marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10"

Transkript

1 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

2 Indholdsfortegnelse Kvæg Plante & Miljø Økonomi Byggeri & Teknik Årsmøde Regnskab & Økonomi Kørekort til Kødkvæg Arrangementer, foreninger Summax - elektronisk bilagsbehandling Moms- og skattekalender Billigt og driftssikkert telefoni Til dig selv, til familien og til medarbejderne. For at benytte dig af tilbuddene nedenfor, skal du være medlem af én af Heden & Fjordens ejerforeninger og have et CVR-nummer. Nu kan vi levere markedets skarpeste tilbud på telefoni og bredbåndsløsninger. Takket være en netop indgået aftale med et af landets førende lavprisselskaber Fullrate Erhverv A/S får du nu adgang til en stribe fordelagtige og prisbillige løsninger, der også er godt nyt til din familie og dine medarbejdere. Kvaliteten er i top, da alt kører på TDC s brede og driftssikre netværk. Rabat du kan mærke Med Fullrate via DLBR, får du fremover telefoni og bredbånd til priser, der ligger cirka 30 procent under listeprisen. Derudover er der to gode starttilbud: Pakke tilbud 1: Køb bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds bredbånd til 0 kroner. Pakke tilbud 2: Køb mobilt bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds mobil bredbånd til 0 kroner. Yderligere information Du kan se alle tilbud og detaljer samt udfylde en bestillingsformular på Du kan også ringe til Fullrate på tlf for yderlige informationer. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 kvæg Af Peter Hvid, kvægrådgiver Grovfoderskolen er en god forretning De seneste resultater og erfaringer fra SEGES Grovfoderskole har udmøntet sig i en Forretningsplan for landmanden som viser, at der forventeligt vil være fra kr. til kr. at hente til bundlinjen hvert år, på en typisk bedrift med 200 årskøer. I mange tilfælde dog betydeligt mere. Forretningsplanen kan downloades fra Rådgivningsplatformen på Grovfoderskolen.dk Disse gode resultater og erfaringer - som jeg har været en del af - har jeg nu muligheden for videre bringe til Heden & Fjordens kunder i forbindelse med mit vikariat i De otte bedrifter som startede sidste år, skal vi have sat et klassetrin op det vil sige, at vi skærper fokus på indsatsområderne, så det bliver sværere. Men det er også i år to, at man vil begynde at opleve resultaterne af de mange anstrengelser. Nyt Grovfoderskolehold i 2015 Samtidig starter vi et nyt hold op, og vi sætter turbo på fra det første år. Her vil vi også se på muligheder for tiltag, der her og nu kan forbedre likviditeten. Vi kan vidst roligt sige, at det aldrig har været vigtigere end det er nu, at optimere produktionen hele vejen rundt om bedriften. Vi holder informations- og opstartsmøde for nye deltagere i Grovfoderskolen i Nupark den 26. marts kl Husk at tilmelde dig på eller på tlf

4 plante & miljø Af Michael D. Fleng, planterådgiver Direkte arealstøtte i 2015 Ansøgningsperioden er i år fra den 1. februar til den 21. april. Regler og fortolkninger kan findes på vejledning om direkte arealstøtte Den direkte arealstøtte i 2015 er ændret på en del områder i forhold til sidste års enkeltbetaling. Betalingsrettighedernes værdi nedsættes i gennemsnit med 36 procent af værdien i For eksempel vil en betalingsrettighed der i 2014 har en gennemsnitsværdi på 2014 kr., nedsættes til cirka 1286 kr. i Hertil skal lægges den grønne værdi som svarer til 47 procent af betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi. Eksempel: Har man en betalingsrettighed på 1286 kr. i 2015 er den grønne støtte 604 kr. Den samlede udbetaling for denne betalingsværdi + den grønne støtte bliver i dette tilfælde 1890 kr. Med andre ord: den pålydende værdi for en betalingsrettighed der ses i tastselv skal ganges med 1,47 = samlet udbetaling for betalingsrettighed + grøn støtte. Der skal dog tages højde for at den årlige direkte betaling bliver reduceret på grund af finansiel disciplin. I 2014 var den på 1,3 procent. Grøn støtte er afhængig af, at man lever op til flere krav. Hvis man har under 10 ha i omdrift, er der ingen krav for at få den grønne støtte. Hvis man har i mellem 10 og 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst to forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet. Hvis man har mere end 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst tre forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet, men de to største kategorier af afgrøder må tilsammen højst dække 95 procent af omdriftsarealet. Visse ejendomstyper er dog undtaget. Miljøfokusarealer Er et nyt fænomen i Bedrifter med mere en 15 ha i omdrift, skal have et areal svarende til mindst fem procent af omdriftsarealet. Sørg for at der er nok ellers vil den grønne støtte bortfalde. MFO-type som tæller med er randzoner med faktor 1,5, GLMlandskabselementer og brak med faktor 1, lavskov, græs og græsudlæg med faktor 0,3. Nye regler for græsarealer Alle arter af græs, grøntfoder eller naturligt forekommende urter er tilladt. Dette gælder eksempelvis for arter som lysesiv, brændenælder og tidsler der tidligere ikke kunne godkendes på græsarealer. Det giver mulighed for at søge tilskud på flere arealer end sidste år. Man kan dog ikke søge på områder over 100 m2 med for eksempel træer, buske, lyng, lav, mos og lignende, eller hvor aktivitetskravet til drift med enten årlig slåning eller afgræsning ikke er overholdt. Nye regler for lavskov Kun stødskyende arter må være på arealet. Fra den 1. januar 2015 skal arealer med lavskov bestå af en ren bestand af slægter og arter defineret som lavskov som dog godt må blandes. Af listen fremgår: hassel, løn, ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, pil og poppel enten i blandinger eller i ren bestand. Har man et areal som ikke lever op til dette krav, kan man slippe ud af ordningen, hvis du ikke anmelder arealet i Hvis arealer senere underkendes, skal man tilbagebetale støtte. Støtte til landmænd under 40 år Som ung landbruger kan du få et årligt tillæg på din grundbetaling på cirka 590 kr/

5 ha. der kun kan udbetales til 90 ha. For at være ung landbruger skal du være under 40 år ved udløbet af ansøgningsåret første gang du søger, og tidligst have begyndt din første landbrugsvirksomhed fem år før ansøgningen. Ordningen kan søges af unge landbrugere gennem enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Juridisk er der en række regler om, at man skal have bestemmende indflydelse som ung, hvis man indgår i et selskab for at kunne få den ekstra støtte. Natur- og rekreative arealer er ikke støtteberettigede Eksempler på rekreative arealer kan være grønne områder udlagt til offentlig benyttelse, ride og springbaner, vildtagre og vildtremiser (gælder ikke regler for isåninger i støtteberettiget arealer se nedenfor ), private haver, dyrehaver, lejre, arealer med fortidsminder, dog undtaget GLM-fortidsminder. Det er altid afgørende hvilket formål der kommer først. Vildt- og bivenlige tiltag Man må i hele kalenderåret etablere vildt og bivenlige tiltag på landbrugsarealer i omdrift. Man må maximalt etablere vildt og bivenlige tiltag på 10 procent af en marks samlede areal. Betalingsrettigheder I Danmark har man valgt at beholde de eksisterende betalingsrettigheder, som blev tildelt i 2005 eller senere. Husk også at alle registrerede overdragelser fortsætter, til overdragelsesperioden ophører. Betalingsrettigheder skal overføres hvis de er udløbet og forpagtningen fortsætter. Noget nyt og vigtigt er, at alle overskydende betalingsrettigheder inddrages i Dyrker man for eksempel 100 ha og har 102 stk. rettigheder, inddrages to stk. rettigheder til den nationale reserve. Inddragelse vil ske fra den billigste ende. Men har man forpagtninger, vil inddragelse ske forholdsvis for både ejede og forpagtede rettigheder. Hvis man i 2015 har overskydende betalingsrettigheder, kan man enten sælge disse eller aflevere dem til den nationale reserve. Markkort I IMK markkort 2015 er det i år helt afgørende, at indtegninger passer nøjagtigt. Det er kun arealer der er indtegnet, der arealmæssigt kan tælle med. Hvis dyrket areal ligger udenfor markblokken skal der anmodes om en ny markblok i tastselv, ellers kan der ikke søges. Arealstøtte under det nye landdistriktsprogram 2015 Ordninger som udgår: Ekstensiv landbrug, pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, etablering af flerårige energiafgrøder, produktion af flerårige energiafgrøder. Nyt eller fortsætter: Økologisk arealtilskud (femårig), pleje af græs og naturarealer (femårig), fastholdelse af vårområder (20 årig), ændret afvanding (femårig). Tilskud i forbindelse med pleje af græs og naturarealer (med grundbetaling kr. hvis der afgræsses og kr. hvis der tages slæt ), (uden grundbetaling 2600 kr. ved afgræsning eller 1050 kr. hvis der tages slæt ). Under denne ordning vil der dog ske en øget målretning og ikke alle vil kunne få tilsagn. Særligt udpegede Natura 2000 arealer prioriteres først, dernæst vurderes arealer efter HNV score (naturværdi hvor 13 er højst). Arealer skal have mindst fem i HNV værdi. Herefter vurderes gentegninger i Natura 2000 områder, og endeligt hvis det ligger i eller skal ligge i et vådområdeprojekt. Det fremgår også, at det bliver lettere at forlade de femårige tilsagn, hvis man sælger eller bortforpagter arealerne

6 Af Karen V. Thomasen, miljørådgiver Vær opmærksom på Natura 2000 planer Natura 2000 planer er i høring frem til den 10. april 2015 og hvis du bor tæt på et sådant område, bør du se nærmere på planen og udpegningen. Natura 2000 planer består af sårbare naturtyper samt almindelig omdriftsjorde, enge med mere. I områderne laves der løbende registreringer og udpegninger af naturtyper, og vi kan se at der i nogle områder er opstået nye naturtyper. Dette kan have alvorlige konsekvenser for omboende, idet der pludselig stilles helt andre krav til ammoniaknedfaldet, som gør at en ejendom med gode udvidelsesmuligheder låses fuldstændigt. Ligeledes kan det have betydning for ejendomme, der skal have revurderet deres miljøgodkendelser. Vi anbefaler derfor, at du undersøger kortene for at se om der er kommet nye registreringer. Hvis det er tilfældet bør du overveje et høringssvar, for at forsøge at påvirke beslutningerne. Du finder planerne på dk under Naturbeskyttelse, Natura 2000 planer. Find den konkrete plan tæt på din ejendom og læs især kapitel fire om indsatsprogrammet. Der er typisk ikke særlige konkrete planer, så det kan være ret uklart, men man får en ide om hensigten med planen. Indtil videre er diverse tiltag frivillige. Kortene finder du også på omtalte hjemmeside under basisanalysen. Ring hvis du vil have hjælp til at se på Natura 2000 planerne. På vores hjemmeside kan du se links til Naturstyrelsens hjemmeside. Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver, Få mere markbesøg for mindre Fra foråret kan du via et ti timers klippekort købe markbesøg til 500 kr/time. Kortet gælder for to vækstsæsoner. Med klippekortet vil vi gerne fremme den plantefaglige rådgivning i marken, og samtidig sætte endnu mere fokus på din bundlinje Målet med ordningen er også, at gøre vores tid i marken mere effektiv. Det betyder, at vi kan planlægge en mere rationel kørsel, da du ikke er sikret den samme rådgiver ved hvert besøg. Hør mere om klippekortet hos din planterådgiver.

7 økonomi Af Lilly Okkerstrøm, socialøkonom, Personlig assistance til selvstændige Der kan ydes personlig assistance til selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af varigt og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for hjælp til at udføre bestemte dele af de daglige opgaver. Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde Der kan bevilges op til maksimalt 20 timer om ugen Der afregnes med en sats på kr. 114,68 per time Der er jobcentret som afgør, om man er berettiget. Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte os på tlf Af Klaus Bretlau, juniorøkonomirådgiver Husk grænsen for kontante betalinger Hvis du køber en vare eller en ydelse i din virksomhed, til en værdi af mindst kr. skal du være opmærksom på reglerne omkring kontant betaling. Betaler du i din virksomhed mere end kr. inklusiv moms, kontant eller på check, for en vare eller en ydelse, kan du risikere at miste det skattemæssige fradrag for købet. Desuden kan du risikere, at virksomheden kommer til at hæfte for en eventuel manglende momsbetaling fra leverandørs side. Den eneste måde du kan undgå at blive ramt af denne regel er, enten ved at betale digitalt med dankort, bankoverførsel, på posthuset eller i banken. Du kan også indberette det kontante beløb til SKAT via tast-selv senest 14 dage efter betalingen, dog senest en måned efter modtagelsen af faktura. Beløbsgrænsen gælder, uanset om du betaler varen eller ydelsen over én eller flere gange. Betaler du eksempelvis for en fast løbende ydelse, kræver det digital betaling hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de kr. En stramning af hvidvasklovens regler i juli 2013 betyder desuden, at danske erhvervsdrivende ikke må modtage kontant betaling for varer eller ydelser for mere end kr. Overtrædelse af grænsen på de kr. kan have den konsekvens, at der beregnes en bødestraf på 25 procent af det beløb som overstiger grænsen. 07

8 Af Søren N. Sørensen, driftøkonomirådgiver Ansøgning om tilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen har nu afsat tidsterminerne for ansøgningsrunderne i Tidspunkterne kan aflæses af nedenstående skema. Ordning afsatte midler Ansøgningsperiode (mio. kr.) Løsgående søer i farestalde marts 5. maj Miljøteknologi Gartnere og fjerkræ marts 19. maj Miljøteknologi Modernisering - Kvæg marts 19. maj Miljøteknologi Pesticid og kvælstof 61,5 1. juni 1. juli Økologisk Investeringsstøtte X. august X. september Når der i 2015, udover farestaldene, ikke er afsat yderligere tilskudsmidler til svineproducenterne, hænger det sammen med, at man i NaturErhverv, efter et stort antal ansøgninger fra svineproducenter i 2014, valgte at fremrykke 100 mio. kr. fra 2015-puljen til 2014-ordningen. På trods af, at de første tre runder påbegyndes allerede i næste måned, kender vi i skrivende stund ikke vilkår og indhold af de enkelte ordninger. Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside når der kommer nyt om ordningerne. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil vende tilbage når der er nyt på området. Støtte til unge nyetablerede Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere. Støtten skal søges sammen med hektarstøtteansøgningen (læs mere på side 4-5). Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom, Friplads 2015 Betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge Friplads for 2015 beregnes ud fra forskudsopgørelsen for 2015, og der kan ske efterbetaling. Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen ikke sættes for højt i Nye regler med Kalenderårsmodellen fra den 1. januar Foreløbig tildeling af økonomisk fripladstilskud beregnes ud fra forskudsopgørelsen Genberegnes hvis forskudsopgørelsen ændres Årlig efterregulering når årsopgørelsen foreligger Første efterregulering sker i 2017 for kalenderåret 2016 Det vil sige, at har du betalt for meget, bliver det overskydende tilbagebetalt. Har du betalt for lidt, vil du blive opkrævet igen.

9 Byggeri & Teknik Af Gunnar Schmidt, energirådgiver, Få tilskud til energibesparelser Ved investering i udstyr som sænker energiforbruget, kan man i reglen opnå energisparetilskud. Tilskuddet opnås ved at sælge indberetningsretten til besparelsen til et energiselskab. Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr. Eksempler på energisparetilskud Udskiftning af en fuldfoderblander En landmand udskifter sin 15 m3 fuldfoderblander med en 27 m3 fuldfoderblander. Dette sparer ham for cirka 75 minutter traktortid og cirka 17 liter diesel pr dag. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,38 kr. = cirka kr. Belysning Udskiftning af lysstofrør med LED-lys. En landmand udskifter lysstofrørene i sine staldbygninger med LED-lys og sparer cirka kwh. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,40 kr. = cirka kr. Salg af energibesparelser Byggeri & Teknik I/S finder en køber til det enkelte energispareprojekt, sætter landmand og køber af besparelsen i kontakt med hinanden, og udarbejder den nødvendige dokumentation. Tilskudsbeløbet går ubeskåret fra energiselskab til landmand. Skal vi også beregne din energibesparelse? Op til 65 procent tilskud til at omlægge varmeforsyningen i svinestalde, kyllingestalde og til korntørring, fra fossil brændsel til biovarme eller varmepumper Konvertering fra oliefyr eller gasfyr til vedvarende energi Ved at omlægge olie eller gasfyret, som leverer varme til svinestalde, kyllingestalde eller varme til korntørring, til vedvarende energi, kan man få op til 65 procent i tilskud til investeringen. VE-til proces tilskud En landmand bruger cirka liter fyringsolie til procesenergi (svineproduktion og korntørring). Landmanden kan få op til kr. i tilskud til etablering af et stokerfyr til skovflis. Første skridt: Vi udarbejder et budget over såvel investering som størrelse af tilskud. Forhør gerne! Energisparetilskud til traktorer er fortsat mulig, men er ikke et tag-selv bord I pressen var der i december måned 2014 en del skriveri om, at man kan få betydelige tilskudsbeløb ( kr.) ved køb af en traktor som sparer energi, sammenlignet med den man sælger. Vi har set nogle af disse beregninger og kan konstatere, at de pågældende beregnere, i bedste fald, har været uvidende i betydelig grad. Fremadrettet er det ikke muligt, at opnå tilskud til traktorkøb i førnævnte størrelse på grund af energibesparelse. Fakta om tilskud til traktorkøb Hvis den kommende traktor sparer diesel, i forhold til den man sælger, og den nye traktor har cirka samme størrelse (antal hk) som den man sælger, kan man få energisparetilskud til købet. Tilskuddet er på cirka fire kr. pr. liter sparet diesel, for første års besparelse. Hvis en traktor sparer cirka liter diesel pr. år, kan man opnå cirka kr. i tilskud. Energibesparelse med køb af en ny traktor vil sjældent overstige ti procent af årsforbruget for den gamle traktor. Dertil kommer, at det fremadrettet kun er muligt at opnå energisparetilskud, når den nye traktor er cirka samme størrelse som den man sælger

10 Arrange kødkvæg Kørekort til kødkvæg Fredag den 6. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Kødkvægsregion Midt-Vest arrangerer Opstartskursus for dig der overvejer at starte med kødkvæg derhjemme eller allerede er startet, men mangler erfaringen og de gode råd til kødkvæg Alt dette får du til dit kørekort: 1. Opstart af kødkvægshold Oprettelse af besætning Regler og krav Registrering og indberetning Økonomi 2. Opstaldning Krav til velfærd Opstaldningsformer Valg af race Sikkerhed 3. Fodring Foderbehov Valg af fodermidler Sundhed Afgræsning Pris per person: 395 kroner eksklusiv moms. Inklusiv undervisning, eftermiddagskaffe, sandwich og øl/vand til aftensmad. Tilmelding: senest fredag den 27. februar på eller tlf økonomi Årsmøde i Regnskab & Økonomi Tirsdag den 17. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Årsmøde med lokale regnskabsresultater, beretninger fra udvalget og kontoret om det forgangne år. I år får vi besøg af Finn Nørbygård, der fortæller om det at rejse sig efter en krise og at komme igennem stærkere. Mødeleder: Chefrådgiver Palle Høj, Heden & Fjorden 10 Tilmelding: senest fredag den 13. marts på eller tlf Arrange

11 menter senior Generalforsamling Onsdag den 11. marts kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Dagsorden ifølge vedtægter. Hedeboernes seniorklub Generalforsamling Fredag den 13. marts kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning ved Chr. Siggaard Regnskab ved Birte Kristensen Forslag fra bestyrelsen: ændring af klubbens navn til: Landbosenior Herning Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Herningegnens Landboforeningers seniorklub Foredrag Onsdag den 18. marts kl i Bording Hallen Emne: Elisabeth og hendes dagbøger Det er forhenværende lektor Jens Kristian Lings fra Fjaltring, der fortæller. Jens Kristian Lings er født i Haunstrup Skole og har været lærer i Thyborøn og Gladsaxe, før han begyndte at undervise på Danmarks Lærerhøjskole. Han stiftede Kaj Munk Selskabet i 1997 og virkede som formand og redaktør af selskabets blad indtil Livsprojektet er udgivelsen af hans mormor, Elisabeths dagbogsoptegnelser, der i alt er på cirka håndskrevne sider. Hun skrev dagbog fra hun var 13, til hun blev 82 år. Pris: 60 kr. per person. Ingen tilmelding. Ikast-Bording Landbosenior landboungdom Besøg på Vindmøllecenter ved Ølstrup Tirsdag den 3. marts kl Nørhede, Ølstrup. Info: Lene Sunesen, mobil VestJysk LU Foredrag og generalforsamling Torsdag den 19. marts kl på Lægaard Landbrugsskole Emne: Bedriftsbesøg på økologisk kvægbrug og planteavl Onsdag den 4. marts kl Hovergaardevej 4, 6971 Spjald. Info: Mathias, mobil Ringkøbing Ulfborg LU Kenya Johan Johansen fra Hjerm viser billeder og fortæller om Kenya. Dagsorden ifølge vedtægter. Bedriftsbesøg hos Voldsgaard Avl Onsdag den 11. marts kl Damstrupvej 2, 6973 Ørnhøj. Info: Michael Boll, mobil Husk 24 timers karantæne skal overholdes! Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub menter 11

12 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. marts marts 2015 (ikke udtømmende) 2. marts angivelse af moms og betaling for 4. kvartal marts angivelse af moms og betaling af moms for 2. halvår marts indbetaling af A-skat og AM-bidrag (e-indkomst) 16. marts Indbetaling af lønsumsafgift for februar måned marts indbetaling af B-skat og AM-bidrag for indkomståret 2015 (3. rate af 10) 20. marts indbetaling af 1. rate af ordinær og frivillig aconto skat for selskaber 25. marts momsangivelse og betaling af moms for februar måned marts listeangivelse af EU-salg uden moms for februar måned marts Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. oktober marts indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. september januar 30. juni Indbetaling af ekstra forskudsskat for indkomståret 2014 renteberegningen fra 1. januar 2015 til og med betalingsdagen bliver beregnet med 4,9 procent p.a., jfr. KSL 61 stk Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat udgør 0,5 procent jfr. KSL 62 stk Slut med papir Er du frisk på at slippe for papir i stabler og ringbind på hylderne, så kontakt Dorthe på tlf og få en snak om summax - elektronisk bilagshåndtering. DLBR summax Vi vil gerne sende dig ud af kontoret med DLBR summax en it-løsning, der klarer alle dine data og dokumenter i en fart. Tjek dlbr.dk/it/summax og se, hvor hurtigt du slipper ud af kontorstolen med e-faktura og e-arkiv. Pris: Opstart af Summax: kr. Brug af Summax: 500 kr. pr. år rådgivningscenter Heden&Fjorden Informationsmøder om Summax: Vi gennemgår mulighederne i Summax med den daglige håndtering og arkivering af bilag. Onsdag den 8. april kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Torsdag den 9. april kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Tilmelding: senest torsdag den 2. april på dk eller tlf Pris: Gratis Redaktionen er afsluttet den 11. februar Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 45 April 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Fritidslandbrug med livskvalitet for børn og voksne side 6 Vær opmærksom på vand- og naturplanerne side 10 Natura 2000-planer side 13 Dyrskuer

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere