marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10"

Transkript

1 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

2 Indholdsfortegnelse Kvæg Plante & Miljø Økonomi Byggeri & Teknik Årsmøde Regnskab & Økonomi Kørekort til Kødkvæg Arrangementer, foreninger Summax - elektronisk bilagsbehandling Moms- og skattekalender Billigt og driftssikkert telefoni Til dig selv, til familien og til medarbejderne. For at benytte dig af tilbuddene nedenfor, skal du være medlem af én af Heden & Fjordens ejerforeninger og have et CVR-nummer. Nu kan vi levere markedets skarpeste tilbud på telefoni og bredbåndsløsninger. Takket være en netop indgået aftale med et af landets førende lavprisselskaber Fullrate Erhverv A/S får du nu adgang til en stribe fordelagtige og prisbillige løsninger, der også er godt nyt til din familie og dine medarbejdere. Kvaliteten er i top, da alt kører på TDC s brede og driftssikre netværk. Rabat du kan mærke Med Fullrate via DLBR, får du fremover telefoni og bredbånd til priser, der ligger cirka 30 procent under listeprisen. Derudover er der to gode starttilbud: Pakke tilbud 1: Køb bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds bredbånd til 0 kroner. Pakke tilbud 2: Køb mobilt bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds mobil bredbånd til 0 kroner. Yderligere information Du kan se alle tilbud og detaljer samt udfylde en bestillingsformular på Du kan også ringe til Fullrate på tlf for yderlige informationer. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 kvæg Af Peter Hvid, kvægrådgiver Grovfoderskolen er en god forretning De seneste resultater og erfaringer fra SEGES Grovfoderskole har udmøntet sig i en Forretningsplan for landmanden som viser, at der forventeligt vil være fra kr. til kr. at hente til bundlinjen hvert år, på en typisk bedrift med 200 årskøer. I mange tilfælde dog betydeligt mere. Forretningsplanen kan downloades fra Rådgivningsplatformen på Grovfoderskolen.dk Disse gode resultater og erfaringer - som jeg har været en del af - har jeg nu muligheden for videre bringe til Heden & Fjordens kunder i forbindelse med mit vikariat i De otte bedrifter som startede sidste år, skal vi have sat et klassetrin op det vil sige, at vi skærper fokus på indsatsområderne, så det bliver sværere. Men det er også i år to, at man vil begynde at opleve resultaterne af de mange anstrengelser. Nyt Grovfoderskolehold i 2015 Samtidig starter vi et nyt hold op, og vi sætter turbo på fra det første år. Her vil vi også se på muligheder for tiltag, der her og nu kan forbedre likviditeten. Vi kan vidst roligt sige, at det aldrig har været vigtigere end det er nu, at optimere produktionen hele vejen rundt om bedriften. Vi holder informations- og opstartsmøde for nye deltagere i Grovfoderskolen i Nupark den 26. marts kl Husk at tilmelde dig på eller på tlf

4 plante & miljø Af Michael D. Fleng, planterådgiver Direkte arealstøtte i 2015 Ansøgningsperioden er i år fra den 1. februar til den 21. april. Regler og fortolkninger kan findes på vejledning om direkte arealstøtte Den direkte arealstøtte i 2015 er ændret på en del områder i forhold til sidste års enkeltbetaling. Betalingsrettighedernes værdi nedsættes i gennemsnit med 36 procent af værdien i For eksempel vil en betalingsrettighed der i 2014 har en gennemsnitsværdi på 2014 kr., nedsættes til cirka 1286 kr. i Hertil skal lægges den grønne værdi som svarer til 47 procent af betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi. Eksempel: Har man en betalingsrettighed på 1286 kr. i 2015 er den grønne støtte 604 kr. Den samlede udbetaling for denne betalingsværdi + den grønne støtte bliver i dette tilfælde 1890 kr. Med andre ord: den pålydende værdi for en betalingsrettighed der ses i tastselv skal ganges med 1,47 = samlet udbetaling for betalingsrettighed + grøn støtte. Der skal dog tages højde for at den årlige direkte betaling bliver reduceret på grund af finansiel disciplin. I 2014 var den på 1,3 procent. Grøn støtte er afhængig af, at man lever op til flere krav. Hvis man har under 10 ha i omdrift, er der ingen krav for at få den grønne støtte. Hvis man har i mellem 10 og 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst to forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet. Hvis man har mere end 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst tre forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet, men de to største kategorier af afgrøder må tilsammen højst dække 95 procent af omdriftsarealet. Visse ejendomstyper er dog undtaget. Miljøfokusarealer Er et nyt fænomen i Bedrifter med mere en 15 ha i omdrift, skal have et areal svarende til mindst fem procent af omdriftsarealet. Sørg for at der er nok ellers vil den grønne støtte bortfalde. MFO-type som tæller med er randzoner med faktor 1,5, GLMlandskabselementer og brak med faktor 1, lavskov, græs og græsudlæg med faktor 0,3. Nye regler for græsarealer Alle arter af græs, grøntfoder eller naturligt forekommende urter er tilladt. Dette gælder eksempelvis for arter som lysesiv, brændenælder og tidsler der tidligere ikke kunne godkendes på græsarealer. Det giver mulighed for at søge tilskud på flere arealer end sidste år. Man kan dog ikke søge på områder over 100 m2 med for eksempel træer, buske, lyng, lav, mos og lignende, eller hvor aktivitetskravet til drift med enten årlig slåning eller afgræsning ikke er overholdt. Nye regler for lavskov Kun stødskyende arter må være på arealet. Fra den 1. januar 2015 skal arealer med lavskov bestå af en ren bestand af slægter og arter defineret som lavskov som dog godt må blandes. Af listen fremgår: hassel, løn, ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, pil og poppel enten i blandinger eller i ren bestand. Har man et areal som ikke lever op til dette krav, kan man slippe ud af ordningen, hvis du ikke anmelder arealet i Hvis arealer senere underkendes, skal man tilbagebetale støtte. Støtte til landmænd under 40 år Som ung landbruger kan du få et årligt tillæg på din grundbetaling på cirka 590 kr/

5 ha. der kun kan udbetales til 90 ha. For at være ung landbruger skal du være under 40 år ved udløbet af ansøgningsåret første gang du søger, og tidligst have begyndt din første landbrugsvirksomhed fem år før ansøgningen. Ordningen kan søges af unge landbrugere gennem enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Juridisk er der en række regler om, at man skal have bestemmende indflydelse som ung, hvis man indgår i et selskab for at kunne få den ekstra støtte. Natur- og rekreative arealer er ikke støtteberettigede Eksempler på rekreative arealer kan være grønne områder udlagt til offentlig benyttelse, ride og springbaner, vildtagre og vildtremiser (gælder ikke regler for isåninger i støtteberettiget arealer se nedenfor ), private haver, dyrehaver, lejre, arealer med fortidsminder, dog undtaget GLM-fortidsminder. Det er altid afgørende hvilket formål der kommer først. Vildt- og bivenlige tiltag Man må i hele kalenderåret etablere vildt og bivenlige tiltag på landbrugsarealer i omdrift. Man må maximalt etablere vildt og bivenlige tiltag på 10 procent af en marks samlede areal. Betalingsrettigheder I Danmark har man valgt at beholde de eksisterende betalingsrettigheder, som blev tildelt i 2005 eller senere. Husk også at alle registrerede overdragelser fortsætter, til overdragelsesperioden ophører. Betalingsrettigheder skal overføres hvis de er udløbet og forpagtningen fortsætter. Noget nyt og vigtigt er, at alle overskydende betalingsrettigheder inddrages i Dyrker man for eksempel 100 ha og har 102 stk. rettigheder, inddrages to stk. rettigheder til den nationale reserve. Inddragelse vil ske fra den billigste ende. Men har man forpagtninger, vil inddragelse ske forholdsvis for både ejede og forpagtede rettigheder. Hvis man i 2015 har overskydende betalingsrettigheder, kan man enten sælge disse eller aflevere dem til den nationale reserve. Markkort I IMK markkort 2015 er det i år helt afgørende, at indtegninger passer nøjagtigt. Det er kun arealer der er indtegnet, der arealmæssigt kan tælle med. Hvis dyrket areal ligger udenfor markblokken skal der anmodes om en ny markblok i tastselv, ellers kan der ikke søges. Arealstøtte under det nye landdistriktsprogram 2015 Ordninger som udgår: Ekstensiv landbrug, pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, etablering af flerårige energiafgrøder, produktion af flerårige energiafgrøder. Nyt eller fortsætter: Økologisk arealtilskud (femårig), pleje af græs og naturarealer (femårig), fastholdelse af vårområder (20 årig), ændret afvanding (femårig). Tilskud i forbindelse med pleje af græs og naturarealer (med grundbetaling kr. hvis der afgræsses og kr. hvis der tages slæt ), (uden grundbetaling 2600 kr. ved afgræsning eller 1050 kr. hvis der tages slæt ). Under denne ordning vil der dog ske en øget målretning og ikke alle vil kunne få tilsagn. Særligt udpegede Natura 2000 arealer prioriteres først, dernæst vurderes arealer efter HNV score (naturværdi hvor 13 er højst). Arealer skal have mindst fem i HNV værdi. Herefter vurderes gentegninger i Natura 2000 områder, og endeligt hvis det ligger i eller skal ligge i et vådområdeprojekt. Det fremgår også, at det bliver lettere at forlade de femårige tilsagn, hvis man sælger eller bortforpagter arealerne

6 Af Karen V. Thomasen, miljørådgiver Vær opmærksom på Natura 2000 planer Natura 2000 planer er i høring frem til den 10. april 2015 og hvis du bor tæt på et sådant område, bør du se nærmere på planen og udpegningen. Natura 2000 planer består af sårbare naturtyper samt almindelig omdriftsjorde, enge med mere. I områderne laves der løbende registreringer og udpegninger af naturtyper, og vi kan se at der i nogle områder er opstået nye naturtyper. Dette kan have alvorlige konsekvenser for omboende, idet der pludselig stilles helt andre krav til ammoniaknedfaldet, som gør at en ejendom med gode udvidelsesmuligheder låses fuldstændigt. Ligeledes kan det have betydning for ejendomme, der skal have revurderet deres miljøgodkendelser. Vi anbefaler derfor, at du undersøger kortene for at se om der er kommet nye registreringer. Hvis det er tilfældet bør du overveje et høringssvar, for at forsøge at påvirke beslutningerne. Du finder planerne på dk under Naturbeskyttelse, Natura 2000 planer. Find den konkrete plan tæt på din ejendom og læs især kapitel fire om indsatsprogrammet. Der er typisk ikke særlige konkrete planer, så det kan være ret uklart, men man får en ide om hensigten med planen. Indtil videre er diverse tiltag frivillige. Kortene finder du også på omtalte hjemmeside under basisanalysen. Ring hvis du vil have hjælp til at se på Natura 2000 planerne. På vores hjemmeside kan du se links til Naturstyrelsens hjemmeside. Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver, Få mere markbesøg for mindre Fra foråret kan du via et ti timers klippekort købe markbesøg til 500 kr/time. Kortet gælder for to vækstsæsoner. Med klippekortet vil vi gerne fremme den plantefaglige rådgivning i marken, og samtidig sætte endnu mere fokus på din bundlinje Målet med ordningen er også, at gøre vores tid i marken mere effektiv. Det betyder, at vi kan planlægge en mere rationel kørsel, da du ikke er sikret den samme rådgiver ved hvert besøg. Hør mere om klippekortet hos din planterådgiver.

7 økonomi Af Lilly Okkerstrøm, socialøkonom, Personlig assistance til selvstændige Der kan ydes personlig assistance til selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af varigt og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for hjælp til at udføre bestemte dele af de daglige opgaver. Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde Der kan bevilges op til maksimalt 20 timer om ugen Der afregnes med en sats på kr. 114,68 per time Der er jobcentret som afgør, om man er berettiget. Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte os på tlf Af Klaus Bretlau, juniorøkonomirådgiver Husk grænsen for kontante betalinger Hvis du køber en vare eller en ydelse i din virksomhed, til en værdi af mindst kr. skal du være opmærksom på reglerne omkring kontant betaling. Betaler du i din virksomhed mere end kr. inklusiv moms, kontant eller på check, for en vare eller en ydelse, kan du risikere at miste det skattemæssige fradrag for købet. Desuden kan du risikere, at virksomheden kommer til at hæfte for en eventuel manglende momsbetaling fra leverandørs side. Den eneste måde du kan undgå at blive ramt af denne regel er, enten ved at betale digitalt med dankort, bankoverførsel, på posthuset eller i banken. Du kan også indberette det kontante beløb til SKAT via tast-selv senest 14 dage efter betalingen, dog senest en måned efter modtagelsen af faktura. Beløbsgrænsen gælder, uanset om du betaler varen eller ydelsen over én eller flere gange. Betaler du eksempelvis for en fast løbende ydelse, kræver det digital betaling hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de kr. En stramning af hvidvasklovens regler i juli 2013 betyder desuden, at danske erhvervsdrivende ikke må modtage kontant betaling for varer eller ydelser for mere end kr. Overtrædelse af grænsen på de kr. kan have den konsekvens, at der beregnes en bødestraf på 25 procent af det beløb som overstiger grænsen. 07

8 Af Søren N. Sørensen, driftøkonomirådgiver Ansøgning om tilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen har nu afsat tidsterminerne for ansøgningsrunderne i Tidspunkterne kan aflæses af nedenstående skema. Ordning afsatte midler Ansøgningsperiode (mio. kr.) Løsgående søer i farestalde marts 5. maj Miljøteknologi Gartnere og fjerkræ marts 19. maj Miljøteknologi Modernisering - Kvæg marts 19. maj Miljøteknologi Pesticid og kvælstof 61,5 1. juni 1. juli Økologisk Investeringsstøtte X. august X. september Når der i 2015, udover farestaldene, ikke er afsat yderligere tilskudsmidler til svineproducenterne, hænger det sammen med, at man i NaturErhverv, efter et stort antal ansøgninger fra svineproducenter i 2014, valgte at fremrykke 100 mio. kr. fra 2015-puljen til 2014-ordningen. På trods af, at de første tre runder påbegyndes allerede i næste måned, kender vi i skrivende stund ikke vilkår og indhold af de enkelte ordninger. Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside når der kommer nyt om ordningerne. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil vende tilbage når der er nyt på området. Støtte til unge nyetablerede Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere. Støtten skal søges sammen med hektarstøtteansøgningen (læs mere på side 4-5). Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom, Friplads 2015 Betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge Friplads for 2015 beregnes ud fra forskudsopgørelsen for 2015, og der kan ske efterbetaling. Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen ikke sættes for højt i Nye regler med Kalenderårsmodellen fra den 1. januar Foreløbig tildeling af økonomisk fripladstilskud beregnes ud fra forskudsopgørelsen Genberegnes hvis forskudsopgørelsen ændres Årlig efterregulering når årsopgørelsen foreligger Første efterregulering sker i 2017 for kalenderåret 2016 Det vil sige, at har du betalt for meget, bliver det overskydende tilbagebetalt. Har du betalt for lidt, vil du blive opkrævet igen.

9 Byggeri & Teknik Af Gunnar Schmidt, energirådgiver, Få tilskud til energibesparelser Ved investering i udstyr som sænker energiforbruget, kan man i reglen opnå energisparetilskud. Tilskuddet opnås ved at sælge indberetningsretten til besparelsen til et energiselskab. Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr. Eksempler på energisparetilskud Udskiftning af en fuldfoderblander En landmand udskifter sin 15 m3 fuldfoderblander med en 27 m3 fuldfoderblander. Dette sparer ham for cirka 75 minutter traktortid og cirka 17 liter diesel pr dag. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,38 kr. = cirka kr. Belysning Udskiftning af lysstofrør med LED-lys. En landmand udskifter lysstofrørene i sine staldbygninger med LED-lys og sparer cirka kwh. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,40 kr. = cirka kr. Salg af energibesparelser Byggeri & Teknik I/S finder en køber til det enkelte energispareprojekt, sætter landmand og køber af besparelsen i kontakt med hinanden, og udarbejder den nødvendige dokumentation. Tilskudsbeløbet går ubeskåret fra energiselskab til landmand. Skal vi også beregne din energibesparelse? Op til 65 procent tilskud til at omlægge varmeforsyningen i svinestalde, kyllingestalde og til korntørring, fra fossil brændsel til biovarme eller varmepumper Konvertering fra oliefyr eller gasfyr til vedvarende energi Ved at omlægge olie eller gasfyret, som leverer varme til svinestalde, kyllingestalde eller varme til korntørring, til vedvarende energi, kan man få op til 65 procent i tilskud til investeringen. VE-til proces tilskud En landmand bruger cirka liter fyringsolie til procesenergi (svineproduktion og korntørring). Landmanden kan få op til kr. i tilskud til etablering af et stokerfyr til skovflis. Første skridt: Vi udarbejder et budget over såvel investering som størrelse af tilskud. Forhør gerne! Energisparetilskud til traktorer er fortsat mulig, men er ikke et tag-selv bord I pressen var der i december måned 2014 en del skriveri om, at man kan få betydelige tilskudsbeløb ( kr.) ved køb af en traktor som sparer energi, sammenlignet med den man sælger. Vi har set nogle af disse beregninger og kan konstatere, at de pågældende beregnere, i bedste fald, har været uvidende i betydelig grad. Fremadrettet er det ikke muligt, at opnå tilskud til traktorkøb i førnævnte størrelse på grund af energibesparelse. Fakta om tilskud til traktorkøb Hvis den kommende traktor sparer diesel, i forhold til den man sælger, og den nye traktor har cirka samme størrelse (antal hk) som den man sælger, kan man få energisparetilskud til købet. Tilskuddet er på cirka fire kr. pr. liter sparet diesel, for første års besparelse. Hvis en traktor sparer cirka liter diesel pr. år, kan man opnå cirka kr. i tilskud. Energibesparelse med køb af en ny traktor vil sjældent overstige ti procent af årsforbruget for den gamle traktor. Dertil kommer, at det fremadrettet kun er muligt at opnå energisparetilskud, når den nye traktor er cirka samme størrelse som den man sælger

10 Arrange kødkvæg Kørekort til kødkvæg Fredag den 6. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Kødkvægsregion Midt-Vest arrangerer Opstartskursus for dig der overvejer at starte med kødkvæg derhjemme eller allerede er startet, men mangler erfaringen og de gode råd til kødkvæg Alt dette får du til dit kørekort: 1. Opstart af kødkvægshold Oprettelse af besætning Regler og krav Registrering og indberetning Økonomi 2. Opstaldning Krav til velfærd Opstaldningsformer Valg af race Sikkerhed 3. Fodring Foderbehov Valg af fodermidler Sundhed Afgræsning Pris per person: 395 kroner eksklusiv moms. Inklusiv undervisning, eftermiddagskaffe, sandwich og øl/vand til aftensmad. Tilmelding: senest fredag den 27. februar på eller tlf økonomi Årsmøde i Regnskab & Økonomi Tirsdag den 17. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Årsmøde med lokale regnskabsresultater, beretninger fra udvalget og kontoret om det forgangne år. I år får vi besøg af Finn Nørbygård, der fortæller om det at rejse sig efter en krise og at komme igennem stærkere. Mødeleder: Chefrådgiver Palle Høj, Heden & Fjorden 10 Tilmelding: senest fredag den 13. marts på eller tlf Arrange

11 menter senior Generalforsamling Onsdag den 11. marts kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Dagsorden ifølge vedtægter. Hedeboernes seniorklub Generalforsamling Fredag den 13. marts kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning ved Chr. Siggaard Regnskab ved Birte Kristensen Forslag fra bestyrelsen: ændring af klubbens navn til: Landbosenior Herning Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Herningegnens Landboforeningers seniorklub Foredrag Onsdag den 18. marts kl i Bording Hallen Emne: Elisabeth og hendes dagbøger Det er forhenværende lektor Jens Kristian Lings fra Fjaltring, der fortæller. Jens Kristian Lings er født i Haunstrup Skole og har været lærer i Thyborøn og Gladsaxe, før han begyndte at undervise på Danmarks Lærerhøjskole. Han stiftede Kaj Munk Selskabet i 1997 og virkede som formand og redaktør af selskabets blad indtil Livsprojektet er udgivelsen af hans mormor, Elisabeths dagbogsoptegnelser, der i alt er på cirka håndskrevne sider. Hun skrev dagbog fra hun var 13, til hun blev 82 år. Pris: 60 kr. per person. Ingen tilmelding. Ikast-Bording Landbosenior landboungdom Besøg på Vindmøllecenter ved Ølstrup Tirsdag den 3. marts kl Nørhede, Ølstrup. Info: Lene Sunesen, mobil VestJysk LU Foredrag og generalforsamling Torsdag den 19. marts kl på Lægaard Landbrugsskole Emne: Bedriftsbesøg på økologisk kvægbrug og planteavl Onsdag den 4. marts kl Hovergaardevej 4, 6971 Spjald. Info: Mathias, mobil Ringkøbing Ulfborg LU Kenya Johan Johansen fra Hjerm viser billeder og fortæller om Kenya. Dagsorden ifølge vedtægter. Bedriftsbesøg hos Voldsgaard Avl Onsdag den 11. marts kl Damstrupvej 2, 6973 Ørnhøj. Info: Michael Boll, mobil Husk 24 timers karantæne skal overholdes! Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub menter 11

12 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. marts marts 2015 (ikke udtømmende) 2. marts angivelse af moms og betaling for 4. kvartal marts angivelse af moms og betaling af moms for 2. halvår marts indbetaling af A-skat og AM-bidrag (e-indkomst) 16. marts Indbetaling af lønsumsafgift for februar måned marts indbetaling af B-skat og AM-bidrag for indkomståret 2015 (3. rate af 10) 20. marts indbetaling af 1. rate af ordinær og frivillig aconto skat for selskaber 25. marts momsangivelse og betaling af moms for februar måned marts listeangivelse af EU-salg uden moms for februar måned marts Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. oktober marts indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. september januar 30. juni Indbetaling af ekstra forskudsskat for indkomståret 2014 renteberegningen fra 1. januar 2015 til og med betalingsdagen bliver beregnet med 4,9 procent p.a., jfr. KSL 61 stk Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat udgør 0,5 procent jfr. KSL 62 stk Slut med papir Er du frisk på at slippe for papir i stabler og ringbind på hylderne, så kontakt Dorthe på tlf og få en snak om summax - elektronisk bilagshåndtering. DLBR summax Vi vil gerne sende dig ud af kontoret med DLBR summax en it-løsning, der klarer alle dine data og dokumenter i en fart. Tjek dlbr.dk/it/summax og se, hvor hurtigt du slipper ud af kontorstolen med e-faktura og e-arkiv. Pris: Opstart af Summax: kr. Brug af Summax: 500 kr. pr. år rådgivningscenter Heden&Fjorden Informationsmøder om Summax: Vi gennemgår mulighederne i Summax med den daglige håndtering og arkivering af bilag. Onsdag den 8. april kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Torsdag den 9. april kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Tilmelding: senest torsdag den 2. april på dk eller tlf Pris: Gratis Redaktionen er afsluttet den 11. februar Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Indenfor området energi findes der 2 tilskudsmuligheder, som er åbne i øjeblikket. Begge mulighederne kører løbende nogen år ud i fremtiden. Det er: A. Energisparetilskud,

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec.

Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03. 40% støtte til investeringer hos økologer side 05. aftenkongres mandag den 10. dec. december 2012 Nr. 11 Finanskrise eller ej - julen er på vej side 03 40% støtte til investeringer hos økologer side 05 aftenkongres mandag den 10. dec. side 09 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø......................................

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Sommerkartoffeldag 4. august side 13

Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Juli 2011 Nr. 07 Byd sommeren velkommen side 03 Heden & Fjorden på Christiansborg side 04 Sommerkartoffeldag 4. august side 13 Indholdsfortegnelse Plante & Miljø...................................... 04

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

planteaften på ytteborg den 16. juni

planteaften på ytteborg den 16. juni juni 2015 Nr. 6 Mød os på Landsskuet side 03 investeringspakken til landbruget side 07 planteaften på ytteborg den 16. juni side 08 Indholdsfortegnelse Landsskuet... 03 Vandområdeplaner, miljø... 04 Landmand.dk.................................................

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09

januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 januar 2013 Nr. 01 Herning 100 års jubilæum side 03 Kapitalpension ophører side 05 Kurser og arrangementer side 09 Indholdsfortegnelse Herning 100 års jubilæum.......................... 03 Driftsøkonomi...

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere