Indstillingsskema runde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillingsskema runde"

Transkript

1 Indstillingsskema runde Nr. Målgruppe Børn, unge og familier Forening / Organisation Mormor ordningen Ansøgningens formål Foreningen tilbyder pasning af syge børn. Der er en frivillig koordinator tilknyttet. Der søges om tilskud til dækning af administrative udgifter samt indkøb af legetøj. Tidligere bevilliget fra 18 (2 år tilbage) 2015: kr. 2016: kr. Ansøgt Frivillighedsråds Frivillighedrådets beløb (i kr.) instilling (i kr.) begrundelse Frivillighedsrådet indstiller, at delvist. Reduktionen sker idet rådet finder at posten 'legetøj' bør dækkes af forældrebetaling / eller børnene anvender deres eget legetøj, da pasning sker i hjemmet Børn, unge og familier Avedøre Kirke klub for unge Kirken kører en klub for unge mellem14-18 år, hvor der tilbydes socialt fællesskab. Der er tidligere givet opstartsstøtte til klubben. 10 frivillige driver tilbuddet og der søges om tilskud til air-hockey og kreamaterialer. 2014: kr Frivillighedsrådet indstiller, at, da det er et godt formål. Dog undres rådet over at klubben kun har åbent en gang månedligt.

2 Børn, unge og familier Børn, unge og familier Byhaver i Friheden Urban Roots Streetart væg i Friheden Beboerrådgiver og en gruppe frivillige i Frihedens boligselskab har lavet projekt om byhaver. Der er anlagt 21 byhaver, som fungerer som samlingspunkt for beboere, unge som gamle, og som skaber et socialt fællesskab gennem pasning af haverne. Der søges om tilskud til flere byhaver, samt haveredskaber og et lille redskabsskur/kasse ved haverne. Foreningen laver street art sammen med børn og unge i Hvidovre, for derigennem at forebygge ulovligt grafitti og skabe sociale fællesskaber. Der planlægges et streetart værk på en carport i Friheden, i samarbejde med Boligselskabet i Friheden, og der søges om tilskud til spraymaling, masker og handsker. Nyt Projekt Frivillighedsrådet indstiller, at delvist. Rådet finder, at nye højbede bør finanicieres af samme midler som de første højbede blev, men vil dog godt støtte op omkring aktiviteten ved at give tilskud til redskabsskuret. Nyt Projekt Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, idet rådet finder at udsmykning af et boligselskabs carport bør finansieres af boligselskabets midler.

3 Børn, unge og familier Børn, unge og familier Det sociale netværk Headspace Børns Voksenvenner Foreningen tilbyder anonym, frivilligbåret rådgivning til unge i alderen år, og fungerer også som værested. Rådgivningen tilbydes på den unges præmisser. Tilbuddet drives af 15 frivillige. Der søges om tilskud til synliggørelseskampagne på ungeinstitutioner/skoler i Hvidovre og rekruttering af nye frivillige. Foreningen arbejder med Har ikke modtaget støtte de venskaber mellem voksne sidste to år og børn med spinkelt familienetværk. Der arbejdes med 3-5 venskaber i Hvidovre med 3-5 frivillige. Der søges om tilskud til rekruttering efter lokale frivillige samt kompetenceudvikling af de frivillige der skal være voksenvenner. Ny Ansøger Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag, idet rådet finder ansøgningen uklar. Derudover er der udgiftsposter der ikke kan dækkes jf. kriterierne for 18 støtte i Hvidovre Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Der gives tilskud til rekruttering af frivillige. Rådet finder, at kompetenceudviklingen bør ske internt i foreningen, når de frivillige er rekrutteret.

4 Børn, unge og familier Børns Vilkår Foreningen tilbyder støtte, sorggrupper, bisiderordning og rådgivning til socialt udsatte børn og unge. Det anslåes, at ca. 500 børn og unge fra Hvidovre vil bruge tilbuddene. Der er 450 frivillige tilnyttet og der søges om tilskud til kompetenceudvikling af frivilliggruppen. 2015: kr Frivillighedsrådet indstiller, at delvist, da det er et godt initiativ der også kan komme Hvidovre-børn til gode Ældre Boblerne i Avedøre Kirke Ældre Ældre Sagen Aktiviteter Boblerne arrangerer social Har ikke modtaget støtte de hygge og fællesskab for sidste to år ældre i Avedøre kirke ugentligt. Der er 6 frivillige der driver tilbuddet. Der søges om tilskud til indkøb af rullevogn, som kan bruges til at transportere sangbøger og kaffe og kage ud til deltagerne. Der deltager ca personer. Foreningen tilbyder gratis 2014: kr. aktiviteter til medlemmerne, såsom håndarbejde, 2015: kr. kortspil mv. Der sker en større koordinering mellem deltager og hold. Der søges om tilskud til dækning af de administrative udgifter ved koordineringen Frivillighedsrådet indstiller, at Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Rådet finder, at tlf og administrationsudgifter bør kunne dækkes over flere af Ældre Sagens aktiviteter. Rådet henstiller endvidere endnu engang til at foreningen samler sine aktiviteter i færre ansøgninger.

5 Ældre Ældre Sagen Vejledning Foreningen tilbyder vejledning til borgere i forbindelse med sygdom, skilsmisser eller dødfald. De er to frivillige og der forventes brugere. Der søges om tilskud til dækning af administrationsudgifterne. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Rådet finder, at tlf og administrationsudgifter bør kunne dækkes over flere af Ældre Sagens aktiviteter. Rådet henstiller endvidere endnu engang til at foreningen samler sine aktiviteter i færre ansøgninger Ældre Ældre Sagen Cafe Husk Ældre Ældre Sagen Sygehusvenner Forningen har et cafetilbud til demente og deres pårørende for at forebygge social isolation. Der er 10 frivillige der driver tilbuddet og ca. 30 deltagere. Der søges om tilskud til annoncering af tilbuddet, administrationsudgifter, udflugter og taxa til dårligt gående, samt musik til sommer og julecafe. Foreningen tilbyder ledsagelse af svækkede ældre borgere, der ikke har mulighed for at have familie med som ledsager ved hospitalsbesøg. 2015: kr. 2016: kr. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes.der dækkes ikke taxakørsel og udflugter jvf 18 kriterierne. Derudover finder rådet at annoncering også kan ske i foreningens egne blade, hvorfor der også er skåret i tilskud til annoncering kr Frivillighedsrådet indstiller, at med det ansøgte beløb.

6 Ældre Ældre Sagen Telefonstjernen Foreningen tilbyder 2015: kr. tryghedsopklad hver morgen til ældre borgere i Hvidovre. Man skal ikke 2016: kr. være medlem af foreningen for at blive tilknyttet telefonstjernen. Der er 8 frivillige tilknyttet. Der søges om dækning af de frivilliges tlf.udgifter samt administrationsudgifterne i projektet Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Rådet finder, at administrationsudgifter bør kunne dækkes over flere af Ældre Sagens aktiviteter. Rådet henstiller endvidere endnu engang til at foreningen samler sine aktiviteter i færre ansøgninger Ældre Ældre Sagen Transport af udstyr Foreningen har en del aktivteter hvortil der skal transporteres udstyr, eks. værktøj til sløjd, krolff og højtalere til gymnastikhold. Der søges om tilskud til transportudgiften af udstyret. Foreningen har en besøgstjeneste til enlige og ældre borgere i Hvidovre. Der søges om tilskud til dækning af administrationsudgifter, annoncering samt kompetenceudvikling af de frivillige besøgsvenner. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen idet der ikke gives tilskud til transport jf. 18 kriterierne Ældre Ældre Sagen Besøgsvenner 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at delvist. Rådet finder, at administrationsudgifter bør kunne dækkes over flere af Ældre Sagens aktiviteter. Rådet henstiller endvidere endnu til at foreningen samler sine aktiviteter i færre ansøgninger.

7 Ældre Ældre Sagen Ensomhed Foreningen laver netværksskabende aktiviteter, for at få ensomme Hvidovre Borgere ind i nogle af foreningens andre aktiviteter, for herved at forebygge ensomhed og social isolation. Der søges om dækning af udgifter ved annoncering, musik, informationsmateriale og tlf.udgifter. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at delvist. Rådet finder dog, at administrationsudgifter og tlf.udgifter bør kunne dækkes over flere af foreningens aktiviteter Ældre Det Frivillige Ældrearbejde Ældre hjælper Ældre Ældre hjælper Ældre tilbyder hjælp og rådgivningen indenfor jura, skat, arv & testamente, forsikringer med mere. Derduover tilbydes vennetjenster i form af mindre håndværksopgaver, eks. skiftning af pære, ophængning af billede, indstilling af TV kanaler mv. Der er åben træffetid på kontoret man-torsdag. Der søges om dækning af administration, annoncering, forsikringer, musik til kommunale skovture, telefon mv. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at med det ansøgte beløb idet den dækker over flere aktiviteter, og tlf. og administration hermed også dækkes samlet.

8 Ældre Det Frivillige Ældrearbejde Cafe eftermiddage Der tilbydes socialt samvær 2015: kr. og dans for kommunens ældre i vinterhalvåret på risbjerggård. Der er : kr. frivillige tilknyttet. Der søges om tilskud til musik, annoncer og service Frivillighedsrådet indstiller, at Dog beder rådet om at der fremadrettet udspecificeres hvad posten 'diverse' dækker Ældre Det Frivillige Ældrearbejde Indkøbsbussen Der tilbydes indkøbstur to gange månedligt, hvor ældre borgere kan ''stige på'' indkøbsbus, der samler op i hele Hvidovre. Der køres til de to lokale centre. Hvor borgerne får mulighed for at foretage indkøb med støtte og hjælp fra frivillige hjælpere. Der søges om tilskud til busleje. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at fuldt ud Ældre Det Frivillige Ældrearbejde Influenza vaccinationer Der tilbydes årligt 2015: kr. influenzavaccinationer til kommunens ældre på 8 forskellige dage i oktober. 2016: kr. Der søges om tilskud til annoncering, dækning af service og let forplejning, da de ældre tilbydes saft eller kaffe efter vaccinationen Frivillighedsrådet indstiller, at

9 Ældre Det Frivillige Ældrearbejde Erindringsdans for demente og ældre Det Frivillige Ældrearbejde har indgået samarbejde med plejecentrene om at lave et samlet erindringsdansarrangement i Medborgersalen, et afdansningsbal. Der søges om tilskud til musikken Nyt Projekt Frivillighedsrådet indstiller, at Ensomme Avedøre Kirke Juleaften Kirken holder juleaften for enlige og ressourcesvage familier. Der er 15 frivillige tilknyttet, og ca. 75 deltagere. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at Ensomme Dansk Folkehjælp Hvidovre Seniornet Der er i 2014 startet Har ikke modtaget støtte de netværksgruppe op for sidste to år til dette projekt. enlige og ensomme ældre, for at forebygge social isolation og ensomhed. Det er selvkørende i dag. Foreningen ønsker at starte endnu en netværksgruppe op, da der ses et behov. Netværket ''rystes sammen'' over københavnerture, og bankospil mv. Der søges om tilskud til administartioinsudgifter, samt indkøb af bankopsil og tilkøb af guider, på københavnerturene Frivillighedsrådet indstiller, at, da det er en sårbar målgruppe.

10 Ensomme FORA-Hvidovre Misbrug eller tidligere misbrugere Misbrug/ tidligere misbrug eller forebyg. af misbrug Madhold for udsatte borgere Lions Club Hvidovre Hvidovre Lænken FORA har opstartet madhold for enkemænd, med frivillige undervisere. Holdene giver et netværk og fællesskab samtidig med at der sorgbearbejdes indenfor rammen. Der ønskes at starte endnu et madhold op, hvor målgruppen udvides til også at omfatte udsatte mænd og kvinder. Der søges om tilskud til administrationsudgifter for de frivillige, annoncering, print af opskrifter samt kompetenceudvikling af de frivillige i forhold den udvidet målgruppe. Nyt projekt Frivillighedsrådet indstiller, at Lions afholder det årlige Løb mod Narkoen løb hvor overskuddet går til aktiviteter der forebygger narkotikamisbrug blandt Hvidovres unge. Der søges om tilskud til annoncer, medaljer, pokaler, løbenumre med elektronisk chiptagning og løbeprogram. Foreningen tilbyder fællesskab uden alkohol og har både rådgivning og sociale aktiviteter. Der søges om dækninger for udgifter ved den frivillige del af Hvidovre lænken. 2015: kr. 2016: kr. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at med det ansøgte beløb Frivillighedsrådet indstiller, at med det ansøgte beløb.

11 Misbrug/ tidligere misbrug eller forebyg. af misbrug Misbrug/ tidligere misbrug eller forebyg. af misbrug Lænken det udgående Team (DUT) Alkoholrådgivningen på Byvej DUT tilbyder støtte og vejledning i forhold til borgerens alkoholproblem. DUT har faste vagter på sygehusenes psykiatriske afdelinger. Der informeres også om behandlingsmuligheder, selvhjælpsgrupper mv. Teamets frivillige deltager i undervisning og oplysningsarbejde og har alle personlige erfaringer med alkoholmisbrug. Der søges om tilskud til kompetenceudvikling af de 15 frivillige på internatkurser i Der tilbydes støtte og rådgivning i forbindelse med indtagelse af antabus, for at hjælpe misbrugere og deres familier til at fastholde et liv uden alkohol. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag, idet rådet henviser til at målgruppen anvender den lokale Hvidovre-lænke Frivillighedsrådet indstiller, at Misbrug/ tidligere misbrug eller forebyg. af misbrug TUBA Hvidovre Foreningen tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem år, der er opvokset i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Der er to frivillige tilknyttet i Hvidovre og der søges om tilskud til kompetenceudvikling af de frivillige samt startpakker med litteratur og undervisningsmateriale. Ny Ansøger Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Rådet finder at det er et godt formål, men da ansøgningen er lidt uklar henvises foreningen til at søge midler igen i anden runde med klarere specifikation af udgiftsposterne.

12 Kriseramte Dansk Folkehjælp Lokal gældsrådgivning Kriseramte Den sociale retshjælps fond Der søges om tilskud til oprettelse af lokal økonomisk rådgivning til udsatte borgere i Hvidovre. Der er 2-8 frivillige i tilbuddet og der forventes et sted mellem brugere. Der søges om tilskud for de kommende to år til dækning af følgende udgifter: tlf.udgifter, kørsel, let forplejning, forsikring og administration. Der ønskes oprettet et frivilligt drevet selvhjælpsprogram målrettet nuværende fængsler og pensioner tilknyttet kriminalforsorgen. Programmet skal tilbyde gældsrådgivning og hjælp til håndtering af privatøkonomi. Der søges om tilskud til lokaler, administration og kompetenceudvikling af de frivillige gældsrådgivere. Nyt projekt Frivillighedsrådet indstiller, at ansøgningen afslåes, idet rådet henviser til at der allerede eksisterer lokale lignende tilbud, f.eks. hos Ældre sagen. Derudover gives der ikke 18 tilskud over en flerårig periode, og flere af udgiftsposterne kan ikke dækkes jvf. 18 kriterierne. Nyt Projekt Frivillighedsrådet indstiller, at ansøgningen afslåes, idet rådet finder at fængslesvæsenet selv har ordninger, der varetager disse behov for målgruppen

13 Kriseramte Sorggrupperne i Avedøre Kirke Der tilbydes sorggruppeterapi til Hvidovre borgere, der har mistet et nært familiemedlem/ven. Der visiteres fra alle 4 kirker i Hvidovre og der søges om tilskud til uddannelsesbøger samt et kursusophold for de frivillige. 2015: kr 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at Kriseramte ForældreFonden Forælder Fondens førstehjælpslejligheder er midlertidige og har til formål at stabilisere og sikre, at familier (enlige forsørgere, samværsforældre og deres børn) kommer gennem svære perioder. Der er fire lejligheder i Hvidovre, som vedligeholdes og passes af frivillige. Visitationen til lejlighederne sker i tæt samarbejde med kommunens boligkontor.der ansøges om tilskud til vedligeholdelse, nyanskaffelser til førstehjælpslejlighederne samt administration. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes med midler til vedligeholdelse af førstehjælpslejlighederne i Hvidovre.

14 Andre Cafe Hjertetræet Cafe Hjertetræet søger om tilskud til indkøb af sko/træsko til de frivillige der hjælper til cafeen. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at Handicap Høreforeningen Hvidovre Handicap Bedre Psykiatri Hvidovre Formålet er at bedre hverdagen for de hørehæmmede i Hvidovre ved at gennemføre instruktive og oplysende møder for medlemmer og gæster samt styrke sociale relationer for Hvidovres hørehæmmede. Der søges om tilskud til annoncer og betaling af foredragsholdere. Formålet er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende bl.a. via informationsaftener om behandling, rådgivning og pårørendes handlemuligheder for alle interesserede samt netværksgrupper for pårørende mhp. rådgivning. Der søges om støtte til tre informationsaftener og netværksgruppemøder/ pårørendegrupper. 2015: kr. 2016: kr. 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at Frivillighedsrådets indstiller, at imødekommes. Reduktionen sker, da rådet finder ansøgningen uklar. Der ønskes yderlige specifikation over midlernes anvendelse fremover.

15 Handicap Brohusklubben Brohusklubben er en klub for ældre døve, hørehæmmede og CItegnsprogsbrugere over 60 år bosat på Sjælland. Klubben giver denne målgruppe et socialt netværk og udbud af aktiviteter. Det er svært at samles lokalt i kommunerne, da det er en lille målgruppe, hvorfor Brohusklubben er samlingsted for alle på Sjælland. Der er pt. 11 deltagere fra Hvidovre og ca. 25 faste frivillige. Der søges om tilskud til klubbens aktiviteter og drift Handicap Døveforeningen af 1866 Foreningen tilbyder et socialt netværk til døve og CI-tegnsprogsbrugere på sjælland. Der tilbydes møder og ture og socialt fællesskab og hygge blandt ligesindede. Foreningen retter sig også mod døve frivillige. Der søges om tilskud til aktiviteter og tiltag for foreningens brugere. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes med kr. Har ikke modtaget støtte de sidste to år Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag, da rådet har prioriteret et andet projekt, der også er målrettet døvemålgruppen.

16 Sygdom Parkinson cafe Hvidovre Sygdom Scleroseforeningen Hvidovre/ Brøndby Foreningen tilbyder et fællesskab, hvor den parkinsonramte og dennes pårørende får et frirum og føler sig tryg og får mulighed for at udveksle erfaringer, får tips om takling af sin sygdom og få den nyeste forskning at vide. Der søges om tilskud til annoncering og administrationsudgifter. Foreningen laver sociale arrangementer og netværksaktiviteter til scleroseramte og deres pårørende. Der søges om tilskud til foredrag, arrangementer, mødeudgifter, forplejning, kørselsudgifter, bestyrelse af frivillige, porto, printerpapir, kuverter, computer, bankgebyrer mm. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at 2015: kr. 2016: kr Frivillighedsrådet indstiller, at imødekommes. Reduktionen sker, da flere af udgiftsposterne ikke dækkes jf. 18 kriterierne i Hvidovre Sygdom Dansk forening for Hals og Mundhuleopererede. Foreningen tilbyder et netværk og socialt fællesskab med ligesindede. Der er møder 8 gange årligt hvor der er foredrag og ture. Der søges om tilskud til aktiviteterne. Har ikke modtaget støtte de sidste to år. Der er ikke sat beløb på det ansøgte beløb Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges kr. til foreningen. Dog skal der fremadrettet specificeres hvad støtten skal bruges til.

17 Sygdom Astma-allergi foreningen luftballonen Andet Hvidovre og Københavns jagtforening Luftballonen sommercamp er et behandlings- og træningstilbud til børn og unge med kroniske sygdomme. På campen lærer de at tackle deres kroniske sygdomme og får støtte og rådgivning til medicinhåndtering/korrekt kost mv. Der søges om tilskud i forbindelse med 2 Hvidovre borgeres deltagelse. Foreningen har investeret i et havgående fartøj med base i Hvidovre lystbådehavn. Der planlægges naturoplevelser på havet og derfor ansøges om tilskud til indkøb af redningsveste og redningsflåder. 2015: kr Frivillighedsrådet indstiller, at Ny Ansøger Frivillighedsrådet indstiller, at der gives afslag da rådet har svært ved at se den frivillige sociale indsats i projektet. Rådet henviser derfor ansøgningen til Kultur og fritids puljer. I alt ansøgt/indstillet Der er i 2017 afsat kr. til 18-støtte. Frivillighedsrådet indstiller samlet støtte for i alt kr. Der resterer således kr. til uddeling i 2. runde 2017 samt indkomne returmidler. Returmidlernes størrelse kendes først ved udgangen af februar 2017, når alle regnskaber er indsendt.

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år Indstillingsark 18 2018-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/organisation Ansøgningens formål 1.1-2018 Børn, unge og familier Dansk Præmatur Forening Der planlægges en kampagne til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling DUI leg og virke Formålet er at skabe socialt 40.000 kr. i 2014 50.000,00 35.000,00 og familier sammenhold på tværs af alder og køn for børn og unge via imødekommes med 35.000 Cirkus Arcus cirkustræning.

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening Bevilling i kr. Anvendt til Forbrug i kr. Retur i kr. Forvaltningens bemærkninger 1.1-2016 Børn, unge og

Læs mere

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2015 Side 1 Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening / organisation / Bevilling i formål kr.

Læs mere

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2011 Lions Club

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Brohusklubben

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2013 Side 1 Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. målgruppe Forening/ 18- Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup-up.dk) Hjem > Frivillighedsrådet - 25-01-2017 Frivillighedsrådet - 25-01-2017 25.01.2017 kl. 17:00 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter, Magleparken

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare.

Værestedet. For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Værestedet For personer i Ikast-Brande Kommune, som er fyldt 18 år og er psykisk sårbare. Hvad er Værestedet Laicos? Værestedet er et tilbud/fristed for alle over 18 år, som er psykisk sårbare. Vi holder

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: OK-kram Cafe

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016

Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Tildeling af midler efter Servicelovens 79 i Frederiksberg Kommune 2016 Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Frederiksberg Seniorklub og Værested af 1972 Adresse Bernhard Bangs Alle 17 A, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2011, 2012 og 2013 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Målgruppe og målsætning: Spisevenner er målrettet borgere + 65 år eller førtidspensionister, der

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere