevns. De mest almindelige oprindelseslande blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor rt Tyrkiet og Irak. Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet udgør den største gruppe i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens personer fra Bosnien-Hercegovina udgør den største gruppe i Region Syddanmark. I Region Midtjylland er det somaliere, der udgør den største gruppe og i Region Nordjylland er gruppen Andre lande størst. De største grupper i denne kategori er personer fra Rusland, Hviderusland og Ukraine. 8

10 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Beboere i alt ,4% ,9% ,1% ,0% ,2% ,3% ,9% ,6% ,2% ,6% ,6% ,9% ,6% ,0% ,5% ,4% ,1% ,2% ,5% ,4% ,3% ,6% ,2% ,5% Samlet % % % Mænd ,8% ,1% ,6% ,2% ,8% ,4% ,5% ,8% ,0% ,9% ,7% ,9% ,4% ,0% ,0% ,1% ,5% ,8% ,8% ,6% ,2% ,0% ,6% ,2% Samlet ,7% ,0% ,1% Kvinder ,6% ,9% ,5% ,8% ,4% ,9% ,4% ,8% ,2% ,7% ,9% ,9% ,2% ,0% ,5% ,3% ,6% ,4% ,6% ,8% ,1% ,6% ,6% ,3% Samlet ,3% ,0% ,9% Gennemsnitsalder 41,2 40,1 42,6 9

11 Tabel 1: Beboere fordelt på køn, alder og region pr. 1. januar 2016 fortsat Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Beboere i alt ,0% ,4% ,2% ,0% ,5% ,3% ,2% ,7% ,8% ,3% ,2% ,5% ,6% ,7% ,2% ,7% ,4% ,2% ,6% ,7% ,2% ,6% ,5% ,6% Samlet % % % Mænd ,6% ,8% ,2% ,7% ,9% ,8% ,7% ,4% ,1% ,9% ,9% ,3% ,0% ,0% ,4% ,3% ,6% ,5% ,4% ,4% ,3% ,4% ,0% ,9% Samlet ,0% ,0% ,6% Kvinder ,4% ,6% ,0% ,3% ,6% ,5% ,5% ,3% ,6% ,4% ,3% ,2% ,5% ,7% ,8% ,3% ,8% ,7% ,2% ,3% ,9% ,3% ,5% ,7% Samlet ,0% ,0% ,4% Gennemsnitsalder 42,5 40,4 43,6 10

12 Figur 1: Beboere fordelt på alder, regioner og boligsektor pr. 1. januar 2016 Procent 100% 90% 80% 5% 3% 13% 13% 7% 16% 4% 17% 8% 16% 4% 15% 6% 14% 4% 14% 10% 16% 4% 16% 70% 18% 17% 17% 22% 18% 21% 16% 20% 16% 21% 60% 50% 19% 22% 17% 21% 17% 20% 17% 20% 15% 19% 40% 30% 20% 14% 15% 12% 13% 8% 10% 10% 10% 7% 11% 15% 10% 8% 13% 11% 13% 9% 14% 11% 9% 10% 13% 12% 12% 14% 11% 14% 11% 14% 9% 13% 0% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 6% 7% Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0-6 år 7-17 år år år år år år 80 år og derover 11

13 Tabel 2: Beboere fordelt på køn, alder og boligsektor pr. 1. januar 2016 Alder Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Beboere i alt 0-6 7% 7% -1% % 13% -9% % 9% 22% % 12% 17% % 21% -15% % 20% -12% % 15% -1% 80-7% 4% 73% Samlet 100% 100% 0% Mænd 0-6 4% 4% -2% % 7% -8% % 5% 20% % 6% 17% % 10% -20% % 10% -18% % 7% -19% 80-2% 2% 30% Samlet 47% 50% -7% Kvinder 0-6 4% 4% -1% % 6% -10% % 4% 25% % 6% 17% % 10% -9% % 10% -5% % 7% 17% 80-5% 2% 102% Samlet 53% 50% 7% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 12

14 Figur 2a: Befolkningspyramide i procent for beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2016 Kvinder Mænd 80- år Alder år år år år år 7-17 år 0-6 år 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% Figur 2b: Befolkningspyramide i procent for resten af befolkningen pr. 1. januar 2016 Kvinder Mænd 80- år Alder år år år år år 7-17 år 0-6 år 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0% 9,0% 11,0% 13

15 Tabel 3: Indvandrere og efterkommere fordelt på region pr. 1. januar 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,4% ,5% ,1% Ikke vestlige lande Indvandrere ,7% ,4% ,4% Efterkommere ,4% ,8% ,3% Samlet ,5% ,7% ,8% Antal beboere i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Vestlige lande Indvandrere og efterkommere ,8% ,5% ,6% Ikke vestlige lande Indvandrere ,7% ,7% ,8% Efterkommere ,2% ,8% ,0% Samlet ,7% ,0% ,4% Antal beboere i alt % % % Tabel 4: Andel Indvandrere og efterkommere fordelt på boligsektor pr. 1. januar 2016 Almene boligsektor Resten af landet Forskel i pct. Andel Andel Procent Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 4% 4% - Ikke vestlige lande Indvandrere 16% 3% 357% Efterkommere 8% 1% 598% Samlet 28% 9% 216% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 14

16 Figur 3: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 pr. 1. januar 2016 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Andel af befolkningen er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan dog fremkomme. 15

17 Figur 4: Andel indvandrere og efterkommere fordelt på region og boligsektor pr. 1. januar 2016 Procent 35% 30% 11% 25% 8% 7% 8% 20% 6% 4% 15% 16% 17% 2% 16% 16% 10% 5% 0% 1% 3% 4,4% 4% 5% Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor 6% 13% 7% Resten af befolk. 1% 3% 3% 3% Almene sektor Resten af befolk. 5% Almene sektor 1% 3% 4% 4% Resten af befolk. Almene sektor 1% 3% 4% Resten af befolk. 11% 5% Almene sektor 1% 2% 3% Resten af befolk. Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indvandrere og efterkommere - vestlige lande Indvandrere - ikke-vestlige lande Efterkommere - ikke-vestlige lande 16

18 Tabel 5: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 3 efter oprindelsesland og region pr. 1. januar 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,8% ,5% ,7% Bosnien-Hercegovina ,3% ,6% ,1% Irak ,4% ,4% ,3% Iran ,8% ,6% 856 3,6% Libanon ,3% ,5% ,8% Pakistan ,1% ,8% 322 1,3% Somalia ,6% ,6% ,8% Sri Lanka ,6% 338 0,3% 311 1,3% Tidl. Jugoslavien ,2% ,4% ,1% Tyrkiet ,0% ,2% ,3% Vietnam ,3% 871 0,8% 173 0,7% Andre lande ,6% ,5% ,0% Samlet % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oprindelsesland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Afghanistan ,2% ,5% 544 2,3% Bosnien-Hercegovina ,6% ,7% 905 3,9% Irak ,2% ,4% 940 4,0% Iran ,2% ,8% 600 2,6% Libanon ,3% ,6% 896 3,8% Pakistan 458 1,1% 220 0,5% 51 0,2% Somalia ,9% ,4% ,9% Sri Lanka ,7% ,4% 330 1,4% Tidl. Jugoslavien ,6% ,5% 511 2,2% Tyrkiet ,6% ,8% 616 2,6% Vietnam ,5% ,1% 604 2,6% Andre lande ,2% ,4% ,6% Samlet % % % Note: Den store andel af andre lande i Region Nordjylland består primært af personer fra Rusland, Ukraine og Hviderusland. 17

19 Tabel 6: Andel Indvandrere og efterkommere i den almene boligsektor pr. 1. januar Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,6% 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% Ikke vestlige lande Indvandrere 14,1% 14,2% 14,5% 14,9% 15,7% Efterkommere 8,0% 8,0% 8,2% 8,3% 8,4% Samlet 25,7% 26,1% 26,8% 27,4% 28,5% Tabel 7: Andel Indvandrere og efterkommere i resten af befolkningen pr. 1. januar Vestlige lande Indvandrere og efterkommere 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,4% Ikke vestlige lande Indvandrere 2,8% 2,9% 3,0% 3,2% 3,4% Efterkommere 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% Samlet 7,3% 7,6% 7,9% 8,4% 9,0% 18

20 Del 1.2. Husstande Der er husstande i den almene boligsektor pr. 1. januar Husstandene i den almene boligsektor udgør 20,6 % af alle husstande i Danmark. Der er flest almene husstande i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 1,8 beboere i den almene boligsektor og 2,2 i resten af befolkningen. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er størst i Region Hovedstaden og mindst i Nordjylland. De største husstandsstørrelser findes i Københavns Kommune og omegnskommunerne samt Aarhus, Skanderborg og Odense kommuner. Over halvdelen (56 %) af de almene husstande består af en enkelt beboer, mens 1 ud af 10 husstande udgøres af 4 beboere eller flere. Dette dækker over store regionale variationer. I Region Nordjylland er 64 % af husstandene enkeltpersoners husstande, og 6 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. I Region Hovedstaden består halvdelen af husstandene af 1 person, og 13 % af husstandene består af 4 eller flere beboere. Andelen af enlige i den almene sektor varierer fra 62 % i Region Hovedstaden til 73 % i Region Nordjylland. Andelene er væsentligt højere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen, hvor andelen af enlige er 38 %. I den almene boligsektor udgør enlige kvinder 41 % af samtlige husstande. Der er flere enlige kvinder end enlige mænd i alle regioner. 19

21 Tabel 8: Beboere pr. husstand pr. 1. januar 2016 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Beboere pr. husstand 1,8 2,2-21% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Tabel 9: Beboere pr. husstand på regioner pr. 1. januar 2016 Almene boligsektor Antal husstande Antal beboere Beboere pr. husstand Hovedstaden ,9 Sjælland ,7 Syddanmark ,7 Midtjylland ,7 Nordjylland ,6 Hele landet ,8 Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. 20

22 Figur 5: Beboere pr. Husstand fordelt på kommuner pr. 1. januar 2016 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Beboere pr. husstand er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan dog fremkomme. 21

23 Tabel 10: Husstande fordelt på størrelse og region pr. 1. januar 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande i alt % % % Beboere i alt Beboere pr. husstand 1,8 1,9 1,7 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1 person % % % 2 personer % % % 3 personer % % % 4 personer % % % 5 personer eller flere % % % Husstande i alt % % % Beboere i alt Beboere pr. husstand 1,7 1,7 1,6 22

24 Tabel 11: Husstandsstørrelser pr. 1. januar 2016 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent 1 person 56% 34% 67% 2 personer 25% 36% -30% 3 personer 9% 12% -24% 4 personer 6% 12% -54% 5 personer eller flere 4% 6% -36% Husstande i alt 100% 100% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. Figur 6: Husstandsstørrelser fordelt på region pr. 1. januar 2016 Procent 100% 90% 5% 5% 3% 5% 8% 12% 9% 6% 13% 3% 5% 8% 6% 3% 5% 13% 9% 6% 13% 2% 4% 7% 6% 12% 80% 70% 11% 13% 24% 13% 24% 12% 25% 12% 24% 12% 60% 27% 50% 33% 38% 37% 36% 38% 40% 30% 20% 49% 37% 59% 32% 60% 32% 58% 32% 64% 33% 10% 0% Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer og derover 23

25 Tabel 12: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2016 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 947 2% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Enlige Mænd uden børn % % % Mænd med børn % % 552 1% Enlige mænd i alt % % % Kvinder uden børn % % % Kvinder med børn % % % Enlige kvinder i alt % % % Par Par uden børn % % % Par med børn % % % Par i alt % % % Øvrige Øvrige husstande i alt % % % Husstande i alt % % % 24

26 Tabel 13: Husstandstyper fordelt på boligsektor og andele pr. 1. januar 2016 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Enlige Mænd uden børn 25% 16% 53% Mænd med børn 1% 1% 18% Enlige mænd i alt 26% 17% 51% Kvinder uden børn 31% 17% 80% Kvinder med børn 10% 4% 142% Enlige kvinder i alt 41% 21% 91% Par Par uden børn 16% 30% -47% Par med børn 10% 23% -55% Par i alt 26% 53% -51% Øvrige Øvrige husstande i alt 7% 9% -21% Husstande i alt 100% 100% 0% 25

27 Figur 7: Husstandstyper fordelt på region pr. 1. januar 2016 Procent 100% 9% 90% 12% 5% 9% 8% 5% 7% 6% 8% 9% 9% 5% 6% 7% 80% 14% 21% 15% 23% 16% 24% 16% 25% 16% 23% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 11% 28% 2% 21% 25% 4% 20% 1% 17% 10% 35% 24% 2% 32% 4% 16% 1% 15% 9% 33% 27% 1% 32% 4% 16% 1% 16% 9% 32% 1% 26% 31% 4% 16% 1% 16% 8% 36% 28% 1% 33% 4% 16% 1% 17% 0% Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Almene sektor Resten af befolk. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mænd uden børn Mænd med børn Kvinder uden børn Kvinder med børn Par uden børn Par med børn Øvrige husstande 26

28 Del 1.3. Tilflyttere og fraflyttere I 2015 er der flytninger til den almene boligsektor og flytninger fra den almene boligsektor. Der er samlet sket en nettotilflytning på knap personer til den almene boligsektor, i aldersgrupperne år og år, mens der har været en nettofraflytning i de øvrige aldersgrupper. Fraflyttere er generelt yngre end tilflyttere i den almene boligsektor. Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor er 32,0 år, mens gennemsnitsalderen for fraflyttere er 30,5 år. Gennemsnitsalderen for tilflyttere er lavest i Region Midtjylland med 31,0 år, mens den højeste gennemsnitlige alder findes i Region Nordjylland med 33,8 år. Fraflytternes gennemsnitlige alder er højest i Region Nordjylland med 31,2 år og lavest i Region Midtjylland, 29,9 år. Tabellerne indeholder alle flytninger herunder flytninger internt i boligafdelingerne. Der anvendes ikke tal, der indrapporteres af boligorganisationerne til Landsbyggefonden, da disse indberetninger er summariske og ikke kan henføres til en bestemt person. 27

29 Tabel 14: Tilflyttere til almen boligsektor fordelt på alder og region, 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,8% ,5% ,4% ,3% ,5% ,0% ,7% ,1% ,1% ,8% ,7% ,0% ,5% ,0% ,4% ,9% ,9% ,7% ,7% ,7% ,2% ,3% ,6% 934 4,2% Samlet % % % Tilflytningsprocent 17,8% 14,8% 18,3% Gennemsnitsalder 32,0 31,2 33,4 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,6% ,8% ,4% ,5% ,3% ,6% ,8% ,8% ,6% ,2% ,1% ,1% ,8% ,0% ,5% ,3% ,0% ,3% ,3% ,1% ,2% ,5% ,9% 850 5,2% Samlet % % % Tilflytningsprocent 19,3% 21,1% 20,5% Gennemsnitsalder 32,6 31,0 33,8 Note: Tilflytningsprocenten udregnes som ((antallet af tilflytninger i løbet af året)/(befolkningen ultimo året)*100) 28

30 Tabel 15: Fraflyttere fra almene boligsektor fordelt på alder og region, 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,3% ,8% ,8% ,7% ,5% ,3% ,9% ,5% ,2% ,8% ,2% ,0% ,1% ,3% ,8% ,5% ,6% ,2% ,9% ,5% 937 4,4% ,9% ,5% 704 3,3% Samlet % % % Fraflytningsprocent 17,6% 14,6% 17,5% Gennemsnitsalder 30,5 30,4 30,9 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alder Antal Andel Antal Andel Antal Andel ,1% ,6% ,0% ,0% ,0% ,3% ,1% ,3% ,9% ,7% ,3% ,5% ,5% ,9% ,5% ,7% ,7% ,4% ,0% ,7% 776 4,9% ,0% ,6% 687 4,4% Samlet % % % Fraflytningsprocent 19,1% 21,5% 19,8% Gennemsnitsalder 30,6 29,9 31,2 Note: Fraflytningsprocenten udregnes som ((antallet af fraflytninger ii løbet af året)/(befolkningen ultimo året)*100) 29

31 Del 1.4. Offentligt forsørgede I 2014 er næsten en tredjedel af beboerne i den almene sektor mellem 18 og 64 år offentligt forsørgede. Heraf er den største gruppe på førtidspension. De offentligt forsørgede er opgjort som fuldtidspersoner i alderen år og følgende er medtaget: samtlige registrerede ledige, statsligt og kommunalt aktiverede, revalidender og personer på ledighedsydelse, passive kontanthjælpsmodtagere, personer på sygedagpenge og personer på førtidspension. Andelen af de almene beboere, der er offentligt forsørgede adskiller sig fra resten af befolkningen. Der er relativt flere beboere i den almene boligsektor der er offentligt forsørgede. Samtidig har denne andelen været stigende gennem perioden Fra er andelen af offentlig forsørgede faldet, primært pga. et fald i andelen af beboere, der modtager førtidspension. Andelen af offentligt forsørgede er højere for indvandrere fra ikke-vestlige lande 3 end for den resterende del af beboerne i den almene boligsektor. 43,7 % af indvandrerne mellem 18 og 64 år er offentligt forsørgede, mens andelen af offentligt forsørgede blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande er 13,6 %. Regionalt set varierer andelen af offentligt forsørgede i den almene boligsektor fra 27,6 % i Region Hovedstaden til 37,1 % i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden er der markant færre førtidspensionister end i de andre områder af landet. Den største andel af offentligt forsørgede beboere findes i kommunerne Lolland, Odsherred, Kalundborg, Nordfyn og Bornholm, mens andelen er mindst i kommunerne omkring København. Generelt er der flere offentligt forsørgede tilflyttere end fraflyttere, men der er niveauforskelle på tværs af regionerne. Både blandt tilflyttere og fraflyttere i den almene boligsektor er den laveste andel offentligt forsørgede i Region Hovedstaden, mens den højeste andel ses blandt til- og fraflyttere i Region Sjælland I tidligere beboerstatistikker er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i IT styringsplatformen Almenstyringsdialog.dk 30

32 Tabel 16: Offentligt forsørgede beboere, år fordelt på region, 2014 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering ,6 4,7% ,4 5,2% 3.226,9 4,7% Aktiverede ,6 5,9% ,8 4,9% 4.552,0 6,6% Kontanthjælpsmodtagere ,5 6,1% ,0 6,1% 4.477,1 6,5% Sygedagpenge 7.218,9 1,2% 2.758,4 1,2% 883,4 1,3% Førtidspension ,4 14,4% ,2 10,2% ,7 17,6% Samlet ,9 32,3% ,7 27,6% ,2 36,6% Antal årige Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 4.898,5 4,4% 4.591,7 3,9% 2.176,0 4,7% Aktiverede 7.329,8 6,6% 8.060,4 6,9% 2.622,6 5,6% Kontanthjælpsmodtagere 7.382,3 6,7% 6.199,5 5,3% 2.677,6 5,8% Sygedagpenge 1.454,2 1,3% 1.539,2 1,3% 583,7 1,3% Førtidspension ,1 18,1% ,3 17,1% 7.402,0 15,9% Samlet ,9 37,1% ,1 34,5% ,9 33,2% Antal årige Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 31

33 Figur 8: Andel offentligt forsørgede i den almene boligsektor, år, 2014 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen. Andel beboere er inddelt i fem intervaller med samme intervallængde. Afvigelser pga. afrundinger kan forekomme. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 32

34 Tabel 17: Offentligt forsørgede, år, 2014 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5% 3% 79% Ledige i aktivering 6% 2% 184% Kontanthjælpsmodtagere 6% 1% 501% Sygedagpenge 1% 1% 73% Førtidspension 14% 4% 251% Samlet 32% 11% 207% Tabel 18: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande på region, år, 2014 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 7.575,9 6,0% 4.396,3 7,5% 673,6 5,2% Ledige i aktivering 8.076,5 6,4% 3.549,7 6,1% 810,3 6,3% Kontanthjælpsmodtagere ,6 14,0% 6.981,5 11,9% 2.136,7 16,5% Sygedagpenge 1.810,4 1,4% 848,5 1,5% 141,7 1,1% Førtidspension ,8 15,9% 7.275,8 12,4% 2.290,0 17,7% Samlet ,2 43,7% ,8 39,4% 6.052,2 46,7% Indvandrere år Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.168,7 0,9% 1.012,3 1,7% 325,0 2,5% Ledige i aktivering 1.603,5 1,3% 1.766,0 3,0% 347,0 2,7% Kontanthjælpsmodtagere 3.841,5 3,0% 3.589,0 6,1% 1.151,9 8,9% Sygedagpenge 342,9 0,3% 385,3 0,7% 92,1 0,7% Førtidspension 4.539,4 3,6% 5.216,9 8,9% 860,8 6,6% Samlet ,8 9,1% ,6 20,5% 2.776,9 21,4% Indvandrere år

35 Figur 9: Offentligt forsørgede fordelt på region, 2014 Procent 40% 35% 30% 18% 18% 25% 17% 16% 10% 20% 15% 6% 1% 6% 1% 7% 1% 5% 1% 6% 1% 10% 5% 0% 5% 5% Almene sektor 2% 1% 1% 1% 3% Resten af befolk. 7% 5% Almene sektor 5% 1% 2% 3% 1% Resten af befolk. 7% 4% Almene sektor 5% 1% 1% 2% 3% Resten af befolk. 7% 4% Almene sektor 4% 1% 1% 2% 2% Resten af befolk. 6% 5% Almene sektor 5% 1% 1% 3% 3% Resten af befolk. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ledige udenfor aktivering Ledige i aktivering Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension Tabel 19: Offentligt forsørgede indvandrere fra ikke-vestlige lande, år, 2014 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Andel Andel Procent Ledige udenfor aktivering 6% 4% 66% Ledige i aktivering 6% 3% 155% Kontanthjælpsmodtagere 14% 4% 277% Sygedagpenge 1% 1% 55% Førtidspension 16% 5% 203% Samlet 44% 16% 173% Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 34

36 Tabel 20: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande på region, år, 2014 Hele landet Hovedstaden Sjælland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 1.183,6 4,7% 791,5 5,2% 101,8 4,6% Ledige i aktivering 1.050,9 4,2% 632,0 4,1% 105,7 4,8% Kontanthjælpsmodtagere 462,9 1,8% 319,1 2,1% 37,3 1,7% Sygedagpenge 214,0 0,8% 131,6 0,9% 19,0 0,9% Førtidspension 529,1 2,1% 337,5 2,2% 57,3 2,6% Samlet 3.440,5 13,6% 2.211,6 14,4% 321,2 14,6% Efterkommere år % % % Syddanmark Midtjylland Nordjylland Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ledige udenfor aktivering 108,4 3,3% 167,6 4,4% 14,3 2,2% Ledige i aktivering 121,3 3,7% 176,0 4,6% 16,1 2,4% Kontanthjælpsmodtagere 52,0 1,6% 53,0 1,4% 1,5 0,2% Sygedagpenge 23,0 0,7% 37,2 1,0% 3,2 0,5% Førtidspension 56,3 1,7% 71,8 1,9% 6,3 0,9% Samlet 360,9 11,1% 505,5 13,2% 41,3 6,2% Efterkommere år % % % Note: I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. 35

37 Tabel 21: Offentligt forsørgede efterkommere fra ikke-vestlige lande, år, 2014 Almene boligsektor Resten af befolkningen Forskel i pct. Antal Andel Procent Ledige udenfor aktivering 5% 4% 20% Ledige i aktivering 4% 3% 46% Kontanthjælpsmodtagere 2% 1% 134% Sygedagpenge 1% 1% 39% Førtidspension 2% 1% 47% Samlet 14% 10% 42% Anm.: Se nærmere om udregningen af forskel i procent i datagrundlaget. I tidligere publikationer er de offentligt forsørgede benævnt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er udelukkende tale om en navneændring for at følge Danmarks s notation. Der kan stadig sammenlignes med indikatoren uden arbejdsmarkedstilknytning i Almen Styringsdialog. Figur 10: Offentligt forsørgede beboere i den almene boligsektor, Procent 40% 35% 30% 17% 17% 17% 17% 25% 14% 20% 2% 2% 2% 2% 1% 15% 5% 5% 6% 7% 6% 10% 5% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 0% Ledige udenfor aktivering Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Førtidspension 36

38 Tabel 22: Offentligt forsørgede tilflyttere, år, 2015 Offentligt forsørgede Antal årige Andel Region Antal Antal Andel Hovedstaden 8.941, ,5% Sjælland 4.595, ,8% Syddanmark 7.508, ,3% Midtjylland 7.874, ,3% Nordjylland 3.248, ,0% Hele landet , ,1% Tabel 23: Offentligt forsørgede fraflyttere fra almen boligsektor, år, 2015 Offentligt forsørgede Antal årige Andel Region Antal Antal Andel Hovedstaden 8.226, ,9% Sjælland 4.110, ,7% Syddanmark 7.029, ,1% Midtjylland 7.795, ,5% Nordjylland 3.095, ,8% Hele landet , ,4% 37

39 Del 1.5 Uddannelse og beskæftigelse Uddannelsesniveauet er lavere blandt beboerne i den almene sektor end i resten af landet. 38 % af de almene beboere mellem 18 og 64 år har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens 26 % har et erhvervsfagligt forløb som højeste fuldførte uddannelse pr. 1. januar Dette mønster er gældende for både kvinder og mænd. Kvinder og mænd adskiller sig derimod, når det gælder de mellemlange videregående uddannelser. Dobbelt så mange kvinder, som mænd, har en mellemlang videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet er lavere blandt beboerne i den almene sektor end i resten af landet. Overordnet set har de årige et højere uddannelsesniveau end de årige både i den almene boligsektor og i resten af befolkningen. Blandt de årige vil der stadig være mange, som endnu ikke har afsluttet deres uddannelse. Man kan derfor endnu ikke sammenligne deres uddannelsesniveau direkte med årige. Personer af dansk oprindelse har generelt et højere uddannelsesniveau end indvandrere og efterkommere. Dette gælder både i den almene boligsektor og i resten af befolkningen. Uddannelsesniveauet for efterkommerne kan ikke direkte sammenlignes med de to øvrige grupper, da efterkommerne er yngre. Blandt beboerne i den almene boligsektor er personer, 17,5 %, mellem 18 og 64 år er i gang med en uddannelse er i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket svarer til 41,4 %. Blandt personer af dansk oprindelse er andelen, der er i gang med en mellemlang eller videregående uddannelse 43,1 %, mens 44,1 % af indvandrerne er i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Blandt efterkommere er andelen 31,9 %. Der er 52,1 % af de almene beboere mellem 18 og 64 år, der er i beskæftigelse pr. 1. januar I resten af befolkningen er det 76,8 %. Andelen af beskæftigede er højest blandt personer af dansk oprindelse og lavest blandt indvandrere. Uanset etnicitet er andelen af beskæftigede lavere blandt kvinder end mænd. Næsten 50 % af de beskæftigede almene beboere er kategoriseret som lønmodtagere på grundniveau. Dette gælder for både mænd og kvinder. Aldersmæssigt er det blandt de årige, hvor den største andel er lønmodtagere på grundniveau. Flere kvinder end mænd er lønmodtagere på højeste niveau, hvorimod flere mænd end kvinder er selvstændige. Beskæftigelsen for personer af dansk oprindelse og efterkommere ligner hinanden, mens indvandrere skiller sig ud ved bl.a. at have en højere andel selvstændige og en lavere andel lønmodtagere på højeste niveau. 38

40 Tabel 24. Højest fuldførte uddannelse for beboere i den almene sektor, år, pr. 1. januar 2015 I alt år år år I alt år år år Antal Andel Beboere i alt Grundskole ,3% 42,3% 33,1% 38,1% Almengymnasial ,5% 14,0% 5,4% 3,9% Erhvervsgymnasial ,4% 4,6% 1,2% 0,6% Erhvervsfaglig hovedforløb ,4% 15,6% 33,0% 34,7% Kort videregående ,8% 1,9% 3,6% 3,2% Mellemlang videregående ,6% 4,1% 9,3% 10,7% Bachelor ,7% 3,0% 1,1% 0,5% Lang videregående ,8% 2,2% 3,7% 2,8% Forsker ,1% 0,0% 0,2% 0,1% Uoplyst ,4% 12,3% 9,4% 5,4% Samlet % 100% 100% 100% Mænd Grundskole ,5% 22,9% 17,0% 17,3% Almengymnasial ,6% 5,5% 2,6% 2,1% Erhvervsgymnasial ,5% 2,9% 0,6% 0,3% Erhvervsfaglig hovedforløb ,8% 8,1% 15,0% 17,2% Kort videregående ,5% 1,0% 2,0% 1,7% Mellemlang videregående ,3% 1,3% 2,7% 3,3% Bachelor ,8% 1,3% 0,5% 0,2% Lang videregående ,5% 1,1% 1,8% 1,6% Forsker ,1% 0,0% 0,1% 0,1% Uoplyst ,0% 6,3% 5,2% 2,9% Samlet ,4% 50,4% 47,4% 46,7% Kvinder Grundskole ,8% 19,4% 16,1% 20,8% Almengymnasial ,8% 8,4% 2,8% 1,9% Erhvervsgymnasial ,9% 1,7% 0,5% 0,3% Erhvervsfaglig hovedforløb ,6% 7,4% 18,0% 17,5% Kort videregående ,3% 0,9% 1,6% 1,4% Mellemlang videregående ,3% 2,8% 6,7% 7,4% Bachelor ,9% 1,7% 0,6% 0,2% Lang videregående ,4% 1,1% 1,9% 1,2% Forsker ,0% 0,0% 0,1% 0,0% Uoplyst ,5% 6,1% 4,2% 2,5% Samlet ,6% 49,6% 52,6% 53,3% 39

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Kvinde Mand Kvinde Mand

Kvinde Mand Kvinde Mand analyse=39 Vordingborg Kvinde Mand Kvinde Mand I alt antal antal I alt antal antal -9 år -9 år 7 353 85 97 87 5 8 8 7 35-9 år 8 39 9 3 98 3-39 år 57 3 3 38 73-9 år 59 9 3 3 99 3 5-59 år 5 7 89 78 9 8-9

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplanen i Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvej, Jennumparken & Vangdalen August 2015 Boligsociale data, august 2015 1. Resume...3 2. Baggrund...7 3. Demografi...8 4. Beskæftigelsesgrad...14

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 Genindlæggelser Tabel 1-4 er opgørelser over genindlæggelser

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere