Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere"

Transkript

1 Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011

2 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

3 1. Hvordan er din skole organiseret? Folkeskole uden specialklasser ,4 Folkeskole med specialklasser ,5 Specialskole 63 14, ,0 Bemærk at denne tabel ikke er vægtet. 2. Arbejder I på din skole med andre styringsdokumenter end kvalitetsrapporten? n=421 Resultatkontrakter Andel besvarelser 41 9,6% Aftalestyring ,5% Virksomhedsplaner 87 20,6% Ingen andre styringsdokumenter ,1% Andet, skriv hvad: 67 15,9% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 3. Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): er mere anvendeligt/e end kvalitetsrapporten? Enig 85 36,7 Overvejende enig 91 39,5 Overvejende uenig 44 18,8 Uenig 12 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 218 6

4 4. Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): er let at integrere med kommunens kvalitetsrapport? Enig 72 28,2 Overvejende enig ,6 Overvejende uenig 46 18,2 Uenig 15 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): skaber dobbeltarbejde i forhold til kvalitetsrapporten? Enig 74 30,4 Overvejende enig 82 33,5 Overvejende uenig 63 25,6 Uenig 26 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Rammebetingelser og økonomiske forhold For lidt 56 12,7 Tilpas ,8 For meget 64 14, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 7. Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Skolernes resultater for afgangsprøver og tests For lidt 13 3,0 Tilpas ,4 For meget , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 7

5 8. Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Skolernes pædagogiske processer For lidt ,2 Tilpas ,0 For meget 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Centrale udviklingstiltag For lidt 50 11,4 Tilpas ,8 For meget 78 17, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Decentrale udviklingstiltag For lidt ,4 Tilpas ,9 For meget 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvem foretog den sammenfattende helhedsvurdering af skolens faglige niveau i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? Skolens ledelse ,7 Forvaltningen ,0 Skolens ledelse og forvaltningen i fællesskab ,5 Skolens bestyrelse 8 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 8

6 12. På hvilket grundlag vurderede du skolens faglige niveau i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? n=327 Skolens elevgrundlag Andel besvarelser ,1% Skolens økonomi og økonomiske rammer 90 27,5% Politisk vedtagne målsætninger for skolevæsenet ,0% Faste kriterier formuleret af skolevæsenet 74 22,6% Kommunens gennemsnit for afgangsprøver og tests ,1% Sammenligning med landsgennemsnittet for afgangsprøver og tests Kriterier formuleret af skolen selv ,1% ,7% Sammenligning med skolens resultater for afgangsprøver og tests fra tidligere år Andet ,5% 40 12,2% Respondenterne kan sætte flere kryds ,9% 13. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: identificere indsatsområder for skolen eller skolevæsenet som helhed for det kommende skoleår? I høj grad 89 20,6 I nogen grad ,7 I mindre grad 98 22,8 Slet ikke 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 19 9

7 14. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: vurdere skolens styrker? I høj grad 66 15,6 I nogen grad ,5 I mindre grad ,6 Slet ikke 44 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: vurdere skolens svagheder? I høj grad 51 12,5 I nogen grad ,9 I mindre grad ,0 Slet ikke 43 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: følge op på indsatsområder som blev sat i gang på skolen på baggrund af kvalitetsrapporten 2007/08? I høj grad 70 16,4 I nogen grad ,9 I mindre grad ,4 Slet ikke 48 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med skolens ledelse? I høj grad 57 13,6 I nogen grad ,3 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 10

8 18. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens faglige niveau med skolens ledelse? I høj grad 61 14,3 I nogen grad ,5 I mindre grad ,8 Slet ikke 74 17, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens pædagogiske processer med skolens ledelse? I høj grad 82 19,1 I nogen grad ,1 I mindre grad ,1 Slet ikke 63 14, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens ressourcer og rammebetingelser med skolens ledelse? I høj grad 45 10,5 I nogen grad ,4 I mindre grad ,0 Slet ikke 90 21, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 22 11

9 21. Hvordan vil du karakterisere forvaltningens opfølgning? {sæt gerne flere markereinger} n=430 Andel besvarelser Opfølgningen berørte relevante problemstillinger på vores skole ,4% Opfølgningen skete i dialog mellem skolen og forvaltningen ,4% Opfølgningen har skærpet skolens fokus på skolens indsatsområder ,8% Opfølgningen har styrket ledelsens bevidsthed om skolens styrker og svagheder ,2% Opfølgningen har styrket skoleledelsens ansvar for resultater ,1% Forvaltningen har ikke fulgt op på kvalitetsrapporten for 08/ ,7% Andet, skriv hvad: Respondenterne kan sætte flere kryds. 26 6,0% ,4% 22. Er skolen på baggrund af kvalitetsrapporten for 2008/09 af forvaltning eller politikere blevet pålagt at forbedre forhold ved skolens praksis? (fx skolens resultater/faglige niveau, pædagogiske processer, rammebetingelser eller lignende) Ja 64 15,2 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 27 12

10 23. Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? n=63 Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens resultater for afgangsprøver og tests Andel besvarelser 35 55,5% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens pædagogiske processer 23 36,8% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens rammebetingelser 12 18,3% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Andet 13 20,0% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 24. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi har savnet opfølgning fra forvaltningen/politikerne på kvalitetsrapporten 2008/09 Enig 27 6,5 Overvejende enig 86 20,8 Overvejende uenig ,9 Uenig , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi oplevede ikke der var behov for opfølgning på kvalitetsrapporten 2008/09 Enig 32 8,1 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig ,7 Uenig 95 23, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 49 13

11 26. Hvilken vurdering har I på skolen foretaget af virkningen af de opfølgningsinitiativer som blev igangsat i forlængelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? n=408 Vi har i dialog med forvaltningen vurderet virkningen af igangsatte opfølgningsinitiativer på kvalitetsrapporten Vi har skriftligt dokumenteret og vurderet opfølgningens virkning Andel besvarelser ,1% ,4% Vi har ikke foretaget nogen vurdering af opfølgningsinitiativernes virkning ,6% Andet 39 9,5% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 27. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis forpligter skolen til at ændre sin praksis Enig ,6 Overvejende enig ,4 Overvejende uenig 50 12,4 Uenig 43 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis tydeliggør politikernes og forvaltningens tilsyn med skolevæsenet Enig 68 17,1 Overvejende enig ,9 Overvejende uenig ,4 Uenig 42 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 51 14

12 29. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis opleves som en unødvendig indblanding i skolens virksomhed Enig 24 6,0 Overvejende enig 89 22,3 Overvejende uenig ,4 Uenig 89 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis opleves som en positiv interesse fra forvaltning og politikere Enig 73 18,0 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig 81 20,1 Uenig 22 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens økonomi I høj grad 12 2,8 I nogen grad 38 9,0 I mindre grad ,6 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens ressourcer og rammebetingelser I høj grad 7 1,7 I nogen grad 57 13,7 I mindre grad ,4 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 30 15

13 33. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens specialundervisningsindsats I høj grad 18 4,3 I nogen grad ,8 I mindre grad ,6 Slet ikke , ,0 34. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens indsatser på tosprogsområdet I høj grad 6 1,6 I nogen grad 45 10,9 I mindre grad ,7 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens skole-hjem samarbejde I høj grad 7 1,7 I nogen grad 71 17,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens løbende evaluering/anvendelse af elevplaner I høj grad 23 5,4 I nogen grad ,5 I mindre grad ,3 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 31 16

14 37. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens mål for elevernes læring og læringsprocesser I høj grad 16 3,9 I nogen grad ,9 I mindre grad ,4 Slet ikke , ,0 38. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Indholdet af lærernes undervisning I høj grad 10 2,3 I nogen grad ,1 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 9 2,2 I nogen grad ,2 I mindre grad ,7 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Skolens resultater for afgangsprøver og tests I høj grad 6 1,5 I nogen grad 86 21,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 38 17

15 41. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Skolens faglige niveau som helhed I høj grad 9 2,2 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere skolens styrker? I høj grad 53 12,6 I nogen grad ,9 I mindre grad ,7 Slet ikke 42 9, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere skolens svagheder? I høj grad 41 9,8 I nogen grad ,4 I mindre grad ,0 Slet ikke 41 9, ,0 44. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: følge op på indsatsområder fra kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08? I høj grad 56 13,2 I nogen grad ,8 I mindre grad ,4 Slet ikke 36 8, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 18

16 45. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere kommende indsatsområder for skolen? I høj grad 90 21,3 I nogen grad ,9 I mindre grad 91 21,6 Slet ikke 43 10, ,0 46. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: igangsætte initiativer I høj grad 63 15,2 I nogen grad ,5 I mindre grad ,9 Slet ikke 39 9, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med det pædagogiske personale? I høj grad 40 9,6 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke 81 19, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med skolebestyrelsen? I høj grad 36 8,7 I nogen grad ,6 I mindre grad ,5 Slet ikke 91 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 39 19

17 49. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: sammenligne skolens resultater for afgangsprøver og tests med andre skoler? I høj grad 24 5,8 I nogen grad ,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: sammenligne skolens pædagogiske processer med andre skoler? I høj grad 15 3,5 I nogen grad 99 23,9 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: vurdere skolens faglige niveau I høj grad 49 11,7 I nogen grad ,5 I mindre grad ,2 Slet ikke 48 11, ,0 52. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: vurdere elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 44 10,4 I nogen grad ,7 I mindre grad ,2 Slet ikke 57 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 31 20

18 53. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: fastsætte skolens mål for elevernes læring og læringsprocesser I høj grad 44 10,5 I nogen grad ,4 I mindre grad ,8 Slet ikke 65 15, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At relevant pædagogisk personale deltager i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 81 19,1 I nogen grad ,4 I mindre grad ,5 Slet ikke 46 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At relevant pædagogisk personale er med til at formulere hvilken opfølgning skolen skal sætte i gang på baggrund af kvalitetsrapportens oplysni I høj grad 83 19,6 I nogen grad ,2 I mindre grad ,6 Slet ikke 44 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At skolebestyrelsen deltager i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 18 4,2 I nogen grad ,9 I mindre grad ,3 Slet ikke , ,0 21

19 57. I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At skolebestyrelsen er med til at formulere hvilken opfølgning skolen skal sætte i gang på baggrund af oplysninger i kvalitetsrapporten I høj grad 23 5,5 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke 86 20, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: udviklingsredskab på skolerne? I høj grad 34 8,0 I nogen grad ,6 I mindre grad ,8 Slet ikke 58 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: ledelsesredskab på skolerne? I høj grad 45 10,7 I nogen grad ,2 I mindre grad ,4 Slet ikke 54 12, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: kommunalt tilsynsredskab I høj grad 84 19,8 I nogen grad ,6 I mindre grad ,6 Slet ikke 29 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 26 22

20 61. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere opmærksomme på skolens styrker? I høj grad 14 3,3 I nogen grad ,8 I mindre grad ,5 Slet ikke 82 19, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere opmærksomme på skolens svagheder? I høj grad 10 2,3 I nogen grad ,7 I mindre grad ,6 Slet ikke 82 19, ,0 63. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere reflekterede over elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 19 4,4 I nogen grad ,4 I mindre grad ,5 Slet ikke 88 20, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere reflekterede over deres undervisningsmetoder I høj grad 16 3,7 I nogen grad ,6 I mindre grad ,7 Slet ikke 92 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 32 23

21 65. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: har diskuteret kvalitetsrapportens oplysninger i forskellige fora? I høj grad 10 2,4 I nogen grad 88 21,1 I mindre grad ,9 Slet ikke 95 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: har ændret praksis på baggrund af udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 3,8 I nogen grad 83 19,8 I mindre grad ,1 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 gav et reelt billede af min skole Enig 37 8,8 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig 95 22,5 Uenig 30 7, ,0 68. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 var et centralt redskab i dialogen med forvaltningen Enig 56 13,3 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig ,0 Uenig 49 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 24

22 69. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket åbenheden i skolevæsenet om skolernes praksis? I høj grad 23 5,5 I nogen grad ,6 I mindre grad ,4 Slet ikke 48 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 gjort at din skole i højere grad bliver inspireret af andre skolers praksis? I høj grad 9 2,2 I nogen grad 83 19,6 I mindre grad ,3 Slet ikke 93 21, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket forståelsen på din skole af at være del af et samlet skolevæsen? I høj grad 18 4,3 I nogen grad ,0 I mindre grad ,9 Slet ikke 79 18, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket din bevidsthed om de politiske mål og/eller indsatsområder for skolevæsenet? I høj grad 66 15,8 I nogen grad ,4 I mindre grad ,7 Slet ikke 47 11, ,0 25

23 73. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 givet en mere konstruktiv samarbejdsrelation med forvaltningen? I høj grad 34 8,1 I nogen grad ,6 I mindre grad ,9 Slet ikke 73 17, ,0 74. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket oplevelsen af at politikerne fører tilsyn med skolevæsenet? I høj grad 58 13,9 I nogen grad ,8 I mindre grad ,1 Slet ikke 56 13, ,0 75. Hvordan var arbejdsopgaverne fordelt mellem skolen og forvaltningen i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? Størstedelen af arbejdsopgaverne blev varetaget af skolen ,9 Arbejdsopgaverne var ligeligt fordelt mellem skolen og forvaltningen Størstedelen af arbejdsopgaverne blev varetaget af forvaltningen , , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at: udbyttet af arbejdet med kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 står mål med skolens indsats? I høj grad 26 6,2 I nogen grad ,4 I mindre grad ,7 Slet ikke 53 12, ,0 26

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Tabelrapport INDHOLD Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 1 Om tabelrapporten 4 2 Frekvenser fra undersøgelsen blandt skolechefer 8 3 Frekvenser

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Undersøgelse af kvalitetsrapportens betydning for praksis på skoler og i kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsrapporten. Undersøgelse af kvalitetsrapportens betydning for praksis på skoler og i kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsrapporten Undersøgelse af kvalitetsrapportens betydning for praksis på skoler og i kommuner 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport - i Mariagerfjord kommune Organisation vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapporten kommunalbestyrelsen Skolechef og skole-fagenheden kvalitetsgruppen Organisationen

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Planens overordnede indhold er drøftet med de relevante faglige organisationer.

Planens overordnede indhold er drøftet med de relevante faglige organisationer. Forbedring af resultater i folkeskolen DATO 25. juni 2018 Indledning På Børn- og Familieudvalgsmødet den 7. februar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en samlet og flerårig plan

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2018 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Udviklingsredskab Kære lærere og pædagoger Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde,

Læs mere

Analysenotat. Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune

Analysenotat. Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune Nykøbing F. 9/2/2016 Analysenotat Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune Danmarks Lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter i

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010

Kvalitetsrapporten 2010 Kvalitetsrapporten 2010 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Espergærdeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Forældre 17 Lærer 22 Elev 85 1 2.

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport Kortlægning af supplerende undervisning på EUD Tabelrapport INDHOLD Kortlægning af supplerende undervisning på EUD 1 Ledere på EUD - frekvenstabeller 4 2 Ledere på VUC - frekvenstabeller 12 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK. Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018

INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK. Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018 INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018 Kompetencefordelingen på folkeskoleområdet Ledelseskompetence Folketingets arbejdsfelt National lovgivning Bekendtgørelse om obligatoriske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Gentofte Skole. Januar NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Gentofte Skole. Januar NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Gentofte Skole Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere