Studentertrivselsundersøgelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentertrivselsundersøgelse 2014"

Transkript

1 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering

2 Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af mulige. Det giver en samlet svarprocent på 35,7%. Undersøgelsens statistiske usikkerhed kan generelt beregnes til ± 4,0%, hvilket betyder at svarene forventes at ville variere inden for dette interval, hvis alle havde svaret. Sådan læses tabellerne Mit studium er meningsfuldt for mig 379 Samlet set lærer jeg nok på mit studium 378 Studiet lever op til mine egne forventninger 378 I høj grad I nogen grad ,8% 63 16,7% 67 17,7% ,0% ,6% ,4% Kun i mindre grad 28 7,4% 77 20,4% 89 23,5% Slet ikke 3 0,8% 9 2,4% 24 6,3% De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål inden for samme emneområde. I disse tilfælde skal hver enkelt linje i tabellen læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen (basen). Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange studerende, der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser, nemlig 382. Visse spørgsmål har en væsentlig mindre base, nemlig i de tilfælde, hvor et spørgsmål er stillet betinget af et tidligere svar. Man kan diskutere, hvornår et svar er tilfredsstillende, og hvornår det ikke er det. I sidste ende er vurderingen afhængig af indholdet i det enkelte spørgsmål og spørgsmålets vigtighed, set fra skolens side etc. Et sæt retningslinjer der kan bruges til fortolkning af resultater er den såkaldte 50/25-regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende: 1. Mindst 50% af svarpersonerne skal svare positivt 2. Højst 25% af svarpersonerne må svare negativt Bemærk, at denne regel kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen selv at anlægge sine egne højere eller lavere kvalitetsvurderinger Aspekt R&D Side 2

3 Baggrundsvariabler IBA International Business Academy Studentertrivselsundersøgelse 2014 Tabel 1: Sprog: 382 Dansk % Engelsk % Tabel 2: Hvilken uddannelse er du tilmeldt? 382 Entrepreneur og designmanager 25 7% Finansøkonom % Markedsføringsøkonom 95 25% Multimediedesigner % Professionsbachelor i international handel og markedsføring 36 9% Professionsbachelor i webudvikling 11 3% MBA in General management 0 0% MSc International Business 0 0% Tabel 3: Er du kvinde eller mand? 382 Kvinde % Mand % Tabel 4: Hvor gammel er du? Base 381 Alder (gennemsnit) 23, Aspekt R&D Side 3

4 Tabel 5: Hvor mange hele timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Hvordan fordeler dit tidsforbrug sig pr. uge i disse forskellige tilfælde? Base 376 Minimum antal timer, du i alt bruger på dit studium, både på skolen og hjemme 19,57 Maksimum antal timer, du i alt bruger på dit studium, både på skolen og 31,76 hjemme Minimum antal timer, du i alt tilbringer på skolen: 15,84 Maksimum antal timer, du i alt tilbringer på skolen: 25,32 Minimum antal timer, du bruger på erhvervsarbejde: 5,08 Maksimum antal timer, du bruger på erhvervsarbejde: 12,88 Tabel 6: Hvis du tænker tilbage måned for måned, har du da inden for det seneste halve år seriøst overvejet at opgive studiet? 379 Ja % Nej % 2014 Aspekt R&D Side 4

5 Overordnede vurderinger IBA International Business Academy Studentertrivselsundersøgelse 2014 Tabel 7.1: Hvis du samlet set skulle give dit studium karakter efter 7-trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give? Karakter: trinsskalaen ,0% 29,6% 42,5% 18,7% 4,5% 0,5% 0,3% Tabel 7.2: Hvis du samlet set skulle give dit studium karakter efter 7-trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give? Base 379 Karakter: 7, Aspekt R&D Side 5

6 Det psykosociale undervisningsmiljø Tabel 8: Vi beder dig tag stilling til følgende udsagn: Mit studium er meningsfuldt for mig 379 Samlet set lærer jeg nok på mit studium 378 Studiet lever op til mine egne forventninger 378 Der er behov for, at lærere og studerende bliver bedre til at afstemme deres forventninger til hinanden Jeg arbejder sammen med andre studerende om opgaver inden for studiet Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen med andre I høj grad I nogen grad ,8% 63 16,7% 67 17,7% ,9% ,1% ,3% ,0% ,6% ,4% ,5% ,8% ,4% Kun i mindre grad 28 7,4% 77 20,4% 89 23,5% 72 19,1% 31 8,2% 37 9,8% Slet ikke 3 0,8% 9 2,4% 24 6,3% 13 3,5% 7 1,8% 6 1,6% Tabel 9: Hvilke læringssituationer får du mest udbytte af? (sæt op til fire krydser) 379 Gruppearbejde ,3% Projekter på tværs af fag ,4% Kritikker af arbejde og skriftlige opgaver ,1% Opgaveskrivning ,8% Projekter i ét fag ,5% Praktikforløb ,2% Holdundervisning ,6% Forelæsninger 94 24,8% Virksomhedsbesøg 93 24,5% Seminarer og temadage 77 20,3% Vejledning 44 11,6% Læsegruppe 23 6,1% Andre. Skriv hvilke: 20 5,3% 2014 Aspekt R&D Side 6

7 Tabel 10: Hvilke læringssituationer får du mindst udbytte af? (sæt op til fire krydser) 357 Læsegruppe ,7% Forelæsninger ,4% Seminarer og temadage ,0% Virksomhedsbesøg 82 23,0% Holdundervisning 62 17,4% Gruppearbejde 61 17,1% Vejledning 57 16,0% Opgaveskrivning 50 14,0% Projekter på tværs af fag 39 10,9% Kritikker af arbejde og skriftlige opgaver 35 9,8% Projekter i ét fag 32 9,0% Praktikforløb 18 5,0% Andre. Skriv hvilke: 18 5,0% Tabel 11: Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med lærernes formidling i forhold til kursusundervisning? forelæsninger? faglig vejledning? 372 Meget tilfreds 31 8,3% 31 8,3% 26 7,0% Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,8% ,4% ,9% 55 14,7% 56 15,0% 68 18,3% 2 0,5% 4 1,1% 10 2,7% Ved ikke/ikke relevant 36 9,6% 31 8,3% 23 6,2% 2014 Aspekt R&D Side 7

8 Tabel 12: Har du søgt faglig hjælp fra lærerne? 374 Ja % Nej % Tabel 13: Har det været let eller svært at få faglig hjælp fra lærerne? 270 Meget let 43 16% Let 99 37% Hverken let eller svært % Svært 21 8% Meget svært 1 0% Tabel 14: Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med følgende forhold? Undervisningens indhold 374 Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form Information fra skolen (fx tilbud, nye regler, ændringer og aflysninger) Kommunikationen mellem afdelingen og de studerende Kommunikationen mellem lærer og studerende Information om større ændringer i dit studieforløb Information fra studenterorganisationer, råd eller lignende Dine egne muligheder for at få indflydelse på, planlægge og organisere dit studium Samarbejdet mellem dig og dine medstuderende Muligheden for at få hjælp til noget fagligt fra en medstuderende Meget tilfreds 31 8,3% 33 8,8% 39 10,5% 24 6,4% 71 19,0% 29 7,8% 17 4,6% 27 7,2% ,0% 88 23,5% Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,9% ,0% ,8% ,5% ,4% ,0% ,6% ,6% ,5% ,1% 49 13,1% 91 24,3% 81 21,7% ,7% 64 17,2% 94 25,2% 93 25,0% 89 23,8% 36 9,7% 29 7,8% 4 1,1% 16 4,3% 71 19,0% 69 18,4% 18 4,8% 34 9,1% 35 9,4% 21 5,6% 8 2,1% 13 3,5% Ved ikke/ikke relevant 6 1,6% 32 8,6% 11 2,9% 22 5,9% 6 1,6% 37 9,9% 76 20,4% 44 11,8% 10 2,7% 23 6,1% 2014 Aspekt R&D Side 8

9 Tabel 15: Hvordan oplever du samlet set de faglige udfordringer på dit studium? 374 De er for små 71 19% De er passende % De er for store 27 7% Tabel 16: Hvordan vurderer du arbejdsbyrden... Til hverdag 372 Meget stor 12 3,2% Stor 91 24,5% Hverken/ Eller ,9% Lille 72 19,4% Meget lille 15 4,0% Op til skriftlige afleveringer ,8% ,6% ,4% 27 7,3% 11 3,0% I eksamensperioden ,0% ,5% 87 23,5% 16 4,3% 3 0,8% Tabel 17: Oplever du, at bedømmelseskriterierne for karaktergivningen er forståelige? sagligt og fagligt begrundet? 369 I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad 74 19,9% 76 20,6% ,3% ,7% 56 15,1% 57 15,4% Slet ikke 21 5,7% 23 6,2% Tabel 18: Hvor ofte bruger du... Ofte Af og til Sjældent Aldrig... sekretariatet? ,7% ,2% ,0% 93 25,1%... studievejledningen? ,7% 71 19,2% ,4% ,7%... biblioteket? ,3% 78 21,1% 90 24,4% ,2%... praktikvejledningen? ,0% 63 17,0% 94 25,3% ,7%... internationalt kontor? ,8% 68 18,4% 79 21,4% ,5% 2014 Aspekt R&D Side 9

10 Tabel 19: Fik du den hjælp, som du havde brug for på sekretariatet? studievejledningen? biblioteket? praktikvejledningen? internationalt kontor? 165 I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad ,7% 58 27,1% ,4% 47 29,0% 69 41,8% ,7% ,3% 67 35,1% 81 50,0% 65 39,4% 23 8,4% 26 12,1% 19 9,9% 22 13,6% 23 13,9% Slet ikke 6 2,2% 18 8,4% 3 1,6% 12 7,4% 8 4,8% Tabel 20: Hvad bruger du studievejledningen til? 240 Praktiske ting i forbindelse med studiet (f.eks. studieordninger, udlandsophold, praktik) 94 39% Faglige ting i forbindelse med studiet (f.eks. opgaver og projekter, eksamenskrav) 88 37% Personlige ting (f.eks. stress, manglende mening med studiet, tvivl om at fortsætte) 25 10% Andet (skriv hvad): 33 14% Tabel 21: Hvor ofte... Ofte Af og til Sjældent Aldrig Føler du dig stresset på grund af studiet til hverdag? 370 Føler du dig stresset op til afleveringer? 370 Føler du dig stresset i eksamensperioden? 370 Har du oplevet at blive mobbet af medstuderende? 367 Har du oplevet at blive holdt udenfor af medstuderende? 367 Har du oplevet at føle dig forfulgt af en lærer? 367 Har du oplevet at blive negligeret af din lærer? ,7% 83 22,4% ,8% 1 0,3% 11 3,0% 7 1,9% 6 1,6% ,1% ,6% ,3% 34 9,3% 43 11,7% 35 9,5% 40 10,8% ,5% 87 23,5% 45 12,2% 36 9,8% 63 17,2% 43 11,7% 60 16,3% 58 15,7% 35 9,5% 21 5,7% ,7% ,1% ,8% ,3% 2014 Aspekt R&D Side 10

11 Tabel 22: Hvis du tænker tilbage måned for måned, har du inden for det seneste halve år i forbindelse med dit studium... Ofte Af og til Sjældent Aldrig... haft stort psykisk overskud, følt dig glad og tilfreds? følt dig ensom? følt dig nervøs? følt dig langt nede? haft udtalte stress-symptomer, f.eks. søvnbesvær, mavepine, koncentrationsbesvær? ,5% 20 5,5% 39 10,6% 28 7,6% 32 8,7% ,7% ,3% ,1% 98 26,6% ,4% 48 13,0% ,4% ,2% 96 26,1% 81 22,1% 10 2,7% ,8% 59 16,1% ,7% ,8% Tabel 23: Har du søgt professionel hjælp til personlige problemer i forbindelse med studiet? (fx psykolog, præst, studenterrådgivningen, socialrådgiver, andre terapeuter): 366 Ja, flere gange 14 4% Ja, en enkelt gang 44 12% Nej, aldrig % Tabel 24.1: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det psykiske undervisningsmiljø på dit studium? Karakter: trinsskalaen ,3% 32,4% 35,5% 18,6% 6,4% 1,4% 0,6% Tabel 24.2: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det psykiske undervisningsmiljø på dit studium? (gennemsnit) Base 361 Karakter: 7, Aspekt R&D Side 11

12 Det fysiske undervisningsmiljø Tabel 25: Hvordan vurderer du samlet set følgende forhold? Pladsforhold (er der god nok plads i undervisningslokalerne, passer det til antallet af studerende) 367 Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, sidder man 366 godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker 367 de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet 363 af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 365 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 365 Skolens netværk 367 Skolens printere 363 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 328 Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der 366 tilstrækkeligt) Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 363 Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 366 I orden Mindre problemer ,8% ,3% ,9% ,0% ,2% ,4% ,7% ,0% ,2% ,1% ,6% ,8% 88 24,0% 74 20,2% ,7% 72 19,8% ,2% ,2% ,0% ,4% 80 24,4% ,6% ,5% 69 18,9% Ikke i orden 23 6,3% 31 8,5% 20 5,4% 15 4,1% 68 18,6% 20 5,5% 16 4,4% 24 6,6% 34 10,4% 78 21,3% 25 6,9% 38 10,4% Tabel 26: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Meget enig Enig Uenig Meget uenig Jeg kan finde de oplysninger, som jeg har brug for 368 på BlackBoard Mit skema er opdateret i Outlook 360 Det trådløse netværk fungerer tilfredsstillende 368 Print fungerer tilfredsstillende ,8% 54 15,0% ,0% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% 68 18,5% 67 18,6% 56 15,2% 47 12,8% 20 5,4% 68 18,9% 12 3,3% 14 3,8% 2014 Aspekt R&D Side 12

13 Tabel 27: Ved du, hvor den nærmeste... IBA International Business Academy Studentertrivselsundersøgelse førstehjælpskasse befinder sig, hvis du eller andre kommer til skade under arbejde på skolen? hjertestarter befinder sig? brandslukningsmateriel befinder sig? flugtvej er fra dit klasselokale i tilfælde af brand? 364 Ja Nej 45 12,4% 54 14,9% 88 24,2% ,4% ,6% ,1% ,8% ,6% Tabel 28: Arbejder du under din uddannelse med maskiner eller køretøjer, farlige kemiske stoffer, farlige fysiske eller biologiske processer, eller er der risiko for ulykker? Gerne flere svar: 359 Nej, ingen af disse ,1% Ja, arbejder med maskiner og apparater 10 2,8% Ja, uddannelsen indebærer en ulykkesrisiko 3 0,8% Ja, arbejder med farlige kemiske processer (f.eks. med stoffer, der er mærket med orange faremærkat) Ja, arbejder med farlige biologiske processer (f. eks. mikroorganismer, smitterisiko fra bakterier og virus) 1 0,3% 0 0,0% Tabel 29: Er følgende lokaler placeret hensigtsmæssigt i forhold til din anvendelse? Undervisningslokaler 364 Auditorier 354 Grupperum 358 Kantine 362 Lærernes kontorer 353 Biblioteket 354 It-faciliteter/Edb-rum 351 Toiletter 362 Down Under 351 Ja Nej ,5% ,5% ,6% ,4% ,9% ,0% ,9% ,6% ,9% 20 5,5% 69 19,5% ,4% 71 19,6% 71 20,1% 85 24,0% 67 19,1% 52 14,4% 81 23,1% 2014 Aspekt R&D Side 13

14 Tabel 30: Er du generet af et eller flere af disse problemer i forbindelse med studiet? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Astma eller andre luftvejsgener 360 Allergi eller overfølsomhed overfor f.eks. 361 husstøvmider, pollen eller skimmelsvamp Eksem eller andre hudsygdomme 358 Hovedpine 360 Fysisk træthed 357 Smerte/gener i skuldre/nakkeregion 360 Smerter/gener i ryggen 357 Smerter andre steder i kroppen ,1% 13 3,6% 6 1,7% 32 8,9% 39 10,9% 49 13,6% 47 13,2% 18 5,0% 30 8,3% 37 10,2% 14 3,9% ,5% ,0% 96 26,7% 88 24,6% 54 15,1% 20 5,6% 30 8,3% 30 8,4% 86 23,9% 82 23,0% 67 18,6% 84 23,5% 82 22,9% ,1% ,8% ,0% ,7% ,1% ,1% ,7% ,0% Tabel 31.1: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det fysiske undervisningsmiljø på dit studium? Karakter: trinsskalaen ,5% 29,6% 37,8% 19,9% 4,4% 1,9% 0,8% Tabel 31.2: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det fysiske undervisningsmiljø på dit studium? (gennemsnit) Base 362 Karakter: 7, Aspekt R&D Side 14

15 Det æstetiske undervisningsmiljø Tabel 32: Hvor enig eller uenig er du samlet set med følgende udsagn? Meget enig Enig Uenig Meget uenig Der er en god atmosfære i bygningerne 365 Vi har gode fællesområder med aktivitet og liv 360 Undervisningslokalerne er generelt spændende 361 Jeg kan finde et rart sted, hvor jeg kan få ro til at 363 fordybe mig Der er generelt for meget støj på skolen 361 Bygningerne er generelt godt vedligeholdt ,5% 59 16,4% 35 9,7% 38 10,5% 26 7,2% ,5% ,7% ,5% ,4% ,3% ,6% ,4% 38 10,4% 98 27,2% ,3% ,2% ,4% 20 5,6% 5 1,4% 14 3,9% 42 11,6% 51 14,0% 32 8,9% 2 0,6% Tabel 33: Hvordan vurderer du skolens rekreative arealer? (opholdsarealer, græsarealer, fællesrum m.v.) 361 Meget positivt 49 14% Positivt % Hverken positivt eller negativt % Negativt 27 7% Meget negativt 12 3% Tabel 34: Hvordan påvirker de æstetiske rammer samlet set din trivsel på studiet? 361 Meget positivt 28 8% Positivt % Hverken positivt eller negativt % Negativt 18 5% Meget negativt 0 0% 2014 Aspekt R&D Side 15

16 Tabel 35.1: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det æstetiske undervisningsmiljø på dit studium? Karakter: trinsskalaen ,3% 21,9% 41,1% 21,1% 4,4% 1,9% 1,1% Tabel 35.2: Hvilken karakter på 7-trinsskalaen vil du samlet set give det æstetiske undervisningsmiljø på dit studium? (gennemsnit) Base 360 Karakter: 6, Aspekt R&D Side 16

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College, HHX Der har i alt deltaget 679

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering Datarapportering ASPEKT R&D A/S Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering - Datarapportering

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb

Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen Silkeborg Business College EUD Hovedforløb Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010 Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 - KVU Karakterbogen har til formål

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67

Total 112 100,00% Gennemsnit 1,44. Total 111 100,00% Gennemsnit 1,67 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt 1. Grundforløbet 0 0,00% 2. SOSU- hjælper 28 23,33% 3. SOSU? assistent 48 40,00% 4. Sygeplejerskestudiet 44 36,67% Total 120 100,00% Gennemsnit 3,13 2 Samlet set, lærer

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS EFTERÅRET 5 Information til de elever, der har deltaget i undersøgelsen: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU Læsevejledning

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere