Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv tematurisme i Region Syddanmark"

Transkript

1 Aktiv tematurisme i Region Syddanmark En sammenfatning af delanalyser af turister, der vandrer, cykler, lystsejler, lystfisker, ror kano/kajak og/eller dykker i Region Syddanmark

2 Titel: Aktiv tematurisme i Region Syddanmark, en sammenfatning Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej Taastrup Juli 2014 Forfattere: Leif Henrik Jakobsen, Teknologisk Institut, og Jørgen Haller, Jysk Analyse, i samarbejde med Eskild Hansen, EHSB. Billedmateriale: VisitDenmark, DenmarkMediaCenter.com

3 Indhold 1. Indledning Fremtidens ferieform er aktiv Den overordnede udfordring Målgrupper hvem er de aktive Heavy-udøvere Profilbeskrivelser af seks typer tematurister Generelle væksttendenser inden for aktive ferieformer Forskelle mellem vest- og østkyst i Region Syddanmark Turistøkonomisk betydning Tendenser i markederne Trusler og muligheder En perspektivering...19 Bilagstabel: Døgnforbrug...23

4 1. Indledning Aktiv tematurisme (ofte benævnt special interest tourism ) har stor betydning i Region Syddanmark både som profileringsfaktor, der vækker interesse hos potentielle gæster, og som motivationsfaktor, der motiverer køb, ophold og forbrug hos potentielle gæster. Derfor har Region Syddanmark sammen med relevante partnere på syddanske destinationer taget initiativ til denne analyse: Aktiv tematurisme i Region Syddanmark. Analysen har fokus på turister, der cykler, fisker, sejler, vandrer, dykker og ror kajak og kano på deres ferie. For hvert af de seks temaer er der søgt svar på følgende spørgsmål: Hvem er de nuværende aktive turister i regionen? Hvem er de potentielle aktive turister, og hvilke (internationale) tendenser påvirker de aktive turisters efterspørgsel? Hvordan kan Region Syddanmark styrke turismeudviklingen inden for aktiv tematurisme? Kort og godt har vi forsøgt at sætte ord og tal på den aktuelle udvikling og de fremtidige tendenser inden for temaerne, som vil påvirke efterspørgslen især i forhold til Region Syddanmark. Datagrundlag: VisitDenmark s Turistundersøgelse 2011 Litteratur, rapporter og undersøgelser Interview med eksperter inden for de forskellige former for aktiv tematurisme. I analysen er der først og fremmest fokus på de vigtigste internationale nærmarkeder Tyskland, Holland, Sverige og Norge. Hvert tema er afrapporteret i en særskilt rapport. Nærværende rapport er en sammenfatning af de seks temarapporter. 2. Fremtidens ferieform er aktiv I Danmark har udviklingen af kystturisme traditionelt haft fokus på bred masseturisme inden for feriehuse, feriecentre, camping mv. I de senere år er opmærksomheden i stigende grad rettet mod nye målgrupper med specielle interesser samt mod koncepter, der specifikt leverer til disse interesser 1. Det kan være særlige interesser/koncepter for natur, historie og kultur, gastronomi, udfordrende oplevelser i naturen, sport og meget andet. Gennem de seneste 50 år er andelen af befolkningen, som dyrker sport og motion, mere end firedoblet (Epinion og Pluss Leadership, 2012). I 1993 dyrkede 47 pct. sport og motion mindst én gang om ugen, hvilket er steget til 68 pct. i 2012 (Kulturministeriet, 2012). Mange mennesker tager disse vaner med på ferien og efterspørger muligheder for fysiske aktiviteter og aktive ferieformer. Flere og flere dyrker ikke bare sport og motion i foreninger, men i lige så høj grad på egen hånd også på ferien. Rejsebureauer, hoteller mv. tilbyder i stigende grad muligheder for aktiv udfoldelse, der er målrettet såvel den individuelle turist selvorganiserede ture som de mere entusiastiske udøvere fx i form af arrangerede ture, events og konkurrencer. 1 Se bl.a. Eva Steensig/Lighthouse CPH for VisitDenmark, 2012: Fremtiden Rejsebehov. 4

5 Og mange peger på, at special interest-turister repræsenterer et signifikant stigende marked, som i 2010 er estimeret til:... the value of the global adventure market is $89 billion 2. Markedet består imidlertid af en række nichemarkeder, som har hver deres særlige karakteristika, forventninger og krav. For den enkelte destination og for produktudbyderne på destinationen kan det være en udfordring at få tilstrækkelig kvalitet og volumen i tilbuddene til at sikre en økonomisk bæredygtig forretning. Det er således ingen garanti for succes inden for aktiv tematurisme. For at skabe lønsomhed og konkurrenceevne udvikler mange destinationer og udbydere derfor også aktiv tematurisme sammen med andre segmenter: børnefamilier, kulturturister, erhvervsturister m.v. Dét er også en opskrift, vi kender i Region Syddanmark. 3. Den overordnede udfordring Grundlæggende er der to måder, hvorpå aktiv tematurisme kan påvirke turismeefterspørgslen positivt: Signatur-effekt: Det moderne menneske ønsker turismeprodukter, som netop passer til deres særlige behov og interesser. Det er især blandt de særligt dedikerede udøvere af aktive ferieformer Hardcore-udøvere eller nørder at nye tendenser i markedet udspringer og ses først. Det er her, at udviklingen af nye turismeprodukter finder sted. Disse frontløbere i turismemarkedet kan have en afsmittende effekt på den bredere efterspørgsel og dermed også på det samlede turistmarked 3, se Figur 3.1. Sagt med andre ord kan aktiv tematurisme være et signatur-produkt for en destination, der vækker kendskab og interesse (brand value) hvis man altså har stærke aktive, højkvalitetsprodukter, der efterspørges af relevante og anerkendte lead-guests (vi kalder i rapporten disse for Hardcore-gæster eller Heavy users/-udøvere ). Figur 3.1: Sammenhængen mellem efterspørgslens størrelse og krav til produktet Efterspørgsels-effekt: De steder, som de særligt dedikerede aktive tematurister har efterspurgt og derigennem blåstemplet, kan tiltrække et bredere publikum af aktive tematurister her kaldt Heavy users og Light users hvis forbrug kan finansiere de 2 (The Gorege Washington University, et al, 2010). 3 (HIRD & KO og Kvistgård Consulting, 2014). 5

6 ekstra investeringer, man kan have gjort for at opfylde målgruppens specielle behov, se Figur 3.1. Aktiv tematurisme kan således være en niche med særskilt lønsomhed og vækstpotentiale, hvis det lykkes også at tiltrække det store og brede publikum. Erfaringen er imidlertid også, at man skal over en vis tærskelværdi af attraktivitet som destination for aktiv ferie, før der kan realiseres høj værdi i nichen. Mange steder lægger man populært sagt lidt mulighed for aktiviteter oven på et standard masseturismeprodukt, uden at det giver reel effekt. 4. Målgrupper hvem er de aktive Heavy-udøvere De aktive ferieformer kan dyrkes på mange forskellige niveauer. For at få en egentlig og betydende virkning på forbruget herunder også på turismeforbruget er det her antagelsen, at udøvelsen skal være så dedikeret og af et sådant omfang, at den kræver særligt udstyr (herunder krav til de rammer, hvori udøvelsen finder sted), og/eller at udøvelsen også er et motiv for ferievalget. I Turismeundersøgelsen 2011 er det muligt at identificere de aktive turister ud fra, hvor meget man cykler, vandrer eller lignende, og om det i nogle tilfælde har været afgørende for deres ferievalg. På den baggrund er det muligt at opdele de aktive turister i Heavyog Light-turister, hvor førstnævnte er de mest dedikerede udøvere på deres ferie, se Tabel 4.1. Datagrundlaget gør det ikke muligt at underopdele sejlads, kano & kajak samt dykkere. Endelig er det med et vist forbehold, at man kan karakterisere Heavy-udøverne som de mest dedikerede og trendsættende udøvere. Dertil er grupperne for bredt og løst defineret. Tabel 4.1: Afgrænsning (definition) af aktive turister blandt turister i Region Syddanmark Cykling Heavy-udøvere Turister, der ofte eller meget ofte har cyklet ture på min. 10 km på deres ferie. Light-udøvere Turister, der blot har cyklet under opholdet. Vandring Turister, der har angivet, at de ofte eller meget ofte har gået/vandret min. 5 km, og som har anført muligheden for at vandre som en grund til at vælge Danmark. Turister, der blot har gået/vandret min. 5 km en enkelt gang eller en gang imellem. Lystfiskeri Turister, der under opholdet fisker ofte eller meget ofte, og som har angivet muligheden for at fiske som en årsag til at vælge Danmark. Turister, som har lystfisket en enkelt gang eller ind imellem under opholdet. Lystsejlads Kano & kajak Dykning Turisterne, som har prøvet lystsejlads under opholdet og samtidig har overnattet på et overnatningssted. Omfatter ikke de lystsejlerturister, som udelukkende overnatter på båden. Turisterne dyrker vandsport på ferien i Region Syddanmark uanset type af vandsport. Turister, der dykker i løbet af deres ophold. Kilde: Egen tilvirkning ud fra Turistundersøgelsen

7 Endelig er der den tredje kategori af Hardcore-udøvere, jf. Figur 3.1, som ikke kan beskrives som en selvstændig gruppe ud fra Turismeundersøgelsen Opmærksomheden er derimod rettet mod Hardcore-udøvere i afdækningen af markedstendenser for special interest turisme. 5. Profilbeskrivelser af seks typer tematurister Ud fra den statistiske analyse af de aktive turister i Region Syddanmark (Turistundersøgelsen 2011) er der opstillet en profil for hver af de seks former for aktiv tematurisme: Den typiske cykelturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske cykelturist kommer fra Tyskland eller fra Danmark. Vi finder især den tyske cykelturist på vestkysten, mens vi møder den danske cykelturist på østkysten. Alder. Cykelturisten er mellem 40 og 69 år. VDK-målgruppe. Godt halvdelen af cykelturisterne tilhører målgruppen Det Gode Liv. Det betyder, at godt halvdelen af cykelturisterne holder ferie uden børn. Døgnforbrug. Cykelturisten har et døgnforbrug på 356 kr., hvilket er lavere end gennemsnittet. Ophold. Cykelturisten har overnatninger under opholdet og bor i feriehus eller på camping. Cyklisttype. Den typiske cyklist, vi møder i Region Syddanmark, cykler kortere ture på ferien. Antal. Der er ca cykelturister i Region Syddanmark, hvoraf ca er Lightcyklister, og er Heavy-cyklister. Omregnet til overnatninger har cykelturisterne i alt overnatninger, hvoraf den største andel er på vestkysten, hvor cykelturisterne har overnatninger. Den typiske vandreturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske vandreturist kommer fra Tyskland eller fra Danmark. Vi finder især den tyske vandreturist på vestkysten, mens vi møder den danske vandreturist på østkysten. Alder. Vandreturisten er mellem 40 og 69 år. VDK-målgruppe. Godt halvdelen af vandreturisterne tilhører målgruppen Det Gode Liv. Mange vandreturister holder således ferie uden børn. Det gælder især for Heavy-vandrerne, hvor knap to tredjedele tilhører målgruppen Det Gode Liv. Døgnforbrug. Vandreturisten har et døgnforbrug på 374 kr., hvilket er som gennemsnittet. Ophold. Vandreturisten har 9-10 overnatninger under opholdet og bor i feriehus. Vandretype. Den typiske vandrer, vi møder i Region Syddanmark, vandrer mere end 5 km en gang imellem eller ind imellem under opholdet. Antal. Der er ca vandreturister i Region Syddanmark, hvoraf ca er Lightvandrere, og ca er Heavy-vandrere. Omregnet til overnatninger har vandreturisterne i alt overnatninger, hvoraf den største andel er på vestkysten, hvor vandreturisterne har overnatninger. 7

8 Den typiske lystfiskerturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske lystfiskerturist kommer fra Tyskland eller fra Danmark. Vi finder især den tyske lystfiskerturist på vestkysten, mens vi på østkysten møder den danske lystfiskerturist, men også den tyske. Alder. Lystfiskerturisten er mellem 40 og 69 år. VDK-målgruppe. Der er lige så mange lystfiskerturister tilhørende målgruppen Det Gode Liv, som der er lystfiskerturister tilhørende målgruppen Sjov, Leg og Læring. Døgnforbrug. Lystfiskerturisten har et døgnforbrug på 366 kr., hvilket er lidt lavere end gennemsnittet. Ophold. Lystfiskerturisten har 9-10 overnatninger under opholdet og bor i feriehus eller på camping. Lystfiskertype. Den typiske lystfisker, som vi møder i Region Syddanmark, fisker en enkelt gang eller ind imellem under ferieopholdet. Antal. Der er ca lystfiskerturister i Region Syddanmark, hvoraf ca er Light-lystfiskere, og ca er Heavy-lystfiskere. Omregnet til overnatninger har lystfiskerturisterne i alt overnatninger, hvoraf en stor del er på vestkysten, hvor lystfiskerturisterne har overnatninger. Lystsejlerprofilen omfatter kun dem, som overnatter på land. Dvs., at lystsejladsen antageligt primært sker fra minde både og joller bl.a. søsat fra en trailer. Der findes ikke tilsvarende data om sejlere med større både, der overnatter i båden enten i en havn eller for svaj. Den typiske lystsejlerturist i Region Syddanmark, som overnatter på land Nationalitet. Den typiske lystsejlerturist kommer fra Danmark eller Tyskland. På østkysten er det oftest en dansker, vi møder, mens det er mere ligeligt fordelt på vestkysten. Alder. Lystsejlerturisten er mellem 30 og 49 år. VDK-målgruppe. Lige over halvdelen af lystsejlerturisterne tilhører målgruppen Det Gode Liv. Det betyder, at over halvdelen af lystsejlerturisterne holder ferie uden børn. Døgnforbrug. Lystsejlerturisten har et døgnforbrug på 405 kr., hvilket er højere end gennemsnittet. På østkysten er døgnforbruget markant højere (500 kr.) end på vestkysten (316 kr.). Ophold. Lystsejlerturisten har 9-10 overnatninger under opholdet. De fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem feriehuse og camping. En del formodes at overnatte ombord på båden i eller uden for havnene og indgår ikke i statistikken. Antal. Der er ca turister i Region Syddanmark. Omregnet til overnatninger har lystsejlerturisterne i alt ca overnatninger, hvoraf der på vestkysten er ca overnatninger og på østkysten ca

9 Den typiske vandsportsturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske vandsportsturist kommer fra Danmark eller Tyskland. Vi finder især den tyske vandsportsturist på vestkysten, mens vi møder den danske vandsportsturist på østkysten. Alder. Vandsportsturisten er mellem 30 og 49 år. VDK-målgruppe. Godt halvdelen af vandsportsturisterne tilhører målgruppen Sjov, Leg og Læring. Det betyder, at over halvdelen af vandsportsturisterne holder ferie med børn. Døgnforbrug. Vandsportsturisten har et døgnforbrug på 440 kr., hvilket er noget højere end gennemsnittet. Ophold. Vandsportsturisten har 9-10 overnatninger under opholdet og bor i feriehus eller på camping. Antal. Der er knap vandsportsturister i Region Syddanmark. Omregnet til overnatninger har vandsportsturisterne i alt overnatninger, hvoraf der er lidt flere på vestkysten ( ) end på østkysten ( ). Den typiske dykkerturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske dykkerturist kommer fra Tyskland eller fra Danmark. Vi møder primært den tyske dykkerturist ved Lillebælt. Alder. Dykkerturisten er mellem 20 og 60 år. Køn. Vi møder flest mænd, men kvinderne er også repræsenteret især blandt de tyske dykkere. Rejsegruppe. Den tyske dykkerturist kommer gerne i en stor gruppe sammen med sin dykkerklub/sit dykkercenter. Han har gerne sin familie med. Den danske dykkerturist kommer enten med venner, som også dykker, eller han kommer med familien. Ophold. Dykkerturisten kommer enten på forlænget weekend eller er her i 1-2 uger. Han bor enten på camping eller i feriehus. Dykkertype. Den typiske dykkerturist kommer med det formål at dykke ved Lillebælt. 6. Generelle væksttendenser inden for aktive ferieformer Umiddelbart har 3 ud af 4 turister udøvet en eller anden form for aktiv ferie. Men det vil være en tilsnigelse at hævde, at en cykeltur til bageren efter morgenbrød eller en spadseretur langs stranden gør en person til en aktiv tematurist. Ser vi på gruppen af Heavy-udøvere jf. ovenstående definitioner udgør disse omkring en femtedel af alle turister, se Tabel 6.1. Målt på antal udøvere er cykling, vandring og lystfiskeri de største grupperinger, ligesom de er næsten lige store. 9

10 Tabel 6.1: Antal aktive tematurister i Region Syddanmark, 2011 Antal udøvere Antal Heavy-udøvere Andel af udøvere Andel af alle turister på ca. 1,6 mio. Cykling % 7% Vandring % 5% Lystfiskeri % 5% Lystsejlads Overnatter på land Ca % Lystsejlads - Overnatter i gæstehavn på båd Ca Kano & kajak (Al vandsport) % Dykning Ca Note: Den samme turist kan være Heavy-udøver af flere aktive ferieformer. Det vil derfor være misvisende at lægge antallet af udøvere sammen. Det er ikke undersøgt, hvor mange der udøver flere aktiviteter samtidig. Note: Lystsejlere med overnatning i gæstehavn: Det samlede antal overnatninger i gæstehavn var i i Region Syddanmark. Antages det, at det gennemsnitlige antal overnatninger i maj og september er 5, og at det i juni, juli og august er 10, samt at alle overnatninger i den samlede besætning repræsenterer udøvere af sejlads, giver det et estimat på ca lystsejlere (udøvere). Note: Antal dykkere er skønnet ud fra den antagelse, at antal medlemmer af Dansk Dykkerforbund (ca ) repræsenterer ca. en tredjedel af alle aktive udøvere jf. mønsteret i Tyskland, og antages det, at Region Syddanmark har en markedsandel på 40 pct. (svarende til Regions Syddanmarks andel af det samlede antal overnatninger i gæstehavn (lystsejlere)), fås et estimat på ca udøvende turistdykkere i Region Syddanmark. Kilde: Egne beregninger, Turistundersøgelsen Selvom det er muligt at udskille de særligt aktive fx inden for cykling og vandring indeholder gruppen af Heavy-udøvere også en række mindre grupperinger som fx cykelferie med oppakning, landevejscykling og mountainbike eller trekking (vandreture over flere dage). Lystfiskeri kan også opdeles i en række specialiserede former for lystfiskere, alt efter om man fx fisker fra kysten, i søer og åer eller har interesse i særlige arter. Sådanne grupperinger kan i de fleste tilfælde ikke opgøres antalsmæssigt, men er kilder til at spotte udviklingstendenser på markedet. Der kan kun tegnes et billede af væksten inden for disse grupper af turister ud fra forskellige kilder og ud fra forskellige forudsætninger. På baggrund den information, der er indsamlet om tendenser og afrapporteret i notaterne om de seks temaer for aktiv tema- 10

11 turisme (se disse selvstændige notater), er der nedenfor i Tabel 6.2 givet en vurdering af udviklingstendenser i de seks delmarkeder for aktiv tematurisme i Region Syddanmark. Tabel 6.2 viser, at de seks temaer for aktiv turisme vækstmæssigt bevæger sig i lidt forskellige retninger med cykling og vandring i svag vækst, mens de forskellige vandrelaterede aktiviteter lystfiskeri, lystsejlads, dykning synes at være mere presset med undtagelse af kano og kajak, som oplever vækst. Tabel 6.2: Vurdering på kort sigt om væksttendenser i markedet for aktive ferieformer Væksttendenser i antal udøvere generelt set Væksttendenser i antal turister i Region Syddanmark Væksttendenser i markedsandelen (Region Syddanmarks andel af det samlede danske marked) Cykling Svag vækst Vækst i Danmark antageligvis også Region Syddanmark Eftersom væksten er i det tyske marked positiv vækst i Region Syddanmark Vandring Stabilt med tendens til vækst Neutral Neutral Lystfiskeri Stabilt med tendens til fald Faldende Faldende Lystsejlads Overnatter på land Antageligvis presset N.A. N.A. Lystsejlads - Overnatter i gæstehavn på båd Marked i tilbagegang Fald på godt 10 pct. siden 2008 Fastholdt svag positiv udvikling Kano & kajak (Al vandsport) Markant vækst N.A N.A Dykning Marked med tendens til tilbagegang N.A N.A Note: Lystsejlads havde en markant stigning i antal overnatninger i havn fra 2012 til 2013 svarende til, at antal overnatninger er tilbage på niveauet for Vurderingen blandt eksperter inden for lystsejlads er, at dette skyldes en god sommer, og at det er for tidligt at afgøre, om der er tale om en reel vedvarende ændring. 11

12 Væksttendenserne inden for de seks aktive ferieformer kan også beskrives ved følgende udviklingstendenser i markedet: Cykling er i svag vækst i nærmarkederne, og Region Syddanmark har øget sin markedsandel. De mere sportsprægede former for cykling vinder større udbredelse. Vandring udgør et stort og stabilt marked i Region Syddanmarks nærmarkeder. Selvom mere krævende vandringsformer vinder frem, spiller topografien i turistens hjemegn en afgørende rolle for valg af vandringsformer. Nordtyskland og Holland vil derfor fremover også være vigtige markeder. Lystfiskeri udgør overordnet set et stabilt marked mht. antal lystfiskere. Tendensen i Danmark kunne tyde på et fald i antal lystfiskere, mens antallet synes at være stigende i Tyskland. Andelen af lystfiskere i Norge og Sverige er så stor, at de volumenmæssigt (antalsmæssigt) udgør et marked af samme størrelsesorden som Tyskland. Sejlads med større både er et presset marked på grund af adgangsbarrierer for at sejle (højt tidsforbrug og økonomisk krævende), samt at gennemsnitsalderen for sejlere er høj med fare for utilstrækkeligt generationsskifte. Overnatninger i gæstehavne er et marked i tilbagegang. Kano & kajak har haft en markant vækst de senere år i Danmark. Og væksten ser ud til at fortsætte, da det som fritidsaktivitet rummer stor tidsmæssig fleksibilitet og er relativ billigt at udøve. I Tyskland er antallet af udøvere inde i en stabil udvikling, mens der er tegn på tilbagegang i Norge og i Sverige og muligvis også i Holland. Kano- og kajakklubberne har i Danmark en relativ stor gennemstrømning af medlemmer, hvilket betyder hvis der også ses på de internationale nærmarkeder at der vil være en relativ stor gruppe med erfaring i kajakroning, som kan udgøre et turistmæssigt potentiale. Dykning har været i fremgang indtil for få år siden, men nu tyder det på en stagnation med tendens til nedgang i antallet af udøvere. I markedet vil der dog være mange med dykkercertifikat, som er lejlighedsvise udøvere, som kan aktiveres i en turismemæssig sammenhæng. Denne gruppe har i overvejende grad præferencer for varmere vande, men kan betragtes som et stort markedspotentiale, da de antalsmæssigt vurderes at være af samme størrelse som de aktive udøvere. Ud over hovedferien, som profilbeskrivelserne primært tegner et billede af, er der også et voksende marked for miniferier. Og dette marked har en relevans for de aktive turister, da det ofte vil være her, at der i forhold til familie og økonomi vil være rum for korte ferier med dedikeret fokus på en fritidsaktivitet. Inden for lystfiskeri og dykning synes det i særlig grad at være en åbenlys mulighed. En indikation på størrelsen på det internationale marked fås også ved at spørge, hvor mange der har dyrket de forskellige aktiviteter på deres ferie, uagtet at det ikke nødvendigvis kun omfatter Heavy-udøvere, se Tabel 6.3. Vandring udgør et rigtig stort markedssegment i Region Syddanmarks nærmarkeder efterfulgt af cykling. Hvad angår lystfiskeri, er de norske og svenske markeder ganske store i forhold til antal lystfiskere og udgør potentielt et marked af samme størrelse som fx lystfiskere fra Tyskland. 12

13 Tabel 6.3: Hvilke af disse aktiviteter har du beskæftiget dig med regelmæssigt i løbet af dine ferier inden for de seneste 2 år? Pct. Tyskere Hollændere Nordmænd Svenskere Cykling Vandring Lystfiskeri Sejlads Kano & kajak Dykning (herunder snorkling) Andel af alle overnatninger i Region Syddanmark, Kilde: VisitDenmark og (VisitDenmark, 2013). 7. Forskelle mellem vest- og østkyst i Region Syddanmark Vestkysten og østkysten adskiller sig fra hinanden, ved at Vestkysten har den største andel af det samlede marked i Region Syddanmark, som er domineret af tyske turister, se Tabel 7.1. Østkysten har derimod en overvægt af danske turister, som i højere grad er Heavy-udøvere. Det er kun inden for vandring, at Vestkysten har flere Heavy-udøvere. Tabel 7.1: En karakteristik af vest- og østkysten med en vurdering af de aktive ferieformers betydning Vestkysten Østkysten Cykling 55 pct. af alle cykelturister i Region Syddanmark (antal cykelturister). Over 70 pct. af alle cyklister på vestkysten er tyskere (andel cykelturister). 25 pct. Heavy-udøvere på vestkysten (andel cykelturister). 45 pct. af alle cykelturister i Region Syddanmark (antal cykelturister). Over 60 pct. alle cyklister på østkysten er danskere (andel cykelturister). 1/3 Heavy-udøvere på østkysten (andel cykelturister). Vandring 65 pct. af alle vandrere i Region Syddanmark (antal vandrerturister). 70 pct. af alle vandrere på vestkysten er tyskere (andel vandrerturister). 22 pct. Heavy-udøvere på vestkysten (andel vandreturister). 35 pct. af alle vandrere i Region Syddanmark (antal vandrerturister) Over 60 pct. af alle vandrere på østkysten er danskere (andel vandrerturister). 11 pct. Heavy-udøvere på østkysten (andel vandrerturister). 13

14 Lystfiskeri 56 pct. af alle lystfiskere i Region Syddanmark (antal lystfiskere). Knap 70 pct. af alle lystfiskere på vestkysten er tyskere (andel lystfiskerturister). 16 pct. Heavy-udøvere på vestkysten (andel lystfiskerturister). 44 pct. af alle lystfiskere i Region Syddanmark (antal lystfiskere). Over 50 pct. af alle lystfiskere på østkysten er danskere (andel lystfiskerturister). 53 pct. Heavy-udøvere på østkysten (andel lystfiskerturister). Sejlads Ringe betydning Stor betydning især farvandet syd og vest for Fyn. Kano & kajak (Al vandsport) 42 pct. af alle udøvere af vandsport i Region Syddanmark (antal kano- & kajakturister). Over 50 pct. af alle udøvere af vandsport på vestkysten er tyskere (andel kano- & kajakturister). 58 pct. af alle udøvere af vandsport i Region Syddanmark (antal kano- & kajakturister). 70 pct. af alle udøvere af vandsport på østkysten er danskere (andel kano- & kajakturister). Dykning Ringe betydning Stor betydning Ud fra Tabel 7.1 tegner der en sig en særlig vestkyst- og østkystprofil inden for de seks former for aktiv tematurisme: Cykleturister fordeler sig næsten ligeligt mellem vest- og østkysten, men vestkysten domineres af tyskere, som er Light-udøvere, mens østkysten har flere danskere og Heavy-udøvere. Vandrere holder især til på vestkysten, hvor det er tyskere, der dominerer, og hvor de fleste Heavy-udøvere også findes. Lystfiskeri fordeler sig næsten ligeligt mellem vest- og østkysten. Men vestkysten domineres af tyskere, som er Light-udøvere, mens østkysten har flere danskere og en stor andel af Heavy-udøvere. Lystsejlads forekommer stort set kun på østkysten. Kano- og kajakroere har lidt flere udøvere på østkysten, hvor der også er en overvægt af danskere. Dykning forekommer stort set kun på østkysten. Vestkysten er således i højere grad præget af de aktive ferieformer som cykling og vandring, mens østkysten især er kendetegnet ved lystsejlads, lystfiskeri, kano & kajak samt dykning og med generelt flere Heavy-udøvere bortset fra vandring, hvor der er flere Heavy-udøvere på vestkysten. 8. Turistøkonomisk betydning Heavy-udøverne blandt de aktive tematurister har i gennemsnit overnatningsdøgn. Samlet kan det maksimalt summeres op til ca. 4,1 mio. overnatninger svarende til ca. en 14

15 tredjedel af alle 14 mio. overnatninger i Region Syddanmark (VisitDenmark, 2013). På tilsvarende vis kan det samlede forbrug opgøres til knap 1,5 mia. kr., til ca. 9 pct. af det samlede turismeforbrug i 2011 eller til ca. 13 pct. af det samlede forbrug på ferierejser i Region Syddanmark eksklusive sejlere, der overnatter på egen båd samt dykkere (VisitDenmark, 2013). Forbruget inden for de seks aktive ferieformer er vist i Tabel 8.1. Tabel 8.1: Turismeforbrug inden for aktiv ferieturisme med Heavy-udøvere Heavy-udøvere Antal udøvere Døgnforbrug Gennemsnitligt antal døgn i Region Syddanmark Samlet forbrug i 2011 (mio. kr.) Cykling Vandring Lystfiskeri Lystsejlads Overnatter på land Lystsejlads Overnatter i gæstehavn på båd Ca Kano & kajak (Al vandsport) Dykning Ca Note: Døgnforbrug for lystsejlads (overnatter på land) og kano og kajak omfatter alle turister i gruppen altså ikke opdelt på Heavy- og Light-udøvere. Note: Ikke undersøgt, hvor mange der udøver flere aktiviteter. Note. Se Tabel 6.1 om opgørelsen af antal udøvere. Kilde: Egne beregninger, Turistundersøgelsen 2011 og særkørsel af VisitDenmark på Turismeundersøgelse 2011 se bilagstabeller. Ovenstående peger på, at de aktive ferieformer i forhold til antal overnatninger genererer et mindre forbrug end turister i almindelighed. Det kan skyldes, at incitamentet til at forbruge som aktivt udøvende er mindre. En del af forklaringen er også, at de økonomiske ressourcer i de store segmenter cykling og vandring er mindre end for den gennemsnitlige turist, hvilket afspejles i indkomstniveau, forbrug og valg af overnatningssteder, se Figur

16 Figur 8.1: Andel af Heavy-udøvere i indkomstgruppe 4 og 5 for sejlads og kano & kajak opgjort for alle udøvere Kilde: Egne beregninger, Turistundersøgelsen Ved at se på døgnforbruget for den enkelte rejsegruppe familie og venner som rejser sammen fås et højere døgnforbrug. Denne betragtningsmåde kan være relevant i forhold til en markedsføringsindsats, da en tiltrukket cyklist ikke blot generer et døgnforbrug for en person, men for hele den gruppe vedkommende rejser sammen med, se Tabel 8.2. Figur 8.2: Gruppedøgnforbrug for aktive ferieformer, kr. Gruppedøgnforbrug Døgnforbrug Cyklister Heavy Light Vandrer Heavy Light Lystfiskere Heavy Light Vandsport Lystsejllads Dykning - - Note: se Tabel 8.1. Kilde: Særkørsel af VisitDenmark på Turismeundersøgelse 2011, se bilagstabeller. 16

17 Det er vanskeligt at afgøre, om en satsning på de aktive ferieformer rummer et økonomisk bæredygtigt grundlag for en turistmæssig satsning. En koncentreret og fokuseret indsats for at skabe attraktive tilbud af høj kvalitet vil dog ikke bare ramme dedikerede udøvere, men også Light-users og lignende, hvilket attraktionsmæssigt og økonomisk vil kunne gøre en forskel. 9. Tendenser i markederne Selvom markederne volumenmæssigt kun ændrer sig lidt, så sker der for aktiv tematurisme som for alle andre turismeformer store kvalitative forandringer i efterspørgsel, udbud og konkurrence. For de aktive turister spiller det generelt en stor rolle at være tæt på naturen, at have adgang til naturoplevelser, og at der er stor frihed og fleksibilitet til selv at organisere sine ture. Samtidig ses det inden for både cykling og vandring, at infrastrukturen (ruter og stinet) undergår et kraftigt kvalitets- og serviceløft, ved at de bliver forbedret, og systemerne udbygges inden for rammerne af certificeringssystemer. Sådanne kvalitetsordninger, der også kan anses som markedsføringsplatforme, vinder også udbredelse inden for overnatning i særlig grad i Tyskland og i Holland. Inden for lystfiskeri vælger de udenlandske lystfiskere i overvejende grad at holde lystfiskerferier i nærliggende lande bl.a. ud fra økonomiske hensyn, da lystfiskerferien ikke har førsteprioritet i familierne (ikke den første ferierejse). Samtidig ses en tendens til, at et mere aktivt og sportspræget lystfiskeri vinder frem. Det er udøvelsen af fiskeri og spændingen (jagten), der er i fokus, frem for at kunne hjemtage en fangst. Lystsejlads rummer ud over dedikerede udøvere som kapsejlere og langturssejlere også en stor gruppe af sejlere med store både, som bruger deres både som campingvogne. For den sidstnævnte gruppe er et vigtigt mål med sejlturen rejsen fra havn til havn og gerne hyggelige havne inden for en radius af ca. 500 km fra deres hjemhavne. Denne gruppe er naturnydere med hang til underholdning og bekvemmelighed. Det stiller øgede krav til havnene og til en iscenesættelse af havnen/byen og dens bagland med gode oplevelser. Kano & kajak omfatter mange selvorganiserede turister, der har en kano eller kajak med på ferie. De benytter kano/kajak, lige såvel som de udøver flere andre sports- eller naturprægede aktiviteter. De mere dedikerede udøvere søger gerne den mere vilde naturoplevelse eller adrenalindrevne sportsoplevelse. Dykning favner både det lette fritidsdyk og de mere teknisk krævene former for dykning, hvor der stræbes efter fantastiske natur- og dykkeroplevelser. De aktive dykkere organiserer i stor udstrækning selv deres ture, men er afhængige af information om og gode adgangsforhold til dykkerstederne. De lejlighedsvise dykkere vil i endnu højre grad være afhængige af god dykkerservice. 17

18 Nye tilbud vinder også frem. Inden for de aktive tematurismeformer er der en udbredt tradition for den selvorganiserede rejse. Her ses flere tilbud, som tilgodeser ønsket om individualisme ved at tilbyde rejser, hvor man er på egen hånd, men også mere arrangerede ture med overnatning, bagagetransport og eventuel guide vinder frem. Selvom der er talt meget om sådanne pakketilbud, ser det ikke ud til, at de har vundet store markedsandele for indkommende turister i Danmark og i vores nabolande. Tilbuddet spiller måske snarere en større rolle for fx nordeuropæere, der søger fjernere og udfordrende rejsemål. 10. Trusler og muligheder På baggrund af en afdækning af markederne og tendenser inden for udøvelsen af de forskellige aktive ferieformer, giver nedenstående tabel en oversigt over de trusler og muligheder, som de forskellige aktive ferieformer kan give anledning til i forhold til Region Syddanmark. Cykling Vandring Lystfiskeri Trusler De fleste cykelturister holder ferie i hjemlandet. Mangel på markante signaturruter eller cykelmål no reason to go. Mangel på overnatningsmuligheder målrettet cyklister (særlige cykelfaciliteter). For få mødesteder for dedikerede cyklister strækkende sig helt fra overnatning, cafeliv eller lignende til events for de mere nørdede (mountainbike-baner, arrangerede løb etc.). Vandring i Danmark appellerer især til vandrere, hvis hjemegn ligner den danske geografi (topografi), hvorfor sydtyskere, svenskere og nordmænd typisk vil foretrække andre mere udfordrende topografier. Få eller ingen egentlige signaturruter. Svagt udviklet netværk af vandrestier certificering af stier. Andre lande herunder de nordiske lande opruster for at tiltrække flere lystfiskerturister fra især Tyskland. Mere specialiserede former for lystfiskeri kan i et længere perspektiv øge efterspørgslen efter fjernereliggende rejsemål for lystfiskeri. Det sports- og oplevelsesprægede element af lystfiskeri tager til, og loyaliteten i forhold til fiskesteder falder til fordel for at opleve nye steder. Muligheder Større vækst i Danmark end i markedet generelt. Udvikle cykeltilbud til endagsture. Tilbud (pakketure) til det-gode-livsegmentet. Udpege hotspots ( vejkryds ), hvor udpegede cykelruter mødes, og hvorfra motionsture udgår. Mulighed for at opnå kritisk masse til at have en bæredygtig turisme, som har særlige services til ferierende cyklister. Synliggøre økonomisk potentiale for turoperatører. Vækst i gruppen af ældre, relativt velstillede vandrere, hvor den danske geografi (topografi) er attraktiv. Samspillet mellem land og vand som afsæt for vandretilbud pakkerejser. Kombinere vandring med natur, kultur og nordisk gastronomi. Synliggøre økonomisk potentiale for turoperatører. Flere har økonomske ressourcer, hvilket øger forbruget af mere avanceret udstyr. Udvikle pakketilbud til grupperejser for venner på fisketur. Udvikle mere sports- og oplevelsesprægede tilbud. Udvikle aktiviteter til den del af familien, som ikke fisker. Fortsat udvikling af vandkvalitet og fangstmuligheder. Overnatningsmuligheder tæt på fangststederne individuelle og i pagt med na- 18

19 Trusler turen. Muligheder Information målrettet forskellige former for lystfiskeri personlige oplevelser, uformelle konkurrencer og ekspertvurderinger med brug af sociale medier. Havørred Fyn en signaturdestination som afsæt for videreudvikling 4. Lystsejlads Kano & kajak (Al vandsport) Et marked i generel tilbagegang. Et marked, som i altovervejende grad er afgrænset til havne inden for en radius af ca. 500 km. Forbrugermønstre som fleksibilitet i hverdagen og økonomisk tilbageholdenhed matcher ikke lystsejlads. En tysk-polsk Østersøkyst med stigende attraktivitet. En selvorganiseret fritids- og ferieaktivitet man medbringer sin egen kano eller kajak. Udøves ofte sammen med andre natur- eller sportsaktiviteter. Få muligheder for at leje kajakker. Et naturprodukt (farvande), som har begrænset interesse blandt de mere dedikerede udøvere, som søger floder, store bølger eller klipper. Spinkelt turistøkonomisk grundlag. Udvikling af de enkelte havne bedre og flere oplevelser/events. Udvikling af sejlerprodukter som fx udlejning af både med og uden skipper. (Videre-)udvikling af det sydfynske øhav til en destination evt. i samspil med Schleswig-Holstein (Kiel). Udvikling af sejlerturisme sammen med andre vandsportsaktiviteter for derigennem at skabe synergieffekter og kritisk masse. En fritidsaktivitet i vækst. Et stor voksent segment af kerneudøvere hvoraf mange også vil efterspørge mindre udforende farvande. Det sydfynske øhav er et spændende alternativ til floder og søer, ligesom Vadehavet med tidevand er attraktivt. Gør havkajak til en reason to go med tilbud om organiserede kajakture med overnatning gør det synligt på de udenlandske markeder. Dykning Det potentielle marked i stagnation med tendens til tilbagegang. Turoperatører med veludviklede dykkertilbud i varmvandslande. Udenlandske destinationer med dedikeret fokus på dykkerturisme. Region Syddanmark er primært kun kendt som dykkerdestination blandt danskere og nordtyskere. Stort potentiale af mere lejlighedsvise dykkere især i Tyskland og i Holland. (Gør det nemt at være lejlighedsvis dykker. Let adgang til guidede ture, leje af udstyr mv.). Mange spændende og forskelligartede dykkersteder med både strøm, dybde og mange autentiske vrag. Gør dykning til en reason to go med gode tilbud ved at udvikle dykkerstederne og dykkerdestinationen i sin helhed. 11. En perspektivering Efterspørgselstendenserne inden for aktiv tematurisme giver anledning til at pege på en række muligheder og udfordringer for Region Syddanmark. Der er et marked for aktive ferieformer som cykling, vandring, lystfiskeri, sejlads, kano & kajak og dykning i Region Syddanmark. Gennemgående er disse markeder små for de mere dedikerede udøvere. Samtidig opleves der som helhed i såvel Danmark som i Region Syddanmarks vigtigste internationale nærmarkeder kun en svag stigning i den samle- 4 Se 19

20 de markedsvolumen for disse former for aktiv turisme. Der er mindre specialiserede segmenter, som synes at være i vækst, men for disse typisk meget små segmenter kan det være svært at skaffe sig et overblik. Samtidig synes de mere at være genstand for en sportsmæssig udøvelse end rammen for turisme (i hvert fald indtil videre). På den korte bane er der større vækstpotentiale i at stræbe efter en større markedsandel i de mere Light-udøvende segmenter. Ser man på det samlede kundeopland til Region Syddanmark, er der et ganske stort marked inden for cykling, vandring, lystfiskeri og vandsport. For at opnå større markedsandele, som det er set inden for cykling i Danmark som helhed, vil en fokuseret indsats være afgørende for at styrke Region Syddanmarks position på disse markeder: Den samlede turismes omsætning er af en størrelsesorden, der kun muliggør, at enkelte destinationer specialiserer sig inden for de aktive ferieformer, hvis man samtidig vil have volumen og international gennemslagskraft. Samtidig bliver Region Syddanmark udfordret på den internationale gennemslagskraft, ved at regionens naboregioner og -lande også opruster inden for de aktive ferieformer, og ved at fjernereliggende og mere eksotiske markeder vinder frem. Inden for cykling og vandring peger tendenserne i retning af øgede krav til den unikke naturoplevelse, hvor rammerne ikke mindst infrastrukturen og overnatningsfaciliteter målrettet disse segmenter er af høj kvalitet. Især for cykling kan det give anledning til en strategisk satsning om at etablere hotspots ( vejkryds ) ikke mindst for de særligt sportsinteresserede omkring hvilke, cyklister vil have adgang til en unik service, overnatning samt særlige ruter. Inden for lystfiskeri og til dels også inden for cykling trænger behovet for mere specialiseret udstyr sig på. Sammen med det sociale element, dvs. fortællingen om ens store bedrifter og oplevelser, kan lanceringen af et hotspot som et fælles mødested samt adgang til faciliteter, der er målrettet de aktive ferieformer, udgøre en mulighed for international profilering ikke mindst over for de unge potentielle turister. Denne tankegang kan også overføres til de aktive ferieformer relateret til vand. Det Sydfynske Øhav synes her at kunne udgøre rammen om en unik destination for vandrelateret aktiv turisme med et særligt internationalt markedspotentiale. Ved at samle flere vandrelaterede turismesegmenter under samme strategi vil det være muligt at opnå et kritisk kundeunderlag til at levere den specialiserede og unikke service fx gennem de tilbud, som havne kan tilbyde både lystsejlere, småbådssejlere og lystfiskere, havkajakker og dykkere. Dette kan inkludere adgang til (leje af) dykning eller havfiskeri, leje af større både evt. med skipper, særlige events eller aktiviteter til den oplevelseshungrende naturelsker og events for at få de yngre generationer i tale. Bagtanken er at skabe udvalgte unikke fyrtårne som attraktioner og services for at tiltrække flere turister fra det nuværende opland eller for at gøre oplandet større. En strategi for den mere vandrelaterede aktive turisme kunne måske inkludere den Schleswig- 20

21 Holstenske kyststrækning, således at det syddanske produkt aktivt og direkte integreres med det tyske Ostsee-produkt. Dette fjerner ikke behovet for de mange små og ugenerte fiskesteder og gæstehavne. De skal plejes. Men det er ikke gennem en satsning på disse, at nye markedsandele vindes, da deres kapacitet er for lille til at være rentabel masseturisme, og kvaliteten er for lav til turister, der er villige til at betale en høj pris. Markedspotentialerne i form af flere gæster, større betalingsvilje, større døgnforbrug og større omsætning pr. gæst udløses efter alt at dømme kun, hvis der satses stort og skabes geografisk koncentrerede centre med kvalitet, valgmuligheder og service på internationalt niveau. 21

22 Referencer Directorate General for Internal Policies - Transport and Tourism. (2012). The European cycle route network Eurovelo. Epinion og Pluss Leadership. (2012). Danskernes KULTURvaner Eurostat. (2008). Panorama on tourism. HIRD & KO og Kvistgaard Consulting. (2013). Oplæg til Turisme- og potentialeoplan for Det Sydfynske Øhav ; Bilag: De syv special interst områder. HIRD & KO og Kvistgård Consulting. (2014). Special interst tourism. Teori og gode råd. Kulturministeriet. (2012). Danskernes kulturvaner. Lighthouse Cph A/S. (2012). Analyse af rejsemotiver og behov for turister fra nye vækstmarkeder. The George Washington University, et al. (2010). Adventure Tourism: Market report. VisitDenmark. (2013). Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark. 22

23 Bilagstabel: Døgnforbrug Tabel 0.1: Forbrug, døgnforbrug og gruppedøgnforbrug for aktive ferieformer og opdelt på Heavy- og Light udøvere Døgnforbrug Gruppe str. Overnatninger Opholdsforbrug Gruppedøgnforbrug A B C *=A*B*C *=A*B Cyklister 356 2,496 10, Heavy 305 2,64 12, Light 377 2,39 9, Vandrer 368 2,394 9, Heavy 234 2,19 14, Light 426 2,445 8, Lystfiskere 366 2,566 9, Heavy 323 2,334 9, Light 377 2,733 9, Vandsport 440 2,381 9, Lystsejllads 405 2,152 9, Dykkere NA NA NA NA NA Kilde: Særkørsel af VisitDenmark på Turismeundersøgelse Tabel 0.2: Forbrug, døgnforbrug og gruppedøgnforbrug for aktive ferieformer og opdelt på øst- og vestkysten Døgnforbrug Gruppe str. Overnatninger Opholdsforbrug Døgngruppeforbrug A B C =A*B*C =A*B Cyklister 356 2,496 10, Øst 395 2,513 9, Vest 336 2,481 11, Vandrer 368 2,394 9, Øst 454 2,467 7, Vest 339 2,357 10, Lystfiskere 366 2,566 9, Øst 392 2,453 8, Vest 352 2,661 9, Kano & kajak Vandsport 440 2,381 9, Lystsejllads 405 2,152 9, Dykkere NA NA NA NA NA Kilde: Særkørsel af VisitDenmark på Turismeundersøgelse

24

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Lystsejlerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Lystsejlerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Lystsejlerturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Titel: Lystsejlerturisme Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Dykkerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Dykkerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Dykkerturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Titel: Dykkerturisme Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Kano- og kajakturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Kano- og kajakturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Kano- og kajakturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Titel: Kano- og kajakturisme Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Lystfiskerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Lystfiskerturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Lystfiskerturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Titel: Lystfiskerturisme Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Vandreturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Vandreturisme. Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Vandreturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Titel: Vandreturisme Aktiv tematurisme i Region Syddanmark Udarbejdet for: Region Syddanmark Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere