Analyseforudsætninger 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyseforudsætninger 2016"

Transkript

1 Analyseforudsætninger 2016 Workshop d. 1. april 2016 Kasper Nyborg, Systemanalyse 1

2 Velkommen Årlig workshop To hovedpointer på dagsorden 1) Analyseforudsætninger ) Temaemne: Scenarier Proces ændringer i forhold til tidligere år Referat af dagen efter efterspørgsel Lidt mindre modnet igen efter efterspørgsel 2

3 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier 3

4 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier 4

5 Om Energinet.dk s analyseforudsætninger Energinet.dk s bedste bud på den fremtidige udvikling inden for centrale områder Sikrer et ensartet og konsistent grundlag i ENDK s business cases, prognoser, budgetter m.m. Baseres på både interne og eksterne analyser samt skønsmæssige vurderinger 5

6 Analyseforudsætningernes indhold Produktion Termisk Vind Sol Transmissionsforbindelser Indland Udland Centrale gasdata Produktion Forbrug Import Eksport Elforbrug Klassisk Nye forbrug Priser Fossile brændsler og fast biomasse CO2-kvotepriser El 6

7 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier 7

8 Tidsplan for Analyseforudsætninger 2016 Høringsperiode Workshop Offentliggørelse Januar Februar Marts April Maj Udarbejdelse af analyseforudsætninger Indarbejdelse af kommentarer fra workshoppen og høringsperioden Modelkørsler (konsistenstjek) og opdateringer til gas, elforbrug og elpriser 8

9 Høringsperiode Der er i år ikke udarbejdet et fuldt notat om Analyseforudsætninger 2016 til høringsperioden. I stedet vil der blive udarbejdet en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer til årets analyseforudsætninger i tillæg til tabeller og figurer i regnearket. Beskrivelse samt regneark vil blive offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside tirsdag d. 5. april. Høringsperioden slutter 14 dage efter, tirsdag d. 19. april. 9

10 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Kraftværkskapacitet 10

11 Centrale kraftværker i DK2 (2016) Anlæg Maks. MW el Nominel MW el Idriftsat Bemærkning Fremtid Amagerværkets Blok Biomassefyret fra Ingen udmelding. Amagerværkets Blok Erstattes af biomasseanlæg. Asnæsværkets Blok Erstattes af biomasseanlæg. Avedøreværkets Blok Biomassekonverteres og levetidsforlænges. Avedøreværkets Blok Biomassefyret. Ingen udmelding. H.C. Ørstedsværkets Blok Ingen udmelding. H.C. Ørstedsværkets Blok Ingen udmelding. Kyndbyværkets Blok Manuel reserve. Kyndbyværkets Blok Manuel reserve. Kyndbyværkets Blok Manuel reserve. Kyndbyværkets Blok Manuel reserve. Masnedøværkets Blok Manuel reserve. Østkraft Kapaciteter er afrundet til nærmeste hele 5 MW. Består af tre mindre blokke og dieselværket. Ingen udmelding. 11

12 Centrale kraftværker i DK1 (2016) Anlæg Maks. MW el Nominel MW el Idriftsat Bemærkning Fremtid Fynsværkets Blok Overtaget af Fjernvarme Fyn. Ingen udmelding. Fynsværkets Blok Overtaget af Fjernvarme Fyn. Ingen udmelding. Nordjyllandsværkets Blok Skærbækværkets Blok Overtaget af Aalborg Kommune. Overtaget af Aalborg Kommune. Ingen udmelding. Ombygges til at fyre med flis fra primo Studstrupværkets Blok Biomassekonverteres og levetidsforlænges. Studstrupværkets Blok Ingen udmelding. Esbjergværkets Blok Ingen udmelding. Herningværket Kapaciteter er afrundet til nærmeste hele 5 MW. Ombygget ad flere omgange, senest i Ingen udmelding. 12

13 Fremskrivning af central kraftværkskapacitet Metoden til fremskrivning af central kraftværkskapacitet er fastholdt. Antagelser Levetid på ca. 30 år for nye kraftværker Ved lukning af en central blok etableres en erstatningsblok til dækning af et lokalt varmebehov, et varmekraftværk, med en relativ lav el kapacitet Konvertering til biomasse Centrale værker Levetidsforlængelse (ca. 10 år) Lukning 13

14 Decentrale kraftværker (2016) Øst Vest Danmark Hovedbrændsel Effekt (MW) Antal Effekt (MW) Antal Effekt (MW) Antal Naturgas Diesel, olie m.m Bio Affald I alt Installeret kapacitet pr. 1. januar 2016, inkl. Randersværket (52 MW). De gasfyrede anlæg udgør størstedelen af den samlede decentrale kraftværkskapacitet i Danmark. Stor andel af disse nærmer sig slutningen af deres levetid Omtrent samtidig udløber grundbeløbet 14

15 Fremskrivning af decentral kraftværkskapacitet Metoden til fremskrivning af decentral kraftværkskapacitet er også fastholdt fra sidste år. Fokus på gasfyrede anlæg Den affaldsfyrede kraftværkskapacitet antages fastholdt Øvrige grupper er fremskrevet med samme udvikling som de gasfyrede anlæg 15

16 Samlet kraftværkskapacitet i Danmark Nominel MW el Centrale værker Decentrale værker AF15 16

17 Kraftværkskapacitet i DK2 Nominel MW el Centrale Decentrale 17

18 Kraftværkskapacitet i DK Nominel MW el Centrale Decentrale 18

19 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Vindkapacitet v/carsten Vittrup, Energianalyse 19

20 Hovedpointer omkring vindkraft i AF2016 Hav- og kystvind Hav- og kystvind i AF2016 på niveau med AF2015. Frem til 2040 er der formentlig ikke behov for nye offshore-sites udover allerede reserverede og repowering af eksisterende sites. Fremtidig udbygning af kystnære mølleparker er meget usikker! Landvind AF2016 har knap 1,6 GW mere landvind i 2035 end i AF2015! Den gamle landvind (pt. ca. 2,4 GW fra før 2008) lever formentlig længere end tidligere forventet selv med dagens lave elpriser. Der er potentiale og økonomi i mere landvind. 6 til 10 GW landvind på langt sigt synes ikke urealistisk. Udbygningstakten fra 2018 og frem er meget usikker, da den fremtidige støttemodel for landvind er ukendt! Områder der i 2012 blev reserveret til statsligt udbud af storskala havvind 1. april

21 1. april

22 Hav- og kystvind Analyseforudsætninger 2015 Udkast til AF2016 Kapacitet (MW) Idriftsættelsesår Kapacitet (MW) Idriftsættelsesår Kriegers Flak Horns Rev 4 (+repower HR1) Jammerbugt (el. Ringkøbing) Horns Rev 5 (+repower HR2) - Efter Rødsand (repower) 400 løbende Ringkøbing (el. Jammerbugt) - Efter Ny havvind fra 2020 til 2035/2040, fra AF2015 og udkast til AF2016 Opdatering i AF2016 i forhold til AF2015 Levetiden for ALLE kyst- og havmølleparker sættes til 25 år. I AF2015 var levetiden for Rødsand 1+2 og HR1+HR2 bibeholdt på 20 år. Ingen repowering af de små kystnære parker fra før Repowering af havparker lægges ind som ny havpark (se tabel ovenfor). I AF 2015 var der 1:1 repowering af alle kyst- og havparker med det samme. Fuldlasttimer for hav- og kystvind generelt som AF2015 og Energistyrelsens basisfremskrivning Ud over de 350 MW kystnære møller i udbud og 50 MW kystnære møller i forsøgsordning er der lagt 50 MW kystnære møller uden for udbud ind i 2021 (meget usikkert skøn). Herefter er der ikke indlagt ny kystnære møller. Evt. nye kystnære parker efter 2021 vil formentlig være i udbud og dermed være i konkurrence med nye havmølleparker. 1. april

23 Forlænget udfasning af gammel landvind Detailanalyse i efteråret 2015 af udfasningstakt af gammel landvind (ca. 2,4 GW fra før 2008) har vist, at den gamle vindkapacitet formentlig vil blive stående længere end tidligere forventet selv med de nuværende lave elpriser. Hovedforløbet fra analysen er indarbejdet* i AF2016. Dette betyder ca. 500 MW ekstra gammel landvind fra 2022 til 2030 i forhold til AF2015. * I AF2016 bliver hovedforløbet udfaset fra 2026 til 2033 for at passe ind med 25 års forskudt nedtagning fra april

24 Landvind i AF2016?? Gns. årlig bruttoudbygning Gns. Levetid Langsigtet kapacitetsniveau MW År MW Nedtagningsperiode for gammel landvind (opstillet før 2008) Nedtagningsperiode for møller Udskudt nedtagning af gammel landvind (rød) i AF2016 ift. AF2015 Nettoudbygningen af landvind er skønsmæssigt sat til 150 MW årligt fra 2018 og frem. Bruttoudbygningen kommer dermed til at ligge på nuværende niveau på ca. 200 MW årligt frem til 2022, hvorefter den stiger til godt 300 MW årligt. Et langsigtet niveau af landmøllekapacitet på 7,5 GW svarer med 25 års gennemsnitlig levetid til en årlig bruttoudbygning på 300 MW. 1. april

25 1. april

26 1. april

27 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Solcellekapacitet v/carsten Vittrup, Energianalyse 28

28 Sol - overordnet forskel fra AF2015 til AF2016 2,5 GW mere solcellekapacitet i 2035 i AF2016 (samlet 4,2 GW) Dels pga. større fald i solcellepris i AF2016 Dels pga. nyt fokus på kombianlæg (solceller med batteri), der er afgiftsmæssigt interessante med faldende batteripriser Der skelnes i AF2016 mellem almindelige solceller og kombianlæg (solceller med batteri) samt hustandsanlæg, anlæg på erhvervsbygninger og markanlæg Benyttelsestid går fra tidligere timer fast, til udviklingsforløb per anlægstype (op til fuldlasttimer) Fremskrivningen i AF2016 er baseret på de to forløb i analysen Solceller og batterier i Danmark, dog opdateret med diverse rettelser og tilføjelser primært til det samfundsøkonomiske forløb. Fremskrivningen indeholder betydelige usikkerheder 1. april

29 MW Udviklingsforløb for solkapacitet i AF Markanlæg Kommercielle anlæg m. batteri Kommercielle anlæg u. batteri Husstandsanlæg m. batteri Husstandsanlæg u. batteri D'accord april

30 Kr. pr. år Eksempel på økonomiberegning i solcelleanalysen Solcelleanlæg Kombianlæg Solcelleanlæg Kombianlæg Vedligehold Solcelle, afskrivning Batteri, afskrivning Sparet elkøb Elsalg og tillæg Overskud 1. april

31 Privatøkonomisk vs. samfundsøkonomisk forløb Privat- og selskabsøkonomisk Samfundsøkonomisk Markanlæg Kommercielle anlæg m. batteri Kommercielle anlæg u. batteri Husstandsanlæg m. batteri Husstandsanlæg u. batteri 1. april

32 MW Metode for AF2016 forløb Forløbene mod 2040 NB: Usikkerheden er ganske stor! % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Skift mellem vækstrater AF 2016 Samfundsøkonomisk Privat- og selskabsøkonomisk Privat- og selskabsøkonomisk Samfundsøkonomisk 1. april

33 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Kapacitet på udlandsforbindelser 34

34 Kapacitet på udlandsforbindelser Udlandsforbindelser i analyseforudsætningerne består af: Eksisterende Besluttede Planlagte Fremskrivningen er baseret på Energinet.dk s bedste vurderinger for udviklingen i de enkelte projekter. 35

35 Kapacitet på udlandsforbindelser Maksimum NTC Første hele driftsår for kommende udlandsforbindelser Skagerrak (DK1 - NO) 2016: 1632 MW Konti-Skan (DK1 - SE3) 2016: 740/680 MW Eksisterende Besluttede Planlagte Øresund (DK2 - SE4) 2016: 1700/1300 MW Viking Link 2023: 1400 MW Storebælt (DK1 - DK2) 2016: 590/600 MW COBRAcable 2020: 700 MW DK1 - DE 2016: 1640/1500 MW 2021: 2500/2500 MW 2023: 3500/3500 MW Kontek (DK2 - DE) 2016: 585/600 MW Kriegers Flak 2019: 400 MW 36

36 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Centrale gasdata 37

37 Gasforbrug og produktion i infrastrukturen Opdatering fra oktober 2015 Forventning om afvikling af naturgas til både el- og varmeproduktion justeret fra 2035 til 2050 Lavere udgangspunkt for gasforbruget pga. lave elpriser og dermed lidt gasforbrug til kraftvarme Opdatering til maj 2016 De lave naturgaspriser og nyhederne om situationen i Nordsøen nødvendiggør en opdatering til fremskrivningerne til Analyseforudsætninger Fremskrivningerne afhænger bl.a. af en opdateret modelkørsel, og er p.t. under udarbejdelse. 38

38 GWh/år Forbrug og leverancer (AF15) Kommerciel eksport til Tyskland Sverige Danmark Opgraderet biogas Import fra Tyskland (Entry Ellund) Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) Gasforbrug og produktion i infrastrukturen. Fra Analyseforudsætninger , oktober

39 GWh/år Forbrug og leverancer (AF15) Kommerciel eksport til Tyskland Sverige Danmark Opgraderet biogas Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) Import fra Tyskland (Entry Ellund) Gasforbrug og produktion i infrastrukturen. Fra Analyseforudsætninger , oktober

40 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Elforbrugsfremskrivning 41

41 Elforbrugsfremskrivning Det samlede elforbrug er i Analyseforudsætninger 2016 opdelt i: Det klassiske elforbrug Nye elforbrug, herunder: Individuelle varmepumper Elbiler Elpatroner og store varmepumper Femern og elektrificering af fjernbanen Store datacentre 42

42 GWh/år Samlet bruttoelforbrug Danmark Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Femern og elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug AF

43 GWh/år Samlet bruttoelforbrug Danmark Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Femern og elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug AF

44 GWh/år Samlet bruttoelforbrug DK Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Femern og elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug

45 GWh/år Samlet bruttoelforbrug DK Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Femern og elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug

46 Det klassiske elforbrug Fremskrives vha. EMMA-modellen. Modellen tager udgangspunkt i fremskrivningen af produktionsudviklingen i erhvervene og det private forbrug fra Finansministeriet økonomiske redegørelse fra EMMA bruger udviklingen til at modellere energiefterspørgslen på bl.a. el, bestemt som en funktion af: Primært den økonomiske vækst Energipriser Trende for udvikling i energieffektivitet Fremtidige besparelsesinitiativer tager udgangspunkt i: Energispareaftalens målsætninger frem til 2020 En estimeret energibesparelse efter 2020 baseret på den historiske udvikling 15 % af de årlige energibesparelser er fastsat til at ske på elforbruget 47

47 Store datacentre Elforbruget til store datacentre er et skøn baseret på et Apple datacenter ved Foulum i Viborg Kommune, samt en forventning om yderligere og lignende projekter i Danmark. Skønnet bygger på en række antagelser: Placering i DK1, pga. krav til forsyningssikkerhed og lave elpriser Konstant benyttelsestid En udbygningstid på ca. 5 år Bruttoelforbruget til store datacentre udgør i 2023 ca. 4,0 TWh i DK1. 48

48 GWh/år Indiv. VP, elbiler og elektrificering Baseret på analysen Varmepumper i Danmark udviklingsforløb for omstilling af oliefyr frem mod Opdateret sidste år og genanvendes. Skøn baseret på Banedanmarks projekter for elektrificering af fjernbanen Baseret på scenariet Moderat udvikling fra analysen Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark fra Forløbet efter 2035 er ikke opdateret. Individuelle varmepumper Elbiler Femern og elektrificering af fjernbanen 49

49 MW MW Store varmepumper og elpatroner Store varmepumper Elpatroner Store varmepumper, centrale område Store varmepumper, decentrale område og frem Vestdanmark Østdanmark Opdateringen til fremskrivningen af de store varmepumper afhænger bl.a. af en opdateret modelkørsel Der forventes yderligere elpatroner svarende til en installeret kapacitet på ca. 110 MW i DK1 primo

50 Agenda Nr. Emne 1 Introduktion til analyseforudsætningerne 2 Tidsplan 3 Forslag til Analyseforudsætninger Spørgsmål Frokostpause kl. 12:00 12:45 5 Tema: scenarier Priser 51

51 DKK2016/GJ CO2 DKK2016/GJ Fremskrivning af priser på fossile brændsler og CO2 Future-priser Konvergenspriser IEA WEO2015-priser 140,0 350,0 120,0 300,0 100,0 250,0 80,0 200,0 60,0 150,0 40,0 100,0 20,0 50,0 0,0 0,0 Kul Olie Gas CO2 52

52 DKK2016/GJ Fremskrivning af priser på fast biomasse 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Halm Halm, dec. Træflis Træpiller Træpiller, dec. 53

53 Yderligere opdateringer Følgende fremskrivninger afhænger af data fra modelkørsler baseret på de øvrige forudsætninger: Store varmepumper og elpatroner Gasforbrug og gasproduktion i infrastrukturen Årlige gennemsnitlige elpriser 54

54 Spørgsmål? 55

55 Frokostpause Vi fortsætter kl. 12:45 56

56 Tak for opmærksomheden! Send kommentarer m.m. til 57

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Workshop 2017 Energinet.dk, 14. marts 2017 Klassificering: 1 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i 2017 3. Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden?

Læs mere

Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY

Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY Til Energibranchen, interessenter, mfl. Høring af analyseforudsætninger 2017 22. marts 2017 JAE/KNY 1. Baggrund Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, som er det fælles

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Økonomiske nøgletal... 2 2. maj 2014 CHR-D'Accord/DGR 3. Brændselspriser... 3

Læs mere

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014 Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035 Marts 2014 Formål med workshoppen Analyseforudsætninger Inddragelse af ekstern viden til Energinet.dk s kommende forudsætninger

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 2 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Juni 2016 1. juni 2016 KNY-D'Accord/DGR Dok. 15/12673-19 1/47 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 3 2. Økonomiske

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING Korttids- og langtidslagring Loui Algren Forretningsstøtte og -udvikling INDHOLD Behov for lagring i dag Behov for lagring i fremtiden DTI - Avanceret Energilagring 30-11-2017

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 26. maj 2016 KNY/KNY Energinet.dk afholdte d. 1. april 2016 en workshop om udarbejdelsen af Energinet.dk s analyseforudsætninger,

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010.

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010. NOT AT Natio na l Handlingsp la n fo r Vedvarend e E n ergi fr em t i l 2020 22.juni 2010 J.nr. 2104/1164-0004 Ref. BJK/Projektgruppen VE- U DBYGNI NGEN I B AS I SF RE MSKRIVNI NG 2010 (B F 2010) 1 Indledning

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10 Notat om opdateret PSO-fremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for klima og energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792 /IMR

Læs mere

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Konference om avanceret energilagring 2016 Teknologisk Institut 2016-12-01 Anders Bavnhøj Hansen, ABH@Energinet.dk Chefingeniør Forskning

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Er kraftvarmen under afvikling i Danmark?

Er kraftvarmen under afvikling i Danmark? 1 Er kraftvarmen under afvikling i Danmark? Fjernvarme og kraftvarme har gennem næsten 100 år haft en støt voksende rolle til rumopvarmning i Danmark, men nu ser det ud til, at udviklingen er vendt. Den

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Indhold 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger for Danmark... 3 2.1 Centrale og decentrale værker... 3 2.2 Vindkraft på havet... 7 2.3 Vindkraft på land... 10 2.4 Solceller...

Læs mere

Analyseforudsætninger og 2020

Analyseforudsætninger og 2020 Til Miljørapport 2009 Analyseforudsætninger 2009-2018 og 2020 22. april 2009 BFS/BFS Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 2

Læs mere

Analyse: Nedtagning af gamle landmøller. 1. Baggrund. 10. maj 2016 CVT/DGR

Analyse: Nedtagning af gamle landmøller. 1. Baggrund. 10. maj 2016 CVT/DGR Analyse: Nedtagning af gamle landmøller 1. Baggrund Levetiden for den gamle landmøllekapacitet har stor betydning for Energinet.dk, da gamle landmøller stiller specielle eltekniske krav, som der skal tages

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse Den grønne omstilling Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse loa@energinet.dk Klimaaftalen er i hus! Klimaet er reddet (?) Agenda 1. Kort om Energinet.dk 2. Energisystemet historisk 3. Status:

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere