Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger"

Transkript

1 Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Danske Patienter Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger 16. august 2013 Sagsnr /1/ Reference AAH T E Hermed fremsendes høringsmateriale til brug for Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af Tandplejeprognose , dimensioneringsplan for specialtandlæger samt for styrelsens rådgivning af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende uddannelsen af tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere. Høringsmaterialet indeholder en række oplysninger om de enkelte faggrupper, herunder oplysninger fordelt på køn, alder, region og branche. For at give en fælles ramme til vurdering af den demografiske udviklings betydning for dimensioneringen af tandplejere, kliniske tandteknikere, tandlæger og de to odontologiske specialer indeholder høringsmaterialet i bilag A oversigter over den forventede udvikling i befolkningstallet samt aldersfordelingen. Høringsparterne anmodes venligst om at besvare en række spørgsmål i relation til materialet. Besvarelserne vil indgå som et væsentligt element i Sundhedsstyrelsens arbejde. Høringsmaterialet er fremsendt til: Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Danske Patienter

2 Høringsparterne forventes ikke at gå i gang med konkrete beregninger, men bedes vurdere, ud fra den viden de allerede har og det fremsendte materiale, hvilken udvikling inden for den enkelte faggruppe, der forventes i de kommende år. Høringsparterne inviteres til at svare på spørgsmålene inden for alle erhverv uanset om parten er tilknyttet erhvervet. Dette kan undlades såfremt det ikke findes relevant. Hvis ikke alle spørgsmålene besvares bedes årsagen hertil angives i høringssvaret. Høringsparterne bedes venligst besvare materialet senest 11. oktober De indkomne høringssvar offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: ensionering/tandlaege.aspx Med venlig hilsen Anders Astrup Haahr Specialkonsulent Side 2

3 Indhold 1 Faggruppe: Tandlæger Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel: Spørgsmål vedrørende dimensionering: Faggruppe: Specialtandlæger i ortodonti Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål vedrørende dimensionering Faggruppe: Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål vedrørende dimensionering Faggruppe: Tandplejere Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål vedrørende dimensionering Faggruppe: Kliniske tandteknikere Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål vedrørende dimensionering Bilag A: Side 3

4 1 Faggruppe: Tandlæger Hvor andet ikke er nævnt er tallene baseret på Sundhedsstyrelsens bevægelsesregister opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene dækker beskæftigede tandlæger til og med 69 år. Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2010 opgjort antallet af beskæftigede tandlæger til i alt Svarende til 0,9 tandlæger pr indbyggere. Endvidere var der 17 ledige tandlæger. Figur 1: Alders- og kønsfordeling af beskæftigede tandlæger i 2010 Figur 2: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede tandlæger i 2010 Side 4

5 Figur 3: Aldersfordeling af beskæftigede tandlæger i 2010 fordelt på region Figur 4: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede tandlæger i 2010 fordelt på region Tabel 1: Antal beskæftigede tandlæger i alt fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Side 5

6 Antallet af beskæftigede tandlæger er dermed faldet med 219 fra 2001 til 2010 svarende til 4,2 % og et gennemsnitlig årligt fald på 0,48 %. Tabel 2 Udvikling i andel af beskæftigede tandlæger fordelt på branche Andel i 2001 Andel i 2010 Hospitaler 1,0% 1,4% Kommunal tandpleje 21,9% 20,0% Praktiserende tandlæger 64,7% 63,4% Undervisning, forskning og offentlig forvaltning 4,6% 5,3% Øvrige 7,7% 9,9% I alt 100% 100% Tabel 3: Antal beskæftigede tandlæger i Region Hovedstaden fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 4: Antal beskæftigede tandlæger i Region Sjælland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 5: Antal beskæftigede tandlæger i Region Syddanmark fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Side 6

7 Tabel 6: Antal beskæftigede tandlæger i Region Midtjylland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 7: Antal beskæftigede tandlæger i Region Nordjylland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 8 Gennemsnitlig pensionsalder i 2010 i forhold til branche Gns. alder Antal Kommunal tandpleje 62,3 30 Praktiserende tandlæger 62,2 59 offentlig forvaltning 66,0 2 Øvrige 60,5 41 Figur 5: Antal beskæftigede tandlæger pr indbyggere i 2010 i alt og på regionsniveau Side 7

8 Figur 6: Prognose for udvikling i antallet af tandlæger Fremskrivningen er fra Sundhedsstyrelsens kommende tandplejeprognose og inkluderer tandlæger på orlov. Hovedscenarie: Tilgang på 120 tandlæger årligt Scenarie 1: Tilgang på 120 tandlæger årligt frem til og med 2019, 130 tandlæger fra 2020 og frem Scenarie 2: Tilgang på 120 tandlæger årligt frem til og med 2019, 140 tandlæger fra 2020 og frem Det antages, at et ændret optag først kan træde i kraft i 2015 og da uddannelsen er af 5 års varighed betyder det, at et justeret optag først får betydning for tilgangen af tandlæger fra 2020 og frem. Tabel 9: Sammenligning af de 3 scenarier Hovedscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Antal i Antal i Vækst (antal) Vækst i % % -15% -12% Gns. vækst pr. år -0,8% -0,7% -0,5% I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af, hvor mange tandlæger, der vil være behov for, såfremt vi ønsker at bevare samme ratio af tandlæger pr indbyggere som, der var i Side 8

9 Figur 7: Udvikling i behov ved ratio tandlæge pr indbyggere som i 2010 I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af efterspørgslen efter tandlæger, der baserer sig på udvalgte vækstrater pr. år i efterspørgslen. Det antages i fremskrivningen, at der i 2011 var balance mellem udbud og efterspørgsel. Figur 8: Udviklingen i efterspørgslen efter tandlæger Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel: Spørgsmål 1: Vurderes prognosens fremskrivning af tandlæger i hovedscenariet at være retvisende? Begrund gerne svaret. Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet af og efterspørgslen efter tandlæger? Side 9

10 Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter tandlæger de kommende år at være større eller mindre end det estimerede udbud i hovedscenariet, jf. Figur 6? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for tandlæger? I vurderingen bør der så vidt muligt tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer mv. 1.2 Spørgsmål vedrørende dimensionering: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vurderer, at der fremadrettet vil blive uddannet mellem tandlæger årligt. I prognosens hovedscenarie er antaget, at der vil blive uddannet 120 tandlæger årligt. Endvidere er præsenteret fremskrivninger for antallet af tandlæger, såfremt der uddannes henholdsvis 130 eller 140 tandlæger årligt. Spørgsmål 5: Hvor mange tandlæger bør der fremadrettet uddannes årligt, og med hvilken begrundelse? Side 10

11 2 Faggruppe: Specialtandlæger i ortodonti Hvor andet ikke er nævnt er tallene baseret på Sundhedsstyrelsens bevægelsesregister opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene dækker beskæftigede specialtandlæger i ortodonti til og med 69 år. Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2010 opgjort antallet af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti til i alt 135, svarende til 2,4 specialtandlæger pr indbyggere. Figur 9: Alders og kønsfordeling af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti i Kvinder Mænd Figur 10: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti i 2010 Side 11

12 Tabel 10: Antal beskæftigede specialtandlæger i ortodonti i alt fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 11 Udvikling i andel af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti fordelt på branche Andel i 2001 Andel i 2010 Hospitaler 0,8% 3,0% Kommunal tandpleje 58,6% 55,6% Praktiserende tandlæger 25,6% 22,2% Undervisning, forskning og offentlig forvaltning 14,3% 11,9% Øvrige 3,8% 7,4% I alt 103% 100% Pensionsalderen for specialtandlæger i ortodonti ansat i kommunal tandpleje var i 2010 gennemsnitligt 66,5 år mens den for specialtandlæger i ortodonti i privat praksis var 65,5 år. Usikkerheden på de beregnede pensionsaldre for specialtandlæger i ortodonti er dog meget stor, da beregningsgrundlaget er 4 specialtandlæger. Figur 11: Antal specialtandlæger i ortodonti pr indbyggere i alt og på regionsniveau 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Side 12

13 Figur 12: Prognose for udvikling i antallet af specialtandlæger i ortodonti Fremskrivningen er fra Sundhedsstyrelsens kommende tandplejeprognose og inkluderer specialtandlæger på orlov. Hovedscenarie: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter et optag på 9 årligt Scenarie 1: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter 7 årligt fra 2014 og frem Scenarie 2: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter 11 årligt fra 2014 og frem Tabel 12: Sammenligning af de 3 scenarier Hovedscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Antal i Antal i Vækst (antal) Vækst i % % 31% 81% Gns. vækst pr. år 1,9% 1,1% 2,5% I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af, hvor mange specialtandlæger i ortodonti, der vil være behov for, såfremt vi ønsker at bevare samme ratio af specialtandlæger i ortodonti pr indbyggere som, der var i Side 13

14 Figur 13: Udvikling i behov ved ratio specialtandlæger i ortodonti pr indbyggere som i 2010 I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af efterspørgslen efter specialtandlæger i ortodonti, der baserer sig på udvalgte vækstrater pr. år i efterspørgslen. Det antages i fremskrivningen, at der i 2011 var balance mellem udbud og efterspørgsel. Figur 14: Udviklingen i efterspørgslen efter specialtandlæger i ortodonti Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Vurderes prognosens fremskrivning af specialtandlæger i ortodonti i hovedscenariet at være retvisende? Begrund gerne svaret. Side 14

15 Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet af og efterspørgslen efter specialtandlæger i ortodonti? Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter specialtandlæger i ortodonti de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud i hovedscenariet, jf. Figur 12? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for specialtandlæger i ortodonti? I vurderingen bør der så vidt muligt tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer mv. 2.2 Spørgsmål vedrørende dimensionering Den nuværende uddannelseskapacitet er fastsat i Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan til 9 uddannelsesforløb pr år. Spørgsmål 5: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Side 15

16 3 Faggruppe: Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Hvor andet ikke er nævnt er tallene baseret på Sundhedsstyrelsens bevægelsesregister opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene dækker beskæftigede specialtandlæger til og med 69 år. Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2010 opgjort antallet af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi til i alt 54, svarende til 1 specialtandlæge pr indbyggere. Figur 15: Alders og kønsfordeling af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i Kvinder Mænd Figur 16: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mundog kæbekirurgi i ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Side 16

17 Tabel 13: Antal beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i alt fordelt på branche Hospitaler Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 14 Udvikling i andel af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi fordelt på branche Andel i 2001 Andel i 2010 Hospitaler 38,9% 44,4% Praktiserende tandlæger 27,8% 27,8% Undervisning, forskning og offentlig forvaltning 22,2% 16,7% Øvrige 11,1% 11,1% I alt 100% 100% Figur 17: Antal specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi pr indbyggere i alt og på regionsniveau 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Side 17

18 Figur 18: Prognose for udvikling i antallet af specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Fremskrivningen er fra Sundhedsstyrelsens kommende tandplejeprognose og inkluderer specialtandlæger på orlov. Hovedscenarie: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter 4 årligt fra 2014 og frem Scenarie 1: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter 2 årligt fra 2014 og frem Scenarie 2: Baserer sig på det faktiske optag på uddannelsen frem til og med Herefter 6 årligt fra 2014 og frem Tabel 15: Sammenligning af de 3 scenarier Hovedscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Antal i Antal i Vækst (antal) Vækst i % % 15% 126% Gns. vækst pr. år 2,2% 0,6% 3,4% I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af, hvor mange specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, der vil være behov for, såfremt vi ønsker at bevare samme ratio af specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi pr indbyggere som, der var i Side 18

19 Figur 19: Udvikling i behov ved ratio specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi pr indbyggere som i 2010 I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af efterspørgslen efter specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi, der baserer sig på udvalgte vækstrater pr. år i efterspørgslen. Det antages i fremskrivningen, at der i 2011 var balance mellem udbud og efterspørgsel. Figur 20: Udviklingen i efterspørgslen efter specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Vurderes prognosens fremskrivning af tandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi i hovedscenariet at være retvisende? Begrund gerne svaret. Side 19

20 Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet af og efterspørgslen efter specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi? Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud i hovedscenariet, jf. Figur 18? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi? I vurderingen bør der så vidt muligt tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer mv. 3.2 Spørgsmål vedrørende dimensionering Den nuværende uddannelseskapacitet er fastsat i Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan til 4 uddannelsesforløb pr år. Spørgsmål 5: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Side 20

21 4 Faggruppe: Tandplejere Hvor andet ikke er nævnt er tallene baseret på Sundhedsstyrelsens bevægelsesregister opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene dækker beskæftigede tandplejere til og med 69 år. Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2010 opgjort antallet af beskæftigede tandplejere til i alt Svarende til 0,34 tandplejere pr indbyggere. Endvidere var der 39 ledige. Figur 21: Aldersfordeling af beskæftigede tandplejere i Der er fortsat ganske få mandlige tandplejere. Dog er antallet af mandlige tandplejere i perioden steget fra 52 til 72. Figur 22: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede tandplejere i ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Side 21

22 Figur 23: Aldersfordeling af beskæftigede tandplejere fordelt på region i 2010 Figur 24: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede tandplejere fordelt på region i 2010 Tabel 16: Antal beskæftigede tandplejere i alt fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Side 22

23 Antallet af beskæftigede tandplejere er dermed de seneste år steget med 598 svarende til 45,7 % og en gennemsnitlig årlig vækst på 4,3 %. Det er værd at bemærke, at stigningen i høj grad ses inden for privat praksis. Tabel 17: Udvikling i andel af beskæftigede tandplejere fordelt på branche Andel i 2001 Andel i 2010 Hospitaler 1,5% 1,3% Kommunal tandpleje 19,4% 20,6% Praktiserende tandlæger 43,2% 48,3% offentlig forvaltning 11,5% 9,4% Øvrige 24,4% 20,3% I alt 100% 100% Tabel 18: Antal beskæftigede tandplejere i Region Hovedstaden fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 19: Antal beskæftigede tandplejere i Region Sjælland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 20: Antal beskæftigede tandplejere i Region Syddanmark fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Side 23

24 Tabel 21: Antal beskæftigede tandplejere i Region Midtjylland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 22: Antal beskæftigede tandplejere i Region Nordjylland fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Øvrige I alt Tabel 23 Gennemsnitlig pensionsalder i 2010 i forhold til branche Gns. alder Antal Kommunal tandpleje 60,8 4 Praktiserende tandlæger 62,3 4 offentlig forvaltning 54,5 2 Øvrige 53,0 15 Figur 25: Antal tandplejere pr indbyggere i alt og på regionsniveau 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 - Side 24

25 Figur 26: Prognose for udvikling i antallet af tandplejere Fremskrivningen er fra Sundhedsstyrelsens kommende tandplejeprognose Fremskrivningen inkluderer tandplejere i arbejdsstyrken, inklusiv tandplejere på orlov. Hovedscenarie: Tilgang på 110 tandplejere årligt Scenarie 1: Tilgang på 110 tandplejere årligt frem til og med 2017, 100 fra 2018 og frem Scenarie 2: Tilgang på 110 tandplejere årligt frem til og med 2017, 120 fra 2018 og frem For scenarie 1 og 2 er det antaget, at et ændret optag først vil kunne træde i kraft i Da uddannelsen er af 3 års varighed betyder det, at et justeret optag først får betydning for tilgangen af tandplejere for 2018 og frem. Tabel 24: Sammenligning af de 3 scenarier Hovedscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Antal i Antal i Vækst (antal) Vækst i % % 50% 67% Gns. vækst pr. år 1,9% 1,7% 2,2% I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af, hvor mange tandplejere, der vil være behov for, såfremt vi ønsker at bevare samme ratio af tandplejere pr indbyggere som, der var i Side 25

26 Figur 27: Behov udtrykt ved ratio tandplejere pr indbyggere som i 2010 I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af efterspørgslen efter tandplejere, der baserer sig på udvalgte vækstrater pr. år i efterspørgslen. Det antages i fremskrivningen, at der i 2011 var balance mellem udbud og efterspørgsel. Figur 28: Udviklingen i efterspørgslen efter tandplejere Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Vurderes prognosens fremskrivning af tandplejere i hovedscenariet at være retvisende? Begrund gerne svaret. Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet af og efterspørgslen efter tandplejere? Side 26

27 Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter tandplejere de kommende år at være større eller større eller mindre end det forventede udbud i hovedscenariet, jf. Figur 26Figur 26? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for tandplejere? I vurderingen bør der så vidt muligt tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer mv. 4.2 Spørgsmål vedrørende dimensionering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vurderer, at der fremadrettet vil blive uddannet mellem tandplejere årligt. I prognosens hovedscenarie er antaget, at der vil blive uddannet 110 tandplejere årligt. Endvidere er præsenteret fremskrivninger for antallet af tandplejere, såfremt der uddannes henholdsvis 100 eller 120 årligt. Spørgsmål 5: Hvor mange tandplejere bør der fremadrettet uddannes årligt, og med hvilken begrundelse? Side 27

28 5 Faggruppe: Kliniske tandteknikere Hvor andet ikke er nævnt er tallene baseret på Sundhedsstyrelsens bevægelsesregister opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Tallene dækker beskæftigede kliniske tandteknikere til og med 69 år. Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2010 opgjort antallet af beskæftigede kliniske tandteknikere til i alt 367. Svarende til 0,66 kliniske tandteknikere pr indbyggere. Endvidere var der 7 ledige kliniske tandteknikere. Figur 29: Alders og kønsfordeling af beskæftigede kliniske tandteknikere i 2010 Figur 30: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede kliniske tandteknikere i 2010 Side 28

29 Figur 31: Aldersfordeling af beskæftigede kliniske tandteknikere i 2010 fordelt på region Figur 32: Procentuel aldersfordeling af beskæftigede kliniske tandteknikere i 2010 fordelt på region Side 29

30 Tabel 25: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i alt fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Antallet af beskæftigede kliniske tandteknikere har dermed de seneste år varieret fra minimum 351 i 2004 til 380 i Der gøres opmærksom på, at branchen Fremstilling af dentale instrumenter indeholder selvstændige kliniske tandteknikere med egen praksis samt ansatte herved. Tabel 26: Udvikling i andel af beskæftigede kliniske tandteknikere fordelt på branche Andel i 2001 Andel i 2010 Hospitaler 2,7% 1,9% Kommunal tandpleje 0,8% 0,8% Praktiserende tandlæger 36,6% 32,2% offentlig forvaltning 3,0% 3,8% Fremstilling af dentale intrumenter 27,1% 47,1% Øvrige 29,8% 14,2% I alt 100% 100% Tabel 27: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i Region Hovedstaden fordelt på branche Hospitalsansat Privat praksis offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Side 30

31 Tabel 28: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i Region Sjælland fordelt på branche Hospitalsansat Kommunal tandpleje Privat praksis offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Tabel 29: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i Region Syddanmark fordelt på branche Hospitalsansat Kommunal tandpleje Privat praksis offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Tabel 30: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i Region Midtjylland fordelt på branche Hospitalsansat Kommunal tandpleje Privat praksis offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Tabel 31: Antal beskæftigede kliniske tandteknikere i Region Nordjylland fordelt på branche Privat praksis offentlig forvaltning Fremstilling af dentale intrumenter Øvrige I alt Side 31

32 Tabel 32 Gennemsnitlig pensionsalder i 2010 i forhold til branche Gns. alder Antal Fremstilling af dentale instrumenter 58,5 8 Figur 33: Antal kliniske tandteknikere pr indbyggere i alt og på regionsniveau Figur 34: Prognose for udvikling i antallet af kliniske tandteknikere Fremskrivningen er fra Sundhedsstyrelsens kommende tandplejeprognose og indeholder kliniske tandteknikere på orlov. Hovedscenarie: Tilgang af 12 kliniske tandteknikere årligt Side 32

33 Scenarie 1: Tilgang af 12 kliniske tandteknikere frem til og med 2020, 10 fra 2021 og frem Scenarie 2: Tilgang af 12 kliniske tandteknikere frem til og med 2020, 14 fra 2021 og frem Det antages, at et ændret optag først vil kunne træde i kraft i Da uddannelsen er af 5½ års varighed betyder det at et justeret optag først får betydning for tilgangen af kliniske tandteknikere fra 2021 og frem. Tabel 33: Sammenligning af de 3 scenarier Hovedscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Antal i Antal i Vækst (antal) Vækst i % % -9% 7% Gns. vækst pr. år 0,0% -0,4% 0,3% I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af, hvor mange kliniske tandteknikere, der vil være behov for, såfremt vi ønsker at bevare samme antal kliniske tandteknikere pr indbyggere som, der var i Figur 35: Behov udtrykt ved ratio kliniske tandteknikere pr indbyggere som i 2010 Side 33

34 I nedenstående figur ses en teknisk fremskrivning af efterspørgslen efter kliniske tandteknikere, der baserer sig på udvalgte vækstrater pr. år i efterspørgslen. Det antages i fremskrivningen, at der i 2011 var balance mellem udbud og efterspørgsel. Figur 36: Udviklingen i efterspørgslen på kliniske tandteknikere Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Vurderes prognosens fremskrivning af kliniske tandteknikere i hovedscenariet at være retvisende? Begrund gerne svaret. Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet af og efterspørgslen efter kliniske tandteknikere? Spørgsmål 3: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter kliniske tandteknikere de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud i hovedscenariet, jf. Figur 34? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for kliniske tandteknikere? I vurderingen bør der så vidt muligt tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokus- og indsatsområder, strukturændringer mv. Side 34

35 5.2 Spørgsmål vedrørende dimensionering Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vurderer, at der fremadrettet vil blive uddannet mellem kliniske tandteknikere årligt. I prognosens hovedscenarie er antaget, at der vil blive uddannet 12 kliniske tandteknikere årligt. Endvidere er præsenteret fremskrivninger for antallet af kliniske tandteknikere, såfremt der uddannes henholdsvis 10 eller 14 kliniske tandteknikere årligt. Spørgsmål 5: Hvor mange kliniske tandteknikere bør der fremadrettet uddannes årligt, og med hvilken begrundelse? Side 35

36 6 Bilag A: Kilde: Danmarks statistik, befolkningsfremskrivning januar Befolkningsudvikling for udvalgte aldersgrupper år år år % Aldersgruppers andel af befolkningen 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0-17 år år år 65+ 5% 0% Side 36

37 Befolkningsfremskrivning Danmark i alt Befolkningsfremskrivning på regionsniveau Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Side 37

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen De specialevidenskabelige selskaber Danske Regioner De Regionale videreuddannelsessekretariater Lægeforeningen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 28-212 Hermed fremsendes

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI Dansk Patologiselskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79

Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 BILAG I: Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 (Af Knud Juel, DANSK INSTITUT FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI Indledning Formålet med dette notat er at beskrive tidsudviklingen i kræftdødeligheden på Færøerne

Læs mere

København, den 28. oktober 2016

København, den 28. oktober 2016 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge 67 2300 København S Att: Fuldmægtig, cand.scient.san.publ. Stine Schou Mikkelsen HØRINGSSVAR: SPECIALE: OFTALMOLOGI Spørgsmål vedrørende

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi?

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi? Til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab. 31.oktober 2016. Dansk Radiologisk Selskabs svar på Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 i specialet

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst november 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt praksis nr. 048-08 Regionernes udgifter til medicintilskud juni 2008

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl.

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl. HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Danske Regioner Regionernes Lønnings- og Takstnævn KL Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Faglige organisationer

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere