Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015."

Transkript

1 Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8

2 Generelt. Aarestrup Vandværk har ca. 143 forbrugere, udpumper årlig ca m 3 vand og har en indvindingstilladelse på m 3. Vandværket er sidst renoveret i Boringer. Aarestrup Vandværk indvinder vand fra 2 boringer hhv. DGU Nr fra 1969 og DGU Nr fra Begge boringer leverer vand af god kvalitet men høj ydelse og lav af sænkning. DGU Nr fra 1969 er prøvepumpet til 24 m 3 /time med en af sænkning på 1,5 m ogdgu Nr fra 1994,er prøvepumpet til 43 m 3 /time med en af sænkning på 0,4 m. Der er en indbyrdes afstand imellem de to boringer på 80 meter. Der må konkluderes at Aarestrup Vandværk er forholdsvis godt sikret, såfremt der sker et havari eller forurening med én af dem. Det skal bemærkes at materialet i fore røret på den ældste boring er opgivet som ukendt, hvorfor det må tilrådes at få boringen fotograferet, f.eks.ifb. med et dykpumpeskift. Dette for at få et overblik over fore rørets tilstand. Budgetpris kr Den ældste boringer er placeret få meter fra vandværket inde i byen og på sigt, vil det være tilrådeligt at få etableret en ny boring, til erstatning for denne. Alt efter hvor denne skal placeres, vil det let være tale om en investering i størrelsesorden250000, for boringen alene. Dertil kommer investeringen af råvandsledning fra ny boring til vandværk. Boringslukninger er for begge boringers vedkommende placeret under terræn i såkaldte tørbrønde. Disse brønde er generelt kun tørre af navn!!. Såfremt der trænger vand ned i disse, af den ene eller anden grund, er der stor sandsynlighed for at det trænger ned i boringen med en bakteriologisk forurening til følge. I dag er boringer, i hvert fald nye boringer generelt ført op, så boringslukning er over terræn og placeret i en såkaldt overjordisk råvandsstation som på følgende billede. Budgetpris på udskiftning af én tørbrønd med råvandsstation og boringslukning ført over terræn kr Side 2 af 8

3 Råvandspumper. Råvandspumperne i de to boringer er for DGU Nr , en Grundfos SP27-9 fra Den pågældende pumpe er en udgået model og reservedele er ikke længere tilgængelige. Råvandspumpen i den ældste boring fra 1969, er en Grundfos SP30-8 og monteret 11 november De to pumper er altså hhv. ca. 21 og 13 år gamle, hvorfor der kan forventes en snarlig kommende udgift. Pris på et stk. ny SP30-8 er kr udgifter til montering. Råvandsledninger. Så vidt det er konstateret er de eksisterende råvandsledninger fra boringerne udført i PVC-rør med skydemuffer. Denne form for samlinger kan dog have den skavank at trærødder trænger igennem dem og medfører bakteologisk forurening. Ligeledes har visse typer PVC en tendens til at hærde med alderen og derved får lettere ved at revne og splintre ved påvirkninger som tryk og stød. Filteranlæg. Filteranlægget er et varmgalvaniseret4-beholderanlæg type 4404, hver med et volumen på 1100 liter. Filterbeholderne er 6 bars trykfilterbeholdere, godkendte af arbejdstilsynet og opfylder gældende lovgivning til trykbeholdere. Beholderne er opbygget som parallelle filtre, for 1 gang filtrering. Rørføring på filtrene er udført i galvaniserede gevindrør og de anvendte ventiler er for automatventilernes vedkommende af fabr. Wouter Vitsel med Kinetrol Aktuatorer, hvilket er meget holdbare og driftsikre ventiler, dog ses ofte at de begynder at hænge, hvilket vil sige, de ikke lukker helt tæt efter + 20 års drift. Dette er selvsagt et problem ved returskyl. Der skal således forventes en kommende løbende udskiftning af ventilerne. Det skal bemærkes at beholderne er underlagt direktivet om trykbeholdere og som sådan skal efterses hver 2 år og besigtiges hver 4 år. Dette skal udføres af ex tern firma, der er godkendt til sådant, f.eks. Inspektra Ifb. med hhv. besigtigelse og inspektion, skal sikkerhedsventil enten renoveres eller udskiftes. Rent økonomisk er det sidste at anbefale. Levetiden for trykfilterne er afhængig af råvandstype, det miljø de er placeret i, samt legeringen af det anvendte stål, der er medbestemmende for hvor godt galvaniseringen binder. Forventet levetid i det pågældende miljø i Aarestrup Vandværk, vil formodentlig være år, dvs. der er en forventet restlevetid på 5 10 år. En budgetpris i dag på et tilsvarende anlæg, leveret og monteret, er ca Dertil kommer udgifter til bygningsarbejde. Hydrofore. Aarestrup Vandværk er opbygget til hydroforedrift og vandværket er i dag forsynet med en 5000 liters 6 bars hydrofore. Hydroforebeholderen har samtlige godkendelser for at opfylde nuværende krav til trykbeholdere. Det skal bemærkes at hydroforen er underlagt samme kontrolbestemmelser som trykfilterne. Filterstyring: Side 3 af 8

4 Filterstyringen er fuldautomatisk iform af en 20 år gl. udstyring. Denne er det formodentlig ikke muligt at få reservedele til længere, hvorfor en ny kan anbefales. Budgetpris ca. kr montering. Alternativt kan eksister. Urstyring udskiftes med mini-plc, der er meget betjening venlig. På frontpanelet af PLC en, er der mulighed for at indstille skylletider og betingelser, således at skyllesekvenser for filtre kan stilles frit i forhold til vandforbruget og hvilke tidspunkter på døgnet, man ønsker at returskylle filtrene, samt med mulighed for at variere på de stilbare parametre for at kontrollere og optimere anlægsdriften. Budgetpris for en mini-plc som ovenstående er ca montering og fortrådning. Overvågning, alarm og dataopsamling. Ovennævnte findes ikke på Aarestrup Vandværk, alarm i tilfælde af nedbræk, f.eks. strømsvigt, sker reelt ved at man konstaterer, der ikke kommer vand ud af hanen!! På sigt vil det være formålstjenligt, at der etableres et system til automatisk, overvågning, alarm overførsel, som SMS og dataopsamling. Der findes i dag forholdsvis billige systemer til dette. Et der vil være oplagt til Aarestrup Vandværk kunne være Grundfos s lille alarm og dataopsamlingsmodul til ca. kr et årligt abonnement på ca. kr Dertil kommer montering af givere mv. Reelt vil den samlede udgift til dette være ca. kr Beskrivelse af alarm og overvågningsmodul. Grundfos-overvågning type GRM CIU271 monteret i boks inkl. antenne, 2x udvidelsesmodul type IO351, opsætning af brugerflade på stedet og instruktion på medfølgende ipad2. Overvåge bl.a. udpumpning med trend-kurver, niveau i råvandsboringer, vandværkets energiforbrug, pumpeanlæg og tryk. Den medfølgende ipad2 har 16 GB hukommelse og er forberedt til 3G (ekskl. telekort). Alarmanlæg med udringning af alarmer til 4 stk.for valgte mobil-telefonnumre. Alarmanlægget kan afgive alarm for: Alarm for over flow Lavt tryk på trykluft Lavt tryk på vandtryk Alarm for vand på gulvet Alarm for strømsvigt Anlægget logger de opsamlede data fra vandværket ind på hovedserveren på Grundfos i Bjerringbro. Herfra kan man fra en hvilken som helst Pc er eller fra medleverende Ipad,gå på nettet, hente de lagrede data mv. når man har et password til dissevandværksdata. Datamoduler monteres op i et væghængt el skab/panel samt tilslutning af givere på vandværksanlægget. Abonnementspris til Grundfos er p.t. kr ,00 pr. år, og bindingsperiodeer ved start 24 måneder. Afregnes direkte med Grundfos. Oprettelse af mobiltelefon abonnement nødvendigt. Side 4 af 8

5 Registrering af flow m 3. Registrering af indvundet mængde, råvand sker ved 2 mekaniske vingehjulsmålere, én monteret på hver råvandsledning. Der er ikke muligt at hente elektronisk signal ud fra disse målere. Registrering af udpumpet vand sker ved en såkaldt Induktiv Flowmåler Danfoss MAG 3100 / MAG 5000, fra år 2000, monteret imellem filteranlæg og hydrofore.denne model er ikke i handlen mere og er i dag overtaget af Siemens. Flowmåleren kan umiddelbart erstattes af en Siemens MAG 5100 / MAG Budgetpris kr montering. Prøvetagningshaner. Der er monteret prøvetagningshaner på hhv. råvand og rent vand. Dette er ganske almindelige vandhaner, hvilket ikke er optimalt ifb. med prøvetagning, da de kan være svære at brænde helt rene, såfremt der er kim dannelser. Det kan anbefales at der monteres haner beregnet for prøvetagning. Pris ca. kr 750/stk + montering. Trykluft. Side 5 af 8

6 Trykluft til hhv. iltning og ventildrift leveres af en lille FF stempelkompressor, samt enkompressor fabrikat F.F type KAY-S med 150 liters trykluftsbeholder. Kompressoren er monteret med olie-vandudskiller. Tryktanken på kompressoren er underlagt samme kontrolbestemmelser som trykfilterne. Det skal bemærkes at kompressoren er meget vital for vandbehandling og vandværksdriften generelt. Kompressoren har ligeledes rundet de +20 år. Vi vil anbefale at kompressoren udskiftes til en mere tidssvarende løsning, der tager hensyn til nutidige drikkevandskrav. Hermed mener jeg at den monteres med hhv. køle tørre samt finfiltre, således det undgås at der kommer olierester i drikkevandet. Et forslag til en sådan kunne være en industrikompressor af god kvalitet f.eks. en Euros 705/90 monteret op med køletørre og finfiltre. Budgetpris kr montering. Grunden til denne løsning, er at der såfremt der analyseres for olierester og forbindelser, vil disse kunne påvises i drikkevandet. Tør instrumentluft vil ligeledes have den effekt at der ikke kommer vand ud i aktuatorer og magnetventiler, hvorved levetiden på disse forlænges. Den eksisterende olie-vandudskiller må kun betragtes som et grov filter. Elinstallation. Elinstallationen er af ældre dato, men fremstår let overskuelig og udført af Havelslev El. El tavlen er termograferet. Side 6 af 8

7 Ledningsnet. Ledningsnettet til Aarestrup Vandværk har en samlet længde på ca. 11 km og består af PVC og PE. Ledningsnettet har en alder af ca år. Ledningsnettet er dokumenteret digitalt. Bygning. Vandværksbygning er forholdsvis godt vedligeholdt og fremstår ren og ryddelig. Generelle betragtninger. På baggrund det gennemgåede har jeg følgende kommentarer. Aarestrup Vandværk er generelt velfungerende og bliver løbende vedligeholdt. Men alderen taget i betragtning er der en del investeringer, der er nært forestående. Nødvendige investeringer såfremt man ønsker at forblive et selvstændigt Vandværk, der fremadrettet vil kunne leve op til de, - ikke mindre skærpede krav, der forventes stillet til vandværker/ fødevarevirksomhed. Kildeplads lige ved vandværket inde i byen er ikke optimal, så på sigt vil det være nødvendigt med et alternativ udenfor. Hvis man tager de oplistede budgetpriser, med ny boring, råvandsledning med en længde på ca. 1 km, m.v. Er der for mig ingen tvivl om at man stå overfor investeringer i størrelsen 1,5 2 million. Alternativ kan et helt nyt vandværk med det mest nødvendige bygges for 2 2,5 million. Alternativ kan også være en sammenlægning med nabovandværk. Give d. 31. marts 2015 Niels Bjarup Rasmussen. Side 7 af 8

8 . Side 8 af 8

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere