GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE"

Transkript

1 GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1

2 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. Denne guide omhandler kun de personaletilbud, der bliver trukket i lønnen før skat, og som er en del af den Fleksible Lønpakke. Hedensted Kommune har, for alle tilbuddene, undersøgt skatteregler og anden lovgivning så godt som muligt. Der tages dog forbehold for den skatteretlige behandling af personaletilbuddene. Dine valg af personaletilbud er dit ansvar. Herunder, at der ved bruttoløntræk kun kan vælges tilbud, der tilsammen kan finansieres inden for lokalt aftalte løndele (tillæg ud over grundløn). Se også side 3 under Hvem kan deltage og side 6 om Skatteregler. Hedensted Kommune hæfter ikke for dine valg af personaletilbud. Hvis et personaletilbud af én eller anden grund lovgivningsmæssigt, ikke kan opretholdes, bortfalder personaletilbuddet, og du vil få din løn, som før valget af personaletilbud. Ud over tilbuddene i den Fleksible lønpakke omfatter personaletilbuddene også PC ordning, Fitness og rabatordninger. Se nærmere information om disse, under de enkelte tilbud i Flex- Valg systemet på https://hedensted.flexvalg.dk Du finder information om det praktiske valg af tilbuddene individuelle beskrivelser af de personaletilbud, Hedensted Kommune tilbyder i 2008/2009 med virkning fra 1. juni Indhold Emne Se side En Fleksibel Lønpakke - hvad er det? 3 Generelle regler for Fleksible Lønpakker 4 Sådan vælger du en Fleksibel Lønpakke 5 Skatteregler 6 Rådgivning, service og spørgsmål 7 Beskrivelse af personaletilbud 7-13 Bilag A Priser på personaletilbud 14 Bilag B Sådan udfylder du din selvangivelse 16 2

3 En Fleksibel Lønpakke - hvad er det? Hedensted Kommune tilbyder dig mulighed for, at du kan ændre en del af din løn til personaletilbud. En Fleksibel Lønpakke er en aftale, du indgår med Hedensted Kommune, hvor du - til gengæld for de personaletilbud du vælger - accepterer at gå ned i løn. Fordelen for dig Fordelen ved en Fleksibel Lønpakke er, at du har større frihed til at vælge, hvordan du aflønnes. Du kan frit vælge, om du vil have udelukkende kontant løn eller en kombination af en lavere kontant løn og flere personalegoder. De fleste af personaletilbuddene i den Fleksible lønpakke, Hedensted Kommune har valgt at tilbyde, er enten skattefrie eller beskattes lavere end løn. Det betyder populært sagt, at du betaler for de tilbud du vælger, med din løn før skat. Denne skattebesparelse gør, at det pågældende tilbud bliver væsentligt billigere for dig end ellers. Eksempel: Skemaet viser et eksempel på den skattebesparelse, du kan opnå: Før Efter Bruttoløn personaletilbud Ny løn skat (50%) Udbetalt værdi af tilbud (ikke beskattet) Værdi af lønpakke efter skat Hvorfor gør Hedensted Kommune det her? Du får mulighed for at sammensætte din Lønpakke, så den passer bedst til dine personlige behov og livssituation. Det er helt i tråd med Hedensted Kommunes strategi: At tiltrække, motivere og fastholde dygtige medarbejdere. Hvem kan deltage? Alle ansatte kan deltage, med undtagelse af: 1. Timelønnede 1 2. Medarbejdere, som ikke har løntillæg (funktionsløn/kvalifikationsløn), ud over grundlønnen. 2 Det fremgår på bagsiden af din lønseddel. Hedensted Kommune har indgået rammeaftale om personaletilbud med de faglige organisationer, som forhandler din løn. Rammeaftalen er godkendt i MED Hovedudvalget den 29. januar 1 At vore timelønnede medarbejdere ikke kan benytte personaletilbuddene skyldes ganske enkelt, at der skal være en fast løn at trække udgiften fra. 2 Hvis kommunen ønsker at stille personalegoder til rådighed i form af en bruttotrækordning forudsætter dette, at kommunen indgår aftale herom med den forhandlingsberettigede organisation. Parterne kan alene aftale bruttoløntræk, der omfatter lokalt aftalte tillæg (funktions- eller kvalifikationstillæg). For at den enkelte medarbejder herefter kan indgå aftale med arbejdsgiveren om at benytte sig af bruttotrækordningen kræves det, at værdien af personalegodet kan indeholdes i den lokalt aftalte funktions-, kvalifikationseller resultatløn, som den enkelte medarbejder har eller får som led i den almindelige procedure vedrørende lokal løndannelse. 3

4 2008. Din egen organisation skal dog endelig tiltræde aftalen, hvilket vi forventer, at alle organisationer gør. På kan du se, hvilke organisationer der tiltræder aftalen. Hvad kan du vælge? I 2008 kan du vælge mellem følgende personaletilbud i den Fleksible lønpakke: Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-nettet Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC Aviser Mobiltelefoni fra TDC Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Hedensted Kommune vurderer og opdaterer løbende udvalget af personaletilbud i den Fleksible lønpakke, ud fra de muligheder lovgivningen til enhver tid giver. Henvisning: Du kan se en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt tilbud i afsnittet Beskrivelse af personaletilbud fra side 7-13 priserne på de enkelte tilbud i bilag A på side 14 hvordan du udfylder din selvangivelse ved valg af personalegoder i bilag B på side 16. Generelle regler for Fleksible Lønpakker Hvornår skal jeg vælge? Valg af personaletilbud i den Fleksible lønpakke foregår én gang årligt. I 2008 kan du vælge i perioden fra 27. februar til og med 15. marts. Bemærk: Du skal aktivt vælge en Fleksibel Lønpakke hvert år, for at beholde personaletilbuddene. Hvor længe gælder min pakke? Valget gælder for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009 og træder i kraft pr. 1. juni Lønnedgangen træder derfor i kraft med den førstkommende løn herefter. Fast bindingsperiode Du skal være opmærksom på, at der er en 1-årig bindingsperiode af hensyn til såvel skattelovgivning som administration af ordningen. Det betyder, at du ved valg af en Fleksibel lønpakke accepterer et løntræk for de kommende 12 måneder ikke kan afmelde eller ændre dit valg af personaletilbud. Bindingsperioden løber fra ikrafttrædelsesdatoen, dvs. den 1. juni Nye medarbejdere Medarbejdere, der ansættes efter valgperiodens udløb (dvs. efter 15. marts 2008), kan tilmelde sig i næstkommende valgperiode. Det vil sige ca. fra ultimo februar

5 Orlov uden løn Går du på orlov uden løn, fortsætter aftalen frem til den næste bindingsperiode. I de orlovsperioder, hvor du ikke får udbetalt løn, får du tilsendt et indbetalingskort på værdien af de valgte tilbud, som du herefter er forpligtet til at betale. Ordningen er så en nettolønsordning i den resterende periode. Orlov med løn Har du løn under din orlov, fortsætter din Fleksible Lønpakke uændret. Pension, ferietillæg mv. Pensioner, bonus, overtidsbetaling og ferietillæg beregnes af din bruttoløn og omfatter altså også den del, du evt. har konverteret til personaletilbud. Derfor vil beregning af pension mv. være uændret. Fratrædelse Uanset om du selv siger dit job op, eller Hedensted Kommune opsiger dig, vil ordningen blive afmeldt med virkning fra fratrædelsesdatoen. Du råder over dine personaletilbud i hele opsigelsesperioden. Hvis det er muligt, kan du overtage personaletilbuddene på private vilkår. Sådan vælger du en Fleksibel Lønpakke System: FlexValg Du skal anvende et system, der hedder FlexValg, når du sammensætter din Fleksible Lønpakke. Du har adgang til FlexValg hele året, så du kan altid se dine valg, pris for personaletilbud før og efter skat, samt de andre tilbud og vilkår, Hedensted Kommune tilbyder. Sådan gør du Følg disse trin, når du skal sammensætte din Fleksible Lønpakke: 1. Gå ind i FlexValg på https://hedensted.flexvalg.dk 2. Bemærk: Du skal indtaste det Brugernavn og Password, som fremgår af det brev du har modtaget sammen med diverse information om personaletilbuddene. 3. Brugernavn og Password skal indtastes med præcis de store og små bogstaver, der er vist. 4. Tjek prisen på personaletilbuddene før og efter skat. 5. Foretag dine valg. 6. Kontroller, at du har foretaget de rigtige valg. 7. Godkend sammensætningen af din Fleksible Lønpakke. 8. Indtast din (arbejde eller privat). Har du ikke en se nedenfor. Vigtigt! Når du har godkendt dine valg, kan du ikke vælge om. Dokumentation for valg Når du har bestilt din endelige Fleksible lønpakke, modtager du automatisk en med dine nye vilkår. Her kan du læse hvilke personaletilbud du har valgt for hvilken periode dine valg gælder en vejledning i, hvordan du udfylder din selvangivelse for de valgte goder. 5

6 Har du ikke en mailadresse, kan du kontakte Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon , og bede om at få sendt en kopi af dine nye vilkår med posten. Glemt password? Har du glemt dit password, kan du fra forsiden af FlexValg klikke på Glemt password og indtaste din eller kontakte Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon eller send en mail til Skatteregler Ansvar ved ændringer Hedensted Kommune kan ikke garantere, at alle personaletilbud bliver opretholdt, hvis der sker ændringer i skattelovgivningen. Hedensted Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af Fleksible Lønpakker, inkl. ændrede skatteregler eller fortolkninger. Det betyder, at du ikke får kompensation, hvis skattereglerne ændres. Oplysning til SKAT Hedensted Kommune har ingen oplysningspligt til SKAT. Du skal derfor selv oplyse personaletilbuddenes værdi på din selvangivelse. Undtagelse: Bredbånd og bredbånds-/mobiltelefoni - se nedenfor. Hjælp til selvangivelsen Med dokumentationen for dine valg af personaletilbud modtager du en beskrivelse af, hvordan du udfylder din selvangivelse. Du kan til enhver tid gå ind i FlexValg og få sendt beskrivelsen til din mailadresse. Du kan også se beskrivelsen i bilag B på side 14. Bredbånd, bredbånds-/mobiltelefoni Vælger du bredbånd eller bredbånd inklusive bredbåndstelefon eller mobiltelefoni bliver du maksimalt beskattet med 250 kr. pr. måned i de måneder, hvor du har tilbuddet, uanset om du vælger alle 3 tilbud. Vælger du telefoni og bredbånd for mindre end 250 kr. pr. måned, skal du kun beskattes af det mindre beløb. Undtagelser: Denne regel gælder ikke, hvis en person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefoni eller din husstand har andre private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linje eller du har adgang til din arbejdsplads netværk hjemme fra og har adgang til præcis de samme programmer mv., som hvis du sad og arbejdede fysisk på din arbejdsplads. Du kan fradrage udgifterne i beskatningsgrundlaget på 250 kr. pr. md. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter på over kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme evt. taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til bredbånd og telefoni. Eksempel Du har valgt bredbånd og bredbåndstelefoni. Du bliver beskattet med kr. Husstanden (dig, ægtefælle/partner, børn) har desuden telefoniudgifter til f.eks. taletidskort for kr. 6

7 Du bliver beskattet af kr. = kr. Overstiger husstandens øvrige telefoniudgifter kr. det år, bliver du slet ikke beskattet. Henvisninger: I FlexValg finder du en opdateret beskrivelse af de gældende skatteregler for hvert af de personaletilbud, du kan vælge. Rådgivning, service og spørgsmål Generelt Har du spørgsmål i forbindelse med personaletilbuddene: Ring til Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon , mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Eller send dit spørgsmål i Supportportalen under Hjælp i FlexValg. Telefonisk bestilling af personaletilbud Har du ikke mulighed for at bestille dine personaletilbud i FlexValg, kan du ringe til ovenstående, og få hjælp til at bestille dine personaletilbud pr. telefon. Hjælp til de enkelte personaletilbud Hvis du får problemer med levering af de personaletilbud, du har valgt i din Fleksible Lønpakke, skal du kontakte leverandøren af tilbuddet. Det gælder også, hvis du har spørgsmål vedr. tilbuddene. Du finder kontaktinformationerne til leverandørerne i FlexValg under det enkelte tilbud under overskriften Spørgsmål til godet under beskrivelsen af hvert tilbud i det næste afsnit af denne guide. Tip: I FlexValg under menupunktet Hjælp finder du også FAQ, dvs. en liste over de hyppigst stillede spørgsmål. Beskrivelse af personaletilbud overblikket Indledning I afsnittet finder du detaljerede beskrivelser af de personalegoder, du kan vælge til din Fleksible Lønpakke. Indhold Afsnittet indeholder følgende emner: Emne Se side Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet 8 Medarbejderbredbånd fra TUK-NET 9 Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC 10 Mobiltelefoni fra TDC 11 Aviser 13 Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) 13 7

8 Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet Hvis du allerede har bredbånd via Kjærgaard-Nettet, eller du er medlem af en af følgende antenneforeninger: Juelsminde Stouby Daugaard Hedensted Løsning Ny Sebberup Ølsted Øster Snede har du mulighed for at få Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet. Er du medlem af antenneforeningen men endnu ikke har bredbånd fra Kjærgaard-Nettet, kan du i forbindelse med dette tilbud få oprettelsen gratis. Du kan vælge mellem følgende pakker: Båndbredde Pris pr. md før skat 4.096/512 kbit/s 199 kr. 8/1 Mbit/s 249 kr. Oprettelse Professionel installation (ekstra indvendig kabelføring fra stikledningsindgang til modemplacering) afregnes direkte med dig privat. Normalpris 895,00 kr. lige nu 0,00 kr. 450 kr. Yderlige oplysninger finder du på Hvis du bor udenfor Kjærgaard-Nettets dækningsområde, har du muligheden for at være med, når SkyLine / Kjærgaard-nettet går i gang med trådløst Internet. SkyLine er baseret på Wimax som er en trådløs standard med stor rækkevidde. Se (klik på menupunktet Bredbånd via SkyLine) for yderlige informationer herom. Se også installationspriser her, som du skal betale privat. SkyLine forventes at gå i gang i vort område omkring sommer. Vælger du SkyLine, vil du indtil der er trådløs dækning modtage din internetforbindelse via ADSL (forudsat at du har fastnettelefon). Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til dit bredbånd, skal du kontakte: Kjærgaard-nettet på telefon Skyline på telefon

9 Medarbejderbredbånd fra TUK-NET TUK-NET kan i samarbejde med A+ tilbyde bredbånd til foreningens medlemmer. Hvis du allerede har bredbånd via TUK-NET har du mulighed for at få medarbejderbredbånd som en del af din lønpakke. Du kan vælge mellem 2 modeller: TUK-NET antenneforening Bredbånd Hastighed Oprettelse Pr. måned* 2048/512 Kbit/s 0,00 206, /512 Kbit/s 0,00 256, /1024 Kbit/s 0,00 306,00 TUK-NET FWA (landløsning) - Bredbånd Hastighed Oprettelse Pr. måned* 1024/512 Kbit/s 1.995,00 236, /512 Kbit/s 1.995,00 276, /512 Kbit/s 1.995,00 301,00 Du skal være opmærksom på, at der bliver opkrævet gebyrer for visse ydelser, f.eks. oprettelse ved valg af TUK-NET FWA og hvis du skal have teknikerbesøg m.v. Har du spørgsmål til tilbuddet kontakt A+ på

10 Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC Valg Du kan vælge mellem følgende 3 hastigheder (download/upload) på bredbåndsforbindelsen fra TDC: 2048/512 til 374 kr. pr. måned før skat 4096/512 til 399 kr. pr. måned før skat 8064/512 til 474 kr. pr. måned før skat. Inkluderede services Med bredbåndsforbindelsen følger: Standard TDC Serviceaftale Ubegrænset forbrug Mailboks Hjemmeside Herudover kan du kontakte TDC direkte og købe en trådløs router, IP-adresser, Sikkerhedspakke m.m. Hvad omfatter Lønpakken? Det er kun den løbende, faste abonnementsafgift, der er omfattet af lønnedgangen. Alle variable udgifter som oprettelse, flytning, gebyr for router og lignende vil blive faktureret direkte til dig. Hvis du ud over ovennævnte pakkeløsninger ønsker yderligere tillægsydelser, skal du kontakte TDC. Betingelser for skattefrihed Henvisning: Se under Skatteregler på side 6. Bredbåndstelefoni Hvis du har valgt bredbånd, kan du også vælge bredbåndstelefoni. Med bredbåndstelefoni kan du telefonere ubegrænset til fastnetnumre i Danmark, for et fast beløb om måneden. Der henvises til eventuelle priser og gebyrer i materialet fra TDC på https://hedensted.flexvalg.dk Generelt om bredbånd Manglende forbindelse til Internettet Det kan ske, at forbindelsen til Internettet bliver oprettet, inden din lønnedgang er effektiv. Du vil i så fald ikke skulle betale yderligere for dette. Til gengæld bliver du heller ikke kompenseret, hvis leverandøren ikke leverer til tiden. Det betyder i værste fald, at du i en periode kan komme til at betale for en internetforbindelse, du endnu ikke har. Du bliver heller ikke kompenseret, hvis uheldet er ude, og forbindelsen forsvinder i en periode. Der kan forekomme situationer, hvor der ikke kan oprettes bredbånd på din adresse. Er det tilfældet, vil du kort efter valgperioden få besked om, at du skal vælge en ny lønpakke, da du så ikke kan få bredbånd i din lønpakke. Kan der ikke etableres den angivne hastighed på grund af kobberets kvalitet på din bopæl, vil du, hvis det er muligt, blive tilbudt en lavere hastighed. Det vil dog være til samme pris som 10

11 den almindelige hastighed, hvis du har valgt TDC. Hvis du er i tvivl, så kontakt TDC om hvad de kan levere på din adresse. Flytning af adresse Har du valgt bredbånd og flytter adresse inden for bindingsperioden, er det dit eget ansvar, at der kan oprettes en bredbåndsforbindelse på din nye adresse. Kan der ikke oprettes en forbindelse på din nye adresse, er konsekvensen, at selv om du ikke har en forbindelse, er din lønnedgang fortsat gældende, indtil bindingsperioden udløber. Fratrædelse Hvis du fratræder, er der mulighed for at overtage bredbånd og bredbåndstelefoni på private vilkår i henhold til TDC s almindelige bestemmelser. Skal abonnementet ikke overtages på private vilkår, bliver det opsagt, og alt udstyr skal tilbageleveres. Udstyr, der ejes af leverandøren, skal leveres tilbage i ubeskadiget og funktionsdygtig stand i original emballage. Misligholdelse Misligholder du dine forpligtelser med hensyn til leverandørens ejendom, vil du blive gjort ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. Kontakt TDC hvis du har problemer med dit bredbånd eller din bredbåndstelefoni. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for funktionaliteten af produktet, ligesom Hedensted Kommune ikke yder nogen form for servicering i forbindelse med oprettelse eller brug af bredbånd og bredbåndstelefoni. Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til dit bredbånd, eller du ønsker at købe andre tillægsydelser, skal du kontakte TDC på Mobiltelefoni fra TDC Valg Du kan vælge mellem tre abonnementer: Mobil100 Mobil200 eller Mobil , 200 og 400 er kronebeløb, der angiver dit minimumsforbrug. For alle tre abonnementer kan du vælge Fri SMS. Inkluderede services Abonnementet inkluderer følgende services: Mobilsvar GPRS Feriemodul Vis Nummer Parkér Samtale Banke På og Viderestilling. Henvisning: Du finder yderligere information om de enkelte abonnementer under Mere info mv. i FlexValg på https://hedensted.flexvalg.dk Betingelser for skattefrihed Henvisning: Se under Skatteregler på side 6. 11

12 Flytning af eksisterende nummer Vælger du at flytte dit eksisterende nummer fra en anden mobiludbyder til TDC Medarbejder- Mobil (nummerportering), vil der som minimum gå en måned ekstra fra din nye Fleksible Lønpakke træder i kraft, til nummeret er overført til TDC MedarbejderMobil. Bemærk: Du får ikke kompensation for denne ventetid, men du kan undgå tabet ved at oprette et nyt nummer i stedet for at flytte et eksisterende. Sådan flytter du nummeret Følg disse trin for at flytte et eksisterende mobilnummer til TDC MedarbejderMobil: Trin Handling 1 Gå ind i FlexValg og udskriv en fuldmagt 2 Udfyld fuldmagt 3 Send fuldmagt til: TDC Mobil A/S MPSKT4 Telegade 2, 2.s Taastrup Bemærk: Du kan også faxe fuldmagten til Afvent dit nye TDC Mobil SIM-kort (sendes med posten) og en endelig dato for overførsel af dit mobilnummer. Køb af mobiltelefon Når du vælger mobiltelefoni, kan du privat købe en mobiltelefon til en attraktiv pris. Prisen afhænger af, hvilket abonnement du vælger. Du kan ikke købe selve mobiltelefonen via den Fleksible Lønpakke. Du kan maksimalt købe én mobiltelefon og ét mobilabonnement. Henvisninger: Se udvalget af mobiltelefoner og priser i FlexValg. Inden du bestiller en mobiltelefon, anbefaler vi, at du læser Købsvilkår for mobiltelefoner i FlexValg. Du modtager mobiltelefonen ca. samtidig med, at din nye Fleksible Lønpakke træder i kraft. Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til din mobiltelefoni, skal du kontakte TDC Mobil på

13 Aviser Valg Du kan vælge mellem følgende aviser til levering på din hjemmeadresse i Danmark: Horsens Folkeblad Jyllands-Posten, vest for Storebælt også weekendabonnement (lørdag og søndag) Jyllands-Posten Master, vest for Storebælt Politiken også weekendabonnement (lørdag og søndag) Vejle Amts Folkeblad Omfang Som udgangspunkt svarer abonnementerne til ét års fuldtidsabonnement. For de aviser, der ikke udgives hver dag, dækker abonnementet levering efter den normale udgivelsesfrekvens. Betingelser for skattefrihed Beskatningen af avisabonnementer afhænger primært af din arbejdsfunktion: Hedensted Kommunes betaling af abonnementet skal være erhvervsmæssigt begrundet. Desuden skal værdien af abonnementet ligge under bagatelgrænsen. Hvad hører under bagatelgrænsen? (max kr. i 2008) Værdien af fri avis og tidsskrifter Forplejning ved overarbejde og øvrige særlige situationer. Hvis den samlede værdi overstiger kr., er hele værdien skattepligtig. Eksempel: Vælger du både Politiken og Jyllands-Posten, er hele værdien skattepligtig, fordi den samlede, vejledende pris for de to aviser overstiger bagatelgrænsen. Vigtigt! Det er dit ansvar at godtgøre over for SKAT, at avisen har en arbejdsmæssig relevans og den samlede værdi af goder under bagatelgrænsen ikke overskrider denne. Afbestilling af eksisterende abonnement Når du vælger avis i Fleksible Lønpakker, opgør avisleverandøren automatisk dit eksisterende abonnement og udbetaler en evt. saldo. Hvis du næste år fravælger avisen, bliver abonnementet afbestilt automatisk. Opsigelse af BetalingsService Hvis du er tilmeldt BetalingsService for betaling af et privat avisabonnement, skal du selv sige BS-aftalen op. Problemer eller spørgsmål Har du problemer med leveringen af avisen eller spørgsmål i øvrigt, skal du kontakte den enkelte avis. Kontaktdata finder du i FlexValg under Mere info. Du bliver ikke kompenseret, hvis avisen udebliver i en periode. Sundhedsforsikring fra IHI (International Healte Insurance) Se vedlagte brochure. 13

14 Bilag A - Priser på personaletilbud Indledning Bilaget viser oversigter over priser på personaletilbuddene. Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet Skemaet viser priser på bredbånd: Bredbånd fra Kjærgaard-Nettet Hastighed 4096/512 Hastighed 8/1 Mbit/s Skyline 1/1 Mbit/s Skyline 2/2 Mbit/s Skyline 5/5 Mbit/s Pris/måned 199,00 kr. 249,00 kr. 278,00 kr. 338,00 kr. 374,00 kr. Medarbejderbredbånd fra TUK-NET Skemaet viser priser på bredbånd: Bredbånd fra TUK-NET Pris/måned 2048/512 Kbit/s (antenneforening) 206,00 kr. 4096/512 Kbit/s (antenneforening) 256,00 kr /1024 Kbit/s (antenneforening) 306,00 kr. 1024/512 Kbit/s (FWA landløsning) 236,00 kr. 2048/512 Kbit/s (FWA landløsning) 276,00 kr. 4096/512 Kbit/s (FWA landløsning) 301,00 kr. Bredbånd/-telefoni fra TDC Skemaet viser priser på bredbånd og bredbåndstelefoni: Bredbånd fra TDC Hastighed 2048/512 Hastighed 4096/512 Hastighed 8032/512 Bredbåndstelefoni Pris/måned 374,00 kr. 399,00 kr. 474,00 kr. 129,00 kr. Aviser mv. Skemaet viser priser på aviser: Avis/tidsskrift Horsens Folkeblad Jyllands-Posten, vest for Storebælt Jyllands-Posten Master, vest for Storebælt JP Weekend, vest for Storebælt - lørdag og søndag Politiken Politiken Weekend - lørdag og søndag Vejle Amts Folkeblad Pris/måned 150,00 kr. 328,00 kr. 388,00 kr. 127,00 kr. 335,00 kr. 159,00 kr. 192,00 kr. 14

15 Mobiltelefoni fra TDC Skemaet viser priser på mobiltelefoni: Mobiltelefoni fra TDC Mobil100 Mobil200 Mobil400 Fri SMS Pris/måned 130,00 kr. 230,00 kr. 430,00 kr. 100,00 kr. Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Skemaet viser prisen på sundhedsforsikringen: Sundhedsforsikring fra IHI Pris/måned Se særskilt brochure 15

16 Bilag B - Sådan udfyldes din selvangivelse Avis Er personaletilbuddet i overvejende grad givet af hensyn til arbejdet, er det skattefrit, hvis godets værdi sammenlagt med andre lignende goder - ikke overstiger en skattefri bagatelgrænse, som i 2008 er fastsat til kr. Overskrides bagatelgrænsen, er det tilbuddets/tilbuddenes fulde værdi, der beskattes. Beløbet skal skrives i rubrik 20 på selvangivelsen. Personaletilbud, som kan anses for at have en direkte sammenhæng med arbejdet, kan fx være: Gratis mad og drikke ved overarbejde. Fri avis til brug for arbejdet. Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde. Kreditkortordninger. Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet. Hvis arbejdsgiveren i 2008 giver flere af de ovennævnte personaletilbud, og værdien til sammen er på fx kr., skal du medtage den fulde værdi på kr. i rubrik 20. De personaletilbud, der er medregnet i rubrik 11, 15 og 17, tælles ikke med i bagatelgrænsen på kr. Det er fri bil, fri telefon, fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri radio- og tv-licens samt fri kost og logi efter Skatterådets satser. Følgende personaletilbud regnes heller ikke med til bagatelgrænsen på kr.: Personalelån, fri sommerbolig uden offentlig vurdering samt kost og logi efter Skatterådets satser. De personaletilbud, der er ydet uden sammenhæng med arbejdet (fx en fri rejse), regnes heller ikke med til bagatelgrænsen på kr. Bredbånd Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får bredbånd stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Du kan se opkoblingsmulighederne i skattebeskrivelsen i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. Bredbånd + bredbåndstelefoni Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får bredbånd/bredbåndstelefoni stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. 16

17 Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Du kan se opkoblingsmulighederne i skattebeskrivelsen i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. TDC MedarbejderMobil Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får mobiltelefoni stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Der er mange kombinationsmuligheder. Du kan se sammenhængen mellem opkoblingsmulighed og beskatning af fri telefon i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Du bliver ikke beskattet af en sundhedsforsikring. Du skal derfor ikke oplyse en værdi på din selvangivelse. 17

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Bruttolønsordninger 2015

Bruttolønsordninger 2015 Bruttolønsordninger 2015 - ny valgrunde fra 19. september til 20. oktober 2014 Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Parkering

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece.

Forord. Med baggrund i total reward undersøgelsen er der udarbejdet et rådgivningsmateriale, som du kan læse i denne pjece. Forord Total reward eller fleksible lønpakker, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastsat beløbsramme, er noget relativt nyt på det private

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Tænd mobiltelefonen. Lebara Mobile Web: www.lebara.dk Kundeservice: 50 10 10 10. Lebara MOBILE

Tænd mobiltelefonen. Lebara Mobile Web: www.lebara.dk Kundeservice: 50 10 10 10. Lebara MOBILE Startpakke Håndbog Velkommen til Lebara Mobile Du har valgt Lebara Mobile, og det er et godt valg, fordi vi er bedst på det vi tror er vigtigst for dig: 1. Høj kvalitet til Danmark og til udlandet 2. Den

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk

Til dig der vil have. fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV. SE Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7011 5000 se.dk Til dig der vil have fiberbredbånd, telefoni og Personligt TV Waoo! internet og telefoni Vi tilbyder følgende internethastigheder: 30/30 Mbit/s internet.......................................................

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune UDBUDSMATERIALE EU-UDBUD August 2008 Administration af personalegoder for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udbuddet s. 3 2. Disposition af tilbud - 4 3. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Personalehåndbogen Personalegoder

Personalehåndbogen Personalegoder Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra?

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Dansk Kabel TV s DNA Gennem 40 år Dansk Kabel TV i dag: 5 lokalkontorer 350 medarbejdere 600 foreninger har valgt os som servicepartner 37.000 bredbåndskunder

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden Kom godt i gang Kom godt fra start Side 2+3 Få hjælp 24/7 Side 4 Regning + flytning Side 5 Styr på forbruget Side 6+7 Hurtigt overblik Bagsiden Velkommen Indstilling af mobil Tak fordi du valgte os :-)

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere