MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT"

Transkript

1 MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Resultatrapport Janus Søgaard Kirkeby, Anna Brinch Anna Juliane Clausen Anna Juliane Clausen

4

5 KLIMAREGNSKAB INDHOLD 1 Indledning 11 2 Energi Elforbrug og relateret CO 2 -udledning Varmeforbrug og relateret CO 2 -udledning 22 3 Transport Patienttransport Tjenesterejser Vare- og servicetransport Intern transport 48 4 Affald 51

6

7 KLIMAREGNSKAB TABELOVERSIGT Tabel 1: Nøgletal for energiforbrug i Region Hovedstaden 2013, 2014 og GDK indikerer, at varmeforbruget er graddagekorrigeret. Gl. gns. indikerer, at udledningen er beregnet baseret på en emissionsfaktor, der er estimeret som et glidende gennemsnit over de tre foregående år. 15 Tabel 2: Elforbrug og elproduktion samt den relaterede CO 2 -ækv.-udledning opdelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre 2014 og Tabel 3: Elforbrug og elproduktion samt den relaterede CO 2 -ækv.-udledning opdelt på hver enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Tabel 4: Varmeforbrug og varmeproduktion samt den relaterede CO 2 -udledning opdelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre 2014 og Tabel 5: Varmeforbrug og varmeproduktion (ikke graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Tabel 6: CO 2 - udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Tabel 7: Varmeforbrug og varmeproduktion (graddagekorrigeret) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Tabel 8: CO 2 - udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt

8 8 KLIMAREGNSKAB 2015 hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Tabel 9 Transportkategorier inkluderet i klimaregnskabet Tabel 10: CO 2 - udledning fra transport i Region Hovedstaden i 2013, 2014 og 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. 41 Tabel 11: Oversigt over indsamlet data for liggende patientbefordring (inkl. ambulancekørsel), siddende patientbefordring samt hjemmebesøg, akuthelikoptertransport og patienttransport i taxa. 42 Tabel 12: CO 2 - udledning fra patienttransport i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. 43 Tabel 13: Oversigt over indsamlet data for tjenesterejser foretaget af Region Hovedstadens medarbejdere 43 Tabel 14: Indsamlet data for tjenestekørsel i private køretøjer opgjort via kørselsgodtgørelserne Tabel 15: CO 2 -udledning fra tjenesterejser i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. 44 Tabel 16: Oversigt over indsamlet data for vare- og servicetransport. 45 Tabel 17: CO 2 -udledning fra vare- og servicetransport i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. 47 Tabel 18: Oversigt over indsamlet data for blandet transport (inkl. tjenesterejser) i regionens egne køretøjer 48 Tabel 19: Indsamlet data for intern transport i shuttlebus mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital 50 Tabel 20: Nøgletal for affaldshåndtering i Region Hovedstaden i 2013, 2014 og Tabel 21: Den totale affaldsmængde fordelt på behandlingsformer og fraktioner (for hele Region Hovedstaden samlet) samt procentvis ændring fra nuværende år i forhold til foregående år. Alle mængder er totale mængder. 53 Tabel 22: Nøgletal for affaldshåndtering pr. behandlingsform fordelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre og organisatorisk enhed i Region Hovedstaden Alle tal er for den totale affaldsmængde affald. 55

9 KLIMAREGNSKAB Tabel 23: Nøgletal for affaldshåndtering pr. behandlingsform og enhed i Region Hovedstaden Alle tal er for den totale affaldsmængde. 55 Tabel 24: Nøgletal for affaldshåndtering pr. behandlingsform og fordelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre Alle tal er for den justerede affaldsmængde 57 Tabel 25: Nøgletal for affaldshåndtering pr. behandlingsform og enhed i Region Hovedstaden Alle tal er for den justerede affaldsmængde 57 Tabel 26: Samlet oversigt af affaldsmængden og CO 2 - udledningen fra affaldshåndtering for Region Hovedstaden 2015 for den totale affaldsmængde. 59 Tabel 27: Samlet oversigt af kørte km ifm. affaldsindsamling og transport og den dertilhørende CO 2 -udledning for Region Hovedstaden 2015 for den totale affaldsmængde. 60 Tabel 28: Den totale affaldsmængde og samlet CO₂udledning 2015 fordelt på enheder. 61 Tabel 29: Samlede CO 2 -udledninger (ton CO₂) fra affaldsbehandling inkl. transport, fordelt på enheder og affaldsfraktioner for den totale affaldsmængde Tabel 30: Samlede affaldsmængder (kg) fordelt på enheder og affaldsfraktioner for den totale affaldsmængde

10

11 KLIMAREGNSKAB Indledning Region Hovedstaden har udarbejdet denne resultatrapport som en del af Klimaregnskab Regnskabet omfatter også en hovedrapport, der opsummerer de samlede resultater fordelt på regionens hospitaler (inkl. psykiatri), virksomheder og koncerncentre samt en metoderapport, der beskriver det metodiske grundlag, dataindsamling og omregningsfaktorer. I resultatrapporten findes mere detaljerede data for de enkelte hospitaler, virksomheder og koncerncentre inden for de tre tematiske områder, energi, transport og affald. Klimaregnskabet omfatter Region Hovedstadens seks hospitaler 1 og 11 psykiatriske centre og enheder, 20 institutioner under Den Sociale Virksomhed (DSV), Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed (DPV) samt regionens koncerncentre på Regionsgården var det første år, hvor CO 2 -udledningen fra energi, affaldsressourcer og transport blev opgjort samlet. Klimaregnskab 2013 udgør derfor baseline for dette års klimaregnskab og for målingen af resultaterne af Grøn drift og udvikling i Region Hovedstaden. Datagrundlaget for klimaregnskabet 2015 stammer fra følgende kilder; Affald og energi Energi- og affaldsdata er indsamlet fra enhederne via Center for Regional Udvikling i forbindelse med udarbejdelsen af dette klimaregnskab. Det har for 2015 ikke været muligt at fremskaffe affaldsdata fra Botilbuddet Lyngdal. Data fra 2014 er derfor genbrugt, da det antages at affaldsmængderne ikke har ændret sig væsentligt for de to år. Grundet aflæsningsfejl i 2015-indberetningen er varmedata fra 2014 for Nordsjællands Misbrugscenter Helsinge huset og Skansegården genbrugt i dette års klimaregnskab. 1 Efter de seneste hospitalsfusioner med virkning fra 2015 er antallet af hospitaler i Region Hovedstaden nede på 6 fordelt på 12 lokaliteter.

12 12 KLIMAREGNSKAB 2015 Det har for 2015 ikke været muligt at fremskaffe energidata fra Helsingør Sundhedshus og data for 2014 er derfor genbrugt i dette års klimaregnskab. Transport Transportdata er indsamlet fra diverse eksterne leverandører, fra Center for Økonomi og fra den Præhospitale Virksomhed. Data for Region Hovedstadens egen vognflåde stammer fra dataindsamling foretaget i forbindelse med udarbejdelse af en flådeanalyse for Region Hovedstaden i Data for 2014 er derfor genbrugt i dette års klimaregnskab. Det har ikke været muligt at fremskaffe data for varetransport fra Centrallageret og data fra 2014 genbruges, da det antages at hverken ruter eller køretøjer har ændret sig væsentligt for de to år. I klimaregnskab er anvendt officielle emissionsfaktorer og omregningsfaktorer for I 2015 er der sket en række ændringer i inddelingen sammenlignet med de forrige år; Rigshospitalet og Glostrup Hospital er fusioneret Herlev Hospitalet og Gentofte Hospital er fusioneret Amager Hospital, HBA er ikke medtaget, da enheden er overgået til distriktspsykiatrien, som ikke medtages i klimaregnskabet. Er endvidere justeret for 2014 Data fra Den Præhospitale Virksomhed (DPV) omfatter nu også energi og affald Carl Nielsens Allé og Psykiatri Administration, begge under psykiatrien, er blevet inkluderet hvad angår energidata Orion og Lunden er overgået til Den Sociale Virksomhed fra psykiatrien Klintegården er overgået til Frederikssund Kommune fra Den Sociale Virksomhed Data fra Solvang (Den Sociale Virksomhed) opgøres i år selvstændigt for affald, og ikke under Glostrup Hospital som i For energi er data fra Solvang inkluderet under Glostrup Hospital. Derudover er følgende også gældende for klimaregnskabet 2015: Strøledgård (Den Sociale Virksomhed) er medtaget under Rønnegård ift. energi

13 KLIMAREGNSKAB Børnecenteret for Rehabilitering (Den Sociale Virksomhed) opgøres igen i år ikke selvstændigt, men er medtaget under Geelsgårdskolen I tabel 1 i metoderapporten findes en opdeling af de organisatoriske ændringer, der er sket mellem dette og sidste års klimaregnskab. Det skal bemærkes at enkelte enheder ved udarbejdelsen af dette års klimaregnskab har indberettet ændrede data fra 2013 og 2014 eller er fremkommet nye informationer, der påvirker tidligere års dataindberetninger. Derfor er nogle data fra 2013 og 2014 justeret i forhold til de tidligere års klimaregnskaber. Desuden er emissionsfaktoren for klinisk risikoaffald ændret i 2015 med bagudrettet virkning. Konkret er der for affald tale om følgende justeringer: Affaldsmængder for 2014 og 2015 er justeret for Herlev og Gentofte Hospital (2015) og Gentofte Hospital (2014) således at byggeaffald fra eksterne entreprenører ikke længere indgår i opgørelsen. De "justerede" affaldsmængder, der i 2013 og 2014-udgaverne af klimaregnskabet var defineret som "ekskl. bygge- og haveaffald) er justeret for 2013 og 2014, således at der er overensstemmelse med den nye opgørelse for den justerede affaldsmængde, der bruges fra dette års klimaregnskab. Det betyder i praksis, at elektronikaffald til genanvendelse blev inkluderet i de ikkejusterede mængder. CO 2.-faktoren for klinisk risikoaffald, der i 2013 og 2014-udgaverne var på 0,153, er justeret til omkring 0,36 0,37. Dette skyldes en fejl i beregningsmodellen. For energi er der sket følgende justeringer: På Hillerød hospital Soma er der en ændring i elforbruget for På DSV Sølager Hundested er der en ændring for 2014 både i el og el-varme forbrug Både for affald og energi er Amager (HBA) pillet ud af 2014-regnskabet, da enheden allerede på det tidspunkt var overgået til distriktspsykiatrien, som ikke medtages i klimaregnskabet. For transport er der sket følgende justering: CO₂-udledningen for tjenesterejser med fly for både 2013 og 2014 er blevet ganget med en RFI-faktor på 2,0 (som beskrevet i metoderapporten). Data for ture med akutlægehelikopteren for 2014 er blevet fremskrevet, således at det nu dækker over et helt kalenderår, og ikke kun 9 måneder som opgjort i forrige års klimaregnskab.

14 14 KLIMAREGNSKAB Energi Hospitalerne, virksomhederne og koncerncentrene under Region Hovedstaden både køber og producerer energi. Elforbruget stammer således både fra indkøbt energi og fra lokalt produceret vedvarende energi (VE) på hospitalerne og virksomhederne. Ligeledes stammer varmeforbruget både fra fjernvarme, individuel opvarmning (fyringsolie, naturgas, damp osv.) samt lokalt produceret VE (solceller osv.). Enkelte hospitaler og virksomheder har i 2015 haft energiproduktion fra VE som solcelle. Dette er ligeledes inkluderet i opgørelsen, og der har for samtlige hospitaler og virksomheder været 100% egetforbrug af den producerede energi. VE bidrager ikke til CO2-udledningen, da solceller har en emissionsfaktor på 0. Elforbruget er opgivet på følgende kategorier: Forsyning 1, 2 og 3: disse dækker alle et elektricitetsforbrug, men er opgjort som forskellige forsyninger for enkelte virksomheder, hvis der er flere målere der er aflæst. VE sol: dette dækker produktion/forbrug af solcelleenergi. Der har for samtlige hospitaler og virksomheder været 100% egetforbrug i Varmeforbruget dækker både fjernvarme og individuel opvarmning og er opgivet på følgende kategorier: Fjernvarme: Fyringsolie Naturgas Elektricitet Damp Tabel 1 viser nøgletal for Region Hovedstadens energiforbrug for 2013, 2014 og 2015.

15 KLIMAREGNSKAB Tabel 1: Nøgletal for energiforbrug i Region Hovedstaden 2013, 2014 og GDK indikerer, at varmeforbruget er graddagekorrigeret. Gl. gns. indikerer, at udledningen er beregnet baseret på en emissionsfaktor, der er estimeret som et glidende gennemsnit over de tre foregående år. Nøgletal for Region Hovedstaden Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2-ækv.] Udledning fra elforbrug gl.gns. [ton CO 2- ækv.] Varmeforbrug [MWh] Udledning fra varmeforbrug [ton CO 2] Udledning fra varmeforbrug gl.gns. [ton CO 2] Varmeforbrug GDK [MWh] Udledning fra varmeforbrug GDK [ton CO 2] Udledning fra varmeforbrug GDK gl.gns. [ton CO 2] Totalforbrug [MWh] Udledning fra totalforbrug [ton CO 2] Udledning fra totalforbrug gl.gns. [ton CO 2] Totalforbrug GDK [MWh] Udledning fra totalforbrug GDK [ton CO 2] Udledning fra totalforbrug GDK gl.gns. [ton CO 2] Opvarmet areal [m 2 ] Elforbrug/opvarmet areal [kwh/m 2 ] 99,1 104,2 101,8 Varmeforbrug GDK/opvarmet areal [kwh/m 2 ] 175,8 172,2 168,8 Totalforbrug GDK/opvarmet areal [kwh/m 2 ] 275,0 276,3 270,7

16 16 KLIMAREGNSKAB Elforbrug og relateret CO 2 -udledning Tabel 2: Elforbrug og elproduktion samt den relaterede CO 2-ækv.-udledning opdelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre 2014 og Organisatorisk enhed Elforbrug [MWh] Heraf elproduktion ved solceller [MWh] Udledning [ton CO 2] Hospitaler Psykiatrien Den Sociale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Koncerncentre Den Præhospitale Virksomhed Total Koncerncentre omfatter regiongården, afværgeforanstaltninger og regionslageret

17 KLIMAREGNSKAB Tabel 3: Elforbrug og elproduktion samt den relaterede CO 2-ækv.-udledning opdelt på hver enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Elforbrug og relateret udledning for Region Hovedstaden Hospitaler Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Elforbrug samt CO 2-udledning fra elforbrug Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2] Udvikling [%] Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Udvikling [%] Amager og Hvidovre Hospital Amager (ITA) % % Hvidovre % % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg % % Frederiksberg % % Bornholms Hospital Bornholm % % Herlev og Gentofte Hospital Herlev % % Gentofte % % Nordsjællands Hospital Hillerød % % Frederikssund % % Helsingør

18 18 KLIMAREGNSKAB 2015 Elforbrug og relateret udledning for Region Hovedstaden Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Elforbrug samt CO 2-udledning fra elforbrug Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2] Udvikling [%] Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Udvikling [%] Helsingør Sundhedshus % % Rigshospitalet Blegdamsvej % % Glostrup (Inkl. Solvang) % % Psykiatrien Psykiatri Administration Ikke opgjort i Ikke opgjort i 2014 Carl Nielsens Allé Ikke opgjort i Ikke opgjort i 2014 Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Helsingør Psykiatrisk Center Hillerød % % % % % % ,3% % % % % %

19 KLIMAREGNSKAB Elforbrug og relateret udledning for Region Hovedstaden Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Elforbrug samt CO 2-udledning fra elforbrug Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2] Udvikling [%] Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Udvikling [%] Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Sct. Hans Stolpegård Psykoterapeutisk Center % % % % % % Den Sociale Virksomhed 3kløveren Margueritten % % 3kløveren Åbjerggård % % Blindecenter Bredegaard Geelsgårdsskolen (inkl. BC for Rehabilitering) % % ,2% % Hulegården % % ,1% % Kamager % % Klintegården Jonstrupvang Bebyggelsen Kommunikationscenteret (samlet) % %

20 20 KLIMAREGNSKAB 2015 Elforbrug og relateret udledning for Region Hovedstaden Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Elforbrug samt CO 2-udledning fra elforbrug Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2] Udvikling [%] Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Udvikling [%] Lunden % % Nordsjællands Misbrugscenter (Helsinge) Nordsjællands Misbrugscenter (Skansegården) % % % % Nødebogård % % Orion % % Rønnegård (Inkl. Strøledgård) % % Solgaven % % Svendebjerggård % % Sølager (Hundested) % % Sølager (Skibby) % % Tyringevej % % Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek % % Koncerncentre Afværgeforanstalt % %

21 KLIMAREGNSKAB Elforbrug og relateret udledning for Region Hovedstaden ninger (jordforurening) Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Elforbrug samt CO 2-udledning fra elforbrug Elforbrug [MWh] Udledning fra elforbrug [ton CO 2] Udvikling [%] Forsyning 1 Forsyning 2 Forsyning 3 VE Sol Total Total året før Udvikling [%] Regionsgård (gammel bygning) Regionsgård (ny bygning) % % % % Regionslageret % % Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Ikke opgjort i Ikke opgjort i 2014 Total * -2% * -13% * De totale mængder for 2014 er efterjusteret ift. Klimaregnskab Dette skyldes at Amager (HBA) overgik til distriktspsykiatrien allerede i 2014.

22 22 KLIMAREGNSKAB Varmeforbrug og relateret CO 2 -udledning Tabel 4: Varmeforbrug og varmeproduktion samt den relaterede CO 2-udledning opdelt på hospitaler, virksomheder og koncerncentre 2014 og Organisatorisk enhed Varmeforbrug [MWh] Varmeforbrug graddagekorrigeret [MWh] Udledning [ton CO 2] Udledning graddagekorrigeret [ton CO 2] Hospitaler Psykiatrien Den Sociale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Koncerncentre Den Præhospitale Virksomhed Total * * * * * De totale mængder i 2014 er justeret ift. sidste års tal. Dette skyldes at HBA er trukket ud, da denne er overgået til distriktspsykiatrien og derfor ikke er omfattet af klimaregnskabet.

23 KLIMAREGNSKAB Tabel 5: Varmeforbrug og varmeproduktion (ikke graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Hospitaler Amager og Hvidovre Hospital Amager (ITA) % Hvidovre % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg % Frederiksberg % Bornholms Hospital Bornholm ,3% Herlev og Gentofte Hospital Herlev % Gentofte % Nordsjællands Hospital Hillerød % Frederikssund % Helsingør

24 24 KLIMAREGNSKAB 2015 Varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Helsingør Sundhedshus % Rigshospitalet Blegdamsvej % Glostrup (Inkl. Solvang) % Psykiatrien Psykiatri Administration Carl Nielsens Allé Ikke opgjort i 2014 Ikke opgjort i 2014 Psykiatrisk Center Amager % Psykiatrisk Center Ballerup % Psykiatrisk Center Frederiksberg % Psykiatrisk Center Glostrup % Psykiatrisk Center Helsingør % Psykiatrisk Center Hillerød % Psykiatrisk Center Hvidovre % Psykiatrisk Center Sct. Hans % Stolpegård Psykoterapeutisk Center % Den Sociale Virksomhed

25 KLIMAREGNSKAB Varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] 3kløveren Margueritten % 3kløveren Åbjerggård % Blindecenter Bredegaard % Geelsgårdsskolen (inkl. BC for Rehabilitering) % Hulegården % Jonstrupvang Bebyggelsen % Kamager % Klintegården Kommunikationscenteret (samlet) % Lunden % Nordsjællands Misbrugscenter (Helsinge) % Nordsjællands Misbrugscenter (Skansegården) % Nødebogård % Orion % Rønnegård (Inkl. Strøledgård) % Solgaven % Svendebjerggård % Sølager (Hundested) %

26 26 KLIMAREGNSKAB 2015 Varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Sølager (Skibby) % Tyringevej % Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek % Koncerncentre Afværgeforanstaltninger (jordforurening) Regionsgård (gammel bygning) % Regionsgård (ny bygning) % Regionslageret % Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Ikke opgjort i 2014 Total * 4% * De totale mængder i 2014 er justeret ift. sidste års tal. Dette skyldes at HBA er trukket ud, da denne er overgået til distriktspsykiatrien og derfor ikke er omfattet af klimaregnskabet.

27 KLIMAREGNSKAB Tabel 6: CO 2- udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] CO 2-udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Hospitaler Amager og Hvidovre Hospital Amager (ITA) % Hvidovre % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg % Frederiksberg % Bornholms Hospital Bornholm % Herlev og Gentofte Hospital Herlev % Gentofte % Nordsjællands Hospital Hillerød % Frederikssund % Helsingør Helsingør Sundhedshus ,1 4,2-3%

28 28 KLIMAREGNSKAB 2015 Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] CO 2-udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Rigshospitalet Blegdamsvej % Glostrup (Inkl. Solvang) % Psykiatrien Psykiatri Administration Ikke opgjort i 2014 Carl Nielsens Allé Ikke opgjort i 2014 Psykiatrisk Center Amager % Psykiatrisk Center Ballerup % Psykiatrisk Center Frederiksberg % Psykiatrisk Center Glostrup % Psykiatrisk Center Helsingør % Psykiatrisk Center Hillerød % Psykiatrisk Center Hvidovre % Psykiatrisk Center Sct. Hans % Stolpegård Psykoterapeutisk Center % Den Sociale Virksomhed 3kløveren Margueritten % 3kløveren Åbjerggård ,3 29,1 1% Blindecenter Bredegaard %

29 KLIMAREGNSKAB Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] CO 2-udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Geelsgårdsskolen (inkl. BC for Rehabilitering) % Hulegården ,1% Jonstrupvang Bebyggelsen % Kamager % Klintegården Kommunikationscenteret (samlet) % Lunden % Nordsjællands Misbrugscenter (Helsinge) % Nordsjællands Misbrugscenter (Skansegården) % Nødebogård % Orion % Rønnegård (Inkl. Strøledgård) % Solgaven % Svendebjerggård % Sølager (Hundested) % Sølager (Skibby) % Tyringevej % Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek %

30 30 KLIMAREGNSKAB 2015 Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] CO 2-udledning fra varmeforbrug (ikke graddagekorrigerede) Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Koncerncentre Afværgeforanstaltninger (jordforurening) Regionsgård (gammel bygning) % Regionsgård (ny bygning) % Regionslageret % Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Ikke opgjort i 2014 Total * -1% * De totale mængder i 2014 er justeret ift. sidste års tal. Dette skyldes at HBA er trukket ud, da denne er overgået til distriktspsykiatrien og derfor ikke er omfattet af klimaregnskabet.

31 KLIMAREGNSKAB Tabel 7: Varmeforbrug og varmeproduktion (graddagekorrigeret) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Varmeforbrug (graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Hospitaler Amager og Hvidovre Hospital Amager (ITA) % Hvidovre % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg % Frederiksberg % Bornholms Hospital Bornholm % Herlev og Gentofte Hospital Herlev % Gentofte % Nordsjællands Hospital Hillerød % Frederikssund % Helsingør

32 32 KLIMAREGNSKAB 2015 Varmeforbrug (graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Helsingør Sundhedshus % Rigshospitalet Blegdamsvej % Glostrup (Inkl. Solvang) % Psykiatrien Psykiatri Administration Carl Nielsens Allé Ikke opgjort i 2014 Ikke opgjort i 2014 Psykiatrisk Center Amager % Psykiatrisk Center Ballerup ,1% Psykiatrisk Center Frederiksberg % Psykiatrisk Center Glostrup % Psykiatrisk Center Helsingør % Psykiatrisk Center Hillerød ,4% Psykiatrisk Center Hvidovre ,2% Psykiatrisk Center Sct. Hans % Stolpegård Psykoterapeutisk Center %

33 KLIMAREGNSKAB Varmeforbrug (graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Den Sociale Virksomhed 3kløveren Margueritten % 3kløveren Åbjerggård % Blindecenter Bredegaard % Geelsgårdsskolen (inkl. BC for Rehabilitering) % Hulegården % Jonstrupvang Bebyggelsen % Kamager ,2% Klintegården Kommunikationscenteret (samlet) % Lunden % Nordsjællands Misbrugscenter (Helsinge) % Nordsjællands Misbrugscenter (Skansegården) % Nødebogård % Orion % Rønnegård (Inkl. Strøledgård) % Solgaven % Svendebjerggård %

34 34 KLIMAREGNSKAB 2015 Varmeforbrug (graddagekorrigerede) Varmeforbrug Region Hovedstaden Fjernvarme [MWh] Fyringsolie [MWh] Naturgas [MWh] Elektricitet [MWh] Damp [MWh] Total [MWh] Total året før [MWh] Udvikling [%] Sølager (Hundested) % Sølager (Skibby) % Tyringevej % Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek % Koncerncentre Afværgeforanstaltninger (jordforurening) Regionsgård (gammel bygning) % Regionsgård (ny bygning) ,3% Regionslageret % Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Ikke opgjort i 2014 Total * -3% * De totale mængder i 2014 er justeret ift. sidste års tal. Dette skyldes at HBA er trukket ud, da denne er overgået til distriktspsykiatrien og derfor ikke er omfattet af klimaregnskabet.

35 KLIMAREGNSKAB Tabel 8: CO 2- udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) opdelt på hvert enkelt hospital, virksomhed og koncerncenter under Region Hovedstaden 2014 og Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Hospitaler CO 2-udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Amager og Hvidovre Hospital Amager (ITA) % Hvidovre % Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg % Frederiksberg ,1% Bornholms Hospital Bornholm % Herlev og Gentofte Hospital Herlev % Gentofte % Nordsjællands Hospital Hillerød % Frederikssund ,2% Helsingør Helsingør Sundhedshus %

36 36 KLIMAREGNSKAB 2015 Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden Rigshospitalet CO 2-udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Blegdamsvej % Glostrup (Inkl. Solvang) % Psykiatrien Psykiatri Administration Carl Nielsens Allé Ikke opgjort i 2014 Ikke opgjort i 2014 Psykiatrisk Center Amager % Psykiatrisk Center Ballerup % Psykiatrisk Center Frederiksberg % Psykiatrisk Center Glostrup % Psykiatrisk Center Helsingør % Psykiatrisk Center Hillerød % Psykiatrisk Center Hvidovre % Psykiatrisk Center Sct. Hans % Stolpegård Psykoterapeutisk Center % Den Sociale Virksomhed 3kløveren Margueritten %

37 KLIMAREGNSKAB Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden CO 2-udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] 3kløveren Åbjerggård % Blindecenter Bredegaard % Geelsgårdsskolen (inkl. BC for Rehabilitering) % Hulegården % Jonstrupvang Bebyggelsen % Kamager ,2% Klintegården Kommunikationscenteret (samlet) % Lunden ,3% Nordsjællands Misbrugscenter (Helsinge) Nordsjællands Misbrugscenter (Skansegården) % % Nødebogård % Orion % Rønnegård (Inkl. Strøledgård) % Solgaven % Svendebjerggård % Sølager (Hundested) %

38 38 KLIMAREGNSKAB 2015 Relateret CO 2-udledning fra varmeforbrug for Region Hovedstaden CO 2-udledning fra varmeforbrug (graddagekorrigerede) Fjernvarme [ton CO 2] Fyringsolie [ton CO 2] Naturgas [ton CO 2] Elektricitet [ton CO 2] Damp [ton CO 2] Total [ton CO 2] Total året før [ton CO 2] Udvikling [%] Sølager (Skibby) % Tyringevej % Region Hovedstadens Apotek Region Hovedstadens Apotek % Koncerncentre Afværgeforanstaltninger (jordforurening) Regionsgård (gammel bygning) % Regionsgård (ny bygning) % Regionslageret % Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Ikke opgjort i 2014 Total * -6% * De totale mængder i 2014 er justeret ift. sidste års tal. Dette skyldes at HBA er trukket ud, da denne er overgået til distriktspsykiatrien og derfor ikke er omfattet af klimaregnskabet.

39 KLIMAREGNSKAB Transport Transportdata kan ikke på samme måde opdeles på de enkelte virksomheder, eftersom transporten foregår mellem centrene, institutionerne, hospitalerne, virksomhederne, regionslageret, apoteket og leverandørerne og derfor ikke kan tilskrives den enkelte virksomhed samt, at detaljeringsgraden af det indsamlede data ikke er tilstrækkelig til, at en sådan opdeling kan lade sig gøre. Klimaregnskabet er afgrænset til ikke at indeholde privat transport, f.eks. medarbejderkørsel til og fra arbejde eller patienternes og deres pårørendes private transport til og fra hospitalerne. Transporten er opdelt på følgende kategorier og underkategorier (yderligere information kan findes i metoderapporten);

40 40 KLIMAREGNSKAB 2015 Tabel 9 Transportkategorier inkluderet i klimaregnskabet Kategori Patienttransport Underkategori Liggende patientbefordring Siddende patientbefordring Patienttransport i fly til/fra Bornholms hospital Hjemmebesøg Akutlægehelikoptertransport Patienttransport i taxa 3 Tjenesterejser Fly Tog Taxi I medarbejderes egne køretøjer (kørselsgodtgørelser) Vare- og servicetransport Madtransport Vaskeri Klinisk prøvemateriale mv. (inkl. kørsel med prøvemateriale/analyser i taxa) Medicintransport Varetransport fra Centrallageret Vinter- og sommertjeneste Intern transport Blandet transport (inkl. tjenesterejser) i regionens egne køretøjer Shuttlebus mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital Detaljeret data for regionens transport samt den relaterede CO 2 -udledning kan ses i det følgende. 3 Dette er reelt en del af den ordinære siddende patientbefordring, men dækker over et mindre antal særlige tilfælde, hvor data opgøres anderledes. Se metoderapporten for yderligere information.

41 KLIMAREGNSKAB Tabel 10: CO 2- udledning fra transport i Region Hovedstaden i 2013, 2014 og 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. Kategori Underkategori Udledning [ton CO 2] Procent af total [%] Udledning [ton CO 2] Procent af total [%] Udledning [ton CO 2] Procent af total [%] Patienttransport Liggende patientbefordring Siddende patientbefordring Patienttransport i fly til/fra Bornholms hospital Tjenesterejser Hjemmebesøg Akutlægehelikoptertransport Patienttransport i taxa Fly Tog Taxi , , , I medarbejderes egne køretøjer (kørselsgodtgørelser) Vare- og servicetransport Madtransport Vaskeri Klinisk prøvemateriale mv. (inkl. kørsel med prøvemateriale/analyser i taxa) 27 0,3 27 0, ,5 35 0,3 35 0, Medicintransport Varetransport fra Centrallageret Intern transport Vinter- og sommertjeneste Blandet transport (inkl. tjenesterejser) i regionens egne køretøjer 29 0,3 29 0,2 34 0, Shuttlebus mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital ,1 Total

42 42 KLIMAREGNSKAB Patienttransport Tabel 11: Oversigt over indsamlet data for liggende patientbefordring (inkl. ambulancekørsel), siddende patientbefordring samt hjemmebesøg, akuthelikoptertransport og patienttransport i taxa. Kategori Firma Registrering Enhed Kommentar Liggende patientbefordring, inkl. ambulancekørsel Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen Km Opgivet som et samlet km tal for alt kørsel foretaget af Falck, Frederiksberg Brandvæsen samt Københavns Brandvæsen Siddende patientbefordring Falck Km Opgivet som km kørt pr. bil Movia - Personbil Km Opgivet som et samlet km tal for 2015 Movia - Bil med lift Km Opgivet som et samlet km tal for 2015 Fly til og fra Bornholm Antal rejser Opgivet som et samlet antal for 2015 Kørsler til Bornholms Lufthavn Kørsler fra Bornholms Lufthavn Hjemmebesøg DPV Km Data er opgivet som et samlet tal for Akutlægehelikoptertransport DPV Km Liter kerosin Opgivet som antal fløjne km og omregnet til liter kerosin. Patienttransport i taxa CØK Km Data opgivet som et samlet tal for 2015

43 KLIMAREGNSKAB Tabel 12: CO 2- udledning fra patienttransport i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. Kategori Underkategori Udledning [Ton CO2] Procent af total [%] Patienttransport Liggende patientbefordring ,0 Siddende patientbefordring ,2 Patienttransport i fly til/fra Bornholms hospital 153 4,7 Hjemmebesøg 41 1,3 Akutlægehelikoptertransport 148 4,5 Patienttransport i taxa 75 2,3 Total Tjenesterejser Tabel 13: Oversigt over indsamlet data for tjenesterejser foretaget af Region Hovedstadens medarbejdere Kategori Firma Registrering Enhed Kommentar Tjenesterejser med fly Egencia Pr. pkm Opgivet som personkilometer for de enkelte hospitaler og virksomheder Tjenesterejser med tog Egencia Pr. Km Opgivet som personkilometer for de enkelte hospitaler og virksomheder Tjenesterejser med taxa CØK 20,94 millioner DKK Km Opgivet i DKK for de enkelte hospitaler og virksomheder og omregnet til km Tjenesterejser i medarbejdernes egne køretøjer (kørselsgodtgørelser) Region Hovedstadens lønudtræk Km Opgivet for de enkelte hospitaler og virksomheder (se Tabel 14)

44 44 KLIMAREGNSKAB 2015 Tabel 14: Indsamlet data for tjenestekørsel i private køretøjer opgjort via kørselsgodtgørelserne Overordnet gruppering Kategori - køretøjstype Registrering Enhed Amager og Hvidovre Hospital Gennemsnitlig personbil Km Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Gennemsnitlig personbil Km Bornholms Hospital Gennemsnitlig personbil Km Herlev og Gentofte Hospital Gennemsnitlig personbil Km Nordsjællands Hospital Gennemsnitlig personbil Km Rigshospitalet, inkl. Glostrup Gennemsnitlig personbil Km Den Præhospitale virksomhed Gennemsnitlig personbil Km Den Sociale virksomhed Gennemsnitlig personbil Km Region Hovedstadens Apotek Gennemsnitlig personbil Km Region Hovedstadens Koncerncentre Gennemsnitlig personbil Km Region Hovedstadens Psykiatri Gennemsnitlig personbil Km TOTAL Km Tabel 15: CO 2-udledning fra tjenesterejser i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. Kategori Underkategori Udledning [Ton CO 2] Procent af total [%] Tjenesterejser Fly ,9 Tog 34 0,3 Taxa 147 1,2 Tjenesterejser i medarbejdernes egne køretøjer (kørselsgodtgørelser) 800 6,6 Total

45 KLIMAREGNSKAB Vare- og servicetransport Tabel 16: Oversigt over indsamlet data for vare- og servicetransport. Kategori Firma Registrering Enhed Kommentar Madtransport PostNord Logistics Km Opgivet som et samlet km tal Post Danmark Km L diesel Opgivet som et samlet km tal og en effektivitet på 4.5 km/l Vasketøjstransport Kurergruppen Iverco Eurocargo ML Km Km Opgivet km tal pr. bil Iverco Eurocargo ML Km Klinisk prøvemateriale DPE Km Opgivet som et samlet km tal Post Danmark Små varevogne Liftbiler L diesel Km L diesel Km L diesel Opgivet som et samlet km tal samt tilsvarende liter diesel-forbrug for de anvendte biltyper på hhv. 10 og 7 km/l Taxa 6,41 millioner DKK Km Opgivet i DKK for de enkelte hospitaler og virksomheder og omregnet til km Medicintransport Team Tårnby Transport Vogn 31 Vogn , ,3 L diesel Km L diesel Km L diesel Opgivet som et samlet km tal samt tilsvarende liter diesel-forbrug for de anvendte biltyper Vogn ,2 Km L diesel Vogn ,5 Km L diesel Varetransport fra centrallageret Diverse eksterne vognmænd Km Opgivet som et samlet km tal. Tal for Amager Hospital Km Amager Hospital Km Amager Hospital /Rigshospitalet 72 Km 2014 er genanvendt da data for 2015 ikke er tilgængelig. Ruter og biltyper har ikke ændret sig mellem de to år. Region Hovedstadens Apotek 108 Km Bornholms Hospital Km Den Sociale Virksomhed Km ESBH Km

46 46 KLIMAREGNSKAB 2015 Frederiksberg Hospital Km Frederiksberg Hospital / Rigshospitalet 30 Km Frederikssund Hospital Km Gentofte Hospital Km Glostrup Hospital Km Herlev Hospital Km Tom hentning 24 Km Hillerød Hospital Km Hillerød Hospital / Frederikssund Hospital 84 Km Hvidovre Hospital Km Psykiatrien Km Rigshospitalet Km Rundtur 84 Km STAB Km Stolpegaard 18 Km (tom) 6 Km Vintertjeneste FMT A/S (Gentofte Hospital; Rigshospitalet; Hvidovre Hospital, Glostrup Hospital) L diesel Opgivet pr. maskine, herunder traktorer osv. HedeDanmark (Hillerød Hospital) L diesel L benzin Kg gas Opgivet pr. maskine, herunder saltspredere, græsklippere osv. Vintertjeneste: Ladbiler Traktorer Saltspreder og andre småmaskiner L diesel L diesel L benzin Sommerpleje og affaldsrunder: Græsklipper Småmaskiner Ladbiler Lastbiler Brænding L diesel L benzin L diesel L diesel Kg gas Grøn Vækst 700 Km Opgivet som et samlet km tal ISS (Amager Hospital) - - Data har ikke været mulig at fremskaffe.

47 KLIMAREGNSKAB Tabel 17: CO 2-udledning fra vare- og servicetransport i Region Hovedstaden 2015 opdelt på transportkategorier og underkategorier. Kategori Underkategori Udledning [Ton CO 2] Procent af total [%] Vare- og servicetransport Madtransport 60 9,6 Vaskeri 35 5,6 Klinisk prøvemateriale mv. (inkl. kørsel med prøvemateriale/analyser i taxa) ,5 Medicintransport 95 15,2 Varetransport fra Centrallageret ,7 Vinter- og sommertjeneste 34 5,4 Total

48 48 KLIMAREGNSKAB Intern transport Tabel 18: Oversigt over indsamlet data for blandet transport (inkl. tjenesterejser) i regionens egne køretøjer Overordnet gruppering Kategori - køretøjstype Registrering Enhed Hospitaler Hvidovre & Amager Hospital Varevogn < 4 tons (diesel) L diesel Varevogn < 4 tons (diesel) Km Varevogn < 4 tons (benzin) Km Bispebjerg & Frederiksberg Hospital Varevogn < 4 tons (diesel) L diesel Bus (benzin) 400 L benzin Personbil (benzin) 400 L benzin Glostrup Hospital Varevogn < 4 tons (benzin) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km Herlev Hospital Varevogn < 4 tons (diesel) Km Nordsjællands Hospital (Hillerød) Ingen data Ingen data Bornholms Hospital Varevogn < 4 tons (diesel) Km Gentofte Hospital Varevogn < 4 tons (diesel) Km Rigshospitalet Varevogn < 4 tons (benzin) Km Varevogn < 4 tons (diesel) km Den sociale virksomhed 3kløveren Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km Blindecenter Bredegaard Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km Geelsgårdsskolen Personbil (diesel) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km Jonstrupvang Bebyggelsen Minibus (diesel) Km Botilbuddet Lyngdal Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km Nødebogaard Personbil (benzin) Km Minibus (diesel) Km Rønnegård Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km

49 KLIMAREGNSKAB Sølager Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km Psykiatrisk Hospital Personbil (benzin) Km Botilbud blinde/svagtseende Personbil (diesel) Km Personbil (benzin) Km Nordsjællands Misbrugscenter Personbil (benzin) Km Minibus (diesel) Km Psykiatrien Lunden 1 Bus (diesel) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km Orion 1 Personbil (benzin) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km PC Hvidovre Personbil (diesel) Km Personbil (EL) Km PC Sct. Hans Personbil (benzin) Km Varevogn < 4 tons (diesel) Km Ladvogn < 4 tons (diesel) Varevogn < 4 tons (benzin) Km PC Center Nordsjælland Personbil (benzin) Km PC Center Ballerup Varevogn < 4 tons (diesel) Km PC Center Bornholm Personbil (benzin) Km PC Skovvænget Varevogn < 4 tons (diesel) Km Region Hovedstadens Apotek Apoteket Varevogn < 4 tons (diesel) Km Koncerncentre Regionsgården Varevogn < 4 tons (diesel) Km Varevogn < 4 tons (benzin) Km Personbil (benzin) Km Personbil (Hybrid) Km Center for IT Varevogn < 4 tons (diesel) Km Center for økonomi Varevogn < 4 tons (benzin) Km Personbil (EL) Km Koncerndirektionen Personbil (EL) Km

JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT

JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE RESULTATRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE

MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE

SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

JANUAR 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT

JANUAR 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT JANUAR 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT

JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT JUNI 2017 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2016 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne Bilag 1 Region Hovedstaden - Handicap Til: Psykiatri-

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Grønt Regnskab 2011. Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2011. Fredericia Kommune Grønt Regnskab 211 Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Kommunens grønne regnskab... 5 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Transport... 8 Klima... 9 Vandforbrug... 12 Forbrug af sprøjtemidler...

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT

MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT MAJ 2016 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2015 REGION HOVEDSTADEN HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE METODERAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 Juli 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9 Gade

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere