Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007"

Transkript

1 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007

2 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag

3 Indhold 1 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens gennemførelse Effekt af at bruge Jobnet Brugen af Jobnet Tilfredshed med Jobnet Brugernes jobsituation Brugernes jobsøgning Svarprocent og brugerprofil Svarprocent Brugernes profil... 14

4 1 Undersøgelsens resultater 1 1 Undersøgelsens resultater 1.1 Undersøgelsens gennemførelse Alle brugere, som 15. juni 2007 havde et aktivt CV på Jobnet og en adresse blev inviteret pr. til at besvare et spørgeskema på internettet omkring deres brug, tilfredshed og effekt af at benytte Jobnet. Undersøgelsen blev gennemført som et e-survey, hvor de enkelte brugere fik adgang til spørgeskemaet på nettet. Undersøgelsen blev påbegyndt den 20. august 2007 og blev lukket den 1. oktober brugere svarede på spørgeskemaet, hvilket gav en besvarelsesprocent på 32,3 pct. 1.2 Effekt af at bruge Jobnet Jobskabende effekter Når rapportens effektmål vurderes, skal der huskes på, at Jobnet også har effekter, som ikke udmåles i rapporten. Et væsentligt forhold er, at det er muligt at søge job i jobbanken uden at være registreret som bruger. Da undersøgelsen kun omfatter personer, der har oprettet et CV på Jobnet, vil eventuelle jobskabende effekter for de mange brugere af Jobnet, der ikke opretter et CV, ikke blive medregnet. Halvdelen af Jobnets brugere har været til jobsamtale Et af de effektmål, der undersøges i rapporten er, hvor mange brugere der har været til samtale hos en arbejdsgiver efter, at virksomheden har reageret på brugerens CV, eller ved at brugeren har reageret på en jobannonce fra virksomheden. For dette effektmål er der sket en markant positiv udvikling i forhold til undersøgelsen i Halvdelen af brugerne svarer, at de har været til en eller flere jobsamtaler som følge af jobsøgning med Jobnet. Dette er en markant stigning på 19 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Undersøges mønstret for, hvilke brugere der kommer til jobsamtale er der færre brugere i alderen 55 år eller derover, der har været til samtale. Det samme gælder brugere fra regionerne Hovedstaden og Nordjylland samt brugere med folkeskolen op til 8. klasse som højest gennemførte uddannelse. Endelig er der flere af de brugere, der er på arbejdsmarkedet (i job, i midlertidig eller opsagt stilling), der har været til jobsamtale. Tendensen for hvem af Jobnets brugere, der har været til jobsamtale, går igen når det undersøges, hvilke brugere der tilbydes job.

5 1 Undersøgelsens resultater 2 Dobbelt så mange tilbydes job Jobsamtalen med arbejdsgiveren resulterer i det egentlige effektmål for Jobnet, som er andelen af brugere, der får et konkret jobtilbud. Også her er der sket en markant positiv udvikling, idet 28 pct. af Jobnets brugere svarer, at de har fået tilbudt et eller flere job, som følge af søgning efter jobannoncer eller ved at have et CV liggende på Jobnet. Dette er mere end en fordobling i forhold til undersøgelsen fra 2004, hvor blot 13 pct. svarede, at de havde fået tilbudt et job. Mere end 60 pct. mener, at Jobnet øger deres jobmuligheder Brugerne skulle endvidere vurdere, om de mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder. Hertil svarer 63 pct., at de er meget eller overvejende enige i, at Jobnet forøger deres muligheder for at finde et job. Jobnets jobskabende effekter Tabel 1: Opsummering af resultater Halvdelen af brugerne har været til jobsamtale, hvilket er 19 procentpoint højere end 2004-undersøgelsen. 28 pct. af brugerne har fået tilbudt et job, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2004-undersøgelsen. 63 pct. mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder Virksomhedskontakt Flere henvendelser på baggrund af brugernes CV er Den positive udvikling, der ses inden for de to ovenstående effektmål ses også afspejlet i andre forhold, som rapporten undersøger. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der sket en positiv udvikling i antallet af brugere, der modtager en sonderende henvendelse på deres CV. I årets undersøgelse har 38 pct. af CV-indehavere oplevet dette, hvilket er en markant stigning på 14 procentpoint i forhold til undersøgelsen. Tendensen fra forrige afsnit ses igen afspejlet, idet der blandt ældre brugere, brugere fra Region Hovedstaden, brugere med en gennemført folkeskoleuddannelse med 8. klasse og brugere med videregående uddannelse på mere end 4 år som højest gennemførte uddannelse er færre, der får henvendelser fra virksomhederne på baggrund af deres CV. Ydermere er der færre kvinder, der får henvendelser på baggrund af deres CV i forhold til de mandlige brugere. Mere end 4 ud af 5 brugere besvarer virksomhedernes henvendelser 84 pct. af de Jobnetbrugere, der blev kontaktet, besvarede kontakten ved at henvende sig til virksomheden, heraf 21 pct. dog kun i nogle tilfælde. Andelen af brugere, der besvarer virksomhedernes henvendelser er steget med 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2004.

6 1 Undersøgelsens resultater 3 I forhold til beskæftigelsesstatus vidner svarene om, at brugere i en opsagt stilling og ledige, som er på dagpenge eller kontanthjælp, er mest imødekommende over for de henvendelser, de måtte modtage fra virksomhederne. Virksomhedskontakt Tabel 2: Opsummering af resultater 38 pct. af brugerne har modtaget en henvendelse fra virksomheder på baggrund af deres CV, hvilket er markant flere end i 2004, hvor tallet var 24 pct. 84 pct. af de brugere, der blev kontaktet af virksomhederne besvarede henvendelsen, hvilket er 7 pct. flere end i undersøgelsen. 1.3 Brugen af Jobnet Brug af Jobnet Flere brugere benytter Jobnet 64 pct. af Jobnets brugere anvender Jobnet mindst én gang om ugen. Denne andel er steget med 8 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Positivt er det også, at de grupper, der anvender Jobnet stort set hver dag og nogle gange om ugen er steget med hhv. 3 og 4 procentpoint. Andelen af brugere, der benytter Jobnet mindst en gang om ugen, stiger med alderen, færrest ses for gruppen på 25 år eller derunder og flest i gruppen på 55 år eller derover. Region Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige regioner, i og med at færre af regionens brugere benytter Jobnet mindst en gang om ugen. Brugere med en videregående uddannelse på mere end 4 år benytter Jobnet mindre hyppigt end brugere med en anden uddannelsesbaggrund. I forhold til beskæftigelsessituation ses den højeste hyppighed i brugen af Jobnet for de grupper, der ikke har noget job eller sidder i en opsagt stilling. Blandt ledige på dagpenge benytter 85 pct. Jobnet mindst en gang om ugen. 77 pct. af de ledige dimittender, 76 pct. af de ledige i aktivering og 73 pct. af de ledige på kontanthjælp benytter Jobnet mindst en gang om ugen 1. Jo længere ledig, jo sjældnere brug af Jobnet Det er også specielt undersøgt, om der er forskel på, hvor hyppigt ledige med forskellige ledighedslængder anvender Jobnet. Bortset fra de ledige, der har gået ledige i under 3 måneder, er der en faldende tendens i forhold til, hvor stor en andel, der benytter Jobnet mindst én gang om ugen. Størst andel ses i gruppen af brugere, der har været ledige i mellem 3 og 6 måneder, mens den laveste andel ses blandt de ledige, der har været ledige i mere end 4 år. 1 Fra januar 2008 skal alle ledige hver uge på Jobnet bekræfte, at de er aktivt jobsøgende.

7 1 Undersøgelsens resultater 4 Mere end 9 ud af 10 brugere søger efter jobannoncer på Jobnet Brugerne har på Jobnet også mulighed for at søge efter jobannoncer. Det svarer 91 pct. af brugerne, at de har gjort. Den tilsvarende andel i 2004 var på 90 pct., dvs. søgningen er næsten uændret. De brugere der er i midlertidige eller opsagte stillinger eller er ledige har i højere grad søgt efter jobannoncer end de øvrige beskæftigelsesgrupper. Markant færre brugere opretter en jobagent Brugerne kan også oprette en jobagent på Jobnet, hvilket 50 pct. svarer, at de har gjort. I 2004 angav 73 pct., at de havde oprettet en jobprofil, som jobagent hed tidligere. Der er således sket et markant fald på 23 procentpoint i antallet af brugere, der har oprettet en jobagent 2. Brug af Jobnet Tabel 3: Opsummering af resultater 64 pct. af Jobnets brugere benytter Jobnet mindst en gang om ugen, hvilket er en stigning på 8 procentpoint i forhold til undersøgelsen i pct. af de ledige på dagpenge benytter Jobnet mindst en gang om ugen Mere end 9 ud af 10 søger efter jobannoncer på Jobnet. Halvdelen af brugerne har oprettet en jobagent, hvilket er væsentlig lavere end i 2004-undersøgelsen, hvor den tilsvarende andel var 73 pct Loyalitet over for Jobnet Næsten halvdelen af brugerne har Jobnet som primær jobbank Endelig giver brugerne udtryk for en lidt højere grad af loyalitet over for Jobnet end ved undersøgelsen i pct. eller næsten halvdelen af brugerne svarer, at de kun bruger eller mest bruger Jobnet. I undersøgelsen fra 2004 lå den tilsvarende andel på 43 pct. Det er en stigning på 6 procentpoint. Flere kvinder og brugere på under 25 år har Jobnet som deres foretrukne jobbank. I Region Hovedstaden mener markant færre af brugerne end i de øvrige regioner dette, mens den højeste andel af loyale brugere findes i Region Nordjylland. I forhold til uddannelsesniveau er der blandt de brugere, der har gået i folkeskole op til 8. klasse som højest gennemførte uddannelse ca. 7 ud af 10 som betragter Jobnet som deres foretrukne jobbank. Denne andel falder i takt med brugernes uddannelsesniveau, og kun ca. 2 ud af 10 af brugerne med en videregående uddannelse på mere end 4 år mener det samme. Ledige dimittender og selvstændige er mindst loyale over for Jobnet, mens de mest loyale brugere ses blandt ledige på kontant- 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen vil primo 2008 gennemføre en undersøgelse af, hvorfor brugen af job agenter er faldet.

8 1 Undersøgelsens resultater 5 hjælp, ledige i job med supplerende dagpenge og brugere på efterløn eller pensionister. Tendensen for køn, region og uddannelsesbaggrund ses også afspejlet i forhold til, hvilke brugere, der har lagt deres CV på andre jobbanker end Jobnet. 56 pct. af brugerne har kun deres CV på Jobnet Loyaliteten over for Jobnet kan også aflæses i, at 56 pct. af brugerne, der har angivet, at de har oprettet et CV også angiver, at de ikke har lagt deres CV ind på andre CV-banker på internettet. Denne andel har i forhold til undersøgelsen i 2004 ikke ændret sig det store. Loyalitet over for Jobnet Tabel 4: Opsummering af resultater 49 pct. af brugerne har Jobnet som primær jobbank. 56 pct. af brugerne har ikke lagt deres CV ind på andre jobbanker end Jobnet. 1.4 Tilfredshed med Jobnet Generel tilfredshed 79 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet 79 pct. af Jobnets brugere er generelt meget tilfredse eller nogenlunde tilfredse med Jobnet. Det er næsten uændret i forhold til 2004-undersøgelsen, hvor den tilsvarende andel lå på 80 pct. Selvom der er tale om beskedent fald, er andelen af meget tilfredse brugere steget med 4 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Der er større tilfredshed med Jobnet blandt de brugere, der har fået tilbudt et job gennem Jobnet end dem, der ikke har. Størst tilfredshed med Jobnet ses for de kvindelige brugere, brugerne på under 25 år og over 55 år, samt brugerne i Region Nordjylland. Til gengæld har Region Hovedstaden de mindst tilfredse brugere. Tilfredsheden med Jobnet er endvidere lavest for brugere med en videregående uddannelse på mere end 4 år i forhold til de øvrige uddannelsesgrupper, mens der i forhold til beskæftigelsessituation er der mindst tilfredshed med Jobnet blandt de selvstændige, de ledige dimittender og brugere, der er pensionister eller på efterløn. Tilfredshed med Jobnet Tabel 5: Opsummering af resultater 79 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet.

9 1 Undersøgelsens resultater Tilfredshed med hjemmesiden Mere end 8 ud af 10 er tilfredse med hjemmeside og CV-oprettelse 82 pct. af Jobnets brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside. Endvidere oplever 86 pct. af Jobnets brugere, at det er let at oprette et CV på Jobnet. Mere end halvdelen er tilfredse med brugervenligheden 55 pct. af brugerne synes, at brugervenligheden er meget god eller god, mens 12 pct. synes, at den er dårlig eller meget dårlig. Resten vurderer brugervenligheden til middel. I 2004-undersøgelsen svarede 51 pct., at brugervenligheden var meget god eller god, mens 12 pct. mente, at den var meget dårlig eller dårlig. Denne parameter har således udviklet sig med en positiv forskydning på 4 procentpoint. Endvidere er hovedparten af denne stigning havnet i gruppen af brugere, der finder brugervenlighed meget god. Størst tilfredshed med brugervenligheden er der blandt kvinderne og de yngste brugere af Jobnet. Flere oplever tekniske problemer Til gengæld er andelen af brugere, der oplever tekniske problemer en gang imellem eller oftere steget til 38 pct. i forhold til undersøgelsen i 2004, hvor den tilsvarende andel lå på 36 pct. Tilfredshed med hjemmesiden Tabel 6: Opsummering af resultater Mere end 8 ud af 10 brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside og at det er let at oprette et CV. 55 pct. af brugerne mener, at brugervenligheden er meget god eller god. 38 pct. af brugerne oplever tekniske problemer en gang imellem eller oftere. 1.5 Brugernes jobsituation Jobsituation og ledighedslængde Flere brugere i job og færre ledige 45 pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet er i job. Heraf er 33 pct. i almindeligt job, mens de øvrige fordeler sig på brugere i midlertidige og opsagte stillinger og selvstændige. 45 pct. er ledige, heraf er hovedparten, 27 pct., ledige på dagpenge, mens resten er i job med supplerende dagpenge, i aktivering, ledige på kontanthjælp eller ledige dimittender. Endelig er 2 pct. af brugerne, at de er på

10 1 Undersøgelsens resultater 7 efterløn eller pensionister, 3 pct. er under uddannelse, mens 6 pct. svarer, at de har en anden beskæftigelsesstatus. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der langt flere brugere i et almindeligt job og færre brugere i gruppen af ledige på dagpenge og i aktivering. Den gennemsnitlige ledighedslængde faldet med en måned Blandt de ledige har hovedparten af brugerne gået ledige i under 3 måneder. Det drejer sig om 23 pct. Herefter er der en faldende tendens i forhold til ledighedsperioden, således at den næststørste gruppe er de respondenter, der har gået ledige i mellem 3 og 6 måneder. Den mindste andel ses i gruppen, der har gået ledige i over 4 år. Her angiver 6 pct., at det er tilfældet. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er beregnet til 15,2 måneder 3. De ledige er generelt ledige i kortere tid end ved undersøgelsen i 2004, hvor hovedparten af brugerne havde ledighedsperioder på mellem 6 og 12 måneder og mellem 1 og 2 år. Dog er gruppen af ledige med en ledighedslængde på over 4 år steget med 2 procentpoint i forhold til 2004-undersøgelsen. De flere brugere i grupperne med kortere ledighed betyder, at den gennemsnitlige ledighedslængde er faldet med en måned i forhold til undersøgelsen i Ledighedsperioden er stigende med alderen, således er der kortest ledighed for brugerne på under 25 år og længst for brugerne på 55 år eller derover. Regionalt er der også forskel i ledighedslængderne. Region Nordjyllands brugere har den længste gennemsnitlige ledighedsperiode, mens de korteste ledighedsperioder ses for brugerne i Region Syddanmark og Region Sjælland. Jobsituation og ledighedslængde Tabel 7: Opsummering af resultater 45 pct. af brugerne er i job og 45 pct. er ledige. Andelen af brugere i job er steget i forhold til 2004-undersøgelsen. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for de ledige brugere er 15,2 måneder, hvilket er en måned kortere end i 2004-undersøgelsen. 1.6 Brugernes jobsøgning Mobilitet Flest brugere søger job i Region Hovedstaden 31 pct. af brugerne søger job i Region Hovedstaden, som dermed er den region, der har den største søgning. Region Midtjylland søges af 28 pct., mens hhv Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72.

11 1 Undersøgelsens resultater 8 pct. og 25 pct. søger Region Sjælland og Region Syddanmark. Region Nordjylland har den laveste søgning, idet 19 pct. af brugerne søger job i denne region. 3-4 pct. søger job uden for Danmark. Top-10 over mest og mindst søgte kommuner (i pct.) Tabel 8: Opsummering af resultater Alle respondenter 10 mest søgte kommuner 10 mindst søgte kommuner 1. København 26,5 89. Ringkøbing-Skjern 6,0 2. Frederiksberg 22,3 90. Tønder 5,9 3. Glostrup 19,5 91. Langeland 5,7 4. Hvidovre 19,2 92. Lemvig 5,4 5. Rødovre 19,1 93. Thisted 5,3 6. Gentofte 18,9 94. Morsø 4,8 7. Herlev 18,9 95. Fanø 4,6 8. Ballerup 18,7 96. Samsø 4,6 9. Gladsaxe 18,4 97. Ærø 4,4 10. Roskilde 18,3 98. Læsø 4,1 Københavns Kommune mest søgte kommune - Læsø Kommune mindst søgt Der er kommunevis størst søgning til Københavns Kommune. Herefter følger Frederiksberg Kommune og en række sjællandske kommuner i og omkring hovedstadsområdet samt Århus - alle med en søgning på mellem 15 og 25 pct. I intervallet med en søgning på mellem 10 og 15 pct. søger brugerne de resterende sjællandske kommuner 4, Bornholms Regionskommune 5, de større jyske kommuner Aalborg, Randers, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Vejle, Kolding, Fredericia, samt de to fynske kommuner Middelfart og Odense. De mindst søgte kommuner er små øer 6. I tabel 8 ovenfor er vist en oversigt over de 10 mest og de 10 mindst søgte kommuner i Danmark blandt alle Jobnets brugere. 4 Med undtagelse af Stevns og Odsherreds Kommune. 5 Idet Bornholms Regionskommune hører med til Region Hovedstaden, kan den høje søgning til kommunen være et udtryk for at mange brugere har afkrydset, at de søger alle kommunerne i Region Hovedstaden, og ikke har opdaget, at den geografisk isolerede Regionskommune Bornholm blev regnet med i denne gruppe. 6 Læsø, Morsø, Samsø, Ærø og Fanø.

12 1 Undersøgelsens resultater 9 Andel (i pct.) af brugerne der søger job i de enkelte kommuner 79 pct. af brugerne søger kun i egen region Hovedparten af brugerne søger kun job inden for én region (her kan der både være tale om brugere, der søger en enkelt eller flere kommuner i regionen eller samtlige kommuner i regionen), primært bopælsregionen. Det angiver 79 pct. af brugerne, mens 16 pct. angiver, at de søger i to regioner. 2 pct. angiver, at de søger i alle regioner. I rapporten blev det endvidere undersøgt, hvor mange brugere, der søgte uden for deres bopælsregion. Det angav 30 pct., at de gjorde. Jobsøgernes mobilitet Tabel 9: Opsummering af resultater Flest brugere søger job i Region Hovedstaden, efterfulgt af Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark. Færrest brugere søger job i Region Nordjylland. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er de to mest søgte kommuner, mens Læsø Kommune er den mindst søgte. 79 pct. af brugerne søger kun job i én region. 70 pct. af brugerne søger kun job i deres bopælsregion.

13 1 Undersøgelsens resultater Kilder til at finde job Jobbanker foretrukket redskab til at finde information om ledige job Fire ud fem brugere angiver, at de benytter jobbanker på nettet som kilde, når de skal finde information om ledige job. Herefter følger 60 pct., der benytter aviser som kilde, 40 pct. søger uopfordret, 36 pct. benytter deres faglige netværk og 29 pct. benytter venner, familie og bekendte. Endelig svarer 22 pct., at de benytter deres jobcenter til at finde information om nye job og 16 pct. benytter fagblade. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der ikke ændret på ovenstående rækkefølge for, hvor brugerne henter information om nye job. Til gengæld benytter lidt flere brugere jobbanker og lidt færre aviser end ved undersøgelsen i Kvinder benytter i højere grad end mænd jobbanker på nettet og aviser til at hente mest information om ledige jobs. Til gengæld benytter mændene i højere grad deres faglige netværk, når de skal hente information om nye job. De tre yngste aldersgrupper angiver i lavere omfang end de to ældste aldersgrupper, at de benytter aviser som kilde til at finde information om nye jobs. Aldersgruppen på under 25 år benytter i højere grad end de øvrige aldersgrupper information fra venner, familie og bekendte og i mindre grad faglige netværk. Brugerne med de korteste uddannelser benytter i højere grad deres jobcenter og aviser som kilde til at finde information om ledige job end brugerne med længere uddannelser. Ydermere benytter brugerne med længere uddannelser i højere grad jobbanker på nettet, fagblade og faglige netværk som kilde, når de skal finde information om ledige job. Kilder til at finde job Tabel 10: Opsummering af resultater Jobbanker er brugernes foretrukne redskab til at finde information om ledige job. Herefter følger aviser, uopfordrede ansøgninger, faglige netværk, venner, familie og bekendte og jobcentre. Mindst foretrukket er fagblade som kilde til at finde ledige job Relevans af jobannoncer Ca. 2/3 af brugerne finder relevante jobannoncer på Jobnet 67 pct. af brugerne oplever, at de ofte eller af og til finder relevante jobannoncer på Jobnet. Der er stor forskel på, hvor tilfredse brugerne er med Jobnet, når frekvensen for hvor ofte brugerne finder relevante jobannoncer studeres. Således er den generelle tilfredshed med Jobnet på 93 pct. for de brugere, der ofte finder relevante jobannoncer. Blandt brugerne der af og til finder relevante jobannoncer er den generelle tilfredshed med Jobnet på 88 pct. Til gengæld er tilfredsheden med Jobnet kun på

14 1 Undersøgelsens resultater pct. for de brugere, der sjældent finder relevante jobannoncer, og kun 31 pct. blandt de brugere, der aldrig finder relevante jobannoncer. 31 pct. af brugerne mener, at antallet af relevante jobannoncer er tilpas. 67 pct. mener, at de får for få relevante jobannoncer, mens 2 pct. mener, at de får for mange. Andelen af brugere, der mener, at de får tilpas med relevante jobannoncer er faldet med 3 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Billedet med en afspejling på den generelle tilfredshed går igen, når brugerne vurderer om antallet af relevante annoncer er tilpas. Blandt brugerne der får tilpas med relevante annoncer er 94 pct. generelt tilfredse med Jobnet. Blandt brugerne der får for mange annoncer er tilfredsheden på 82 pct., mens de mindst tilfredse brugere findes i gruppen, der mener de får for få relevante jobannoncer. Her er 74 pct. tilfredse. Næsten halvdelen af brugerne finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end i andre jobbanker I forlængelse af spørgsmålet om antallet af jobannoncer er tilpas, svarer 46 pct. af Jobnets brugere, at de er meget eller overvejende enige i, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. Blandt brugerne på under 25 år er der en større andel, der mener de kan finde flere relevante job på Jobnet. Det samme gør sig gældende i Region Nordjylland, mens den laveste andel ses i Region Hovedstaden. I forhold til uddannelse oplever brugerne med de korteste uddannelser at der er flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. Relevans af jobannoncer Tabel 11: Opsummering af resultater 67 pct. af brugerne oplever, at de ofte finder relevante jobannoncer på Jobnet. 31 pct. af brugerne mener, at antallet af relevante jobannoncer er tilpas, mens 67 pct. af brugerne mener de får for få relevante jobannoncer, mens 2 pct. mener, at de får for mange. 46 pct. af Jobnets brugere mener, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. Brugerne der finder relevante jobannoncer og brugerne, der modtager tilpas med relevante jobannoncer er generelt mere tilfredse med Jobnet.

15 1 Undersøgelsens resultater Jobsøgning og jobsøgningsmetode Jobnets brugere søger 62 pct. af deres job gennem Jobnet Fundet af en relevant jobannonce kan føre til, at brugerne søger det konkrete job, og i gennemsnit søger Jobnets brugere hver måned 3,2 job, de har fundet på Jobnet 7. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2004, hvor brugerne i gennemsnit søgte 2,5 job, de havde fundet på Jobnet. Det samlede antal job fra Jobnet og andre kilder som Jobnets brugere søger på en typisk måned er 5,2. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger 62 pct. af deres job gennem Jobnet. I forhold til brugernes beskæftigelsesstatus er der også forskelle i jobsøgningsfrekvensen. De færreste jobsøgninger via Jobnet og alt i alt ses - ikke overraskende - for de brugere som ikke er ledige. Den største søgning via Jobnet står ledige på dagpenge (4,0 job om måneden) og ledige på kontanthjælp (4,4 job) for. Herefter følger de øvrige ledighedsgrupper og brugere i midlertidige eller opsagte stillinger. Ledige på dagpenge og kontanthjælp ligger også højt, når jobsøgningen alt i alt studeres. De to grupper søger i gennemsnit alt i alt hhv. 6,6 job og 6,2 job om måneden. Den højeste søgningsfrekvens ses dog alt i alt for gruppen af dimittender, der i gennemsnit søger 6,9 job om måneden. Faldende jobsøgningstendens i forhold til ledighedslængde dog ikke i søgningen på Jobnet Når de brugere, der har angivet, at de er ledige betragtes, er der ikke er forskel på, hvor mange job der søges i forhold til brugernes forskellige ledighedslængde. Alle ledighedsgrupper søger i gennemsnit mellem 3,8-3,9 job på en typisk måned. Når der ses på hvor mange job, der søges alt i alt er der dog forskel på de enkelte ledighedslængder. Hvis der ses bort fra gruppen af ledige, der har været ledige under 3 måneder, hvor der søges 6,1 job på en typisk måned, er der en faldende tendens i forhold til, hvor længe brugeren har gået ledig. De brugere, der har været ledige i mellem 3 og 6 måneder søger med et gennemsnit på 6,5 job på en typisk måned flest job, mens den laveste søgningsfrekvens ses i gruppen af ledige, der har gået ledige i over 4 år, hvor der søges 5,5 job på en typisk måned. -ansøgninger nærmer sig papiransøgningen som foretrukken ansøgningsform Den traditionelle papiransøgning er den mest anvendte jobsøgningsmetode blandt Jobnets brugere. Denne metode benyttes af 67 pct. af brugerne. Næsten lige så mange brugere 65 pct. benytter jobsøgning via til virksomheden. Ansøgning pr. telefon, ved personligt fremmøde eller via Jobnets ansøgning trin for trin følger i den nævnte rækkefølge. I forhold til 2004 er metoden med at søge via til virksomheden steget markant med 16 procentpoint, mens søgning med 7 Det gennemsnitlige antal jobsøgninger er beregnet ud fra flg. antagelse om, hvor mange job man har søgt, når man svarer i en given kategori: "ingen"=0 job, "1-2"=1,5 job, "3-5"=4 job, "6-10"=8 job og "Mere end 10" er sat til 14 job.

16 1 Undersøgelsens resultater 13 den traditionelle papiransøgning er faldet med 9 procentpoint. De øvrige ansøgningsmetoder er steget med mindre andele. Jobsøgning og jobsøgningsmetode Tabel 12: Opsummering af resultater Jobnets brugere søger i gennemsnit 3,2 job, de har fundet på Jobnet på en typisk måned. Jobnets brugere søger i gennemsnit 5,2 job fra Jobnet eller andre kilder på en typisk måned. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger 62 pct. af deres job gennem Jobnet. Papiransøgningen er den foretrukne ansøgningsform, men i forhold til undersøgelsen i 2004 er ansøgning via til virksomheden blevet næsten lige så udbredt som ansøgningsform. Ledige på dagpenge og ledige på kontanthjælp er de to beskæftigelsesgrupper, der søger flest job på Jobnet på en typisk måned. Ledige dimittender, ledige på dagpenge og ledige på kontanthjælp er de tre beskæftigelsesgrupper der søger flest job fra Jobnet eller andre kilder på en typisk måned. Antallet af job der søges i alt på en måned falder i takt med ledighedslængden. Men søgningen på job fra Jobnet er den samme uanset ledighedslængde.

17 2 Svarprocent og brugerprofil 14 2 Svarprocent og brugerprofil 2.1 Svarprocent Alle brugere, som 15. juni 2007 havde et aktivt CV på Jobnet, og som endvidere havde en aktiv -adresse blev inviteret til at deltage i undersøgelsen omkring deres brug, tilfredshed og effekt af at benytte Jobnet. Bruttolisten bestod af registrerede brugere af Jobnet. Heraf blev brugere frasorteret på grund af, at de ikke angivet nogen -adresse, mailadresserne på bruttolisten var dubletter, -adresserne var syntaktisk ugyldige eller blev afvist af brugernes modtagerservere. Antallet af anbringelige s blev derved Undersøgelsen blev besvaret af brugere, hvilket gav en besvarelsesprocent på 32,3 pct. I forhold til 2004-undersøgelsen er svarprocenten blevet bedre, idet svarprocenten i 2004 var 28,7 pct. 2.2 Brugernes profil Hovedparten af deltagerne i brugerundersøgelsen af Jobnet er kvinder. 65 pct. af de brugere, der har besvaret undersøgelsen er kvinder. I forhold til undersøgelsen i 2004 er andelen af kvinder steget med 6 procentpoint. Brugerne i alderen år udgør 26 pct. og er dermed den største aldersgruppe i undersøgelsen. Aldersgrupperne år, år og 55 år eller derover ligger med andele på mellem pct. Brugerne på 25 år eller derunder udgør 5 pct. af brugerne. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der lidt flere respondenter i gruppen på 55 år eller derover, mens der er lidt færre i gruppen fra år og gruppen på 25 år eller derunder, men der er dog ikke tale om markante forskelle. Hovedparten af brugerne har bopæl i Region Hovedstaden. 28 pct. angiver, at de bor i en kommune, der ligger i Region Hovedstaden. Herefter følger brugere fra Region Midtjylland og Region Syddanmark. Her bor hhv. 22 pct. og 21 pct.. I Region Sjælland og Region Nordjylland bor 14 pct. af brugerne, mens 4 pct. angiver, at de bor i udlandet. 42 pct. af brugerne angiver, at de som højeste gennemførte uddannelse har en videregående uddannelse, heraf angiver 16 pct., at de har en videregående uddannelse på mere end 4 år. 27 pct. angiver, at de har en erhvervsuddannelse. 16 pct. angiver, at de har folkeskolen som højeste gennemførte uddannelse, mens 7 pct. har en gymnasial uddannelse og endelig angiver 2 pct., at de har en arbejdsmarkedsuddannelse. I forhold til undersøgelsen i 2004 er der ikke de store forskelle i

18 2 Svarprocent og brugerprofil 15 uddannelsesniveau. Lidt færre angiver en erhvervsuddannelse som højeste gennemførte uddannelse, mens lidt flere angiver, at de har folkeskole og en videregående uddannelse på op til 4 år som højeste gennemførte uddannelse. 81 pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet har et CV som er tilgængeligt for de virksomheder, der leder efter medarbejdere, mens 19 pct. har et CV, der ikke er tilgængeligt. Hovedparten af de brugere, der besvarer undersøgelsen har oprettet deres CV i Det drejer sig om 27 pct., mens 23 pct. har oprettet deres CV i pct. har oprettet CV et i 2003, mens 15 pct. har oprettet CV et i 2005, 12 pct. i 2004 og 2 pct. i Der er et par generelle tendenser i undersøgelsen og de tidligere gennemførte evalueringer af Jobnet, der relaterer sig til brugernes profil. De mest kritiske brugere af Jobnet findes blandt brugerne med de længste uddannelser og blandt brugerne i de større byer, hvilket kan have en sammenhæng, da der findes flere studerende på længerevarende uddannelser i storbyerne. I årets undersøgelse slår dette billede hovedsageligt igennem for Region Hovedstaden. Ydermere kan det også konstateres, at kvinder og ældre brugere i højere grad end mænd og de yngre brugere, besvarer undersøgelserne.

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning, marts 21 Med fokus på dagpengeområde. 6 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år Rebild Kommune 4 3 2 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 1 27 28 29 21 211

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009 Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere Brugerundersøgelse 2009 Indhold Samtlige spørgsmål opdelt på baggrundsvariable 1 Spørgeskemaet 41 Fordelt efter alder, bopælsregion, uddannelsesniveau,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

11. april 2009. Resume:

11. april 2009. Resume: 11. april 2009 af Jeppe Druedahl, og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) STIGENDE ARBEJDSLØSHED RAMMER BREDT HVEM ER RAMT? Den økonomiske krise har for alvor bidt sig fast

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012.

Lovtidende A 2012. 16. januar 2012. Lovtidende A 2012 16. januar 2012. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere