Frivillighedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighedsundersøgelse"

Transkript

1 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us September-December

2

3 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange mennesker bor der fast som en del af din husstand, iberegnet dig selv og evt. børn? SKRIV ANTAL: (Ved ikke)

4 2 + Jeg vil nu stille nogle enkelte spørgsmål om dig og dem, der bor i din husstand. Efter et par spørgsmål om dig, stilles de samme spørgsmål til de øvrige beboere. Der spørges til personerne efter alder, den ældste først. I SKEMAET INDTASTES FØRST OPLYSNINGER OM IP (KUN spm 2 og 3). DERNÆST INDTASTES DE ANDRE MEDLEMMER AF HUSSTANDEN (F2 TIL F4) EFTER ALDER (DEN ÆLDSTE FØRST) Intv. Husstanden er defineret ved dem der har folkeregister på bopælen, dem som IP selv oplever de bor sammen med. Dette inkluderer børn på efterskole, delebørn (hvis IP selv mener de er en del af husstanden), plejebørn. Lejere som ikke opfattes som en del af familien er ikke en del af husstanden. 2. Noter KØN 3. I hvilket år er du/han/hun født? (Ved ikke = 8888) 4. Hvad er han/hun til dig? Efter alder. De ældste først Person: IP Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 2 Køn Mand Kvinde Fødselsår 4 Relation Mand/kone/samlev er Søn/datter (inkl stedbarn, adoptivbarn, plejebarn og samlevers barn) Forælder/svigerforælder, samlevers forælder/stedfar eller stedmor Bror/søster (inkl sted-, adoptiv- og plejebror/-søster Andet familiemedlem Andet ikkefamiliemedlem (Ved ikke)

5 + 3 Efter alder. De ældste først Person: Person 6 Person 7 Person 8 Person 9 Person 10 Person 11 2 Køn Mand Kvinde Fødselsår 4 Relation Mand/kone/samlev er Søn/datter (inkl. stedbarn, adoptivbarn, plejebarn og samlevers barn) Forælder/svigerforælder, samlevers forælder/stedfar eller stedmor Bror/søster (inkl. sted-, adoptiv- og plejebror/-søster Andet familiemedlem Andet ikkefamiliemedlem (Ved ikke) Hvor mange år har du i alt gået i skole? (Inkl. gymnasiale uddannelser). Går i skole endnu... kode 77 Gå til spm. 7 Skriv antal år: + 3

6 Hvilken afsluttet erhvervsuddannelse har du? Ingen... 1 Specialarbejder/efg basisår/grundforløb... 2 Fuldført lærlinge eller efg-uddannelse... 3 Anden faglig uddannelse... 4 Kort videregående uddannelse under 3 år... 5 Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år... 6 Lang videregående uddannelse over 4 år Hvad er din hovedbeskæftigelse for tiden? I arbejde: Intv: Her placeres også personer på dagpenge ellerkontanthjælp, der er i arbejds-aktivering, De placeres under det arbejde, de udfører. Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Funktionær/tjenestemand Faglært arbejder Ufaglært arbejder/specialarbejder Ansat i flexjob/skånejob (løntilskud til førtidspensionister)... Midlertidigt uden arbejde: Intv: Her placeres også folk på orlov eller langvarigt sygemeldte, som har et job at komme tilbage til. 05 På barsels eller forældreorlov Gå til TEKST 2 Langvarigt syg Gå til TEKST 2 Arbejdsløs på a-penge Gå til TEKST 2 Kontanthjælpsmodtager Gå TEKST 2 Udenfor arbejdsmarkedet Efterlønsmodtager Gå til TEKST 2 Førtidspensionist Gå til TEKST 2 Alderspensionist Gå til TEKST 2 Hjemmegående husmor/far Gå til TEKST 2 4 +

7 + 5 Under uddannelse (inkl. lærlinge og elever) Gå til TEKST 2 Andet Gå til TEKST 2 8. Har du nogen underordnede? Nej... 5 Filter 1: Hvis selvstændig eller medhjælpende ægtefælle = 01 i spm Gå til spm. 10 Ellers... 2 Gå til spm Hvor er du ansat: I det offentlige, i det private eller i en frivillig organisation? Privat ansat... 1 Offentligt ansat... 2 Frivillig organisation eller forening... 3 Andet Hvor lang er din samlede ugentlige arbejdstid normalt? Det er i alt lønnet arbejde i hoved- og bibeskæftigelse). Antal timer: 11. Hvordan kan din arbejdstid bedst beskrives? Fast arbejdstid i dagtimer... 1 Fast arbejdstid med skiftehold... 2 Har fleksible arbejdstider og HAR mulighed at arbejde hjemme nogle dage... 3 Har fleksible arbejdstider men har IKKE mulighed for at arbejde hjemme nogle dage... 4 Hvis andet, hvad: 5 + 5

8 Hvem bestemmer placeringen af din arbejdstid? Det gør du selv... 1 Det gør din arbejdsgiver... 2 I aftaler arbejdstiden i fællesskab... 3 Arbejdstiden påvirkes af andre forhold (efterspørgsel, vejret mv.)

9 + 7 Tekst 2: Nu kommer nogle spørgsmål om frivilligt, ulønnet arbejde. Frivilligt ulønnet arbejde kan udføres på mange områder. Ofte er det for frivillige foreninger og organisationer, men det kan også finde sted for en offentlig og privat virksomhed. Ulønnet frivilligt arbejde kan bestå i mange forskellige ting: Man kan træne et fodboldhold, man kan også være museumsvagt, samle penge ind, sidde i bestyrelsen i grundejerforeningen, i skolebestyrelsen, være frivillig på et værested og meget andet. Frivilligt arbejde må ikke forveksles med den hjælp, du giver til familie og nære venner. Der arbejdes frivilligt på mange områder i samfundet. Arbejder du frivilligt inden for: 13. Kulturområdet? Fx museer, lokalhistoriske arkiver, sangkor, teater. Nej... 5 Gå til spm. 14 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1... Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 14 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned, drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år + 7

10 8 + d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv: 5 e. Hvilken slags arbejde inden for kulturområdet drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- eller tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet?

11 + 9 f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... 2 En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke... 8 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

12 Arbejder du frivilligt inden for Idrætsområdet? Fx sportsklubber, danseforeninger, svømmehaller. Nej... 5 Gå til spm. 15 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 15 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

13 + 11 e. Hvilken slags arbejde inden for idrætsområdet drejer det sig om: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

14 12 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 6 Meget vigtigt 7 Vigtigt 8 Lidt vigtigt 9 Slet ikke vigtigt 10 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

15 Arbejder du frivilligt inden for Fritidsområdet i øvrigt? Fx hobbyforeninger, slægtsforskning, spejder Nej... 5 Gå til spm. 16 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1 Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 16 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

16 14 + e. Hvilken slags arbejde inden for fritidsområdet drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside,referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

17 + 15 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

18 Arbejder du frivilligt inden for Uddannelse, undervisning og forskning? F.eks. Skolebestyrelse, voksen- og fritidsunder-visning, husholdningsforening, studenterforening. Nej... 5 Gå til spm. 17 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 17 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

19 + 17 e. Hvilken slags arbejde inden for uddannelse, undervisning og forskning drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

20 18 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

21 Arbejder du frivilligt inden for Sundheds- og sygdomsområdet? Fx bloddonor, patientforening, krisehjælp. Nej... 5 Gå til spm. 18 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 18 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

22 20 + e. Hvilken slags arbejde inden for sundheds- og sygdomsområdet drejer det sig om? (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning, retshjælp eller at være bisidder? At yde personlig omsorg, deltage i besøgstjeneste eller at være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

23 + 21 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

24 Arbejder du frivilligt inden for Det sociale område? Fx pensionistforeninger, væresteder, flygtningevenner, daginstitutions- bestyrelser. Nej... 5 Gå til spm. 19 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 19 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

25 + 23 e. Hvilken slags arbejde inden for det sociale område drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning, retshjælp eller at være bisidder? At yde personlig omsorg, deltage i besøgstjeneste eller at være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

26 24 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

27 Arbejder du frivilligt inden for Miljøområdet? Fx naturfredning, dyreværn, selvejende haver. Nej... 5 Gå til spm. 20 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 20 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

28 26 + e. Hvilken slags arbejde inden for miljøområdet drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... 1 En offentlig institution... 2 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 3 Folkekirken... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

29 + 27 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

30 Arbejder du frivilligt inden for Bolig og lokalsamfundsområdet? Fx beboerforeninger, antenneforeninger, grundejerforeninger. Nej... 5 Gå til spm. 21 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 21 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

31 + 29 e. Hvilken slags arbejde inden for bolig- og lokalsamfundsområdet drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

32 30 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

33 Arbejder du frivilligt inden for Fagligt arbejde og erhvervs- og brancheorganisationer? Fx fagforbund, handelsstands-forening, turistforening. Nej... 5 Gå til spm. 22 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det senesteår? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 22 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

34 32 + e. Hvilken slags arbejde inden for det faglige område drejer det sig om: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, træning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

35 + 33 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

36 Arbejder du frivilligt inden for Området omhandlende rådgivning og juridisk bistand? Fx forbrugerorganisationer, menneskerettigheder, retshjælp. Nej... 5 Gå til spm. 23 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 23 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

37 + 35 e. Hvilken slags arbejde inden for rådgivningsområdet drejer det sig om: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning, retshjælp eller at være bisidder? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

38 36 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

39 Arbejder du frivilligt inden for Politik og partiforeninger? Fx vælgerforeninger, græsrodsorganisationer, kvindebevægelse. Nej... 5 Gå til spm. 24 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det senesteår? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 24 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

40 38 + e. Hvilken slags arbejde inden for det politiske område drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning, retshjælp eller at være bisidder? At være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

41 + 39 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

42 Arbejder du frivilligt inden for Internationale aktiviteter? Fx humanitære, freds- og solidaritetsorganisationer. Nej... 5 Gå til spm. 25 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 25 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

43 + 41 e. Hvilken slags arbejde inden for det internationale område drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At yde personlig omsorg, eller at være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Nødhjælpsarbejde eller vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsaktioner eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

44 42 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

45 Arbejder du frivilligt inden for Religion og kirke? Fx menighedsarbejde, søndagsskole. Nej... 5 Gå til spm. 26 a. Har du udført frivilligt arbejde på dette område inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 26 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

46 44 + e. Hvilken slags arbejde inden for religion og kirke drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning eller retshjælp? At yde personlig omsorg, deltage i besøgstjeneste eller at være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsarbejde eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

47 + 45 g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

48 Arbejder du frivilligt inden for Andre områder end de allerede nævnte? Nej... 5 Gå til spm Hvilke andre områder? Skriv a. Har du udført frivilligt arbejde på dette/disse område(r) inden for det seneste år? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til spm. 27 b. Har du udført frivilligt arbejde indenfor dette område indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer indenfor den seneste Ja 1... måned drejer det sig om?... Nej 5 c. Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på dette område? Antal år d. Når du ser på den tidsmæssige fordeling af din frivillige indsats indenfor dette område, vil du så sige at Intv: Læs svarkoderne op..at den er jævnt fordelt over de fleste af årets måneder at den er afgrænset til en periode eller er sæsonbestemt at den finder sted flere gange om året i kortere perioder at den er koncentreret i én kort periode... 4 Eller vil du sige, at den tidsmæssigt fordeler sig på en ANDEN måde? Skriv:

49 + 47 e. Hvilken slags arbejde inden for dette område drejer det sig om?: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udvalgs-bestyrelsesarbejde eller rådsarbejde? Sekretariatsarbejde eller administrativt arbejde? fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholde hjemmeside, referatskrivning, bogføring eller registrering af nye medlemmer eller frivillige Andet praktisk arbejde? fx rengøring, indkøb, køkken- eller caféarbejde, vedligeholdelse eller kørsel Oplysnings- eller informationsvirksomhed? Politisk arbejde eller kampagneaktivitet? Uddannelse, undervisning, holdlederskab eller instruktion? Rådgivning, retshjælp eller at være bisidder? At yde personlig omsorg, deltage i besøgstjeneste eller at være kontaktperson? At skaffe midler ved ansøgninger, penge- og tøjindsamlinger, salg i genbrugsbutikker, basarer o.l.? Vagttjeneste? F.eks. brandslukning, redningsaktioner eller frivilligt arbejde i hjemmeværnet Andet? f. Udføres arbejdet for en frivillig forening eller organisation, for en selvejende institution, for en offentlig institution eller for en erhvervsvirksomhed? En frivillig forening/organisation... 1 En selvejende institution (fx private skoler, efterskoler, idrætshaller, selvejende sociale institutioner)... En offentlig institution... 3 Folkekirken eller andre religiøse samfund... 4 En erhvervsvirksomhed... 5 Andet 6 Ved ikke

50 48 + g. Er du medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej... 5 gå til i h. Hvor vigtigt synes du, det er at være medlem af den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? 1 Meget vigtigt 2 Vigtigt 3 Lidt vigtigt 4 Slet ikke vigtigt 5 Ved ikke i. Har du hjemmeboende børn, der er aktive i den forening eller organisation, som du udfører frivilligt arbejde for? Nej

51 Har du inden for det seneste år, udført ulønnet frivilligt arbejde som har været tidsafgrænset? Fx hjulpet med at afvikle et sportsarrangement eller en festival, samlet penge ind en dag til en bestemt organisation, hjulpet med at samle affald ind el.lign Ja 1 Nej 5 Gå til tekst 3 Hvor mange timer i alt? 28. Har nogle af disse timer været indenfor den seneste måned? Ja 1 Ca. hvor mange timer drejer det sig om? Nej Har du oplyst noget af dette frivillige arbejde i de tidligere spørgsmål om frivilligt arbejde på forskellige områder? Ja 1 Nej 5 Gå til spm.tekst Hvor meget af dette har du oplyst om i de tidligere spørgsmål? Vil du sige? Intv: Læs svarkoderne op Spørgsmålet drejer sig om, hvor meget af det frivillige arbejde af tidsmæssigt afgrænset karakter, der allerede er oplyst i de tidligere spørgsmål? 1. Det hele 2. Ca. tre fjerdedele (¾) 3. Ca. halvdelen (½) 4. Ca. en fjerdedel (¼) 5. Mindre end en fjerdedel + 49

52 50 + Tekst 3: Nu kommer nogle spørgsmål om aktiviteter på nettet, som kan opfattes som frivilligt ulønnet arbejde. I dag er det også muligt at udføre frivilligt ulønnet arbejde over Internet, det vil sige uden at mødes ansigt til ansigt. Fx kan man skrive artikler til Wikipedia, lave rådgivning via en chatfunktion, være lektiehjælper på nettet, organisere kampagner, moderere diskussioner og lave blogs for foreninger/organisationer, programmere software til open source sammen med andre med mere. Vi tænker her ikke på privat brug af nettet, som at opdatere egen hjemmeside, blog eller Facebook-side. Heller ikke på arbejde med en forenings hjemmeside og andre internetaktiviteter knyttet til det ordinære frivillige arbejde i en forening eller organisation 31. Har du inden for de seneste 12 måneder udført sådant frivilligt arbejde på nettet? Ja 1...Hvor mange timer i alt? Nej 5 Gå til filter Har nogle af disse timer været indenfor den seneste måned? Ca. hvor mange timer i den seneste måned Ja 1... drejer det sig om?... Nej Hvor længe har du udført frivilligt arbejde på nettet? Antal år 50 +

53 Hvilken slags arbejde på nettet drejer det sig om: (Sæt ét svar i hver linie) Drejer det sig om Ja Nej 1. Udformning af indhold til hjemmesider, blogs (fx tekst, billeder, video mv.) Teknisk udvikling af blogs, hjemmesider el. lign At administrere Facebook-grupper At moderere diskussioner Moderere betyder, at styre og administrere diskussioner på nettet Politisk arbejde eller kampagneaktivitet At skrive artikler til Wikipedia el.lign Rådgivning, retshjælp eller at være kontaktperson At skaffe midler ved indsamlinger At deltage i programmering af open source Andet Har du oplyst noget af dette frivillige arbejde i de tidligere spørgsmål om frivilligt arbejde på forskellige områder? Nej... 5 Gå til filter 2 Hvor meget af det frivillige arbejde på nettet har du medtaget i det, som du har oplyst i de tidligere spørgsmål? Vil du sige Intv: Læs svarkoderne op 1. Det hele 2. Ca. tre fjerdedele (¾) 3. Ca. halvdelen (½) 4. Ca. en fjerdedel (¼) 5. Eller mindre end en fjerdedel + 51

54 52 + Filter 2: Hvis mindst ét ja i spm eller Gå til spm. 36 Ellers... 2 Gå til spm Hvad var den aktuelle anledning til, at du kom i gang med det frivillige arbejde? Vil du sige, at det Intv: Læs alle svarkoderne op på én gang (Gerne flere svar) 1. Er, fordi du blev opfordret eller du blev valgt? Er, fordi der blev annonceret efter ulønnet arbejdskraft? Er på grund af entv-udsendelse, avisartikel o.l. om frivilligt arbejde? Er, fordi det var nødvendigt, nogen måtte gøre det? Udsprang af børns aktiviteter? Udsprang af egen interesse? Udsprang af pårørendes situation? Udsprang fra dit job eller din uddannelse? Udsprang af medlemskab? Er, fordi du fik tid til overs? Var et tilfælde? Er på grund af andre grunde end de allerede nævnte?

55 Nu kommer nogle grunde til at udføre frivilligt ulønnet arbejde. Disse grunde kan være mere eller mindre vigtige for dig. Vi beder dig angive hvor stor betydning de har for dig på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at grunden ikke har betydning for dig, og 7 betyder, at denne grund har stor betydning? På en skala fra 1-7, hvor stor betydning har det, a. at du har venner, som arbejder frivilligt? b. at du som frivillig bliver mere tilfreds med dig selv? c. at du som frivillig viser medfølelse med dem, som har det værre end dig? d. at du kan lære mere om det, du arbejder med? e. at du kan få kontakter, som kan hjælpe dig i arbejdslivet senere? f. at du oplever et socialt pres for at deltage? g. at du som frivillig kan gøre noget konkret på områder, som optager dig? h. at du føler dig betydningsfuld, når du arbejder som frivillig? i. at du som frivillig lærer noget gennem praktiske erfaring? j. at det er godt at have en attest på, at man har arbejdet som frivillig? k. at du som frivillig deltager i et socialt fællesskab, som du værdsætter? l. at du som frivillig kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet? 38. Overvejer du af og til at stoppe med det frivillige arbejde? Ja har besluttet at stoppe... 1 Ja overvejer af og til at stoppe... 2 Nej regner med at fortsætte uændret... 3 Gå til spm 40 Nej regner med at øge det frivillige arbejde... 3 Gå til spm

FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG

FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG Dokumenttype Tabelbilag Dato September 2017 FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG FRIVILLIGHEDSUNDERSØGELSEN 2017 TABELBILAG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 20. Maj 2014, Byens Rum SFI rapport 14:09 UDVIKLINGEN I FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014

DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference, 12. november 2014 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2014 1 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Læs mere

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor

Læs mere

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet.

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. 1 Baggrund: I forbindelse med frivillighedsundersøgelsen 2012 blev

Læs mere

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hjerteforeningen, Nyborg Strand, 9. maj 2015 1 Hvad vil jeg komme ind på

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark

Tal om det frivillige Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 16-18 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 1 Frivillighedsundersøgelserne 2004 og 2012 2004: 3.134 besvarede 16 år og derover

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS Frivilligrapport 2012 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS FRIVILLIGRAPPORT 2012 Udgivet af Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode:

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode: ESS DOKUMENTDATO: 8.09.2014 SPØRGESKEMA ESS 7. runde, 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4727 Indsamlingsperiode: 1 Spørgsmål nr. Emne A: Kernemodul A1 A5 Medier, social tillid B: Kernemodul B1 B34 Politik,

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde...

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde... Kort 1 Slet ingen tid... 00 Mindre end ½ time... 01 ½ time til 1 time... 02 Mere end 1 time, højst 1½ time... 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer... 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time... 05 Mere end 2½

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Aalborg Universitet. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter Publication date: 2015 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 November 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens formål... 3 1.2 Metode... 3 2. Rapportens hovedresultater... 5 3. Medborgerskab...

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) 2. runde Skema A - B - C Us. 5599 September-december 2004 0 + + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: Tekst 1: Først nogle spørgsmål

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

ZA5476. Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged Participation) Country Questionnaire Denmark

ZA5476. Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged Participation) Country Questionnaire Denmark ZA5476 Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged 15-30 - Participation) Country Questionnaire Denmark FL319A Flash Eurobarometer Youth on the Move January 2011 S0. Er der nogen i din

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far eller morens samlever, og det skal pointeres at det er

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan?

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Idealer, trusler og forventninger Idealerne for

Læs mere

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 Sekretariat, Dansk Folkeoplysnings Samråd, august 2011 De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 De vigtigste pointer fra DFS frivilligundersøgelse:

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. 1 FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Forskellen på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... - Aktiviteter... - Frivilligt, ulønnet arbejde... - Det gælder

Læs mere

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk]

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk] [Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg med @name? (Når relevante person er i røret) Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent.

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Denmark FL08 European Youth DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere