TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDCS PRISER PÅ BREDBÅND"

Transkript

1 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING Indledning Virksomheder Markedsbeskrivelse Kobbernettet Opbygning af kobberinfrastrukturen Engrosbredbåndsløsninger på kobberinfrastrukturen Kabel-tv-nettet Fibernettet LAN WiMAX Mobilt dataabonnement Regulering DetailProdukter Multicast Markedsundersøgelse Tilkøbsprodukter Høring Høringssvar fra TDC Afgrænsningen af engrosmarkederne er forkerte Intet faktuelt grundlag er for at udskille kobber i sit eget marked Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning er vejledende Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning er bekræftet i praksis Telefónica og Deutche Telekom er ikke retningsgivende Grundlaget for konklusionerne om tilkøbsprodukter er mangelfulde Economies of scope er ikke dokumenteret Misbrugstesten anvendes forkert Adfærden er ikke mærkbar VURDERING Markedsafgrænsning De relevante produktmarkeder Engrosmarkedet Eventuel undersegmentering af engrosmarkedet Konklusion engrosmarkedet Detailmarkedet Efterspørgselssubstitution - detailmarkedet Tilkøbsprodukter Udbudssubstitution - detailmarkedet Konklusion detailmarkedsafgrænsning Det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende de relevante markeder Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel Dominerende stilling Misbrug... 55

3 Konkurrencebegrænsende virkninger Retsgrundlag Vurdering Misforhold mellem engros- og detailpriser Indtægter og omkostninger i AEC-testen Vurdering af rentabiliteten på markedet Konklusion Udelukkelse af den effektive konkurrence og forbrugerskade Samlet konklusion vedrørende misbrug Tilsagnet Markedstest af tilsagnet Høringssvar fra Telia Tilsagnene har ingen effekt for konkurrencen på markedet Timingen for afgørelsen er uhensigtsmæssig Styrelsen har ikke taget stilling til Telias klage De regulerede engrospriser begrænser konkurrencen på markedet Bemærkninger til tilsagnets punkt Høringssvar fra Telenor Vurdering af tilsagnet KONKLUSION AFGØRELSE... 93

4 1 RESUME 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev i efteråret 2011 gjort opmærksom på, at TDC A/S via sin dominerende stilling på kobberinfrastrukturen muligvis foretog et ulovligt avancepres, også kaldet et margin squeeze, på bredbåndsmarkedet. 3 En virksomhed kan misbruge en dominerende stilling ved et ulovligt margin squeeze, når virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser på et upstream marked og samtidig er integreret på et downstream marked i konkurrence med de virksomheder, som er dens aftagere på upstream markedet. Et ulovligt margin squeeze er en ekskluderende misbrugsform, og kan på kort eller langt sigt begrænse antallet af konkurrerende virksomheder til skade for konkurrencen og i sidste ende til skade for forbrugerne. 4 Styrelsen modtog henvendelser fra TDC A/S konkurrenter, Telia Danmark og Telenor A/S, hvor Telia Danmark indgav en egentlig klage. Henvendelserne handlede om problemer med at anvende TDC A/S såkaldte kobberinfrastruktur eller kobberaccess til at producere konkurrerende bredbåndsydelser. 5 TDC A/S er efter telereguleringen forpligtet til at give sine konkurrenter adgang til kobberinfrastrukturen ved at udbyde engrosbredbåndsprodukter. Konkurrenterne sælger, eller videreudvikler og sælger, bredbåndsprodukterne til kunder, som konkurrerer med TDC A/S på detailbredbåndsmarkedet. 6 Ifølge klagen er forskellen mellem TDC A/S engrospriser for adgang til kobberinfrastrukturen og TDC A/S detailpriser på bredbåndsydelser til slutkunderne så lille, at det ikke er muligt for en lige så effektiv virksomhed at konkurrere med TDC A/S på dele af detailbredbåndsmarkedet. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte på baggrund af henvendelserne en undersøgelse af, om TDC A/S har misbrugt en dominerende stilling på engrosmarkedet for bredbånd leveret via kobberinfrastrukturen i strid med konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel 102. Undersøgelsen vedrørte regnskabsårene , som TDC A/S har indberettet oplysninger om, til brug for undersøgelsen. 8 Styrelsen sendte meddelelse om betænkeligheder til TDC A/S den 11. september

5 9 TDC afgav efterfølgende bemærkninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved TDCs margin på markedet for salg af bredbåndsprodukter. 10 Ved udgangen af 2012 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat betænkeligheder ved, hvorvidt TDCs adfærd kan vise sig at udgøre et misbrug af dominerende stilling i form af et ulovligt margin squeeze, i strid med konkurrencelovens 11 og EUF traktatens artikel På det foreliggende grundlag var det dog ikke muligt at vurdere, om TDCs adfærd er i strid med konkurrencereglerne. 12 Det skyldes særligt, at gennemsigtigheden omkring sammenhængen mellem TDCs eksterne årsregnskaber og TDCs interne rentabilitetsberegninger indberettet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med nærværende sag ikke var tilstrækkelig. 13 I begyndelsen af 2013 iværksatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en undersøgelse af de data, som TDC A/S har indberettet, for at skabe klarhed over virksomhedens indtægter og omkostninger i den analyserede periode. 14 I den indledende fase af styrelsens arbejde med denne undersøgelse tilbød TDC A/S at afgive tilsagn. 15 Tilsagnene indebærer overordnet, at TDC A/S forpligter sig til ikke at udøve margin squeeze i strid med Konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel 102. TDC A/S forpligter sig endvidere til at leve op til en række konkrete tiltag samt at kunne dokumentere dette overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 16 Konkret forpligter TDC A/S sig til at sikre og kunne dokumentere, at forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser ved udbud af bredbånd til private ved brug af kobberinfrastrukturen er tilstrækkelig til, at en lige så effektiv konkurrent ikke udelukkes fra markedet. Derved undgås margin squeeze. 17 De konkrete tiltag, som TDC A/S forpligter sig til ved tilsagnet, er tiltag, som indgår i TDC A/S rentabilitetsberegninger og dermed i vurderingen af forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser på det relevante marked. Dette omfatter bl.a.: Kundelevetid TDC A/S forpligter sig til at anvende en kundelevetid på 4 år i rentabilitetsberegningerne. Det betyder, at TDC skal fordele sine omkostninger over en periode på 4 år ved vurderingen af forskellen mellem TDC A/S engros- og detailpriser. Det er en kortere periode end den, TDC A/S hid- 2

6 til har anvendt og efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering i overensstemmelse med den kundelevetid, der i øvrigt er på markedet. Tillægsprodukter TDC A/S forpligter sig til ikke at lade indtægter fra tillægsprodukter, der som hovedregel ikke købes sammen med bredbåndsproduktet, indgå i TDC A/S beregninger. Det betyder, at TDC ikke kan indregne indtægter og omkostninger fra disse produkter i vurderingen af forskellen mellem TDCs engros- og detailpriser i forhold til tilsagnet. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at der er tilkøbsprodukter, som ikke er en del af det relevante marked, hvorfor det giver et mere retvisende billede, at indtægter og omkostninger fra disse produkter opgøres særskilt, og ikke indgår i beregningerne. Styrelsen har ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning, men styrelsen har foretaget en indledende undersøgelse af markedet samt en forbrugerundersøgelse. Styrelsens markedsundersøgelse viser, at en række konkrete tilkøbsprodukter som hovedregel ikke købes sammen med bredbåndsproduktet. Derfor er disse produkter anført som eksempler på tilkøbsprodukter, som ikke er en del af det relevante marked i tilsagnets definition på tilkøbsprodukter. Det omfatter fx ekstra kanalpakker (så som Viasats kanalpakke), antivirusprogrammer og abonnementsbetalte OTT TV-tjenester. TDC har omvendt overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forklaret, at en række produkter som hovedregel købes sammen med bredbåndsproduktet, og derfor må anses som en del af det relevante marked. Dette omfatter bl.a. en router, som leveres sammen med en bredbåndsforbindelse, en tv-boks, som leveres sammen med et tv-abonnement og et abonnement på hurtig fejlretning, som leveres sammen med en bredbåndsforbindelse. Kampagnerabatter og konkrete prisnedsættelser TDC A/S forpligter sig til at korrigere for kampagnerabatter og konkrete prisnedsættelser ved opgørelsen af den samlede fortjeneste. Det indebærer, at de indberettede indtægter i TDCs rentabilitetsberegninger skal stemme overens med TDCs faktiske indtægter ved salg af bredbånd. Overskud ved introduktion af nye produkter TDC A/S forpligter sig til at dokumentere særskilt, at nye produktkategorier er baseret på forretningsplaner, der viser overskud. Det betyder, at der foretages en særskilt vurdering af forskellen mellem engros- og de- 3

7 tailpriser for nye produktkategorier. På den måde kan det fremadrettet dokumenteres, om der udøves et margin squeeze inden for produktsegmenter, som kan udgøre særskilte markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fx haft indledende overvejelser om, hvorvidt trioprodukter, som omfatter bredbånd, tv og telefoni, udgør et særskilt produktmarked. Transparens TDC A/S forpligter sig til at sikre og efter anmodning dokumentere sammenhængen mellem indtægter og omkostninger i virksomhedens beregninger af avance, i forhold til tilsagnet, og de oplysninger, som fremgår af virksomhedens eksterne årsregnskaber. Det har ikke været muligt på det foreliggende grundlag at dokumentere en sådan sammenhæng. Forpligtelsen indebærer, at der skabes transparens omkring TDC A/S indtægter og omkostninger, og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremadrettet hurtigt kan få adgang til de relevante oplysninger. 18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de af TDC A/S afgivne tilsagn imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder relateret til størrelsen på den margin, der er mellem prisen på brug af kobberinfrastrukturen og TDC A/S priser til slutkunder på det relevante detailmarked. Styrelsen vurderer også, at tilsagnene skaber gennemsigtighed i opgørelsen af omkostninger og indtægter, så der kan skabes et klart billede af TDC A/S margin fremadrettet. 19 Tilsagnene er på den måde med til at sikre, at der ikke udøves et ulovligt margin squeeze og dermed, at en virksomhed, der er lige så effektiv som TDC, kan opnå en fortjeneste ved salg af bredbåndsprodukter til private ved brug af kobberinfrastrukturen. Tilsagnet sikrer desuden den nødvendige gennemsigtighed i beregningsgrundlaget, samt at dette kan dokumenteres. Det gør det muligt fremadrettet at undersøge og efterprøve TDC A/S opgørelse af margin på det relevante marked. 20 Tilsagnene er gældende for en femårig periode. Denne tidsbegrænsning vurderes at være hensigtsmæssig for ikke at fastlåse TDC A/S i en uegnet konstruktion på bredbåndsmarkedet, som forventes at være præget af fortsat udvikling og anvendelse af nye teknologier. 21 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, om sagen bør afsluttes med tilsagn. Det er navnlig blevet tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning opnås et resultat, der har samme effekt på konkurrencen, som hvis styrelsen havde gennemført en påbudssag. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er ressourcebesparende for styrelsen. 4

8 22 Da styrelsens betænkeligheder imødekommes ved TDC A/S tilsagn, har styrelsen ikke taget endeligt stilling til afgrænsningen af det relevante marked eller til, hvorvidt TDC A/S har overtrådt konkurrencelovens 11 og EUF- Traktatens artikel

9 2 AFGØRELSE 23 Det meddeles TDC A/S, - at de af TDC A/S afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder i forhold til EUF-traktatens artikel 102 og konkurrencelovens 11, og - at de afgivne tilsagn gøres bindende i 5 år fra og med den 1. januar 2014, jf. konkurrencelovens 11, stk. 4, jf. 16 a, stk TDC A/S har den 6. december 2013 afgivet følgende tilsagn: 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 25 Adgangen til internettet er væsentligt for det danske informationssamfund, og der er en stigende efterspørgsel på øget hastighed og dermed øget kapacitet samt på forskellige leveringsformer. Omsætningen for bredbånd var i 2012 på 8,4 milliarder kr. i Danmark. 1 Medio 2012 var der ca. to millioner abonnementer inden for xdsl-bredbånd, kabelmodembredbånd og fiberbredbånd, der var oprettet over fire millioner abonnementer, hvor danskere kunne gå på internettet via deres mobil, og ca abonnementer med et dedikeret mobilt dataabonnement. 2 Det store antal brugere og omsætningen understreger vigtigheden af, at der er et velfungerende marked med effektiv konkurrence. 26 EU har en ambition om, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til internet med en kapacitet på mindst 30 Mbit/s og mindst 50 pct. skal have adgang til 100 Mbit/s eller mere. I Danmark er ambitionen højere, nemlig at alle borgere og virksomheder skal have adgang til 100 Mbit/s i I forbindelse med opnåelse af de definerede mål er det vigtigt, at der er en infrastruktur, der understøtter ambitionerne. I den forbindelse er den såkaldte kobberinfrastruktur med rod i det oprindelige telefonnet væsentlig, da den medio 2012 dækkede ca. 98 pct. af de danske husstande og virksomheder med en forbindelse på minimum 2 Mbit/s. 4 Til sammenligning nåede kabel-tv-nettet ud til 63 pct. medio 2012 og fibernettet til 41 pct. Mobilt bredbånd har en dækningsgrad på 99 pct., men der er ikke kapacitet til, at alle kan benytte nettet på samme tid. Hvis der tages højde for kapacitetsbegrænsninger mv. dækkede det mobile net 17 pct. med en hastighed på 2 Mbit/s medio I Danmark er kobberinfrastrukturen indtil videre den eneste landsdækkende fastnet infrastruktur og den eneste landsdækkende infrastruktur, som har kapacitet til at blive anvendt i det nødvendige omfang. TDC A/S er forpligtet til at give sine konkurrenter adgang til kobberinfrastrukturen på ikke-diskriminerende vilkår for at sikre konkurrencen på detailmarkedet. 6 Teleinfrastrukturer udover kobberinfrastrukturen indgår derfor ikke i nærværende sag, og behandles ikke indgående. Kobberinfrastrukturen er beskrevet nærmere i afsnit Erhvervsstyrelsen, Økonomiske nøgletal 2012, side 4. 2 IT- og Telestyrelsen, Telestatistik første halvår Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side 3. 4 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telelovens 36 og adgangsdirektivets artikel 12 (Direktiv 2002/19/EF). 13

17 29 I efteråret 2011 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjort opmærksom på, at TDC A/S via sin dominerende stilling på kobberinfrastrukturen muligvis foretog et ulovligt margin squeeze på bredbåndsmarkedet. Et ulovligt margin squeeze er en ekskluderende misbrugsform, og kan på kort eller langt sigt begrænse antallet af konkurrerende virksomheder. Henvendelserne kom fra TDC A/S konkurrenter Telia Danmark og Telenor A/S, hvoraf kun Telia Danmark indgav en klage. 30 På baggrund af henvendelserne indledte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgelser af bredbåndsmarkedet og særligt af forskellen imellem prisen på engrosproduktet og TDC A/S priser til slutkunden på bredbåndsmarkedet, med henblik på at fastslå, om TDC A/S har misbrugt sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens 11 og EUF-Traktatens artikel VIRKSOMHEDER 31 TDC A/S (TDC) er en tidligere statsejet virksomhed. TDC, dengang Tele Danmark, blev etableret ved lov i 1990, som dannede grundlaget for etableringen af en landsdækkende televirksomhed i Danmark. TDC blev stiftet som et moderselskab for alle daværende televirksomheder. 7 TDC havde monopol på al televirksomhed frem til omdannelsen til aktieselskab i I 1998 blev TDC fuldt ud privatiseret. TDC havde i 2012 en omsætning på 26,1 mia. kr. 8 TDC har primært aktiviteter på teleområdet. 32 TDC råder over en række forskellige teleinfrastrukturer i Danmark. TDC ejer (i) den landsdækkende kobberinfrastruktur, (ii) størstedelen af kabel-tv nettet i Danmark, via datterselskabet Yousee, (iii) fiberinfrastruktur, der når ud til den enkelte husstand, som dækker Nordsjælland og Hovedstadsområdet, og (iv) en landsdækkende mobilinfrastruktur, via hvilken TDC udbyder både mobiltelefoni og mobilt bredbånd. TDC er af Erhvervsstyrelsen pålagt at give adgang til andre aktører til de infrastrukturer, TDC ejer. Reguleringen i forbindelse hermed beskrives nærmere i afsnit TDC havde i andet halvår 2012 en markedsandel på [ ] Telenor A/S (Telenor) er ejet af Telenor Group, som er det tidligere statsejede telemonopol i Norge. Telenor har også aktiviteter i bl.a. Norge, Sverige og Central- og Østeuropa TDCs årsregnskab Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september

18 35 Telenor er aktiv på detailmarkedet for bredbåndsopkoblinger leveret via kobberinfrastruktur. Telenor køber i den forbindelse adgang til TDCs kobberinfrastruktur. [ ] Telia Danmark (Telia) er ejet af et svenskfinsk selskab, TeliaSonera. TeliaSonera er ejet af den tidligere statsejede televirksomhed i Sverige, Telia, og den tidligere statsejede televirksomhed i Finland, Sonera. Telia har desuden aktiviteter i bl.a. Sverige, de baltiske lande og Spanien. I Danmark råder Telia over egen mobilinfrastruktur. 37 Telia er aktiv på detailmarkedet for bredbåndsopkoblinger leveret via kobberinfrastruktur. Telia køber adgang til TDCs kobberinfrastruktur. [ ] MARKEDSBESKRIVELSE 38 Bredbånd kan leveres via tre typer af teleinfrastruktur. Det drejer sig overordnet om: 1. Fastnet (leveres via kobber, kabel, fiber og LAN). 2. Fast trådløs (WiMAX; en kunde har en trådløs forbindelse, der kun kan bruges fra et stationært punkt eksempelvis kundens hus). 3. Mobilt bredbånd (leveres via mobilmasterne; kunden kan gå på nettet, uanset hvor kunden er). 39 Fælles for de tre overordnede infrastrukturer er, at de giver adgang til internettet via bredbånd. Der kan imidlertid afhængig af det endelige produkt være store forskelle med hensyn til hastighed og stabilitet. Den periode, der undersøges i nærværende sag, strækker sig fra 2009 til og med I det følgende gives en beskrivelse af kobberinfrastrukturen (fastnet), og som er genstand for undersøgelserne i nærværende sag Kobbernettet 41 Kobberinfrastrukturen blev oprindeligt benyttet til almindelig telefoni (herefter PSTN). TDC har over årene udbygget kobberinfrastrukturen, så den via xdslteknologi i dag også kan bruges til at etablere bredbåndsopkoblinger. Medio 11 Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september Data fra Erhvervsstyrelsen sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 27. september og 15

19 2012 kunne der leveres en forbindelse på minimum 2 Mbit/s til 98 pct. af de danske husstande og virksomheder xdsl-teknologien er typisk en asymmetrisk forbindelse. Det vil sige, at hastigheden som slutbrugeren kan hente data ned (download) fra internettet med, er højere, end den hastighed slutkunden sender data (upload) fra sin computer med. Hertil kommer, at signalet mister styrke afhængig af afstanden mellem slutkunden og det første punkt i infrastrukturen, hvor trafikken opsamles. 43 Ud af det samlede antal bredbåndabonnementer, anvendte 35,6 pct. kobberinfrastrukturen i medio I det følgende beskrives kobberinfrastrukturen nærmere, herunder også televirksomheders tilgang til denne: 1. Opbygningen af kobberinfrastrukturen. 2. Beskrivelse af de engrosprodukter, TDC udbyder på kobberinfrastrukturen. 3. Televirksomheders tilgang til markedet, herunder valg af engrosprodukt. 4. Reguleringen af disse engrosprodukter Opbygning af kobberinfrastrukturen 44 En bredbåndsopkobling kræver en infrastruktur, som forbinder slutkundens computer med internettet. 45 Infrastrukturen kan opdeles i to overordnede dele, henholdsvis accessnet og backbone. Accessnettet er de kabler, der er gravet helt ud til slutkundens husstand, mens backbonenettet er den del af infrastrukturen, der opsamler dataene fra samtlige slutkunder, og formidler dem mellem de forskellige slutkunder samt fra slutkunder til internettet. 46 Figur 1 illustrerer de to overordnede dele af en sådan infrastruktur. 13 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 16

20 Figur 1: Access og backbone Note: Lokalcentralen forbinder de to overordnede dele af infrastrukturen. 47 Kobberinfrastrukturen udgøres overordnet set af en blanding af både kobberkabler og fiberkabler, hvor accessnettet består af kobberkabler, mens backbonenettet består af fiberkabler. Det er typen af kabler i accessnettet, der er afgørende for betegnelsen af den enkelte infrastruktur Accessnettet forbinder slutkunden til backbonenettet. Det sker via elektronisk udstyr, placeret i hver sin ende af kobberkablerne, dvs. henholdsvis hos slutkunden og typisk på en lokalcentral. Hos slutkunden består det elektroniske udstyr af et modem og eventuelt en router (herefter kundeplaceret udstyr). På lokalcentralen er accessnettet forbundet til backbonenettet via DSLAM er. 16 En DSLAM s funktion er at opsamle data fra alle tilsluttede slutkunder og videresende disse data i backbonenettet. Engroskunder kan koble deres egen DSLAM til TDCs accessnet. 49 Forbindelsen fra slutkunden til backbonenettet er illustreret i figur Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse for marked 4 af 16. august DSLAM er en forkortelse for Digital Subscriber Line Access Multiplexer. 17

21 Figur 2: Access, lokalcentral og backbone 50 Fiberkablerne i backbonenettet er formet som en række ringe, der er forbundet med hinanden via netværksudstyr. Formålet med ringstrukturen er at sikre, at et nedbrud ét sted ikke blokerer for datatrafikken, men at datatrafikken kan sendes den anden vej rundt i ringen og nå frem til destinationen. 51 Backbonenettet dækker hele Danmark via adskillige ringe, som er forbundet med hinanden. Ringene har en rangorden, der er arrangeret efter, hvor tæt de er placeret på slutkunderne, herunder hvor aggregeret datatrafikken er i de pågældende ringe. Jo længere væk ringene ligger fra slutkunderne, jo mere aggregeret er datatrafikken i den pågældende ring. Aggregeringen betyder, at flere slutkunder er forbundet til den pågældende ring og dermed, at der er mere datatrafik i den pågældende ring end i den/de foregående ring(e). 52 Den første ring i ringstrukturen kaldes en lag 2-ring. Lag 2-ringene er de ringe, der ligger tættest på slutkunderne. Slutkunderne forbindes til lag 2-ringene ved hjælp af et fiberkabel mellem den DSLAM, slutkunderne er koblet til, og den på- 18

22 gældende lag 2-ring. Der er 164 lag 2-ringe i Danmark, 17 som hver i sær opsamler trafik fra de slutkunder, der er tilkoblet den pågældende lag 2-ring. Lag 2-ringene udgør tilsammen den regionale del af kobberinfrastrukturen. 53 Den anden ring i ringstrukturen kaldes en lag 3-ring. Lag 3-ringene opsamler datatrafik fra flere lag 2-ringe. Lag 3-ringene udgør tilsammen den nationale del af kobberinfrastrukturen. 54 Den tredje og sidste ring i ringstrukturen kaldes Core-net. Core-nettet aggregerer datatrafik fra alle lag 3-ringene. Core-nettet samler dermed al datatrafik fra alle slutkunder. 55 Engroskunder kan koble sig til TDCs backbonenet flere forskellige steder. En beskrivelse heraf følger af boks 1. Boks 1 INDKOBLINGSPUNKTER I DE ENKELTE RINGE DSLAM forbindes til lag 2-ringene ved hjælp af lag 2-switche (illustreret ved trekanterne i figur 3, herunder et fiberkabel, der går mellem DSLAM og lag 2-switche. En lag 2-switch er netværksudstyr, som er placeret i lag 2-ringene. Lag 2-switchen er ét af de punkter, hvor engroskunder kan koble deres egen infrastruktur til TDCs infrastruktur. Lag 2-ringene er forbundet med lag 3-ringene ved hjælp af lag 3-routere (illustreret ved prikkerne i figur 3), som er netværksudstyr, der er placeret i lag 3-ringene. Lag 3-routerne er ét af de punkter, hvor engroskunder kan koble deres egen infrastruktur til TDCs infrastruktur. Lag 3-ringene er forbundet med TDCs Core-net ved hjælp core-routere (illustreret ved firkanterne i figur 3), som er placeret i Core-nettet. Fra Core-nettet dirigeres TDCs datatrafik mellem kobberinfrastrukturen og internettet. Ringene er udtryk for en aggregering af datatrafik, så flere og flere slutbrugeres datatrafik opsamles for hver ring. 17 Global Connects mail til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 10. august

23 Figur 3: Fiberringene i backbonenettet 56 Etablering af en bredbåndsforbindelse til internettet via kobberinfrastrukturen kræver alle de elementer, der fremgår af figur 2. Televirksomheder, der ønsker at udbyde bredbåndsopkoblinger til slutkunder via kobberinfrastrukturen, er derfor nødsaget til at få adgang til alle de råvarer, der fremgår af figur 2, hvilket i praksis sker ved køb af et af TDCs engrosprodukter. 57 TDC er den eneste netværksoperatør, der har et landsdækkende kobberaccessnet. Dette skyldes, at det kræver omfattende investeringer at grave kabler ud til hver enkel husstand i landet. Nogle netværksoperatører har investeret i eget backbonenet, herunder fx Telia og Global Connect. 18 Konkurrerende teleoperatører skal derfor som minimum købe sig adgang til TDCs accessnet for at levere produkter baseret på kobberinfrastrukturen, men kan selv investere i eller købe adgang til backbonenet og DSLAM hos tredjeparter Engrosbredbåndsløsninger på kobberinfrastrukturen 58 TDC udbyder i dag forskellige typer engrosprodukter på kobberinfrastrukturen; rå kobber, BSA og TDC Bredbånd Basic. Produkterne har forskellig forædlingsgrad. Det mindst forædlede produkt er rå kobber, mens det mest forædlede produkt er TDC Bredbånd Basic. 18 Global Connect agerer hovedsageligt som en grossist, og sælger adgang til sit backbonenet til televirksomheder. [ ]. 20

24 59 Forskellene mellem de mest anvendte engrosprodukter er opsummeret i tabel 1. Tabel 1 OVERSIGT OVER VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM ENGROSBREDBÅNDS- LØSNINGER PÅ KOBBERINFRASTRUKTUREN RÅ KOBBER BIT STREAM ACCESS (BSA) 19 POI 2 20 POI 3 TDC BREDBÅND BASIC Reguleret produkt Indkoblingspunkter Ja Ja Ja Nej [XX] [XX] [XX] [XX] Investeringsgrad Høj (investeringer i bl.a. DSLAM på alle lokalcentraler og transport herfra til internettet) Middel Under middel (investeringer i core-net) Ingen investeringer i infrastruktur. Differentieringsgrad på detailmarkedet Høj Middel Middel Ingen 60 Den væsentligste forskel mellem engrosprodukterne er, hvor meget infrastruktur engroskunden selv skal investere i eller købe hos tredjeparter samt, hvor meget engroskunden kan differentiere sine detailprodukter fra TDCs detailprodukter. 61 Engrosprodukterne er kendetegnet ved at have forskellig forædlingsgrad. Rå kobber giver alene adgang til TDCs accessnet (eksklusiv elektronisk udstyr), mens TDC Bredbånd Basic giver adgang til alle elementerne af infrastrukturen (inklusiv elektronisk udstyr). 62 TDC er af Erhvervsstyrelsen forpligtet til at udbyde produkterne baseret på rå kobber samt BSA-produkterne. TDC udbyder det sidste engrosprodukt, TDC Bredbånd Basic, på kommercielle vilkår. 63 TDCs konkurrenter kan således selv vælge, hvor stor en del af de nødvendige råvarer de vil aftage fra TDC, og dermed hvor stor en del de selv vil investere eller eventuelt købe hos tredjeparter. Typisk ses det i markedet, at konkurren- 19 BSA er en fællesbetegnelse for POI 1, POI 2 og POI 3. [XX] 20 POI er en forkortelse for Point Of Interconnection. TDC udbyder engrosprodukterne POI1, POI2 og POI3. De tre engrosprodukter har forskellig forædlingsgrad. POI1 er det mindst forædlede produkt og involverer flere egen-investeringer i netværksudstyr, mens POI3 er det mest forædlede produkt med færrest egen-investeringer i udstyr. Et mere forædlet produkt giver derfor også færre muligheder for at differentiere sig fra TDCs bredbåndsprodukt. 21

25 terne anvender et miks af forskellige engrosprodukter, fordi de derigennem er i stand til at optimere deres drift og drage fordel af de forskellige economies of scope, som TDC som følge af telereguleringen videregiver Kabel-tv-nettet 64 Kabel-tv nettet dækker 63 pct. af alle husstande og virksomheder i Danmark. Kabel-tv-nettet er oprindeligt bygget til at sende tv-signaler. Det er muligt at levere bredbånd via kabel-tv-nettet, og i nogle områder med en hastighed på over 100 Mbit/s. Kabel-tv-nettet er en delt ressource. Det betyder, at hastigheden på forbindelsen afhænger af antallet af samtidige brugere. 21 Den markedsførte hastighed for bredbånd via kabel-tv-nettet er mellem 15 og 100 Mbit/s. 65 Bredbånd leveret via kabel-tv-nettet udgjorde medio 2013 ca. 19 pct. af bredbåndsmarkedet Fibernettet 66 Fiberinfrastrukturen dækker ca. 41 pct. af de danske husstande og virksomheder. Fiberinfrastrukturen er i modsætning til kobberinfrastrukturen og kabel-tv nettet en symmetrisk forbindelse, dvs. download- og uploadhastigheden er den samme. Fibernettet er kendetegnet ved at kunne levere meget høje hastigheder på helt op til 1 Gbit/s Bredbånd via fibernettet udgjorde 9 pct. af bredbåndsmarkedet medio Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er i fortsat fremgang. Fra medio 2012 til medio 2013 er der kommet nye fiberabonnementer. 68 Fiberabonnementernes andel af de samlede fastnet bredbåndsabonnementer er steget fra 11,2 pct. medio 2012 til 13,0 pct. medio LAN 69 LAN er en forkortelse for Local Area Network. LAN er et internt lokalnet i eksempelvis en boligforening, hvor de enkelte husstande deler en fælles internetforbindelse. LAN benyttes til at fordele en internetopkobling mellem flere brugere inden for et geografisk afgrænset område. 70 LAN udgjorde 4,2 pct. af bredbåndsmarkedet medio Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 23 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2012, side Telestatistikken, 1. halvår 2013, målt på antal bredbåndsabonnementer. 22

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelse for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) IT- & Telestyrelsen 22. december 2009 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7 3.1

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Samtrafikforum 34. møde Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Dagsorden 1. Velkomst 2. Mobilnumre 3. Revision af prisklemmetilsynet 4. Tidsplaner for markedsafgørelser mv.

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn

NOTAT. Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn NOTAT 16. august 2012 /chkjgi-erst Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn Erhvervsstyrelsen har i perioden den 21. december 2011 til og med den 30. januar

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net

Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net Analyse af netadgangen til TDC s kabel-tv-net 19. september 2013 INDLEDNING 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Indledning... 3 1.1 Reguleringen af TDC s kabel-tv-net... 3 1.2 Analysens indhold... 5 2. Hvorfor

Læs mere

Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser

Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser 26. marts 2014 /chkjgi ERHVERVSSTYRELSEN Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser Erhvervsstyrelsen har i perioden fra den 30. januar

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast; UDKAST TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Ovengaden neden vandet 7 1414 København K Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede multikanal og multicast

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere