CV Jesper Manniche. Fødselsår 1960 Stillingsbetegnelse Seniorforsker Ansat i CRT siden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV Jesper Manniche. Fødselsår 1960 Stillingsbetegnelse Seniorforsker Ansat i CRT siden 01.03.1994"

Transkript

1 Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf Fax: CV Jesper Manniche Nationalitet Dansk Fødselsår 1960 Stillingsbetegnelse Seniorforsker Ansat i CRT siden Kompetenceområder Teoretisk og empirisk viden om: Innovation, læring og vidensdynamikker i virksomheder, netværker og klynger Fødevareproduktion og oplevelsesøkonomi i landdistrikter Erhvervs- og virksomhedsudvikling i udkantsområder, landdistrikter og øer Regional- og landdistriktspolitik Arbejdserfaringer og kompetencer: Organisering og gennemførelse af både kvantitative statistik-baserede analyser og kvalitative analyser baseret på interviews, spørgeskemaundersøgelser m.v. Deltagelse i en række internationale forsknings- og udviklingsprojekter (herunder EU 6. rammeprogram, Interregprojekter i Østersø- og Øresundsregionen, og nordiske forskningsprojekter). Skriftlig og mundtlig formidling herunder på nationale og internationale konferencer. Projektledelse fra idé- og projektudvikling over projektstyring til projektevaluering. Uddannelse Cand.tech.soc. (Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning - TEK-SAM), Roskilde Universitetscenter, PhD, , Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier, phd-programmet SPIRIT. Titel af dissertation: Territorial Knowledge Dynamics and Alternative Food: The case of Bornholm. Igangværende projekter Kortlægning af dansk kystturismeforskning, en opgave på opdrag af Styrelsen for Forskning og Innovation, december 2013-April MAXVEG ( Maximising the taste and health value of plant food products impact on vegetable consumption, consumer preferences and human health factors ).

2 Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd for Sundhed, fødevarer og velfærd og har forskningspartnere fra Århus Universitet (ansøger) og Syddansk Universitet (p.t. administrativ projektledelse). Målet er at udvikle nye værktøjer og strategier til at øge forbrugeres præferencer og forbrug af diverse rodfrugter og kåltyper med sundhedsfremmende phyto-kemikalier, men med bitter og stærk smag, som ikke tiltaler forbrugere i dag. Dette gøres eksempelvis ved at undersøge sammenhængen mellem forbrugernes præferencer, diversitet i smag og indhold af phyto-kemikalier, ved maskering og modificering af grøntsagernes smag gennem nye dyrknings- og opbevaringsformer, og ved at evaluere grøntsagernes brandings- og markedspotentialer overfor moderne forbrugere. JM skal stå for den sidstnævnte opgave (WP 4) omkring branding og markedsføring, som blandt andet vil omfatte en analyse af de forskellige led i forsyningskæden af udvalgte grøntsagstyper (fra produktion til konsumption). Projektet løber frem til april 2015, men JM s arbejde forventes afsluttet efteråret Større afsluttede projekter 2013 Projektet En statistisk analyse af iværksættere i landdistrikter og deres tilknytning til lokalområdet. Finansieret via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje 2012 (Forsknings- og Informationsprojekter) PhD projektet Food Innovation, Knowledge Dynamics and Rural Development, ekstern PhD studerende på Aalborg University, SPI- RIT Doctoral Programme, under vejledning af professor Henrik Halkier Forskningsprojektet Regional Trajectories in the Knowledge Economy - A Dynamic Model (EURODITE) ( ), et Integrated Project finansieret via EU s 6. Rammeprogram. Et konsortium af 30 europæiske universiteter og forskningscentre, lead partner CURDS, University of Birmingham, UK. JM var projektets koordinator vedrørende food sector analyses (WP3 sector studies) og ledede CRT s arbejde i projektet Virkemidler i landdistriktspolitikken. Behov og effekter nu og i fremtiden. Forskningsprojekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) via forskningsprogrammet Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv (sammen med Fødevareøkonomisk Institut/Københavns Universitet (projektleder) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet/Århus Universitet) Baltic Business Development Network. Projekt med 17 partnere fra Østersø-regionen, medfinansieret af Interreg IIIB Kultur- og Oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter. Projekt for Nordfram under Nordisk Ministerråd Challenges to employment systems. How to make a living in insular areas. Forskningssprojekt medfinansieret af Nordisk Ministerråd Helhedsorienteret udvikling og delregionale roller i Øresundsregionen. Analyseopgaver i relation til Interreg IIIA projekt for danske og svenske kommuner og amter i Øresundsregionen Digitalt Bornholm. IKT-mæssig opkvalificering af øvrige erhverv.

3 Evaluering af IKT-forsøg under Digitalt Bornholm Regionale og virtuelle læringsrum. Analyse af regionale IKTprojekter for Center for Teknologistøttet Undervisning, København Regionale perspektiver af transportændringerne og den informationsteknologiske udvikling. Projekt for det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm De bornholmske landdistrikter. Projekt for Bornholms Amts Udviklingsudvalg Kortlægning af samfundsvidenskabelige forskningsinstitutioner og aktører i nordiske lande og Tyskland samt organisering af international konference om Østersøregionen Bornholms Teknologiske Udvikling. Forskningsprojekt for Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, gennemført i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og AKF. Øvrige forskningsaktiviteter og netværker Medlem af forskningsnetværket Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network, som er støttet af UK Social Science Council og som havde sit første møde januar Formålet er at integrere teorier og metoder om innovation og læring fra de to separate forskningsfelter: økonomisk geografi og organizational learning. Partnerne er: Dr David Guile og Prof Lorna Unwin (LLAKES, University of London, UK (koordinator)); Dr Laura James (Stockholm University, Sweden), Prof Henrik Halkier (Aalborg University, Denmark); Prof Simone Strambach (Marburg University, Germany); Dr Monika Nerland (Oslo University, Norway); Dr. Jesper Manniche (CRT, Denmark); Prof Bente Elkjaer (Aarhus University, Denmark); Prof Silvia Gherardi (Trento University/Italy); Prof. Markku Sotarauta (Tampere University, Finland). Involveret i FoodNetwork DK, som er et projekt i regi af Fødevaresektorens Innovationsnetværk, som etableredes i 2009 med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen som en del af den danske innovationsstrategi Innovation Danmark. Projektet FoodNetwork arbejder for at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore fødevarevirksomheder i hele landet og bidrager til at omsætte viden til resultater gennem matchmaking, netværksfacilitering, videndeling og etablering af udviklingsprojekter. JM s opgaver i innovationsnetværket er knyttet til indsatsområdet Nye kvalitetsproduktplatforme. Aktiv deltagelse i danske, nordiske og europæiske forskningssamfund om regional og rural udvikling (se publikationer og konferencedeltagelse).

4 PUBLIKATIONER Artikler i tidsskrifter med peer-review Manniche, Jesper (2012). Combinatorial Knowledge Dynamics: On the Usefulness of the Differentiated Knowledge Bases Model, European Planning Studies. Vol. 20 No 11, pp , DOI: / Halkier, Henrik; James, Laura; Dahlström, Margareta; Manniche, Jesper (2012): Knowledge Dynamics, Regions and Public Policy, European Planning Studies. Vol. 20 No 11, pp , DOI: / Manniche J and Larsen KT (2013) Experience staging and symbolic knowledge: The case of Bornholm culinary products. European Urban and Regional Studies, Vol. 20(4), October 2013, pp , DOI: / Manniche, J.; Testa, S. (2010). Knowledge bases in worlds of production: The case of the food industry. Industry and Innovation. Vol. 17 No 3, pp Manniche, J. & C. H. Marcussen (1997): Telematics - Opportunity or Threat for Peripheral Areas? Journal of Rural Society, Vol. 7 No PhD afhandling: Manniche (2013). Territorial Knowledge Dynamics and Alternative Food. The case of Bornholm. SPIRIT Doctoral Programme, Aalborg University, Denmark, SPIRIT PhD Series, Thesis no. 40, Kapitler i akademiske bøger: Manniche, Jesper; Toudal, Mikkel (2012). The Experience Economy and the Creative Class on Danish Islands. In Larsen, Karin Topsø (ed.) From one island to another a celebration of island Connections, Centre for Regional and Tourism Research. Larsen, Karin Topsø; Petersen, Tage; Manniche, Jesper (2012): Island foods and regional development: a recipe for success? In Larsen, Karin Topsø (ed.) From one island to another a celebration of island connections, Centre for Regional and Tourism Research. Manniche, Jesper (2010). Types of Knowledge and Learning. In Halkier, Henrik et al (eds.) Knowledge Dynamics, Regional Development and Public Policy. EURODITE project. Aalborg University. Manniche, J. (2010). Production-Consumption Models and Knowledge Dynamics in the Food and Drinks Sector. In Cooke, P.; de Laurentis, C.; MacNeill, S; Collinge, C. (eds.) Platforms of Innovation. Cheltenham, Edward Elgar.

5 Manniche, J., Larsen, N. J., and Testa, S. (2006). Entrepreneurship and new venture creation in the six study areas. In: Dahlström, M. et al. (eds.) How to make a living in insular areas Six Nordic cases. Nordregio Report 2006:1, Stockholm. Manniche, J. (1998): Introduction. In: Manniche, J. (Ed.) (1998): Searching and Researching the Baltic Sea Region. Proceedings from an international research seminar on Bornholm, April Report 17/1998, Research Centre of Bornholm. Jensen, T. Frovin & Manniche, J. (1997): Video Technology and Flexible Production. In: Jæger, B. & Storgaard, K. (eds.): Telematics and Rural Development. Proceedings from an international workshop on the Danish Island of Bornholm. Bornholms Forskningscenter, AKF and SBI. Bornholms Teknologiske Udvikling 4:1997. Manniche, J. & C. H. Marcussen (1996): Telematik - mulighed eller trussel for udkantsområderne? (Telematics - possibility or threat for the peripheral areas?). In: Research Centre of Bornholm (1996): Udkantsområder - regional- og turismeforskning på Bornholms Forskningscenter. En antologi. Research Centre of Bornholm. Manniche, J. (1996): Action without Appropriate Theory! The case of regional Policy in Denmark. In Jansen, A. (ed.): Action without theory or Theory without action. Finnmark College, Alta. Co-redigering af særnumre af tidsskrifter: Halkier, Henrik; James, Laura; Dahlström, Margareta; Manniche, Jesper (2012). European Spatial Planning, Vol. 20 No 11, special issue on Knowledge Dynamics, Regions and Public Policy. Arbejdsrapporter: Manniche, Jesper; Marcussen, Carl Henrik (2013) Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark. Center for Regional- og Turismeforskning. December Halkier, H., Dahlström, M., James, L., Manniche, J. & Olsen, L. S. (2010) Knowledge Dynamics, Regional Development and Public Policy. EURODITE project, Aalborg, Denmark: Aalborg University, Department of Culture and Global Studies. Available at regional_development_public_policy.pdf. Manniche, J. & Larsen, K. T. (2009) Firm-level Knowledge Dynamics of Creating Bornholm Food. EURODITE WP6 FKD Report, June (Nexö/Denmark: Centre for Regional and Tourism Research). Available at CRT_2009.pdf. Manniche, J; Larsen, K. T. and Petersen, T. (2009). Development and branding of 'regional food of Bornholm. Final WP5 report including WP6 synthetic reports. June Available at

6 _Eurodite_WP5_CRT_2009.pdf. Manniche, J (2008). Den rumlige fordeling og udvikling af fødevaresektoren i Danmark Typer af landdistrikter og kommuner (The spatial diffusion and development of the food sector in Denmark Types of rural areas and municipalities). Report from the research project of the Ministry for Food, Agriculture and Fisheries of Denmark Virkemidler i landdistriktspolitikken behov og effekter nu og i fremtiden (Instruments for rural policies needs and effects now and in future). Centre for Regional and Tourism Research, October Available at M_CRT_2008.pdf Manniche, J. (2007) Knowledge Dynamics and Quality Conventions in the Food and Drink Sector. EURODITE WP3 SECTOR STUDY. June, 2007 (Nexö, Denmark: Centre for Regional and Tourism Research). Available at Manniche. J. (2007). Internationalisation best practices case: Nexö Vodbinderi ApS. WP5 report from Baltic Business Development Network project. Centre for Regional and Tourism Studies, May Manniche. J. (2007). Internationalisation best practices case: Scanvaegt International A/S Norfo Division. WP5 report from Baltic Business Development Network project. Centre for Regional and Tourism Studies, May Manniche, J. & Jensen, A.B. (2006). Kultur- og Oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter Indhold og perspektiver. TemaNord 2006:532. Nordisk Ministerråd, Copenhagen. Dahlström, M.; Aldea-Partanen, A; Fellman, K.; Hedin, S.; Larsen, N.J; Johannesson, H.; Manniche, J.; Olsen, G.M; Petersen, T. (eds.) (2006). How to make a living in insular areas Six Nordic cases. Nordregio Report 2006:1, Stockholm. Manniche, J. (2004): Digitalt Bornholm. IKT-mæssig opkvalificering af øvrige erhverv. Visioner, aktiviteter og resultater. Working Paper 20, Center for Regional- og Turismeforskning, jan Manniche, J. (2004). Helhedsorienteret udvikling og delregionale roller i Øresundsregionen. Working Paper 21, Center for Regional- og Turismeforskning, okt Manniche, J. (2002): Evaluering af Projekt Designfremme på Bornholm. Center for Regional- og Turismeforskning, Manniche, J. (2001): Regionale og virtuelle læringsrum. En rapport om udvalgte CTUstøttede IKT-projekter. (Regional and virtual spaces for learning. A report on selected CTU-supported ICT-projects). Center for Teknologistøttet Undervisning, København. Manniche, J. & L. Nyberg (2001): Bornholm fra industri- til informationssamfund. Regionale perspektiver af transportændringerne og den informationsteknologiske udvik-

7 ling. (Bornholm from industrial to informational society. Regional perspectives of the changed transport systems and the information technological development). Working paper nr. 12, Research Centre of Bornholm. Manniche, J. (2000): Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. (Preconditions and possibilities for the future ICT-development on Bornholm. A regional ICT analysis). Working paper nr. 8, Research Centre of Bornholm. Manniche, J. & L. Nyberg (2000): Erhvervsliv, transporter og udviklingsbetingelser på Bornholm. (Industry, transportation and development conditions on Bornholm). Working paper nr. 6, Research Centre of Bornholm. Hedetoft, A. & J. Manniche (1999): De bornholmske landdistrikter. Analyse af udviklingsrammer og muligheder. (Rural districts on Bornholm. Analysis of framework conditions and possibilities for development.) Research Centre of Bornholm. Manniche, Jesper; Nilsson, Per Åke; Olsen, Mette Krogh; Nilson, Håken R. (1998). Baltic social science research in Scandinavian countries and Germany. State of the Art. Report 15/1998, Research Centre of Bornholm. Manniche, J. (ed.) (1998): Searching and Researching the Baltic Sea Region. Proceedings from an international research seminar on Bornholm, April Report 17/1998, Research Centre of Bornholm. Storgaard, K., Manniche, J. & Hansen, J. (1997): IT-initiativer på Bornholm. BTU-projektets handlingsrettede arbejde. Bornholms Forskningscenter, AKF and SBI, Bornholms Teknologiske Udvikling 5:1997. Storgaard, K., J. Hansen, S. Johansson, B. Jæger, J. Manniche & C. H. Marcussen (1997): Bornholm på Nettet. (Bornholm on the Net). Research Centre of Bornholm, AKF and SBI. Bornholms Teknologiske Udvikling 6:1997. Storgaard, K. Manniche, J. & Marcussen, C.H. (1996): Teknologianvendelse og - fornyelse i bornholmske erhverv. En undersøgelse af turisterhverv, jern- og metalindustri og telearbejde. Bornholms Forskningscenter, AKF and SBI. Bornholms Teknologiske Udvikling 2:1996. Storgaard, K., Manniche, J., Marcussen, C.H. & Jæger, B. (1995): Telematik - nye veje for Bornholm? Præcisering af teoretiske og praktiske udgangspunkter. Bornholms Forskningscenter, AKF and SBI. Bornholms Teknologiske udvikling 1:1995. Manniche, J. (1995): Informationsteknologi i bornholmske erhverv. Bornholms Forskningscenter. Papirer præsenteret på internationale konferencer og seminarer:

8 Manniche, Jesper; Testa, Stefania (2014). The triple dance of knowledge combination: how knowledge bases, territorial scales and relational contexts interact in innovations. Paper presented at the OLKC 2014 Conference, Symposium on Knowledge Practices across and between Private Enterprises and Public Organisations, Oslo, April 22-24, Manniche J., Kjeldsen, Chris (2009). Trends in the spatial organization of Danish food chains. The XXIII European Society for Rural Sociology congress, Vaasa/Finland August. Manniche, J. (2007). Knowledge dynamics in the food and drink sector: A quality of convention approach. Regional Studies Association International Conference, Lisbon 2-5 April. Kjeldsen, C.; Manniche, J. (2007). An analytical framework for analysing forms of embeddedness of local food economies. Presented at the XXII European Society for Rural Sociology congress 2007, Waageningen/Holland, August Manniche, J., Larsen, N. J., and Testa, S. (2006). Entrepreneurship and new business creation in six insular Nordic areas. Paper presented at the international conference Successful Small Business & Entrepreneurship from Small Islands, Malta, February Manniche, J., Larsen, N. J., and Testa, S. (2005). New ventures, entrepreneurs, and local environment. A study on six peripheral areas. Paper presented at the RSA International Conference Regional Growth Agendas, University of Aalborg, Denmark, 28th to 31th May Anell, B.; Manniche, J. & Testa, S. (2004). Enhancing ICT Competence in Small and Medium Sized Businesses. Paper presented at 13th Nordic conference on Small Business Research Innovation, technology and entrepreneurship, Tromsö June Anell, B. & Manniche, J. (2002): Promoting E-business in small and medium sized firms. Paper præsenteret på 12 th Nordic Conference on Small Business Research Creating welfare and prosperity through entrepreneurship, Koupio, Finland, Maj Manniche, J. (2000): Peripheral Regions towards the Information Society - A case study from the Island of Bornholm on regional resources, conditions and strategies for ICT based development. Paper presented at the Nordic-Baltic Sea Region on the Eve of 21 st Century Riga, October Manniche, J. (1999): Landdistrikter og lokaludvikling på Bornholm. Udviklingsbetingelser og -muligheder. (Rural districts and local development on Bornholm. Development conditions and possibilities). Paper presented at Forskerforum 1999: Lokal och regional utveckling, SIR, Östersund, November Manniche, J. & P.-Å. Nilsson (1998): State-of-the-art of Baltic social science research in Scandinavian countries and Germany. Paper presented at the 5 th Nordic-Baltic Conference on Regional Science, October , Pärnu, Estonia: Global-Local Interplay in the Baltic Sea Region.

9 Manniche, J. & K. Storgaard (1997): New regional realities? Regional RTD Strategies on the Threshold to Information Society - Experiences from the Island of Bornholm. Paper presented at the Regional Studies Association Conference Regional Frontiers, Frankfurt (Oder), September Præsentationer på internationale konferencer (uden paper): Manniche, Jesper; Petersen, Tage; Jensen, Anja Bach (2012). Rural Education - Qualifying for the Experience Economy. "Revisiting territoriality in the Experience Economy: Territorial labour markets, networks, and institutional frameworks, workshop of the RSA Research Network on Experience Economy and Spatial Strategies, September 2012, Centre for Regional and Tourism Research, Bornholm/Denmark. Manniche, Jesper (2012). Agri-food Production Systems as Part of the Experience Economy - The Innovation and Staging of Culinary Experiences of the Island of Bornholm, 2 nd Nordic conference for rural research, Rural at the edge, May 2012, Joensuu, Finland. Manniche, J.; Larsen, K. T. (2011). The Experience Economy as a Rural Development Concept Reflections on the basis of a Masters Degree Programme on Experience Management. RSA Research Network Conference: Theorizing the Experience Economy: Towards a Future Agenda? November 3-4, 2011, Hafencity Universität, Hamburg, Germany. Manniche, J. (2011). Combinatorial Knowledge Bases Theoretical and empirical examination of the SAS knowledge taxonomy for innovation studies. Regional Studies Association Annual International Conference 2011, Newcastle, UK, April 17-20, Manniche, J. (2011). Knowledge and Innovation in the Food Sector - The Case of Bornholm Food. Regional Innovation Systems and Food Seminar. Orkestra - The Basque Institute of Competitiveness, San Sebastian, April 1, Manniche, J. (2010). Food Experiences The case of Bornholm. International RSA Workshop The experience turn in local development and planning, University of Aalborg, September Manniche, J. & Toudal, M. (2010). The Creative Class and Economic Development on Danish Islands, ISISA Conference, August 2010, Bornholm/DK Manniche, J. (2010). Vidensdynamikker i regional fødevareproduktion Bornholm som case. Resultater fra EU forskningsprojektet EURODITE. N-ERSA regionalforskerseminar Bornholm maj Manniche, J. (2010). Knowledge types, innovation and regional development. AGORADA 2010 Conference Wake up your regional knowledge assets, Brussels 6/7 May 2010.

10 Manniche, J. (2009). Firm-level knowledge dynamics in the creation of rural experience-based businesses: The case of creating a vineyard on the island of Bornholm/Denmark. International Workshop of University of Neuchatel/Institute of Sociology, 3-4 December 2009, Producers and consumers in the Experience Economy: What territorial shapes? Manniche, J. (2009). Demographic trends and industrial change on the island of Bornholm. The NORA Conference CHALLENGED BY DEMOGRAPHY, Alta/Norway, October , Manniche, J. (2009). Trends in the spatial organization of the Danish agri-food economy: New positions and opportunities of rural areas? North Atlantic Forum International Conference Bridging Regional Divides - new forms of rural and urban interaction in the North, Bornholm September

CV Jesper Manniche. Year of birth 1960. Employed in CRT since 01.03. 1994

CV Jesper Manniche. Year of birth 1960. Employed in CRT since 01.03. 1994 Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf. +45 5644 1144 Fax: +45 5649 4624 crt@crt.dk www.crt.dk CV Jesper Manniche Nationality Danish Year of birth 1960 Job title Senior Researcher Employed in CRT since 01.03.

Læs mere

Iværksætteri i landdistrikter Regional erhvervsfremme og innovationspolitik

Iværksætteri i landdistrikter Regional erhvervsfremme og innovationspolitik Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf. +45 5644 1144 Fax: +45 5649 4624 crt@crt.dk www.crt.dk CV Jesper Manniche Nationalitet Dansk Fødselsår 1960 Stillingsbetegnelse Seniorforsker Ansat i CRT siden 01.03.1994

Læs mere

2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm

2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf. +45 5644 1144 Fax: +45 5649 4624 crt@crt.dk www.crt.dk CV Tage Petersen Nationalitet Dansk Fødselsår 1960 Profession (grad) Cand. comm i geografi og kommunikation 1994

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Kortlægning af dansk kystturismeforskning TiD årsmøde 19-20. marts, 2014 Nansens Gaard - Svaneke- Bornholm Kortlægning af dansk kystturismeforskning Jesper Manniche, manniche@crt.dk Carl Henrik Marcussen, marcussen@crt.dk Lene Rømer, ler@crt.dk

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Øresund Food Network - resultater 2007 og forventninger 2008. Formand Mats Liljestam, Danisco Sugar

Øresund Food Network - resultater 2007 og forventninger 2008. Formand Mats Liljestam, Danisco Sugar Øresund Food Network - resultater 2007 og forventninger 2008 Formand Mats Liljestam, Danisco Sugar 1 Tillykke til os alle! ØFN arbejdsmetoder Samarbejde Mødeplads konferencer og debat Synliggørelse og

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Vækst gennem indsigt og udvikling. Handlingsplan for 2013. Version 2, 14. november 2012 1

Vækst gennem indsigt og udvikling. Handlingsplan for 2013. Version 2, 14. november 2012 1 Vækst gennem indsigt og udvikling Handlingsplan for 2013 Version 2, 14. november 2012 1 Indledning Center for Regional og Turismeforsknings bestyrelse vedtog en ny strategi i 2012 for perioden 2012 2015

Læs mere

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt

CoPraNet Danmark. Nyhedsbrev nummer 1, august 2004. Udgivet af: Størstrøms amt CoPraNet Danmark Nyhedsbrev nummer 1, august 2004 EU bidrager med en million euro til forvaltning af kysterne Den Europæiske Kommission har afsat en million euro til fremme af en bedre kystzoneforvaltning.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni 2012 Henriette Hansen, SDEO Disposition Hvem er SDEO og hvordan arbejder vi med kommunerne i Region Syddanmark Hvordan

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner

Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Energi og byer planlægning, indikatorer og rebound effekter erfaringer fra EU-RP7 projekt PLEEC Christian Fertner Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Københavns universitet chfe@ign.ku.dk

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Horizon 2020 og COSME

Horizon 2020 og COSME Horizon 2020 og COSME - Muligheder for virksomhederne v. Søren Bjerregaard Pedersen Norddanmarks EU-Kontor Agenda 1. Overblik over Horizon 2020, SMV Instrumentet og COSME 2. Ansøgningsskrivning Hvad er

Læs mere

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter Nordens Velfærdscenter Nordic Centre for Welfare and Social Issues Elizabeth Dahler-Larsen Seniorrådgiver 22-06-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Velfærdscenter Arbejder på vegne af de nordiske regeringer

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE I GULDBORGSUND KOMMUNE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE I GULDBORGSUND KOMMUNE INTERNATIONALT SAMARBEJDE I GULDBORGSUND KOMMUNE Kom godt i gang med EU projekter Sundhedsworkshop, 10 nov. 2015 FREDE DANBORG, INTERNATIONAL KOORDINATOR Placeret i Den Sydlige Østersø: mellem København,

Læs mere

Employments Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde Aalborg Ø Danmark Mobil:

Employments Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde Aalborg Ø Danmark   Mobil: Christian Byrge Lektor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Økonomi og Ledelse Postaddresse: Fibigerstræde

Læs mere

Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning

Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning Multifunktionalitet - Kortlægning og værdisætning Peter Stubkjær Andersen Adjunkt, Ph.d. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet 14. maj 2014 Fremtidens Landskaber Temadag:

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Qualifications. Work. Forskning og undervisning. Publications

Qualifications. Work. Forskning og undervisning. Publications Inger Stauning Associate Professor Environment, Energy, Transport - Regulation, Innovation, and Climate Policy The Department of Environmental, Social and Spatial Change Designing Human Technologies Environmental

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Kortlægning af kystturismeforskning og og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Rømer

Læs mere

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House Embrace projektet Dagsorden Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog International House Argumentation for projektet Nordjylland: Målgruppe Antallet

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Trafikdage 2014 Clement Guasco 04 June Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg

Trafikdage 2014 Clement Guasco 04 June Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg Trafikdage 2014 Clement Guasco 04 June 2014 Ten-T policy and the Fehmarnbelt tunnel: Impact on regional development between Øresund and Hamburg Plan 1. Baggrund: EU policies og Ten-T strategi 2. Socioøkonomisk

Læs mere

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere