GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE

2 ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation 6 Motor og kontrolboks 6 Udlufterpumpehus 7 nstallation 7 Opstart 7 Pumpemedier 7 Medietemperatur 7 Anlægstryk 7 Tilløbstryk 8 ndstilling af løftehøjde 8 Kurvebetingelser 8 Tekniske data ALPHA Pro 15-, 5-, - 9 ALPHA Pro 15-6, 5-6, -6 1 ALPHA Pro 5- A 11 ALPHA Pro 5-6 A 11 Tilbehør Unions- og ventilsæt 1 soleringssæt 1 Servicesæt 1 Yderligere produktdokumentation WinCAPS 1 WebCAPS 1

3 Produktdata er en komplet serie cirkulationspumper udstyret med: integreret differenstrykregulering, der muliggør regulering af pumpeydelsen i forhold til de aktuelle systemkrav, valgfri automatisk natsænkning, displaybillede, der viser det aktuelle effektforbrug (P1) i Watt og motor baseret på permanent-magnetteknologi. er energioptimeret og A- mærket. Energimærkning med A viser pumpens energispareniveau. Klassificeringssystemet for energi har syv niveauer, dvs. fra A til G. Niveau A er det bedste. Ved installation af en pumpe mindskes effektforbruget betydeligt, støjen fra termostatventilerne og lignende tilslutningsdele reduceres og reguleringen af anlægget forbedres. Ydelsesområde tilbyder en lang række fordele: Energibesparelser Fleksibilitet Natsænkning Komfort Sikkerhed Brugervenlighed Typenøgle Automatisk regulering af differenstrykket. Velegnet til installation i bestående anlæg. Valgfri automatisk natsænkning. Støjsvag drift. ndbygget elektrisk og termisk sikring af pumpen. Simpel indstilling og betjening. Eksempel ALPHA Pro 5 - (A) (B) 18 Pumpeprogram Nominel diameter (DN) for sugeog trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [dm] Udlufterpumpehus Pumpehus af bronze ndbygningslængde [mm] p [kpa] 6 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA Pro 5 5 ALPHA Pro XX ALPHA Pro XX Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. 1 Ydelsesområde, ALPHA Pro

4 Produktdata Anvendelse er konstrueret til cirkulation af væske i varmeanlæg. Pumper med pumpehus af bronze kan også anvendes i brugsvandsanlæg. er velegnet til anlæg med konstant eller variabel gennemstrømning, hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt, anlæg med variabel fremløbstemperatur og anlæg, hvor der ønskes natsænkning. er særligt velegnet til installation i bestående anlæg, hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret vandbehov, installation i nye anlæg til fuldautomatisk regulering af ydelsen i forhold til vandbehovet uden brug af bypass-ventiler eller lignende dyre komponenter. Eksempler på anlæg: Fig. Enstrengsanlæg TM Fig. 5 Brugsvandsanlæg Regulering af varmeanlæg Den varme, der kræves i en bygning, varierer meget i løbet af dagen på grund af de skiftende udendørstemperaturer, solens indstråling og varmen fra mennesker, elektriske apparater, m.m. Hertil kommer, at varmebehovet kan variere fra et afsnit i en bygning til et andet, og at termostatventilerne i visse radiatorer kan være skruet ned af brugerne. Som følge af disse forhold vil en ikke-reguleret pumpe producere for højt et differenstryk, når varmebehovet er lavt. Følgerne heraf kan være: for højt energiforbrug, ujævn regulering af anlægget og støj i termostatventiler og lignende tilslutningsdele. regulerer automatisk differenstrykket ved at regulere pumpeydelsen i forhold til det aktuelle varmebehov uden brug af eksterne komponenter. TM TM Fig. Tostrengsanlæg M TM Fig. Gulvvarme

5 Produktdata Fordele ved pumpestyring Differenstrykket styres ved at regulere i forhold til gennemstrømningen (proportional- eller konstanttrykregulering). modsætning til en ikke-reguleret pumpe reducerer en proportionaltrykreguleret differenstrykket som følge af faldende varmebehov. Hvis varmebehovet falder, fx på grund af solindstråling, vil radiatorventilerne blive lukket, og ved den ikkeregulerede pumpe vil strømningsmodstanden i anlægget stige, fx fra A 1 til A. H A 1 H 1 Fig. 6 kke-reguleret pumpe et varmeanlæg med ikke-reguleret pumpe vil denne situation medføre en trykstigning i anlæg med H 1. H Fig. 7 Proportionaltrykreguleret pumpe Q anlæg med en pumpe vil trykket blive reduceret med H sammenlignet med en ikke-reguleret pumpe. Ved brug af en ikke-reguleret pumpe vil en trykstigning ofte medføre strømningsstøj i termostatventilerne. Denne støj bliver væsentligt reduceret med. Q 1 A 1 H Q A Q 1 A 1 A 1 Q Q TM TM Automatisk natsænkning fås i en standardversion med valgfri automatisk natsænkning. Automatisk natsænkning aktiveres ved at dreje vælgerkontakten på kontrolboksen til position. Fabriksindstilling: Automatisk natsænkning off. Bemærk: Natsænkningsfunktionen er ikke aktiv, hvis pumpen er indstillet til speed, eller. Når først den automatiske natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning. Omskiftningen finder sted som resultat af fremløbstemperaturen, der måles af den indbyggede temperaturføler. Eldata Forsyningsspænding Motorbeskyttelse Konstruktion 1 x V ±1%, 5 Hz, PE. Pumpen kræver ikke nogen ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse P. solationsklasse F. Relativ luftfugtighed Maks. 95%. Omgivelsestemperatur C til + C. Temperaturklasse TF11 i henhold til CEN EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau EN EN db(a). pumper er konstrueret efter vådløberprincippet, dvs. pumpe og motor udgør en integreret enhed uden akseltætning og med kun to pakninger som tætning. Lejerne smøres af pumpemediet. Pumpen er karakteriseret ved: integreret proportionaltrykregulering integreret konstanttrykregulering tre faste hastighedskurver frekvensomformer displaybilleder, der viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) keramiske aksial- og radiallejer trykleje af kul rotorhylster, lejeplade og rotorkappe af rustfrit stål kompositløber pumpehus af støbejern eller bronze. 5

6 Produktdata Snittegning Fig. 8 Positionsnumre. Materialespecifikation Pos. Beskrivelse 1 Styring komplet Materiale Motor og kontrolboks EN / DN W.-Nr. Motoren er en -polet synkron permanentmagnetmotor. Pumpestyringen er indbygget i kontrolboksen, der er monteret på statorhuset med to skruer og forbundet til statoren via et terminalstik. Kontrolboksen har to vælgerkontakter (se pos. 1 og ) og et -cifret 7-segment display. TM 1 15 AS/ASTM Rotorhylster Rustfrit stål 1.1 Radialleje Keramik Aksel Keramik Rotorkappe Rustfrit stål 1.1 Stopring Komposit, PES Trykleje Kul Tryklejeholder EPDM gummi 5 Løber Komposit, PES/PP 6 Lejeplade Rustfrit stål Pumpehus Pakninger Støbejern EN-GJL-15 Bronze EPDM gummi EN-JL A8-5 B Fig. 9 Vælgerkontakternes placering Vælgerkontakt (pos. 1) til valg af kontrolkurve. Vælgerkontakt (pos. ) til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lyset i displayet er tændt, når elforsyningen er tilsluttet. Under driften viser displayet pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal). Nøjagtighed: ±1 W. Fejl, der forhindrer pumpedriften, fx blokering, vises i displayet som "- -". Mulige positioner for kontrolboksen: Standardposition Fig. 1 Position for kontrolboksen Kabelindføringen er aflastet. 1 TM 67 5 TM TM Fig. 11 Kabelindføring med aflastning 6

7 Produktdata Udlufterpumpehus Udlufterpumpehuset installeres i anlæg, hvor mediet indeholder så meget luft, at en traditionel cirkulationspumpe ikke kan starte eller opretholde kontinuerlig cirkulation. Pumpehuset fås kun til opadgående gennemstrømning. Det luftholdige medie føres fra sugestudsen til udluftningskammerets dyse, hvorved der skabes stor cirkulation i det forholdsvis store kammer, således at trykket bagest (øverst) i kammeret bliver relativt lavere. Det lavere tryk kombineret med mediets reducerede hastighed i udluftningskammeret resulterer i, at luften udskilles fra mediet. Som følge af den lavere massefylde, udskilles luften gennem en automatudlufter, der er monteret på udluftningskammeret. Pumpehuset har en Rp /8 anboring til montering af en udlufter. Udlufteren leveres ikke med pumpen. Fig. 1 Pumpehus med udluftningskammer [%] TM nstallation Pumpen skal altid installeres med horisontal motoraksel. Fig. 1 Horisontal motoraksel Opstart Pumpen må ikke startes, førend anlægget er fyldt med væske og udluftet. Desuden skal det krævede mindste tilløbstryk være til stede ved pumpens indløb. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Da pumpen er selvudluftende, er det ikke nødvendigt at udlufte pumpen i forbindelse med opstart. Pumpemedier Tyndtflydende, ikke-aggresive og ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele, fibre eller mineralolie. Pumpen må ikke anvendes til transport af brandbare medier, såsom dieselolie og benzin. Medietemperatur Støbejernspumper:+ C til +11 C. Bronzepumper i brugsvandsanlæg: +15 C til +6 C. For at undgå dannelse af kondensvand i kontrolboks og statorhus skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Se tabellen nedenfor. TM Luftudskillelse i % i % [%] Luftmængde i % i % af af pumpemedie Q Q=,5 =,5 m³/h m /h Q Q=1, = 1, m³/h m /h Q Q=1,5 = 1,5 m³/h m /h Fig. 1 Luftudskillelse TM Omgivelsestemperatur Medietemperatur [ C] Min. [ C] Maks. [ C] Anlægstryk PN 1: Maks. 1, MPa (1 bar). 7

8 Produktdata Tilløbstryk For at undgå kavitationsstøj og beskadigelse af pumpelejerne kræves følgende minimumstryk ved pumpens sugestuds. p [kpa] H [m] Medietemperatur 75 C 9 C 11 C,5 m løftehøjde,8 m løftehøjde 11, m løftehøjde ndstilling af løftehøjde Ved hjælp af vælgerkontakten på kontrolboksen kan den elektronisk styrede pumpe indstilles til to konstanttrykskurver, to proportionaltrykskurver og tre faste hastighedskurve. Ændring af løftehøjdeindstillingen Løftehøjden ændres ved at dreje vælgerkontakten på kontrolboksen som vist i tabellen: ndstilling Resultat Fabriksindstilling Vælgerkontakten på pumpens kontrolboks er fabriksindstillet som vist på tabellen nedenfor. Denne indstilling er egnet til 8-9% af alle enfamilieshuse. Fabriksindstilling Pumpeydelse efter varmebehov (i 8-9% af alle enfamilieshuse). Løftehøjden reduceres. Løftehøjden forøges. Pumpen kører ved min. ydelse. Pumpen kører ved middel ydelse. Pumpen kører ved maks. ydelse. Anlæg En- eller tostrenget varmeanlæg med variabel belastning, normal modstand, med eller uden termostatventiler. Varmeanlæg med variabel belastning, lav modstand, med eller uden termostatventiler. Varmeanlæg med variabel belastning, høj modstand, med eller uden termostatventiler eller gulvvarmeanlæg. Også anlæg forsynet med bypass-ventil. Lille varmeanlæg med konstant belastning. ndstilling ved regulering af bypass-ventil. Mellemstort varmeanlæg med konstant belastning. Stort varmeanlæg med konstant belastning. ndstilling ved udluftning af anlægget. 1 p [kpa] Q[m³/h] Q[l/s] Fabriksindstilling Fig. 15 ndstilling af løftehøjde H [m] Q[m³/h] Q[l/s] Fig. 16 Tre kurver for konstant hastighed Kurvebetingelser Retningslinjerne nedenfor gælder for ydelseskurverne på følgende sider: Prøvemedie: Afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 98, kg/ m og en medietemperatur på 6 C. Alle kurver viser middelværdier og bør ikke anvendes som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt mindsteydelse skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret, og. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på υ =,7 mm /s (,7 cst). Omregningen mellem løftehøjde H [m] og tryk p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 1 kg/m. Ved medier med en anden massefylde, fx varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. TM TM

9 Tekniske data ALPHA Pro 15-, 5-, - 1 x V, 5 Hz p [kpa] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] P1 [W] Q [m³/h] TM ALPHA Pro 15-, 5-, - TM Speed P 1 [W] n [A] Min. 6,6 Maks. 5, 8,9 18,17 5, Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" side 1. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: + C til +11 C (TF 11). Fås også med: Pumpehus af bronze, type B (kun ALPHA Pro 5- B 18). Pumpetype Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. L1 H1 H H B1 B B E G Netto Brutto [m ] ALPHA Pro ,,6,516 ALPHA Pro ½,,6,516 ALPHA Pro ½,5,7,516 ALPHA Pro ,8,,516 Vægten for bronzeversioner er ca. 1% højere. 9

10 Tekniske data ALPHA Pro 15-6, 5-6, -6 1 x V, 5 Hz p H [kpa] [m] Q [m³/h] Q [l/s] P1 [W] Q [m³/h] TM ALPHA Pro 15-6, 5-6, -6 TM Speed P 1 [W] n [A] Min. 6,6 Maks. 5,5 8,9 1,8 5,5 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" side 1. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: + C til +11 C (TF 11). Fås også med: Pumpehus af bronze, type B (kun ALPHA Pro 5-6 B 18). Pumpetype Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. L1 H1 H H B1 B B E G Netto Brutto [m ] ALPHA Pro ,,6,516 ALPHA Pro ½,,6,516 ALPHA Pro ½,5,7,516 ALPHA Pro ,8,,516 Vægten for bronzeversioner er ca. 1% højere. 1

11 Tekniske data ALPHA Pro 5- A 18 1 x V, 5 Hz p [kpa] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] P1 [W] Q [m³/h] TM ALPHA Pro 5- A TM Speed P 1 [W] n [A] Min. 6,6 Maks. 5, 8,9 18,17 5, Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" side 1. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: + C til +11 C (TF 11). Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. Pumpetype L1 H1 H H B1 B B E G Netto Brutto [m ] ALPHA Pro 5- A ½,5,9,667 ALPHA Pro 5-6 A 18 1 x V, 5 Hz p H [kpa] [m] Q [m³/h] Q [l/s] P1 [W] Q [m³/h] TM ALPHA Pro 5-6 A TM Speed P 1 [W] n [A] Min. 6,6 Maks. 5,5 8,9 1,8 5,5 Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Tilslutning: Se "Unions- og ventilsæt" side 1. Anlægstryk: Maks. 1 bar. Medietemperatur: + C til +11 C (TF 11). Mål [mm] Vægt [kg] Ship. vol. Pumpetype L1 H1 H H B1 B B E G Netto Brutto [m ] ALPHA Pro 5-6 A ½,5,9,667 11

12 Tilbehør Unions- og ventilsæt Pumpetype Beskrivelse Materiale Produkt nr. ALPHA Pro 5-, 5- A, 5-6, 5-6 A ALPHA Pro 5- B, 5-6 B ALPHA Pro -, -6 soleringssæt ¾" unioner Støbejern " unioner Støbejern 599 ¾" ventiler Messing " ventiler Messing ¾" unioner Messing " unioner Messing 5997 ¾" ventiler Messing " ventiler Messing " unioner Støbejern ¼" unioner Støbejern 599 kan monteres med to isoleringsskaller. soleringsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. soleringssættet, der er skræddersyet til den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. De to skaller monteres let omkring pumpen. Servicesæt Fig. 18 Stik Beskrivelse Produkt nr. Stik TM TM Fig. 17 soleringsskaller Pumpetype Produkt nr. ALPHA Pro 15-, 5-, -, 5-6, ALPHA Pro 5- A, 5-6 A 558 1

13 Yderligere produktdokumentation Ud over dette trykte datahæfte tilbyder Grundfos følgende kilder med produktdokumentation. WinCAPS WebCAPS. WinCAPS WinCAPS er et Windows-based Computer Aided Product Selection program (Windows-baseret computerstøttet program til produktudvælgelse) med oplysninger om mere end 9. Grundfos produkter. WinCAPS fås på cd-rom på mere end 15 sprog og tilbyder detaljerede tekniske oplysninger udvælgelse af den optimale pumpeløsning målskitser for hver enkelt pumpe detaljeret servicedokumentation monterings- og driftsinstruktioner forbindelsesdiagrammer for hver enkelt pumpe. Fig. 19 WinCAPS cd-rom cd-wincaps Klik Katalog og vælg et produkt fra det store produktkatalog. Klik Dimensionering og vælg den bedst egnede pumpe til Deres anvendelse. WinCAPS Fig. WinCAPS 1

14 Yderligere produktdokumentation WebCAPS WebCAPS er et Web-based Computer Aided Product Selection program (Web-baseret computerstøttet program til produktudvælgelse) og er en web-version af WinCAPS. WebCAPS er tilgængelig på Grundfos hjemmeside, og tilbyder detaljerede tekniske oplysninger målskitser for hver enkelt pumpe forbindelsesdiagrammer for hver enkelt pumpe. Klik Katalog og vælg et produkt fra det store produktkatalog. Klik Litteratur for at vælge og downloade Grundfos dokumentation ved hurtigt at læse igennem produktprogrammerne eller foretage en bestemt søgning. Litteraturen omfatter: datahæfter monterings- og driftsinstruktioner Klik Søg og vælg et produkt fra det store produktkatalog. Klik Service for at finde oplysninger om servicesæt og reservedele. Klik Dimensionering og vælg den bedst egnede pumpe til Deres anvendelse. Klik Udskiftning og vælg den rigtige udskiftningspumpe på grundlag af den nuværende installation. Klik CAD tegninger for at vælge og downloade CAD tegninger i:.stp.dxf Som registreret bruger skal De klikke Log på for: at gemme Deres indstillinger definere og gemme Deres egne enheder gemme personlige oplysninger. Klik ndstillinger og foretag Deres valg. WebCAPS_Dansk Fig. 1 WebCAPS 1

15 15

16 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible nnovation is the essence DK Ret til ændringer forbeholdes. GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-885 Bjerringbro Telefon: Telefax: GRUNDFOS DK A/S CEN- TER ØST Vallensbækvej - DK-65 Brøndby Telefon: Telefax: GRUNDFOS PUMPER A/S Strømsveien, Postboks 5 Leirdal N-111 Oslo Telefon: 9 7 Telefax: 1 5

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk Gulvvarmesystemer Bruttoprisliste Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk 12 01 2011 Komplet pumpeshunt Datablad Tilbehør: Ekstra sikkerhedstermostat Termostat

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos COMFORT Cirkulationspumper 50/60 Hz Grundfos COMFORT Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Typenøgle for Europa..........................................................................

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP, dykmotorer og tilbehør 5 Hz Indhold Generelle data Ydelsesområde 3 Anvendelser 4 Typenøgle 4 Pumpede væsker 4 Driftsbetingelser 4 Kurvebetingelser 4 Pumpeprogram 5 Motorprogram

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper GRUNDFOS SPILDEVAND Transportable lænsepumper Effektive og avancerede lænsepumper Grundfos tilbyder et komplet program inden for højeffektive lænsepumper med yderst avanceret teknologi. Produktprogrammet

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT DK.TBPA8. INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT. Generelt Når der benyttes armebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man hae en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden)

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 5 Hz SP A, SP Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 4 Ydelsesområde...............................................................................

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

Eclipse. Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning

Eclipse. Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning Eclipse Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning IMI TA / Termostater og radiatorventiler / Eclipse Eclipse Den termostatstyrede radiatorventil Eclipse har en unik,

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Unilift CC, KP og AP Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz Unilift CC, KP og AP Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt Unilift CC, KP, AP.............................................................................

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Dykpumper 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Table of contents 1. Generel beskrivelse 3 Ydelsesområde 3 SQ-dykpumper 4 Pumpe- og motorprogram 4 Rørtilslutning 4 Typenøgle

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulering Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datablad ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Beskrivelse AMZ 112/2-vejs ventil 15-32 AMZ 112/2-vejs ventil 40-50 AMZ 113/3-vejs ventil ON/OFF zoneventiler type AMZ 112 and AMZ 113 anvendes typisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 05 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere