Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan du får det på side 15. December 2010 Sygesamtaler Arbejdsgiveren skal afholde sygesamtaler når medarbejderen er syg. Læs hvordan side 18.

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER»»»»»»»»»» Leder: Et udfordrende år er snart gået Høringssvar til Trafikstyrelsen Chauffør dømt for manglende førerkort Multimedieskat - pas på fælderne Aalborg Taxa uforskyldt i sympatikonflikt Fyret via SMS Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøloven Sygesamtaler Affaldsgebyr - tjek din opkrævning Åbningtider jul og nytår December

3 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et udfordrende år er snart gået Så er et spændende år ved at ende. Et nyt venter lige om hjørnet, med kæmpe udfordringer for taxierhvervet. I de mange år jeg har været med i taxierhvervet, har det aldrig været svære for den enkelte vognmand/ det enkelte bestillingskontor at få enderne til at nå sammen. Vi ser en stor nedtrapning af tilladelser mange steder, med øgede omkostninger for de tilbageværende til følge. Jeg tror erhvervet de fleste steder, kommer til at samarbejde på tværs af kommunegrænser og udnytte vognparken mere optimalt, når der er et kørselsbehov. Samtidig må vi nogle steder køre til rene dumpingpriser for trafikselskaberne, hvis vi i det hele taget vil have del i kørslen. Et nødvendigt onde fordi store dele af "vores" kørsel for det offentlige er havnet i trafikselskaberne. Det er med undren jeg ser hvor mange EP-vogne der efterhånden er i gadebilledet. Specielt med tanke på at disse tilladelser reelt er busser, og efter loven skal aflønne deres chauffører efter en kollektiv landsoverenskomst. Noget vi ofte hører ikke er tilfældet rundt omkring. Det giver blot konkurrencesituationen endnu mere skævvridning end den har i forvejen. Og taxierne betaler prisen. Vi har afgivet høringssvar omkring den nye taxi-lov og det til lejligheden opfundne nye begreb tilladelser til offentlig servicetrafik. Der er lavet et stort arbejde fra flere sider, og vi må håbe det endelige resultat lader sig påvirke af vores og andres indsigelser, og dermed udvikler og bevarer taxierhvervet. Alternativet er første oplæg fra embedsmændene der mere afvikler end udvikler taxierhvervet. fortsættes næste side... 3

4 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Et udfordrende år er snart gået fortsat fra side 3 Landskabet for personbefordring ser efterhånden noget anderledes ud end for blot få år siden. Trafikselskaberne tager/får alt det kørsel der findes for offentlige kunder. Samtidig betjener de kunder der kan og vil betale selv via ordninger som Flextur. Dog ikke hele døgnet som taxierhvervet - for det er der ikke penge i for trafikselskaberne. Måske var det bedre hvis trafikselskaberne overtog vores døgnforpligtigelse. Lad dem tage vores telefoner døgnet rundt, og fordele turene til os. Selv om der stadig er nogen knaster, så nærmer vi os samme vilkår som en EP-tilladelse, og vi kan dermed bedre konkurrere, og have en chance for at bevare erhvervet i fremtiden. Det er ikke noget drømmescenarie lige meget hvordan man kigger på det. Vi er dog nødt til at tænke nye og anderledes tanker, og øve vores indflydelse alle de steder vi kan hvis erhvervet fortsat skal bestå. I stedet for at hænge fast i hvordan det var i går, er vi nødt til at tænke over hvordan vi gerne vil have det skal være i morgen. Selvfølgelig skal verdens bedste erhverv bevares. Kæmp for det! Koordinering er jo ikke noget problem, så det faste kørsel der er i taxiforretningerne kan snildt koordineres af trafikselskaberne, og så bare sendes ud til os. Vi skal naturligvis nok betale for det, for det betyder jo at vore egne bestillingskontorer lukker. Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med håb om en fremtid vi alle kan leve med. Samtidig vil jeg takke Ole, Kurt, Jens og bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået. 4

5 » HØRINGSSVAR Af Jens Vegge Bjørck Tilladelser til offentlig servicetrafik DTA modtog i august et lovforslag Lovforslaget omhandler overflytning af EP-tilladelser til Taxiloven under betegnelsen Tilladelse til Offentlig Servicetrafik Fra DTA s side er vi ikke tilhængere af initiativet. Hovedpunkterne i det høringssvar vi sendte retur til Trafikstyrelsen er gengivet nedenfor. Høæringssvar: Taxibranchen er i Danmark karakteriseret ved at være en velreguleret branche med et højt serviceniveau og en stor driftsikkerhed, hvor det på alle tidspunkter af døgnet og over hele landet er muligt at få fat i en taxi, når der er behov for det. Dette også til trods for, at branchen er hårdt ramt af de senere års krise. Taxibranchen fungerer som et yderst fleksibelt og nødvendigt supplement til den kollektive trafik. Den lovregulerede tilslutningsforpligtelse, hvor alle taxivognmænd er forpligtet til at sikre døgnbetjening af udstedelseskommunen, er med til at sikre borgere og offentlige myndigheder de nødvendige trafikale muligheder. Taxivognmændene udfører og har gennem mange år udført en vigtig kørsel for kommuner og regioner. En kørsel, der udover at sikre kommuner og regioner et højt serviceniveau og hjælp til at løfte de offentlige opgaver, også er med til at skabe økonomisk sammenhæng i mange vognmandsforretninger. Taxibranchens økonomi er nøje overvåget og reguleret i de enkelte kommuner, hvor man lokalt fastsætter de maksimale takster, som vognmændene i området må køre efter. Vi har i DTA stor forståelse for det pres kommuner og regioner har på deres økonomi, og som gør, at 5 fortsættes næste side...

6 » HØRINGSSVAR Af Jens Vegge Bjørck Tilladelser til offentlig servicetrafik fortsat fra side 5 man helt naturligt prøver på at minimere udgifter til blandt andet skolekørsel og patienttransport. Taxibranchen er ikke bange for konkurrence i forbindelse med bud på den offentlige kørsel. Det er man vant til, og vognmændene har i mange år konkurreret i forbindelse med udliciteringen af opgaverne. Vi ser imidlertid med stor bekymring på udviklingen for så vidt angår indførelsen af en ny kategori tilladelse til offentlig servicetrafik i taxiloven, hvor der ikke stilles de samme krav til tilslutningspligt og døgnbetjening, som der stilles til en taxibevilling. Den nye kategori modsvarer den kategori af køretøjer til under 9 personer plus fører, uden indretning til kørestole, som i dag kører under betegnelsen EPtilladelser efter busloven. Rent bortset fra, at konkurrencebetingelserne bliver helt ulige, så forudser vi, at en lang række taxibevillinger vil blive udskiftet med tilladelse til offentlig servicetrafik, hvor der kan konkurreres på meget lempeligere vilkår, og hvor man som vognmand blandt andet slipper for ulemper med tilslutningspligt og døgnbetjening. Det kræver ikke megen fantasi at forestille, hvilken betydning det vil få for forsyningssikkerheden. Det vil ikke mindst blive tilfældet i udkants Danmark, hvor det økonomiske grundlag for at drive forretning som taxivognmand risikerer at blive helt udhulet. Fra DTA s side finder vi som udgangspunkt ikke, at der overhovedet er behov for en yderligere kategori i taxiloven. I særdeles ikke en kategori, hvor der ikke stilles de samme krav til tilslutningspligt og døgnbetjening. Det er DTA s opfattelse, at når der er tale om køretøjer til maksimalt 9 personer plus fører, så bør de 6 fortsættes næste side...

7 » HØRINGSSVAR Af Jens Vegge Bjørck Tilladelser til offentlig servicetrafik fortsat fra side 6 køre efter samme regler som taxibevillingerne. Dog undtages vogne som er indrettet til minimum 2 kørestolsbrugere. Det man oplever i dag er en lille Seat Altea, der indregistreres som bus og som uden taxiforpligtelser kan få lov til at konkurrere med taxisammenslutningerne. Det er DTA s opfattelse, at dette formål også kan opnås ved at give bestillingskontorerne mulighed for at afgive bud med opdeling af de tilknyttede vognmænd. Herved vil der kunne opnås konkurrerende bud afgivet under de samme konkurrencebetingelser. På sigt vil det skade taxierhvervet alvorligt og medføre en alvorlig serviceforringelse. En lang række kommuner har i øvrigt gjort brug af at give taxibevillinger til personer med visse erhvervsbegrænsninger. Den skæve konkurrencesituation vil meget vel kunne ramme denne vognmandskategori meget hårdt. Lovforslaget har også til formål at sikre en tilfredsstillende betjening af offentligheden indenfor hele kommunens område, også for så vidt angår offentlig servicetrafik. Vi står uforstående for den i forslaget samlede vurdering af lovforslagets konsekvenser. Man kan undres over, hvorfor forslaget fremsættes, når vurderingen primært kommer med negative konsekvenser/ merudgifter for stat, regioner og kommuner samt for erhvervslivet. De positive miljømæssige konsekvenser ville kunne opnås uden en overflytning af EPtilladelserne fra Busloven til Taxiloven. Herudover må DTA stille spørgsmålstegn ved de beskrevne vurderinger. 7 fortsættes næste side...

8 » HØRINGSSVAR Af Jens Vegge Bjørck Tilladelser til offentlig servicetrafik fortsat fra side 7 DTA mangler en vurdering af de ulige konkurrenceparametre for taxibevillinger og tilladelser til offentlig servicetrafik og disse parametres betydning for taxierhvervet. Det er DTA s vurdering, at forslaget vil medføre en omfattende forretningsdød blandt taxivognmænd, med væsentlig serviceforringelse og forringelse af forsyningssikkerheden til følge. På ovenstående baggrund vil vi fra Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforenings side fraråde, at det påtænkte lovforslag fremsættes. Vi vil i stedet anbefale, at man afvikler de såkaldte EP-tilladelser for køretøjer under 9 personer plus fører medmindre disse er indrettet til 2 kørestole. Samtidig vil vi opfordre til, at man undersøger, hvordan man kan understøtte en ændring af den offentlige regulering af taxierhvervet, der sikrer en større indtjening ved anden kørsel end den offentlige servicetrafik. Derved kan man skabe grundlag for, at taxierhvervet kan byde ind med billigere offentlig servicetrafik og imødekomme, det vi fra DTA s side anser for, lovforslagets reelle formål, nemlig besparelse på de offentlige budgetter. Såfremt man fra Trafikstyrelsens side ønsker en uddybning af ovenstående høringssvar, er man velkommen til at rette henvendelse til DTA. Efterskrift Ovenstående høringssvar er sendt til Trafikstyrelsen i august, og det var ventet at lovforslaget ville blive fremsat kort tid efter. Det skete dog ikke, og ingen i det politiske system kan i skrivende stund fortæller hvor lovforslaget "er henne". Der vil blive orienteret på så snart der er nyt i sagen. 8

9 » PAS PÅ KORTET Af Ole Gaarde Kristensen Chauffør dømt for manglende førerkort En chauffør fik efter endt chaufførkursus udstedt et midliertidigt førerkort, og begyndte at køre taxa. Helt efter bogen, for samtidig ansøgte han Viborg Kommune om at få et permanent førerkort. Problemet var blot, at den person på kommunen der kunne udstede et førerkort var på ferie da ansøgningen dumpede ind. Chaufføren fortsatte derfor på sit midlertidige kort, og glemte alt om den ansøgning der var sendt afsted. Det fungerede som sådan ganske glimrende - det er jo ikke kortet der kører - indtil han blev stoppet af politiet i maj De noterede naturligvis forholdet og sendte sagen videre til anklagemyndigheden. fortsættes næste side... Foto: 9

10 » PAS PÅ KORTET Af Ole Gaarde Kristensen Chauffør dømt for manglende førerkort fortsat fra side 9 Sagen endte i retten idet anklagemyndigheden nedlagde påstand om en bøde på kr for det manglende førerkort. I september kom sagen så for ved retten i Holstebro. Chaufføren erkendte sin skyld men fandt bødens størrelse urimelig forseelsen taget i betragtning. Han havde i mellemtiden været på kommunen og fået udstedt et rigtigt førerkort. Dommeren var dog ikke enig. Chaufføren blev derfor dømt til at betale kr i bøde samt sagens omkostninger. Grundlaget for dommen er helt forkert. Dommeren skriver i begrundelsen at selv om det viste sig uproblematisk for X at få udstedt et nyt førerkort, drejer det sig om overtrædelse af regler fastsat af hensyn til sikkerheden for taxakunder og færdselssikkerheden, og der kunne have foreligget for eksempel helbredsmæssige forhold, som havde betydet, at førerkortet af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne fornys. Overtrædelsen kan derfor ikke betragtes som en rent formel overtrædelse, og den påståede bøde, som er i overensstemmelse med praksis ved Midt- og Vestjyllands Politi, findes passende. Desværre er dommeren tilsyneladende ikke klar over hvad et førerkort egentlig er. Det kunne se ud som om det blev forvekslet med et kørerkort, der netop kan nægtes udstedt med henvisning til helbredsmæssige forhold. Dommen er helt tydeligt baseret på et forkert grundlag, og er særdeles principiel. Derfor har Dansk Taxi Råd besluttet at føre ankesagen for chaufføren. Vi krydser fingre for en fornuftig afgørelsen ved næste retsinstans. 10

11 » HAR DU STYR PÅ SKATTEN? Af Ole Gaarde Kristensen Multimedieskat - pas på fælderne Siden 1. januar 2009 har begrebet multimedieskat været en del af hverdagen. Emnet er på mange områder så komplekst at man skal rådføre sig med sin revisor hvis man er i tvivl, men der er faldgruber man relativt nemt selv kan undgå. I mange taxaer ligger der i dag en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon så chaufføren kan ringe til trafikselskabet, Falck, bestillingskontoret eller andre det er fagligt relevant at komme i kontakt med i løbet af en arbejdsdag på landevejene. I mange kontrakter om kørsel er det i dag ligefrem et krav at der skal forefindes en mobiltelefon i vognen, så man altid kan komme i kontakt med den. Det er ikke svært at finde en billig mobil med tilhørende abonnement, men man skal være opmærksom på at i det øjeblik telefonen lander i taxaen, så stiller man et multimedie til rådighed. Det betyder ikke nødvendigvis at der udløses multimediskat, men for at undgå det skal man følge en række krav fra SKAT. Medarbejderen skal for det første informeres om at der ikke må foretages private opkald på telefonen. Heller ikke enkelte opkald. Det anbefales at det sker ved at lave et tillæg til anættelseskontrakten, så medarbejderen kan skrive under. Alternativt kan der laves en tro og love-erklæring hvor medarbejderen anerkender at der ikke ringes privat fra telefonen. For det andet skal arbejdsgiveren kontrollere om der rent faktisk foretages private opkald fra telefonen. Som udgangspunkt skal det ske ved at man hver måned foretager stikprøvekontrol af samtlige opkald fra telefonen via en fortsættes næste side... 11

12 » HAR DU STYR PÅ SKATTEN? Af Ole Gaarde Kristensen Multimedieskat - pas på fælderne fortsat fra side 11 opkaldsspecifikation fra telefonselskabet og tjekker om der er tale om private opkald. Der er endnu ikke domme på området, men det må lægges til grund at man med stikprøverne kan godtgøre at der ikke er ringet privat fra telefonen. Med andre ord er det svært at sætte præcist tal på hvor stor en andel af opkaldene man skal tjekke. Finder man ved denne kontrol private opkald - og der skal kun et enkelt til - udløses multimedieskatten. Som arbejdsgiver skal man ligeledes være opmærksom på at man har indeholdelses- og oplysningspligt til SKAT. Det betyder at du som arbejdsgiver skal indeholde en eventuel multimedieskat hos medarbejderen. I 2010 er multimediskatten kr ,- svarende til kr. 250,- om måneden (som er det beløb der skal betales skat af). Beløbet forventes indeksreguleret fra 2011 og frem. Beløb er fladt således at det ikke stiger hvis der stilles mere end et multimedie til rådighed. Bemærk også, at da multimedieskatten er A-indkomst, så skal der beregnes feriepenge og pension af beløbet. Det kan virke som meget kringlede regler, og der er flere faldgruber. Det er derfor en god idé at snakke med din revisor. Han - eller hun - bør være inde i de præcise regler, og kan som oftest også hjælpe med at sikre at dokumentationen er i orden, så man undgår at hverken en selv, eller ens ansattte får ørerne i skattemaskinen. 12

13 » EP-VOGMAND KONFLIKTRAMT Af Jens Vegge Bjørck Aalborg Taxa uforskyldt i sympatikonflikt Fagligt Fælles Forbund har i foråret 2010 rettet krav om overenskomst mod vognmand Jørn Færch, Aalborg, for så vidt angår de 14 EP-tilladelser han har, og som kører offentlig servicekørsel for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Jørn Færch har også en taxi, hvormed han er indlejer hos Aalborg Taxa. Denne taxi kører under Aalborg Taxa s overenskomst med 3F. 3F varslede konflikt mod Jørn Færch, og efterfølgende varslede HK sympatikonflikt mod Aalborg Taxa, for så vidt angik arbejde rettet mod at betjene Jørn Færch. HK varslede konflikten til at starte først i juni måned, Det lykkedes dog DTA at få udskudt sympatikonflikten, så den først trådte i kraft 29. juni, samtidig med at konflikten var varslet til at træde i kraft overfor NT. For ikke at bringe betjeningen af alle vognmændene under Aalborg Taxa i fare, valgte Aalborg Taxa at følge sympatikonflikten. I modsat fald kunne man risikere, at HK ville konflikte mod alt arbejde i Aalborg Taxa. Det har fået Jørn Færch til, via sin advokat, at true Aalborg Taxa med sagsanlæg, til trods for, at det ikke er Aalborg Taxa, men Jørn Færch, der sidder med nøglen til at stoppe konflikten. Efterfølgende har Trafikstyrelsen involveret sig i sagen, som den myndighed der fører tilsyn med EP-tilladelserne. I skrivende stund kører konflikten stadig. Vi vil orientere nærmere om udviklingen på vores hjemmeside, så snart der måtte komme en løsning/afslutning af konflikten. 13

14 » LOVLIGT MEN FARLIGT Af Ole Gaarde Kristensen Fyret via SMS Efterhånden som mobiltelefonen bruges til at klare flere og flere af de almindelige dagligdags arbejdsopgaver ses det oftere og oftere at også en fyring foretages via SMS. Det er som sådan lovligt, men bestemt ikke tilrådeligt. For det første kan det være fastsat i overenskomsten at en opsigelse skal være skriftlig. Det anses en SMS ikke umiddelbart for at være, og dermed er den diskvalificeret. For det andet er det arbejdsgiveren der skal løfte bevisbyrden for at opsigelsen er modtaget, og det kan være svært med en SMS. Her kan man komme mere end galt afsted hvis medarbejderen bestrider at have modtages SMS'en. Måske sker opsigelsen i medarbejderens ferie, og her kan det ikke forventes at telefonen er åben. Man skal altid kunne se sine medarbejdere i øjnene - også i en så kedelig situation. Alt i alt frarådes det derfor på det kraftigste at bruge en SMS som fyreseddel. Sørg i stedet for den er skriftlig (på den gode gammeldags måde), og sørg for at medarbejderen kvitterer for modtagelsen. Kommer du i den kedelige situation at du skal fyre en medarbejder er du altid velkommen i administrationen, hvor vi gerne rådgiver om den korrekte fremgangsmåde. Sidst men ikke mindst er der ingen tvivl om at en fyring pr. SMS er ualmindelig dårlig stil. 14

15 » KEND DINE PLIGTER Af Jens Vegge Bjørck Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøloven Reglerne i arbejdsmiljøloven regulerer arbejdsgiveres forpligtelser til at arbejde for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som der står i loven. Der står endvidere i loven, at man skal samarbejde med medarbejderne om sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden. Den enkelte vognmandsvirksomhed betragtes i arbejdsmiljølovens forstand som en selvstændig enhed. Det er således den enkelte vognmand, der har chauffører ansat, som er forpligtet i henhold til loven. Arbejdsmiljøorganisation Hvis der i virksomheden er ansat fra 1-9 medarbejdere, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske direkte mellem vognmanden og chaufførerne. Vognmanden er forpligtet til løbende at drøfte sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer. Det kan ske på personalemøder eller direkte med den enkelte chauffør. Det kan både være problemer som vedrører det fysiske arbejdsmiljø og problemer som vedrører det psykiske arbejdsmiljø. I virksomheder, hvor der er mellem 10 og 34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation. Det betyder, at der skal laves en formel organisation hvor vognmanden er formand og, hvor chaufførerne vælger en arbejdsmiljørepræsentant. fortsættes næste side... Få styr på arbejdsmiljøet inden ulykkerne sker! 15

16 » KEND DINE PLIGTER Af Jens Vegge Bjørck Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøloven fortsat fra side 15 Arbejdsmiljøorganisationen skal tage sig af både de daglige opgaver omkring sikkerhed og sundhed og de overordnede opgaver. Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser Vognmanden har pligt til at sørge for, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen kommer på en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på en varighed af 3 dage. Uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter vedkommende er blevet valgt. Herefter skal vedkommende tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Det første år af to dages varighed og efterfølgende år af 1½ dags varighed. Det er i loven bestemt, at vognmanden skal betale for kurset og godtgøre chaufføren tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kursusdagene. fortsættes næste side... Jeg henter vores APV! 16

17 » KEND DINE PLIGTER Af Jens Vegge Bjørck Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøloven fortsat fra side 16 Arbejdspladsvurdering Vognmanden har pligt til at sørge for, at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden. Arbejdspladsvurderingen skal forefindes i virksomheden og skal beskrive de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der er ved arbejdets udførelse. Her skal tages hensyn til hvilken slags arbejde, der udføres og, hvilke metoder der anvendes. Arbejdspladsvurderingen skal gennemgår og revideres hver gang der er ændringer i forhold af betydning for sikkerheden og sundheden i virksomheden, dog minimum hvert 3. år. Vi er i DTA i færd med at udarbejde en skabelon til en arbejdspladsvurdering, som specielt er indrettet på taxierhvervet. Vi har fået Arbejdstilsynets accept af, at de gerne vil godkende den, når den er færdig. Vi forventer, at en generel skabelon til en arbejdspladsvurdering for taxierhvervet vil være klar og lagt på DTA s hjemmeside medio januar Rygepolitik Der skal i alle virksomheder foreligge en skriftlig rygepolitik. Den nedenfor viste blanket til rygepolitik kan fås ved henvendelse til DTA. 17

18 » NÅR MEDARBEJDEREN ER SYG Af Ole Gaarde Kristensen Sygesamtaler Siden januar 2010 har der været nye regler for hvorledes man som arbejdsgiver skal håndtere at en medarbejder er syg. Reglerne gælder for alle medarvejdere og uanset hvor mange medarbejdere man har. Man kan f.eks. snakke om hvorvidt nedsat tid, ændrede arbejdsopgaver eller særlige hvile- De nye krav betyder i første omgang at du som arbejdegiver skal indkalde medarbejderen til en samtale inden 4 uger efter første sygedag. Eneste undtagelse er hvis medarbejderen er i opsagt stilling, og fratræder inden 8 uger efter den 1. sygedag. I dette tilfælde er der ikke krav om afholdelse af sygesamtale. Formålet med denne samtale er at afdække hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. muligheder kan være en hjælp således at medarbejderen kan vende tilbage tidligere end ellers. Medarbejderen har dog ikke pligt til at deltage f.eks. hvis sygdommens art forhindrer vedkommende i at møde op. Samtalen kan da klares via telefon. Du må som arbejdsgiver ikke spørge hvad medarbejderen fejler, eller hvilke symptomer vedkommende har. Til gengæld må du gerne spørge ind til hvilken funktionsnedsættelse sygdommen medfører. Tidligere fandtes en standard lægeerklæring (også kaldet erklæring om uarbejdsdygtighed). Den er nu helt udfaset, og i stedet erstattet af 2 andre muligheder. fortsættes næste side... 18

19 » NÅR MEDARBEJDEREN ER SYG Af Ole Gaarde Kristensen Sygesamtaler fortsat fra side 18 Hvis du ønsker at få fastslået at fraværet skyldes sygdom, kan du bede medarbejderen om en såkaldt fri attest. Her attesterer medarbejderens læge at fraværet skyldes sygdom. Attesten kan ligeledes indeholde et skøn over sygdommens varighed. Attesten skrives på læges almindelige brevpapir, og kræver således ikke en særlig formular. Udgifterne til en fri attest afholdes af arbejdsgiveren. Alternativet er en såkaldt mulighedserklæring. Som arbejdsgiver kan du forlange den på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, og der er ikke krav om at der skal være tale om en langtidssygemelding. Mulighedserklæringen laves sammen med den ansatte - der med rimelig varsel skal indkaldes til det formål. Arbejdsmarkedsstyrelsen angiver at et rimeligt varsel i denne sammenhæng er nogle få dage. Det er en god idé at gøre det skriftligt, men ikke noget krav. Den ansatte har pligt til at deltage i udarbejdelsen af mulighedserklæringen. Hvis sygdommen forhindrer at den ansatte personligt møder op, skal vedkommende deltage i en telefonsamtale hvor erklæringen laves. Formålet er at afdække hvilke arbejdsopgaver den ansatte kan klare til trods for sin sygdom. fortsættes næste side... 19

20 » NÅR MEDARBEJDEREN ER SYG Af Ole Gaarde Kristensen Sygesamtaler fortsat fra side 19 Når du har udfyldt side 1 på erklæringen sammen med den ansatte, skal den ansatte til sin egen læge, der skal udfylde side 2 med sin sundhedsfaglige vurdering. Derefter bringes attesten retur til arbejdsgiveren. Der findes en standardblanket til formålet udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og lægestandens attestudvalg. Denne blanket kan fås ved henvendelse til DTAs sekretariat. Endelig er der mulighed for at den ansatte kan bede om at få lavet en fastholdelsesplan. Dette dog kun i det tilfælde hvor den ansatte ikke regner med at genoptage arbejde senest 8 uger efter første sygedag. Arbejdsgiveren kan afslå at lave en sådan plan, hvis han ikke anser den for nødvendig. Planen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af ændrede arbejdsopgaver men der er ingen egentlige formkrav til sådan en plan. Eneste krav er at den skal være skriftlig. Fastholdelse af syge medarbejdere er ikke kun til gavn for dig og din virksomhed. Det er også til gavn for den ansatte, der ved at der er fokus på eventuelle problemer, og der gøres en aktiv indsats for at vedkommende kan vende tilbage til sit arbejde så hurtigt som muligt. I den forbindelse er en vigtig detalje at indgåelse af en fastholdelsesplan ikke stiller en arbejdsgiver ringere end ellers. Det kunne f.eks. være i forbindelse med opsigelse af en syg medarbejder. Det er således "gratis" at lave en fastholdelsesplan. En god kilde til yderligere oplysninger om sygesamtaler, mulighedserklæringer og fastholdelsesplaner er Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. Den kan du finde på adressen 20

21 » AFFALDSGEBYR Af Ole Gaarde Kristensen Tjek din opkrævning Mange steder i landet er efteråret tiden hvor affaldsselskaberne opkræver det såkaldte erhvervsaffaldsgebyr. Da affaldsregulativet blev opdateret sidste gang kom der en række undtagelser ind for brancher som man ikke anser for at være affaldsproducerende. En af de brancher er taxikørsel - men ikke alle er fritaget. Dels skal virksomheden være registreret med den korrekte branchekode i CVR-registret. Den korrekte kode for taxikørsel er Derudover skal virksomheden være registreret med 0 ansatte eller 1 ansat. Har man mere end 1 chauffør ansat, er man med andre ord ikke fritaget for gebyret. Tjek selv om din virksomhed er korrekt registreret ved at indaste dit CVR-nummer på fortsættes næste side... Denne bevægelse koster... Foto: Renosyd.dk 21

22 » AFFALDSGEBYR Af Ole Gaarde Kristensen Tjek din opkrævning fortsat fra side 21 Det man skal være opmærksom på i den forbindelse er at gebyret opkræves bagud på baggrund af CVR-oplysninger fra 1. januar året før. Gebyret for 2010 opkræves således på baggrund af de oplysninger der var gældende den 1. januar Desværre er det ikke alle affaldsselskaber der håndterer disse CVRdata lige godt. I efteråret 2010 har flere vognmænd i Skanderborg f.eks. oplevet at modtage forkerte opkrævninger. Poul Erik Temnæs - formand i Skanderborg Taxa - fortæller dog at Renosyd (affaldsselskabet) har reageret hurtigt ved henvendelser og rettet fejlene. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din opkrævning når den dumper ind i postkassen - og ret omgående henvendelse til affaldsselskabet hvis du mener der er fejl i opkrævningen. Det kan betyder at pengene får lov at blive i din lomme. Regler på området Erhvervsaffaldsgebyret opkræves efter 48 i miljøbeskyttelsesloven der fastslår at kommunerne skal opkræves et sådant gebyr. Hvordan det skal fastsættes, og hvem der skal betale, fastlægges i den såkaldte affaldsbekendtgørelse ( 56-60) hvor blandt andet undtagelserne er nævnt. Hvis du vil se gebyret i netop din kommune, skal du kigge på kommunens hjemmeside. Kommunen har nemlig pligt til at offentliggøre gebyret på deres takstblad. 22

23 DTA's bestyrelse og administration ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår! BEMÆRK venligst at administrationen holder lukket i perioden til (begge dage inkl.)

24 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Jens Vegge Bjørck Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler Medlemsmøde 15 09 09 Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler DI Vestsjælland DI Roskilde/Køge Bugt Medlemsmøde 15 09 09 Kl. 16.00 Velkomst. V/Hans Henningsen, formand for DI

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Oplæg hos 3F den 2. marts 2015 Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Frida Gisladóttir - sekretariatschef Lovgrundlag Behovsvurderingen: Taxinævnet fastsætter

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere