S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B"

Transkript

1 Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 FORORD Formålet med denne folder er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skattemæssige behandling af personbiler (hvidpladebiler) i bred forstand, hvad enten den ejes af medarbejderen, virksomheden eller er leaset, samt et kendskab til de grundlæggende momsog afgiftsregler, der relaterer sig til denne type køretøjer. Denne folder er udarbejdet efter gældende regler på udgivelsestidspunktet. Februar 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 2

3 3

4 1. Indledning 6 2. Erhvervsmæssig kørsel Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Tilkaldevagt Chauffører dages-reglen Egen bil Skattefri befordringsgodtgørelse Befordringsfradrag for lønmodtagere Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl Salg af bil Firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Rådighed over flere biler Flere ansatte benytter samme bil Egenbetaling Arbejdsgiverens indeholdelses- og oplysningspligt Hvilke udgifter er ikke omfattet af beskatningen af fri bil? Befordringsfradrag Befordringsgodtgørelse Dele-leasing Selvstændigt erhvervsdrivende Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, eller virksomhedsordningen benyttes ikke Bilen indgår i virksomhedsordningen Overførsel af blandet bil til/fra virksomhedsordningen Salg af bil Moms og afgifter Personbiler Leasingselskaber forholdsmæssig betaling af registreringsafgift Firmabil uden dansk registreringsafgift Energiafgifter 41 4

5 5

6 Indledning 1. INDLEDNING Denne folder er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler ved anvendelse af hvidplade biler. Udgiften til anskaffelse og drift af en bil er for mange en relativt stor post i budgettet. Der kan derfor være god grund til at overveje de skattemæssige fordele og ulemper ved, at arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, som alternativ til, at man som lønmodtager anskaffer/kører i egen bil. En arbejdsgivers hovedsynspunkt vil være, at det er den samlede lønudgift m.v. til den enkelte medarbejder, der er afgørende. Om der udbetales en samlet kontant løn og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel eller en kombination af løn og fri bil synes derfor ikke så afgørende. For lønmodtageren går overvejelserne om fri bil eller egen bil typisk på, om man vil kende omfanget af nettoudgiften i form af beskatningen af fri bil, eller om egen bil eventuelt kan medføre en lavere nettoudgift. Ved sidstnævnte må lønmodtageren påtage sig risikoen ved ukendte merudgifter og en afskrivning, man først kender størrelsen af, når bilen sælges. Det skal dog pointeres, at arbejdsgiveren og den ansatte hvis fri firmabil ønskes skal finde frem til en aftale om en fast månedsløn, som er uafhængig af de kommende driftsudgifter på bilen. Det kan nemlig ikke skattemæssigt accepteres, at arbejdsgiverens udgifter til bilen løbende modregnes i en aftalt fast gage. Aftaler om egenbetaling godkendes, når egenbetalingen sker fra beskattede midler. Også selvstændigt erhvervsdrivende har visse valgmuligheder for den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt. Denne folder kan forhåbentligt bidrage til forståelse af reglerne om biler og transport og måske besvare nogle af de mange spørgsmål, som ofte opstår. Folderen omhandler ikke gulpladebiler, se Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter. 6

7 Erhvervsmæssig kørsel 2. ERHVERVSMÆSSIG KØRSEL Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i relation til en arbejdsgivers mulighed for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, i relation til hvorvidt en firmabil anses for anvendt til privat kørsel og i relation til visse personers mulighed for fradrag for erhvervsmæssig befordring Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende: kørsel i virksomhedens interesse. Derfor er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads som hovedregel privat kørsel, hvorimod kørsel i arbejdsgivers tjeneste som hovedregel er erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel kan eks. være kørsel til kunder, konferencer, afhentning af post eller materialer for virksomheden, samt kørsel inden for og mellem forskellige arbejdspladser. I den forbindelse betragtes steder, hvor man modtager undervisning som led i arbejdet, i nogle tilfælde som en arbejdsplads. Ifølge praksis 1 skal der sondres mellem grunduddannelse henholdsvis efteruddannelse i forhold til videreuddannelse. Ved grunduddannelse og efteruddannelse vil der være tale om erhvervsmæssig kørsel. Sondringen er dog langt fra klar og entydig. Vestre Landsret 2 har bl.a. afgjort, at en kaptajn ved forsvaret, der deltog på ingeniøruddannelse på universitetet, ikke kunne anses for at være på efteruddannelse, og derfor kunne universitetet ikke betragtes som en arbejdsplads, og der var dermed ikke tale om erhvervsmæssig kørsel. Herudover er erhvervsmæssig kørsel i skattelovgivningen defineret som: a) Befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder b) Befordring mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver c) Befordring inden for samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel. Ved en arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører et arbejde for sin arbejdsgiver, uanset om dette sted tilhører arbejdsgiveren, en kunde eller lignende. 1 SKM SKAT 2 SKM VLR 7

8 Erhvervsmæssig kørsel Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og den samme arbejdsplads inden for en periode på 12 måneder, anses kørslen som privat fra arbejdsdag nr. 61, idet arbejdspladsen herefter anses som en fast arbejdsplads. Alle arbejdsdage skal tælles med, uanset længde. Hvis der en arbejdsdag kun køres den ene strækning, vil dette også tælle som en hel dag. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis personen om morgenen kører fra bopælen til arbejdspladsen, for senere på dagen at køre til en kunde, hvorfra personen kører hjem til bopælen. De 60 arbejdsdage behøver ikke at være 60 på hinanden følgende dage. Ved kørsel fra bopælen til en arbejdsplads enkelte dage over en periode skal antallet af dage lægges sammen for de forudgående 12 måneder. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der arbejdes mindst 60 på hinanden følgende dage på andre arbejdspladser, eller ved almindelig forældelse efter 12 måneder, inden der igen køres mellem bopælen og den første arbejdsplads. Følgende eksempler kan illustrere 60-dages-reglens anvendelse: Eksempel 1 En konsulent med bopæl i Århus arbejder i en periode på 120 dage hos sin nye arbejdsgiver på 3 arbejdssteder, beliggende i henholdsvis Horsens, Silkeborg og Randers, efter følgende mønster: Arbejdsdagene 1-40: Bopæl - Randers - Silkeborg - bopæl Arbejdsdagene 41-80: Bopæl - Silkeborg - Randers - Horsens - bopæl Arbejdsdagene : Bopæl - Randers - Silkeborg - Horsens - bopæl. Kørsel mellem de forskellige arbejdspladser betragtes som erhvervsmæssig kørsel i hele perioden, da der er tale om kørsel for samme arbejdsgiver. Herudover anses følgende kørsel mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt for erhvervsmæssig: a) Kørsel mellem bopæl og Randers for dagene 1-40 og , i alt 60 arbejdsdage b) Kørsel mellem Silkeborg og bopæl og bopæl og Silkeborg for dagene 1-40 og 41-60, i alt 60 arbejdsdage c) Kørsel mellem Horsens og bopæl for dagene og , i alt 60 arbejdsdage. Den øvrige kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt arbejdsplads og bopæl er skattemæssigt at betragte som privat kørsel (bopæl til Silkeborg: Horsens til bopæl: ). 8

9 Erhvervsmæssig kørsel Eksempel 2 En tømrer, der bor i Dronninglund, bliver af sin arbejdsgiver sendt til en ny arbejdsplads i Aalborg. Tømreren arbejder dér i 80 dage. For de første 60 dage er der tale om erhvervsmæssig kørsel. Derefter arbejder tømreren på forskellige nye arbejdspladser (arbejdet på den enkelte arbejdsplads er under 60 dage) i alt 80 dage. Der er for alle dage tale om erhvervsmæssig kørsel. Tømreren bliver herefter sendt til arbejdspladsen i Aalborg igen i 40 dage. Kørslen i disse 40 dage er erhvervsmæssig, da han har arbejdet i mere end 60 dage andre steder, siden han sidst var på arbejdspladsen i Aalborg. Kørsel for flere arbejdsgivere Ved kørsel mellem arbejdspladser for forskellige arbejdsgivere gælder 60-dages-reglen også. Der kan altså ikke opnås skattefri kørselsgodtgørelse fra og med den 61. dag, når der eksempelvis køres mellem arbejdsplads A og B i mere end 60 dage. Det er strækningen, og ikke hvem der køres for, der afgør om 60-dages-reglen er opfyldt Tilkaldevagt Ansatte, der har tilkaldevagt fra bopælen, og som tager virksomhedens bil med hjem, fordi den skal benyttes i forbindelse med tilkaldene, vil ikke af den grund få udløst beskatning af fri bil. Ved tilkald er det tilstrækkeligt, at man kan blive tilkaldt til mindst en adresse, der ikke er den sædvanlige arbejdsplads. Der skal dog være tale om en reel tilkaldevagt, hvilket blandt andet betyder, at der er indskrænkninger i den ansattes frihed i fritid i en eller anden form. Den ansatte kan ikke have permanent tilkaldevagt. Der er ikke i praksis taget stilling til, hvor mange dage, det accepteres, at man har tilkaldevagt inden for en uge, måned eller år. På arbejdsdage, hvor der ikke reelt er tilkaldevagt, omfattes den ansatte af den almindelige 60-dages regel, jf. afsnit Chauffører Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til bopælen i virksomhedens bil, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Som udgangspunkt gælder dette dog kun, hvis der ikke er tale om et tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller hvis chaufførarbejdet ikke er en sekundær opgave i forhold til den ansattes øvrige arbejdsopgaver hos den pågældende arbejdsgiver. 9

10 Erhvervsmæssig kørsel På trods af dette udgangspunkt har Ligningsrådet i i en konkret sag fundet, at der var tale om erhvervsmæssig kørsel. Arbejdsgiveren havde i denne sag udført kontrol med, at den ansatte ikke kørte privat i bilen. Derved blev kørslen på trods af det sekundære anset for erhvervsmæssig. Medarbejdere, som lejlighedsvis fungerer som chauffør og undtagelsesvis kører mellem hjem og arbejdspladsen, kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller hvor medarbejderen har anvendt bilen erhvervsmæssigt den pågældende dag og direkte kører fra hjem til arbejdspladsen den efterfølgende dag. Skatterådet har bestemt, at undtagelsesvis kørsel i denne forbindelse højst kan udgøre 25 dage årligt se nedenfor dages-reglen Denne bestemmelse er tiltænkt de situationer, hvor en medarbejder skal på kursus, kundebesøg eller lignende, og i den forbindelse skal anvende arbejdsgivers bil. I den situation kan det være mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen medtager bilen til den private bopæl dagen før den erhvervsmæssig tur, eller først afleverer bilen dagen efter, den erhvervsmæssige tur. Sådanne ture skal som udgangspunkt ikke resultere i beskatning af fri bil. Derfor gælder der en 25-dages regel, hvorefter medarbejdere må tage bilen med hjem i op til 25 dage, når dette sker lejlighedsvist. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis man medtager bilen til bopælen mandag, kører erhvervsmæssigt tirsdag og først afleverer bilen onsdag, så tæller dette for 2 dage i opgørelsen af de 25 dage. Reglen gælder pr. medarbejder ligesom 60-dages-reglen. 3 SKM LR 10

11 Egen bil 3. EGEN BIL Erhvervsmæssig kørsel kan foretages i egen bil eller i arbejdsgivers bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i ejerens navn. Ved egen bil forstås imidlertid også en: Bil ejet af ægtefælle eller samlever, når parterne har fælles økonomi Delebilordning, hvor arbejdsgiver ikke er involveret Samejeordning, hvor ejerskab og udgifter deles fuldt ud, og hvor arbejdsgiver ikke er involveret Bil leaset af den ansatte hos et leasingselskab. Endelig godkender skattemyndighederne, at der er tale om egen bil, hvor en bil eksempelvis er indregistreret i faderens navn, hvis sønnen kan dokumentere, at han er den reelle ejer af bilen dvs. har finansieret købet og afholder de løbende udgifter på bilen Skattefri befordringsgodtgørelse Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan arbejdsgiveren udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til den ansatte efter SKATs satser, jf. vores folder Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse gælder tilsvarende for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Endelig kan foreninger udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. For at befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, er det en betingelse, at: Der er tale om erhvervsmæssig kørsel, jf. afsnit 2.1 Godtgørelsen maksimalt udbetales for faktisk kørte kilometer Arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer og den udbetalte godtgørelse Godtgørelsen ikke overstiger de af SKAT fastsatte satser. Der stilles ikke krav om kørebog i traditionel forstand, men et bogføringsbilag, der indeholder følgende oplysninger: Modtagerens navn Kørslens erhvervsmæssige formål 11

12 Egen bil Dato for kørslen Kørslens (geografiske) mål samt eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Arbejdsgiver har ansvaret for, at kørselsopgørelsen indeholder de nødvendige oplysninger. Arbejdsgiver skal påse, at det er det rigtige antal kilometer, der afregnes, at afregningen sker til gældende satser, og at de skattemæssige bestemmelser om befordringsgodtgørelse i øvrigt overholdes. Hvis der ikke foretages en effektiv kontrol heraf, bliver lønmodtageren skattepligtig af den udbetalte godtgørelse. En dom fra Vestre Landsret 4 viser, at det er af afgørende betydning, at arbejdsgiveren rent faktisk løbende håndhæver sin kontrolforpligtelse. Hertil kommer dommen fra Højesteret 5, hvor der ikke var sket opdeling af udbetalt befordringsgodtgørelse for almindeligt lønmodtagerarbejde i et selskab og udbetalt befordringsgodtgørelse vedr. bestyrelsesarbejde. Derfor var der ikke ført den fornødne kontrol med udbetalingerne, og alle udbetalinger var derfor skattepligtige (også dem der var udbetalt korrekt ). Manglende løbende kontrol medfører således, at hele godtgørelsen er skattepligtig, selvom det efterfølgende kan dokumenteres, at der ikke er udbetalt for meget i godtgørelse. SKATs satser er for 2014 fastsat til følgende: Kørsel indtil: km/årligt: DKK 3,73 pr. km Kørsel ud over: km/årligt: DKK 2,10 pr. km. Det skal bemærkes her, at km-grænsen alene relaterer sig til den enkelte arbejdsgiver og ikke den bil, eller de biler, der benyttes af den pågældende medarbejder. Godtgøres arbejdstageren for den erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er lavere end den af SKAT fastsatte, kan dette også ske skattefrit, men arbejdstageren kan i så fald ikke fratrække differencen mellem den modtagne godtgørelse og SKATs sats. Denne difference er tabt for arbejdstager. Selvom en arbejdsgiver udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats, som er væsentlig lavere end den af SKAT fastsatte maksimale sats, vil det sjældent være økonomisk fordelagtigt at få godtgørelsen udbetalt som en skattepligtig befordringsgodtgørelse, selvom den erhvervsmæssige kørsel herved i stedet kan fratrækkes efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde. Det skyldes, at beskatningen sker som løn (op til 56,5%), og fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag (fra 2011 med 33% nedtrappes iht. forårspakken gradvist, så den i 2018 udgør 25%). 4 SKM VLR 5 SKM HR 12

13 Egen bil Hvis arbejdsgiveren udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats pr. kilometer, som er højere end den af SKAT fastsatte sats, skal hele den udbetalte godtgørelse som udgangspunkt medregnes som personlig indkomst ved indkomstopgørelsen, jf. ovenstående praksis. Den ansatte er i stedet henvist til at foretage et ligningsmæssigt fradrag for den foretagne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Ønsker en arbejdsgiver at godtgøre medarbejderens erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er højere end den af SKAT fastsatte eller med et fast beløb, bør godtgørelsen derfor opdeles i to dele: a. Godtgørelse svarende til SKATs satser (skattefrit) b. En ekstra godtgørelse (skattemæssigt tillæg til lønnen). Godtgør arbejdsgiveren den erhvervsmæssige kørsel med et fast månedligt eller årligt beløb, vil arbejdstageren være skattepligtig af det modtagne beløb og kan alene fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde, således at det er summen af dagens kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel for firmaet, der danner grundlag for fradraget. Det er dog muligt at udbetale forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige beløb, forudsat, at: Forskuddet er afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel og Den endelige opgørelse og afregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, sker senest med udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er sket Kørsel og uddannelse Se folderen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Modregning af godtgørelse i løn Skattefri kørselsgodtgørelse må ikke modregnes i en forud fastsat bruttoløn. Såfremt den aftalte løn nedsættes med den udbetalte befordringsgodtgørelse, bliver godtgørelserne skattepligtige for modtageren. Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af kørte kilometer og dermed den udbetalte befordringsgodtgørelse. Tidligere har det imidlertid været muligt, at aftale en generel lønnedgang, under hensyntagen til årets gennemsnitlige kørselsbehov, mod at der fremover udbetales skattefri befordringsgodtgørelse oven i lønnen. 13

14 Egen bil Denne modregningsadgang ifølge praksis er ændret med virkning for aftaler der indgås mellem arbejdsgiver og arbejdstager den 19. september 2012 og senere. Der er indsat en værnsregel i ligningsloven, som fjerner muligheden for udbetaling af skattefri godtgørelse, hvis en medarbejder har kompenseret arbejdsgiver for udbetalingen ved lønomlægning. Det kan gøre sig gældende i følgende situationer: Hvis der sker udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel mellem hjem og arbejde i de første 60 dage ved start i et nyt job, når dette samtidig er kombineret med en lavere løn Hvis der aftales en lønomlægning i forbindelse med, at en medarbejder i en periode får rejsedage for arbejdsgiver, og der i den forbindelse kan ske udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis den udbetalte løn ikke svarer til, hvad der normalt ville blive udbetalt for det pågældende arbejde, har SKAT hjemmel til at tilsidesætte den skattefrie udbetaling og dermed gøre den skattepligtig almindelige A-indkomst. Der foreligger endnu ikke praksis på området, hvorfor rækkevidden af denne værnsregel er ukendt Befordringsfradrag for lønmodtagere Kørsel mellem hjem og arbejde Kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat kørsel (ud over de første 60 gange, jf. afsnit 2.1). For de kørte kilometer mellem hjem og arbejde gives der et ligningsmæssigt fradrag for det faktiske antal arbejdsdage, hvor befordringen har fundet sted. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Ifølge Landsskatteretten 6 skal der dog lægges væsentlig vægt på den vej, som pågældende selv har valgt, når bare denne er valgt ud fra geografiske forhold, tidsmæssige forbrug og økonomisk rimelighed. Det er uden betydning for fradragets størrelse, om befordringen sker med f.eks. bil, offentlige transportmidler eller cykel. Der kan foretages fradrag for den del af den daglige kørsel, der overstiger 24 km. For 2014 er satserne fastsat som følger: For de første 24 km opnås ikke fradrag 6 SKM LSR 14

15 Egen bil For de følgende 96 km er satsen DKK 2,10 pr. km Køres over 120 km er satsen for disse DKK 1,05 pr. km. Lønmodtagere, der bor i en af de såkaldte udkantskommuner, kan også anvende satsen på DKK 2,10 pr. km for kørsel ud over 120 km pr. dag. Dette gælder for lønmodtagere, der bor i en af følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland eller Ærø. Denne regel gælder frem til 2018 for ovenstående kommuner. Hvis den skattepligtige inden indkomståret 2018 opnår retten til forhøjet befordringsfradrag for strækningen udover 120 km. pr. dag, bevares denne fradragsret i 7 år, som kan løbe udover indkomståret Der gælder særlige overgangsregler for lønmodtagere, der ved udgangen af 2006 var bosat i nogle af de nu opløste udkantskommuner Yderligere befordringsfradrag for lavt lønnede m.fl. Herudover gælder det, at der opnås et tillæg til det beregnede befordringsfradrag for lavt lønnede. Dvs. person med en AM-bidragspligtig indkomst på maksimalt DKK (2014). Tillægget var i indkomstårene 2010 og 2011 på 25% af det beregnede befordringsfradrag, og kunne samtidig maksimalt udgøre DKK I indkomstårene 2012 udgør tillægget 29% og kan maksimalt udgøre DKK For indkomståret 2013 udgør tillægget 33% og kan maksimalt udgøre DKK Endeligt udgør tillægget 37% for indkomståret 2014 og kan maksimalt udgøre DKK Der sker forøgelse helt frem til og med indkomståret 2019, jf. nedenstående oversigt. Der sker følgende regulering af tillægget til befordringsfradraget i de kommende år: Indkomstår Regulering Maksimalt tillæg % % % % % % % % % %

16 Egen bil Tillægget bliver optrappet i takt med, at skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag bliver nedtrappet som konsekvens af forårspakken fra Hvis man måtte have en AM-bidragspligtig indkomst på over DKK (2014), sker der reduktion af både tillægget, men også af størrelsen på det maksimale tillæg i DKK. Tillægsprocenten og det maksimale tillæg reduceres med nedenstående procentsats, pr. DKK man overskrider grænsen på DKK (2014) med. Indkomstår Regulering af tillægspct. Regulering af maksimale tillæg ,50% 2,00% ,50% 2,00% ,58% 2,00% ,66% 2,00% ,74% 2,00% ,84% 2,00% ,94% 2,00% ,04% 2,00% ,16% 2,00% ,28% 2,00% Eksempel En person har beregnet et befordringsfradrag på DKK i 2014, og pågældende har en AM-bidragspligtig indkomst på DKK DKK Befordringsfradrag Tillæg for lav indkomst (37% - ( = = 21 x 0,74% = 15,54%) Befordringsfradrag i alt Maksimalt tillæg i 2014 (8.900 (21 x 2% = 42%) Der skal i alle tilfælde selvangives det sædvanlige befordringsfradrag. SKAT beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra de selvangivne oplysninger på årsopgørelsen Arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri befordringsgodtgørelse Såfremt en arbejdsgiver ikke har udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan medarbejderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene foretage fradrag for denne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Den 16

17 Egen bil erhvervsmæssige kørsel sammenlægges med kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen, og der beregnes således kun et bundfradrag på 24 km pr. arbejdsdag Befordringsrelaterede fradrag Ud over befordringsfradrag for de kørte kilometer kan bilister få fradrag for færgebillet eller broafgift. Udgift til færge indrømmes med den dokumenterede udgift i form af bilag/billet. Udgift til egen båd kan ikke fradrages efter disse regler. Broafgift for passage af Storebælt kan bilister fratrække med DKK 90 pr. passage. Broafgift for passage af Øresundsforbindelsen kan fratrækkes med DKK 50 pr. passage. Udgiften til broafgift skal kunne dokumenteres. Personer, der benytter kollektiv trafik, kan fratrække hhv. DKK 15 og DKK 8 pr. passage af Storebælt og Øresundsforbindelsen, ved fremvisning af dokumentation. Der er desuden mulighed for fradrag til udgifter til fly og færge, hvis den skattepligtige pga. geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed benytter fly eller færge en del af eller på hele strækningen, beregnes fradraget for denne del af strækningen som den faktiske dokumenterede udgift. Der kan i så fald ikke foretages fradrag efter taksterne for kørsel mellem hjem og arbejde, for den pågældende strækning. Det er som udgangspunkt den skattepligtiges eget valg, der lægges til grund, men SKAT har mulighed for at tilsætte dette valg ud fra en samlet vurdering, af geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed. Udgiften bliver begrænset med et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag for de første 24 km. Eksempel Den skattepligtige bor på en ø og arbejder på fastlandet. Den skattepligtige bor 5 km fra lufthavnen på øen, hvorfra han tager ruteflyet til byen, hvor han arbejder på fastlandet. Arbejdspladsen ligger 3 km fra lufthavnen på fastlandet. Om aftenen tager han hjem igen. Den daglige billetudgift til ruteflyet er DKK 295,00 retur. Landtransporten (2 x 5 km) samt (2 x 3 km) i alt 16 km giver ikke fradrag og udgiften til ruteflytransport på DKK 295 skal reduceres med 16 km - 24 km = 8 km x DKK 2,10 = DKK 16,80. Fradrag pr. arbejdsdag udgør i alt DKK 278, Arbejdsgiverbetalt befordring Arbejdsgiverbetalt befordring er eksempelvis fri bil, fri befordring i firmabus og fri kørsel i mandskabsvogn, fri brobizz eller pendlerkort til offentlige transportmidler. Der er også tale om arbejdsgiverbetalt befordring, når f.eks. en arbejdsgiver betaler en af de ansatte skattefri kørselsgodtgørelse mod, at denne medtager kolleger i bilen til forskellige arbejdspladser. Har medarbejderen adgang til arbejdsgiverbetalt befordring, kan der ikke samtidig opnås befordringsfradrag. 17

18 Egen bil Ligningsrådet 7 fandt, at arbejdsgiverbetalt brobizz, i den situation hvor den ansatte kører mellem hjem og arbejde, udelukker det særlige brofradrag, men ikke det almindelige befordringsfradrag for selve brostrækningen. Det er adgangen til den betalte transport, der udelukker befordringsfradrag, og det er her uden betydning, om medarbejderen rent faktisk udnytter den fri befordring. En ansat, der har fri firmabil, kan således ikke opnå befordringsfradrag, selvom den ansatte vælger at anvende offentlig befordring, og dermed selv afholder udgiften. Foretages der befordringsfradrag i sådanne situationer, skal et beløb svarende til befordringsfradraget medregnes i den personlige indkomst (B-indkomst med AM-bidrag). Da personlig indkomst beskattes med en højere sats (56,5%) end skatteværdien af befordringsfradraget (33%), er det normalt en økonomisk ulempe at foretage befordringsfradrag i sådanne situationer. Hvis en ansat anvender en fri bil - stillet til rådighed for ægtefællen af vedkommendes arbejdsgiver - til sin befordring mellem hjem og arbejde, anses dette ikke for arbejdsgiverbetalt befordring for den ansatte (med beskatning af fri bil). Den ansatte kan derfor opnå befordringsfradrag. Tilsvarende kan der ikke ske udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, hvis man har fri bil til rådighed. Skatterådet har i en konkret afgørelse vurderet, at en helikopter var skattefri arbejdsgiverbetalt befordring Salgsopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere Lønmodtagere med salgsopsøgende arbejde har, som eneste lønmodtagergruppe, mulighed for at foretage fradrag for erhvervsmæssig befordring, enten med de faktiske udgifter eller efter de af SKAT fastsatte satser for skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis en lønmodtager ønsker fradrag efter SKATs satser, skal følgende fire betingelser være opfyldt: 1. Lønmodtageren har mindst to arbejdsgivere 2. Befordringen foretages for mindst to arbejdsgivere på én gang 3. Lønmodtagerens arbejde består i kundeopsøgende aktiviteter 4. Samtlige modtagne skattefrie befordringsgodtgørelser skal indtægtsføres. Fradraget opgøres på grundlag af en kørebog eller lignende, der dokumenterer antal kørte erhvervsmæssige kilometer. 7 SKM LR 8 SKM SR 18

19 Egen bil Ønskes i stedet fradrag for de faktiske udgifter, består opgørelsen af to dele: Opgørelsen af kilometerantallet Opgørelsen af kørselsudgifterne. Opgørelsen af kilometerantallet kræver som udgangspunkt, at der føres kørebog efter følgende retningslinjer: 1. Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens slutning 2. Datoen for kørslen 3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel skal være angivet bestemmelsessteder og lignende notater, der kan sandsynliggøre/dokumentere regnskabets rigtighed, jf. eks. betingelserne i afsnit 3.1. Føres der ikke kørebog, ansættes den private kørsel efter et skøn, normalt som en procentdel af årets samlede kørsel. Hvis der ikke foreligger særlige forhold, vil skattemyndighederne normalt anerkende en årlig privat kørsel på km med tillæg af anden ikke erhvervsmæssig kørsel, f.eks. kørsel mellem hjem og arbejde, kørsel til sommerhus, anden feriekørsel og lignende. Der kan foreligge særlige forhold, hvis skatteyderen eller dennes ægtefælle har yderligere en privat bil, hvorved den private kørsel eventuelt kan ansættes lavere end det anførte. Af bilens samlede driftsudgifter, inkl. skattemæssig afskrivning, kan der foretages fradrag for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel i forhold til de samlede kørte kilometer. Uanset om der foretages fradrag for de faktiske udgifter eller efter SKATs satser, er der tale om et fradrag i den personlige indkomst og ikke et ligningsmæssigt fradrag, som det normalt gælder for lønmodtagere. Der kan kun ske principskifte én gang pr. bil (faktiske udgifter eller SKATs satser), og principskiftet skal ske ved indkomstårets begyndelse. Principskifte ved køb af ny bil tæller ikke i den forbindelse som principskifte Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til personer, der modtager andre vederlag end lønindkomst, f.eks. honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed. Modtagere af bestyrelseshonorarer m.v. kan dog modtage skattefri befordringsgodtgørelse, jf. herom i afsnit

20 Egen bil Disse grupper kan til gengæld foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel enten med de faktiske udgifter eller efter SKATs satser. Fradraget gives i den personlige indkomst. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der ikke kan ske reduktion af honorarindkomsten (Bindkomsten) til en negativ indkomst Salg af bil Lønmodtageres fortjeneste og tab ved salg af bil er den skattepligtige indkomst uvedkommende. Der gælder dog særlige regler, hvis bilen er anskaffet før 1994, og der i ét eller flere af disse år er foretaget fradrag for faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel. I sådanne tilfælde er fortjeneste skattepligtig som personlig indkomst, og et tab er et ligningsmæssigt fradrag. Honorarmodtagere m.fl. og lønmodtagere med salgsopsøgende arbejde, der foretager fradrag for erhvervsmæssig befordring med de faktiske biludgifter, skal medregne fortjeneste/tab ved salg af bilen til den personlige indkomst. Dette gælder dog kun den del af fortjenesten/tabet, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel. Se nærmere herom i afsnit

21 Firmabil 4. FIRMABIL Firmabil, der anvendes til privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Som udgangspunkt skal der ske beskatning efter reglerne om fri bil, uanset køretøjets art. Visse specialkøretøjer m.v. er imidlertid anset for uegnet til privat kørsel, og for sådanne biler er der fastsat særlige regler - se vores folder om gulpladebiler. Beskatningen er uafhængig af den private kørsels omfang, og om den pågældende samtidig har råderet over en anden bil til privat kørsel. For biler på hvide plader er udgangspunktet, at bilen, ud over at være til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, tillige er til rådighed for privat kørsel. Ansatte, der ikke ønsker at blive beskattet af fri firmabil, må derfor kunne dokumentere/sandsynliggøre, at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel. I disse situationer er det en absolut forudsætning for at undgå beskatning af fri bil, at der foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Er en sådan aftale indgået, og afleverer den ansatte firmabilen hos arbejdsgiveren ved arbejdstids ophør, kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fri bil. Holder firmabilen derimod på privatadressen, gælder der en formodning om, at firmabilen uanset en aftale med arbejdsgiveren om det modsatte rent faktisk anvendes privat. For at undgå beskatning af fri bil må den ansatte i så fald kunne dokumentere, at bilen rent faktisk ikke er anvendt til privat kørsel. Der stilles ikke krav om en egentlig kørebog. Dog må der som minimum foretages daglige registreringer med specificeret angivelse af dagens erhvervsmæssige kørsel for at sandsynliggøre, at bilen ikke er anvendt privat. I praksis må det dog anbefales at føre en fuldstændig kørebog, som beskrevet i afsnit 5.1. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen om, at bilen ikke må anvendes privat, overholdes. Hvor der er tale om interesseforbundne parter, f.eks. hovedaktionær og selskab, må der forventes et skærpet dokumentationskrav. I teorien skal der også her foreligge en instruks om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, når det er en hovedaktionær, som anvender den pågældende bil. En erklæring om fraskrivelse af firmabilen, produceret af en hovedaktionær, er dog ikke tilstrækkeligt for at undgå beskatning. I praksis vil der tillige være krav om en nøjagtig ført kørebog, med daglige registreringer med specifikation af dagens kørsel og bestemmelsessted. Om kørebog se i øvrigt afsnit 5.1. Dette gælder hvidpladebiler samt biler, hvor der er betalt privatbenyttelsesafgift og ikke er afløftet moms. 21

22 Firmabil Hvis bilen ud fra ovennævnte ikke er til rådighed for privat kørsel, beskattes den ansatte ikke af firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Værdi af fri bil udgør 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK , dog mindst 25% af DKK , og 20% af resten uden øvre værdigrænse. Værdien af fri bil tillægges et miljøtillæg. Miljøtillægget svarer til ejerafgiften/vægtafgiften og tillægges det ovenfor beregnede beløb til beskatning. Hvis der ligeledes betales udligningsafgift og/eller privatbenyttelsesafgift sammen med ejerafgiften, skal disse ikke tillægges beskatningen som et miljøtillæg. Derimod bliver partikelfilterafgiften tillagt værdien af fri bil. Med virkning pr. 1. januar 2013 beregnes miljøtillægget som ejerafgift/vægtafgift tillagt yderligere 50%. Værdien, der lægges til grund ved beregningen af det skattepligtige beløb, afhænger af, om arbejdsgiveren har anskaffet bilen som ny eller brugt og i så fald, hvor gammel bilen var, da den blev anskaffet Bilen er ved købet højst 36 måneder gammel For nye biler samt biler, der på arbejdsgiverens købstidspunkt er højst 36 måneder gamle, indgår nyvognsprisen som beregningsgrundlag, dog mindst DKK Bilens alder på anskaffelsestidspunktet fastsættes ud fra tidspunktet for 1. indregistrering. Dette gælder også for bilen anskaffet i udlandet, som bliver indregistreret i Danmark. For de første 36 måneder efter bilens 1. indregistrering opgøres værdien af fri bil som 25% af den del af nyvognsprisen, der ikke overstiger DKK og 20% af resten. Herefter opgøres værdien af fri bil som 75% af nyvognsprisen. Her gælder minimumsgrænsen for beskatning af fri bil på DKK ligeledes. Er nyvognsprisen eksempelvis DKK , opgøres det skattepligtige beløb i de første 36 måneder som 25% af DKK tillagt 20% af DKK , mens værdien af fri bil herefter opgøres som 25% af DKK (75% af DKK ). Reglerne for biler, der er under 36 måneder gamle, er ændret til ovenstående med virkning pr. 1. januar Købes en brugt bil pr. 1. november 2013, som er indregistreret første gang den 1. juli i 2011, er beregningsgrundlaget i 2013 bilens nyvognspris, idet bilen på anskaffelsestidspunktet i 2013 ikke er mere end 36 måneder gammel. Hvis nyvognsprisen er under DKK , udgør beskatningsgrundlaget dog DKK Med virkning pr. 2. juli 2014 udgør beskatningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen, dog mindst DKK

23 Firmabil Nyvognsprisen Ved nyvognsprisen forstås som hovedregel bilens købspris som ny (fakturaprisen) inkl. moms, leveringsomkostninger, registreringsafgift og registreringsafgiftspligtigt tilbehør 9. Ekstraudstyr skal kun medregnes i beskatningsgrundlaget, såfremt der skal betales registreringsafgift af dette, hvilket er slået fast af Landsskatteretten 10. Ifølge registreringsafgiftsloven skal der ikke beregnes registreringsafgift af ekstraudstyr, der eftermonteres af forhandleren. Det er alene ekstraudstyr der monteres fra fabrikken/leverandør eller importøren af bilen, hvor der skal ske beregning af registreringsafgift. Selvom fabriksmonteret sikkerhedsudstyr i form af airbags m.v. reducerer registreringsafgiftsgrundlaget, kan reduktionen for dette sikkerhedsudstyr ikke fragå i beregningsgrundlaget for fri bil. Det er arbejdsgiver, der indberetter værdien af fri bil, hvorfor det også er arbejdsgiver, der har en forpligtigelse til at sikre sig, at beskatningsgrundlaget er opgjort korrekt Bilen er ved købet mere end 36 måneder gammel Anskaffes en bil, der på arbejdsgiverens købstidspunkt er mere end 36 måneder gammel, regnet fra datoen for første indregistrering, er beregningsgrundlaget købsprisen med tillæg af de eventuelle istandsættelsesudgifter og leveringsomkostninger, som virksomheden afholder i forbindelse med anskaffelsen. Der kan ikke opstilles en generel frist for den tidsmæssige sammenhæng mellem erhvervelsen og eventuel istandsættelse, idet det må bero på en konkret vurdering, om istandsættelsen har en naturlig sammenhæng med erhvervelsen og dermed skal indgå i købsprisen. Udgifter til reparation af motoren på en bil udført 1½ år efter arbejdsgiverens erhvervelse af bilen skulle i en konkret sag 11 ikke medregnes ved opgørelsen af grundlaget for beskatning af fri bil, da Landsskatteretten ikke anså reparationen for foretaget i forbindelse med erhvervelsen af bilen. Det er dog uvist, hvor tæt på anskaffelsestidspunktet udgiften til istandsættelse må være afholdt, men det bør som udgangspunkt tillægges betydning, om det var en kendt istandsættelsesudgift på anskaffelsestidspunktet eller ej. Bevisbyrden kan være vanskelig at løfte, jo kortere perioden er. Det er ligeledes vores vurdering, at tilbehør, der anskaffes ved køb af en bil, der på købstidspunktet er mere end 36 måneder gammel, ikke skal tillægges beregningsgrundlaget, hvis der ved køb af bilen som ny ikke skulle betales registreringsafgift af det pågældende tilbehør. 9 SKM VLR 10 SKM LSR 11 TfS LSR 23

24 Firmabil Spørgsmålet er imidlertid ikke blevet prøvet skattemæssigt, hvorfor der udelukkende er tale om en formodning for, hvorledes SKAT vil behandle forholdet i en konkret situation. Istandsættelses- og leveringsomkostninger skal dog altid medregnes i beregningsgrundlaget. For disse gamle biler udgør beregningsgrundlaget ligeledes som minimum DKK Fri bil i en del af året En ansat beskattes med 1/12 af den årlige værdi af den fri bil hver måned. Der beregnes værdi af fri bil for en hel måned, selvom bilen alene har været til rådighed en del af måneden. Hvis perioden, hvor der har været fri bil til rådighed, har været afbrudt i en sammenhængende periode på mindst 30 dage, kan arbejdsgiveren ved den førstkommende lønberegning efter denne periode undlade at beregne værdi af fri bil for én måned. For hver sammenhængende 30-dages-periode, hvor der ikke har været fri bil til rådighed, reduceres beskatningen af fri bil således med 1/12 af den for et helt år opgjorte værdi af fri bil. Hvis en ansat således har fri bil til rådighed fra 1. januar 2014 til 7. juli 2014 og igen fra 15. september 2014 til 31. december 2014, skal den ansatte alene beskattes af 10/12 af den for et år opgjorte værdi af fri bil, idet der i en sammenhængende periode på mindst 30 dage ikke har været fri bil til rådighed. Hvis en ansat har fri bil fra 15. februar 2014 til 12. marts 2014, vil der alene skulle ske beskatning af fri bil med 1/12 af den for et år opgjorte værdi af fri bil, idet bilen har været til rådighed i mindre end 30 dage. Havde bilen derimod været til rådighed i samme periode, men frem til den 16. marts 2014 i stedet, ville der skulle ske beskatning af fri bil i 2 måneder. Situationer, hvor en bil ikke anses for værende til rådighed, er eksempelvis, hvis bilen er på værksted, eller hvis bilen er i kommission hos en autoforhandler. Det er dog fortsat en forudsætning for begrænsning af beskatningen, at bilen ikke er til rådighed i mindst 30 dage Bilen er en frikørt taxi Hvis firmabilen er en frikørt taxi (dvs., hvor der ikke skal svares yderligere registreringsafgift ved købet) udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil købsprisen med tillæg af eventuelle istandsættelses- og leveringsomkostninger. Dette gælder uanset bilens alder på købstidspunktet Arbejdsgiveren har leaset bilen Hvis arbejdsgiveren har leaset den bil, der stilles til rådighed for den ansatte, fastsættes beregningsgrundlaget til, hvad der ville have været gældende, såfremt bilen var købt af arbejdsgiveren på leasingtidspunktet. 24

25 Firmabil I en konkret sag 12 fra 2006 blev beregningsgrundlaget for fri bil ansat til leasinggivers anskaffelsessum. Dette uanset listeprisen på den omhandlede bil var højere. Hvis bilen efter leasingperiodens udløb købes af arbejdsgiveren, fastsættes der et nyt beskatningsgrundlag, hvis bilen ved købet er mere end 36 måneder gammel, regnet fra datoen for første indregistrering. Beregningsgrundlaget reduceres i så fald til den købspris, arbejdsgiveren betaler til leasingselskabet, forudsat at denne i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi. Det samme gør sig gældende ved releasing/genleasing. Hvis en bil har været leaset af en arbejdsgiver, og leasingaftalen bliver fornyet på et tidspunkt, hvor bilen er mere end 36 måneder gammel, vil der skulle opgøres et nyt beskatningsgrundlag, svarende til bilens markedspris på genleasingtidspunktet Beskatningsgrundlag sale and lease-back Hvis arbejdsgiveren overdrager en bil til et leasingfirma eller et koncernforbundet selskab og tilbageleaser samme bil, kan beskatningsgrundlaget fastsættes til overdragelsesværdien, dersom bilen er mere end 36 måneder gammel på overdragelsestidspunktet. Overdragelsen skal naturligvis være reel, dvs. bilen skal omregistreres, arbejdsgiverens forsikring som ejer skal opsiges, og der skal foreligge en leasingkontrakt, som i øvrigt skal følges. Det blev desuden i en konkret afgørelse tillagt betydning, at bilen efterfølgende skulle sælges til 3. mand. Opfyldes disse krav til det reelle indhold i aftalen, kan en sådan sale and lease-back aftale ligeledes anerkendes for koncerninterne bil overdragelser 14. Igen gør det sig gældende, at der skal opgøres et nyt beskatningsgrundlag for fri bil, ved releasing/genleasing af bilen Beskatningsgrundlag skattefri omstrukturering m.v. I tilfælde af at en firmabil overdrages i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse, skattefri tilførsel af aktiver, skattefri fusion eller skattefri spaltning, fastsættes et nyt beregningsgrundlag, hvis bilen på tidspunktet for vedtagelsen af omstruktureringen er mere end 36 måneder gammel, regnet fra datoen for første indregistrering. I så fald reduceres beregningsgrundlaget til værdien i handel og vandel på tidspunktet for vedtagelsen af omstruktureringen. Hvis arbejdsgiveren sælger bilen til en ny ejer for efterfølgende at tilbagekøbe bilen, kan det ikke påregnes, at der vil blive fastsat et nyt beregningsgrundlag, selvom bilen på tidspunktet for arbejdsgiverens tilbagekøb af bilen er mere end 36 måneder gammel, regnet fra datoen for 12 SKM LSR 13 SKM SR 14 SKM LSR 25

26 Firmabil første indregistrering. Kun såfremt salget af bilen og det senere tilbagekøb af bilen er sagligt erhvervsmæssigt begrundet og ikke begrundet i et ønske om at få reduceret beregningsgrundlaget for fri bil, vil der ved tilbagekøbet kunne blive fastsat et nyt beregningsgrundlag. Derfor vil der forudsætningsvist ikke kunne opnås et nyt beskatningsgrundlag, hvis en bil er sat i kommission hos en autoforhandler i eksempelvis 3 måneder for derefter at blive taget retur med nyt beskatningsgrundlag. Dog vil der ikke ske beskatning i hele perioder af 30 dage, jf. afsnit Rådighed over flere biler Hvis den ansatte på samme tid har rådighed over flere biler til privat kørsel, beskattes den ansatte af hver enkelt bil, som er til rådighed, uanset hvor meget bilerne anvendes privat. Der gives som udgangspunkt ikke mængderabat. Det er alene i den situation, hvor der skiftes fri bil, at der alene bliver beregnet fri bil af den dyreste bil i måneden for skiftet. Dog gælder der særlig praksis for ansatte autoforhandlere, som kan skifte bil indtil flere gange inden for en måned. For denne persongruppe skal der alene ske beskatning af den dyreste bil hver måned Flere ansatte benytter samme bil Har flere ansatte rådighed over den samme bil til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde, skal de hver især beskattes af den frie bil. Som udgangspunkt skal alle, der har rådighed over bilen, beskattes for hele rådighedsperioden. Imidlertid har Landsskatteretten 15 i en sag omhandlende to interessenter og anvendelse af virksomhedsordningen fundet, at de to kunne opdele rådighedsbeskatningen mellem sig, således at den samlede årlige beskatning blot skulle svare til rådighedsbeskatning for én person. SKAT 16 har imidlertid præciseret, at der er tale om en konkret afgørelse, der derfor ikke danner præcedens for, hvorledes interessenter skal beskattes af fri bil. Det er fortsat praksis tilbage fra , der gælder, hvorefter interessenter kan blive beskattet fuldt ud af rådigheden over den samme bil. I modsætning hertil gælder det for ægtefæller ansat i den samme virksomhed, at hvis de begge benytter én bestemt af virksomhedens biler til privat kørsel, er det kun den af ægtefællerne, der ifølge ansættelseskontrakten har fri bil til rådighed, der skal beskattes heraf. Dette gælder også hovedaktionær selskaber. Hvis den samme bil er til rådighed for et eller flere børn, bliver de imidlertid beskattet af rådigheden. 15 SKM LSR 16 SKM SKAT 17 TfS LSR 26

27 Firmabil 4.4. Egenbetaling Betaler den ansatte arbejdsgiveren for at have bil til rådighed, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil med det betalte beløb. En sådan reduktion kan kun ske, hvis egenbetalingen sker med beskattede midler. Den skattepligtige værdi af fri bil forudsætter, at arbejdsgiveren afholder alle udgifter af ordinær driftsmæssig karakter (f.eks. forsikringer, vægtafgift, reparationer, olie, vask, benzin og lignende). Betaler den ansatte nogle af de ordinære driftsomkostninger med beskattede midler, kan en sådan betaling efter omstændighederne nedsætte den skattepligtige værdi af fri bil. Det er et krav, at der er tale om ordinære driftsomkostninger, som arbejdsgiveren ellers som udgangspunkt ville have afholdt, og som i givet fald ville være indeholdt i værdiansættelsen af den frie bil. Den ansattes betaling af benzinudgifter kan ligeledes betragtes som egenbetaling med deraf følgende nedsættelse af den skattepligtige værdi af fri bil. Det kræver, at den ansatte afleverer regningerne til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal herefter udgiftsføre beløbet som udlæg efter regning (som ikke bliver udbetalt til medarbejderen) og indtægtsføre samme beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling 18. Dermed konverteres udlægget til egenbetaling. Den ansatte opnår herved en skattemæssig fordel, uden at arbejdsgiverens omkostninger forøges Arbejdsgiverens indeholdelses- og oplysningspligt Arbejdsgiveren skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af værdien af den frie bil, som bliver beskattet som A-indkomst Hvilke udgifter er ikke omfattet af beskatningen af fri bil? Ikke alle udgifter vedrørende bilen er indeholdt i det beløb, der beskattes som værdi af fri bil Parkeringsbøder, broafgift m.v. Færdsels- og parkeringsbøder, der betales af arbejdsgiveren, er A-indkomst for den ansatte, uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel. Udgifter af ikke-driftsmæssig karakter, f.eks. færgebilletter, biltog, motorvejs- og broafgifter, parkeringsudgifter, er ikke indeholdt i det beløb, der beskattes som værdi af fri bil. Betaler arbejdsgiveren sådanne udgifter, afhænger den skattemæssige behandling af, om udgiften 18 TfS TSS 27

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf - 1 Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om beskatning af fri bil henholdsvis fradrag for erhvervsmæssig kørsel har gennem tiden levet en

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen Hvem er? LEASING.DK Leasing.dk er et veletableret leasingselskab, der er stiftet i 2004. Vi er et selvstændigt og finansielt uafhængigt leasingselskab, der løbende

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse - 1 Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Lønmodtagere kan i princippet fradrage udgifter, som lønmodtageren har afholdt i forbindelse med jobbet. Men i

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere