marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10"

Transkript

1 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

2 Indholdsfortegnelse Kvæg Plante & Miljø Økonomi Byggeri & Teknik Årsmøde Regnskab & Økonomi Kørekort til Kødkvæg Arrangementer, foreninger Summax - elektronisk bilagsbehandling Moms- og skattekalender Billigt og driftssikkert telefoni Til dig selv, til familien og til medarbejderne. For at benytte dig af tilbuddene nedenfor, skal du være medlem af én af Heden & Fjordens ejerforeninger og have et CVR-nummer. Nu kan vi levere markedets skarpeste tilbud på telefoni og bredbåndsløsninger. Takket være en netop indgået aftale med et af landets førende lavprisselskaber Fullrate Erhverv A/S får du nu adgang til en stribe fordelagtige og prisbillige løsninger, der også er godt nyt til din familie og dine medarbejdere. Kvaliteten er i top, da alt kører på TDC s brede og driftssikre netværk. Rabat du kan mærke Med Fullrate via DLBR, får du fremover telefoni og bredbånd til priser, der ligger cirka 30 procent under listeprisen. Derudover er der to gode starttilbud: Pakke tilbud 1: Køb bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds bredbånd til 0 kroner. Pakke tilbud 2: Køb mobilt bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds mobil bredbånd til 0 kroner. Yderligere information Du kan se alle tilbud og detaljer samt udfylde en bestillingsformular på Du kan også ringe til Fullrate på tlf for yderlige informationer. 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR Forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 kvæg Af Peter Hvid, kvægrådgiver Grovfoderskolen er en god forretning De seneste resultater og erfaringer fra SEGES Grovfoderskole har udmøntet sig i en Forretningsplan for landmanden som viser, at der forventeligt vil være fra kr. til kr. at hente til bundlinjen hvert år, på en typisk bedrift med 200 årskøer. I mange tilfælde dog betydeligt mere. Forretningsplanen kan downloades fra Rådgivningsplatformen på Grovfoderskolen.dk Disse gode resultater og erfaringer - som jeg har været en del af - har jeg nu muligheden for videre bringe til Heden & Fjordens kunder i forbindelse med mit vikariat i De otte bedrifter som startede sidste år, skal vi have sat et klassetrin op det vil sige, at vi skærper fokus på indsatsområderne, så det bliver sværere. Men det er også i år to, at man vil begynde at opleve resultaterne af de mange anstrengelser. Nyt Grovfoderskolehold i 2015 Samtidig starter vi et nyt hold op, og vi sætter turbo på fra det første år. Her vil vi også se på muligheder for tiltag, der her og nu kan forbedre likviditeten. Vi kan vidst roligt sige, at det aldrig har været vigtigere end det er nu, at optimere produktionen hele vejen rundt om bedriften. Vi holder informations- og opstartsmøde for nye deltagere i Grovfoderskolen i Nupark den 26. marts kl Husk at tilmelde dig på eller på tlf

4 plante & miljø Af Michael D. Fleng, planterådgiver Direkte arealstøtte i 2015 Ansøgningsperioden er i år fra den 1. februar til den 21. april. Regler og fortolkninger kan findes på vejledning om direkte arealstøtte Den direkte arealstøtte i 2015 er ændret på en del områder i forhold til sidste års enkeltbetaling. Betalingsrettighedernes værdi nedsættes i gennemsnit med 36 procent af værdien i For eksempel vil en betalingsrettighed der i 2014 har en gennemsnitsværdi på 2014 kr., nedsættes til cirka 1286 kr. i Hertil skal lægges den grønne værdi som svarer til 47 procent af betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi. Eksempel: Har man en betalingsrettighed på 1286 kr. i 2015 er den grønne støtte 604 kr. Den samlede udbetaling for denne betalingsværdi + den grønne støtte bliver i dette tilfælde 1890 kr. Med andre ord: den pålydende værdi for en betalingsrettighed der ses i tastselv skal ganges med 1,47 = samlet udbetaling for betalingsrettighed + grøn støtte. Der skal dog tages højde for at den årlige direkte betaling bliver reduceret på grund af finansiel disciplin. I 2014 var den på 1,3 procent. Grøn støtte er afhængig af, at man lever op til flere krav. Hvis man har under 10 ha i omdrift, er der ingen krav for at få den grønne støtte. Hvis man har i mellem 10 og 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst to forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet. Hvis man har mere end 30 ha i omdrift, skal man dyrke mindst tre forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 procent af omdriftsarealet, men de to største kategorier af afgrøder må tilsammen højst dække 95 procent af omdriftsarealet. Visse ejendomstyper er dog undtaget. Miljøfokusarealer Er et nyt fænomen i Bedrifter med mere en 15 ha i omdrift, skal have et areal svarende til mindst fem procent af omdriftsarealet. Sørg for at der er nok ellers vil den grønne støtte bortfalde. MFO-type som tæller med er randzoner med faktor 1,5, GLMlandskabselementer og brak med faktor 1, lavskov, græs og græsudlæg med faktor 0,3. Nye regler for græsarealer Alle arter af græs, grøntfoder eller naturligt forekommende urter er tilladt. Dette gælder eksempelvis for arter som lysesiv, brændenælder og tidsler der tidligere ikke kunne godkendes på græsarealer. Det giver mulighed for at søge tilskud på flere arealer end sidste år. Man kan dog ikke søge på områder over 100 m2 med for eksempel træer, buske, lyng, lav, mos og lignende, eller hvor aktivitetskravet til drift med enten årlig slåning eller afgræsning ikke er overholdt. Nye regler for lavskov Kun stødskyende arter må være på arealet. Fra den 1. januar 2015 skal arealer med lavskov bestå af en ren bestand af slægter og arter defineret som lavskov som dog godt må blandes. Af listen fremgår: hassel, løn, ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, pil og poppel enten i blandinger eller i ren bestand. Har man et areal som ikke lever op til dette krav, kan man slippe ud af ordningen, hvis du ikke anmelder arealet i Hvis arealer senere underkendes, skal man tilbagebetale støtte. Støtte til landmænd under 40 år Som ung landbruger kan du få et årligt tillæg på din grundbetaling på cirka 590 kr/

5 ha. der kun kan udbetales til 90 ha. For at være ung landbruger skal du være under 40 år ved udløbet af ansøgningsåret første gang du søger, og tidligst have begyndt din første landbrugsvirksomhed fem år før ansøgningen. Ordningen kan søges af unge landbrugere gennem enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Juridisk er der en række regler om, at man skal have bestemmende indflydelse som ung, hvis man indgår i et selskab for at kunne få den ekstra støtte. Natur- og rekreative arealer er ikke støtteberettigede Eksempler på rekreative arealer kan være grønne områder udlagt til offentlig benyttelse, ride og springbaner, vildtagre og vildtremiser (gælder ikke regler for isåninger i støtteberettiget arealer se nedenfor ), private haver, dyrehaver, lejre, arealer med fortidsminder, dog undtaget GLM-fortidsminder. Det er altid afgørende hvilket formål der kommer først. Vildt- og bivenlige tiltag Man må i hele kalenderåret etablere vildt og bivenlige tiltag på landbrugsarealer i omdrift. Man må maximalt etablere vildt og bivenlige tiltag på 10 procent af en marks samlede areal. Betalingsrettigheder I Danmark har man valgt at beholde de eksisterende betalingsrettigheder, som blev tildelt i 2005 eller senere. Husk også at alle registrerede overdragelser fortsætter, til overdragelsesperioden ophører. Betalingsrettigheder skal overføres hvis de er udløbet og forpagtningen fortsætter. Noget nyt og vigtigt er, at alle overskydende betalingsrettigheder inddrages i Dyrker man for eksempel 100 ha og har 102 stk. rettigheder, inddrages to stk. rettigheder til den nationale reserve. Inddragelse vil ske fra den billigste ende. Men har man forpagtninger, vil inddragelse ske forholdsvis for både ejede og forpagtede rettigheder. Hvis man i 2015 har overskydende betalingsrettigheder, kan man enten sælge disse eller aflevere dem til den nationale reserve. Markkort I IMK markkort 2015 er det i år helt afgørende, at indtegninger passer nøjagtigt. Det er kun arealer der er indtegnet, der arealmæssigt kan tælle med. Hvis dyrket areal ligger udenfor markblokken skal der anmodes om en ny markblok i tastselv, ellers kan der ikke søges. Arealstøtte under det nye landdistriktsprogram 2015 Ordninger som udgår: Ekstensiv landbrug, pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, etablering af flerårige energiafgrøder, produktion af flerårige energiafgrøder. Nyt eller fortsætter: Økologisk arealtilskud (femårig), pleje af græs og naturarealer (femårig), fastholdelse af vårområder (20 årig), ændret afvanding (femårig). Tilskud i forbindelse med pleje af græs og naturarealer (med grundbetaling kr. hvis der afgræsses og kr. hvis der tages slæt ), (uden grundbetaling 2600 kr. ved afgræsning eller 1050 kr. hvis der tages slæt ). Under denne ordning vil der dog ske en øget målretning og ikke alle vil kunne få tilsagn. Særligt udpegede Natura 2000 arealer prioriteres først, dernæst vurderes arealer efter HNV score (naturværdi hvor 13 er højst). Arealer skal have mindst fem i HNV værdi. Herefter vurderes gentegninger i Natura 2000 områder, og endeligt hvis det ligger i eller skal ligge i et vådområdeprojekt. Det fremgår også, at det bliver lettere at forlade de femårige tilsagn, hvis man sælger eller bortforpagter arealerne

6 Af Karen V. Thomasen, miljørådgiver Vær opmærksom på Natura 2000 planer Natura 2000 planer er i høring frem til den 10. april 2015 og hvis du bor tæt på et sådant område, bør du se nærmere på planen og udpegningen. Natura 2000 planer består af sårbare naturtyper samt almindelig omdriftsjorde, enge med mere. I områderne laves der løbende registreringer og udpegninger af naturtyper, og vi kan se at der i nogle områder er opstået nye naturtyper. Dette kan have alvorlige konsekvenser for omboende, idet der pludselig stilles helt andre krav til ammoniaknedfaldet, som gør at en ejendom med gode udvidelsesmuligheder låses fuldstændigt. Ligeledes kan det have betydning for ejendomme, der skal have revurderet deres miljøgodkendelser. Vi anbefaler derfor, at du undersøger kortene for at se om der er kommet nye registreringer. Hvis det er tilfældet bør du overveje et høringssvar, for at forsøge at påvirke beslutningerne. Du finder planerne på dk under Naturbeskyttelse, Natura 2000 planer. Find den konkrete plan tæt på din ejendom og læs især kapitel fire om indsatsprogrammet. Der er typisk ikke særlige konkrete planer, så det kan være ret uklart, men man får en ide om hensigten med planen. Indtil videre er diverse tiltag frivillige. Kortene finder du også på omtalte hjemmeside under basisanalysen. Ring hvis du vil have hjælp til at se på Natura 2000 planerne. På vores hjemmeside kan du se links til Naturstyrelsens hjemmeside. Af Kjeld Nørgaard, chefrådgiver, Få mere markbesøg for mindre Fra foråret kan du via et ti timers klippekort købe markbesøg til 500 kr/time. Kortet gælder for to vækstsæsoner. Med klippekortet vil vi gerne fremme den plantefaglige rådgivning i marken, og samtidig sætte endnu mere fokus på din bundlinje Målet med ordningen er også, at gøre vores tid i marken mere effektiv. Det betyder, at vi kan planlægge en mere rationel kørsel, da du ikke er sikret den samme rådgiver ved hvert besøg. Hør mere om klippekortet hos din planterådgiver.

7 økonomi Af Lilly Okkerstrøm, socialøkonom, Personlig assistance til selvstændige Der kan ydes personlig assistance til selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af varigt og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for hjælp til at udføre bestemte dele af de daglige opgaver. Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde Der kan bevilges op til maksimalt 20 timer om ugen Der afregnes med en sats på kr. 114,68 per time Der er jobcentret som afgør, om man er berettiget. Har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte os på tlf Af Klaus Bretlau, juniorøkonomirådgiver Husk grænsen for kontante betalinger Hvis du køber en vare eller en ydelse i din virksomhed, til en værdi af mindst kr. skal du være opmærksom på reglerne omkring kontant betaling. Betaler du i din virksomhed mere end kr. inklusiv moms, kontant eller på check, for en vare eller en ydelse, kan du risikere at miste det skattemæssige fradrag for købet. Desuden kan du risikere, at virksomheden kommer til at hæfte for en eventuel manglende momsbetaling fra leverandørs side. Den eneste måde du kan undgå at blive ramt af denne regel er, enten ved at betale digitalt med dankort, bankoverførsel, på posthuset eller i banken. Du kan også indberette det kontante beløb til SKAT via tast-selv senest 14 dage efter betalingen, dog senest en måned efter modtagelsen af faktura. Beløbsgrænsen gælder, uanset om du betaler varen eller ydelsen over én eller flere gange. Betaler du eksempelvis for en fast løbende ydelse, kræver det digital betaling hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de kr. En stramning af hvidvasklovens regler i juli 2013 betyder desuden, at danske erhvervsdrivende ikke må modtage kontant betaling for varer eller ydelser for mere end kr. Overtrædelse af grænsen på de kr. kan have den konsekvens, at der beregnes en bødestraf på 25 procent af det beløb som overstiger grænsen. 07

8 Af Søren N. Sørensen, driftøkonomirådgiver Ansøgning om tilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen har nu afsat tidsterminerne for ansøgningsrunderne i Tidspunkterne kan aflæses af nedenstående skema. Ordning afsatte midler Ansøgningsperiode (mio. kr.) Løsgående søer i farestalde marts 5. maj Miljøteknologi Gartnere og fjerkræ marts 19. maj Miljøteknologi Modernisering - Kvæg marts 19. maj Miljøteknologi Pesticid og kvælstof 61,5 1. juni 1. juli Økologisk Investeringsstøtte X. august X. september Når der i 2015, udover farestaldene, ikke er afsat yderligere tilskudsmidler til svineproducenterne, hænger det sammen med, at man i NaturErhverv, efter et stort antal ansøgninger fra svineproducenter i 2014, valgte at fremrykke 100 mio. kr. fra 2015-puljen til 2014-ordningen. På trods af, at de første tre runder påbegyndes allerede i næste måned, kender vi i skrivende stund ikke vilkår og indhold af de enkelte ordninger. Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside når der kommer nyt om ordningerne. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil vende tilbage når der er nyt på området. Støtte til unge nyetablerede Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere. Støtten skal søges sammen med hektarstøtteansøgningen (læs mere på side 4-5). Af Tove Plougmann Nielsen, socialøkonom, Friplads 2015 Betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge Friplads for 2015 beregnes ud fra forskudsopgørelsen for 2015, og der kan ske efterbetaling. Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen ikke sættes for højt i Nye regler med Kalenderårsmodellen fra den 1. januar Foreløbig tildeling af økonomisk fripladstilskud beregnes ud fra forskudsopgørelsen Genberegnes hvis forskudsopgørelsen ændres Årlig efterregulering når årsopgørelsen foreligger Første efterregulering sker i 2017 for kalenderåret 2016 Det vil sige, at har du betalt for meget, bliver det overskydende tilbagebetalt. Har du betalt for lidt, vil du blive opkrævet igen.

9 Byggeri & Teknik Af Gunnar Schmidt, energirådgiver, Få tilskud til energibesparelser Ved investering i udstyr som sænker energiforbruget, kan man i reglen opnå energisparetilskud. Tilskuddet opnås ved at sælge indberetningsretten til besparelsen til et energiselskab. Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr. Eksempler på energisparetilskud Udskiftning af en fuldfoderblander En landmand udskifter sin 15 m3 fuldfoderblander med en 27 m3 fuldfoderblander. Dette sparer ham for cirka 75 minutter traktortid og cirka 17 liter diesel pr dag. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,38 kr. = cirka kr. Belysning Udskiftning af lysstofrør med LED-lys. En landmand udskifter lysstofrørene i sine staldbygninger med LED-lys og sparer cirka kwh. Energisparetilskud: Energibesparelsen sælges til et energiselskab; cirka kwh á 0,40 kr. = cirka kr. Salg af energibesparelser Byggeri & Teknik I/S finder en køber til det enkelte energispareprojekt, sætter landmand og køber af besparelsen i kontakt med hinanden, og udarbejder den nødvendige dokumentation. Tilskudsbeløbet går ubeskåret fra energiselskab til landmand. Skal vi også beregne din energibesparelse? Op til 65 procent tilskud til at omlægge varmeforsyningen i svinestalde, kyllingestalde og til korntørring, fra fossil brændsel til biovarme eller varmepumper Konvertering fra oliefyr eller gasfyr til vedvarende energi Ved at omlægge olie eller gasfyret, som leverer varme til svinestalde, kyllingestalde eller varme til korntørring, til vedvarende energi, kan man få op til 65 procent i tilskud til investeringen. VE-til proces tilskud En landmand bruger cirka liter fyringsolie til procesenergi (svineproduktion og korntørring). Landmanden kan få op til kr. i tilskud til etablering af et stokerfyr til skovflis. Første skridt: Vi udarbejder et budget over såvel investering som størrelse af tilskud. Forhør gerne! Energisparetilskud til traktorer er fortsat mulig, men er ikke et tag-selv bord I pressen var der i december måned 2014 en del skriveri om, at man kan få betydelige tilskudsbeløb ( kr.) ved køb af en traktor som sparer energi, sammenlignet med den man sælger. Vi har set nogle af disse beregninger og kan konstatere, at de pågældende beregnere, i bedste fald, har været uvidende i betydelig grad. Fremadrettet er det ikke muligt, at opnå tilskud til traktorkøb i førnævnte størrelse på grund af energibesparelse. Fakta om tilskud til traktorkøb Hvis den kommende traktor sparer diesel, i forhold til den man sælger, og den nye traktor har cirka samme størrelse (antal hk) som den man sælger, kan man få energisparetilskud til købet. Tilskuddet er på cirka fire kr. pr. liter sparet diesel, for første års besparelse. Hvis en traktor sparer cirka liter diesel pr. år, kan man opnå cirka kr. i tilskud. Energibesparelse med køb af en ny traktor vil sjældent overstige ti procent af årsforbruget for den gamle traktor. Dertil kommer, at det fremadrettet kun er muligt at opnå energisparetilskud, når den nye traktor er cirka samme størrelse som den man sælger

10 Arrange kødkvæg Kørekort til kødkvæg Fredag den 6. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Kødkvægsregion Midt-Vest arrangerer Opstartskursus for dig der overvejer at starte med kødkvæg derhjemme eller allerede er startet, men mangler erfaringen og de gode råd til kødkvæg Alt dette får du til dit kørekort: 1. Opstart af kødkvægshold Oprettelse af besætning Regler og krav Registrering og indberetning Økonomi 2. Opstaldning Krav til velfærd Opstaldningsformer Valg af race Sikkerhed 3. Fodring Foderbehov Valg af fodermidler Sundhed Afgræsning Pris per person: 395 kroner eksklusiv moms. Inklusiv undervisning, eftermiddagskaffe, sandwich og øl/vand til aftensmad. Tilmelding: senest fredag den 27. februar på eller tlf økonomi Årsmøde i Regnskab & Økonomi Tirsdag den 17. marts kl Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Årsmøde med lokale regnskabsresultater, beretninger fra udvalget og kontoret om det forgangne år. I år får vi besøg af Finn Nørbygård, der fortæller om det at rejse sig efter en krise og at komme igennem stærkere. Mødeleder: Chefrådgiver Palle Høj, Heden & Fjorden 10 Tilmelding: senest fredag den 13. marts på eller tlf Arrange

11 menter senior Generalforsamling Onsdag den 11. marts kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Dagsorden ifølge vedtægter. Hedeboernes seniorklub Generalforsamling Fredag den 13. marts kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere Beretning ved Chr. Siggaard Regnskab ved Birte Kristensen Forslag fra bestyrelsen: ændring af klubbens navn til: Landbosenior Herning Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Herningegnens Landboforeningers seniorklub Foredrag Onsdag den 18. marts kl i Bording Hallen Emne: Elisabeth og hendes dagbøger Det er forhenværende lektor Jens Kristian Lings fra Fjaltring, der fortæller. Jens Kristian Lings er født i Haunstrup Skole og har været lærer i Thyborøn og Gladsaxe, før han begyndte at undervise på Danmarks Lærerhøjskole. Han stiftede Kaj Munk Selskabet i 1997 og virkede som formand og redaktør af selskabets blad indtil Livsprojektet er udgivelsen af hans mormor, Elisabeths dagbogsoptegnelser, der i alt er på cirka håndskrevne sider. Hun skrev dagbog fra hun var 13, til hun blev 82 år. Pris: 60 kr. per person. Ingen tilmelding. Ikast-Bording Landbosenior landboungdom Besøg på Vindmøllecenter ved Ølstrup Tirsdag den 3. marts kl Nørhede, Ølstrup. Info: Lene Sunesen, mobil VestJysk LU Foredrag og generalforsamling Torsdag den 19. marts kl på Lægaard Landbrugsskole Emne: Bedriftsbesøg på økologisk kvægbrug og planteavl Onsdag den 4. marts kl Hovergaardevej 4, 6971 Spjald. Info: Mathias, mobil Ringkøbing Ulfborg LU Kenya Johan Johansen fra Hjerm viser billeder og fortæller om Kenya. Dagsorden ifølge vedtægter. Bedriftsbesøg hos Voldsgaard Avl Onsdag den 11. marts kl Damstrupvej 2, 6973 Ørnhøj. Info: Michael Boll, mobil Husk 24 timers karantæne skal overholdes! Holstebro-Struer Landboforeningers seniorklub menter 11

12 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. marts marts 2015 (ikke udtømmende) 2. marts angivelse af moms og betaling for 4. kvartal marts angivelse af moms og betaling af moms for 2. halvår marts indbetaling af A-skat og AM-bidrag (e-indkomst) 16. marts Indbetaling af lønsumsafgift for februar måned marts indbetaling af B-skat og AM-bidrag for indkomståret 2015 (3. rate af 10) 20. marts indbetaling af 1. rate af ordinær og frivillig aconto skat for selskaber 25. marts momsangivelse og betaling af moms for februar måned marts listeangivelse af EU-salg uden moms for februar måned marts Indsendelse af Årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 31. oktober marts indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. september januar 30. juni Indbetaling af ekstra forskudsskat for indkomståret 2014 renteberegningen fra 1. januar 2015 til og med betalingsdagen bliver beregnet med 4,9 procent p.a., jfr. KSL 61 stk Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat udgør 0,5 procent jfr. KSL 62 stk Slut med papir Er du frisk på at slippe for papir i stabler og ringbind på hylderne, så kontakt Dorthe på tlf og få en snak om summax - elektronisk bilagshåndtering. DLBR summax Vi vil gerne sende dig ud af kontoret med DLBR summax en it-løsning, der klarer alle dine data og dokumenter i en fart. Tjek dlbr.dk/it/summax og se, hvor hurtigt du slipper ud af kontorstolen med e-faktura og e-arkiv. Pris: Opstart af Summax: kr. Brug af Summax: 500 kr. pr. år rådgivningscenter Heden&Fjorden Informationsmøder om Summax: Vi gennemgår mulighederne i Summax med den daglige håndtering og arkivering af bilag. Onsdag den 8. april kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Torsdag den 9. april kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Tilmelding: senest torsdag den 2. april på dk eller tlf Pris: Gratis Redaktionen er afsluttet den 11. februar Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter.

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter. april 2016 Nr. 4 moderniseringsordningen side 03 en sæson med mere kvælstof side 07 skal dine dyr gå naturskønt? side 09 Heden Fjorden & rådgivningscenter Indholdsfortegnelse Regnskab & Økonomi... 03 Nyt

Læs mere

kommende ansøgningsrunder om tilskud

kommende ansøgningsrunder om tilskud april 2015 Nr. 4 kommende ansøgningsrunder om tilskud side 03 gylleanalyser side 05 kødkvæg ud på græs side 06 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015

Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Energitilskud muligheder pr. 9. januar 2015 Indenfor området energi findes der 2 tilskudsmuligheder, som er åbne i øjeblikket. Begge mulighederne kører løbende nogen år ud i fremtiden. Det er: A. Energisparetilskud,

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

justering af Virksomhedsordningen

justering af Virksomhedsordningen november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05

Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 marts 2013 Nr. 03 Årsmøde økonomi & regnskab 6. marts side 02 Grundværdien for landbrugsejendomme side 05 enkeltbetaling 2013 side 06 ÅRSMØDE REGNSKAB & ØKONOMI ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.00 I AULUM FRITIDSCENTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

GRUND-OG GRØN BETALING

GRUND-OG GRØN BETALING GRUND-OG GRØN BETALING Erfaringer fra 2015 og nyheder i 2016 Kirsten Elkjær, kel@gefion.dk Manglende MFO var den store udfordring i 2015 For lidt MFO kan opstå af flere årsager: Kludder i slåning af MFO

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning

Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 2: Områder i den nye horisontale forordning - Aalborg De obligatoriske krav vedr. Bedriftsrådgivning er udvidet med 12 krav efter de nye bestemmelser

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere