Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet"

Transkript

1 Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September

2 Revisorbranchens Ekspertpanel Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke barrierer møder virksomhederne, og hvilke strategier lægger de for at komme tilbage på vækstsporet? Det er nogle af de spørgsmål, som 273 medlemmer af Revisorbranchens Ekspertpanel har fået tilsendt. 155 har svaret på spørgeskemaet, det giver en svarprocent på 57. Revisor har fra sin daglige gang ude i virksomhederne en god fornemmelse af, hvilken retning økonomien bevæger sig, og hvilke problemer virksomhederne slås med. Derfor er revisors vurdering ganske relevant. Nedenfor er hovedkonklusionerne fra undersøgelsen beskrevet. Virksomhedernes økonomiske tilstand Revisorerne giver en relativ positiv vurdering af virksomhedernes økonomi lige nu. Fire ud af revisorer vurderer, at virksomhederne i dag har et større resultat (før skat) end for et år siden. Halvdelen af revisorerne vurderer også, at virksomhedernes ordrebeholdning er større end for et år siden. En nogenlunde tilsvarende andel af revisorerne vurderer, at deres kundevirksomheder kan overholde budgetterne i indeværende år. Dog er virksomhederne tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere. Otte ud af revisorer oplever således, at virksomhederne i mindre grad eller slet ikke ansætter nye medarbejdere. Side 2-4 Sværere at få finansiering Hver tredje revisor oplever, at det enten er blevet lidt eller meget sværere at opnå finansiering i forhold til efteråret 9. Otte ud af revisorer er enten helt enige eller overvejende enige i, at flere virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte driften i forhold til tidligere år. Der er derfor god grund til, at virksomheden tager sin revisor med i banken. Syv ud af revisorer bekræfter både at have medvirket til, at deres kunder har fået fornyet deres kredit for det kommende år og til at sikre forsat drift for deres kundevirksomheder. Side 4-6 Fortsat fokus på defensiv vækststrategi Virksomhederne prioriterer mere defensivt end offensivt i deres vækststrategier. Ni ud af revisorer oplever for eksempel, at et stærkere fokus på økonomi- og likviditetsstyring enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne. Heroverfor oplever syv ud af revisorer, at investeringer i ny teknologi/ maskiner/bygninger/software mv. enten er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne. Side 7-1

3 Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst Den største barriere for vækst er ifølge 2/3 af revisorerne mangel på efterspørgsel i hjemmemarkedet. Dernæst følger begrænset adgang til likviditet og vanskeligere finansieringsmuligheder, vurderer syv ud af revisorer. Iværksætterskatten og selskabsskatten udgør ifølge revisorerne også en barriere for vækst. Halvdelen af revisorerne mener således, at iværksætterskatten i høj eller i nogen grad udgør en barriere for vækst. Den samme andel af de adspurgte revisorer vurderer også, at virksomhederne ville betale mere af på deres gæld, hvis selskabsskatten blev nedsat med et par procentpoint. Side Ringe kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger Knap ni ud af revisorer vurderer, at deres kundevirksomheder enten har et ringe eller intet kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger. Ifølge syv ud af revisorer, så har virksomhederne svært ved at få overblik over alle offentlige støtteordninger. Seks ud af revisorer vurderer også, at det kræver mange ressourcer for virksomhederne at søge om støtte. Side Virksomhedernes økonomiske tilstand Fire ud af revisorer (42 pct.) vurderer, at virksomhederne i dag har et større resultat (før skat) end for et år siden. Tre ud af revisorer (31 pct.) vurderer, at resultatet er uændret, mens to ud af revisorer (24 pct.) vurderer, at resultatet er mindre jf. figur 1. Figur 1. Fire ud af revisorer vurderer, at virksomhedernes resultat er større end for et år siden Større Uændret Mindre Anm.: n= 155 Hvordan vurderer du, virksomhedernes resultat er (efter skat) i forhold til for et år siden? Halvdelen af revisorerne (49 pct.) vurderer også, at ordrebeholdningen er større end for et år siden jf. figur 2. 2

4 Revisorbranchens Ekspertpanel Figur 2. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhedernes ordrebeholdning er større end for et år siden Større Uændret Mindre Anm.: n= 155 Hvordan vurderer du, virksomhedernes ordrebeholdning er i forhold til for et år siden? Nogenlunde en tilsvarende andel (55 pct.) vurderer, at deres kundevirksomheder kan overholde budgetterne i. Heroverfor vurderer fire ud af revisorer (38 pct.), at deres kundevirksomheder ikke kan overholde budgetterne jf. figur 3. Figur 3. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhederne kan overholde budgetterne i 7% Ja Nej 38% 55% Anm.: n= 155 Er det din vurdering, at dine kundevirksomheder kan overholde budgetterne i indeværende år? På trods af den relative positive vurdering af virksomhedernes økonomi, er virksomhederne tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere. Kun to ud af revisorer (19 pct.) oplever, at virksomhederne i nogen grad er begyndt at ansætte nye medarbejdere, mens seks ud af revisorer (6 pct.) oplever, at det 3

5 Revisorbranchens Ekspertpanel sker i mindre grad. To ud af revisorer (18 pct.) oplever, at virksomhederne slet ikke ansætter nye medarbejdere jf. figur 4. Figur 4. Otte ud af revisorer oplever, at virksomhederne i mindre grad eller slet ikke ansætter nye medarbejdere I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Anm.: n= 155 Oplever du, at virksomhederne igen er begyndt at ansætte nye medarbejdere? Sværere at få finansiering Det er ikke blevet nemmere for virksomhederne at låne penge i forhold til for et år siden. Tværtimod. Faktisk oplever hver tredje revisor (33 pct.), at det enten er blevet lidt eller meget sværere at opnå kapital jf. figur 5. Halvdelen af revisorerne (52 pct.) oplever, at det hverken er blevet nemmere eller sværere for virksomhederne at opnå kapital i forhold til efteråret 9. Figur 5. Hver tredje revisor oplever, at det er blevet sværere for virksomhederne at låne penge Det er blevet meget nemmere at opnå kapital Det er blevet lidt nemmere at opnå kapital Det er hverken Det er blevet lidt blevet nemmere sværere at opnå eller sværere at kapital opnå kapital Det er blevet meget sværere at opnå kapital Anm.: n= 155 Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til lånekapital hos banker, kreditinstitutter, investorer mv. i forhold til efteråret 9? 4

6 Revisorbranchens Ekspertpanel Og virksomhedernes adgang til lånekapital har stadig stor betydning for, om de kan fortsætte driften. Otte ud af revisorer (81 pct.) er enten helt enige eller overvejende enige i, at flere virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte driften i forhold til tidligere år. Det billede har ikke ændret sig i forhold til april, hvor en tilsvarende andel (83 pct.) var helt enig eller overvejende enig i udsagnet. Dog er der markant flere i august (15 pct.), der er overvejende uenige i, at virksomhederne er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte driften, i forhold til for fire måneder siden (3 pct.), jf. figur 6. Figur 6. Otte ud af revisorer mener, at flere virksomhederne er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte driften 6 5 apr- aug- 4 3 Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Anm.: April ; n= 253, august ; n=155 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: I det seneste år er der flere virksomheder, som er blevet afhængige af bankens velvilje for at kunne fortsætte driften i forhold til tidligere år? Der er derfor god grund til, at virksomheden tager sin revisor med i banken, når den skal forhandle lån. Syv ud af revisorer svarer bekræftende på, at de har medvirket til, at deres kunder har fået fornyet deres kredit for det kommende år. Det er flere end i april, hvor godt halvdelen af revisorerne (54 pct.), havde hjulpet deres kunder med at få fornyet deres kredit jf. figur 7. 5

7 Revisorbranchens Ekspertpanel Figur 7. Syv ud af revisorer har medvirket til, at deres kunder har fået fornyet deres kredit apr- aug Ja Nej Anm.: April ; n= 253, august ; n=155 Har du medvirket til, at dine kunder har fået deres fornyet kredit for det kommende år? Revisors hjælp til virksomhederne er af vital betydning. Syv ud af revisorer svarer således ja til, at de har medvirket til at sikre forsat drift for deres kundevirksomheder jf. figur 8. Figur 8. Syv ud af revisorer har medvirket til at sikre fortsat drift for deres kundevirksomheder 21% 5% Ja Nej 74% Har du medvirket til at sikre fortsat drift for dine kundevirksomheder for det kommende år? 6

8 Revisorbranchens Ekspertpanel Fortsat fokus på defensiv vækststrategi Der er en klar tendens til, at virksomhederne prioriterer mere defensivt end offensivt i deres vækststrategier. En tendens der er blevet tydeligere siden april, hvor Revisorbranchens Ekspertpanel sidst vurderede virksomhedernes vækststrategier. Ni ud af revisorer (93 pct.) oplever, at et stærkere fokus på økonomi- og likviditetsstyring enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne. Det er flere end i april, hvor otte ud af revisorer (84 pct.) oplevede, at et stærkere fokus på økonomi- og likviditetsstyring enten var meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne jf. figur 9. Figur 9. Ni ud af revisorer vurderer, at et stærkere fokus på økonomi- og likviditetsstyring enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne apr- aug- 4 3 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Anm.: April ; n = 253, august ; n=155 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres vækststrategier? - Stærkere fokus på økonomi-/likviditetsstyring Næsten samtlige revisorer (95 pct.) oplever, at omkostningsreduktion enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne. I april var det otte ud af revisorer (84 pct.), som oplevede, at det var meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne jf. figur. 7

9 Revisorbranchens Ekspertpanel Figur. Næsten samtlige revisorer oplever, at omkostningsreduktion enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne apr- aug- 4 3 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Anm.: April ; n = 253, august ; n=155 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres vækststrategier? - Omkostningsreduktion Ni ud af revisorer (91 pct.) oplever, at effektivisering enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne. For fire måneder siden oplevede trefjerdedele af revisorerne (76 pct.), at effektivisering enten var meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne jf. figur 11. Figur 11. Ni ud af revisorer oplever, at effektivisering enten er meget vigtigt eller vigtigt for virksomhederne apr- aug- 3 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Anm.: April ; n = 253, august ; n=155 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres vækststrategier? - Effektivisering (produktion/ydelseslevering) Ser vi på de mere offensive strategier for vækst, har de ikke samme høje prioritet. Syv ud af revisorer (72 pct.) oplever, at investeringer i ny teknologi/ maskiner/bygninger/software mv. enten er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne. Det er flere end i april, hvor fem ud af revisorer (54 pct.) 8

10 Revisorbranchens Ekspertpanel oplevede, at investeringer enten var mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne jf. figur 12. Figur 12. Syv ud af revisorer oplever, at investeringer i fx maskiner og bygninger enten er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne. 6 5 apr- aug- 4 3 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Anm.: April ; n = 253, august ; n=155 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres vækststrategier? - Investeringer i ny teknologi/maskiner/bygninger/software mv. Opstart af aktiviteter i udlandet er heller ikke et område, som virksomhederne prioriterer så højt. Syv ud af revisorer (72 pct.) oplever, at opstart af aktiviteter i udlandet enten er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne. Det er lidt flere end i april, hvor seks ud af revisorer oplevede, at opstart af aktiviteter i udlandet enten var mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne. Figur 13. Syv ud af revisorer oplever, at opstart af aktiviteter i udlandet enten er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt for virksomhederne apr- aug Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Anm.: April ; n = 253, august ; n=155 Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres vækststrategier? - Opstart af aktiviteter i udlandet 9

11 Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad angår de nystartede virksomheder så er det langt fra alle der har nedfældet deres vækststrategier i en forretningsplan. Tre ud af revisorer (33 pct.) er således overvejende uenige eller helt uenige i, at de nystartede virksomheder har en forretningsplan eller strategi for deres forretning. jf. figur 14. Figur 14. Tre ud af revisorer vurderer ikke, at de nystartede virksomheder har en forretningsplan eller strategi for deres forretning Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Ejere af nystartede virksomheder (dvs. virksomheder, der er under to år gamle) har en forretningsplan eller strategi for deres forretning?

12 Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst Virksomhedernes prioritering af vækststrategier skal ses i sammenhæng med de barrierer for vækst, som de oplever. Den største barriere for vækst er ifølge 2/3 (75 pct.) af revisorerne mangel på efterspørgsel i hjemmemarkedet. Dernæst følger begrænset adgang til likviditet og vanskeligere finansieringsmuligheder, vurderer syv ud af revisorer (74 pct.). Den tredje største barriere for vækst er mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne, vurderer knap halvdelen af revisorerne (49 pct.) jf. figur 15. Figur 15. Mangel på efterspørgsel i hjemmemarkedet og begrænset adgang til likviditet udgør de største barrierer for vækst Mangel på efterspørgsel i hjemmemarkedet Begrænset adgang til likviditet og vanskeligere finansieringsmuligheder Mangel på efterspørgsel på eksportmarkederne Høje omkostninger til materialer og arbejdskraft Bureaukrati og administrative byrder Manglende effektive arbejdsgange Høje skatteomkostninger Mangel på kvalificeret arbejdskraft Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for vækst i virksomhederne? Skat på porteføljeaktie, også kaldet iværksætterskatten, er en skat som pålægges aktionærer, der ejer under pct. af aktierne i et selskab. Det betyder, at investorer ofte vil ønske mere end pct. af aktierne for at opnå skattefrihed, hvilket iværksætteren modsætter sig, fordi han eller hun ikke vil afgive indflydelse over sin egen virksomhed. Iværksættere har af den grund sværere ved at opnå kapital end større virksomheder. Halvdelen af revisorerne (48 pct.) mener, at iværksætterskatten i høj eller i nogen grad udgør en barriere for vækst jf. figur

13 Revisorbranchens Ekspertpanel Figur 16. Halvdelen af revisorerne mener, at iværksætterskatten i høj eller i nogen grad udgør en barriere for vækst I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Mener du, at skat på porteføljeaktier (iværksætterskatten) udgør en barriere for vækst? Den danske selskabsskat ligger i dag på 25 pct. Spørgsmålet er, hvordan revisorerne vurderer, at virksomhederne vil reagere, hvis selskabsskatten blev nedreguleret. Halvdelen af revisorerne (53 pct.) vurderer, at virksomhederne ville betale mere af på deres gæld, hvis selskabsskatten blev nedsat med et par procentpoint. Fire ud af revisorer (43 pct.) vurderer, at de vil investere noget mere, mens tre ud af revisorer (31 pct.) vurderer, at de vil henlægge mere til egenkapital jf. figur 17. Figur 17. Halvdelen af revisorerne vurderer, at virksomhederne vil betale mere af på deres gæld, hvis selskabsskatten blev nedsat med et par procentpoint. De vil betale mere af på deres gæld De vil investere noget mere De vil henlægge mere til egenkapital De vil udbetale mere til deres aktionærer Hvordan vurderer du, virksomhederne vil reagere, hvis selskabsskatten blev nedsat med et par procentpoint? 12

14 Revisorbranchens Ekspertpanel Ringe kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger De offentlige erhvervsstøtteordninger har som formål, at hjælpe virksomhederne med at udvikle deres forretning. Det gælder særligt SMV erne, som udgør rygraden i dansk økonomi. For at det kan ske, må virksomhederne nødvendigvis have et godt kendskab til ordningerne og have adgang til at søge om støtte. Ifølge revisorerne er det desværre ikke tilfældet. Knap ni ud af revisorer (87 pct.) vurderer, at deres kundevirksomheder enten har et ringe eller intet kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger jf. figur 18. Figur 18. Knap ni ud af revisorer vurderer, at deres kundevirksomheder enten har et ringe eller intet kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger 11% 2% 1% % De har et stort kendskab De har et vist kendskab De har et ringe kendskab De har intet kendskab 76% Der findes op imod 17 offentlige erhvervsstøtteordninger målrettet til virksomhederne (eks. Fornyelsesfond, Højteknologifond, Vækstkaution, Eksportkaution, diverse vækstprogrammer). Hvordan vurderer du dine kundevirksomheders kendskab til de offentlige erhvervsstøtteordninger? Årsagen til det ringe kendskab skal først og fremmest findes i, at virksomhederne har svært ved at få overblik over alle offentlige støtteordninger. Det svarer syv ud af revisorer (7 pct.). Seks ud af revisorer (63 pct.) vurderer også, at det kræver mange ressourcer at ansøge om støtte. Og halvdelen af revisorerne (5 pct.) vurderer også, at der bliver stillet for mange krav til virksomhedernes projekter for at kunne komme i betragtning til støtte jf. figur

15 Revisorbranchens Ekspertpanel Figur 19. Syv ud af revisorer har svært ved at få overblik over alle offentlige støtteordninger Der er svært at få overblik over alle offentlige støtteordninger Det kræver mange ressourcer at ansøge om støtte Der bliver stillet for mange krav til virksomhedernes projekter for at kunne komme i betragtning til støtte Støttebeløbene er typisk for små Det tager for lang tid at få støtten udbetalt De offentlige støtteordninger følger generelt ikke virksomhedernes behov Andet Hvilke af nedennævnte faktorer, vurderer du, kan afholde virksomhederne fra at søge støtte? Det ringe kendskab til erhvervsstøtteordningerne er et problem, for halvdelen af revisorerne (53 pct.) er enten helt enige eller overvejende enige i, at virksomhederne bedre kunne udvikle deres virksomhed, hvis de i større omfang benyttede de offentlige erhvervsstøtteordninger jf. figur. Figur. Halvdelen af revisorerne mener, at virksomhederne bedre kunne udvikle deres virksomhed, hvis de i større omfang benyttede erhvervsstøtteordningerne Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Virksomhederne kunne bedre udvikle deres virksomhed, hvis de i større omfang benyttede de offentlige erhvervsstøtteordninger. 14

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv.  FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken

Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, +45 2328 9685 JULI 217 Stadig forskel på store og små virksomheder, når de går i banken Virksomheder med under 5 ansatte synes det er blevet nemmere og billigere at

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi

Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi Målrettede initiativer til flere investeringer i teknologi Investeringer i ny teknologi er afgørende for at sikre fremtidens velstand. Derfor er det vigtigt at sikre gode rammebetingelser for at løfte

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET Organisation for erhvervslivet 17. november 2008 SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Den høje danske

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere