SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni."

Transkript

1

2 Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar 2005 til 9. juni 2005, som en del af projektenheden på 10. semester Informatik. Vi vil i forbindelse med denne rapport, gerne takke vores testpersoner, der har bidraget til og været villige til at medvirke til, at vores undersøgelse er blevet gennemført. Disse personer er anonymiseret og vil derfor ikke blive nævnt med navn i denne rapport. Aalborg Universitet 9. Juni 2005 Kim Buhl Christensen Simon Rodil Mikkelsen Lars Sørensen - ii -

3 Indholdsfortegnelse FORORD II INDHOLDSFORTEGNELSE III KAPITEL 1 - INDLEDNING 1 KAPITEL 2 - PROBLEMFELT FORMER FOR IP-TELEFONI UNDERSØGELSE AF IP-TELEFONI 7 KAPITEL 3 - TEKNISKE FORSKELLE TELEFONNETTET IP-NETVÆRKET OPSAMLING 17 KAPITEL 4 - PRISMÆSSIGE FORSKELLE UDBYDERE OPRETTELSE PORTERINGSAFGIFT ABONNEMENT OPKALDSAFGIFT MINUTPRIS ET SCENARIUM 21 KAPITEL 5 - PROBLEMFORMULERING VORES UNDREN 25 KAPITEL 6 - VIDENSKABSTEORI VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 27 KAPITEL 7 - FORSKNINGSMETODE HVAD ER METODE? VORES UNDERSØGELSE KVALITATIV UNDERSØGELSESMETODE EMPIRIINDSAMLINGSMETODE 39 KAPITEL 8 - DE VALGTE TEORIER 45 KAPITEL 9 - DIFFUSION OG ADOPTION 47 - iii -

4 9.1. HVAD ER DIFFUSION? BESLUTNINGSPROCES ADOPTIONSRATE KONSEKVENSER VED ADOPTION AFRUNDING 59 KAPITEL 10 - SKIFTEOMKOSTNINGER OG FASTHOLDELSE SKIFTEOMKOSTNINGER FASTHOLDELSE AFRUNDING 67 KAPITEL 11 - SAMMENKOBLING AF TEORI 69 KAPITEL 12 - OPERATIONALISERING FORMÅL MED UNDERSØGELSEN KONTEKSTBESKRIVELSE INDDRAGELSE AF BRUGERE INDSAMLINGSMETODE SPØRGERAMME ANALYSEPLAN 86 KAPITEL 13 - ANALYSE AF OVERVEJELSER TESTPERSON TESTPERSON TESTPERSON TESTPERSON DELKONKLUSION 109 KAPITEL 14 - ANALYSE AF IMPLEMENTERINGSSTADIET TESTPERSON TESTPERSON TESTPERSON TESTPERSON DELKONKLUSION 124 KAPITEL 15 - ANALYSE AF OPLEVELSER TESTPERSON TESTPERSON TESTPERSON DELKONKLUSION 142 KAPITEL 16 - ANALYSE AF UIDENTIFICEREDE PROBLEMER iv -

5 KAPITEL 17 - KONKLUSION 149 KAPITEL 18 - REFLEKSION TEORI METODE SYV PRINCIPPER FOR FORTOLKENDE FELTARBEJDE 152 KAPITEL 19 - PROJECT DESCRIPTION (RESUME) 157 LITTERATURLISTE BØGER ARTIKLER HJEMMESIDER v -

6 - vi -

7 Indledning I den højteknologiske verden, vi lever i, der hele tiden er i rivende udvikling, får de digitale medier stadig større indflydelse på, hvordan vi som mennesker kommunikerer med hinanden, og hvordan vi lever. Den teknologiske udvikling, der er sket indenfor de sidste år, har givet rig mulighed for mediekonvergens, og har dermed medført nye tekniske muligheder og fremskridt. Computermediet og især internettet er et af de medier, hvor der er sket størst udvikling. De elektroniske mediers komponenter er blevet stadig mindre og hurtigere i takt med, at de er blevet billigere. I takt med udviklingen af internettet er der opstået et behov for større og hurtigere bredbåndsforbindelser rundt omkring i de danske husstande samtidig med, at internettet er blevet et vigtigt medie i dagens Danmark og for den sags skyld i resten af verdenen. Internettet har skabt et digitalt univers, hvor næsten al information kan findes, og især dette har været medvirkende til, at der nærmest er opstået et krav om konvergens mellem de enkelte medier og internettet. Denne mediekonvergens mellem internettet og for eksempel tv et, aviser og mobiltelefoni er allerede nu på et stadie, som kan siges at være integreret. Det er blevet en del af vores hverdag at gøre brug af muligheder, som eksempelvis at læse dagens aviser online og se gamle nyhedsudsendelser og andre tv-programmer via internettet. Internettets betydning i dagligdagen vil blive stadig større såvel privat som på arbejde. Endnu et medie, der følger denne konvergens med internettet, er telefonen. IP-telefoni, som denne konvergens betegnes, spås som næste kapitel i telebranchens historie, og den næste store udfordring for telebranchen bliver derfor denne igangværende sammensmeltning af internettet og telefoni. Denne overgang fra telefoni og internettet som to separate produkter til IP-telefoni er ensbetydende med, at kommunikationsmediet dermed bliver det samme. Førhen blev der bygget mere eller mindre parallelle netværk til henholdsvis telefoni og datatrafik, hvor det nu fremover kun er nødvendigt at opbygge et datanetværk, der kan håndtere og transportere begge dele. Dette gør, at forbrugerne hermed kan nøjes med én dataforbindelse frem for de nuværende kombinationer af abonnementer, bredbånds- og teleforbindelser. Denne forenkling er dog ikke det eneste, der gør denne mediekonvergens spændende, dertil kommer også relativt store prisreduktioner i forhold til almindelig fastnettelefoni. IP-telefoni er såvel i Danmark som i resten af Europa et forholdsvist nyt fænomen, og mange indenfor teleindustrien spår, at det er denne teknologi, der skal bruges til - 1 -

8 fremtidens telekommunikation. Ifølge IDC s ekspert i IP-telefoni Karsten Fogh Ho-Laang, vil IP-telefoni i de kommende år udkonkurrere den traditionelle telefoni. 1 I de kommende år vil IP-telefoni fuldstændigt udradere den klassiske telefoni [ ] når IP-telefonien får overtaget som den mest normale måde at kommunikere på. [Børsen, 2005] I Danmark er IP-telefoni mest udbredt blandt virksomheder, men stadigt flere privatpersoner har indenfor det sidste års tid efterhånden også fået øjnene op for denne nye kommunikationsform, og er blevet en stadig større del af målgruppen for IP-telefoniudbyderne, siger direktøren for IT- og Telestyrelsen Jørgen Abild Andersen. IP-telefoni har det seneste år opnået stor udbredelse, ikke bare i virksomheder og i det offentlige, men også blandt privatpersoner. [Pedersen, 2005] En ny undersøgelse udført af Megafon for IT- og Telestyrelsen viser, at der i dag er omkring danskere, der gør brug af IP-telefoni.[ITST, 2005a] Undersøgelsen er baseret på 1018 personer over 15 år, og her er der tale om anvendelse af alle former for IP-telefoni. Hvis vi ser nærmere på undersøgelsen [ITST, 2005b], viser den, at det faktisk kun er ca. 10 % ud af de , der anvender den form for IP-telefoni, hardwarebaseret, vi fokuserer på i vores rapport (Se afsnit 1.1: Former for IP-telefoni for en beskrivelse af de forskellige former for IP-telefoni). Derfor mener vi ikke den form for IPtelefoni, vi fokuserer på, er udbredt i særlig stor grad. Endnu et interessant tal der kommer fra undersøgelsen er, at der er næsten tre millioner danskere, der kender til IPtelefoni. Vores undren er derfor, at når der er så mange, der kender til fænomenet IPtelefoni, hvorfor er der så ikke flere, der har adopteret det endnu og anvender det? IPtelefoni åbner, i kraft af den større fleksibilitet og funktionalitet, op for en helt ny verden med masser af spændende teknologiske muligheder, som ikke er muligt med traditionel telefoni. EU-kommissionen har foretaget en høring, for at forsøge at regulere markedet inden for IP-telefoni, ligesom Danmark (IT- og telestyrelsen) også har foretaget sin egen høring blandt danske og enkelte internationale virksomheder, der har interesse indenfor IPtelefoni-området. Ud fra høringssvarene fra de danske virksomheder har IT- og Telestyrelsen forsøgt at få identificeret de barrierer, der ifølge virksomhederne findes omkring udbredelsen af IP-telefoni i Danmark, og dette har mundet ud i en rapport, der beskriver de barrierer, som virksomhederne mener, der findes med hensyn til udbredelsen af IP-telefoni. Rapporten fokuserer dog ikke på barrierer i forbindelse med anvendelsen af IP-telefoni i forhold til brugerne, hvilket vi ser som et meget centralt aspekt. Ligeledes indeholder rapporten forslag til regulative ændringer og forbehold i forhold til IP-telefoni. 1 IDC Nordic er Nordens største analyse-firma indenfor IT- og tele-markedet - 2 -

9 På trods af at stadig privatpersoner efterhånden har fået øjnene op for IP-telefoni teknologien, så er det, som beskrevet tidligere, stadig langt største delen af den danske befolkning, der ikke har valgt at anvende IP-telefoni i deres hverdag. Hvis denne telefoniform er fremtiden kan man derfor godt undre sig over, hvorfor flere ikke anvender det. Vi har i en tidligere undersøgelse fundet frem til, hvilke kriterier der skal være opfyldt, når en ny teknologi skal udbredes og adopteres af brugerne.[mikkelsen et al, 2004] I vores undersøgelse fandt vi frem til to væsentlige aspekter, som er af yderste vigtighed førend en teknologi skal udbredes, nemlig pris og kvalitet. For at en ny teknologi skal udbredes og adopteres af brugerne, er det nødvendigt at prisen er væsentlig lavere, eller også skal kvaliteten af denne nye teknologi være markant bedre end den nuværende teknologi, som skal erstattes. Ifølge IP-telefoni-udbyderne er især kriteriet om prisen opfyldt med hensyn til IP-telefoni, da det ifølge dem netop er markant billigere end almindeligt fastnettelefoni. Med hensyn til kriteriet om langt bedre kvalitet, så er der forskellige meninger om, hvorvidt det er bedre eller dårligere, men der er dog flere funktionsmuligheder forbundet med IP-telefoni.[Børsen, 2005] Umiddelbart kan der være flere forklaringer af, hvorfor IP-telefoni ikke er mere udbredt end tilfældet er i dag. En af forklaringerne kan være, at teleselskaberne og teleeksperterne tager fejl med hensyn til, at IP-telefoni er billigere og bedre. Eller er der andre faktorer, der spiller ind? For at belyse dette, udfører vi i denne rapport en foranalyse, der fokuserer på de tekniske forskelligheder, der er mellem fastnettelefoni og IP-telefoni, og foranalysen vil ligeledes inddrage det prismæssige aspekt og derved undersøge, hvorvidt IP-telefoni er billigere i anvendelse end fastnettelefoni. Foranalysen skal give os et svar på, hvorvidt de prismæssige og kvalitetsmæssige aspekter for IPtelefoni er opfyldte, når denne ny teknologi skal udbredes og adopteres af brugerne. Finder vi frem til, at IP-telefoni fordrer en bedre kvalitet, og at der er store prisbesparelser at hente i forhold til almindelig telefoni, så må der være andre faktorer, der gør, at brugerne ikke adopterer IP-telefoni, idet vi mener, at disse krav skal være opfyldt, før IPtelefoni kan blive udbredt. [Mikkelsen et al, 2004] Vi mener, at det er interessant at finde ud af, hvad årsagen er til, at IP-telefoni ikke er mere udbredt end det er, og vores overordnede undersøgelse vil derfor omhandle IPtelefoni i forhold til brugerne, samt deres anvendelse af dette medie

10 - 4 -

11 Problemfelt I dette kapitel præsenterer vi vores problemfelt, og herigennem definerer vi hvilken tilgang vi tager til IP-telefoni. Således beskriver vi de former for IP-telefoni, der i øjeblikket er tilgængelige på telefonimarkedet. Formålet med dette er at give et indblik i vores problemområde, samt at begrænse os til en type af IP-telefoni i den resterende del af rapporten. Således skal kapitlet danne et grundlag for en forståelse af IP-telefoni som teknologi. Ligeledes vil vi introducere den undersøgelse, der danner grundlaget for vores studier af IP-telefoni og herigennem præsentere, hvilke udbydere af IP-telefoni vi inddrager i vores studier Former for IP telefoni Når man undersøger markedet for IP-telefoni-løsninger, støder man ofte på begrebet VoIP (Voice Over Internet Protocol), hvilket er et begreb, der dækker over de fleste typer af IPtelefoni. Fælles for alle former for IP-telefoni er, at de giver mulighed for mediokommunikation, hvilket vil sige kommunikation mellem en eller flere personer medieret af en kommunikationskanal. Denne kommunikationskanal er, i forbindelse med IP-telefoni, internettet. Overordnet kan man sige, at der eksisterer to typer for IP-telefoni, nemlig hardwarebaseret og software-baseret IP-telefoni. Forskellen på disse to typer af IP-telefoni ligger i slutbrugerens udstyr, der anvendes til kommunikationen. Ved hardware-baseret IPtelefoni er der tale om et stykke hardware som kobles til en internetforbindelse, og ved software-baseret IP-telefoni anvender man software på sin computer. Fælles for begge anvendelsesformer er, at det kræver en internetforbindelse Hardware baseret IP telefoni Princippet i hardware-baseret IP-telefoni er, at man kobler en adapter til en internetforbindelse og tilslutter en almindelig telefon til adapteren, hvorefter man kan foretage opkald til det almindelige telefonnet. Hvor det i software-baseret IP-telefoni er computeren, der varetager forbindelsen til modtageren, er det her adapteren, der fungerer som computer. Fælles for alt hardware-baseret IP-telefoni er, at man har mulighed for at ringe til brugere af almindeligt telefoni, og man kan ligeledes modtage opkald herfra. Ligeså anvender hardware-baseret systemer typisk åbne standarder, hvilket gør, at hardwaren (adapteren) ikke er låst til én enkelt udbyder, men kan anvendes på flere forskellige udbydere. Der er tale om en form for et plug'n play-koncept, idet IP-telefoni virker, når adapteren er konfigureret, tilsluttet internettet og telefonen er koblet til adapteren. Den almindelige telefon, der kobles til adapteren, betjenes fuldstændig som enhver anden telefon, som man kender det fra fastnettelefoni. Således vil brugeren ikke mærke forskel på den daglige anvendelse af hardware-baseret IPtelefoni og almindeligt fastnettelefoni. Endvidere kan man sige, at hardware-baseret IPtelefoni er semi-mobilt, idet det er muligt at tage adapteren, og dermed ens telefonnummer med sig. Som følge heraf har man mulighed for at installere adapteren i - 5 -

12 udlandet og samtidig ringe til almindelig takst. Ydermere vil andre kunne ringe til det danske telefonnummer, man har fået, selvom at man befinder sig i udlandet Software baseret IP telefoni Mange af de IP-telefoni-produkter, der eksisterer på markedet, baserer sig på anvendelsen af en computer. Når man anvender software-baseret IP-telefoni-løsninger, logger man ind på en central server med et brugernavn og kodeord. Den centrale server fungerer som autencitetsserver, der validerer brugernavn og kodeord, samt som router, der dirigerer opkald til et givent brugernavn videre til den rigtige modtager. Selve samtalen går direkte fra afsender til modtager, og således ikke gennem den centrale server. Disse systemer er derved kendetegnet ved at være peer-to-peer (P2P). Ved software-baseret IP-telefoni sidder brugeren typisk med headset og taler i en mikrofon. Systemerne er oftest baseret på proprietærer standarder og lukkede netværk af brugere, og er derfor ikke kompatible med hinanden eller det almindelige telefonnet. Brugerne er derfor afhængige af, at modtageren af opkaldet anvender samme software-løsning. Selvom disse systemer anvender internet protokollen (IP) til at overføre data, betegner vi disse som P2P-systemer, idet trafikken netop ikke går gennem en central server eller knudepunkt. Et eksempel på software-baseret IP-telefoni er Skype, der netop er et P2Psystem. Som udgangspunkt er det ikke muligt at ringe fra en software-baseret IP-telefoni-løsning til det almindelige telefonnet, men nogle af de software-baserede løsninger er begyndt at tilbyde kompatibilitet med det almindelige telefonnet. 2 Ligesom hardware-baseret IPtelefoni er software-baseret IP-telefoni ligeledes semi-mobilt. Hvis en computer har installeret den fornødne software og er tilsluttet internettet, kan brugeren logge på den centrale server, uanset hvor i verden brugerne befinder sig og dermed foretage og modtage opkald. Hvor man ved hardware-baseret IP-telefoni ikke mærker forskel i den daglige anvendelse, er der stor forskel i anvendelsen af software-baseret IP-telefoni. Et af kravene for at foretage et opkald er, at den computer hvor softwaren er installeret, skal være tændt. Således vil man heller ikke kunne modtage opkald, hvis computeren er slukket. Ligeledes er en af forskellene, at man skal sidde foran computeren under samtalen, hvis man ikke har et trådløs headset og en mikrofon Vores tilgang I vores studier af IP-telefoni tager vi udgangspunkt i hardware-baseret IP-telefoni, og vil således ikke inddrage software-baserede løsninger i vores studier. Grunden til at vi vælger hardware-baseret IP-telefoni er for at få en klar afgrænsning. Vi mener, vores valg bidrager til dette, idet software-baseret IP-telefoni forsøger at efterligne hardware-baseret IP-telefoni, hvorved det bliver svært at lave en klar afgrænsning inden for denne type af 2 Såsom SkypeOut, Net2Phone etc

13 IP-telefoni. Vi vil derfor i denne rapport referere til IP-telefoni som værende hardwarebaseret. Vi ønsker, som beskrevet i indledningen, at beskæftige os med transformationen fra fastnettelefoni, som vi kender det i dag, til det konvergerede medie der ligger i IPtelefoni. Et andet vigtigt aspekt inden for telekommunikationen, som vi afgrænser os fra er mobiltelefonien. Selv om mobiltelefonen er et medie, som er en vigtig bestanddel i danskernes hverdag, og at der rent faktisk er flere mobilabonnementer (ca. 4,8 millioner) end der er fastnetabonnementer (ca. 3,6 millioner) [ITST, 2003], fravælger vi dog dette medie. Grunden hertil er igen, at vi i vores undersøgelse vil se på transformationen fra almindeligt fastnettelefoni til IP-telefoni, idet disse to medier på overfladen og på anvendelsesområdet er næsten identiske, og hvor det er den underliggende teknologi, der er forskellig. I forbindelse med vores undersøgelse har vi fravalgt at beskæftige os med og undersøge, hvordan anvendelse af IP-telefoni er i organisationer og virksomheder. Vi vælger udelukkende at undersøge vores problemstilling i forhold danskere i private hjem og laver dermed undersøgelse indenfor denne kontekst Undersøgelse af IP telefoni Som vi har lagt op til i indledningen af denne rapport vil vi foretage en foranalyse, der skal belyse, hvorvidt IP-telefoni fordrer en bedre samtalekvalitet, og hvorvidt det rent faktisk er billigere end almindeligt fastnettelefoni. I de efterfølgende kapitler vil vi således beskrive teknologierne bag fastnettelefoni og IP-telefoni for herigennem at vurdere de samtalekvalitetsmæssige aspekter ved både fastnettelefoni og IP-telefoni. Endvidere gennemgår vi priserne for en række udbydere af IP-telefoni, og sammenligner disse med fastnetpriser for herigennem at vurdere, hvorvidt IP-telefoni er billigere. I foranalysen af det prismæssige aspekt tager vi udgangspunkt i syv forskellige udbydere af hardware-baseret IP-telefoni. Fælles for disse udbydere er, at det er danske virksomheder, der alle har interesse i, at IP-telefoni bliver udbredt blandt den danske befolkning. Følgende er de udbydere, som vi gør brug af i foranalysen til prissammenligningen; Fonet (www.fonet.dk) GoIP (ww.goip.dk) Jubii-GoIP (goip.jubii.dk) Musimi (www.musimi.dk) Redspot (www.redspot.dk) Telefin (www.telefin.dk) Telsome (www.telsome.dk) - 7 -

14 Der findes, ifølge IT- og Telestyrelsen, flere udbydere på det danske IP-telefoni marked, men vi har valgt kun at inddrage disse. Grunden hertil er, at markedet er i voldsom vækst, og at der hele tiden kommer flere udbydere til. Disse ovenstående udbydere var, ved starten af vores undersøgelse, de mest markante på markedet. Der findes ligeledes en række andre udbydere, der har specialiseret sig i boligforeninger, og således kun tilbyder IP-telefoni til beboere i boligforeninger, hvilke vi har valgt ikke at inddrage i denne rapport. Figur 1 - Oversigt over rapportstruktur I problemfeltet har vi beskrevet den kontekst, vi har valgt at arbejde indenfor, og herunder hvilke områder vi har valgt at afgrænse os fra. Vi vil beskrive kort, hvilken måde det beskrevne problemområde vil blive undersøgt i denne rapport, og således give et overblik over, hvordan resten af rapporten er struktureret. Figur 1 viser rapportens opbygning kapitel for kapitel. Efter dette kapitel, problemfelt, vil vi i de to følgende kapitler præsentere vores foranalyse, som fokuserer på vores indledende undren om, hvorvidt IP-telefoni er bedre og billigere end fastnettelefoni. Vi vil i kapitel 3: Tekniske forskelle og kapitel 4: Prismæssige forskelle undersøge, hvilke prismæssige og tekniske forskelle, der er mellem fastnettelefoni og IPtelefoni. Ud fra vores foranalyse opstiller vi så vores problemformulering i kapitel 5, som vi gennem resten af rapporten vil besvare. Vi vil for at argumentere for, hvilke videnskabsteoretiske tilgange, der passer bedst til vores problemformulering og vores - 8 -

15 undersøgelse, præsentere vores valg i kapitel 6: Videnskabsteori. Det er således vores videnskabsteoretiske ståsted, der giver udgangspunktet for den måde, vi vælger at arbejde på i vores undersøgelse. For at argumentere for validiteten af rapporten i de resultater vi kommer frem til, og som er i overensstemmelse med vores valgte videnskabsteoretiske tilgange, argumenterer vi for valg af forskningsmetode samt vores måde at indsamle empiri på i kapitel 7: Forskningsmetode. Ud fra de retningslinjer som forskningsmetoden giver os, vil vi så undersøge problemområdet. Selve undersøgelsen af problemområdet inddeler vi således i fire kapitler. Vi vil i det første kapitel, kapitel 8: De valgte teorier, præsentere de teorier, vi mener, der kan hjælpe os med at få belyst vores spørgsmål i problemformuleringen. Herefter vil vi operationalisere vores forskningsmetode og de valgte teorier, og således beskrive hvordan vi har tænkt os anvende de enkelte aspekter i vores videre undersøgelse i kapitel 12: Operationalisering. Dernæst vil vi i de efterfølgende kapitler indsamle empiri ud fra de retningslinjer, der er givet i vores forskningsmetode og de tilhørende teorier, for til sidst i vores undersøgelse af problemområdet at analysere den indsamlede empiri ud fra vores teoretiske begrebsapparat. Til sidst vil vi præsentere vores endelig svar på problemformuleringen i kapitel 17: Konklusion

16 - 10 -

17 Tekniske forskelle Dette kapitel indeholder en forklaring af de tekniske forskelle, der eksisterer mellem fastnet og IP-telefoni. Vi giver et overblik over de elementer, hvor teknologierne adskiller sig væsentligt fra hinanden. Formålet med kapitlet er at give læseren et indblik i, hvordan IP-telefoni fungerer i forhold til almindeligt fastnettelefoni. Ligeledes skal dette kapitel medvirke til foranalysen af de kvalitetsmæssige forskelle, som vi har lagt op til i indledningen. Således vil vi afslutningsvis i dette kapitel vurdere, hvorvidt det tekniske grundlag for IP-telefoni fordrer en bedre samtalekvalitet end fastnettelefoni Telefonnettet Følgende afsnit tager udgangspunkt i bogen Computer Networks skreven af Andrew S. Tanenbaum [Tanenbaum, 1996], samt en samtale med Ole Brun Madsen 3 omkring telefonnettets opbygning i Danmark. PSTN (Public Switched Telephone Network) er betegnelsen for det netværk, hvor fastnettelefoni foregår over. På dansk anvender man i daglig tale betegnelsen telefonnetværket, og dette er opbygget som et hierarkisk netværk af servere, der hver har deres funktion. Helt centralt for dette netværk er, at det er baseret på faste forbindelser, hvilket vil sige, at der etableres en forbindelse fra afsender til modtager gennem hele netværket. Dette kaldes også for et switched netværk og dette er en af de væsentligste forskelle mellem telefonnettet og internettet. I Danmark består telefonnettet således af et hierarkisk opbygget system af centraler, og det er disse centraler og deres indbyrdes forbindelser, der udgør telefonnetværket. Der findes i alt fire niveauer i hierarkiet, og hvert niveau har sin opgave. Figur 2 viser et eksempel på, hvordan netværket er opbygget. I niveau ét er slutbrugeren, og det er her selve telefonen er placeret. Den central der er tættest på slutbrugeren, er abonnentcentralen, og denne er placeret på niveau to. Abonnentcentralen er dernæst tilsluttet en lokalcentral, der hver har et vist antal abonnentcentraler under sig, og ligger derfor i niveau tre. Niveau fire består af transitcentraler, og disse adskiller sig fra de to øvrige typer ved at være grupperet to og to. Således er hver lokalcentral forbundet til (mindst) to transitcentraler. 3 Ole Brun Madsen er professor ved Aalborg Universitet ved Institut for telekommunikation

18 Figur 2 - Et eksempel på telefonnettets opbygning Abonnentcentral Denne type central er som nævnt tættest på brugeren. Der findes i alt ca af denne type i Danmark, og de er placeret rundt omkring i landet. Tidligere beskæftigede disse centraler såkaldte telefondamer, og det var disse, der håndterede opkaldende og sørgede for, at den der ringede op fik den rigtige modtager. I dag er arbejdsopgaverne på abonnentcentralen ikke længere at dirigere opkald, men derimod at give brugeren en klartone. Således tjekker centralen, om der er ledig båndbredde til rådighed til opkaldet. Brugerne er som regel forbundet til denne central via en kobberlinje, i enkelte tilfælde kan brugere dog være forbundet til centralen via lyslederkabler

19 Lokalcentral Lokalcentralen er hele nerven i telefonnetværket. Således er det på denne central, at allokeringen af båndbredde sker gennem hele netværket og hen til modtageren af opkaldet. Det er ligeledes i denne central, at opkaldet håndteres, således at centralen identificerer, hvilket nummer brugeren har indtastet. Med andre ord så tjekker centralen om den abonnent, som skal modtage opkaldet, er tilsluttet en abonnentcentral under den pågældende lokalcentral. Hvis det ikke er tilfældet, tjekker centralen, hvilken anden lokalcentral opkaldet skal videresendes til. Herefter sendes opkaldet videre til en transitcentral Transitcentral Øverste niveau i telefonnetværket er transitcentralerne. Der findes i alt 10 centraler i Danmark af denne type, og de er grupperet to og to. Grunden til denne gruppering er, at hvis en transitcentral bryder sammen, skal opkald mellem de forskellige lokalcentraler, omdirigeres til en anden transitcentral. Det er således rene sikkerhedsovervejelser, der ligger bag denne gruppering. Transitcentralerne er i princippet ikke intelligente, og den eneste opgave for denne central er at dirigere opkaldet til den rigtige lokalcentral. Hver transitcentral har informationer om netværker og ved derfor, hvor alle andre lokalcentraler er placeret Intelligent netværk Indenfor det sidste årti er man begyndt at implementere intelligente centraler, såkaldte IN-centraler. Formålet med dette er at flytte informationerne om abonnenterne længere ned i netværket. Som beskrevet så har lokalcentralerne tidligere kun haft informationer om de underliggende centraler. Således har lokalcentraler kun informationer om de abonnentcentraler, der er forbundet til en pågældende lokalcentral. Formålet med dette har været, at det ikke skulle være nødvendigt at sende opkaldet via en transitcentral, for herefter at den kunne sende opkaldet tilbage til lokalcentralen. Med de nye IN-centraler flyttes informationerne om hele netværket og abonnenterne ned på lokalcentralerne. Således er det lokalcentralernes opgave at finde vejen gennem netværket hen til modtageren af opkaldet. Det vil altså sige, at hver enkelt lokalcentral indeholder informationer om alle andre lokalcentraler, og hvilke abonnentcentraler der er forbundet hertil. Formålet med dette er at minimere den tid, det tager at finde frem til modtageren af opkaldet, idet lokalcentralen ikke sender opkaldet videre til en transitcentral, der herefter skal finde ud af, hvor opkaldet skal placeres. Nu sendes opkaldet videre til transitcentralen med informationer om, hvor opkaldet skal sendes videre hen. Dette medfører at transitcentralerne ikke forsinker opkaldet, men blot sender det videre i netværket. Grunden til at man har indført denne type central er, at det er nemmere at portere telefonnumre fra central til central. I gamle dage var systemet statisk opbygget, hvilket

20 gjorde det meget svært at portere numre fra central til central, men ved at indføre INcentraler gøres netværket mere dynamisk, og derved nemmere at portere numre Quality of Service Anvendelsen af et kredsløbskoblede netværk (circuit-switched) er hele essensen i telefonnetværket. Denne teknologi har været anvendt på telefonnetværk i mere end 100 år, og selv om det er meget driftsikkert, er det også en forholdsvis omkostningsfuld måde at transportere samtaler på. Fordelen, ved at anvende denne type af netværk, er, at der for hver igangværende samtale holdes en forbindelse åben i begge retninger mellem de to kommunikatorer under hele samtalen. Når en samtale initieres, afsættes 64 kbps båndbredde begge veje i netværket til selve samtalen. Denne reservation vedligeholdes gennem hele samtalen. Formålet med dette er at sikre forbindelsens kapacitet under samtaleforløbet og derved sikre en konstant kvalitet af samtalen. En af ulemperne ved denne metode er, at man, på et eller andet tidspunkt, løber ind i begrænsninger i forhold til at reservere båndbredde til den enkelte samtale. Hvis kapaciteten på en given linje er x og der foretages x samtaler, vil linjen ikke kunne bære yderligere samtaler. Derved vil brugeren, der forsøger at initiere et opkald, opleve, at linjen er optaget, og denne vil ikke være i stand til at udføre opkaldet. Endvidere er en af ulemperne ligeledes, at der stilles båndbredde til rådighed selvom, at den ene part i samtalen ikke taler. Ligeledes opbruges båndbredden i de situationer hvor ingen af parterne taler. Man kan altså risikere, at samtalen anvender mere båndbredde end nødvendigt Analog vs. Digital Til telefonnettet kan man koble forskellige terminaler, såsom en telefon, fax-maskine og computer + modem. For at talen kan komme frem til modtageren er det nødvendigt at sende en datastrøm gennem det kredsløbskoblede netværk. Til formålet anvendes et analogt signal, der ligger i frekvensområdet fra 300 til Hz. Dette analoge signal sendes fra telefonen hos brugeren og videre, via en kobberlinje hen til en central. Det er netop denne central, der varetager opgaverne i forbindelse med opkaldet. Således reserverer den en linje fra centralen og hen til modtageren af opkaldet. Som nævnt sendes datastrømmen fra brugeren til centralen som et analog signal, men dette signal konverteres til et digitalt signal på centralen. Derved opnår man, at datastrømmen mellem centralerne er digital IP netværket IP-netværket, eller internettet som det bedre er kendt som, har markante forskelle i forhold til telefonnetværket. I bund og grund er formålet med de to netværk det samme; at muliggøre kommunikation mellem to parter. Hvor det ved telefonnetværket typisk er mellem to personer, der ønsker at kommunikere med hinanden, er det på internettet typisk mellem en klient og en server

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden

Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Juli 2011 Spar penge på telefoni og øg kundetilfredsheden Ring for GRATIS gennemgang af jeres telefoni Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N Tlf. 6618 1168 www.jed.dk info@jed.dk Kære kunde Der er p.t.

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV Brugernes eget netværk internet, telefoni og kabel TV Internet Lynhurtig Internet med frit forbrug og fast lav pris Internet, 50/50 Mbit/s Internet: 65 kr / md Ved kollektiv aftale: 50 kr / md Gratis e-mail

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004

IP-Telefoni. Mikkel Friis-Olsen. Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 IP-Telefoni af Mikkel Friis-Olsen Internet-økonomi, forår 2004 Økonomisk Institut Københavns Universitet Onsdag d. 5. maj 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning side 3 2.1 Efterspørgsel efter telekommunikation

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 485,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000212868, 24 á 24 56,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 2 á 24 125,00 Mobiltillæg aftale 1000326328,

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis!

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Brugervejledning09.indd 1 16-04-009 10:17:45 Indholdet i æsken Tellio adapter Netværkskabel Strømforsyning

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 496,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000326328, 8 á 24 123,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 8 á 24 125,00 I alt kr. inkl. 25% moms.

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for erhvervskunder gældende fra 15. marts 2013 Nærværende skrift beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som erhvervskunde. 1. HVEM KAN BLIVE KUNDE? Disse vilkår

Læs mere

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt trimmet til tiden Erhverv Stå stærkt Styr på det og ingen overraskelser på regningen Faste priser og sund fornuft er sund fornuft. Helt enkelt. Her får du både lave minutpriser og billige mobiltelefoner.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 516,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 775623970, 4 á 24 190,00 Mobiltillæg aftale 1000320714, 3 á 24 190,00 I alt kr. inkl. 25% moms. Trækkes

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig.

Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 7 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland IT- og Telestyrelsen Februar 2009 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobilopkald til Færøerne og Grønland

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder IT- og Telestyrelsen November 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på forbrugerens rettigheder ISBN (internet):

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere