GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE"

Transkript

1 GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1

2 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. Denne guide omhandler kun de personaletilbud, der bliver trukket i lønnen før skat, og som er en del af den Fleksible Lønpakke. Hedensted Kommune har, for alle tilbuddene, undersøgt skatteregler og anden lovgivning så godt som muligt. Der tages dog forbehold for den skatteretlige behandling af personaletilbuddene. Dine valg af personaletilbud er dit ansvar. Herunder, at der ved bruttoløntræk kun kan vælges tilbud, der tilsammen kan finansieres inden for lokalt aftalte løndele (tillæg ud over grundløn). Se også side 3 under Hvem kan deltage og side 6 om Skatteregler. Hedensted Kommune hæfter ikke for dine valg af personaletilbud. Hvis et personaletilbud af én eller anden grund lovgivningsmæssigt, ikke kan opretholdes, bortfalder personaletilbuddet, og du vil få din løn, som før valget af personaletilbud. Ud over tilbuddene i den Fleksible lønpakke omfatter personaletilbuddene også PC ordning, Fitness og rabatordninger. Se nærmere information om disse, under de enkelte tilbud i Flex- Valg systemet på https://hedensted.flexvalg.dk Du finder information om det praktiske valg af tilbuddene individuelle beskrivelser af de personaletilbud, Hedensted Kommune tilbyder i 2008/2009 med virkning fra 1. juni Indhold Emne Se side En Fleksibel Lønpakke - hvad er det? 3 Generelle regler for Fleksible Lønpakker 4 Sådan vælger du en Fleksibel Lønpakke 5 Skatteregler 6 Rådgivning, service og spørgsmål 7 Beskrivelse af personaletilbud 7-13 Bilag A Priser på personaletilbud 14 Bilag B Sådan udfylder du din selvangivelse 16 2

3 En Fleksibel Lønpakke - hvad er det? Hedensted Kommune tilbyder dig mulighed for, at du kan ændre en del af din løn til personaletilbud. En Fleksibel Lønpakke er en aftale, du indgår med Hedensted Kommune, hvor du - til gengæld for de personaletilbud du vælger - accepterer at gå ned i løn. Fordelen for dig Fordelen ved en Fleksibel Lønpakke er, at du har større frihed til at vælge, hvordan du aflønnes. Du kan frit vælge, om du vil have udelukkende kontant løn eller en kombination af en lavere kontant løn og flere personalegoder. De fleste af personaletilbuddene i den Fleksible lønpakke, Hedensted Kommune har valgt at tilbyde, er enten skattefrie eller beskattes lavere end løn. Det betyder populært sagt, at du betaler for de tilbud du vælger, med din løn før skat. Denne skattebesparelse gør, at det pågældende tilbud bliver væsentligt billigere for dig end ellers. Eksempel: Skemaet viser et eksempel på den skattebesparelse, du kan opnå: Før Efter Bruttoløn personaletilbud Ny løn skat (50%) Udbetalt værdi af tilbud (ikke beskattet) Værdi af lønpakke efter skat Hvorfor gør Hedensted Kommune det her? Du får mulighed for at sammensætte din Lønpakke, så den passer bedst til dine personlige behov og livssituation. Det er helt i tråd med Hedensted Kommunes strategi: At tiltrække, motivere og fastholde dygtige medarbejdere. Hvem kan deltage? Alle ansatte kan deltage, med undtagelse af: 1. Timelønnede 1 2. Medarbejdere, som ikke har løntillæg (funktionsløn/kvalifikationsløn), ud over grundlønnen. 2 Det fremgår på bagsiden af din lønseddel. Hedensted Kommune har indgået rammeaftale om personaletilbud med de faglige organisationer, som forhandler din løn. Rammeaftalen er godkendt i MED Hovedudvalget den 29. januar 1 At vore timelønnede medarbejdere ikke kan benytte personaletilbuddene skyldes ganske enkelt, at der skal være en fast løn at trække udgiften fra. 2 Hvis kommunen ønsker at stille personalegoder til rådighed i form af en bruttotrækordning forudsætter dette, at kommunen indgår aftale herom med den forhandlingsberettigede organisation. Parterne kan alene aftale bruttoløntræk, der omfatter lokalt aftalte tillæg (funktions- eller kvalifikationstillæg). For at den enkelte medarbejder herefter kan indgå aftale med arbejdsgiveren om at benytte sig af bruttotrækordningen kræves det, at værdien af personalegodet kan indeholdes i den lokalt aftalte funktions-, kvalifikationseller resultatløn, som den enkelte medarbejder har eller får som led i den almindelige procedure vedrørende lokal løndannelse. 3

4 2008. Din egen organisation skal dog endelig tiltræde aftalen, hvilket vi forventer, at alle organisationer gør. På kan du se, hvilke organisationer der tiltræder aftalen. Hvad kan du vælge? I 2008 kan du vælge mellem følgende personaletilbud i den Fleksible lønpakke: Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-nettet Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC Aviser Mobiltelefoni fra TDC Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Hedensted Kommune vurderer og opdaterer løbende udvalget af personaletilbud i den Fleksible lønpakke, ud fra de muligheder lovgivningen til enhver tid giver. Henvisning: Du kan se en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt tilbud i afsnittet Beskrivelse af personaletilbud fra side 7-13 priserne på de enkelte tilbud i bilag A på side 14 hvordan du udfylder din selvangivelse ved valg af personalegoder i bilag B på side 16. Generelle regler for Fleksible Lønpakker Hvornår skal jeg vælge? Valg af personaletilbud i den Fleksible lønpakke foregår én gang årligt. I 2008 kan du vælge i perioden fra 27. februar til og med 15. marts. Bemærk: Du skal aktivt vælge en Fleksibel Lønpakke hvert år, for at beholde personaletilbuddene. Hvor længe gælder min pakke? Valget gælder for perioden 1. juni 2008 til 31. maj 2009 og træder i kraft pr. 1. juni Lønnedgangen træder derfor i kraft med den førstkommende løn herefter. Fast bindingsperiode Du skal være opmærksom på, at der er en 1-årig bindingsperiode af hensyn til såvel skattelovgivning som administration af ordningen. Det betyder, at du ved valg af en Fleksibel lønpakke accepterer et løntræk for de kommende 12 måneder ikke kan afmelde eller ændre dit valg af personaletilbud. Bindingsperioden løber fra ikrafttrædelsesdatoen, dvs. den 1. juni Nye medarbejdere Medarbejdere, der ansættes efter valgperiodens udløb (dvs. efter 15. marts 2008), kan tilmelde sig i næstkommende valgperiode. Det vil sige ca. fra ultimo februar

5 Orlov uden løn Går du på orlov uden løn, fortsætter aftalen frem til den næste bindingsperiode. I de orlovsperioder, hvor du ikke får udbetalt løn, får du tilsendt et indbetalingskort på værdien af de valgte tilbud, som du herefter er forpligtet til at betale. Ordningen er så en nettolønsordning i den resterende periode. Orlov med løn Har du løn under din orlov, fortsætter din Fleksible Lønpakke uændret. Pension, ferietillæg mv. Pensioner, bonus, overtidsbetaling og ferietillæg beregnes af din bruttoløn og omfatter altså også den del, du evt. har konverteret til personaletilbud. Derfor vil beregning af pension mv. være uændret. Fratrædelse Uanset om du selv siger dit job op, eller Hedensted Kommune opsiger dig, vil ordningen blive afmeldt med virkning fra fratrædelsesdatoen. Du råder over dine personaletilbud i hele opsigelsesperioden. Hvis det er muligt, kan du overtage personaletilbuddene på private vilkår. Sådan vælger du en Fleksibel Lønpakke System: FlexValg Du skal anvende et system, der hedder FlexValg, når du sammensætter din Fleksible Lønpakke. Du har adgang til FlexValg hele året, så du kan altid se dine valg, pris for personaletilbud før og efter skat, samt de andre tilbud og vilkår, Hedensted Kommune tilbyder. Sådan gør du Følg disse trin, når du skal sammensætte din Fleksible Lønpakke: 1. Gå ind i FlexValg på https://hedensted.flexvalg.dk 2. Bemærk: Du skal indtaste det Brugernavn og Password, som fremgår af det brev du har modtaget sammen med diverse information om personaletilbuddene. 3. Brugernavn og Password skal indtastes med præcis de store og små bogstaver, der er vist. 4. Tjek prisen på personaletilbuddene før og efter skat. 5. Foretag dine valg. 6. Kontroller, at du har foretaget de rigtige valg. 7. Godkend sammensætningen af din Fleksible Lønpakke. 8. Indtast din (arbejde eller privat). Har du ikke en se nedenfor. Vigtigt! Når du har godkendt dine valg, kan du ikke vælge om. Dokumentation for valg Når du har bestilt din endelige Fleksible lønpakke, modtager du automatisk en med dine nye vilkår. Her kan du læse hvilke personaletilbud du har valgt for hvilken periode dine valg gælder en vejledning i, hvordan du udfylder din selvangivelse for de valgte goder. 5

6 Har du ikke en mailadresse, kan du kontakte Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon , og bede om at få sendt en kopi af dine nye vilkår med posten. Glemt password? Har du glemt dit password, kan du fra forsiden af FlexValg klikke på Glemt password og indtaste din eller kontakte Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon eller send en mail til Skatteregler Ansvar ved ændringer Hedensted Kommune kan ikke garantere, at alle personaletilbud bliver opretholdt, hvis der sker ændringer i skattelovgivningen. Hedensted Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med den skatteretlige behandling af Fleksible Lønpakker, inkl. ændrede skatteregler eller fortolkninger. Det betyder, at du ikke får kompensation, hvis skattereglerne ændres. Oplysning til SKAT Hedensted Kommune har ingen oplysningspligt til SKAT. Du skal derfor selv oplyse personaletilbuddenes værdi på din selvangivelse. Undtagelse: Bredbånd og bredbånds-/mobiltelefoni - se nedenfor. Hjælp til selvangivelsen Med dokumentationen for dine valg af personaletilbud modtager du en beskrivelse af, hvordan du udfylder din selvangivelse. Du kan til enhver tid gå ind i FlexValg og få sendt beskrivelsen til din mailadresse. Du kan også se beskrivelsen i bilag B på side 14. Bredbånd, bredbånds-/mobiltelefoni Vælger du bredbånd eller bredbånd inklusive bredbåndstelefon eller mobiltelefoni bliver du maksimalt beskattet med 250 kr. pr. måned i de måneder, hvor du har tilbuddet, uanset om du vælger alle 3 tilbud. Vælger du telefoni og bredbånd for mindre end 250 kr. pr. måned, skal du kun beskattes af det mindre beløb. Undtagelser: Denne regel gælder ikke, hvis en person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefoni eller din husstand har andre private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linje eller du har adgang til din arbejdsplads netværk hjemme fra og har adgang til præcis de samme programmer mv., som hvis du sad og arbejdede fysisk på din arbejdsplads. Du kan fradrage udgifterne i beskatningsgrundlaget på 250 kr. pr. md. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter på over kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme evt. taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til bredbånd og telefoni. Eksempel Du har valgt bredbånd og bredbåndstelefoni. Du bliver beskattet med kr. Husstanden (dig, ægtefælle/partner, børn) har desuden telefoniudgifter til f.eks. taletidskort for kr. 6

7 Du bliver beskattet af kr. = kr. Overstiger husstandens øvrige telefoniudgifter kr. det år, bliver du slet ikke beskattet. Henvisninger: I FlexValg finder du en opdateret beskrivelse af de gældende skatteregler for hvert af de personaletilbud, du kan vælge. Rådgivning, service og spørgsmål Generelt Har du spørgsmål i forbindelse med personaletilbuddene: Ring til Jette Hansen, telefon eller Christina Hermansen, telefon , mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Eller send dit spørgsmål i Supportportalen under Hjælp i FlexValg. Telefonisk bestilling af personaletilbud Har du ikke mulighed for at bestille dine personaletilbud i FlexValg, kan du ringe til ovenstående, og få hjælp til at bestille dine personaletilbud pr. telefon. Hjælp til de enkelte personaletilbud Hvis du får problemer med levering af de personaletilbud, du har valgt i din Fleksible Lønpakke, skal du kontakte leverandøren af tilbuddet. Det gælder også, hvis du har spørgsmål vedr. tilbuddene. Du finder kontaktinformationerne til leverandørerne i FlexValg under det enkelte tilbud under overskriften Spørgsmål til godet under beskrivelsen af hvert tilbud i det næste afsnit af denne guide. Tip: I FlexValg under menupunktet Hjælp finder du også FAQ, dvs. en liste over de hyppigst stillede spørgsmål. Beskrivelse af personaletilbud overblikket Indledning I afsnittet finder du detaljerede beskrivelser af de personalegoder, du kan vælge til din Fleksible Lønpakke. Indhold Afsnittet indeholder følgende emner: Emne Se side Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet 8 Medarbejderbredbånd fra TUK-NET 9 Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC 10 Mobiltelefoni fra TDC 11 Aviser 13 Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) 13 7

8 Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet Hvis du allerede har bredbånd via Kjærgaard-Nettet, eller du er medlem af en af følgende antenneforeninger: Juelsminde Stouby Daugaard Hedensted Løsning Ny Sebberup Ølsted Øster Snede har du mulighed for at få Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet. Er du medlem af antenneforeningen men endnu ikke har bredbånd fra Kjærgaard-Nettet, kan du i forbindelse med dette tilbud få oprettelsen gratis. Du kan vælge mellem følgende pakker: Båndbredde Pris pr. md før skat 4.096/512 kbit/s 199 kr. 8/1 Mbit/s 249 kr. Oprettelse Professionel installation (ekstra indvendig kabelføring fra stikledningsindgang til modemplacering) afregnes direkte med dig privat. Normalpris 895,00 kr. lige nu 0,00 kr. 450 kr. Yderlige oplysninger finder du på Hvis du bor udenfor Kjærgaard-Nettets dækningsområde, har du muligheden for at være med, når SkyLine / Kjærgaard-nettet går i gang med trådløst Internet. SkyLine er baseret på Wimax som er en trådløs standard med stor rækkevidde. Se (klik på menupunktet Bredbånd via SkyLine) for yderlige informationer herom. Se også installationspriser her, som du skal betale privat. SkyLine forventes at gå i gang i vort område omkring sommer. Vælger du SkyLine, vil du indtil der er trådløs dækning modtage din internetforbindelse via ADSL (forudsat at du har fastnettelefon). Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til dit bredbånd, skal du kontakte: Kjærgaard-nettet på telefon Skyline på telefon

9 Medarbejderbredbånd fra TUK-NET TUK-NET kan i samarbejde med A+ tilbyde bredbånd til foreningens medlemmer. Hvis du allerede har bredbånd via TUK-NET har du mulighed for at få medarbejderbredbånd som en del af din lønpakke. Du kan vælge mellem 2 modeller: TUK-NET antenneforening Bredbånd Hastighed Oprettelse Pr. måned* 2048/512 Kbit/s 0,00 206, /512 Kbit/s 0,00 256, /1024 Kbit/s 0,00 306,00 TUK-NET FWA (landløsning) - Bredbånd Hastighed Oprettelse Pr. måned* 1024/512 Kbit/s 1.995,00 236, /512 Kbit/s 1.995,00 276, /512 Kbit/s 1.995,00 301,00 Du skal være opmærksom på, at der bliver opkrævet gebyrer for visse ydelser, f.eks. oprettelse ved valg af TUK-NET FWA og hvis du skal have teknikerbesøg m.v. Har du spørgsmål til tilbuddet kontakt A+ på

10 Bredbånd og bredbåndstelefoni fra TDC Valg Du kan vælge mellem følgende 3 hastigheder (download/upload) på bredbåndsforbindelsen fra TDC: 2048/512 til 374 kr. pr. måned før skat 4096/512 til 399 kr. pr. måned før skat 8064/512 til 474 kr. pr. måned før skat. Inkluderede services Med bredbåndsforbindelsen følger: Standard TDC Serviceaftale Ubegrænset forbrug Mailboks Hjemmeside Herudover kan du kontakte TDC direkte og købe en trådløs router, IP-adresser, Sikkerhedspakke m.m. Hvad omfatter Lønpakken? Det er kun den løbende, faste abonnementsafgift, der er omfattet af lønnedgangen. Alle variable udgifter som oprettelse, flytning, gebyr for router og lignende vil blive faktureret direkte til dig. Hvis du ud over ovennævnte pakkeløsninger ønsker yderligere tillægsydelser, skal du kontakte TDC. Betingelser for skattefrihed Henvisning: Se under Skatteregler på side 6. Bredbåndstelefoni Hvis du har valgt bredbånd, kan du også vælge bredbåndstelefoni. Med bredbåndstelefoni kan du telefonere ubegrænset til fastnetnumre i Danmark, for et fast beløb om måneden. Der henvises til eventuelle priser og gebyrer i materialet fra TDC på https://hedensted.flexvalg.dk Generelt om bredbånd Manglende forbindelse til Internettet Det kan ske, at forbindelsen til Internettet bliver oprettet, inden din lønnedgang er effektiv. Du vil i så fald ikke skulle betale yderligere for dette. Til gengæld bliver du heller ikke kompenseret, hvis leverandøren ikke leverer til tiden. Det betyder i værste fald, at du i en periode kan komme til at betale for en internetforbindelse, du endnu ikke har. Du bliver heller ikke kompenseret, hvis uheldet er ude, og forbindelsen forsvinder i en periode. Der kan forekomme situationer, hvor der ikke kan oprettes bredbånd på din adresse. Er det tilfældet, vil du kort efter valgperioden få besked om, at du skal vælge en ny lønpakke, da du så ikke kan få bredbånd i din lønpakke. Kan der ikke etableres den angivne hastighed på grund af kobberets kvalitet på din bopæl, vil du, hvis det er muligt, blive tilbudt en lavere hastighed. Det vil dog være til samme pris som 10

11 den almindelige hastighed, hvis du har valgt TDC. Hvis du er i tvivl, så kontakt TDC om hvad de kan levere på din adresse. Flytning af adresse Har du valgt bredbånd og flytter adresse inden for bindingsperioden, er det dit eget ansvar, at der kan oprettes en bredbåndsforbindelse på din nye adresse. Kan der ikke oprettes en forbindelse på din nye adresse, er konsekvensen, at selv om du ikke har en forbindelse, er din lønnedgang fortsat gældende, indtil bindingsperioden udløber. Fratrædelse Hvis du fratræder, er der mulighed for at overtage bredbånd og bredbåndstelefoni på private vilkår i henhold til TDC s almindelige bestemmelser. Skal abonnementet ikke overtages på private vilkår, bliver det opsagt, og alt udstyr skal tilbageleveres. Udstyr, der ejes af leverandøren, skal leveres tilbage i ubeskadiget og funktionsdygtig stand i original emballage. Misligholdelse Misligholder du dine forpligtelser med hensyn til leverandørens ejendom, vil du blive gjort ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser. Kontakt TDC hvis du har problemer med dit bredbånd eller din bredbåndstelefoni. Hedensted Kommune er ikke ansvarlig for funktionaliteten af produktet, ligesom Hedensted Kommune ikke yder nogen form for servicering i forbindelse med oprettelse eller brug af bredbånd og bredbåndstelefoni. Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til dit bredbånd, eller du ønsker at købe andre tillægsydelser, skal du kontakte TDC på Mobiltelefoni fra TDC Valg Du kan vælge mellem tre abonnementer: Mobil100 Mobil200 eller Mobil , 200 og 400 er kronebeløb, der angiver dit minimumsforbrug. For alle tre abonnementer kan du vælge Fri SMS. Inkluderede services Abonnementet inkluderer følgende services: Mobilsvar GPRS Feriemodul Vis Nummer Parkér Samtale Banke På og Viderestilling. Henvisning: Du finder yderligere information om de enkelte abonnementer under Mere info mv. i FlexValg på https://hedensted.flexvalg.dk Betingelser for skattefrihed Henvisning: Se under Skatteregler på side 6. 11

12 Flytning af eksisterende nummer Vælger du at flytte dit eksisterende nummer fra en anden mobiludbyder til TDC Medarbejder- Mobil (nummerportering), vil der som minimum gå en måned ekstra fra din nye Fleksible Lønpakke træder i kraft, til nummeret er overført til TDC MedarbejderMobil. Bemærk: Du får ikke kompensation for denne ventetid, men du kan undgå tabet ved at oprette et nyt nummer i stedet for at flytte et eksisterende. Sådan flytter du nummeret Følg disse trin for at flytte et eksisterende mobilnummer til TDC MedarbejderMobil: Trin Handling 1 Gå ind i FlexValg og udskriv en fuldmagt 2 Udfyld fuldmagt 3 Send fuldmagt til: TDC Mobil A/S MPSKT4 Telegade 2, 2.s Taastrup Bemærk: Du kan også faxe fuldmagten til Afvent dit nye TDC Mobil SIM-kort (sendes med posten) og en endelig dato for overførsel af dit mobilnummer. Køb af mobiltelefon Når du vælger mobiltelefoni, kan du privat købe en mobiltelefon til en attraktiv pris. Prisen afhænger af, hvilket abonnement du vælger. Du kan ikke købe selve mobiltelefonen via den Fleksible Lønpakke. Du kan maksimalt købe én mobiltelefon og ét mobilabonnement. Henvisninger: Se udvalget af mobiltelefoner og priser i FlexValg. Inden du bestiller en mobiltelefon, anbefaler vi, at du læser Købsvilkår for mobiltelefoner i FlexValg. Du modtager mobiltelefonen ca. samtidig med, at din nye Fleksible Lønpakke træder i kraft. Problemer eller spørgsmål Hvis du har problemer med eller spørgsmål til din mobiltelefoni, skal du kontakte TDC Mobil på

13 Aviser Valg Du kan vælge mellem følgende aviser til levering på din hjemmeadresse i Danmark: Horsens Folkeblad Jyllands-Posten, vest for Storebælt også weekendabonnement (lørdag og søndag) Jyllands-Posten Master, vest for Storebælt Politiken også weekendabonnement (lørdag og søndag) Vejle Amts Folkeblad Omfang Som udgangspunkt svarer abonnementerne til ét års fuldtidsabonnement. For de aviser, der ikke udgives hver dag, dækker abonnementet levering efter den normale udgivelsesfrekvens. Betingelser for skattefrihed Beskatningen af avisabonnementer afhænger primært af din arbejdsfunktion: Hedensted Kommunes betaling af abonnementet skal være erhvervsmæssigt begrundet. Desuden skal værdien af abonnementet ligge under bagatelgrænsen. Hvad hører under bagatelgrænsen? (max kr. i 2008) Værdien af fri avis og tidsskrifter Forplejning ved overarbejde og øvrige særlige situationer. Hvis den samlede værdi overstiger kr., er hele værdien skattepligtig. Eksempel: Vælger du både Politiken og Jyllands-Posten, er hele værdien skattepligtig, fordi den samlede, vejledende pris for de to aviser overstiger bagatelgrænsen. Vigtigt! Det er dit ansvar at godtgøre over for SKAT, at avisen har en arbejdsmæssig relevans og den samlede værdi af goder under bagatelgrænsen ikke overskrider denne. Afbestilling af eksisterende abonnement Når du vælger avis i Fleksible Lønpakker, opgør avisleverandøren automatisk dit eksisterende abonnement og udbetaler en evt. saldo. Hvis du næste år fravælger avisen, bliver abonnementet afbestilt automatisk. Opsigelse af BetalingsService Hvis du er tilmeldt BetalingsService for betaling af et privat avisabonnement, skal du selv sige BS-aftalen op. Problemer eller spørgsmål Har du problemer med leveringen af avisen eller spørgsmål i øvrigt, skal du kontakte den enkelte avis. Kontaktdata finder du i FlexValg under Mere info. Du bliver ikke kompenseret, hvis avisen udebliver i en periode. Sundhedsforsikring fra IHI (International Healte Insurance) Se vedlagte brochure. 13

14 Bilag A - Priser på personaletilbud Indledning Bilaget viser oversigter over priser på personaletilbuddene. Medarbejderbredbånd fra Kjærgaard-Nettet Skemaet viser priser på bredbånd: Bredbånd fra Kjærgaard-Nettet Hastighed 4096/512 Hastighed 8/1 Mbit/s Skyline 1/1 Mbit/s Skyline 2/2 Mbit/s Skyline 5/5 Mbit/s Pris/måned 199,00 kr. 249,00 kr. 278,00 kr. 338,00 kr. 374,00 kr. Medarbejderbredbånd fra TUK-NET Skemaet viser priser på bredbånd: Bredbånd fra TUK-NET Pris/måned 2048/512 Kbit/s (antenneforening) 206,00 kr. 4096/512 Kbit/s (antenneforening) 256,00 kr /1024 Kbit/s (antenneforening) 306,00 kr. 1024/512 Kbit/s (FWA landløsning) 236,00 kr. 2048/512 Kbit/s (FWA landløsning) 276,00 kr. 4096/512 Kbit/s (FWA landløsning) 301,00 kr. Bredbånd/-telefoni fra TDC Skemaet viser priser på bredbånd og bredbåndstelefoni: Bredbånd fra TDC Hastighed 2048/512 Hastighed 4096/512 Hastighed 8032/512 Bredbåndstelefoni Pris/måned 374,00 kr. 399,00 kr. 474,00 kr. 129,00 kr. Aviser mv. Skemaet viser priser på aviser: Avis/tidsskrift Horsens Folkeblad Jyllands-Posten, vest for Storebælt Jyllands-Posten Master, vest for Storebælt JP Weekend, vest for Storebælt - lørdag og søndag Politiken Politiken Weekend - lørdag og søndag Vejle Amts Folkeblad Pris/måned 150,00 kr. 328,00 kr. 388,00 kr. 127,00 kr. 335,00 kr. 159,00 kr. 192,00 kr. 14

15 Mobiltelefoni fra TDC Skemaet viser priser på mobiltelefoni: Mobiltelefoni fra TDC Mobil100 Mobil200 Mobil400 Fri SMS Pris/måned 130,00 kr. 230,00 kr. 430,00 kr. 100,00 kr. Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Skemaet viser prisen på sundhedsforsikringen: Sundhedsforsikring fra IHI Pris/måned Se særskilt brochure 15

16 Bilag B - Sådan udfyldes din selvangivelse Avis Er personaletilbuddet i overvejende grad givet af hensyn til arbejdet, er det skattefrit, hvis godets værdi sammenlagt med andre lignende goder - ikke overstiger en skattefri bagatelgrænse, som i 2008 er fastsat til kr. Overskrides bagatelgrænsen, er det tilbuddets/tilbuddenes fulde værdi, der beskattes. Beløbet skal skrives i rubrik 20 på selvangivelsen. Personaletilbud, som kan anses for at have en direkte sammenhæng med arbejdet, kan fx være: Gratis mad og drikke ved overarbejde. Fri avis til brug for arbejdet. Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde. Kreditkortordninger. Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet. Hvis arbejdsgiveren i 2008 giver flere af de ovennævnte personaletilbud, og værdien til sammen er på fx kr., skal du medtage den fulde værdi på kr. i rubrik 20. De personaletilbud, der er medregnet i rubrik 11, 15 og 17, tælles ikke med i bagatelgrænsen på kr. Det er fri bil, fri telefon, fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri radio- og tv-licens samt fri kost og logi efter Skatterådets satser. Følgende personaletilbud regnes heller ikke med til bagatelgrænsen på kr.: Personalelån, fri sommerbolig uden offentlig vurdering samt kost og logi efter Skatterådets satser. De personaletilbud, der er ydet uden sammenhæng med arbejdet (fx en fri rejse), regnes heller ikke med til bagatelgrænsen på kr. Bredbånd Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får bredbånd stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Du kan se opkoblingsmulighederne i skattebeskrivelsen i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. Bredbånd + bredbåndstelefoni Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får bredbånd/bredbåndstelefoni stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. 16

17 Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Du kan se opkoblingsmulighederne i skattebeskrivelsen i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. TDC MedarbejderMobil Du bliver maksimalt beskattet af 250 kr. pr. måned (3.000 kr. pr. år) fra det tidspunkt, hvor du får mobiltelefoni stillet til rådighed. Der gælder dog følgende undtagelser: Hvis du eller en anden person i din husstand allerede bliver beskattet af fri telefon. I dette tilfælde bliver du ikke beskattet. Hvis din husstand har øvrige private udgifter til mobiltelefoni, fastnettelefoni eller ISDN/ADSL linie. I dette tilfælde kan du fradrage dem i beskatningsgrundlaget på kr. årligt. Beskatningsgrundlaget kan dog aldrig blive negativt, uanset om du har private udgifter, der overstiger kr. pr. år. Husk derfor altid at gemme eventuelle taletidskort fra dine børn, ægtefælle eller øvrige regninger til ADSL og telefoni. Hvis du har mulighed for at tilkoble dig virksomhedens netværk via de relevante opkoblingsmuligheder. Der er mange kombinationsmuligheder. Du kan se sammenhængen mellem opkoblingsmulighed og beskatning af fri telefon i FlexValg. En eventuel værdi af fri telefon skal selvangives i rubrik 15 på selvangivelsen. Sundhedsforsikring fra IHI (International Health Insurance) Du bliver ikke beskattet af en sundhedsforsikring. Du skal derfor ikke oplyse en værdi på din selvangivelse. 17

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere