SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18."

Transkript

1 Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM PANELET: Panelet består af 589 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (5 pct.) arbejder ikke længere som aktive revisorer, men som økonomidirektører, controllers eller med intern revision. 32 pct. af paneldeltagerne arbejder i Region Hovedstaden, 15 pct. arbejder i Region Sjælland, 10 pct. arbejder i Region Nordjylland, 25 pct. arbejder i Region Midtjylland og 18 pct. arbejder i Region Syddanmark. 87 pct. af paneldeltagerne er mænd og paneldeltagernes gennemsnitsalder er 52 år. 63 pct. af paneldeltagerne er statsautorisede revisorer og 37 pct. er registrerede revisorer. 45 pct. af paneldeltagerne er ansatte i en revisionsvirksomhed, mens 55 pct. er selvstændige. 62 pct. af paneldeltagerne reviderer virksomheder i regnskabsklasse A, 87 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse B, 51 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse C, 12 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse D. 38 pct. af paneldeltagerne arbejder i revisionsvirksomheder med mere end 100 ansatte. Denne undersøgelses repræsentativitet: Der er i alt aktive godkendte revisorer i Danmark godkendte revisorer har besvaret dette spørgeskema. Det svarer til en stikprøvestørrelse på 5,9 pct. af den samlede population, og at hver femtende godkendte revisor i Danmark har besvaret spørgeskemaet. (n=231, N=3.917, n/n=0,059). Svarprocenten i denne undersøgelse er 39,2 %. Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i april Tal fra april 2014 Side 2 af 18

3 OM FSR SURVEY FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i branchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på brancherelevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. ISSN-NR.: Denne publikation indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen FSR - Analyse. KVALITETSSIKRING. FSR Survey gennemføres i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR. Analyserne FSR Survey og FSR Analyserne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Side 3 af 18

4 Undersøgelsen indeholder blandt andet følgende resultater: Revisorerne vurderer, at der er en markant mindre andel økonomisk hårdt ramte virksomheder inden for næsten alle brancher i forhold til året før. Næsten to ud af tre revisorer forventer, at virksomhederne vil øge deres investeringer de kommende 12 måneder. Det er især inden for områder som Udvikling og produktion, Produktudvikling og Forretningsudvikling, at virksomhederne forventes at øge deres investeringer. To tredjedele af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at der vil være flere virksomhedshandler i 2014 end året før. Årsagerne til de flere virksomhedshandler skal især findes i en styrket tro på fremtiden og at virksomhederne er faldet i pris. Trods forventninger om øgede investeringer og flere handelsaktiviteter er det vurderingen, at virksomhederne fortsat har mest fokus på defensive indsatsstrategier som økonomi- og likviditetsstyring, reduktion af omkostninger og effektiviseringer. Knap seks ud af 10 revisorer forventer, at virksomhederne vil være nødt til at skære i deres omkostninger de kommende 12 måneder. Det er især lønninger og lønrelaterede ordninger såsom bonusser og personalegoder, der står for skud, når omkostninger skal bringes ned. Knap tre ud af 10 revisorer i undersøgelsen forventer, at virksomhederne vil fyre i de kommende 12 måneder. Det er især blandt ufaglærte at virksomhederne forventes at reducere. En lidt større andel af revisorerne, fire ud af 10, forventer til gengæld, at virksomhederne vil begynde at ansætte nye medarbejdere de kommende 12 måneder. Det er især blandt faglærte og akademikere, at der er forventninger om flere ansættelser de kommende 12 måneder. Adspurgt svarer seks ud af 10 revisorer derudover, at de vurderer, at andelen af udenlandsk arbejdskraft vil blive øget de kommende 12 måneder. Her er det især den ufaglærte arbejdskraft, der forventes at stige. Kun seks pct. af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at der vil komme flere/mange flere konkurser de kommende 12 måneder. 38 pct. vurderer, at der vil komme færre/mange færre konkurser de kommende 12 måneder. Problemer med at få forlænget kreditter og lån og manglende ordreindgang vurderes at være de hyppigste årsager til at en konkurs indtræffer. Side 4 af 18

5 Færre økonomisk hårdt ramte virksomheder I spørgeskemaundersøgelsen er revisorerne blevet spurgt om der inden for det seneste år er kommet flere eller færre økonomisk hårdt ramte virksomheder inden for udvalgte brancher. Figur 1: Vurderer du, at der er kommet flere eller færre økonomisk hårdt ramte virksomheder i følgende brancher i forhold til samme tid sidste år? (n=231) Sammenfatning af hvor mange af respondenterne der enten har svarer flere/mange flere 2 Godt halvdelen af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at der enten er kommet flere eller mange flere økonomisk hårdtramte virksomheder inden for detailhandel. Resultatet står i modsætning til de øvrige brancher i undersøgelsen, hvor en markant mindre andel af revisorerne vurderer, at der er kommet flere/ mange flere økonomisk ramte virksomheder. Inden for brancherne Landbrug og Byggeri er det fx kun hver femte revisor, der vurderer, at der er kommet flere hårdt ramte virksomheder. Sammenligner man med resultaterne fra året før, bliver tendensen endnu mere tydelig. Hvor der er et marginalt fald i respondenternes vurdering af omfanget af økonomisk hårdt ramte virksomheder inden for Detailhandel fra 2013 til 2014, er der tale om et mere markant skred i alle øvrige brancher. 2 I fortolkningen af figuren skal der tages højde for at nogle brancher har en relativ store andel besvarelser af typen Ved ikke. Det gælder fx Landbrug (35%), Medier (35%), Finans (31%), Kultur, forlystelser og sport (26%) og IT (22%). Side 5 af 18

6 Klar udsigt til nye investeringer Virksomhedernes tilsyneladende økonomiske bedring ser også ud til at afspejle sig i lysten til at investere i de næste 12 måender. Knap to ud af tre (64 pct.) af revisorerne i undersøgelsen forventer således øgede investeringer de næste 12 måneder. Sidste år forventede cirka hver fjerde (24 pct.) øgede investeringer. I forhold til sidste år er der markant flere revisorer, der forventer, at virksomhederne vil øge sine investeringer de kommende 12 måneder, hvilket tyder på, at investeringssituationen er i bedring. Netop det forhold, at virksomhederne forventes at øge investeringerne har stor betydning for fremtidig produktion, vækst og beskæftigelse. Flere investeringer har således en positivt effekt på dansk erhverslivs muligheder for at kommen ud af krisen og tilbage på vækstsporet. Figur 2: Forventer du generelt, at virksomhederne vil øge deres investeringer de kommende 12 måneder? (n=231) Side 6 af 18

7 Nye investeringer går til udvikling og produktion Blandt de revisorer, der forventer, at virksomhederne vil øge deres investeringer de næste 12 måneder, vurderer over halvdelen (55 pct.), at investeringerne vil gå til Udvikling og produktion (se figur XX). En lidt mindre andel vurderer, at investeringerne vil gå til Produktudvikling og Forretningsudvikling. Kun 14 pct.vurderer, at virksomhederne vil investere i Personale, mens 11 pct. vurderer, at investeringerne vil gå til Forskning. Figur 3: På hvilke områder vurderer du, at virksomhederne især vil øge deres investeringer? (Angiv maks. 3 svar) (n=149) I den gruppe af revisorer, der ikke forventer, at virksomhederne vil øge deres investeringer de næste 12 måneder, vurderer hele 89 pct., at manglende adgang til finansiering er hovedårsagen til, at virksomhederne ikke vil investere. 43 pct. peger herunder på, at virksomhederne ikke kan tiltrække investorer, mens 28 pct. peger på, at manglende tro på fremtiden er årsagen. Endelig vurderer hver femte revisor, at virksomhederne stadigvæk mener, at der er for store risici i markedet. Figur 4: Hvad vurderer du er baggrunden for, at virksomhederne ikke vil øge deres investeringer? (Angiv maks. 3 svar) (n=74) Side 7 af 18

8 Flere virksomhedshandler i 2014 Den spirende investeringslyst kan også aflæses i interessen for at handle virksomhed, som ifølge revisorerne vil tage til i det kommende år. To tredjedele af respondenterne i undersøgelsen (66 pct.) svarer, at de vurderer, at der vil komme flere/mange flere virksomhedshandler i Under hver femte revisor vurderer, at der vil komme færre. Figur 5: Vurderer du, at der i 2014 vil være flere eller færre virksomhedshandler end i 2013? (n=229) På spørgsmålet om hvad der er årsagen til den forventede stigning i antallet af virksomhedshandler, vurderer 70 pct. af revisorerne, at det er en styrket tro på fremtiden, der er årsagen. Knap 60 pct. vurderer, at årsagen skal findes i at virksomhederne er faldet i pris, mens en næsten tilsvarende andel peger på, at der er sket opkøb af nødlidende virksomheder. Figur 6: Hvad vurderer du er årsagen til stigningen i virksomhedshandlerne? (Angiv maks. 3 svar) (n=185) De handlede virksomheder forventes samtidig at blive på danske hænder. Fire ud af 10 revisorer vurderer, at det primært vil være danske virksomheder, der vil stå bag flest virksomhedshandler af danske virksomheder i Figur 7: Hvem vurderer du vil stå bag flest køb af danske virksomheder i 2014? (n=128) Side 8 af 18

9 Fokus på likviditetsstyring og omkostningsreducering kendertegner virksomheder, der har klaret sig bedst de seneste tre år I spørgeskemaundersøgelsen er revisorerne også blevet spurgt om, hvad de vurderer, kendetegner de virksomheder, som har klaret sig bedst økonomisk de seneste tre år. Figur 8: Hvad, vurderer du, kendetegner de virksomheder, som har klaret sig bedst økonomisk de seneste tre år? (Angiv maks. 3 svar) (n=231) Knap to tredjedele af revisorerne vurderer, at virksomheder, der har haft fokus på økonomi og likviditetsstyring har klaret sig bedst de seneste tre år, mens cirka halvdelen vurderer, at fokus på effektivisering, reducering af omkostninger, en klar strategi samt fokus på kerneforretningen kendetegner de virksomheder, der har klaret sig bedst. Under en tiendedel af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at et fokus på investeringer, markedsføring og outsourcing kendetegner virksomheder, der har klaret sig bedst de seneste 3 år. Side 9 af 18

10 Forsat fokus på omkostninger og effektivitet Selvom revisorerne vurderer, at der generelt er færre økonomisk hårdt ramte virksomheder, er det tilsyneladende ikke noget, der for alvor har rykket ved virksomhedernes strategiske prioriteringer. Virksomhederne har forsat fokus på mere defensive strategiske indsatsområder som økonomi- og likviditetsstyring, effektivisering af produktionen og reduktion af omkostninger. Henholdsvis 90 pct., 87 pct. og 76 pct. af revisorerne vurderer, at disse mere defensive indsatsområder er vigtige/ meget vigtige for virksomhederne. Mere offensive strategiske satsninger som fx investeringer i ny teknologi, salgs- og markedsføring eller udvikling af nye produkter bliver i mindre grad vurderet som vigtigt/meget vigtigt. I forhold sidste år undersøgelse er der en betydelig mindre andel af revisorerne, der vurderer at virksomhederne vi prioritere reduktion af omkostninger. Således vurderede hele 94 pct. af revisorerne i undersøgelsen fra sidste at virksomhederne anså reduktionen af omkostninger som vigtigt/meget vigtigt, hvilket er 18 pct. mere end i år. Figur 9: Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres indsats på følgende områder i 2013? (n=231) *Sammenfatning af hvad respondenterne vurderer, er henholdsvis meget vigtigt/vigtigt Side 10 af 18

11 Virksomhederne vil forsat skære i omkostningerne Besparelser står forsat højt på dagsordenen i dansk erhvervsliv de kommende 12 måneder, hvis man spørger revisorerne. Knap seks ud af 10 revisorer (57 pct.) i undersøgelsen er enige/meget enige i, at virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne i de kommende 12 måneder. Dog erklærer fire ud af 10 (39 pct.), at de er uenige/meget uenige i dette udsagn. Figur 10: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn. Virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne de kommende 12 måneder. (n=230) Den gruppe revisorer, der er enige i, at virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne i de kommende 12 måneder, vurderer at det især er lønninger og lønrelaterede ordninger som bonusser og personalegoder, der skal bringe omkostningerne ned. Også nedbringelse af varelagre står højt på revisorernes liste over områder, hvor virksomhederne forventes at skære. Derimod er der mindre forventninger til, at der vil blive skåret i køb af IT, forsikringer og produktudvikling (se figur XX). Figur 11: På hvilke områder forventer du især at virksomhederne vil reducere deres omkostninger de kommende 12 måneder? (Angiv maks. 3 svar) (n=121) Side 11 af 18

12 Forventninger om reduktioner blandt ufaglærte Direkte adspurgt, om hvorvidt revisorerne forventer reduktioner i medarbejderstaben hos virksomhederne det kommende år, svarer knap hver tredje (30 pct.), at de i nogen grad eller i høj graf forventer reduktioner. To ud tre (66 pct.) forventer i mindre grad eller slet ikke, at virksomhederne skal reducere i medarbejderstaben. Figur 12: I hvor høj eller lav grad vurderer du, at virksomhederne vil være nødt til at reducere i medarbejderstaben de kommende 12 måneder? (n=229) Blandt revisorer, der i høj grad/nogen grad eller mindre grad vurderer, at virksomhederne vil være nødt til at reducere i deres medarbejderstab de kommende 12 måneder, svarer tre ud af fire, at det især er blandt ufaglærte, at de forventer reduktioner. Omvendt er det kun omkring hver femte revisor, der forventer reduktioner blandt medarbejdere med videregående uddannelser og faglærte. Figur 13: Hvilke grupper forventer du især, at virksomhederne vil reducere blandt? (Angiv gerne flere svar) (n=189) *Kun de revisorer der enten i høj grad/nogen grad eller mindre grad vurderer, at virksomhederne vil reducere i deres medarbejderstab de kommende 12 måneder, har svaret på dette spørgsmål. Side 12 af 18

13 Udsigt til flere jobåbninger til faglærte og akademikere Godt fire ud af 10 revisorer vurderer i nogen grad/i høj grad, at virksomhederne vil begynde at ansætte nye medarbejdere de kommende 12 måneder, mens lidt over halvdelen (52 pct.) vurderer, at nyansættelser vil finde sted i lav grad. Sammenlagt betyder det dog, at langt hovedparten af revisorerne vurderer, at virksomhederne igen vil ansætte i et eller andet omfang. Figur 14: I hvor høj eller lav grad vurderer du, at virksomhederne igen vil begynde at ansætte nye medarbejdere de kommende 12 måneder. (n=229) Blandt revisorer, der i høj grad/nogen grad eller lav grad vurderer, at virksomhederne vil begynde at ansætte nye medarbejderstab de kommende 12 måneder, svarer 74 pct. at de forventer flere ansættelser blandt faglærte, mens knap halvdelen (49 pct.) forventer flere ansættelser blandt personer med en videregående uddannelse. Kun 8 pct. forventer flere ansættelser blandt ufaglærte. Figur 15: Hvilke grupper forventer du, at virksomhederne vil ansætte flere af de næste 12 måneder? (Angiv gerne flere) (n=216) Side 13 af 18

14 Ufaglært arbejdskraft hentes i udlandet Adspurgt om andelen af udenlandsk arbejdskraft forventes at stige eller falde det kommende år, svarer to tredjedele af revisorerne i undersøgelsen, at de forventer en stigning. Kun 13 pct. vurderer, at andelen af udenlandsk arbejdskraft vil falde i det kommende år. Figur 16: Vurderer du, at andelen af udenlandsk arbejdskraft vil stige eller falde det kommende år? (n=228) Mens revisorerne generelt forventer reduktioner blandt ufaglærte, ser billedet lidt anderledes ud, når der spørges ind til hvilke grupper, der især vil være efterspørgsel efter blandt udenlandske arbejdstagere. 42 pct. af de revisorer, der forventer en stigning i udenlandsk arbejdskraft, svarer, at de forventer, at virksomhederne vil ansætte flere ufaglærte, mens kun 18 pct. forventer, at virksomhederne vil ansætte flere udlændinge med en videregående uddannelse. Figur 17: Hvilke grupper af udenlandsk arbejdskraft forventer du især, at virksomhederne vil ansætte flere af de næste 12 måneder? (Angiv gerne flere) (n=226) Side 14 af 18

15 Begrænset interesse for at flytte produktion til udlandet Udflytning af dansk produktion og arbejdspladser til udlandet har været et varmt emne i medierne de senere år. Det er dog kun en mindre andel af revisorerne, der vurderer, at virksomhederne vil flytte produktion til udlandet i det kommende år. Godt hver fjerde revisor (26 pct.) vurderer i nogen grad/i høj grad, at danske virksomheder vil flytte produktion til udlandet det kommende år. 59 pct. svarer i lav grad på samme spørgsmål, mens syv pct. vurderer, at virksomhederne slet ikke vil flytte produktion til udlandet det kommende år. Figur 18: I hvor høj eller lav grad vurderer du, at danske virksomheder vil flytte produktion til udlandet det kommende år? (n=227) På spørgsmålet om, hvorvidt danske virksomheder i stedet vil hjemtage produktion fra udlandet det kommende år, svarer hver tredje revisor, at de i nogen grad/i høj grad vurderer, at det vil ske. Næsten 60 pct. vurderer, at danske virksomheder i lav grad eller slet ikke vil tage produktion hjem i det kommende år. Figur 19: I hvor høj eller lav grad vurderer du, at danske virksomheder vil hjemtage produktion fra udlandet til Danmark i det kommende år? (n=228) Side 15 af 18

16 Manglende finansiering er fortsat den største vækstbremse Mens der er udsigt til flere investeringer og nyansættelser i virksomhederne end året før, er der stadig en række forhold, der bremser væksten. Ikke overraskende angiver revisorerne manglende adgang til likviditet og finansiering, som den p.t væsentligste barrierer for at skabe vækst. Hele 85 pct. af revisorerne peger således på manglende finansiering som den væsentligste barriere for at skabe vækst i virksomhederne. Til sammenligning er det kun godt 40 pct. af revisorerne, der peger på manglende efterspørgsel på hjemmemarkedet som den væsentligste barriere for at skabe vækst i virksomhederne. Kun 25 pct. peger på skatter og afgifter som den væsentligste barriere for at skabe vækst i virksomhederne. Figur 20: Hvilke af følgende faktorer, vurderer du, pt. er de væsentligste barrierer for at skabe vækst i virksomhederne? (Angiv maks. 3 svar) (n=228) Side 16 af 18

17 Industri, Service og Byggeri forventes at få størst vækst de kommende 3 år Revisorerne er blevet spurgt til deres forventning til udviklingen i væksten i udvalgte brancher de kommende tre år. Her viser det sig, at særligt brancherne Service, Industri og Byggeri forventes at få største vækst i de kommende år. Således forventer godt fire ud af 10 revisorer i undersøgelsen, at branchen Service vil vækste mest de kommende tre år. Det samme gælder brancherne Industri og Byggeri, hvor en næsten tilsvarende andel forventer stor vækst de kommende tre år. I den modsatte ende af skalaen finder vi brancherne Medier og Overnatning & Restauration. Her forventer kun en meget lille andel revisorer, at disse brancher vil opleve størst vækst de kommende tre år. Figur 21: I hvilke brancher forventer du størst vækst i de kommende 3 år? (Angiv gerne flere) (n=231) Side 17 af 18

18 Færre virksomheder vurderes at gå konkurs de kommende 12 måneder Hvis væksten udebliver kan det som konsekvens trække flere konkurser med sig. Der er dog ikke noget, der tyder på vil være tilfældet, hvis man spørger revisorerne. Næsten fire ud af 10 (38 pct.) af revisorer i undersøgelsen vurderer, at der vil være færre/mange færre virksomheder, der vil gå konkurs det kommende år. Året før var det kun to ud af 10, som svarede det tilsvarende. Ligeledes er det kun seks pct. af revisorerne, der i undersøgelsen vurderer, at der vil komme flere/mange flere konkurser det kommende år. Året før var den andel næsten fire gange så højt (22 pct.). Figur 22: Vurderer du, at flere eller færre virksomheder vil gå konkurs i det kommende år? (n=133) En konkurs indtræffer typisk i det øjeblik, at en virksomhed mangler likviditet til at kunne indfri sine forpligtigelser ved forfald. Selve konkursen kan udløses af flere forskellige situationer, fx at virksomheden ikke kan betale sin skat, eller at virksomheden ikke kan få forlænget sine kreditter. Gennem deres daglige gang i virksomhederne har revisorerne en sikker fornemmelse af, hvad der er den udløsende faktor, når konkursen indtræffer. Et stort flertal af revisorerne (68 pct.) peger på, at manglende mulighed for at få forlænget kreditter og lån er den faktor, der hyppigst udløser konkursen. Manglende ordreindgang (55 pct.) og manglende eller for sen indbetaling fra debitorer (42 pct.) er også blandt de faktorer, der hyppigt udløser en konkurs. Derimod er det ifølge revisorerne mere sjældent, at det er retssager eller opdagede fejlagtige moms og skattebetalinger, der er årsag til konkursen. Figur 23: Hvad er den p.t hyppigste årsag til, at en konkurs indtræffer? (Angiv maks. 3 svar) (n=133) Side 18 af 18

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv.  FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere