Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet vej Baggrund Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune godkendte 12. maj 2015 en ny Energi2020-politik der medfører en ny målsætning for opstilling af vindmøller. Målet er, at vindkraft skal bidrage med en øget andel vedvarende energi på 22 % i forhold til produktionstallet for Aktuelt er der 380 MW vindkraft opstillet i kommunen og målet er at nå 550 MW. Den 29. september 2015 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget den daværende opdaterede ansøgning om etablering af 3 stk 130 m vindmøller ved vej. Konklusionen blev, at sætte projektet på standby indtil det blev undersøgt, om området kunne udvides til et større område (øget volume). Ansøgerne har siden arbejdet med at udvide området. Det har udmøntet sig i de her 2 beskrevne alternativer, som omfatter dels 5 og m vindmøller. Disse alternativer ønskes nu behandlet som de egentlige projektansøgninger for projektet ved vej. Det større volumen er opnået ved at indgå aftale om opkøb af en ejendom samt inddrage en lodsejer nord for det oprindeligt ansøgte område i projektet. Projekt 3 møller 130 m (tidligere) 5 møller 150 m (nu ansøgt) 7 møller 150 m (nu ansøgt) Årlig parkproduktion kwh kwh kwh Generatoreffekt 6 MW 18 MW 25,2 MW På det her udarbejdede grundlag ønskes projektet således igangsat i Ringkøbing-Skjern Kommune igen. 1

2 Nr Emne Bemærkning 1 Ansøgere Frands Jørgen Kjær vej Stakroge Jens Jørgen Arvad, Stakrogevej 89, Skærsig, 7260 Sønder Omme Bertel Pagh Kristensen, Gl. Borrisvej 14, 6880 Tarm 2 Rådgiver Kristian Sejersbøl Vindmøllerådgiver Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Mobil Ejendomme, hvorpå der ønskes opstillet møller vej Stakroge Stakrogevej 89, Skærsig, 7260 Sønder Omme vej 10, 7270 Stakroge Gl. Borrisvej 14, 6880 Tarm 4 Lodsejeraccept Alle berørte lodsejere har givet accept til at de jordarealer fra berørte ejendomme kan indgå i planlægningen for nye møller. Møllerne opstiles på jordmatrikler, som alene tilhører ansøgerne. 5 Nedlæggelse af beboelser Følgende beboelser nedlægges, hvis der opnås tilladelse til etablering af ny vindmøllepark: vej 10 vej 12 Tranekærvej 4 vej 6 nedlægges såfremt afstandskravet overskrides. Selvstændig dokumentation for nedlæggelsesmulighed af disse ejendomme er vedlagt. 2

3 6 Nedtagning af eksisterende Der er ikke behov for at nedtage eksisterende møller møller 7 Mølleopstilling Der anmeldes 2 forskellige mølleopstillinger med hhv. 5 og 7 stk. 150 m vindmøller. Se opstillingsforslagene på vedlagte bilag. Møllerne er i beregningerne vist med 117 m rotordiameter 8 Støjberegninger Er vedlagt for begge opstillinger 9 Lavfrekvent støj Er vedlagt for begge opstillinger 10 Skyggekastanalyse Er vedlagt for begge opstillinger 11 Møllernes udseende Vil blive beskrevet nærmere i VVM-redegørelse 12 Tidsplan Det er ansøgernes ønske at planlægningen for projektet afsluttes hurtigst muligt, så vindmøllerne kan påbegyndes idriftsat og projektet påbegyndes realiseret hurtigst muligt. 13 Estimeret parkproduktion Alternativ 1. 5 stk 150 m møller: kwh pr å Alternativ 2: 7 stk 150 m møller: kwh pr år 3

4 Opstillingsforslag 1 5 stk 150 m møller. Indbyrdes afstand 325 m 4

5 Opstillingsforslag 2 7 stk 150 m møller. Indbyrdes afstand 286 m 5

6 Uddybende om ejendomme der nedlægges Nedennævnte beboelser forventes nedlagt i forbindelse med realiseringen af mølleprojektet. Der foreligger skriftlige aftaler med alle ejere af beboelserne med henblik på at kunne nedlægge ejendommene. vej 6 (såfremt afstandskravet overskrides). Ansøgerne ejer ejendommen på opstillingstidspunktet. vej 10 vej 12 Tranekærvej 4 6

7 Ansøgeres beboelser Ansøgerne til mølleprojektet ejer januar 2016 de herunder nævnte beboelser: 7

8 Venlig hilsen Kristian Sejersbøl Vindmøllerådgiver Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig Mobil

9 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: alm støj 5 V117 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet :35/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Vindmølletype af EMD International A/S, Tlf , Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 7,2, 325,2 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,6 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,3 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej g) Data beregnet fra data for anden vindhastighed (usikker) Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 35,8 Ja A 8,0 44,0 37,0 Ja B kan nedlægges ,4 1,5 6,0 42,0 41,5 Ja B 8,0 44,0 42,7 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,3 1,5 6,0 42,0 41,7 Ja C 8,0 44,0 42,9 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,0 1,5 6,0 42,0 38,5 Ja D 8,0 44,0 39,7 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 31,9 Ja E 8,0 44,0 33,1 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 29,4 Ja F 8,0 44,0 30,7 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,6 1,5 6,0 42,0 29,0 Ja G 8,0 44,0 30,2 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,0 1,5 6,0 42,0 30,1 Ja H 8,0 44,0 31,3 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 31,3 Ja I 8,0 44,0 32,5 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,8 1,5 6,0 42,0 33,7 Ja J 8,0 44,0 34,9 Ja K Ørbæk by ,3 1,5 6,0 37,0 31,1 Ja K 8,0 39,0 32,3 Ja L Hoven ,5 1,5 6,0 37,0 23,7 Ja L 8,0 39,0 25,0 Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 30,2 Ja M 8,0 44,0 31,5 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,4 1,5 6,0 42,0 28,5 Ja N 8,0 44,0 29,7 Ja O Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 37,0 30,7 Ja O 8,0 39,0 31,9 Ja P Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,9 1,5 6,0 42,0 33,0 Ja P 8,0 44,0 34,2 Ja Q Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,9 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja Q 8,0 44,0 39,5 Ja Fortsættes næste side... Støjdata :37 / 1

10 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: alm støj 5 V :35/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] R Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (43) ,7 1,5 6,0 42,0 36,6 Ja R 8,0 44,0 37,7 Ja S Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,2 1,5 6,0 42,0 37,3 Ja S 8,0 44,0 38,4 Ja T Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (46) ,4 1,5 6,0 42,0 31,4 Ja T 8,0 44,0 32,6 Ja U Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (47) ,7 1,5 6,0 42,0 39,4 Ja U 8,0 44,0 40,5 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U af EMD International A/S, Tlf , :37 / 2

11 Projekt: :35/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: alm støj 5 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :37 / 3

12 Projekt: :35/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: alm støj 5 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :37 / 4

13 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent 5 V117 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet :45/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Vindmølletype Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0 7,2, 325,2 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,6 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,3 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (24) ,5 1,5 6,0 20,0 1,1 Ja A 8,0 20,0 10,0 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (25) ,3 1,5 6,0 20,0 5,7 Ja B 8,0 20,0 14,5 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (26) ,4 1,5 6,0 20,0 6,0 Ja C 8,0 20,0 14,8 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (27) ,7 1,5 6,0 20,0 1,6 Ja D 8,0 20,0 10,5 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (28) ,0 1,5 6,0 20,0 3,2 Ja E 8,0 20,0 12,1 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (29) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja F 8,0 20,0 6,8 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (30) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja G 8,0 20,0 5,0 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (31) ,6 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja H 8,0 20,0 4,7 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (32) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja I 8,0 20,0 5,5 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (33) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja J 8,0 20,0 6,4 Ja K Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (34) ,8 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja K 8,0 20,0 8,3 Ja L Ørbæk by ,3 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja L 8,0 20,0 6,2 Ja M Hoven ,5 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja M 8,0 20,0 0,7 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (37) ,6 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja N 8,0 20,0 5,5 Ja O Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (38) ,4 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja O 8,0 20,0 4,2 Ja P Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (39) ,6 1,5 6,0 20,0 4,0 Ja P 8,0 20,0 12,8 Ja Q Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja Fortsættes næste side... Støjdata af EMD International A/S, Tlf , :46 / 1

14 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent 5 V :45/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q 8,0 20,0 5,9 Ja R Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (41) ,9 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja R 8,0 20,0 7,6 Ja S Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (42) ,7 1,5 6,0 20,0 3,0 Ja S 8,0 20,0 11,9 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S af EMD International A/S, Tlf , :46 / 2

15 Projekt: :45/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent 5 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :46 / 3

16 Projekt: :45/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent 5 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :46 / 4

17 Projekt: SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse 5 V117 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen :51/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_2.w2r (9) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_3.w2r (11) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_5.w2r (15) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_6.w2r (20) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_7.w2r (22) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_8.w2r (24) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_9.w2r (26) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,0 7,2, 325,2 m Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,6 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,3 Ja VESTAS V MW ,0 91, ,7 Skyggemodtager-Inddata Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B kan nedlægges ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side af EMD International A/S, Tlf , :52 / 1

18 Projekt: SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse 5 V117...fortsat fra forudgående side Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] Q ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" R ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" :51/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 33: :23 4:38 B kan nedlægges 114: :43 16:40 C 96: :41 20:58 D 60: :34 15:12 E 12: :18 3:11 F 0:00 0 0:00 0:00 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:00 0 0:00 0:00 I 0:00 0 0:00 0:00 J 16: :17 3:04 K 0:00 0 0:00 0:00 L 0:00 0 0:00 0:00 M 0:00 0 0:00 0:00 N 0:00 0 0:00 0:00 O 0:00 0 0:00 0:00 P 0:00 0 0:00 0:00 Q 61: :38 7:12 R 42: :26 9:08 S 32: :32 8:25 T 74: :39 8:12 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 5*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 325 m (2,8 RD) vinkel: 7 (47) 83:24 17:11 2 5*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 325 m (2,8 RD) vinkel: 7 (47) 88:37 16:37 3 5*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 325 m (2,8 RD) vinkel: 7 (47) 168:56 26:11 4 5*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 325 m (2,8 RD) vinkel: 7 (47) 98:11 14:57 5 5*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 325 m (2,8 RD) vinkel: 7 (47) 90:09 19: af EMD International A/S, Tlf , :52 / 2

19 Projekt: :51/ SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse 5 V117 Timer per år, reelt tilfælde m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) af EMD International A/S, Tlf , :52 / 3

20 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Alm støj 7 V117 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet :03/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Vindmølletype Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0-30,3, 275,3 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,5 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 222,7, 286,1 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,4 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 104,2 g 8,0 105,4 g Nej g) Data beregnet fra data for anden vindhastighed (usikker) Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (1) ,5 1,5 6,0 42,0 38,7 Ja A 8,0 44,0 39,9 Ja B kan nedlægges ,4 1,5 6,0 99,0 44,7 Ja B 8,0 99,0 45,8 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (5) ,3 1,5 6,0 42,0 42,0 Ja C 8,0 44,0 43,1 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (7) ,0 1,5 6,0 42,0 40,9 Ja D 8,0 44,0 42,1 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 33,7 Ja E 8,0 44,0 34,9 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,0 1,5 6,0 42,0 31,4 Ja F 8,0 44,0 32,6 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,6 1,5 6,0 42,0 30,9 Ja G 8,0 44,0 32,2 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,0 1,5 6,0 42,0 32,2 Ja H 8,0 44,0 33,4 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42,0 33,6 Ja I 8,0 44,0 34,9 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,8 1,5 6,0 42,0 36,4 Ja J 8,0 44,0 37,6 Ja K Ørbæk by ,3 1,5 6,0 37,0 32,6 Ja K 8,0 39,0 33,8 Ja L Hoven ,5 1,5 6,0 37,0 25,4 Ja L 8,0 39,0 26,7 Ja M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (17) ,6 1,5 6,0 42,0 31,6 Ja M 8,0 44,0 32,8 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (18) ,4 1,5 6,0 42,0 29,8 Ja N 8,0 44,0 31,0 Ja O Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 37,0 32,1 Ja O 8,0 39,0 33,4 Ja P Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (22) ,9 1,5 6,0 42,0 34,3 Ja P 8,0 44,0 35,5 Ja Fortsættes næste side... Støjdata af EMD International A/S, Tlf , :04 / 1

21 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Alm støj 7 V :03/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (23) ,9 1,5 6,0 42,0 39,8 Ja Q 8,0 44,0 40,9 Ja R Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (43) ,7 1,5 6,0 42,0 38,3 Ja R 8,0 44,0 39,5 Ja S Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (44) ,2 1,5 6,0 42,0 37,8 Ja S 8,0 44,0 39,0 Ja T Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (46) ,4 1,5 6,0 42,0 33,3 Ja T 8,0 44,0 34,5 Ja U Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (47) ,7 1,5 6,0 42,0 41,5 Ja U 8,0 44,0 42,7 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U af EMD International A/S, Tlf , :04 / 2

22 Projekt: :03/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Alm støj 7 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :04 / 3

23 Projekt: :03/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Alm støj 7 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :04 / 4

24 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støj 7 V117 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet :06/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Vindmølletype af EMD International A/S, Tlf , Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,0-30,3, 275,3 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,5 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 222,7, 286,1 m Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,4 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91,5 Vestas Noise Mode 0+ 6,0 85,9 f 8,0 92,7 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (24) ,5 1,5 6,0 20,0 3,7 Ja A 8,0 20,0 12,5 Ja B Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (25) ,3 1,5 6,0 20,0 8,6 Ja B 8,0 20,0 17,4 Ja C Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (26) ,4 1,5 6,0 20,0 6,4 Ja C 8,0 20,0 15,2 Ja D Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (27) ,7 1,5 6,0 20,0 3,4 Ja D 8,0 20,0 12,2 Ja E Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (28) ,0 1,5 6,0 20,0 5,5 Ja E 8,0 20,0 14,3 Ja F Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (29) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja F 8,0 20,0 8,6 Ja G Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (30) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja G 8,0 20,0 6,8 Ja H Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (31) ,6 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja H 8,0 20,0 6,5 Ja I Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (32) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja I 8,0 20,0 7,5 Ja J Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (33) ,0 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja J 8,0 20,0 8,5 Ja K Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (34) ,8 1,5 6,0 20,0 1,8 Ja K 8,0 20,0 10,7 Ja L Ørbæk by ,3 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja L 8,0 20,0 7,7 Ja M Hoven ,5 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja M 8,0 20,0 2,4 Ja N Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (37) ,6 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja N 8,0 20,0 6,9 Ja O Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (38) ,4 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja O 8,0 20,0 5,5 Ja P Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (39) ,6 1,5 6,0 20,0 6,1 Ja P 8,0 20,0 14,9 Ja Fortsættes næste side... Støjdata :06 / 1

25 Projekt: DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent støj 7 V :06/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Q Ørbæk øst ,1 1,5 6,0 20,0 0,0 Ja Q 8,0 20,0 7,3 Ja R Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (41) ,9 1,5 6,0 20,0 0,1 Ja R 8,0 20,0 9,0 Ja S Støj følsomt punkt:dansk Indendørs, lav frekvent (42) ,7 1,5 6,0 20,0 4,4 Ja S 8,0 20,0 13,3 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S af EMD International A/S, Tlf , :06 / 2

26 Projekt: :06/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støj 7 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :06 / 3

27 Projekt: :06/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Lavfrekvent støj 7 V117 Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt af EMD International A/S, Tlf , :06 / 4

28 Projekt: SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse 7 V117 Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen :09/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_2.w2r (9) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_3.w2r (11) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_5.w2r (15) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_6.w2r (20) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_7.w2r (22) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_8.w2r (24) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Berthel Pagh og Jens Jørgen Arvad Aadum_9.w2r (26) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,0-30,3, 275,3 m Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,5 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 222,7, 286,1 m Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,4 Ja VESTAS V MW ,0 91, , ,0 Ja VESTAS V MW ,0 91, ,7 Skyggemodtager-Inddata Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B kan nedlægges ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Fortsættes næste side af EMD International A/S, Tlf , :10 / 1

29 Projekt: SHADOW - Hovedresultat Beregning: Skyggekastanalyse 7 V117...fortsat fra forudgående side Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] O ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" P ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" Q ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" R ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" S ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" T ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" :09/ Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Navn Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 59: :38 7:50 B kan nedlægges 197: :06 24:15 C 91: :40 19:13 D 72: :39 18:17 E 15: :18 4:11 F 0:00 0 0:00 0:00 G 0:00 0 0:00 0:00 H 0:00 0 0:00 0:00 I 6: :16 1:18 J 26: :24 4:53 K 0:00 0 0:00 0:00 L 0:00 0 0:00 0:00 M 0:00 0 0:00 0:00 N 0:00 0 0:00 0:00 O 0:00 0 0:00 0:00 P 0:00 0 0:00 0:00 Q 58: :45 8:16 R 49: :25 10:30 S 33: :29 8:58 T 106: :55 10:30 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 3*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 275 m (2,4 RD) vinkel: -30 (50) 72:58 14:20 2 3*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 275 m (2,4 RD) vinkel: -30 (50) 72:49 16:08 3 3*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 275 m (2,4 RD) vinkel: -30 (50) 99:32 17:35 4 4*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 286 m (2,4 RD) vinkel: 223 (51) 79:18 15:58 5 4*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 286 m (2,4 RD) vinkel: 223 (51) 110:54 19:47 6 4*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 286 m (2,4 RD) vinkel: 223 (51) 171:55 20:41 7 4*VESTAS V MW !O! nav: 91,5 m (TOT: 150,0 m) afst.: 286 m (2,4 RD) vinkel: 223 (51) 109:46 11: af EMD International A/S, Tlf , :10 / 2

30 Projekt: :09/ SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse 7 V117 Timer per år, reelt tilfælde m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) af EMD International A/S, Tlf , :10 / 3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning i Ringkjøbing-Skjern Kommune. 07-02-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved Brejning Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen ved området Brejning

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 24. august 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Rækker Mølle Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny vindmøllepark... 3 Projektet... 4 Statusoverblik... 7 1.

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD.

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Mål ca. 1 : 25.000 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1082 FOR ET OMRÅDE TIL EN VINDMØLLEGRUPPE VED KROGSTRUPVEJ, VANDÆRKS- VEJ I TORRILD. Odder Kommune Lokalplan nr. 1082 Lokalplan for et område til en vindmøllegruppe

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat

VISUAL - Hovedresultat Staby (150) Beskrivelse: Ansvarsbegrænsning (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 40, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig Kommune

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Brugerlicens: Beregnet: 12-11-2015 :49/3.0.629 VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Vindmølletype Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Afstand til kamera A B C D

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere