Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet"

Transkript

1 Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet her i efteråret, jf. FOMC Preview: Almost there, 11. september 215. Vi regner med, at Federal Reserve holder renten uændret på mødet, selv om amerikansk økonomi ser ud til at bevæge sig i den rigtige retning. Det skyldes større usikkerhed om den globale vækst, samt at dollarens styrkelse og de lave råvarepriser trækker nedad for inflationen. Da ledigheden i USA imidlertid er faldet til det laveste niveau siden april 28 og nu er på niveau med den såkaldte strukturelle ledighed, venter vi stadig, at Fed giver grønt lys for en renteforhøjelse på decembermødet. Vi tror også fortsat, at renten vil blive sat op i et betydeligt højere tempo, end markedet venter, og vores skøn er 1bp årligt i gennemsnit i 216 og 217. Markedet vil dog formentlig ikke indregne dette scenario fra dag et, og det vil også være vigtigt for Federal Reserve at overbevise markedet om, at de ikke har travlt med at forhøje renten. Samlet set venter vi fortsat, at de amerikanske obligationsrenter vil stige. Det gælder især i det 2-5-årige segment på rentekurven, men de 1-årige obligationsrenter skal formentlig også højere op. Alt i alt vil vi se en fladning af den 2-1-årige rentekurve i USA. De ventede rentestigninger i USA vil også trække obligationsrenterne op i euroområdet og Danmark, især i det 1-årige segment på kurven. Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken i Danmark vil dog holde de kortere renter i stram snor i hele prognoseperioden, men afsmitningen fra USA vil også være relativt beskeden i det 1-årige segment, hvilket ikke mindst skyldes, at vi nu regner med, at ECB forlænger opkøbene af statsobligationer, så de fortsætter på den anden side af september 216, jf. Flash Comment: ECB will continue its QE purchases beyond September, 3. september 215, samt at danske lange renter allerede handler med et stort spænd ift. europæiske. Vi mener fortsat, at ECB ser for optimistisk på, hvor hurtigt kerneinflationen vil stige næste år, og det bliver i sidste ende nødvendigt at lempe pengepolitikken igen første skridt kan således være at forlænge de månedlige opkøb af statsobligationer. Samlet set venter vi nu, at de 1-årige tyske og danske obligationsrenter stiger til 1, % og 1,2 %på 12 måneders sigt, og vi venter samtidig en lille stejling af de 2-1- og 5-1-årige rentekurver, især som følge af afsmitning fra USA i den lange ende. Meget beskedne renteforhøjelser i vente fra Nationalbanken Nationalbanken har foretaget støtteopkøb i valutamarkedet for 19 mia. kr. siden april, og valutareserven er nu faldet til 535 mia. kroner. Vi forventer, at Nationalbanken vil indsnævre rentespændet til euroområdet, når valutareserven når ca. 45 mia. kr., som var niveauet før valutaindstrømningen i 1. kvartal. Givet den aktuelle valutaudstrømning venter vi, at indskudsbevisrenten forhøjes med beskedne 1bp på tre måneders sigt og yderligere 1bp på seks måneders sigt til minus,55 %. Det korte pengemarkedsspænd til euroområdet er dog allerede kørt ind, hvilket har virket som en implicit renteforhøjelse. Hvis rentespændet til euroområdet på det korte pengemarked holder sig på det nuværende niveau, ser vi en vis sandsynlighed for, at Nationalbanken slet ikke behøver at forhøje indskudsbevisrenten eller i hvert fald vil forhøje den mindre end vi forventer. Hvis Den Europæiske Centralbank optrapper opkøbene af statsobligationer betydeligt eller nedsætter indskudsrenten, vil det også betyde fortsat lave danske pengepolitiske renter. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbank renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 () Senioranalytiker Michael Grahn +46 () Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 () Senioranalytiker Carl Milton +46() Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Jostein Tvedt Renter USA... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt september 215

3 Prognose for euroområdet Det går fortsat fremad på den økonomiske front i eurolandene, men vi er lidt bekymrede for, at europæisk industri vil blive ramt af opbremsningen i Kina og emerging marketslandene samt euroens styrkelse. Vi havde ventet højere investeringsvækst, men de mere usikre fremtidsudsigter udgør en risikofaktor for vores prognose. Privatforbruget ser stadig pænt ud bl.a. som følge af den meget lave oliepris og bedringen på arbejdsmarkedet. Der er nu igen risiko for deflation i euroområdet, og inflationen kan meget vel blive negativ i september. Vi forventer imidlertid, at inflationen tager et hop på omkring et procentpoint senere på året, selv om olieprisen bliver på det aktuelle niveau. Pengepolitik og pengemarked Efter udmeldingen fra Den Europæiske Centralbank i forbindelse med septembermødet venter vi nu, at opkøbene af statsobligationer vil blive forlænget og dermed vil fortsætte på den anden side af september 216. Årsagen til, at vi har ændret holdning, er især, at ECB nu venter, at den samlede inflation vil være på omkring,9 % i 2. kvartal 216 og 1,2 % i 3. kvartal 216, hvor opkøbene af statsobligationer efter planen skal ophøre. Vi regner med, at ECB fortsætter med at købe op, hvis inflationen ligger på det niveau, og vi mener stadig, at ECB ser for lyst på udsigterne for kerneinflationen, idet den relativt høje ledige kapacitet på arbejdsmarkedet fortsat vil modvirke højere lønvækst i 216. Devalueringen i Kina udløste en måneds usikkerhed på finansmarkederne. Vi så imidlertid ikke helt den ventede støtte til tyske statsobligationer. Det kan bl.a. skyldes, at Kina og emerging markets-landene i de følgende uger intervenerede kraftigt i valutamarkedet til støtte for deres valutaer med salg af obligationer i både euro og dollar. Vi har imidlertid nu igen set et nedadgående pres på de 1-årige obligationsrenter, da valutakurserne på emerging markets nu i nogen grad har stabiliseret sig, og finansmarkederne diskuterer flere pengepolitiske lempelser i euroområdet. Vi regner med, at der fortsat vil være et moderat pres for lavere 1-årige renter i de kommende tre måneder. Ser vi 6 og 12 måneder frem, venter vi imidlertid et lille opadgående pres på de 1-årige obligationsrenter pga. afsmitning fra USA. Afsmitningen vil især kunne mærkes i det 1-årige segment, da ECB holder de 2- og 5-årige renter i skak med opkøbene af statsobligationer, og vi venter en stejling af den 2-1- og 5-1-årige eurokurve. Vores prognose for de 1-årige renter ligger marginalt over forward-markedet på 6 og 12 måneders sigt, mens den 2- og 5-årige prognose er ganske godt i tråd med forwardrenterne. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer 2. % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Aug Sep-15 3-måneders Euribor-rente september 215

4 Prognose for Danmark Både forbrug og eksport lå svagt i 2. kvartal, og det var kun et fald i importen og stigende varelagre, der holdt væksten over nul. Afmatningen ser dog ud til at have været midlertidig, og økonomien tegner stærkere i indeværende kvartal og fremover alt efter udviklingen i det øvrige Europa. Inflationen faldt til,5 % på årsbasis i august, men det underliggende inflationspres stiger lidt, og vi venter fortsat væsentligt højere inflation næste år. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken har foretaget støtteopkøb i valutamarkedet for 19 mia. kr. siden april, og valutareserven er faldet til 535 mia. kroner. Vi forventer, at Nationalbanken vil indsnævre rentespændet til euroområdet, når valutareserven når ca. 45 mia. kr., som var niveauet før valutaindstrømningen i 1. kvartal. Givet den aktuelle valutaudstrømning venter vi, at indskudsbevisrenten forhøjes med beskedne 1bp på tre måneders sigt og yderligere 1bp på seks måneders sigt til minus,55 %. Det korte pengemarkedsspænd til euroområdet er dog allerede kørt ind, hvilket har virket som en implicit renteforhøjelse. Hvis rentespændet til euroområdet på det korte pengemarked holder sig på det nuværende niveau, ser vi en vis sandsynlighed for, at Nationalbanken slet ikke behøver at forhøje indskudsbevisrenten eller i hvert fald forhøje den mindre end vi forventer. Effekten vil være den samme, hvis Den Europæiske Centralbank optrapper opkøbene af statsobligationer betydeligt eller nedsætter indskudsrenten. De 2-årige danske swaprenter er fortsat op den seneste måned, og rentespændet til euroen er kørt ud. Det skyldes bl.a. at de korte pengemarkedsrenter er blevet presset op af likviditetsstramningen og forventningerne om renteforhøjelser. De 1-årige swaprenter har stort set ligget uændret i samme periode, og rentespændet til euroen er nu højere, end før valutaindstrømningen tog fart i 1. kvartal. Selv om vi venter to selvstændige danske renteforhøjelser, ligger vores prognose stadig under forward-markedet på 3-6 måneders sigt, især når vi ser på de 2- og 5-årige renter. På 12 måneders sigt ventes især de 1-årige danske renter at blive trukket op af euroområdet og USA, selv om rentespændet til euroen ventes at blive indsnævret. Nationalbanken vil genoptage udstedelsen af statsobligationer i oktober, og der er annonceret et samlet salg i 4. kvartal og hele 216 på 1 mia. kroner. Det vil øge likviditeten på det danske marked og det ventes at bidrage til en lille indsnævring af obligations- og swaprentespændet til euroområdet. Nøjagtig som i euroområdet ventes en stejling af rentekurven 2Y1Y og 5Y1Y. DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % Statsobligationer. bp Ændring, bp (h-akse) 17-Aug Sep-15 3M Cibor-rente september 215

5 Prognose for Sverige De reviderede nationalregnskabstal for 2. kvartal (andet skøn) var endnu stærkere end det første skøn med en vækst på 1,1 % på kvartalet (3,3 % på årsbasis). Den positive udvikling i Sveriges økonomiske vækst betyder også, at det går godt på arbejdsmarkedet. Ledigheden (sæsonkorrigeret) er faldet fra 7,6 % først på året til 7 %, og beskæftigelsen vokser pænt. Men inflationen er fortsat lav ligesom i mange andre lande. Den inflation, Riksbanken styrer efter, dvs. inflationen renset for boligrenter, er ganske vist steget en anelse, men det skyldes alene effekten af en svagere svensk krone. Inflationspresset i de indenlandsk producerede varer og serviceydelser har hidtil ikke vist tegn på en stigning. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken har her i september nedjusteret inflationsprognosen for det kommende år pga. faldet i energipriserne for nylig, men har ikke ændret pengepolitikken. Der er to faktorer, som er værd at lægge mærke til, i denne forbindelse. For det første venter vi, at Den Europæiske Centralbank forlænger opkøbene af statsobligationer i løbet af de næste seks måneder. For det andet aftager den valutakurseffekt, der hidtil har dæmpet presset for lavere inflation i Sverige. Det er derfor vigtigt for Riksbanken at undgå, at den svenske krone styrkes, da det igen vil trække inflationen ned. Vi venter derfor, at den svenske repo-rente nedsættes 1bp (til -,45 %) i december hvilket formentlig vil markere bunden i denne omgang. Riksbankens obligationsopkøbsprogram løber til og med december, hvor centralbanken vil have opkøbt statsobligationer for 135 mia. svenske kroner, svarende til 24 % af det nominelle udestående. Vi venter, at opkøbene forlænges ind i 216 (sandsynligvis med et kvartal). Swapkurven er stejlet i forhold til statsobligationskurven i år, hvilket synes logisk i en situation, hvor Riksbanken opkøber obligationer i store mængder (med en gennemsnitlig løbetid på lige over fem år). Denne udvikling ventes at fortsætte, så længe Riksbanken køber op, og vi ser en mulighed for et yderligere beskedent fald i de længere obligationsog swaprenter på kort sigt. Den amerikanske centralbank begynder sandsynligvis at forhøje renten i december, og markederne indregner kun ganske små og måske for små renteforhøjelser næste år. Det vil i givet fald betyde en korrektion opad i markedsrenterne i USA, hvilket normalt vil smitte af på Sverige. Alt i alt er de lange obligations-/swaprenter formentlig derfor ikke langt fra bunden, hvilket ventes at medføre en stejling af rentekurven. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/8/215 15/9/215 3-måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets september 215

6 Prognose for Norge. Norges Banks Regionale Netværk (industriindikator) viser en klar afmatning i olieindustrien oven på olieprisfaldet og de store olieinvesteringer i de senere år. Tilbagegangen er dog fortsat begrænset til olieindustrien og den sydvestlige del af landet, som er meget afhængig af olie. Den traditionelle eksportindustri nyder fortsat godt af fremgangen på de internationale markeder og en svag norsk krone. Serviceerhvervene oplever voksende markeder, da den lave rente skaber pæn efterspørgsel blandt husholdningerne. Ledigheden er steget kraftigt på det seneste, idet jobvæksten ikke kan følge med stigningen i arbejdsstyrken. Da den private sektor ventes at møde modvind fremover, vil vi formentlig se et lempeligt finanslovsforslag for 216, når det offentliggøres den 7. oktober. Kerneinflationen var på 2,9 % i august. Det er over inflationsmålet på 2,5 %, men det skyldes primært den svage norske krone i 215. Løninflationen ser dog ud til at aftage. Vi venter en lønvækst på under 3, % i 216, og der er derfor udsigt til lav reallønsvækst fremover. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank skal balancere mellem en kerneinflation, der er for høj, og ønsket om at modvirke afmatningen i olieindustrien. Balancegangen tipper formentlig til fordel for en rentenedsættelse på 25bp til,75 % på mødet den 24. september. Inflationen ligger aktuelt lidt højere, end Norges Bank havde ventet. Det afspejler imidlertid en bevidst inflatering af økonomien for at holde den norske krone svag og derved lette omstillingen fra olieeksport til mere traditionel eksport. Norges Bank ser formentlig den seneste regionale netværksundersøgelse som en bekræftelse af, at det er lykkedes at få gavn af en svag valuta. Da markedet i vid udstrækning allerede har indregnet en rentenedsættelse på det kommende rentemøde, ser det oplagt ud for Norges Bank at levere varen. Hvis renten bliver nedsat den 24. september, vil markedet formentlig indregne endnu en rentenedsættelse i efteråret. For at sikre en fortsat svag norsk krone vil Norges Bank sandsynligvis ikke i sine udmeldinger forsøge at ændre markedets forventninger, og de vil fortsat betone behovet for en lempelig pengepolitik. Vi tror imidlertid ikke, at olieindustrien vil smitte så negativt af på den samlede økonomi, som Norges Bank frygter. Derfor venter vi ikke, at renten bliver nedsat til under,75 % her i efteråret. 3M Nibor-renten vil derfor nok nå bunden allerede i efteråret. Vi venter moderat stigende lange renter på globalt plan på 12 måneders sigt som ventes at smitte af på Norge. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 2.8 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/8/215 15/9/215 3-måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets september 215

7 Prognose for USA Bedringen på arbejdsmarkedet fortsætter, og ledigheden faldt til et nyt bundniveau på 5,1 % i august, hvilket svarer til Federal Reserves skøn for den såkaldte strukturelle ledighed. Nøgletallene i USA ser i det hele taget solide ud med fremgang i privatforbruget, ordrerne på kapitalgoder og aktiviteten på boligmarkedet. Industrien bremser derimod op pga. de store lagre, der blev opbygget i 1. halvår, samt en stærk dollar og en nedgang i den globale efterspørgsel. Vi venter derfor et fald i BNP-væksten i 3. kvartal, men der er udsigt til en ny stigning ved årets udgang. Fremtidsudsigterne er dog blevet mere usikre, da opbremsningen i kinesisk økonomi og generelt på emerging markets vil ramme væksten i USA via flere kanaler: direkte (om end i mindre omfang) via eksporten, samt via en stærkere dollar (hidtil også beskedent) og via investeringerne pga. stigende usikkerhed om den globale vækst (omfang hidtil ukendt). PCE-inflationen i forbrugerpriserne er stadig lav, men stiger formentlig gradvist næste år pga. stigende lønvækst og enhedslønomkostninger samt en højere oliepris. Pengepolitik og pengemarked De indenlandske nøgletal bevæger sig altså generelt i den rigtige retning, men den stigende usikkerhed om den globale vækst og inflation den seneste måned betyder formentlig, at Federal Reserve holder renten i ro på mødet i september. Vi venter nu, at den første renteforhøjelse kommer i december i år, men regner stadig med, at renteforhøjelserne vil komme i et langt højere tempo, end markedet venter (vores forventning er 1bp pr. år). Forward-renterne på pengemarkedet indikerer stadig et meget lavt tempo i stramningerne, og markedet indregner kun to renteforhøjelser næste år. Givet vores prognose for fed funds-renten venter vi derfor en støt stigning i 3M USD Libor-fixingerne det kommende år, og vores prognose for helt korte renter ligger noget over forward-markedet. Med udsigt til blandede økonomiske nøgletal i de kommende måneder regner vi ikke med de store rentebevægelser på kort sig. Vi venter imidlertid stigende renter, når vi nærmer os Feds møde i december, især i den korte end af kurven (2-5 år). Udsigten til, at ECB forlænger opkøbene af statsobligationer, lægger en dæmper på stigningspotentialet for de 1-årige renter også i USA. n i USA (2-1 år og 5-1 år) vil formentlig flade lidt i forbindelse med den første renteforhøjelse, og vi venter generelt, at renterne vil ligge over det aktuelle forward-niveau. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 3. % bp Ændring, bp (h.akse) 17-Aug Sep-15 3-måneders USD Libor-rente september 215

8 Prognose for Storbritannien Opsvinget i Storbritannien fortsætter, og vi venter, at væksten kommer lidt op over den langsigtede vækstrate (,5 % på kvartalet) i de kommende kvartaler. Væksten ventes primært at være drevet af den indenlandske efterspørgsel og ikke mindst privatforbruget, hvor udsigterne fortsat ser pæne ud. Privatforbruget understøttes af en kombination af højere beskæftigelse, positiv reallønsvækst for første gang siden 29 samt høj forbrugertillid. Inflationen ventes fortsat at ligge tæt på % i de kommende måneder, da den holdes nede af faldet i olieprisen og det stærke pund, og det kan ikke udelukkes, at inflationen går i minus. Vi venter, den samlede inflation stiger til over,9 % i januar, og at inflationen fortsætter op næste år, så den når 1,7 % ultimo 216. Pengepolitik og pengemarked Der var ingen større overraskelser i udmeldingen fra mødet i Bank of England i september. Som forventet blev det igen vedtaget at holde renten uændret med stemmerne 8-1. Det fremgår af mødereferatet, at de fleste ledelsesmedlemmer ikke ønsker at forhøje renten pga. den relativt store usikkerhed på kort sigt. Vi venter, at inflationen stiger til januar, når basiseffekten af faldet i olieprisen i 2. halvår 214 falder ud af inflationsberegningerne. Det vil bane vej for en renteforhøjelse i 1. kvartal 216. Den første renteforhøjelse kommer formentlig i februar, og vi venter endnu to renteforhøjelser i 216, så den ledende rente kommer op på 1,25 % ultimo 216. Markedet venter den første renteforhøjelse på 25bp i juli 216 og indregner mindre end to renteforhøjelser om året. Vi har nedjusteret prognosen for de 5- og 1-årige renter i Storbritannien med hhv. 1bp og 2bp. Det er i tråd med vores lidt lavere forventninger til de 1-årige renter i USA og Europa, der skyldes, at den første renteforhøjelse i USA nu ser ud til at blive udskudt til december, samt vores forventning om, at ECB forlænger opkøbene af statsobligationer. Vi venter stort set uændrede renter i Storbritannien i de kommende måneder givet den store usikkerhed om den globale vækst, forventningerne til Federal Reserve og ECB og udsigten til lav inflation i Storbritannien på kort sigt. På lidt længere sigt venter vi fortsat en kraftig stigning i de britiske renter som følge af de ventede renteforhøjelser. Vi vil formentlig derfor se de største rentestigninger i det -5-årige segment med en udfladning af både den 2-1- og den 5-1-årige rentekurve på 12 måneders sigt. Vores prognose på 3, 6 og 12 måneders sigt ligger fortsat højere end forward-markedet for alle løbetider. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Aug Sep-15 3-måneders Libor-rente september 215

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 1-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 1-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet september 215

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse september 215

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere