DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 U n ia,sc.s -Am fo k 1 erøo fit^oc ^Pj^SlVtCST», -. STTPOPC^S! k/k I /Yt M fefe(u lo^ ) % 3~ DET KONGELIGE BIBLIOTEK

4 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemnierne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse <:i nidi.kbh. D C.1C,5^ C: M AT RYK U.31«Regnskab for tiden 1.april marts Driftsregnskab Udgifter: Bevilgede understøttelser: 76 legatnydere a loo kr. 7.6oo kr. 1» a 2oo " 2oo " 13 alderstillæg a 25 " 325 " kr. overført fra (udbetalt i ) 5o " 8.175,oo heraf afgår på grund af dødsfald: 1 halv portion incl'. alderstillæg 75 kr. 2 halve portioner a 5o kr. loo " 175.oo 8.000,00 Administrationsudgifter*. Direktionens honorar 4oo kr. Sekretærens honorar l,6oo Revisionshonorar 325 " Diverse andre udgifter 924.o ,o3 Årets overskud 1.486, ,5o Indtægter: Renter af obligationer 12.67o,5o Renter af indestående i Privatbanken. 15,00 Overført fra (ikke hævet)... 5o, ,50 STATUS pr. 31. marts Aktiver: transport Obligationsbeholdning Østifternes Kreditforening: 7.serie 31$ 9.200,- 7. " 4 <f 0 ll.ooo,- 13. " 4 </o 2.ooo,- 14. " 4 i 7.000,- 14. " ,- 15. " l.afd. 4$ 2.000,- 16. " 1. " 3H 31.5oo,- 16. " 1. " 4% I8.000,- 16. " 2. " 42"^ 25.ooo,- 16. " 2. " 5$ I8.000, oo,- (vend)

5 transport 125.7oo,- Østifternes Creditkasse; 3.serie 3»afd. 3"2$ 7.ooo,- 4. " 1. " 4 i 2.000,- 5. «2. " 4 fo ,- 6. " 1. " 4 1=... 4.ooo,- Jydsk Husmandskredi tforening: 3.afd. 3H 8.000,- 3. " oo,- 6.» 4 #...» 2.000,- 7. " 4 $ 11.3oo,- Jydsk Landkreditforening: 7.serie 4 $ 2.ooo,~ 8.» 3i^ ,- 8. " 4 $ 2o.ooo,- 9.» 4 <%> ll.ooo,- Yest-og sønderjydsk kreditforening: 7.serie l.afd. A'W 2.ooo,- 7. " 2. " 4 $ 41.3oo,- 10. " 2. " \ fi 2.000,- 11.» 3. " 3 5.2oo,- Sønderjyllands kreditforening: 1. serie 42$ 2.ooo,- 2. " 4tø 4.000,- 7. " 4 / ,- 9.» 3^ 2.000,- 10. " itf- 4.5oo,- Kassebeholdning; Privatbanken 4.2oo,- Dansk girokonto 12, ooo,oo 4.212, ,42 Passiver: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ o.725,95 Irets overskud 1.486,47 I stiftelsens direktion: H. E. Glahn H. Grove Albert Fabritius 24o.000, ,42 Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet det i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående i Privatbanken. København, den 17.maj Poul Kruuse-Jensen statsaut.revisor Steffen Heering landsretssagfører

6 iotek U.332. U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse Driftsregnskab for tiden 1.april marts Udgifter: Understøttelser; Danmark: 32 legatportioner å 16o kr. 5,12o,- 1 " & 2oo kr, 2oo, å 8o kr.!6o5.48o,- Norge: 29 legatportioner å 16o kr. 4.64o,- 2 " h 8o kr. 16o,- 4.8oo,- lo.28o,- Administrationsudgifter: Direktionens honorar 4oo,- Sekretærens " 1.2oo,- Revisionshonorar 325,- Diverse andre udgifter ,67 Renter ved køb af obligationer 52,oo 2»512,67 Årets overskud 113»ol 12.9o5,68 Indtægt er: Renter af obligationer 12,883,00 Renter af indestående i Privatbanken... 17,33 Renter af dansk girokonto o5t o5,68 Aktiver: Obligationsbeholdning Østifternes kreditforening: 7.serie 3Isfi STATUS pr. 31. marts oo,- 7. " 4 i ll.ooo,- 13«" 4 i 2.ooo,- 14. " 4 <f ,- 14.» 2»ooo,- 15. " l.afd ooo,- 16. " 1. " 3 / 31.5oo,- 16. " 1. " 4 /o I8.000,- 16. " 2. " 4tø 31.5oo,- 16.» 2.» 5 1" I transport 132.2oo,-

7 transport 152.2oo,- østlfterne3 Creditkasse: 3.serie 3,afd ,- 4. " 1, " ,- 5. " 2. " 4- Io ,- 6. " 1. " ,- Jydsk Husmandskredsforening: 3«afd. 3^ 8.000,- 3. " I.500, ,- 7. «4 <fo 11.3oo,- Jydsk Landkreditforening: 7.serie 4 $ 2.000, i$ , $ 2o.ooo,- 9.» 4 $ 11,000,- Yest-og sønderjydsk Kreditforening: 7.serie l.afd. 4i$ 2.000, " ,- 10. " 2. " ,- 11. " 3. " 3z7 5.2oo,- Sønderjyllands Kreditforening: 1.serie 4-g# 2.000,- 2. " 4- > 4.000,- 7. " 4 1o 23.5oo,- 9. " 3-W ,- lo. " 3-2^ 4.5oo» oo,oo Kassebeholdning: Privatbanken 1,811,59 Dansk giro-konto o 2,266,o9 -r skyldige omkostninger *941,o ,09 Indestående på norsk giro-konto: 238,4o no.kr. a s s i v e r: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ ,75 Årets overskud 113,ol Indkøbt nom.4"a^ ø.k» ,- for Gevinst 88^ , ,09 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H,Grove Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overens stemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværel sen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 15. ma;} Henrik Berner Poul Kruuse-Jensen civ.ing. statsaut.revisor

8 19'57 åtyåjtftft U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. U.342. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL ,MARTS Udgift er; Understøttelser: Danmark: 3o legatportioner å 18o kr. 5.4oo,oo 1 " å 2oo 11 2oo,oo 1 " å 9o " 9o,oo 5.69o,oo Norge; 27 legatportioner å 18o kr. 1 " å 9o " 4.860,00 9o,00 4»95O 9 OO lo.64o,oo Administrationsudgifter; Direktionens honorar 4oo,oo Sekretærens " l,2oo,oo Revisionshonorar 325,00 Diverse 13o,46 Norsk giro pr. 1/ ,40 norske adm.udgifter 69,65 til rest 168,75 n.kr. omregnet til danske kroner 162, , ,48 Årets overskud 2.345, ,53 Indtægter: Ordinære renter af obligationer ,75 Renter ved salg af obligationer 718,05 Renter ved køb af obligationer 16.71o,8o 1,856, ,15 Renter af indestående i Privatbanken, dansk girokonto 21,lo 2,3o 23, ,53 (vend)

9 STATUS pr. 31. marts 1957 A k t i v e r; Obligationsbeholdning Østifternes kreditforening 16.serie 2.afd.4" $ 37.5oo,-» h 16. «2. " ooo,- Husejernes kreditkasse 2. " 1. " 5$ 84.ooo,- Danske Stat 2oo7 59" 84«ooo t - jol*5oo Kas s ebeholdnlng Privatbanken 3.846,lo Dansk giro-konto» 971»59 4»817*69 4- skyldige omkostninger.. 325,oo 4.492,69 Norsk giro-konto n.kr. 39,38 kurs 97,23 38, o,93 3o6.o3o,98 Passiver: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/4-56 Årets overskud solgt obligationer for kursværdi 271.ooo,oo 2oo.l38,33 7o.861,67 84*441,o »o ,14 24o.ooo,oo købt obligationer nom ,00 for kursværdi... 2o3.893»49 5o.lo6,51 2o.755 >16 66.o3o f^8 3o6.o3o,98 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 28«maj 1957 Henrik Berner Poul Kruuse Jensen civilingeniør statsaut.revisor

10 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d gifter: Understøttelser 5 Danmark: 26 legatportioner & 2oo kr. 5*2oo,oo 3!l å loo 11 3oo,oo 1 "begravelseshjælp h loo " loo,oo 5.6oo,oo Norge: 26 legatportioner å 2oo kr. 5»2oo,oo I0.800,00 Administrationsudgifter: Direktionens honorar 4oo,oo Sekretærens "... l,2oo,oo Revisionshonorar 425,00 Diverse 2o4,54 Gebyr Norges bank n.kl*.26,00 omregnet til d.kr « ,77 Årets overskud 1.977,7o 15.o32,47 Indtægt er: Ordinære renter af obligationer ol2,5o Renter ved køb af obligationer 3,11 15«oo9,39 Renter af checkkonto 12o48 2o,36 Renter af girokonto (dansk).. 2, o32,47 (vend)

11 S IA1US pr. 31. marts 1958 A_ k t 1 v e r s Obligat ionsbeholdning: Østift, kreditforening 16.serie 2«afd. Aifé 37.5oo,- ii ii " loo.ooo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. " 5$ 84.ooo,- Danske Stat S. 2oo7 5/ 85.0QQ,- 3o6.5oo,oo (Kursværdi pr. 31.marts 1958 af obligationsbeholdningen: 26o.380,75) Kassebeholdning; Privatbanken Dansk giro-konto 3.o33,49 4oo» ,o6 Norsk giro-konto n.kr.13,46, kurs 97,23 13, _,_lfL 3o9.947,12 Passiver: Hovedfond 24o.ooo,oo Pteaervefond Saldo pr. 1/4-57 Årets overskud 6^ 5o, (, 7o ,68 Købt obligationer nom. 9.ooo,oo for 7.o61, , ,1^- 3o9.947,12 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger» Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og giro-konti. København, d. 12.maj 1958 København, d. 7.maj 1958 Steen Holck Poul Kruuse-Jensen

12 U.362 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d g i f t e r: Understøttelser: Danmark: 23 legatportioner å, 2oo kr. 4.6oo,- 1 " & loo kr. loo,~ 47 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7o o5,- Norge; 25 legatportioner å 2oo ler. 5.ooo,- 50 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 75o,- 5.75o, ,- Administrationsudgifteri Direlrtionens honorar» 4oo,- Sekretærens!l l»2oo y - Revisionshonorar.. 325,- Diverse '234,54 Gebyr Norges Bank n.kr. 25,- omregnet til d.kr 24^ o71,82 Ir et s overskud t ol 15.2o9,83 Indtægter; Ordinære renter af obligationer ,75 Renter ved køb af obligationer 4, ,81 Renter af checkkonto 12o48 lo, 15 Renter af girokonto (dansk)... 1,87 ±2j Z 15.2o9,83 (vend)

13 S T A T U S p r m a r t s ^J^Vryk^' Aktiver: Obligationsbeholdning Østift, kreditforening 16.serie 2.afd. 4a# 37.5oo,- "» 16. " $ loo.ooo,-» «16. " 3.afd. 4if6 2.5oo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2.!l 5$ ,- Danslce Stat S.2oo7 5$ ,- 3o9.ooo,- (Kursværdi pr. 31/3.59 af obligationsbeholdningen: ,5o) Kas s ebeholdnlngen; Privatbanken 2.873,85 Dansk giro-lconto 68,o ,9o Norsk giro-konto n.kr. 248,73 238,78 Diverse debitorer ,68 P a s s i v e r: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ Årets overskud ol Købt obligationer nom. 2.5oo,- _ for 2.134, , ,68 I understøttelsesanstaltens direktion: Albert Fabritius II. E. Glahn H. G-rove // Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 15.maj 1959 København, d. 3o.april 1959 P. Thune Nyegaard for Poul Kruuse-Jensen E.Christiansen statsaut.revisor

14 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T f*r trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d g i f t e r ; Understøttelser; Danmark; 21 legatportioner a kr 1 legatportion 43 portioner dyrtidstillæg Norge; a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3 o, o o 4«2oo,00 loo, o « o,oo 23 legatportioner 1 legatportion 47 portioner dyrtidstillæg a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3o,oo 4.600,00 loo, o o,oo 11.7oo,00 Administrationsudgifter; Direktionens honorar 400,00 Sekretærens honorar 1.2oo,oo Revisionens honorar 325,00 Diverse 379,63 Norske administrationsomkostninger, n.kr. 77,7o ,44 Årets overskud 2.376, ,31 n d t æ g t e r ; Ordinære renter a'f obligationer ,00 Renter ved køb af obligationer 75, ,17 Renter af check konto 12o48 lo,16 Renter af giro konto (dansk) 1, s=ssr = ss ,31 ss=ssa=sr=rs=sss:a3 (vend)

15 STATUS* pr. 31. marts I960. Aktiver Obligationsbeholdnings Østifternes kreditforening 16 serie 2. af d. 4i $ 37.5oo,oo it ii 2. i. 5 <fo loo.000,0* II 1! 16 ii 3. ii 4-g$> 2.5oo,00 II It 16. it 3. ii 5 % 7.000,00 Husejernes Kreditkasse 1. II 2. it 5 1o 84«000,00 Danske Stat, S. 2oo7> 5 / ,00 (Kursværdi pr. 31. marts 1960 af obligationsbeholdningens kr ,oo) ,00 Kassebeholdnings Privatbanken nr. 12o48 2.1o3,75 Dansk giro konto ,11 Norsk giro konto n.kr. l6o,o7, kurs 96, ,86 154, , ,78 P a s s i v e r s Hovedfond ,00 Reservefond Saldo pr. 1. april ,68 Årets overskud 1.182, ,55 Købt obligationer nom ,00 ~ for 5.853, , , ,78 I Understøttelsesanstaltens direktions Albert Fabritius H.E. Glahn H. Grove / Collin Foranstående regnskab har vi revideret #g fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt indestående på bank- eg giro-konti. København, den 25. april REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN P. Thune Nyegaard E. Christiansen statsaut. revisor

16

17 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

18 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

19 U n ia,sc.s -Am fo k 1 erøo fit^oc ^Pj^SlVtCST», -. STTPOPC^S! k/k I /Yt M fefe(u lo^ ) % 3~ DET KONGELIGE BIBLIOTEK

20 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemnierne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse <:i nidi.kbh. D C.1C,5^ C: M AT RYK U.31«Regnskab for tiden 1.april marts Driftsregnskab Udgifter: Bevilgede understøttelser: 76 legatnydere a loo kr. 7.6oo kr. 1» a 2oo " 2oo " 13 alderstillæg a 25 " 325 " kr. overført fra (udbetalt i ) 5o " 8.175,oo heraf afgår på grund af dødsfald: 1 halv portion incl'. alderstillæg 75 kr. 2 halve portioner a 5o kr. loo " 175.oo 8.000,00 Administrationsudgifter*. Direktionens honorar 4oo kr. Sekretærens honorar l,6oo Revisionshonorar 325 " Diverse andre udgifter 924.o ,o3 Årets overskud 1.486, ,5o Indtægter: Renter af obligationer 12.67o,5o Renter af indestående i Privatbanken. 15,00 Overført fra (ikke hævet)... 5o, ,50 STATUS pr. 31. marts Aktiver: transport Obligationsbeholdning Østifternes Kreditforening: 7.serie 31$ 9.200,- 7. " 4 <f 0 ll.ooo,- 13. " 4 </o 2.ooo,- 14. " 4 i 7.000,- 14. " ,- 15. " l.afd. 4$ 2.000,- 16. " 1. " 3H 31.5oo,- 16. " 1. " 4% I8.000,- 16. " 2. " 42"^ 25.ooo,- 16. " 2. " 5$ I8.000, oo,- (vend)

21 transport 125.7oo,- Østifternes Creditkasse; 3.serie 3»afd. 3"2$ 7.ooo,- 4. " 1. " 4 i 2.000,- 5. «2. " 4 fo ,- 6. " 1. " 4 1=... 4.ooo,- Jydsk Husmandskredi tforening: 3.afd. 3H 8.000,- 3. " oo,- 6.» 4 #...» 2.000,- 7. " 4 $ 11.3oo,- Jydsk Landkreditforening: 7.serie 4 $ 2.ooo,~ 8.» 3i^ ,- 8. " 4 $ 2o.ooo,- 9.» 4 <%> ll.ooo,- Yest-og sønderjydsk kreditforening: 7.serie l.afd. A'W 2.ooo,- 7. " 2. " 4 $ 41.3oo,- 10. " 2. " \ fi 2.000,- 11.» 3. " 3 5.2oo,- Sønderjyllands kreditforening: 1. serie 42$ 2.ooo,- 2. " 4tø 4.000,- 7. " 4 / ,- 9.» 3^ 2.000,- 10. " itf- 4.5oo,- Kassebeholdning; Privatbanken 4.2oo,- Dansk girokonto 12, ooo,oo 4.212, ,42 Passiver: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ o.725,95 Irets overskud 1.486,47 I stiftelsens direktion: H. E. Glahn H. Grove Albert Fabritius 24o.000, ,42 Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet det i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående i Privatbanken. København, den 17.maj Poul Kruuse-Jensen statsaut.revisor Steffen Heering landsretssagfører

22 iotek U.332. U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse Driftsregnskab for tiden 1.april marts Udgifter: Understøttelser; Danmark: 32 legatportioner å 16o kr. 5,12o,- 1 " & 2oo kr, 2oo, å 8o kr.!6o5.48o,- Norge: 29 legatportioner å 16o kr. 4.64o,- 2 " h 8o kr. 16o,- 4.8oo,- lo.28o,- Administrationsudgifter: Direktionens honorar 4oo,- Sekretærens " 1.2oo,- Revisionshonorar 325,- Diverse andre udgifter ,67 Renter ved køb af obligationer 52,oo 2»512,67 Årets overskud 113»ol 12.9o5,68 Indtægt er: Renter af obligationer 12,883,00 Renter af indestående i Privatbanken... 17,33 Renter af dansk girokonto o5t o5,68 Aktiver: Obligationsbeholdning Østifternes kreditforening: 7.serie 3Isfi STATUS pr. 31. marts oo,- 7. " 4 i ll.ooo,- 13«" 4 i 2.ooo,- 14. " 4 <f ,- 14.» 2»ooo,- 15. " l.afd ooo,- 16. " 1. " 3 / 31.5oo,- 16. " 1. " 4 /o I8.000,- 16. " 2. " 4tø 31.5oo,- 16.» 2.» 5 1" I transport 132.2oo,-

23 transport 152.2oo,- østlfterne3 Creditkasse: 3.serie 3,afd ,- 4. " 1, " ,- 5. " 2. " 4- Io ,- 6. " 1. " ,- Jydsk Husmandskredsforening: 3«afd. 3^ 8.000,- 3. " I.500, ,- 7. «4 <fo 11.3oo,- Jydsk Landkreditforening: 7.serie 4 $ 2.000, i$ , $ 2o.ooo,- 9.» 4 $ 11,000,- Yest-og sønderjydsk Kreditforening: 7.serie l.afd. 4i$ 2.000, " ,- 10. " 2. " ,- 11. " 3. " 3z7 5.2oo,- Sønderjyllands Kreditforening: 1.serie 4-g# 2.000,- 2. " 4- > 4.000,- 7. " 4 1o 23.5oo,- 9. " 3-W ,- lo. " 3-2^ 4.5oo» oo,oo Kassebeholdning: Privatbanken 1,811,59 Dansk giro-konto o 2,266,o9 -r skyldige omkostninger *941,o ,09 Indestående på norsk giro-konto: 238,4o no.kr. a s s i v e r: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ ,75 Årets overskud 113,ol Indkøbt nom.4"a^ ø.k» ,- for Gevinst 88^ , ,09 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H,Grove Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overens stemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværel sen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 15. ma;} Henrik Berner Poul Kruuse-Jensen civ.ing. statsaut.revisor

24 19'57 åtyåjtftft U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. U.342. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL ,MARTS Udgift er; Understøttelser: Danmark: 3o legatportioner å 18o kr. 5.4oo,oo 1 " å 2oo 11 2oo,oo 1 " å 9o " 9o,oo 5.69o,oo Norge; 27 legatportioner å 18o kr. 1 " å 9o " 4.860,00 9o,00 4»95O 9 OO lo.64o,oo Administrationsudgifter; Direktionens honorar 4oo,oo Sekretærens " l,2oo,oo Revisionshonorar 325,00 Diverse 13o,46 Norsk giro pr. 1/ ,40 norske adm.udgifter 69,65 til rest 168,75 n.kr. omregnet til danske kroner 162, , ,48 Årets overskud 2.345, ,53 Indtægter: Ordinære renter af obligationer ,75 Renter ved salg af obligationer 718,05 Renter ved køb af obligationer 16.71o,8o 1,856, ,15 Renter af indestående i Privatbanken, dansk girokonto 21,lo 2,3o 23, ,53 (vend)

25 STATUS pr. 31. marts 1957 A k t i v e r; Obligationsbeholdning Østifternes kreditforening 16.serie 2.afd.4" $ 37.5oo,-» h 16. «2. " ooo,- Husejernes kreditkasse 2. " 1. " 5$ 84.ooo,- Danske Stat 2oo7 59" 84«ooo t - jol*5oo Kas s ebeholdnlng Privatbanken 3.846,lo Dansk giro-konto» 971»59 4»817*69 4- skyldige omkostninger.. 325,oo 4.492,69 Norsk giro-konto n.kr. 39,38 kurs 97,23 38, o,93 3o6.o3o,98 Passiver: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/4-56 Årets overskud solgt obligationer for kursværdi 271.ooo,oo 2oo.l38,33 7o.861,67 84*441,o »o ,14 24o.ooo,oo købt obligationer nom ,00 for kursværdi... 2o3.893»49 5o.lo6,51 2o.755 >16 66.o3o f^8 3o6.o3o,98 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove Collin Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 28«maj 1957 Henrik Berner Poul Kruuse Jensen civilingeniør statsaut.revisor

26 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d gifter: Understøttelser 5 Danmark: 26 legatportioner & 2oo kr. 5*2oo,oo 3!l å loo 11 3oo,oo 1 "begravelseshjælp h loo " loo,oo 5.6oo,oo Norge: 26 legatportioner å 2oo kr. 5»2oo,oo I0.800,00 Administrationsudgifter: Direktionens honorar 4oo,oo Sekretærens "... l,2oo,oo Revisionshonorar 425,00 Diverse 2o4,54 Gebyr Norges bank n.kl*.26,00 omregnet til d.kr « ,77 Årets overskud 1.977,7o 15.o32,47 Indtægt er: Ordinære renter af obligationer ol2,5o Renter ved køb af obligationer 3,11 15«oo9,39 Renter af checkkonto 12o48 2o,36 Renter af girokonto (dansk).. 2, o32,47 (vend)

27 S IA1US pr. 31. marts 1958 A_ k t 1 v e r s Obligat ionsbeholdning: Østift, kreditforening 16.serie 2«afd. Aifé 37.5oo,- ii ii " loo.ooo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2. " 5$ 84.ooo,- Danske Stat S. 2oo7 5/ 85.0QQ,- 3o6.5oo,oo (Kursværdi pr. 31.marts 1958 af obligationsbeholdningen: 26o.380,75) Kassebeholdning; Privatbanken Dansk giro-konto 3.o33,49 4oo» ,o6 Norsk giro-konto n.kr.13,46, kurs 97,23 13, _,_lfL 3o9.947,12 Passiver: Hovedfond 24o.ooo,oo Pteaervefond Saldo pr. 1/4-57 Årets overskud 6^ 5o, (, 7o ,68 Købt obligationer nom. 9.ooo,oo for 7.o61, , ,1^- 3o9.947,12 I stiftelsens direktion: Albert Fabritius H.E.Glahn H.Grove Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger» Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og giro-konti. København, d. 12.maj 1958 København, d. 7.maj 1958 Steen Holck Poul Kruuse-Jensen

28 U.362 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d g i f t e r: Understøttelser: Danmark: 23 legatportioner å, 2oo kr. 4.6oo,- 1 " & loo kr. loo,~ 47 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 7o o5,- Norge; 25 legatportioner å 2oo ler. 5.ooo,- 50 portioner dyrtidstillæg å 15 kr. 75o,- 5.75o, ,- Administrationsudgifteri Direlrtionens honorar» 4oo,- Sekretærens!l l»2oo y - Revisionshonorar.. 325,- Diverse '234,54 Gebyr Norges Bank n.kr. 25,- omregnet til d.kr 24^ o71,82 Ir et s overskud t ol 15.2o9,83 Indtægter; Ordinære renter af obligationer ,75 Renter ved køb af obligationer 4, ,81 Renter af checkkonto 12o48 lo, 15 Renter af girokonto (dansk)... 1,87 ±2j Z 15.2o9,83 (vend)

29 S T A T U S p r m a r t s ^J^Vryk^' Aktiver: Obligationsbeholdning Østift, kreditforening 16.serie 2.afd. 4a# 37.5oo,- "» 16. " $ loo.ooo,-» «16. " 3.afd. 4if6 2.5oo,- Husejernes Kreditkasse 1. " 2.!l 5$ ,- Danslce Stat S.2oo7 5$ ,- 3o9.ooo,- (Kursværdi pr. 31/3.59 af obligationsbeholdningen: ,5o) Kas s ebeholdnlngen; Privatbanken 2.873,85 Dansk giro-lconto 68,o ,9o Norsk giro-konto n.kr. 248,73 238,78 Diverse debitorer ,68 P a s s i v e r: Hovedfond Reservefond Saldo pr. 1/ Årets overskud ol Købt obligationer nom. 2.5oo,- _ for 2.134, , ,68 I understøttelsesanstaltens direktion: Albert Fabritius II. E. Glahn H. G-rove // Collin Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt af indestående på bank- og girokonti. København, den 15.maj 1959 København, d. 3o.april 1959 P. Thune Nyegaard for Poul Kruuse-Jensen E.Christiansen statsaut.revisor

30 U N D E R S T Ø T T E L S E S - A N S T A L T f*r trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN 1.APRIL MARTS U d g i f t e r ; Understøttelser; Danmark; 21 legatportioner a kr 1 legatportion 43 portioner dyrtidstillæg Norge; a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3 o, o o 4«2oo,00 loo, o « o,oo 23 legatportioner 1 legatportion 47 portioner dyrtidstillæg a kr. 2oo,oo a kr. loo,oo a kr. 3o,oo 4.600,00 loo, o o,oo 11.7oo,00 Administrationsudgifter; Direktionens honorar 400,00 Sekretærens honorar 1.2oo,oo Revisionens honorar 325,00 Diverse 379,63 Norske administrationsomkostninger, n.kr. 77,7o ,44 Årets overskud 2.376, ,31 n d t æ g t e r ; Ordinære renter a'f obligationer ,00 Renter ved køb af obligationer 75, ,17 Renter af check konto 12o48 lo,16 Renter af giro konto (dansk) 1, s=ssr = ss ,31 ss=ssa=sr=rs=sss:a3 (vend)

31 STATUS* pr. 31. marts I960. Aktiver Obligationsbeholdnings Østifternes kreditforening 16 serie 2. af d. 4i $ 37.5oo,oo it ii 2. i. 5 <fo loo.000,0* II 1! 16 ii 3. ii 4-g$> 2.5oo,00 II It 16. it 3. ii 5 % 7.000,00 Husejernes Kreditkasse 1. II 2. it 5 1o 84«000,00 Danske Stat, S. 2oo7> 5 / ,00 (Kursværdi pr. 31. marts 1960 af obligationsbeholdningens kr ,oo) ,00 Kassebeholdnings Privatbanken nr. 12o48 2.1o3,75 Dansk giro konto ,11 Norsk giro konto n.kr. l6o,o7, kurs 96, ,86 154, , ,78 P a s s i v e r s Hovedfond ,00 Reservefond Saldo pr. 1. april ,68 Årets overskud 1.182, ,55 Købt obligationer nom ,00 ~ for 5.853, , , ,78 I Understøttelsesanstaltens direktions Albert Fabritius H.E. Glahn H. Grove / Collin Foranstående regnskab har vi revideret #g fundet i overensstemmelse med anstaltens bøger. Vi har konstateret tilstedeværelsen af den opførte obligationsbeholdning samt indestående på bank- eg giro-konti. København, den 25. april REVISIONSFIRMAET C. JESPERSEN P. Thune Nyegaard E. Christiansen statsaut. revisor

32

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43.

Konti. lndtægter. Kontingenter. Kontingenter i alt. $vrige indtægter 192000 Supportartikler. lndtægter i alt. Udgifter. Drift. SPecifikationer L43. Årsregnskab 1. januar 2OL4-3L. december 214 LUI Fodbold Konti SPecifikationer lndtægter. Kontingenter. 11 Kontingent - Børn 111 Kontingent - Ungdom 112 Kontingent - Senior 113 Kontingent - @vrige 117 Kontingent

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 6. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2015 Balance pr. 31. december 2015 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Møn kommunes Fond for Psykisk/Fysisk syge. Resultatopgørelse 2010

Møn kommunes Fond for Psykisk/Fysisk syge. Resultatopgørelse 2010 Resultatopgørelse 2010 Ordinære indtægter Renter obligationer 17.009,18 Renter Bankindestående 14,68 Ordinære indtægter i alt 17.023,86 Administrations omkostninger: 0,00 Administrations omkostninger i

Læs mere

!-I:A3 % % ~cccccc"'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk.

!-I:A3 % % ~cccccc'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk. C~::--~C ~~""_c ~~~~_,,~ Almene boligorganisationer Reg nskabsperiode: Regnskab fo[ bo!igorgadisationen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskab for året 2008 Budgetforslag for året 2009

Regnskab for året 2008 Budgetforslag for året 2009 Indholdsfortegnelse Foreningen af lejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67 69, 8000 Århus C Regnskab for året 2008 Budgetforslag for året 2009 Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

tlrl ORi(ztNJRL Indtegter -287F9 I af3 158.74I,76 Aret fgr 43.159,25 2Lr0 22r0 L4.325,87 Kontor looo-999o Udgifter Fremmed assbtance 2.

tlrl ORi(ztNJRL Indtegter -287F9 I af3 158.74I,76 Aret fgr 43.159,25 2Lr0 22r0 L4.325,87 Kontor looo-999o Udgifter Fremmed assbtance 2. 7 48606 - Grundejprforeningen Thorsvrenge https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noge... Rappoder > Regnskab > Saldobalance for perioden O 1.O 1.13-3 1.L2.L3 Kontor looo-999o ORi(ztNJRL

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-34 Bilag til selvangivelsen 2012 1-10 Side Selvstændige legater

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december Resultatbudget 2011 og 2012

Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr ) Højager Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december Resultatbudget 2011 og 2012 Nordmarken Vand a.m.b.a. (CVR nr. 17 88 36 15) Højager 9 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 Godkendt på ordinær generalforsamling Den / 2011 dirigent

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00 : if-tjtjjtj:-,.,71= '':-',::;.l.cl:l:, "-1, Il.ii5U--LT::tTOPGø1:,iE,.S= :'DR. PEEl,irDEi-'l.,i. jaiti-1r/\r - f ri. IICEiItsE;i-] -Z'rl'lt?,Ciq i.joi3 i1.t1"3-,1.1? 1i, illj Eueigei 2't Jr!i!99! 21'r,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357

Taulov Vandværk generalforsamling 2014 ÅRSREGNSKAB 2013. Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 ÅRSREGNSKAB 2013 Taulov Vandværk A.m.b.A. Se.nr 34146357 BERETNING: I 2013 har Taulov Vandværk haft et ikke tilfredsstillende resultat på den primære drift med et underskud på knap 100.000 kroner før renter.

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00.

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00. ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010

Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010 Indholdsfortegnelse Foreningen af lejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67 69, 8000 Århus C Regnskab for året 2009 Budgetforslag for året 2010 Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7

Regnskab for året 2010. Budgetforslag for året 2011. 7 7-69 ~]@U@[{@ITO~ITO@@ITO ~D~@@~@ Indholdsfortegnelse Foreningen aflejlighedsejere under matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67-69,8000 Århus C Regnskab for året 2010 Budgetforslag for

Læs mere

Grundejerforeningen. Ny Søndergård --------------------------------------------------------------- Resultatopgørelse for perioden

Grundejerforeningen. Ny Søndergård --------------------------------------------------------------- Resultatopgørelse for perioden Grundejerforeningen Ny Søndergård --------------------------------------------------------------- Resultatopgørelse for perioden 1/1 2014 til 31/12 2014 og Balance pr. 31. december 2014 ---------------------------------------------------------------

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011

Skovsbo Vandværk (CVR nr ) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011 Resultatbudget 2012 og 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Regnskab for året 2011 Budgetforslag for året 2012

Regnskab for året 2011 Budgetforslag for året 2012 ~]@u{(@[i@[fi)~[fi)@@[nj ~~~@@@J@ Indholdsfortegnelse Foreningen af lejlighedsejereunder matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67-69, 8000Århus C Regnskab for året 2011 Budgetforslag for

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015

1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Sagfører H. Toftkilds Legat afi926 Årsregnskab 2015 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Legatoplysninger Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Ledelsesberetning Fondsoplysninger Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØRUM ANTENNEFORENING CVR: 18105608 DRIFTSREGNSKAB 1.1.2013-31.12.213

ØRUM ANTENNEFORENING CVR: 18105608 DRIFTSREGNSKAB 1.1.2013-31.12.213 Ørum Antenneforening DRIFTSREGNSKAB 1.1. - 31.12.213 Fmd. Eskild Keller Veldsparken 77, Ørum 2012 Noter Budget 2014 INDTÆGTER Tilslutningsafgift 0 5.480 0 Kontingent 235.202 210.831 225 Programafgift 1.050.830

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2014 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere