Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere"

Transkript

1 Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011

2 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

3 1. Hvordan er din skole organiseret? Folkeskole uden specialklasser ,4 Folkeskole med specialklasser ,5 Specialskole 63 14, ,0 Bemærk at denne tabel ikke er vægtet. 2. Arbejder I på din skole med andre styringsdokumenter end kvalitetsrapporten? n=421 Resultatkontrakter Andel besvarelser 41 9,6% Aftalestyring ,5% Virksomhedsplaner 87 20,6% Ingen andre styringsdokumenter ,1% Andet, skriv hvad: 67 15,9% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 3. Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): er mere anvendeligt/e end kvalitetsrapporten? Enig 85 36,7 Overvejende enig 91 39,5 Overvejende uenig 44 18,8 Uenig 12 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 218 6

4 4. Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): er let at integrere med kommunens kvalitetsrapport? Enig 72 28,2 Overvejende enig ,6 Overvejende uenig 46 18,2 Uenig 15 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i at skolens andet/andre styringsdokument(er): skaber dobbeltarbejde i forhold til kvalitetsrapporten? Enig 74 30,4 Overvejende enig 82 33,5 Overvejende uenig 63 25,6 Uenig 26 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Rammebetingelser og økonomiske forhold For lidt 56 12,7 Tilpas ,8 For meget 64 14, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 7. Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Skolernes resultater for afgangsprøver og tests For lidt 13 3,0 Tilpas ,4 For meget , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 7

5 8. Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Skolernes pædagogiske processer For lidt ,2 Tilpas ,0 For meget 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Centrale udviklingstiltag For lidt 50 11,4 Tilpas ,8 For meget 78 17, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Vurderer du at der var for lidt, tilpas eller for meget fokus på følgende i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/2009? Decentrale udviklingstiltag For lidt ,4 Tilpas ,9 For meget 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvem foretog den sammenfattende helhedsvurdering af skolens faglige niveau i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? Skolens ledelse ,7 Forvaltningen ,0 Skolens ledelse og forvaltningen i fællesskab ,5 Skolens bestyrelse 8 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 8

6 12. På hvilket grundlag vurderede du skolens faglige niveau i kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? n=327 Skolens elevgrundlag Andel besvarelser ,1% Skolens økonomi og økonomiske rammer 90 27,5% Politisk vedtagne målsætninger for skolevæsenet ,0% Faste kriterier formuleret af skolevæsenet 74 22,6% Kommunens gennemsnit for afgangsprøver og tests ,1% Sammenligning med landsgennemsnittet for afgangsprøver og tests Kriterier formuleret af skolen selv ,1% ,7% Sammenligning med skolens resultater for afgangsprøver og tests fra tidligere år Andet ,5% 40 12,2% Respondenterne kan sætte flere kryds ,9% 13. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: identificere indsatsområder for skolen eller skolevæsenet som helhed for det kommende skoleår? I høj grad 89 20,6 I nogen grad ,7 I mindre grad 98 22,8 Slet ikke 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 19 9

7 14. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: vurdere skolens styrker? I høj grad 66 15,6 I nogen grad ,5 I mindre grad ,6 Slet ikke 44 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: vurdere skolens svagheder? I høj grad 51 12,5 I nogen grad ,9 I mindre grad ,0 Slet ikke 43 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: følge op på indsatsområder som blev sat i gang på skolen på baggrund af kvalitetsrapporten 2007/08? I høj grad 70 16,4 I nogen grad ,9 I mindre grad ,4 Slet ikke 48 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med skolens ledelse? I høj grad 57 13,6 I nogen grad ,3 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 10

8 18. I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens faglige niveau med skolens ledelse? I høj grad 61 14,3 I nogen grad ,5 I mindre grad ,8 Slet ikke 74 17, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens pædagogiske processer med skolens ledelse? I høj grad 82 19,1 I nogen grad ,1 I mindre grad ,1 Slet ikke 63 14, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad oplever du at den kommunale forvaltning har brugt kvalitetsrapporten fra 2008/2009 til at: drøfte skolens ressourcer og rammebetingelser med skolens ledelse? I høj grad 45 10,5 I nogen grad ,4 I mindre grad ,0 Slet ikke 90 21, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 22 11

9 21. Hvordan vil du karakterisere forvaltningens opfølgning? {sæt gerne flere markereinger} n=430 Andel besvarelser Opfølgningen berørte relevante problemstillinger på vores skole ,4% Opfølgningen skete i dialog mellem skolen og forvaltningen ,4% Opfølgningen har skærpet skolens fokus på skolens indsatsområder ,8% Opfølgningen har styrket ledelsens bevidsthed om skolens styrker og svagheder ,2% Opfølgningen har styrket skoleledelsens ansvar for resultater ,1% Forvaltningen har ikke fulgt op på kvalitetsrapporten for 08/ ,7% Andet, skriv hvad: Respondenterne kan sætte flere kryds. 26 6,0% ,4% 22. Er skolen på baggrund af kvalitetsrapporten for 2008/09 af forvaltning eller politikere blevet pålagt at forbedre forhold ved skolens praksis? (fx skolens resultater/faglige niveau, pædagogiske processer, rammebetingelser eller lignende) Ja 64 15,2 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 27 12

10 23. Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? n=63 Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens resultater for afgangsprøver og tests Andel besvarelser 35 55,5% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens pædagogiske processer 23 36,8% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Skolens rammebetingelser 12 18,3% Hvilke forhold vedrørte de pålagte forbedringer? {sæt gerne flere markeringer} - Andet 13 20,0% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 24. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi har savnet opfølgning fra forvaltningen/politikerne på kvalitetsrapporten 2008/09 Enig 27 6,5 Overvejende enig 86 20,8 Overvejende uenig ,9 Uenig , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi oplevede ikke der var behov for opfølgning på kvalitetsrapporten 2008/09 Enig 32 8,1 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig ,7 Uenig 95 23, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 49 13

11 26. Hvilken vurdering har I på skolen foretaget af virkningen af de opfølgningsinitiativer som blev igangsat i forlængelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? n=408 Vi har i dialog med forvaltningen vurderet virkningen af igangsatte opfølgningsinitiativer på kvalitetsrapporten Vi har skriftligt dokumenteret og vurderet opfølgningens virkning Andel besvarelser ,1% ,4% Vi har ikke foretaget nogen vurdering af opfølgningsinitiativernes virkning ,6% Andet 39 9,5% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 27. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis forpligter skolen til at ændre sin praksis Enig ,6 Overvejende enig ,4 Overvejende uenig 50 12,4 Uenig 43 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis tydeliggør politikernes og forvaltningens tilsyn med skolevæsenet Enig 68 17,1 Overvejende enig ,9 Overvejende uenig ,4 Uenig 42 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 51 14

12 29. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis opleves som en unødvendig indblanding i skolens virksomhed Enig 24 6,0 Overvejende enig 89 22,3 Overvejende uenig ,4 Uenig 89 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forbedringer af forhold ved skolens praksis som er pålagt af forvaltningen eller politikerne? Pålagte forbedringer af forhold ved skolens praksis opleves som en positiv interesse fra forvaltning og politikere Enig 73 18,0 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig 81 20,1 Uenig 22 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens økonomi I høj grad 12 2,8 I nogen grad 38 9,0 I mindre grad ,6 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens ressourcer og rammebetingelser I høj grad 7 1,7 I nogen grad 57 13,7 I mindre grad ,4 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 30 15

13 33. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens specialundervisningsindsats I høj grad 18 4,3 I nogen grad ,8 I mindre grad ,6 Slet ikke , ,0 34. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens indsatser på tosprogsområdet I høj grad 6 1,6 I nogen grad 45 10,9 I mindre grad ,7 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens skole-hjem samarbejde I høj grad 7 1,7 I nogen grad 71 17,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens løbende evaluering/anvendelse af elevplaner I høj grad 23 5,4 I nogen grad ,5 I mindre grad ,3 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 31 16

14 37. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har ført til ændringer af skolens praksis på følgende områder? Skolens mål for elevernes læring og læringsprocesser I høj grad 16 3,9 I nogen grad ,9 I mindre grad ,4 Slet ikke , ,0 38. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Indholdet af lærernes undervisning I høj grad 10 2,3 I nogen grad ,1 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 9 2,2 I nogen grad ,2 I mindre grad ,7 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Skolens resultater for afgangsprøver og tests I høj grad 6 1,5 I nogen grad 86 21,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 38 17

15 41. I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 har haft en positiv virkning på: Skolens faglige niveau som helhed I høj grad 9 2,2 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere skolens styrker? I høj grad 53 12,6 I nogen grad ,9 I mindre grad ,7 Slet ikke 42 9, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere skolens svagheder? I høj grad 41 9,8 I nogen grad ,4 I mindre grad ,0 Slet ikke 41 9, ,0 44. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: følge op på indsatsområder fra kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08? I høj grad 56 13,2 I nogen grad ,8 I mindre grad ,4 Slet ikke 36 8, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 18

16 45. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: identificere kommende indsatsområder for skolen? I høj grad 90 21,3 I nogen grad ,9 I mindre grad 91 21,6 Slet ikke 43 10, ,0 46. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: igangsætte initiativer I høj grad 63 15,2 I nogen grad ,5 I mindre grad ,9 Slet ikke 39 9, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med det pædagogiske personale? I høj grad 40 9,6 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke 81 19, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: drøfte skolens resultater for afgangsprøver og tests med skolebestyrelsen? I høj grad 36 8,7 I nogen grad ,6 I mindre grad ,5 Slet ikke 91 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 39 19

17 49. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: sammenligne skolens resultater for afgangsprøver og tests med andre skoler? I høj grad 24 5,8 I nogen grad ,0 I mindre grad ,9 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: sammenligne skolens pædagogiske processer med andre skoler? I høj grad 15 3,5 I nogen grad 99 23,9 I mindre grad ,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: vurdere skolens faglige niveau I høj grad 49 11,7 I nogen grad ,5 I mindre grad ,2 Slet ikke 48 11, ,0 52. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: vurdere elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 44 10,4 I nogen grad ,7 I mindre grad ,2 Slet ikke 57 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 31 20

18 53. I hvilken grad har skolens ledelse brugt kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 til at: fastsætte skolens mål for elevernes læring og læringsprocesser I høj grad 44 10,5 I nogen grad ,4 I mindre grad ,8 Slet ikke 65 15, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At relevant pædagogisk personale deltager i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 81 19,1 I nogen grad ,4 I mindre grad ,5 Slet ikke 46 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At relevant pædagogisk personale er med til at formulere hvilken opfølgning skolen skal sætte i gang på baggrund af kvalitetsrapportens oplysni I høj grad 83 19,6 I nogen grad ,2 I mindre grad ,6 Slet ikke 44 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At skolebestyrelsen deltager i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 18 4,2 I nogen grad ,9 I mindre grad ,3 Slet ikke , ,0 21

19 57. I hvilken grad har følgende betydning for at kvalitetsrapporten generelt bidrager til udviklingen af din skole? At skolebestyrelsen er med til at formulere hvilken opfølgning skolen skal sætte i gang på baggrund af oplysninger i kvalitetsrapporten I høj grad 23 5,5 I nogen grad ,8 I mindre grad ,0 Slet ikke 86 20, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: udviklingsredskab på skolerne? I høj grad 34 8,0 I nogen grad ,6 I mindre grad ,8 Slet ikke 58 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: ledelsesredskab på skolerne? I høj grad 45 10,7 I nogen grad ,2 I mindre grad ,4 Slet ikke 54 12, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 er et nyttigt: kommunalt tilsynsredskab I høj grad 84 19,8 I nogen grad ,6 I mindre grad ,6 Slet ikke 29 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 26 22

20 61. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere opmærksomme på skolens styrker? I høj grad 14 3,3 I nogen grad ,8 I mindre grad ,5 Slet ikke 82 19, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere opmærksomme på skolens svagheder? I høj grad 10 2,3 I nogen grad ,7 I mindre grad ,6 Slet ikke 82 19, ,0 63. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere reflekterede over elevernes udbytte af undervisningen I høj grad 19 4,4 I nogen grad ,4 I mindre grad ,5 Slet ikke 88 20, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: er blevet mere reflekterede over deres undervisningsmetoder I høj grad 16 3,7 I nogen grad ,6 I mindre grad ,7 Slet ikke 92 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 32 23

21 65. I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: har diskuteret kvalitetsrapportens oplysninger i forskellige fora? I høj grad 10 2,4 I nogen grad 88 21,1 I mindre grad ,9 Slet ikke 95 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at skolens lærere på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09: har ændret praksis på baggrund af udarbejdelsen af kvalitetsrapporten I høj grad 3,8 I nogen grad 83 19,8 I mindre grad ,1 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 gav et reelt billede af min skole Enig 37 8,8 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig 95 22,5 Uenig 30 7, ,0 68. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 var et centralt redskab i dialogen med forvaltningen Enig 56 13,3 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig ,0 Uenig 49 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 28 24

22 69. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket åbenheden i skolevæsenet om skolernes praksis? I høj grad 23 5,5 I nogen grad ,6 I mindre grad ,4 Slet ikke 48 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 gjort at din skole i højere grad bliver inspireret af andre skolers praksis? I høj grad 9 2,2 I nogen grad 83 19,6 I mindre grad ,3 Slet ikke 93 21, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket forståelsen på din skole af at være del af et samlet skolevæsen? I høj grad 18 4,3 I nogen grad ,0 I mindre grad ,9 Slet ikke 79 18, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket din bevidsthed om de politiske mål og/eller indsatsområder for skolevæsenet? I høj grad 66 15,8 I nogen grad ,4 I mindre grad ,7 Slet ikke 47 11, ,0 25

23 73. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 givet en mere konstruktiv samarbejdsrelation med forvaltningen? I høj grad 34 8,1 I nogen grad ,6 I mindre grad ,9 Slet ikke 73 17, ,0 74. I hvilken grad har kvalitetsrapporten for 2008/09 styrket oplevelsen af at politikerne fører tilsyn med skolevæsenet? I høj grad 58 13,9 I nogen grad ,8 I mindre grad ,1 Slet ikke 56 13, ,0 75. Hvordan var arbejdsopgaverne fordelt mellem skolen og forvaltningen i udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09? Størstedelen af arbejdsopgaverne blev varetaget af skolen ,9 Arbejdsopgaverne var ligeligt fordelt mellem skolen og forvaltningen Størstedelen af arbejdsopgaverne blev varetaget af forvaltningen , , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at: udbyttet af arbejdet med kvalitetsrapporten for skoleåret 2008/09 står mål med skolens indsats? I høj grad 26 6,2 I nogen grad ,4 I mindre grad ,7 Slet ikke 53 12, ,0 26

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret 3 opfølgningspunkter,

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE

UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRING A HANDLEPLAN KL INKLUSIONSNETVÆRK LOLLAND KOMMUNE UDFORDRINGEN Beskriv hvorfor det er en udfordring og for hvem Udfordring A udfordringer, der giver anledning til stor undren Beskrivelse af

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

S A M M ENLIGNET MED 200 7

S A M M ENLIGNET MED 200 7 S TATUSANALYSEN 2009 S A M M ENLIGNET MED 200 7 R E SULTATER OG TENDENSER 1. Om statusanalysen i Partnerskab om Folkeskolen... 2 2. Mere glæde og tryghed... 3 3. Bedre læsekompetencer... 4 4. Udfordrende

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. STATUSANALYSEN 2007 Læsning, fortolkning og dialog - en guide

PARTNERSKAB om Folkeskolen. STATUSANALYSEN 2007 Læsning, fortolkning og dialog - en guide PARTNERSKAB om Folkeskolen STATUSANALYSEN 2007 Læsning, fortolkning og dialog - en guide Indhold STATUSANALYSEN Læsning, fortolkning og dialog - en guide...3 Formål...3 Fremadrettet anvendelse...3 Valg

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen

KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen KVALITETSRAPPORT 2007 Det kommunale skolevæsen Udarbejdet 14. maj 17. september 2007 Forord Kvalitetsrapporten 2007, der dækker skoleåret 2006/07, skal give en status på kvaliteten i Rebild Kommunes skolevæsen

Læs mere

Oplæg KORAs konference den 4. november 2014

Oplæg KORAs konference den 4. november 2014 Oplæg KORAs konference den 4. november 2014 Workshop C i første runde: Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? - 4 (5) konkrete nedslag set fra BKFs perspektiv Nedslag 1 nye

Læs mere

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter

Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter Erfaringer med kvalitetsrapporter som et redskab til udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Rapport Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Kommenteret tabelrapport Kasper Skou Arendt, Katrine Baunkjær & Beatrice Schindler Rangvid Skolebestyrelsesformænds

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet

Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet Bilag 1 Økonomi og Administration Louise Nordestgaard Stabskonsulent Sagsnr.: 00.01.10-P20-87-13 Koncept for kvalitetsaftaler og -rapporter på folkeskoleområdet I Horsens Kommunes styringsmodel for dagtilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Grønlands folkeskole. Tabelrapport

Grønlands folkeskole. Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere